U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Proganjanje Ahmadi muslimana -Znak istine

Kratki sadržaj

Nakon tašahuda, tauza, tasmie i sure Fatiha, hazreti Ameer-ul- Mu’mineen (aba) je rekao:
Protivljenje Obećanom Mesiji je počelo čak i prije nego što je Ahmadija muslimanski džemat uspostavljen, i dok još niko nije dao bai’at(zavjet odanosti). Oboje i muslimani i nemuslimani, su sve svoje snage usredotočili ka protivljenju njemu, i to se nastavlja i danas. U današnjem vremenu, muslimani su ti koji se najviše protive, međutim Uzvišeni Allah čini da zajednica Obećanog Mesije a.s. i dalje raste i cvjeta. Sa Allahovom milošću, Ahmadija zajednica je sada uspostavljena u 209 država svijeta.

Kao što sam to spomenuo u nekoliko mojih prethodnih hutbi, Ahmadi u Alžiru su trenutno na udaru okrutnosti. Zbog toga, mi ne trebamo zaboraviti ove potlačene i progonjene članove u svojim molitvama. Neka im Uzvišeni Allah podari istrajnost i neka ih zaštiti od proganjanja. Isto tako, ne trebamo zaboraviti Ahmadi muslimane Pakistana u svojim molitvama. Tamo također, naročito u oblasti Punđaba, se izvršava dobro smišljen plan progona Ahmadi muslimana.

Huzur je rekao da su se znakovi koje je prorekao Allah i Njegov Poslanik jasno ispunili i nastavljaju da se ispunjavaju u vezi dolaska Obećanog Mesije. Ovo je jedino put koji može vratiti muslimanima njihovu čast i veličinu.
Obećani Mesija a.s. kaže : ‘Vrlo je jasno da me je Uzvišeni Bog poslao svijetu kao Svog odabranog I Obećanog Mesiju. Oni koji mi se suprostavljaju se ustvari ne suprostavljaju meni, već Bogu’

Tako da, oni koji se suprostavljaju Zajednici, oni ustvari djeluju protiv Božije Želje. Oni se ustvari suprostavljaju Bogu, I takvi ljudi nisu postigli ništa u prošlosti niti će postići išta u budućnosti, inš Allah. Pomoć I potpora od Boga je uvijek bila uz Obećanog Mesiju a.s. U Alžiru, su mislili da unište Ahmadijat. Novine I mediji su dali veliku pokrivenost u vezi ove teme I objavili materijal protiv Džemata, koji je nadaleko raširen. Zaista , novine su odigrale znatnu ulogu u protivljenju prema nama. Međutim, ovo protivljenje je ustvari postalo sredstvo propagiranja Ahmadija Zajednice.

Obećani Mesija a.s. je također rekao, da svi materijali protiv nas u literaturi I knjigama ustvari ohrabrivaju ljude da čitaju naše knjige I skreću pažnju na njih. Dalje je Obećani Mesija a.s.rekao da je ovo vrijeme koje je predviđeno da se on pojavi, I njegov dolazak je u skladu sa Allahovom odlukom, kako bi on mogao osigurati I stabilizirati kolebanje broda islama.
Postoje mnogi koji pišu o svom vlastitom iskustvu kako su prihvatili Ahmadijat I kada neko pročita to, ne može a da ne ostane zadivljen kako Uzvišeni Allah daje načine prihvatanja za sve one koji su dobrodušni.

Huzur je zatim naveo neke od ovih priča. Prva priča koju je Huzur ispričao dolazi iz Alžira, gdje je osoba koja je napisala tu priču rekla da je vidjela dvije osobe u snu. Jedna od njih je imala bijelu bradu dok je osoba sa njene desne strane bila prosječne visine, njegova boja je bila slična boji pšenice,I njegova kosa I brada su bile crne.

Nakon što je upoznala Ahmadijat I počela gledati MTA, u prvih nekoliko dana je prikazana slika Obećanog Mesije a.s. Tada je prikazana Huzurova hutba, I kada je vidjela Huzurovu sliku, ta osoba je rekla “kada sam vidjela obje ove slike, sjetila sam se svog sna”. Onda je ta osoba dala baiat(zavjet odanosti za ulazak u Amadija muslimansku zajednicu.)

Amir (nacionalni predsjednik) iz Gambije piše da se jedna žena, Sinta Sahiba, koja je živjela u selu u distriktu Niabini, ozbiljno suprostavljala džematu. Kada god bi neko pred njom spomenuo ime džemata, ona bi postala jako ljuta I koristila bi jak govor u protivljenju džematu. Govorila bi, da su Ahmadi nevjernici, I da će završiti u paklu I čak oni koji imaju ikakvu vezu sa njima da će I oni završiti u paklu. Ta žena je bila poljoprivrednik I posjedovala je zemlju ali joj usjevi nisu bili dobri u posljednje dvije godine, bilo da je to zbog insekata ili drugih životinja koji bi pokvarili usjeve, u svakom slučaju ona nije znala zašto se to dešava. Jedna Ahmadi žena joj je rekla da otkad se počela protiviti džematu, njen usjev nije narastao, tako da treba odustati od protivljenja I umjesto toga prihvatiti džemat. Onda će je Uzvišeni Allah blagosloviti usjevom. Žena je odmah razumjela I odlučila da prihvati ovaj eksperiment. Ona , zajedno sa osam članova svoje porodice su prihvatili Ahmadijat, I vidjeli da otkako su prihvatili Džemat, Uzvišeni Allah ih je obilato nagradio.
Ne samo da su usjevi počeli rasti obilato, već je ona također došla u kontakt sa jednim od svojih sinova, sa kojim je izgubila kontakt već godinama, I koji je živio u Italiji. Sada ova žena govori svima da prihvate Ahmadijat, jer u ovome leži spas.
Misionar iz Zajednice u Beninu, piše da je ove godine bilo dosta obilne kiše tijekom sezone monsuna u gradu Bassila, I kao rezulat toga jedan od zidova misionarske kuće se srušio. Kiša je nastavila padati čak u toku noći, I postojala je opasnost da će se I drugi zid misionarske kuće srušiti. Rekao je da je bio jako zabrinut zbog gubitka koji se desio na džematskoj misionarskoj kući I zbog toga je pomislio da dovi (takva misao može doći samo našim misionarima) da “ O Allahu! Popravi ovaj gubitak kroz bai’at I blagoslovi napredak džemata”. Rekao je da još nije ni završio molitvu, kada je telefon zazvonio. Bila je ponoć, I kiša je padala svom jačinom I također je sijevala munja. On se javio na telefon i na linji je bio gospodin po imenu Muhammed iz sela Bocha i rekao da ljudi iz sela žele da daju zavjet bai’ata. Ovo selo je smješteno 110 kilometara od misionarske kuće. On (misionar) kaže da je narednog dana, ili poslije nekoliko dana, on otputovao u njihovo selo i oko 198 ljudi su dali zavjet bai’ata i prihvatili Ahmadijat i uprkos činjenice da se suočavaju sa izuzetnim suprotstavljanjem oni su čvrsto vezani za svoju vjeru.
Tako Svemogući Allah upućuje ljude na krajnje naročite načine. Huzur je rekao iako je naveo mnoge takve događaje koji su se dogodili u Africi i takođe je spomenuo da je prenošenje poruke u ovim oblastima izuzetno teško, međutim neki ljudi misle da ljudi u Africi lahko prihvataju Ahmadijat zato što nisu vrlo obrazovani. Međutim, ovo je potpuno pogrešno. Takozvani učenjaci ovih neobrazovanih ljudi su ih upleli u sve vrste obreda i štetnih novotarija s ciljem da održe svoja sredstva za život i utemelje svoju isključivost. Oni koji slijede ove učenjake takođe ne žele da se odvoje od njih i zbog ovoga se naš Džemat suočava sa suprotstalvjanjem, što je već spomenuto u nekim događajima koji su navedeni gdje se ljudi u Africi suprotstavljaju Džematu. Prema tome, prihvatiti Ahmadijat nije nešto lahko, međutim Svemogući Bog nastavlja da omogućava sredstva za njihovu uputu i takođe otkriva misionarima i lokalnim propovjedačima kako treba da prenose poruku.

Huzur je rekao da Svemogući Allha upućuje mnoge ljude kroz snove i ljudi ovu vrstu upute doživljavaju u svakom dijelu svijeta. Misionar na dužnosti u Indiji piše o događaju prihvatanja Ahmadijata jedne osobe koji je nedavno prešla (u Ahmadijat) u Kannur Kerali. Ovaj novi Ahmadi je prije zavjeta bai’ata bio vrlo tužan i neko mu je rekao da je učenje salavata rješenje da olakša njegove brige i da treba obilato učiti salavate tako da je on počeo učiti salavate. Jedan dan je u snu vidio grob Časnog Poslanika s.a.v.s. i takođe prazan grob do tog groba. Onda je došao neki čovjek i rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će oni uskoro sresti jedan drugog. On je naveo ovaj san nekom ne-Ahmadi učenjaku i taj učenjak je rekao da je ovo bio vrlo blagoslovljen san i znači da će on postići vrlo visok položaj. Poslije nekoliko dana nakon što je imao ovaj san, sreo se sa jednim Ahmadi muslimanom dok je putovao negdje i ovaj Ahmadi mu je rekao da posjeti Nuur džamiju u svojoj oblasti. Tako da je on jedan dan otišao u Nuur džamiju u svojoj oblasti i klanjao džumu namaz. Na ovaj način mu je predstavljen Džemat i on je počeo čitati literaturu Džemata. Kasnije je dao zavjet bai’ata i pridružio se Zajednici. On kaže da je jasno očito da je tumačenje skorog susreta sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. bilo da će se on pridružiti Ahmadija Džematu.
Amir sahib iz Tanzanije je takođe napisao o jednom događaju. On je rekao: ‘Lokalni džemat dugo vremena postoji u Nyangmari, međutim, samo su jedna ili dvije porodice bili Ahmadi. Ove godine (to jest 2016) uz pomoć lokalnih članova zajedice učinjeni su zajednički napori za prenošenje poruke u kojima je objašnjena važnost Halifata svima koji su bili prisutni.

Kao posljedica toga su mnogi ljudi željeli da upoznaju Halifu. Oni su tražili od jednog ne-Ahmadi stanovnika koji je imao TV antenu da prebaci kanal na MTA. Kad su upalili TV ljudi su imali priliku da vide Halifatul Mesiha a.t.b.a. Ovo je utrlo novi put za širenje poruke.’ On je dalje rekao: ‘Ove godine (to jest godine kad je pisan izvještaj, 2016) naša delagacije je ponovo posjetila ovo selo ali je jedan svećenik počeo izazivati gungulu u toku sjednice i postojala je bojazan da program neće biti uspješan. Međutim, samo zbog Božije pomoći, nakon što se program završio i nakon što se završio dio programa za pitanja i odgovore mnogi stanovnici sela koji se još nisu pridružili Ahmadijatu obratili su se ovom svećeiku i rekli: ‘Ako su Ahmadi nevjernici, onda smi i mi takođe Ahmadi. Vi možete napustiti ovo selo, jer Ahmadi neće ići nigdje.’ Tako je, zbog postupka ovog svećenika više ljudi bilo privučeno Ahmadijatu. Kao rezultat toga su prošlog dana trinaest ljudi imali sreću da prihvate Ahmadijat, i od ovih koji su dali zavjet bai’ata, jedna osoba je dala komad zemlje da služi Džematu. Drugi čovjek koji je primio Ahmadijat rekao je pošto je njegova kuća prilično velika i takođe je blizu drugim članovima, da se njegova kuća može koristiti za namaze u džematu dok džamija ne bude izgrađena. Sada se svi članovi sela okupljaju i klanjaju namaze u njegovoj kući.’

Ima mnogo događaja ove prirode gdje su zbog neprijateljstva učinjena nastojanja da se ljudi udalje od Ahmadijata. Međutim, ovo je posao Svemogućeg Boga i kao što je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Mi pravimo napredak svakog dana.’ Mnogi ljudi sami saznaju o Ahmadijatu i svjedočenjem takvih događaja mi smo takođe svjedoci ispunjenja ove izjave Obećanog Mesije a.s.
Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Vodite računa! Svemogući Bog sve radi Lično. Hladni povjetarac duva i planovi Svemogućeg Boga se postepeno završavaju.’

Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: ‘Da svećenici imaju u vidu brigu o ljudima i njihovim interesima oni nikada ne bi nastavili da prema meni postupaju na način kako su postupali. Oni su trebali promisliti da su izdali fetve protiv mene, pa ipak, ko može spriječiti da se ne dogodi takav događaj koji je već određen od Svemogućeg Boga?’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Zapamtite, ako me ne prihvatite, onda vam nikada neće biti data prilika da prihvatite bilo kojeg drugog koji je obećan.’

Da Allah osposobi ove ljude da postanu vrijedni prihvataja upute koju je svemogući Bog saopštio i dao, i da On otvori njihova srca.
Poslije džume namaza Huzur je klanjao dženazu namaz za gospodina hadži Nuh Svend Hansen sahiba čije tijelo nije sprisutno, koji je bio Danac Ahmadi i umro je prije dva dana. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.

On je rođen 28 juna 1929 u Kopenhagenu i pripadao je Lutheran crkvi. Bio je pod velikim uticajem Danskog filozofa i reformatora po imenu Ludvig. On je prohvatio islam 26 januara 1956. Na početku je prihvatio islam zbog žene koju je namjeravao oženiti, međutim, kasnije je lično detaljno proučavao islam i od tada je cijelim srcem prihvatio učenja islama i počeo postupati po njima. U 1964 je obavio hadž po prvi put u društvu svoje žene i tamo je obilato činio dove za svoj duhovni napredak. Svemogući Bog je prihvatio njegove dove i osposobio ga da prihvati Ahmadijat i nakon što se pridružio imao je priliku da ponovo obavi hadž kao i nekoliko puta ode na Ummru (hodočašće izvan propisanog vremena za hadž). Služio je Zajednici u raznim svojstvima i predstavio uzoran primjer financijskog žrtvovanja. U pogledu njegovog financijskog žrtvovanja, hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je jednom napisao u pismu: ‘Financijsko žrtvovanje koje je dao Hansen sahib je vrijedno da se oponaša. Allahovom milošću, on je od samog početka primjeran u davanju žrtava i u iskrenosti. U terminima financijskih žrtvovanja on je primjer i nikada ga ne treba podsjećati.’ Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je dalje rekao: ‘Da Allah osposobi druge članove Džemata da postanu kao on, i kad se ovo dogodi, uloga financijskog sekretara će samo biti da održava zabilješke i on nikada neće trebati trošiti vrijeme ne slanje podsjetnika.’ Da Allah osposobi da se ovo dogodi.

Da Svemogući Allah uzdigne položaj umrlog i da njegovoj djeci i ženi podari priliku da prihvate Ahmadijat.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp