U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Njemačka turneja: Prenošenje ispravne poruke islama

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta’uza, tasmie i sure Fatiha, hazreti Ameer-ul- Mu’mineen(aba) je rekao:

Huzur je rekao, kada god bi imao priliku da sjedne sa predstavnicima svjetske štampe kao i nemuslimanima i kada god bi dobio priliku za pitanja i odgovore ili da razgovara sa njima, oni bi zasigurno postavili ovo pitanje, na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, a to je koji je razlog straha od islama u svijetu i kako se to može ukloniti?

Huzur kaže da ovo nije ništa novo, i da se ovo pitanje postavljalo mnogo puta i ranije. Ovo posebno pitanje otvara put  Tabligha (širenja prave poruke islama). Ako se ovaj strah povećava, to je zbog takozvanih muslimanskih grupa ili individua koji čine nemilosrdna djela i terorističke napade u ime islama. Reakcije ili brige nemuslimana su opravdani i zbog toga osjećaju strah od muslimana. Međutim, naša reakcija nije negativna. Huzur je rekao, da im on uvijek kaže da se takve grupe i individue pojavljuju zbog pogrešne obuke učenjaka, i zbog nerazumjevanja pravih učenja islama. Ovo je tačno u skladu sa proročanstvom Časnog Poslanika s.a.v.s. U to vrijeme, bilo je prorečeno da će se pojaviti Obećani Mesija i Imam Mahdi, koji će proširiti ispravna učenja islama u svijetu i u skladu sa našim vjerovanjem, osnivaoc Ahmedija džemata je Obećani, na kojeg se ovo proročantsvo odnosi. Tako da, naš odgovor je u skladu sa učenjima Obećanog Mesije a.s., koji nas je naučio da širimo mirnu i skladnu poruku islama. Tako da, mi djelujemo u skladu sa ovim učenjima svugdje u svijetu.

Obećani Mesija a.s. nam je rekao da je bilo kakva vrsta ekstremizma, terorizma i okrutnosti suprotna učenjima islama. Obećani Mesija a.s. nas je obavjestio da:“ Od dana kada je svijet stvoren, iskrene osobe iz svake nacije su svjedočile činjenici da je usvajanje atributa Svemogućeg Allaha čudotvoran napitak života neophodan za ljudsko postojanje“. Tako da Uzvišeni Allah, Koji je fontana mira, želi od muslimana i ovo je naredba Časnog Kur’ana, da se usvoje Njegovi atributi i kvalitete.

Obećani Mesija a.s.je rekao da je Uzvišeni Allah Gospodar  svih svijetova i da Njegov Rabubiyyat (Gospodstvo) nije ograničen ni na jednu naciju, stoljeće ili državu. Štaviše on je Gospodar svih nacija, Gospodar svakog stoljeća, Gospodar svakog mjesta i On je Gospodar svake države. On je Izvor svih blagoslova i svaka duhovna i fizička snaga potiče od njega. Sve što postoji, postoji u Njemu i On je podrška svakom biću.

Stoga, ovo je znanje i razumjevanje Časnog Kur’ana, koje nam je Obećani Mesija a.s.ostavio. Ovo je lijek koji je neophodan kako bi raširili mir i sklad u svijetu. Ovo je poseban aspekt , koji može postaviti temelje pomirenja u svijetu i ovo je poruka koju članovi Ahmadija džemata trebaju proširiti do svakog ugla svijeta.

Tako da, u svijetlu ovih učenja kada objasnimo svijetu put koji vodi miru, bratstvu, pomirenju i spokoju, većina prirodno pobožnih nemuslimana nedvosmisleno tvrde da su ova učenja islama uistinu lijepa. Tako da, ovo je bilo objašnjeno na raznim sastancima u toku moje turneje u Njemačkoj, također su gosti prisustvovali otvaranju dvaju džamija i također je postavljen kamen temeljac za još dvije džamije.

Jedan od gostiju je rekao:“ Ja sam također imao priliku da dobijem neke blagoslove od ovog okupljanja i bila mi je čast prisustvovati. Da nisam došao danas, sigurno bi bio uskraćen nečeg veličanstvenog. Upoznao sam islam kroz Ahmadija zajednicu, koji je u potpunoj suprotnosti sa ‘islamom’ mržnje i ekstremizma koji viđamo na TV. Ovdje sam osjetio mir i ljubav, ne samo kroz riječi, već sam i sreo takve ljude, koji nemaju ni trun mržnje u sebi.“

Tako da, lično ponašanje svakog Ahmadi muslimana služi kao tihi Tabligh (prenošenje poruke).

Naša dobroćudna Ahmadi djeca također pokazuju pozitivan uticaj na svoje okruženje. U pogledu ovoga jedna gošća je rekla slijedeće :“Dugujem vam zahvaljenje što moja djeca imaju Ahmadi prijatelje. Otkad su se moja djeca sprijateljila sa Ahmadi prijateljima, primjetila sam pozitivne i dobre promjene u njima. Zbog ovoga, sam se počela zanimati za vaša učenja. Nakon mog dolaska danas, uvjerila sam se da su moja djeca u društvu dobrih prijatelja i da su sigurna.“

Tako da, tihi tabligh koji se odvija zahvaljući djeci, stavlja odgovornost na roditelje da nastave podizati njihov standard moralnog odgoja I također da mole za njih, kako bi Ahmadi djeca uvijek pokazivala pobožan uticaj na druge I kako bi se sačuvali od zla društva.To je pobožni uticaj, koji će ako Bog da igrati veliku ulogu u širenju poruke ispravnog islama u budućnosti. Kada ta nemuslimanska djeca odrastu u društvu Ahmadi djece, I kada promjene svoj sklop uma u skladu sa islamskim učenjima, onda će mnoga ta djeca ako Bog da prihvatiti Ahmadijat.

Gospođa Julia, jedna od prisutnih gošći je rekla :” Sveokupni skup je bio divan. Uživala sam u djelu govora, u kojem je bilo spomenuto, ako osoba ne ispuni prava druge osobe, onda obožavanje Boga nema vrijednosti”. Dalje je rekla:” Prije dolaska ovdje, imala sam mišljenje da je islam religija koja podržava fundamentalizam I ekstremizam. Međutim, uklonio sva moja negativna osjećanja prema islamu. Ja sam sada više upoznata o islamskim učenjima mira i ljubavi.“

Tako osoba može biti nadahnuta do te mjere, ali je li ovo jednostavno zbog čovjekovog napora? Zaista je Svemogući Allah taj Koji nadahnjuje ovaj preobražaj u nečijoj naravi i sada je naša dužnost da se okoristimo od ovoga i borimo se da ljude dovedemo bliže Svemogućem Bogu. Međutim, prije nego što to uradimo mi takođe moramo procijeniti svoje vlastito stanje i učiniti sve što možemo s ciljem da tražimo  blizinu Svemogućeg Allaha.

Huzur je rekao da ima bezbroj komentara (s ovih događaja) i da je odabrao nekoliko među njima. Slično tome, o ovim programima je naširoko objavljeno u štampi i medijima. Ukupno medijsko izvještavanje iz svih džamija, kroz razne TV kanale, radio stanice i novine broji do 54 izdanja i 136 izvještaja. Prema jednom proračunu, ukupno izvještavanje je stiglo do 39 miliona ljudi.

Huzur je rekao da je milošću Svemogućeg Allaha odjeljenje za prenošenje poruke u Njemačkoj vrlo aktivno i da druge pomoćne oragnizacije takođe rade vrlo dobro tokom cijele godine.  Broj ljudi koji su primili poruku (islama) u toku godine takođe iznosi na milione. Kao rezultat ovoga, tamo je takođe suprotstavljanje koje raste pogotovo u istočnom dijelu Njemačke. Međutim, uprkos ovome, mi moramo nastaviti da širimo svoju poruku, ako Bog da.

Kad idem na putovanje ja takođe ukratko spomenem neke izvještaje ovih zemalja. Milošću Svemogućeg Allaha, i ovdje u Velikoj Britaniji se obavilo mnogo posla. Pošto ja ovdje ne idem ni na kakvo osobito putovanje i zato ne spomenem njihove izvještaje pa zato možda neki ljudi predpostavljaju da se ovdje ne obavlja nikakav posao. Zapravo su ovdje takođe na velikoj skali uloženi napori da se šire istinska učenja islama. Odjeljenje za širenje poruke i takođe razne pomoćne organizacije, svi rade, milošću Svemogućeg Allaha.

Milošću Svemogućeg Allaha, ovdje je takođe urađeno mnogo dobrog posla. Na primjer, ovdje je u martu održana  Konferencija za mir i kroz ovo je poruka islama prenesena ne samo ljudima VB nego cijelog svijeta. Ja mislim da se komentari i razmišljanja ljudi (koji su prisustvovali ovom događaju)  takođe trebaju pročitati pošto nisu bili prije spomenuti.

Jedan nadzornik crkve je prisustvovao Konferenciji za mir i rekao je:

‘Ovo je bila izuzetno zanosna  i snažna poruka. To je bila poruka o jedinstvu i ovo je nešto što naše društvo treba. Meni se takođe dopala činjenica koju je poglavar Zajednice naveo iz Časnog Kur’ana i rekao da sljedbenici raznih religija se trebaju usredsrediti na one stvari koje ih ujedinjuju. Ovo je nešto vrlo moguće da se po tome postupa i ljudi koji ne slijede nikakvu religiju mogu takođe biti uključeni u ovo. Danas sam naučio o sličnostima koje postoje između islama i kršćanstva. Takođe mi se dopalo značenje molitve u kojoj je pet dnevnh molitvi obavezujuće, međutim, da one nisu od koristi ako osoba ne služi čovječanstvu.’

Drugi gost je rekao:

‘Ja se nadam da će naša vlada uzeti u obzir ove stvari i bio sam izuzetno emotivan nakon što sam čuo riječi i molitvu Halife u pogledu budućnosti svijeta u kojoj je rekao da iza sebe trebamo ostaviti svijet pun blagostanja ali tu je takođe bio osjećaj brige o tome da ćemo iza sebe ostaviti svijet s generacijama djece koja će biti invalidi.’

Ovdje ja želim podsjetiti članove Džemata da sadašnja situacija svijeta se naglo pogoršava i da su neophodne znatne dove. Glavne sile i čak manje zemlje prijete da će voditi rat. Ljudi kao što su vođe, političari i novinari koji su nekad bili optimisti da je svjetski rat daleki izgled, sada govore da to izgleda neizbježno, i zapravo postaje sve više vjerovatno i oni jedan drugom prijete o nuklernom ratu.

Mi trebamo moliti Svemogućeg Boga da ih osposobi da vide razlog. Nadalje, hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je jednom prepisao homeopatik lijek koji pomaže u slučaju nuklearnog rata. Članovi Džemata trebaju ovo sada uzimati najmanje šest sedmica. Treba uzimati jedan lijek i poslije toga treba uzeti drugi lijek, i za ovo će biti proglas kasnije: carcinosin i radium bromide.

Huzur je rekao da su ovo bila neka osjećanja koja nam je predstavio. Na ovom skupu je bilo prisutno više od šest stotina ljudi i svi su imali izvanredan odgovor. Mediji su su takođe naširoko izvijestili o ovome. Ukupno je preko 9 miliona ljudi primilo ove vijesti kroz objavljivanje  i inostrane medijske izvore.

Kroz društvene medije ovo objavljivanje je stiglo do 3.8 miliona ljudi. Tamo su bili predstavnici od deset do dvanaest zemalja. Baš kao što se naglo širi poruka o Džematu, slično tome suprotstavljanje nama raste, pogotovu u muslimanskim zemljama. Osobito u Alžiru je suprotstavljanje Džematu mnogostruko poraslo i u porastu je. Ja sam već tražio da učite dove za njih.

  1. ovog mjeseca je bila konferencija koja se održala u Alžiru. Oni su pozvali bivšeg ministra religijskih zadužbina, koji je rekao Džematu da iznesu svoje mišljenje koje će on predstaviti predsjedavajućem ove konferencije. Na početku su oni organizovali ovaj seminar da se upoznaju o Džematu. Međutim, kasnije su odlučili da ne žele da znaju dalje o Džematu i umjesto toga su tamo bili govori protiv Džemata. Međutim, zbog ovog suprostavljanja u Alžiru, lokalni ljudi tamo su rekli da se uvećala svijest o Ahmadija zajednici kao rezultat izvještavanja u medijima i neki ljudi su zainteresovani da otkriju više o Džematu. Naši protivnici su raširili našu poruku do onih mjesta gdje mi nismo bili u stanju da to uradimo.

Suprotstavljanje je takođe u Pakistanu i zato činite dove za Ahmadi muslimane koji žive u Alžiru kao i za Ahmadi muslimane koji žive u Pakistanu. Također činite dove za sve Ahmadi muslimane koji žive u ovim zemljama gdje suprotstavljanje Džematu kipi, da Svemogući Allah zaštiti sve njih; osobito one koji žive u Alžiru, koji nisu Ahmadi dugo godina. Da im Svemogući Allah podari čvrstinu i brzo ukloni teškoće za njih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp