U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vakfe džedid 2017

Kratki sadržaj

Današnju hutbu, halifatul Masih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda I sure fatiha Huzur je rekao:

Osoba potroši svoj imetak na ovom svijetu kako bi stekla vlastito zadovoljstvo, kako bi obavila svjetovne poslove I također daje novac u dobrotvorne svrhe, ali u današnjem svijetu ne postoje takve zajednice ili grupe čiji članovi koji se nalaze u različitim državama I gradovima I koji su skupljeni pod jednom rukom  nude svoj imetak da bude potrošen za dobre stvari. Svrha skupljanja ovog imetka je također jedinstvena, a to je da se širi Allahova vjera I pomogne čovječanstvu. Postoji samo jedan džemat koji obavlja ovaj posao. To je Džemat koji je stvoren za ovu svrhu. To je Džemat iskrenog sluge Časnog Poslanika, neka je mir na njega. To je džemat Obećanog Mesije, neka je mir na njega, koji je bio odgovoran da širi islam do svih uglova svijeta. To je džemat koji već 128 godina troši svoje bogatstvo na Allahovom putu I za dobrobit čovječanstva. To je zato jer je Obećani Mesija, neka je mir na njega, podučio svoj džemat kroz učenja Kurana, ispravnom načinu trošenja imetka I stavio je sjeme financijskog žrtvovanja na Allahovom putu. Obećani Mesija, neka je mir na njega je rekao:”Ja naglašavam da redovno trošite na Allahovom putu. To je Allahova naredba, jer je islam u ovom trenutku u propasti. Nezadovoljavajuće je shvatiti unutrašnje I vanjske slabosti koje uzrokuju, da islam bude napadnut od drugih protivničkih religija. Kada je stanje ovakvo, zar ne trebamo raditi na napretku I razvoju naše vjere, islama?” Ovo je stvarna svrha zbog koje je Allah stvorio ovaj džemat. Tako da raditi za dobrobit, tako što smo u ovom džematu je ustvari praćenje Allahovih naredbi. Ova obećanja su od Allaha, da ko god potroši na Allahovom putu, Allah će ga uveliko nagraditi na ovom svijetu I bit će blagoslovljen mirnim životom na ahiretu. Tako da, ja želim da skrenem vašu pažnju prema ovom uzroku trošenja  svog imetka za napredak islama”

Vaši sljedbenici su razumjeli ovaj uzrok I dali svoj imetak na Allahovom putu. Ovo je priznato I spomenuto mnogo puta od strane Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Na primjer u toku gradnje minareta Mesije, Obećani Mesija, neka je mir na njega, je spomenuo žrtvovanje  Munshi Abdul Aziza Patwari I Shadi Khana rekavši :” Među mojim džematlijama, dva jako iskrena člana džemata su dali novac povodom ovoga, što je uistinu primjer za ostale članove. Jedan od njih je Munshi Abdul Aziz koji je računovođa u Gurdaspuru, koji je uprkos tome što ima male prihode, ponudio 100 rupija za ovaj uzrok. Ja mislim da mu je trebalo dosta godina da uštedi tih 100 rupija. Njih dvojica su naročito primjer, jer su ponudili dodatno još 100 rupija za još nešto. Rekao je također,da još jedna osoba koja je pokazala krajnju ljubav je Mian Shadi Khan, koji je prodavač drva po profesiji, I živi u Sialkotu. Već je dao 150 rupija za neki posao I sada je za ovaj zadatak poslao 200 rupija. Ako procjenimo vrijednost svega što on posjeduje u kući, to sigurno ne bi bilo više od 5o rupija. Khan Sahib je pisao da je zbog teške sezone I svjetovne trgovine bio u nevolji, pa je odlučio da je bolje za njega da uloži u vjersku trgovinu, tako da je poslao sve što je imao. ”. Isto tako, Obećani Mesija, neka je mir na njega je spomenuo bezbroj drugih primjera u svojim knjigama, o onima koji su dali prednost žrtvovanju svog imetka  na Allahovom putu I koji nisu mnogo brinuli o vlastitim potrebama.

Džemat Obećanog Mesije, neka je mir na njega, je toliko navikao na financijsko žrtvovanje, da je jedna generacija za drugom uključena u ovu dužnost. Stanovnici drugih država, koji su se kasnije priključili džematu, čak I oni nakon što su saslušali tako inspiritivne priče sljedbenika I nakon što su saslušali Allahove naredbe, su ohrabreni I pokazuju primjere, koji su iznenađujući.Osim imućnih ljudi, oni koji se bore I koji su siromašni su upravo oni koji pokazuju primjer žrtvovanja. Oni se ne brinu o tome, da li će njihov mali iznos napraviti razliku ili neće ali oni su ti koji razumiju Allahove naredbe koji kaže :” A oni koji svoj imetak troše da traže Allahovo zadovoljstvo I da učvrste svoje duše, nalik su bašči koja je na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju I ona dadne dvostruke plodove. A ako na nju I ne padne jaka kiša, onda je I rosa dovoljna. A Allah prozire šta vi radite”(2:266)

 

Ove male žrtve su kao kapi rose u baštama islama, koje donose mnogo voća Allahovom milošću. Mi vidimo da uprkos tome što smo siromašan džemat, posao širenja islama se obavlja u cijelom svijetu. Onda, Allahovom milošću, naši poslovi su toliko blagoslovljeni, da možemo postići vrlo velike ciljeve sa ograničenim finansijama, što čak iznenađuje svijet. To je zato, jer ljudi koji se žrtvuju, pokušavaju biti među ljudima koji su spomenuti u Kur’anu kao “ljudi koji troše svoj imetak kako bi zadobili Allahovo zadovoljstvo”, a kada je cilj zadobiti Allahovo zadovoljstvo, onda je zasigurno I rezultat vrlo plodonosan.Tu su primjeri I u današnjem svijetu, koje ću spomenuti.

Živeći hilljade kilometara od Kadiana, djevojka koja je prihvatila Ahmadijat, promijenila način razmišljanja  I razvila razumjevanje o žrtvovanju koje je predstavila svojim riječima. Ona živi u Ugandi, I studira na fakuletu. Rekla je kako je prošlog juna morala kupiti neke stvari prije polaska na fakultet, ali nije imala dovoljno novca za to, I čak je bilo vrijeme I da da sadaku. Tako da je novac, koji je imala dala za sadaku I imala čvrsto vjerovanje da će joj Allah zasigurno pomoći I bila je zadovoljna što je platila svoje dugove za sadaku. Nakon jednog mjeseca, kada je ostalo samo tri dana pred početak fakulteta, jedna od njenih tetki je nazvala njenu mamu da upita kada fakultet počinje I pozvala ju je svojoj kući. Kada ju je posjetila naveče, tetka joj je dala nešto novca što je bilo mnogo veći iznos od onog što je bilo potrebno za fakultetske stvari. I bilo je deset puta više od iznosa koji je uplatila za sadaku. Na taj način Allah je slušao njene molitve I pomogao joj kroz izvor koji nije očekivala.

Onda je tu inspektor Qamar ud Din Sahib iz Indije. On je pisao da ima jedna osoba iz Kerala džemata, koja se bavi poslom vakcinacije. Otišao sam u njegovu radnju da sakupim novac za sadaku, tako da je on rekao da je financijska situacija jako teška ovih dana, ali je I dalje napisao ček sa visokim iznosom, I rekao je da njegov račun nema toliko novca, ali da molim da on bude u mogućnosti da to isplati. Slijedećeg dana me nazvao da mi kaže da je primio dobar iznos novca I da je unovčio ček. Rekao je da je ovo moguće jedino zbog blagoslova davanja sadake, da je tako visok iznos bio primljen.

 

Onda je tu primjer udovice koja živi u Tanzaniji , o kojoj je lokalni Amir Sahib pisao, da je lično otišao kod udovice po imenu Ameena da uzme novac za sadaku, kada mu je ona tužnog srca rekla da nema novca.Rekla je da čim dobije neki novac, da će lično doći da očisti svoje dugove. Osoba još nije bila ni stigla kući a žena je već došla sa deset hiljada šilinga i rekla da je dobila ovaj novac i pomislila je da prvo treba riješiti dugove sadake pa onda misliti o vlastitim potrebama.Rekla je da će platiti ostali iznos čim dobije još novca, s obzirom da se obavezala da će plaćati 25000 šilinga. Nakon nekog vremena je ponovo došla i platila ostatak duga. Rekla je da je Allah jako dobar. Tek što je dala deset hiljada na Njegovom putu, nije stigla još ni kući a već je primila 35,000 šilinga. Čak i nakon što je uplatila cijeli dug, ostalo joj je 20,000 šilinga, to je zaista poseban Allahov blagoslov. Ovako se njena vjera uveliko uvećala.

Misionar iz Konga, države Centralne Afrike, piše da je Saeedi Sahib koji je širio Allahove riječi, posjetio pet lokalnih džemata. Ovih dana stanje sigurnosti je alarmantno , ali je on i dalje uspio da posjeti sve džemate. Uprkos tome što je bio u lošoj financijskoj situaciji, platio je sve troškove u toku svog posla. Uspio je da sakupi 53 hiljade waqfe džedida. Rekao je, ja sam stari Ahmadi musliman i ja želim da budem primjer mlađima. On ima preko 60 godina ali posvećeno radi na širenju Ahmadijata i sakupljanju sadake. Ovo je entuzijazam i dobra volja, koji su nastali u njima nakon prihvaćanja Ahmadijata. Oni žive u jako udaljenim područjima, gdje ne postoje putevi. Oni putuju brodovima, i treba im dosta vremena da stignu do drugih mjesta.

Lokalni misionar piše o osobi koja je tek prihvatila džemat iz Benina(za koju još uvijek nije prošla ni godina otkako je prihvatila Ahmadijat a njena vjera u financijsko žrtvovanje su primjer za svakoga), gdje su ljudi ribolovci i prodaju ribu kako bi zaradili za život. Lokalni misionar je pozvao ljude da daju financijsko žrtvovanje, nakon čega je jedna osoba koja je nedavno prihvatila Ahmadijat, koja ne stoji baš najbolje financijski, ponudila 1000 franaka. Rekao je, iako nisam u dobrom financijskom stanju, ne želim propustiti priliku za sadaku u džematu u kojem sam nedavno prihvaćen.

Onda je tu primjer nekoliko osoba iz Burkina Faso, koji pokazuje kako hutbe petkom i veza sa halifatom utiče na život ljudi i kako ih navodi prema financijskom žrtvovanju. Nije prošlo toliko vremena otkako su prihvatili Ahmadijat.

Halifa vremena nam je rekao o načinu kako da započnemo novu godinu i zato mi nudimo ovaj novac za dobrotvorne svrhe i započet ćemo novu godinu klanjanjem Tahdžud namaza. Oni su tog dana dali 76 000 franaka za Tahrik e džedid.

Tu je takođe primjer ljudi iz malog sela sa Obale slonovače. Lokalni misionar piše da su ljudi tog sela prihvatili Ahmadijat ove godine i misionar ih je podstakao da se pridruže za vakf e džedid i Đalsa salani. Ovim novopridošlim ljudima je rečeno da je Halifa vremena savjetovao sve Ahmadi muslimane da se pridruže Tahrik e džedid i Vakf e džedid programu. On piše da je mislio da će neki ljudi platiti za dobrotvorne svrhe zato što u toj oblasti prevladava siromaštvo. Ali situacija se preokrenula u potpuno suprotnu. Svaka pojedina osoba sela je platila za vakf e džedid i jedan muškarac je ne samo platio vakf e džedid nego je putovao razdaljinu od 600 km da učestvuje u đelsa salani.

Misionar iz Tanzanije piše kako jedan brat koji je invalid i nemože hodati zarađuje sredstva za život tako da ljudima puni telefone preko solarne ploče. Mnoge oblasti Tanzanije još nemaju struje i ljudi često osvjetljavaju svoje kuće sijalicom napunjenom sa solarne ploče.  On na vrijeme plaća svoj doprinos za dobrotovrne svrhe s onim što zaradi. Kad mu je lokalno osoblje skrenulo pažnju na ovo plaćanje on je rekao da je posljednjih dva dana zaradio 2000 šilinga i da će sve dati na Allahovom putu. Misionar sahib je rekao: Ako cijelu zaradu dadneš u doprinos kako ćeš onda hraniti svoju djecu? On je rekao da je Allah Rezak i da će On sigurno obezbjediti za nas. Misionar je rekao kako mu je upravo bio napisao potvrdu o plaćanju bio je svjedok da je mnogo ljudi došlo k njemu da im napuni mobilne telefone i da je tako zaradio mnogo više nego što je dao za dobrotvorne svrhe.

Tu je još jedna primjer Allahovog blagoslova na ljude koji se žrtvuju na Njegovom putu. Sin jednog od članova koji su lokalni ljudi  iz sela Tanzanije dobio je malariju. On je imao samo 1500 šilinga za njegovo liječenje. Kad je sekretar za finansije otišao njegovoj kući, on je za dobrotvorne svrhe ponudio sav novac koji je imao. On kaže da je na početku pomislio kako će nabaviti lijekove za svog sina i onda je svoje povjerenje stavio u Allaha. Poslije nekog vremena, njegov stariji sin iz drugog grada je nazvao i rekao da mu šalje 80.000 šilinga. Ovako je ne samo liječenje bilo obavljeno nego su takođe i njegove druge potrebe bile zadovoljene. On sada prenosi i drugima ovaj događaj i ističe važnost dobrotovnih svrha.

Drugi primjer jedne osobe iz Malija, koji nam je prenio lokalni misionar, kaže kad je ovaj čovjke prihvatio Ahmadijat u 2013. njegovo finansisko stanje je bilo vrlo loše. Osim što je bio opterećen zajmom imao je neke kućne probleme i približavalo se vrijeme njegovog penzionisanja. Znajući o važnosti davanja za dobrotovrne svrhe on je sebi obećao da će biti tačan u davanju za dobrotvorne svrhe. On je tako i uradio, Allahovom milošću, i isplatio je cijeli zajam, kućna situacija  se popravila i čak je dobio unapređenje na poslu i čak je njegovo penzionisanje bilo odgođeno. On se sada takođe priključio programu Oporuka.

Minir Hussein sahib misionar iz Siera Leone piše kako je neka žena iz lokalnnog sela obećala platiti 4000 leona a nije imala redovan izvor prihoda. Imala je malu bašču i uzgajala je voće. Prodavala je tropske biljek da obezbjedi sredstva za život, Kako se vrijeme za plaćanje obećanog iznosa približavalo, sekretar joj je otišao da uzme iznos, ali je iznos koji je ona bila sakupila za plaćanje neko dijete uzelo i potrošilo. Ona je bila jako uznemirena. Pogledajte nivo njene vjere! Jedan njen sin je radio u prodavnici vina. Možda su ga okolnosti prisilile ili nije postigao pravu vjeru. On je ponudio da plati za nju. Ova žena je odbila ponudu i rekla da su takvi postupci nedozvoljeni i  da ne može dati doprinos s takvim novcem. Ovo je primjer vjere.  Onda, pogledajte kakav je bio odgovor od Allaha. Svrha doprinosa je da se traži Allahovo zadovoljstvo – zato pogledajte kako je Allah postupio prema njoj. Za to vrijeme je došao neki nepoznati čovjek. Ova žena ga uopće nije poznavala. On joj je dao 10.000 leona. Umjesto 4.000 leona ona je dala 10.000 leona za doprinos i rekla je da je Allah poslao ovaj novac za doprinos. Ona je obećala 10.000 leona za doprinos naredne godine.

Hakim sahib, misionar iz Siera Leona kaže da je neki postupak oko zemlje jednog novopridošlog Ahmadi dugo trajao. Druga strana u postupku je bila vrlo uticajna. Nije bilo nikakvog načina u vidu da se dobije ovaj slučaj. U toku ovog vremena on je u džamiji čuo o blagoslovima finansiskog žrtvovanja. On kaže kad je čuo o blagoslovima finansiskog žrtvovanja želio je da učestvuje, i mislio da može biti da će ovaj doprinos dovesti do rješenja spora oko zemlje. On je primio Ahmadijat iz kršćanstva.  Dao je doprinos u skladu sa svojom mugućnošću. Kratko poslije toga slučaj je bio odlučen u njegovu korist što je prividno izgledalo nemoguće. On kaže da je siguran da se sve ovo dogodilo zbog blagoslova finansiskog žrtvovanja.

Shahid sahib, misionar iz Konga Kinshasa piše da je jedna žena trgovala s nečim ali na malom stepenu.  Na početku godine je izgedalo da, zbog okolnosti u zemlji neće biti nikakve zarade u njenom poslu ali ona je na početku godine ispunila obećanje za vakf e džedid i mislila je da trgovina obavljena s Allahom ne može dovesti do gubitka. Ona kaže da je posao donio zaradu i uprkos prevladavajuće okolnosti u zemlji, posao nije donio nikakav gubitak.

Kako žrtvovanje Ahmadi muslimana utiče na druge? Ovo takođe otvara avenije za dalje dopiranje. Amir sahib iz Bangladeša kaže da su bile tri osobe kojima su prenosili poruku ali niko od njih nije bio naklonjen prihvatanju Ahmadijata. Zadnjeg petka su sve tri ova čovjeka došli u džamiju. U toku hutbe, skrenuta je pažnja na vakf e džedid. Poslije namaza, članovi su stajali u redu da daju doprinos. Kad su ovi ljudi kojima je prenesena poruka, vidjeli ovaj prizor, rekli su kako hodže poderaše grlo i jezike u traženju doprinosa a ipak ljudi ne daju doprinos. Ovdje je dat kratki proglas i članovi su ustali i stali u red. Ovo je istinski duh islama. Sve tri ove osobe su se pridružili Ahmadijatu nakon što su vidjeli ovaj prizor i također dali doprinos za vakf e džedid.

Abdullah sahib, misionar iz oblasti Benina piše kako je jedan novi Ahmadi putovao da skupi doprinose. Al-Hadž Abu Bakr, novi Ahmadi je pitao: Kako i gdje će ovi doprinosi biti upotrebljeni? On nije kako treba znao o finansiskom sistemu (Džemata). Rečeno mu je  da Zajednica gradi džamije od ovih doprinosa, objavljuje prevode Časnog Kur’ana i knjige o vjeri. Bolnice, škole i sirotišta su izgrađeni od ovih doprinosa. Svaki fenig od doprinosa je  upotrebljen u poslu za vjeru i socijalnu pomoć. Kad je ovo čuo, Abu Bakr je rekao: Hodže su došle k meni da uzmu zekat i doprinose ali mi nikada nisu rekli gdje će ovi doprinosi biti potrošeni. On je odmah dao doprinos i obećao da će od sada sa ouševljenjem davati doprinos.

Mi vidimo da čak i u ovo doba Allah daje Obećanom Mesiji takve predane ljude koji nadmašuju u žrtvovanju.  Novi članovi se pridružuju i među njima za kratko vrijeme bude stvorena revnost za žrtvovanje.  Ovo je takođe povod za razmišljanje onima koji žive u blagonaklonim okolnostima. Zapravo je ovo stvar razumijevanja i strahovanje. Allah im je dao bogatstvo, oni žive u bogatim zemljama, ali njihovo žrtvovanje je neznatno. Zaista ima mnogih ovdje takođe koji su takvi, koji daju neznatne doprinose. U svijetu ima jako mnogo bogatih ljudi koji posvećuju malo pažnje ovoj strani. Oni trebaju posvetiti pažnju ovoj strani.

Kao što je uobičajeno za prvu hutbu u godini da najavimo novu godini vakf e džedid programa, poslije iznošenja nekih događaja iz zbirke mnogih, ja najavljujem 60. godinu vakf e džedid programa.

Ja sam takođe iznio blagoslove prošle godine, koje su bile potvrde. Vakf e džedid godina se završava 31, decembra. Dakle 31 decembra se završila 59. godina. Allahovom milošću, prema primljneim izvještajima ogranci iz cijelog svijeta su predstavili žrtvu od 8,020.000 za vakf e džedid. Ovaj iznos je  za 1,129.000 funti veći od iznosa prošle godine.

Pakistan je ponovo na vrhu liste među svim zemljama svijeta. U pogledu lokale valute, zemlje koje su se znatno poboljšale tokom prošle godine su: Gana i zapadna Afrika koje su na vrhu, onda Njemačka, slijedi Pakistan i Kanada. Među afričkim zemljama značajno žrtvovanje su učinili: Mali, Burkina Faso, liberija, južna Afrika, Siera Leone i Benin. Poslije Pakistana, zemlje koje su na vrhu među prvih deset su: VB, Njemačka, SAD, Kanada, Indija, Australija i zemlja sa srednjeg Istoka, Indonezija, zemlja sa srednjeg istoka i Gana, onda Belgija i Švicarska.

U pogldu doprinosa po osobi na vrhu je SAD slijede Švicarska, Finska, Australija, Singapur, Francuska, Njemačka, Trinidad, Belgija i Kanada. VB, iako je na vrhu ukupnog doprinosa, uveliko je iza u doprinosima po osobi.

Ove godine, Allahovom milošću je 1,340.000 članova dalo doprinos za ovaj program, 105,000 više nego prošle godine. Kanada, Indija i VB vode u uvećanju u broju davaoca doprinosa i Gvineja Conakry, Kameron, Gambija, Senegal, Benin, Niger, Kongo Kinshasa, Burkina Faso i Tanzanija u Africi. Nigerija nije učinila dobar napor jer broj davaoca doprinosa se tamo smanjio. Broj davaoca doprinosa bi dostigao 1,400.000 da je Nigerija održala prošlogodišnji nivo doprinosa. Šta to znači da je ovdje pokazana slabost u poslovanju ili  izvještaj nije pripremljen kako treba ili izvještaj nije  kako treba sabran. Nema smanjenja u iskrenosti članova, u kojoj god da su zemlji. Može biti da im se nije prišlo kako treba. Često je to tromost sekretara. Jedan član iz Rabve mi je napisao da mu je došao  predsjednik sekcije i rekao mu da nije dao ni obećanje niti je platio doprinos. On je rekao. Kako to može biti? Ja redovno plaćam. On je rekao da se to dogodilo zato što je sekretar bio tako lijen da nije zabilježio ničije obećanje niti su doprinosi kako treba uzeti. Postaje očito da ponekad član propusti da učestvuje zbog nemara sekretara. Bilo je smanjenje u broju davaoca doprinosa u SAD takođe a nema izgovora za smanjenje tamo. Niti postoji izgovor za Nigeriju jer broj članova se treba povećati. Ali, kao što sam spomenuo, SAD je značajno povisio žrtvovanje po osobi i na prvom je mjestu. Sve ove zemlje koje pokazuju umanjenje u poređenju s prošlom godinom trebaju obratiti pažnju na broj davaoca doprinosa  i da utvrde svoje slabosti, ne kod članova nego kod radnika.

Lahore je na vrhu u Pakistanu u doprinosima od odraslih, u kategoriji vakf e đedid, slijedi Rabva, Karachi, Islamabad, Gujranwala, Gujurat, Multan, Umarkot, Haiderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara i Dera Ghazi Khan.

Lahore je na vrhu u žrtvovanju od strane djece u kategoriji vakf e đedid, slijedi Rabva, Karachi, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujrat, Haiderabad, dera Ghazi Khan, Kotli (Azad Kashmir), Mirpur Khas, Multan, Bahawalnagar.

U pogledu ukupnih doprinosa, deset koji su na vrhu u VB su: Worster park, Mesjid Fazl, Birmingham South, Putney, Rainspark, Bradford, New Molden, Glasgow, Birmingham Westm Jillingham, a po oblastima: London B, London A, Midlands, Northeast, South.

U pogledu skupljenih doprinos au Njemačkoj, Hamburg je na vrhu, slijedi Frankfurt, Wiesbaden, Waldorf, Diedsonbad. Zatim je halifatul Mesih spomenuo imena ogranaka koji su dali značajan doprinos iz Njemačke.

Deset prvih u SAD su: Silicon Valley, Seatlle, Detroit, Silver Spring,, Central Virginia, Los Angeles East, Dallas, Houston, Philadelphia i Laurel.

Davaoci navećeg doprinosa iz Kanade su: Calgary, Peace Village, Vaughn, Vancouver, Mississauga. Ogranci koji su dali naveći doprinos iz Kanade su: Durham, Hamilton East, Saskatoon South, Saskatoon North i Winsdor, lloydminister, ottawa west, Ottawa east, Berrie, regina. Deset ogranaka u dopt’rinosima koje su dala djeca su: Durham, bradford, saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminister i oblasti su. Calgary, Peace Village, Brampton, Vaughn, Weston.

U Indiji oblasti u slijedu vrhunkih davaoca doprinosa su: Kerala, Jammu/Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, West Bengal, Punjab, Utter Paradesh, Delhi, Maharashta. Deset ogranaka u Indiji koji su na vrhu su: Kerala, Kalicut, Haiderabad, Patha Paryam, Qadian, Kanul Town, Calcutta, Kangol, Bangalore, Salore, Pagardi.

 

Castel Hillis na vrhu u Australiji a slijede Brisbane, Logan, Azam Park, Parwik, Azith, Adelaide South, Lampton, Canberra, Longwalk, Adelaide West.

Da Allah uveliko blagoslovi imetak i osobe svih koji su se žrtvovali. Da radnici u ovom zadatku postanu aktivniji tako da svoj posao urade ispravno i nastoje da poprave nedostatke, pogotovu broj učesnika treba biti uvećan. Istina je da se ukupan iznos povećava ali mi takođe trebamo učiniti da svi učestvuju čak sa vrlo malim doprinosom.

Ja ću poslije džume namaza klanjati dvije dženaze u odsustvu. Prva je za Asma Tahiru koja je bila žena uvaženog Mirze Khalil Ahmada. Ona je umrla u Kanadi 23. decembra 2016 sa 79 godina. Zaista Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti (2:157) Ona je rođena u Bhagalpuru u junu 1935. Uvaženi maulavi Abdul-Baqi je bio njen otac i uvažena Safijja Khatoon je bila njena majka. Njen otac je služio Zajednici mnogo godina i takođe bio predsjednik ogranka. Hazreti Ali Ahmad je bio njen djed. On je dao zavjet bai’ata Obećanom Mesiji i bio njegov ashab. Uvažena Amatul-Nur kaže da je bio na 9-tom stepenu (školovanja) kad je došao u Kadian. Hazreti Halifatul Mesih (da mu Allah bude Pomagač) je nabrojao njeno služenje Ahmadijatu.

Uvaženi Chaudhri Hameed Nasrullah Khan (bivši Amir Lahora) je umro 4. januara 2017 u Lahoru sa 83 godine. Hazreti halifatul Mesih (da mu Allah bude Pomagač) je nabrojao opis njegovih službi Ahmadijatu i molio Allaha da uzdigne položaj umrlih na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp