U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Težnja prema moralnoj izvrnosti: Islamska učenja

Kratki sadržaj

Današnju hutbu, halifatul Masih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda I učenja sure fatiha, rekao je da neki misle da im religija I vjerovanje oduzimaju slobodu I da ih sankcionišu. U ovom pogledu Svemogući Allah kaže u Časnom Kur’anu :

 

“I nije vam stavio nikakve teškoće u vjeri” (22:79).

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da ovo znači da  religija ne stavlja nikakve teškoće za nas. Štaviše svrha šerijata je da smanji teret I ne samo to već I da sačuva ljudski rod od svih vrsta nevolja I nesreća.Tako da u ovom ajetu Uzvišeni Allah objašnjava da vjera koja je izabrana za tebe, Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da to znači vjera koja je dostojna za tebe, tu ne postoji nikakva naredba gdje ona može za tebe stvoriti teškoće. Štaviše, od najmanje pa do najveće, sve naredbe donose milost I blagoslove.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da je mišljenje ljudi pogrešno, Božije riječi ne mogu biti pogrešne. Uprkos tome što smo Njegovo stvorenje, ako ne djelujemo prema Njegovim naredbama, onda ćemo povrijediti sebe. Ako se čovječanstvo ne obazire, onda će djelovati šejtan koji se zavjetovao od prvog dana, da će odvesti ljudski rod prema putu propasti. Tako da, ako želimo da spasimo sebe od šejtanovih napada, onda moramo biti poslušni prema svim Božijim naredbama.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da postoji mnogo stvari koje nam se čine malim, I sa vremenom Ih počnemo smatrati uredu, ali one donose razarajuće rezultate. Tako da , vjernik ne treba smatrati nijednu čak ni najmanju naredbu nevažnom. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da ovih dana vidimo da se većina ljudi udaljava od vjere. Isto tako, njihov kriterij dobrog I lošeg se promijenio. Na primjer, danas vidimo da je golotinja u porastu, oboje I žene I muškarci u ime slobode I mode joj se prilagođavaju. Otvorena vulgarnost postaje  uzdah prosperiteta a skromnost postaje neznana stvar. I može uticati na naše dječake I djevojčice koji žive u ovom društvu. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik kaže da se to do neke mjere I dešava.

 

 

 

Huzoor, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da mu neke djevojke kada dođu u godine puberteta, šalju pisma o tome zašto je skromnost potrebna u islamu? Zašto ne možemo imati uske pantole I majcu bez pokrivanja I mantila? Zašto se ne možemo oblačiti kao Evropljanke ? Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da ako želimo biti u vjeri onda se moramo prilagoditi vjeri I prilagoditi vjerskim učenjima. Ako kažemo da smo muslimani, I da smo čvrsti u religiji onda su potrebne neke zabrane. Mi moramo djelovati po naredbama Poslanika Muhammeda (neka je mir na njega). Obećani Mesija , neka je mir na njega, kaže da je skromnost dio naše vjere. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže kako bi naše vjerovanje bilo sačuvano, hidžab I skromna odjeća su neophodni. U ime slobode I napretka, ako su napredne zemlje odustale od skromnosti, razlog tome jeste da su se udaljile od vjere također. Tako da Ahmadi djevojka, koja je prihvatila Obećanog Mesiju, neka je mir na njega,dala je zavjet da će dati prednost vjeri nad dunjalučkim stvarima I to se može desiti, kada djelujemo prema naredbama religije. Naša je sreća, da je Obećani Mesija, neka je mir na njega, sve otvoreno objasnio. Tako da je u pogledu neskromnosti rekao na jednom mjestu:”neki ljudi navode na neskromnost kao Evropa ali to nije uopšte prikladno”. Ova neskromnost žene je uzrok razvrata I nemorala. Zemlje u kojima je ova neskromnost prihvaćena, pogledajmo na njihovo moralno stanje? Ako su zbog svoje neskromnosti povećali u svojoj moralnosti I čestitosti, onda smo mi pogrešni. Ali je vrlo jasno da su muškarci I žene mladi I sloboda prevlada , kako opasna ta njihova veza može biti? Imati loš pogled I biti prevladan emocijama je osobina ljudi. I kada se uprkos skromnosti dogodi ugađanje I ljudi se uključe u razvrat I nemoral, zbog slobode , šta se sve može dogoditi?

Pogledajmo na moralnost muškaraca, oni su postali kao divlji konji. Oni se niti plaše Boga niti vjeruju u Sudnji dan. Učinili su dunjalučko uživanje svojim bogom. Tako da je najprije potrebno popraviti moralno stanje muškaraca. I ako je ono popravljeno I ako su muškarci razvili barem takvu moralnu snagu da ih njihove seksualne emocije nikada ne prevladaju, samo tada otvorite raspravu da li je marama potrebna ili ne.  U suprotnom, u trenutnom stanju, koristeći ovu slobodu, to je kao stavljanje ovce ispred tigrova. Šta se desilo sa tim ljudima! Da oni ne gledaju rezultate djela, barem trebaju koristiti svoju svijest da vide je li stanje muškaraca takvo da žene mogu doći ispred njih bez marame.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da danas vidimo zlo u društvu, svaka riječ Obećanog Mesije, neka je mir na njega, pokazuje sliku toga. Tako da, svaka djevojčica, dječak, muškarac i žena trebaju povećati svoj nivo skromnosti i spasiti se od zla društva umjesto postavljanja pitanja o tome zašto ne možemo nositi uske pantalone i majicu ili osjećaja manje vrijednosti. Odgovornost je roditelja, naročito majki da uče islamskim tradicijama i vrijednostima i da obavjeste svoju djecu o zlima o društvu, još u njihovom djetinjstvu. Samo tada, naša djeca će postati dobra i bit će spašena od zla društva. U ovim državama, roditelji moraju činiti džihad i za to oni moraju pokazati svoje primjere.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da mu je prije nekoliko dana jedna djevojka napisala pismo, da je završila visoko obrazovanje i da je dobila poziciju u banci. Ona je pitala ako na njenom poslu postoji zabrana nošenja marame ili čak nošenje kaputa, da li onda ona može raditi bez toga, ali kad završi sa poslom i izađe vani ona će nositi maramu i kaput. Ona je dalje rekla, da je čula da je Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, jednom rekao da žene koje rade mogu skinuti svoj kaput i maramu u toku posla. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je veličina ove djevojke u tome što je ona napisala, da ukoliko ja kažem ne onda ona neće prihvatiti ovaj posao. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je mnogo djevojaka pitalo slično pitanje, i to je razlog zašto ja govorim o tome.

Dalje je on rekao, da čak i ako sam ja to rekao, na primjer postoje doktori koji u određenim situacijama, ne mogu raditi noseći maramu ili kaput. Na primjer, u operacionoj sali, ali oni tu nose kapu, i masku za lice i široku odjeću. Inače, osim ovakvih situacija doktori mogu raditi u mantilu i sa maramom.  Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je u Rabwi radila dr. Fahmida i mi smo je uvijek vidjeli u mantilu i sa maramom. Onda je tu također dr. Nusrat Jehan u Rabwi, ona je bila posebna u svojoj skromnosti. Ona je studirala ovdje, i odlazila u London svake godine kako bi unaprijedila svoje znanje i vještine, ali uvijek je nosila maramu. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je bila jako svjesna svoje marame. Niko je nije kritikovao, niti su njene profesionalne vještine bile omalovažane ili oslabljenje zbog njene marame. Ona je također radila velike operacije. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ako osoba želi ostati skromna, onda će ona naći mnogo načina za to. Rekao je, ja sam isto slično tome rekao, da one djevojke koje su intelektualci  i koje rade na istraživanju i u laboratoriji moraju nositi posebnu laboratorijsku odjeću, onda one mogu nositi tu odjeću, i ne moraju nositi maramu, pošto nose kape. Ali kada izađu iz laboratorije, onda se moraju čuvati skromnosti , koja je naređena islamom. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao, da bankarski posao ne podrazumjeva nikakve humanitarne svrhe. Tako da za obične poslove, se ne može dobiti dozvola ne nošenja marame. Dakle, zapamtite da je za skromnost neophodna skromna odjeća. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da je marama dio skromne odjeće, i ako se olahko odnosimo prema marami, onda će se skromna odjeća promijeniti i mnogo razloga će biti dodato tome. Onda će pokupiti boju ovog društva gdje je neskromnost jako raširena. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je svijet već okrenut prema mijenjanju vjerskih ljudi, naročito mijenjanju onih muslimana koji prakticiraju islam.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je djevojka u Švicarskoj otišla na sud, jer se osjeća nelagodno plivati sa dječacima u školi, gdje dječaci I djevojčice zajedno plivaju. Ona je tražila dozvolu da pliva samo sa djevojčicama. Aktivisti za ljudska prava su rekli, da je tačno da je to njeno ljudsko pravo ali da to nije toliko velik problem, da joj se to može dozvoliti. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da kada problem postanu prava islamskog učenja ili skromnosti žena, onda ove organizacije za ljudska prava također traže izgovor. Tako da u ovakvim situacijama, Ahmadi muslimani moraju postati više svjesni o islamskim vrijednostima. Ako je za malu djecu plivanje obavezno u školama onda male djevojčice trebaju nositi odjeću za plivanje koja u potpunosti prekriva, kako bi znale da moraju nositi skromnu odjeću. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je ova dozvola samo za male djevojčice. Roditelji moraju podučiti ovome svoju djecu, I oboje I roditelji I djeca trebaju pokušati da razdvoje bazene za djevojčice.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da antislamske sile pokušavaju da udalje od islamskih učenja. Ove sile pokupavaju da završe sa islamskim učenjima u ime slobode izražavanja I slobode svijesti. One žele da igraju ulogu simpatizera na sladak način kao šejtan, tako da krivica ne padne na njih, da su oni ti koji su učinili da se vjera završi. Ali mi moramo zapamtiti da je oživljavanje islama odgovornost džemata Obećanog Mesije, neka je mir na njega.  I za to moramo raditi I također podnositi bol.  Mi se ne trebamo boriti sa ovim ljudima, ali moramo riješiti ovaj problem sa mudrošću. Danas ako se pokorimo jednom ograničenju u pogledu naših vjerskih učenja, onda će polahko slijediti više ograničenja I nastavit će se. Mi takođe moramo staviti naglasak na ibadet da nam Alah dž.š. dadne hrabrost da se suprotstavimo ovim šejtanskim potezima i koracima, i da nam pomogne. I ako se mi držimo istine – a zasigurno smo mi na isitni, onda će jednog dana oni vidjeti naš uspjeh. Učenje islama je to koje mora prevagnuti. InšaAllah.

Huzur (da mu Allha bude Pomogač) je rekao da je Obećani Mesija a.s. rekao na jednom mjestu: ‘Istina ima odlučnost i hrabrost a lažov je uvijek kukavica, i onaj čiji je život upleten u neistinu i prljave grijehe, uvijek će se bojati, on se ne može natjecati. On ne može, kao istinoljubiva osoba pokazati istinoljubivost i ne može snabdjeti dokaz o svojoj čestitosti. Pogledajte na svjetovne stvari: ako nekom bude dato obilje sredstava za život taj će imati mnogo zavidnih ljudi oko sebe. Svi bogati ljudi imaju zavidne oko sebe i oni prijanjaju uz njih. Ista je situacija vjerskih ljudi. Šejtan je neprijatelj reformi. Zato čovjek mora držati čistim svoj račun s Bogom i svoj odnos s Njim čuvati snažnim. Neka Bog ostane zadovoljan i onda se ne trebate bojati bilo koga niti se brinuti ni radi koga, morate se uzdržati od onih postupaka koji će sami navući gnjev. A sve to se ne može dogoditi bez nevidljivog odobrenja i milosti Svemogućeg Boga. Sami ljudski napori ne mogu donijeti bilo kakve dobre rezultate ukoliko Njegova milost ne bude data ništa se ne može dogoditi. ‘Čovjek je slab (pun grešaka, okružen teškoćama).’ Zato osoba mora moliti Boga Svemogućeg da podari snagu da činimo dobra i da učini osobu primaocem nevidljivog odobrenja i milosti.’ Huzur (da mu Allah bude Pomogač) je rekao, tako da su naše dove to što će uvjeriti svijet. I za primanje dova mi moramo napraviti snažan odnos sa Svemogućim Bogom.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da moramo zapamtiti da druge religije nisu bile zauvijek. One su došle u svoje vrijeme i služile zahtjevima obuke za svoje  vrijeme i završile se. Zato njihove knjige imaju mnoga podešavanja i izmjene. Ali islam je zauvijek, učenja Časnog Kur'ana su dobra do kraja svijeta. Prema tome, bez ikakvog kompleksa niže vrijednosti mi moramo postupati po učenjiam Časnog Kur'ana i moramo stajati čvrsti na njima. I trebamo obavijestiti druge takođe i reči im da je ono što oni propovijedaju protiv Božije volje i da će voditi razaranju. Islam ne zasljepljuje ljude u beskorisnim zabranama (ograničenjima) nego u skladu sa potrebom on takođe ima sblaže aspekte. Kao što sam ranije rekao, za doktore i za pacijente nema ograničenja o pokrivanju glave. Ima nekih pacijenata koji moraju vidjeti određenog doktora i za to nema nema ograničenja za pokrivanje. Da se spasi ljudski život i da se ljudi izbave od bola je prvo i najvažnije. To je glavna i prva svrha da se olakšaju ograničenja. Čak u vrijeme nemira i straha od smrti, ljudima je odobren upotreba strvine – ali samo da se spasi ljudski život. Slično tome, alkohol se može koristiti u medicini. Ali način na koji šejtanske sile žele da se ponašamo, njihova svrha je da polahko razoružaju granice religije. I da zauvijek dokrajče religiju. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da smo mi Ahmadi ti koji trebamo činiti ovaj džihad i to će se dogoditi samo ako dadnemo prednost religiskim učenjima i sagnemo se pred Svemogućim Bogom da tražimo Njegovu pomoć.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da u vrijeme Obećanog Mesije a.s. nije bilo džihada sabljom nego je bio džihad samo-popravljanja. On je rekao da se obraća muslimanima koji žive u ovim naprednim zemljama pogotovu i koji žive bilo gdje drugo i Ahmadi muslimanima koji žive svuda širom svijeta. Oni trebaju doseći više položaje u svojim zemljama voleći svoju zemlju, žrtvujući se u svojoj zemlji, i služenjem svojoj zemlji na svaki način. Onda će se dogoditi da će usta šejtanskih sila sama po sebi zašutiti. Jer onda će biti poznato da su muslimani oni koji svoju zemlju odvode do stvarnih viših nivoa razvoja a ne da rade protiv zemlje. Mi trebamo uvjeriti ove ljude i vlade ako zbog naših vjerskih učenja ograničimo sebe ili svoje ljude da onda to ne treba imati ništa sa vladama ili pravosuđem zemlje. Oni se ne trebaju uplitati u naše sisteme jer će to stvoriti nemir. To će stvoriti jaz između lokalnih ljudi i izbjeglica. Iako ljudi koje nazivaju izbjeglicama žive ovdje skoro dvije ili tri generacije. Jeste! Ako neko šteti zemlji ili nije vjeran zemlji, ili širi glasine i uznemirenost onda oni imaju pravo da poduzmu mjere i zatvore ih i kazne. Ali nije ispravno ako neko uzima učešće u svojim religiskim aktivnostima da onda vlada ima bilo kakvo pravo da kaže: ako želite da to radite to će značiti da se ne prilagođavate u društvu.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da mi, Ahmadi muslimani trebamo zapamtiti da svihet prolazi kroz opasno vrijeme, šejtan napadački udara iz svih pravaca i ako muslimani, pogotovu Ahmadi muškarci, žene i mladi, svi ne nastojimo da držimo u životu religiske vrijednosti onda tu nema garancije za našu budućnost. Mi ćemo biti više podložni za gnjev Svemogućeg Boga zato što smo mi razumjeli istinu, Obećani Mesija a.s. je učinio da to razumijemo i da čak ni onda nismo postupili po tome. Zato, ako želimo da prevladamo onda je od hitne važnosti da prihvatimo prigrlimo svako islamsko učenje s punom smjelošću i povjerenjem. Nemojte misliti da je napredak naprednih zemalja garancija našeg uspjeha i života i da će koračanje s njima garantovati naše preživljavanje. Napredak ovih razvijenih zemalja je dostigao vrhunac i sada je zbog njihovog nemorala njihov pad  već započeo i takođe je vidljiv. Njihova djela pozivaju Božiji gnjev, oni pozivaju razaranje. Ovo je takva situacija da im mi moramo pokazati put i spasiti ih  umjesto da posvajamo njihove navike. Njihova ispravka je izgleda teška zbog njihove oholosti i udaljenosti od religije.  Ako oni sebe ne poprave onda će budući razvoj svijeta biti s onim nacijama koje će držati visoko religiske i moralne vrijednosti.  Tako, kao što sam takođe ranije rekao ja to govorim pogotovu mladim da trebaju posvetiti pažnju učenjima Svemogućeg Boga. Umjesto da budu pod uticajem svijeta i idu za njima vi trebate  učiniti da svijet slijedi vas. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao: ‘kao što sam započeo o pokrivanju i odjeći, želim takođe reči i ovo i žao mi je što moram reči da neki ljudi pitaju je li veo jedina neophodna stvar za napredak islam Ahmadija? Neki kažu da su ova učenja sada zastarila i ako hoćemo da napredujemo onda moramo napustiti ove stvari. Mi tražimo utočište kod Allaha!’ On je rekao da takvi ljudi trebaju znati ako nastave slijediti svjetvone ljude i nastave živjeti kao oni, onda će umjesto nadmetanja sa svijetom oni samo biti izgubljeni u ovom svijetu. Njihov obavezni ibadet će postepeno postati pokazivanje i druga dobra djela takođe i onda postepeno sve skupa nestati.

Tako, bit će vrlo opasno uzeti bilo koju naredbu Svemogućeg Boga običnom. Za napredak islama sve što je neophodno radi toga su Bog i Njegov Poslanik Muhammed s.a.v.s. naredili. Naredba za ujmjrenost i umjerenost nisu samo za žene. U islamu su zabrane jednake i za muškarce i za žene. Svemogući Bog je prvo naredio muškarcima i onda je naredio ženama. On kaže u Časnom Kur'anu: ‘Reci vjernicima da obore svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta. To je čestitije za njih. Sigurno je Allah uvijek obaviješten o onom što oni rade. ‘(24:31) Svemogući Bog je prvo naredio vjernicima muškarcima zato što je to neophodno za čistoću. Ako nema čistoće onda nema ni Boga. Tako, prije naredbe ženama, muškarcima je naređeno da se uzdrže od svega onoga što može potaknuti njihove emocije. Njima je zabranjeno da na žene gledaju otvorenih očiju, da se miješaju sa ženama, gledaju prljave filmove i razgovaraju sa zabranjenim ljudima kroz društvene medije – sve ovo je nečasno. Zato je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘To su Božije riječi koje su otvorenim izrazima zabranile sav naš govor ili postupak i pokret ili prestanak  do tačnih granica i ograničenja i poučio nas poštovanju čovječnosti i božanskom pravcu. On je taj Koji nam je dao oči, uši i jezik itd., dao nam je učenja za njihovu konrolu i rekao s krajnjom istaknutošću: ‘Reci vjernicima da obore svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta. To je čišće za njih.’ Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da to znači da vjernici trebaju suzdržati svoje oči i uši i privatne dijelove – da ih ne izlažu zabranjenim ljudima i da sebe uzdrže od svih vrsta vidnih, usmenih i zabranjenih postupaka zato što će na ovaj način njihova unutrašnjost ostati čista i njihovo srce će ostati slobodno od svih vrsta neopreznih strasti zato što su, uglavnom ovo dijelovi koji podstiču zavođenje životinjskim strastima i stavljaju ih na kušnju. Sada vidite kako je Časni Kur'an istaknuo da se uzdržimo od zabranjenog i kako je duboko objasnio da vjernici drže svoje oči, uši i druge privatne dijelove pod kontrolom i spasi ih od nečasnih situacija.’

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je Obećani Mesija a.s, poslije objašnjavanja uzdržavanja očiju rekao: ‘bacati uzdržane oči na zabranjeno i spasiti sebe (od mogućeg postranja) i vidjeti druge odobrene stvari se u Arapskom naziva uzdržane oči.’ Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je gledanje zabranjenih stvari sa napola otvorenim očima i onda  vidjeti sa potpuno otvorenim očima druge odobrene stvari naziva se uzdržane oči. ‘I svaka pobožna osoba koja želi da svoje srce čuva čistim ne treba lutajući svoje oči bacati  na sve kao životinje nego u ovom civilizovanim svijetu treba posvojiti naviku uzdržavanja očiju. I ovo je ta blagoslovljena navika s kojom će njegov fizički postupak postati značajan i važan moral i njegov uljudan odnos neće imati nikakvog lošeg dejstva takođe. I ovo je moral koji je nazvan ljubaznost i umjerenost (skromnost).’ Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je Obećani Mesija a.s. na drugom mjestu rekao: ‘reci vjernim da ne gledaju zabranjeno i što poziva na seks nego sa tek toliko otvorenim očima da lice ne bude vidljivo sa jasnoćom niti da lice bude vidljivo otvoreno. I oni trebaju ostati čvrsti na ovome da nikada neće vidjeti lice sa potpuno otvorenim očima niti sa požudom niti bez požude jer takav postupak može dovesti do posrtanja a čistoća bez ograničenja  ne može ostati netaknuta. Srce  ne može biti čisto ukoliko oči nisu čiste i položaj čistoće, koju za koju bogobojazni želi neće biti postignuta. I u ovom ajetu takođe je  naloženo da čuvamo sve otvore tijela od zla koje može ući. U ovom ajetu otvori tijela znači svi oni idjelovi tijela koji se upotrebljavanju za seksualno djelo, i nos, uši i usta sve je uključeno.Sada vidite kako su sva ova učenja visokog položaja da ni na koji način nije spomenuta bilo koja nadutost (napuhivanje) ili  ispražnjenje, i sve je  tako izravnato da čitaoc odmah razumije da ovaj ajet znači da osoba treba uzdržati svoje oči. Tako da ljudi ne zapadnu u iskušenje i da i muškraci i žene ostanu sigurni.’

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je ovo učenje islama kojima su prvo muškarcima stavljena ograničenja i onda se od žena traži da posvoje veo. I u ovim zemljama gdje je potpuna pomiješanost, kako možemo reči da veo nije neophodan. Pomiješanost i prijateljstva stvaraju mnoge probleme u ovom društvu. Iz ovog je dokazana druga stvar: ako ženama nije dozvoljeno da plivaju sa muškarcima onda muškarcima takođe nije dozvoljeno da plivaju sa ženama. Tako ove zabrane nisu samo za žene one su takođe i za muškarce. Naredbe koje traže od muškaraca da obore svoje poglede pred ženama uvećao je poštovanje žena. Prema tome svaka naredba islama je puna mudrosti i smanjuje mogućnosti zla.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je prošle godine na đelsi u Njemačkoj govorio o razlici između muškaraca i žena i njihovim pravima i odgovornostima. Jedna Njemica koja je slušala cijeli govor došla je kod Huzura. Ona je rekal da je mislila da islam uzurpirava prava žena ali poslije slušanja Huzurovog govora sada zna da islam ide u više detalja za ženska prava, poštovanje, čast i podrobnije štiti njihova prava. Zato, nijedna Ahmadi djevojka, žena ili mladić ne trebaju osjećati kompleks niže vrijednosti. Učenja islama su ta koja će svijetu donijeti  miru i Svemogućem Bogu. Svijet će jednog dana znati da je islam jedini koji će svijetu donijeti mir i da nema drugog izbora.

On je rekao da poslije naredbe muškarcima da drže svoje oči oborenim i poštuju žene onda naređuno ženama da trebaju držati svoje oči oborenim i poučio ih kako da koriste veo i gdje da ga koriste. Ako ovo budete radili onda ćete biti uspješni. Na kraju je Svemogući Bog rekao da su veo i umjerenost znakovi uspjeha i da će za vas ispraviti i ovaj svijet i Drugi svijet. Zato Časni Kur'an kaže: ‘I reci vjernicama da obore svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta, i da ne pokazuju svoje ukrase osim onog što je vidljivo od toga, i neka pokrivače svoje spuste na grudi svoje, i neka ukrase svoje ne pokazuju osim muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima meževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili ženama svojim, ili onima koji su u vašoj vlasti, ili prisutnim muškarcima koji nemaju potrebe za ženom ili djeci koja nisu svjesna stidnih mjesta kod žena. I neka ne udaraju nogama da se ukaže ono što (žene) skrivaju od svog ukrasa. I svi skupa se okrenite s pokajanjem Allahu, o vjernici, da biste uspjeli.’ (24:32)

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da će čuvanje očiju obrenim i žena i muškaraca,  i uzimanje pokrivanja garantovati nepovredivost poštovanja žena i sigurnost. U naprednim zemljama vrijednosti poštovanja i sigurnosti su se promijenili. Među momcima i djevojkama  se nedopušten odnos sa zabranjenim ne smatra preljubom ako je to s odobrenjem ali ako je bez pristanka, samo onda se to naziva preljubom. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao kad se dogodi takvo propadanje i pokvarenost onda postaje još neophodnije za vjernike da se vrate Svemogućem Bogu s naporima i traže pomoć dovama za Njegovu zaštitu. Kritičari kažu da su u islamu ženska prava ugrožena time što su ograničene na veo i umjerenost. On je rekao da su neke nezrele djevojke  pod uticajem toga. U islamu umjerenost ne znači da se žene stave u zatvor, svrha nije da se žene ograniče na četiri zida kućnog vela i umjerenost (skromnost) je garancija njene sigurnosti i bezbjednosti.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Ovih dana ljudi napadaju pokrivanje ali oni ne znaju da pokrivanje ne znači zatvor, veo nije zatvor nego je vrsta prepreke muškarca i žene. Tako da dvoje stranaca ne vide jedno drugo, ako postoji ograničenje oni će biti spašeni od posrtanja. Poštena osoba može reči da, gdje se muškarci i žene sastaju bez ograničenja, odigrava se izlet da se okupe – kako to da oni neće pasti u svoje nagonske želje. Mi smo čuli da je u određenim nacijama odobrivo za muškarca i ženu da borave u jednoj sobi čak kad su vrata zatvorena – ovo je nazvano kulturom. Poslanik islama Muhammed s.a.v.s. je zabranio takve stvari zato da osoba ne posrne i bude povrijeđena.  On je rekao gdje dvoje zabranjenih se skupe zajedno i to su muškarac i žena sami sa njima je treći i da je to šejtan. Pogledajte na loše posljedice od kojih Evropljani pate zbog ovih loših tradicija. Na mnogim mjestima se događa bestidna prostitucija a to je zbog ovih poroka. Ako želite da nešto spasite od obmane onda to morate čuvati sigurnim. Ali ako to ne čuvate sigurnim i mislite da su ljudi okolo fini onda zapamtite da će ta stvar sigurno biti uništena.  Islamsko učenje je tako lijepo učenje koje muškarce i žene spašava od spoticanja čuvajući ih odvojeno i on ne čini život teškim kao Evropa zbog čega se tamo svaki dan ljudi ubijaju. Direktan rezultat ovog odobrenja slobodnog miješanja muškaraca i žena je da neke žene  postanu prostitutke. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je Obećani Mesija a.s. objasnio kako da imamo umjerenost. On je rekao: ‘Svemogući Bog kaže da kažemo vjernicima ženama da trebaju uzdržati svoje oči od gledanja zabranjenih muškaraca, zaustaviti svoje uši od slušanja zabranjenih glasova i da čuvaju svoja privatna mjesta skrivenim, i da ne pokazuju svoju ljepotu zabranjenim muškarcima, i da svoj veo spuste tako da on sakrije glavu do prsa što znači pokrije  od prsa do oba uha, stranu lica, čelo – sve treba ostati pokriveno pod velom. I nemojte udarati nogom o tle kao što čine plesači. Ovo su mjere koje vas mogu spasiti od posrtanja.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da neke žene postavljaju pitanje da im veo pokvari šminku i kako onda mogu nositi veo? Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao ako nema šminke onda lice može biti otvoreno ali ako je našminkano onda se mora nositi veo. One trebaju misliti o ovome da žele sakriti svoju ljepotu u skladu sa učenjem Svemogućeg Boga ili žele da svoju ljepotu pokažu ljudima. Tu je cijela lista odnosa datih u Časnom Kur'anu kome možete pokazivati svoju ljepotu a od koga trebate sakriti svoju ljepotu. I samo onu ljepotu koja je sama po sebi izložena kao lice, visina itd. Ovo odobrenje ne znači da  nosite uske farmerke i bluzu i kratku suknju kod kuće ispred braće i oca. Ovo ograničenje je takođe za rodbinu. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da će slično tome ovo prenijeti misinarima i njihovim ženama: da trebaju biti oprezni o svojoj odjeći i svojim očima. Džemat takođe pažljivo promatra njihov primjer. Žena misionara je takođe kao misionar, ona isto tako treba pokazivati najbolji primjer u svim aspektima života.’

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je na kraju molio Allaha dž.š. da dadne da naši muškarci i žene utemelje visoke standarde morala i skromnosti (umjerenosti) i da sebe ograniče naredbama islama. Amin.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp