U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islamski način slavljenja Nove godine

Kratki sadržaj

Današnju hutbu, halifatul Masih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda i sure fatiha Huzur je rekao:

Nova godina inša Allah počinje za dva dana. Mi muslimani, počinjemo novu godinu po lunarnom kalendaru i čak po gregorijanskom kalendaru. Lunarnu godinu ne prate samo muslimani, već su je još u starim vremenima počele koristiti druge nacije, kao što su kinezi i hindu, kako bi započeli njihovu novu godinu. Također se može pronaći i kod mnogih drugih vjera. Prije islama, Arapi su koristili lunarni kalendar kako bi brojali dane. U svijetu, gregorijanski kalendar se uveliko koristi, tako da ga je svaka nacija i svaka država izabrala za brojanje dana. Isto tako, 31 decembar je zadnji dan prethodne godine a prvi januar se slavi kao početak Nove godine. U svakom slučaju, godine dolaze, 12 mjeseci prođe bilo da se radi o lunarnoj godini ili gregorijanskoj godini, i dunjalučke osobe provedu dane, mjesece i godine u svjetskim poslovima i interesima. Te osobe, bilo da su muslimani ili nemuslimani, početak Nove godine slave sa entuzijazmom. U zapadnom razvijenom svijetu, Nova godina se slavi uz dosta aktivnosti. Ljudi ostaju budni cijelu noć, i provedu svoje vrijeme u zabavi i korištenju alkohola. Tako da je prošla godina završena i Nova godina započela sa takvim nemoralnim svjetskim aktivnostima. Većina ljudi nema vjerske brige i zbog toga ne mogu doći do dubina koje pravi vjernik postiže. Veličanstvenost pravog vjernika nije samo zbog izražavana očaja zbog takvih aktivnosti, već da sam sebe pogleda i procjeni kakva je bila godina koja je prošla. Šta smo zaradili a šta izgubili u toku ove godine? Hoće li iskreni vjernik procjeniti godinu kroz dunjalučki objektiv ili kroz vjersku i duhovnu perspektivu?I ako to mora biti na duhovnoj skali, onda mora pogledati kroz standard toga, kako bi zaista otkrio šta je izgubljeno a šta postignuto. Mi Ahmadi muslimani, smo jako sretni što nam je Allah dao upute praćenja Obećanog Mesije, neka je mir na njega, koji nam je predstavio sažetak Allahovog učenja i Njegovog Poslanika,neka je mir na njega i koji nam je također pokazao visoke standarde procjenjivanja naših djela i duhovnosti.

Ako ovaj standard imamo kao zadatak onda mi sigurno možemo postići standard iskrenih vjernika.  Ovo su uvjeti kako bi ispravno sudio svojim standardima dobrih djela. Svaki Ahmadi muslimana, je dao Baiat I tako da nam je kroz ovo Obećani Mesija, neka je mir na njega, dao upute da pratimo I također očekivao od svakog Ahmadi muslimana da sam sebe procjeni svakog dana, svake sedmice, svakog mjeseca I svake godine. Tako da, ako smo proveli zadnju noć prethodne godine I novi dan Nove godine, razmišljajući o našim duhovnim stanjima I traženjem oprosta od Allaha, onda ćemo mi biti ti koji radimo prema dobrom životu poslije. I ako se također uključimo u svjetske želje I poslove, onda ćemo izgubiti mnogo a zaraditi ništa. Ako slabost ipak prevlada I samoprocjena nam ne dadne mir onda moramo moliti Allaha da nam slijedeća godina ne pokaže manjak duhovnog poboljšanja. Umjesto toga, svaki naš korak treba biti prema tome da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Naša svaodnevnica treba biti odraz dobrog modela Časnog Poslanika, neka je mir na njega. Naši dani I naše noći trebaju biti provedeni na način koji nam pomaže da ispunimo naš zavjet Obećanom Mesiji, neka je mir na njega. Zavjet koji pita da li smo učinili grijeh širka, ovo nije širk obožavanja kipova, već u skladu sa onim što je rekao Časni Poslanik, neka je mir na njega, a to je manjak dobrih djela ili činjenja dobrih djela. Širk je uživanje u skrivenim htijenjima. Je li naš namaz, naše financijsko žrtvovanje, odnos prema čovječanstvu, žrtvovanje vremena za džematski posao, zaista zarad Allaha ili samo zbog pokazivanja pred ljudima? Obećani Mesija, neka je mir na njega, je obradio ovo govoreći:

Proglašavanje Allahovog jedinstva ne postiže se samo govoreći “La ilaha ilaAllah” a imati u srcu bezbroj skrivenih idola.Svaka osoba koja da svoj posao, svoje nepoštenje I taktiku važnosti koju treba dati Allahu, ili ovisi o bilo kojoj osobi umjesto o Allahu za bili koju potrebu, ili slavi sebe umjesto Allaha, onda on u svemu ovome čini širk. Tako da trebamo pogledati u ove standarde I onda sami sebe procjeniti.

Onda nakon ovoga se trebamo zamisliti je li prošla godina prošla u čuvanju od laži  I gaženjem putem istine? Na primjer, kada smo se našli u situaciji u kojoj bi nas govorenje istine dovelo do ličnog gubitka, ali I dalje ne bi slagali. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je postavio ove svoje standarde govoreći, da sve dok osoba ne udalji sebe od ličnog psihičkog stanja, koje spriječava osobu da govori istinu, sve do tada niko ne može postići da bude iskrena osoba.On , neka je mir na njega, kaže da ‘govorenje istine ima jako visoku cijenu I da je ispravno svjedočenja vrijeme kada su čovječiji život, imetak I čast u opasnosti.’

Onda je tu pitanje jesmo li sebe držali udaljenim od takvih događaja koji vode do bolesnih misli? Na primjer, na ovom svijetu postoji televizor I internet koji imaju programe koji vode do razvoja bolesnih I neugodnih misli, da li ste se spasili od toga? Ako gledamo nepristojne filmove I programe, onda smo se udaljili od zavjeta koji smo dali  I naše stanje je zabrinjavajuće. Ove stvari vode osobu prema ‘zina’.

Zatim, tu je još jedno pitanje da li smo zaštitili sebe od pogleda I da li još uvijek štitimo sebe? Što se tiče pogotnih pogleda, naredba je tu za oboje I za muškarce I za žene. I muškarcima I ženama je rečeno da spuste svoje poglede I da čuvaju svoju skromnost. Onda je tu pitanje, da li smo zaštitili sebe od društvenih sukoba I nestašluka? Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao da je korištenje nasilnih riječi sa iskrenim vjernikom ‘fisq’. U periodu borbe ili ljutnje, osoba nastoji to da radi ali kada dva iskrena vjernika to urade onda se to naziva ‘fisq’. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao da trgovci nisu čestiti. Sljedbenici su rekli  O Poslaniče, ali je halal poduzeti trgovinu. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao kada ovi ljudi vrše trgovinu,oni lažu, I podižu cijenu psovanjem. Također Časni Poslanik, neka je mir na njega, je izjavio da su ljudi koji su nezahvalni ‘faasiq’. Tako da je ovo dubina zaštite samih sebe od ‘fisqa’.

Onda moramo pitati sebe, da li smo se sačuvali od bilo kojeg oblika zlostavljanja? Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao da zarobiti nečiju zemlju makar malenu kao šaka ili uzeti I najmanji kamen na nezakonit način je okrutnost I bolestan odnos. Tako da su ovo standardi, prema kojima trebamo suditi sebe.

Još jedno pitanje koje trebamo postaviti sebi jeste, jesmo li se zaštitili od podmuklih djela? Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao da ne smijemo prevariti osobu koja je čak bila I nevjerna prema nama. Ovakav je standard ispred nas!

Onda moramo zaštititi sebe od bilo koje vrste nestašluka. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao su ljudi koji se mnogo šale neposlušni.  Postoje ljudi koji šire prkos kroz loše ogovaranje. Oni šire tajne drugih ljudi I brbljaju o drugima. Ljudi koji razviju nerazumjevanje među ljudima koji su u dobrim odnosima su zli. Ljudi koji pokušavaju omesti poslušne sluge vjere I džemata prema lošim djelima su zaista zli.

Tu je I pitanje jesmo li se sačuvali od bilo kakvog oblika nereda? U današnjem svijetu, kada je drskost svuda oko nas, onda držati se daljim od toga, je također oblik džihada.

Onda trebamo sami procjeniti da li smo redovno obavljali namaz, pet puta dnevno u toku prošle godine? Allah nam je to naredio mnogo puta u Časnom Kur’anu. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao da napuštanje namaza vodi osobu ka idolopoklonstvu I nevjerstvu.

Onda se trebamo zapitati jesmo li obavljali tahadžud namaz? Časni Poslanik,neka je mir na njega, je rekao da pokušamo razviti redovnost u obavljanju tahadžud molitve, jer je to čin pobožnih I čestitih.Ovo će vam pomoći da zadobijete Allahovu ljubav. Navika prema tome, će vas spriječiti od činjenja pogrešnih djela, izbrisat će vaše grijehe I također zaštititi od fizičkih bolesti.

Također se trebamo zapitati jesmo li bili redovni u činjenju durooda(prizivanje blagoslova) na Časnog Poslanika, neka je mir na njega, jer je to jedna od glavnih naredbi od Allaha I to je način na koji se molitva čuje. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je rekao ako molite za nešto bez recitovanja durooda, onda oni zastanu između neba I zemlje. Tako da vaše molitve neće stići do Boga, ukoliko nisu upotpunjene sa duroodom.

Mi također trebamo pitati sami sebe, da li smo obilato tražili oprost od Allaha. Časni Poslanik, neka je mir na njega, kaže da osoba koja se redovno pokaje Allahu I traži oprost, Allah nađe načine za njega da izađe iz bilo kakvih teškoća I učini život lakšim za njega I daje mu na takav način da to osoba nikada ne bi mogla ni zamisliti.

I trebamo se zamisliti jesmo li se skoncentrisali na to da se zauzmemo u hvalama Allaha. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da bilo koji posao započet bez hvala Allaha ostaje nepotpun. Taj posao nema nikakvog blagoslova ili dobra u sebi.

Takođe, jesmo li ostali oprezni da ne povrijedimo druge bilo da su vezani s nama ili ne. Jesu li se naše ruke i jezici uzdržali od povrede drugih? Jesmo li oprostili drugima i prešli preko pogreški drugih u toku prošle godine? Jesu li poniznost i skromnost bili glavni dio našeg karaktera? Jesmo li ostali predani i odani Allahu sve vrijeme sreće, tuge, blagostanja ili siromaštva umjesto da budemo zastrašeni i zbunjeni? Ako ikada pitate Allaha o problemu koji vam je nametnut  onda ta osoba ne može biti istinski vjernik.  Jesmo li sebe sačuvali od svega nemoralnog i loših običaja i praksi? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da takvi običaji i novotarije vode odvratnosti. Zato ih se čuvajte.

Jesmo li iz dubine sebe pokušali da slijedimo naredbe Časnog Kur’ana i učenja Časnog Poslanika s.a.v.s.? Jesmo li potpuno napustili ili bar pokušali da sebe sputamo od oholosti i drskosti i nadutosti? Poslije idolopoklonstva, jedan od najvećih grijeha je oholost i samouobraženost. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ohola osoba neće ući u Džennet a oholost je kad osoba negira istinu, smatra druge ljude niskim i prema njima postupa loše.’

Jesmo li takođe nastojali da postignemo visoke standarde dobrog vladanja? Jesmo li nastojali da posvojimo jednostavnost i krotkost? Važnost krotkosti se može uzeti iz činjenice da je Časni Poslanik s.a.v.s. činio dovu: ‘O Allahu, čuvaj me u životu u stanju krotkosti, podaj mi smrt u stanju krotkosti i uključi me među skromne na Sudnjem danu.’

Je li nas svakodnevno nastojanje učinilo više religioznim i je li počastvovalo i veličalo našu religiju? Može li svaki dan svjedočiti da smo dali prednost svojoj vjeri nad svjetovnim stvarima kako smo obećali? Jesmo li se borili da napredujemo u svojoj ljubavi za islam do mjere da joj je data prednost nad našim imetkom i našom čašću i da smo je smatrali dražom od naše djece? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ga je Allah poslao s religijom islam i islam je da potpuno sebe pokorite Allahu, napustite sve vrste drugih idola, utemeljite namaz i dajete zekat.

Onda se takođe trebamo pitati jesmo li napredovali u sažaljenju i ljubaznosti prema Allahovim stvorenjima? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je sve Allahovo stvaranje. Zato među Svojim stvorenjima On jako voli onu osobu koja Njegova stvorenja tretira ljubazno i vodi brigu o njihovim potrebama.

I jeste li upućivali dove i podsjetili svoju djecu da budu pokorni Obećanom Mesiji a.s. i takođe da napreduju u tome? Jesmo li dostigli standard svoje poslušnosti Obećanom Mesiji a.s. do takve mjere da svi drugi odnosi postaju sporedni? Jesmo li činili dove (i molili Allaha) da ostanemo odani i poslušni instituciji Halifatu? Jesu li svi roditelji podsjetili svoju djecu o važnosti Halifata i uputili ih da ostanu odani Halifatu i jeste li činili dove da Allah usadi ovu usredsređenost u njima? Jesmo li redovno molili Allah za Halifu i za Džemat?

Ako je odgovor na naprijed spomenuta pitanja pozitivan onda smo, uprkos nekih slabosti, postigli mnogo u toku prošle godine. Ali ako je na većinu pitanja odgovor negativan onda je to povod za veliku zabrinutost i trebamo se zamisliti nad sobom. Zato činite dove i molite Allaha u toku  ovih zadnjih noći i učinite zavjet sebi i činite dove u toku početka nove godine da nam Allah oprosti grijehe koje smo počinili i pomogne nam da uklonimo svoje slabosti i pomogne nam da postignemo maksimum u narednoj godini i da budemo uključeni među ‘mumine’ koji su spremni da žrtvuju sve  što imaju samo za  Allahovo zadovoljstvo.

Obećani Mesija a,a, je rekao: ‘Cijeli moj Džemat koji je ovdje prisutan i drugi , slušajte vrlo pažljivo ovaj savjet: oni koji su ušli u ovaj Džemat i povezani su sa mnom kao sljedbenici, to je namjenjeno da na taj način steknu dobra djela i da dostignu najviše standarde bogobojazne pobožnosti i da nikakva smutnja ili loša djela ne mogu doći blizu njih. Da oni budu ljudi koji obavljaju namaz pet puta dnevno, uzdržavaju se od neiskrenosti, nikada ne povrijede bilo koga svojim jezikom, nikada ne počine nikakvo loše djelo i da čak nemaju ni pomisli da počine štetno djelo, otuda oni sebe spriječavaju od svake vrste prestupničkih i zločinačkih djela, loših riječi, štetnih postupaka i svih psihičkih osjećaja i nemoralnih djela. I da kažu da ste vi Allahovi čisti ljudi koji ne šire nikakvu svađu i koji su ponizni, ljubazni ljudi i ne smiju imati nikakvu vrstu loših misli u svojim dušama. Njihov princip treba biti da pomažu ljudima i da se boje Allaha i oni trebaju zaštititi svoje ruke  i jezike i srca od nemoralnosti i trebaju obavljati namaz pet puta dnevno sa krajnjom iskrenošću i trebaju sebe zaštititi od zlostavljanja, nezakonitosti, podmićivanja i pristrasnosti. Ne trebaju sjediti u lošem društvu. I stoga od vas se traži da nemate nikakvog odnosa sa osobom koja ne ispunjava Allahove naredbe ili koja se ne brine o ispunjavanju prava ljudi, ili koja je po karakteru smutljivac ili koja je nemoralna u svojim postupcima ili  nema dobro mišljenje o Obećanom Mesiji a.s. i koja nanosi povredu drugim ljudima kroz svoja djela.’ Zato ostanite dalje od bilo koje vrste prijateljstva ili veze sa osobom koja nema poštovanja prema Obećanom Mesiji a.s. Međutim, ovo ne znači da se uzdržite od širenja Allahove riječi. Samo zaštitite sebe od ljudi koji vrijeđaju Obećanog Mesiju a.s. i pripisuju ružne riječi Džematu i koji su nepopustljivi u činjenici da Obećani Mesija a.s. nije Mesija ovog doba.

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Nikada nemojte namjeravati štetu bilo kome iz bilo koje religije ili bilo koje nacije ili plemena. Budite istinski pomagač svakome i ne dajte da bilo kakvi smutljivi ljudi lošeg vladanja uđu u vaše društvo ili kuće jer ako oni borave blizu vas vi ćete takođe stradati od toga. Ovo su uvjeti koje ja ponavljam od početka. Od svakog člana mog Džemata se traži da ih slijedi i vaši skupovi ne smiju imati nikakve nečistoće ili nevažnog govora (brbljanja) ili ruganja i idite čistog srca i čistih misli. Zapamtite da ne treba biti odgovoreno na svaku smutnju i nastojte da pustite neke situacije i naučite da opraštate i pokazujete strpljenje. Nikada nemojte iskaljivati napad na bilo koga kroz nezakonit i bespravan način. I nastojte da kontrolišete svoje emocije. Ako se umiješate u raspravu Ili vjersku diskusiju onda to činite na vrlo učtiv i jednostavan način. Ako neko prema vama postupa ružno (zlostavlja vas) ili vas vrijeđa onda samo recite ‘selam’ i napustite taj skup. I nemojte vrijeđati ili zauzvrat biti lošeg vladanja jer inače neće biti nikakve razlike između vas i drugih. Allah želi da vas učini takvim Džematom da postanete uzor ispravnosti i vrlina za svakoga. Odstranite sve takve ljude između vas koji su uzor smutnje, lošeg vladanja i loših djela. Osobi koja u našem Džematu ne može živjeti sa krotkošću, vrlinom, čvrstinom (ustrajnošću) prema dobrim djelima, blagim govorom i pobožnim karakterom nije dozvoljeno da bude dio nas. Jer naš Allah ne želi da takva osoba živi među nama. I takva osoba sigurno neće imati dobar Drugi svijet zato što nije slijedila ispravan put. Zato budite svjesni i imajte čisto i otvoreno srce i poniznu prirodu i bit ćete identifikovani kroz tačnost prema namazima i dobrom karakteru. Ko god ima sjeme loših radnji usađeno u svom srcu neće biti u stanju da se dugo druži s nama. Neophodno je da vaša srca budu čista od prevare, vaše ruke budu zaštićene od bilo kakvog lošeg postupanja i vaše oči budu sigurne od bilo kakve nečistoće i u sebi ne smijete imati ništa drugo osim bogobojaznosti i saosjećanja za Allahova stvorenja. Ja očekujem od svojih svojih prijatelja koji žive samnom u Kadianu da će biti uzor u svim svojim ljudskim radnjama. Ja ne želim da bilo koja osoba bude dio ovog Džemata čiji karakter može biti sumnjiv, ili ima neku drugu vrstu nečistoće. Tako, ako dobijemo prigovor protiv bilo koga da  on namjerno traći dužnosti prema Allahu, ili je dio nedoličnih okupljanja ili ako ima bilo kakvu vrstu loših odlika onda će on biti uklonjen iz Džemata. Polje koje je pripremljeno s krajnje napornim radom i onda njegova ljetina bude skuhana među plodovima se takođe nađe neki korov  za koji je neophodno da bude odstranjen. Na isti način je utemeljen sličan takav prirodni proces. Ali naš Džemat ne može biti uklonjen i ja znam za ljude koji su istinski dio mog Džemata da su njihova srca oblikovana od Allaha na takav način da se oni istinski uzdržavaju od pogrešnih radnji i vole bogobojaznost. I ja očekujem da će oni ostaviti vrlo dobre uzore za druge ljude.

Da nas Allah pomogne da svoje živote oblikujemo u skladu sa ovim učenjima Obećanog Mesije a.s. Amiin. Da nas Allah pomogne da ispunimo zavjete koje smo dali i da budemo u stanju da svoje živote provedemo u skladu sa željom Obećanog Mesije a.s. i budemo uzor za druge. Amiin.

Da nam Allah oprosti naše grijehe i na nas prospe nebrojene blagoslove. Da nam Allah pokaže dostignuća koja su bila suđena za Džemat Obećanog Mesije a.s. Da naredna godina bude puna blagoslova (Amiin) i da planovi neprijatelja budu neuspješni (Amiin). Za Pakistance koji nisu bili u stanju da idu u na đelsu u Kadianu, da Allah ispuni njihove želje u budućnosti. Da Allah pomogne Ahmadi muslimanima na Arapskom poluotoku protiv kojih su podneseni mnogi slučajevi i onima koji su zatvoreni. Da Allah olakša njihove teškoće i da uskoro budu oslobođeni (Amin). Kad neprijatelji povećavaju svoja neprijateljstva onda mi takođe trebamo još više upućivati molbe Allahu i zauzeti se u ibadetu. Da nam Allah dadne snagu i hrabrost da tako postupimo (Amin).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp