U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Prenošenje istinskih učenja islama

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, taawuza I sure Fatiha, hazreti Halifatul Masih V (aba) je rekao :” Zahvaljujući milosti I blagoslovima Svemogućeg Allaha mi smo prihvatili bai’at (zavjet odanosti) Obećanog Mesije a.s. U jednu ruku, ovo treba biti sredstvo preko kojeg smo mi ojačali naše vjerovanje, ali ukoliko ne uspijemo da ojačamo našu vjeru I vjerovanje nakon prihvatanja Obećanog Mesije a.s. onda smo mi uskraćeni od koristi njegovog prihvaćanja.” Huzur (aba) je potom rekao da su neki ljudi postali previše upleteni u ono što je svjetovno u Zapadnim državama I iako riječima govore da daju prednost vjeri nad svjetovnim stvarima, u stvarnosti njihove prakse pokazuju suprotno tome. Ahmadi su ovdje jako dobri u slaganju sa ljudima I također u pokazivanju dobrog morala, ali njihovi standardi obožavanja I ispunjavanja prava Svemogućeg Allaha, nisu onakva kakvim se očekuju od jednog Ahmadi muslimana.

Huzur (aba) je dalje rekao, s obzirom na to da se gradi sve više džamija u Njemačkoj, I na uspostavljanje više džemata, Džemat postaje više izložen I ljudi postaju gledati na nas sa više kritike. Prirodno,kako se naš broj povećava, džemat postaje dalje predstavljen svijetu, I što više budemo predstavljeni svijetu, na nas će se gledati više kritički I ovo se stalno povećava. Tako da se od nas traži da poboljšamo svoje standarde praktičnog ponašanja I također da ispunimo svrhu bai’ata Obećanog Mesije.

Huzur (aba) je rekao:” Ja ovo stalno govorim I podsjetit ću sve vas ponovo da 99.9% Ahmadi muslimana koji su imigrirali u Zapadne države, to nije zbog njihovog talenta I kvaliteta. Najprije, to je zbog Ahmadijata I tako da svaki Ahmadi koji živi ovdje je tihi propovjednik Ahmadijata.Allahovom milošću, zbog dobrog primjera Ahmadi muslimana ovdje i također zbog njihovih dobrih odnosa u društvu, oni su ostavili dobar utisak na ljude o zajednici I ljudi to govore na raznim prilikama. ”

Kao što sam to spomenuo na raznim sastancima koji su organizovani ovdje kao I u drugim dijelovima svijeta, ja sam sreo mnogo osoba, uključujući I sastanke koji su održavani ovdje, koji su rekli, nakon što smo slušali tebi, naše pregrade su uklonjene. Predstavit ću nekoliko primjera, kako su se viđenja ljudi u potpunosti promijenila nakon što su čuli poruku islama.

Prvi skup povodom otvaranja džamije možda je bio u Waldshutu. Jedan od gostiju, Simon Klauss je rekao:”Moj pogled na islam se u potpunosti promijenio. Danas sam naučio o pravom značenju Džihada. Nakon što sam naučio o pravom značenju Džihada, nemam razloga da se bojim riječi Džihad. Ustvari, ničega se ne trebamo bojati.”

Dalje je rekao:”Prije dolaska na ovaj skup, bojao sam se da se na mene ne izvrši teroristički napad I zbog toga iako sam prihvatio pozivnicu, odlučio sam da ne prisustvujem skupu. Međutim, moj prijatelj koji je istražio o zajednici na internetu, I koji je također pogledao neke video zapise, mi je rekao da je ovo jako mirna zajednica, I da zbog toga nema nikakvog straha od prisustvovanja skupu.”

Drugi gost, Dr. France,je rekao :” Danas sam svjedočio islamu koji se ne širi putem mržnje, već se ustvari širi kroz ljubav.”

Gospođa koja je prisustvovala otvaranju druge džamije je rekla:” Ono što sam čula danas, to nisam čula nikada prije  ni od jednom muslimanskog vođe”

Jedan musliman iz Sirije koji je prisustvovao skupu je rekao:” Danas je bio jako osjećajan dan za mene. Rečeno mi je prije dolaska na ovaj događaj, ili je ovo bio generalni stav, da Ahmadi nisu muslimani I da je njihov Kur’an također drugačiji. Međutim, ja sam danas naučio, da je sve ovo u potpunosti netačno, I da Ahmadi muslimani čitaju I pridržavaju se istog Kur’ana kao I ostali muslimani, I da također vjeruju u istog Poslanika s.a.v.s kao ostali muslimani”

Nakon što se sreo sa mnom, on je rekao:”Nakon što sam sreo halifu vremena, dosta je moguće da ću I ja također postati Ahmadi.”

Zamjenica kancelara Marburg fakulteta je rekla:” Ja sam u potpunosti preplavljena emocijama u ovom trenutku. Nakon slušanja govora halife Ahmadija Zajednice, naročito nakon slušanja objašnjenja koncepta dva raja”

Također je rekla:” Također sam naučila o životu osnivača islama, Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s, I o ranoj historiji islama. Naučila sam kako islam uči da ispunimo prava drugih ljudi.”

Dalje je rekla :”Ako bi svijet sve ovo razumio, onda bi nastali mir, ljubav I bratstvo u svijetu.”

Ova gospođa je bila toliko emocionalna, da osoba sa kojom je razgovarala kaže da je počela plakati I rekla da ne može reći ništa više, jer nema snage da nastavi. Ona je kršćanka koja je došla na muslimanski program i prethodno nije znala o učenjima islama. Zapravo mi je Amir sahib (naconalni predsjednik Džemata u Njemačkoj) rekao da ona nije imala znanja o islamu i da je tragao za njom. Ona je zamjenik kancelara i prema tome vrlo obrazovana gospođa i poslije slušanja mog govora postala je emotivna da čak nije mogla kontrolisati svoje emocije. Učenja islama su tako prelijepa i zato ne trebamo imati nikakve vrste kompleksa niže vrijednosti.

Kao što sam prethodno spomenuo, položen je kamen temeljac za Marburg džamiju gdje su bili prisutni muslimani i takođe mnogi gosti, uključujući univerzitetske profesore i studente, kao i zamjenika kancelara, čija sam osjećanja spomenuo ranije. Među njima su bila dva profesora sa univerziteta Egipatskog porijekla, koji predaju islamske studije i Arapski jezik. Kad sam ih pitao oni su spomenuli da u islamskim studijima predaju islamsku filozofiju. Pitao sam ih da li su pročitali knjigu ‘Filozofija učenja islama’ koju je napisao Obećani Mesija a.s. oni su odgovorili: ‘Ne.’ Rekao sam im da moraju pročitati ovu knjigu jer bez ovoga osoba ne može dokučiti zamršenosti filozofije islama, bez obzira koliko znanja stekne iz raznih izvora.

Huzur a.t.b.a. je rekao: ‘Neki naši univerzitetski studenti, i mladići i djevojke,  vjeruju da se čitanjem o starim pravnicima i učenjacima ili proučavanjem Imama i evlija iz prošlosti njihovo znanje mnogostruko uveća i sada nema nikoga ko može izazvati njihovo znanje. Možda su oni uvećali svoje znanje u ovom pogledu, međutim, u ovom pogledu ne-Ahmadi učenjaci imaju više znanja nego oni. Stoga, samo čitanjem toga osoba ne može sebe smatrati učenjakom. Ako bilo ko ima takvo mišljenje on se treba osloboditi toga. Osoba treba ostaviti ustranu učenjake i evlije prošlosti jer sada se istinsko znanje i ispravan pojam o islamu može spoznati samo kroz znanje i pisanja Obećanog Mesije a.s.”

Huzur a.t.b.a. je dalje rekao: ‘Obećani Mesija a.s. je bio poslan kao Sudac ove ere i ovu činjenicu trebamo uvijek imati na umu. Zato, šta god je Obećani Mesija a.s. proglasio to je istina i stvarna učenja islama. Nemojte pretpostavljati da će čitanjem knjiga drugih, knjiga (drugih učenjaka), knjiga pravnika ili knjiga Imama iz prošlosti osoba postati učenjak. Osoba ne može postati učenjak ukoliko ne čita knjige Obećanog Mesije a.s.’

Huzur a.t.b.a. je onda pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojem je on rekao: ‘Ko god ispovijeda vjerovanje treba osigurati da se njihova vjera   razvija u uvjerenje i spoznaju umjesto da padne žrtvom sumnje i dvojbe. Slušajte! Pretpostavka se nikada neće dokazati korisnom. Svemogući Bog Lično proglašava: ‘Zaista, pretpostavka uopće nije od koristi naspram istine.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Sada, samo razmislite za sebe i izvucite zaključak iz svojih srca: Ako nakon davanja zavjeta bai’ata (zavjeta odanosti) na mojoj ruci i prihvatanja mene kao Obećanog Mesije i Pravednog Sudca, i nakon ispovijedanja ovog vjerovanja vi ipak gajite bilo kakvu zlobu ili nelagodnost u svojim srcima zbog moje određene odluke ili postupka, onda se trebate zabrinuti. Vjera koja je ukaljana dvojbama i sumnjama neće biti u stanju polučiti nikakav čestit ishod. Međutim, ako ste prihvatili istinskog srca da je Obećani Mesija a.s. vjerodostojan Sudac, onda trebate zbaciti svoje naoružanje prije njegove presuda i postupaka.’

Obećani Mesija a.s. dalje dodaje: ‘Treba biti dovoljno svjedočenje Časnog Poslanika s.a.v.s. u kojem je on rekao da će Obećani Mesija a.s., koji će se pojaviti, biti vaš Imam i Pravedan Sudac. Ako neko nije zadovoljan s ovim šta je onda to što će se dokazati dovoljnim? Jer se nikada neće pokazati da je osoba koja ima vjeru, a ipak gaji zle sumnje u određenim dijelovima srca korisna ili blagoslovljena. Ako ja nisam istinit, onda idite i tragajte za istinitim. Budite potpuno sigurni da ne postoji nikakav drugi istinit. Zatim, ako ne nađete drugog istinitog, a nikada ga nećete naći, onda ja tražim samo ono pravo koje mi je dao Časni Poslanik s.a.v.s. Oni ljudi koji su me odbili i iznijeli optužbe protiv moje ličnosti nisu uspjeli da me prepoznaju. Što se tiče onih koji su me prihvatili i nakon što su ušli u zavjet bai’ata (zavjet odanosti) ipak iznose neke tvrdnje, njihovo stanje je još žalosnije, jer su se pokazali slijepi premda su prethodno bili u stanju da vide.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘U stvarnosti, biti suvremenik drugog umanjuje njihov položaj i veličinu. Živeći zajedno u istoj oblasti sprečava osobu da prepozna i razumije položaj drugog. Zato je poslanik Isa a.s. rekao: ‘Poslanik nije bez počasti, ali ne u svojoj vlastitoj zemlji.’

Prema tome, neki ljudi iznose optužbe protiv Ahmadijata ili protiv tvrdnji Obećanog Mesije a.s. govoreći da su ga religijski učenjaci od njegovog vlastitog naroda odbili i proglasili Ahmadi muslimane da nisu muslimani. Među ovima su Arapi kao i ljudi drugih nacija. Za njih treba biti dovoljan ovaj dokaz da su se poslanici pojavili u svakoj naciji u svakoj eri, a ipak ih je njihov vlastiti narod odbio.

Huzur a.t.b.a. je onda rekao: ‘U određenim stvarima gdje su starješine i evlije dali mišljenja, oni nemaju vrijednosti u poređenju sa bilo kojim mišljenjem ili odlukama koje je na to dao Hakam i Adl (Sudac i Sudija to jest Obećani Mesija). Ove evlije iz prošlosti su uveliko služili islamu u toku svojih vremenskih perioda i borili se da upute muslimane u svojim krugovima. Međutim, sada nakon što se pojavio Khatam Khulafa, Khatamul Evlija, Mudžadid Akharuz Zaman Hakam i Adl, njegove odluke, znanje i učenja islama su istina dok je sve drugo neispravno. Nakon što smo obavili bai’at mi moramo slijediti njega i ovo je nešto što uvijek trebamo imati na umu.

Ukratko, svaki Ahmadi se treba lično boriti da izvuče maksimalnu korist iz literature Obećanog Mesije a.s., i takođe to trebate prenijeti drugima. Mi se nikada ne trebamo brinuti kako će svijet misliti u odgovoru niti kako će ne-Ahmadi ili svjetovni ljudi gledati na to što mi kažemo.

Huzur a.t.b.a je onda pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojem on kaže: ‘Postoje dvije vrste poroka. Jedan je pripisivanje drugova Svemogućem Bogu, neprepoznavanje Njegove veličine postajući lijen u ibadetu Njemu i poslušnosti Njemu. Drugi porok je nepokazivanje ljubaznosti Njegovim ljudima i neispunjavanje njihovih prava. Osoba treba nastojati da izbjegne obje vrste poroka. Budite čvrsti u poslušnosti Svemogućem Allahu. Ostanite čvrsti na zvajetu koji ste dali. Nemojte povrediti Allahove robove. Učite Kur’an s dubokim razumijevanjem i takođe postupajte u skladu s tim. Odbacite sva jalova idolopoklonička okupljanja i obavljajte pet dnevnih namaza. Ukratko, ne smije biti nijedne naredbe Svemogućeg Allaha preko koje prelazite. Čuvajte svoje tijelo čistim i svoje srce bez svake suvišne zlobe i ljubomore.  Ovo su stvari koje Svemogući Bog želi od vas.’

Huzur a.t.b.a. je onda rekao: ‘Prema tome, mi moramo sebe analizirati s ovim stepenom dubine. Obećani Mesija a.s. nas je posebno podsjetio da obavljamo pet dnevnih namaza a obavljanje namaza znači da klanjamo u džematu, na vrijeme i s dosljednošću. Ja sam procijenio situaciju i vidim mnoge slabosti u ovom pogledu. Ljudi od mene traže dove ali kad ja pitam da li oni lično čine dove oni daju negativan odgovor ili da nastoje da to čine.

Tako, mi uvijek trebamo činiti pokajanje i tražiti oprost za svoje greške i propuste. Da nas Svemogući Allah osposobi da ovo postignemo i nakon što smo ušli u zvajet bai’ata s Obećanim Mesijom a.s. da nas On osposobi da to kako treba ispunimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp