U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Proganjanje Ahmadi muslimana: nepokolebivost (čvrstina) i ibadet

Kratki sadržaj

Današnju hutbu petkom održao je hazreti halifatul Mesih V (da mu Allah bude Pomagač) u Baitul Futuh džamiji, London. Poslije Tashahuda i sure Fatiha, Huzur je dalje nastavio.

Huzur je podsjetio da suprotstavljanje Ahmadija zajednici nije nova stvar. Smutljivci i izazivači nereda se okupljaju i pripisuju razne nepotkrepljene optužbe protiv Ahmadija zajednice da podstaknu suprotstavljanje i da zapale vatre za mržnju.

Huzur a.t.b.a. je rekao da u Časnom Kur'anu nalazimo da se svim poslanicima suprotstavljalo, ismijavalo i rugalo, ometalo i opiralo u njihovim božanskim obavezama. On se pozvao na sjet:

‘Mi smo tako svakom poslaniku napravili neprijatelje, šejtane od ljudi i od džina. Oni jedan drugom nabacuju kitnjast govor da obmanjuju – a da je tvoj Gospodar htio, oni to ne bi učinili (da je nametnuo Svoju volju); zato ostavi njih i one što izmišljaju.’ (6:113)

Svećenstvo koje izaziva nered vara i obmanjuje u ime islama. Neke vođe su im se takođe pridružili. Oni šire nepostojeće glasine koje nemaju ništa sa stvarnošću. Njihove laži, ruganje i ismijavanje ojačavaju vjeru istinskog Ahmadi muslimana.

Huzur je istakao da većina Ahmadi muslimana s hrabrošću podnose zvjerstva, neki naivno predlažu – pošto su tlačenje i nepravda dostigli svoj vrhunac – da na napad treba odgovoriti napadom. Ova ideja se možda ulijeva unutra ili svana da zavede Ahmadi muslimane. Huzur a.t.b.a. je rekao da je ovo mišljenje iz neznanja. Takvi članovi su zaboravili naša temeljna učenja i principe. Obećani Mesija a.s. nas je poučio da tlačenje i proganjanje podnosimo sa srpljenjem. Napredak i pobjeda koji su određeni za Obećanog Mesiju a.s. se trebaju postići okretanjem bogobojaznosti, ljubavi, naklonosti i ibadetu.

Obećani Mesija a.s. je upozorio svoje sljedbenike da ovaj put nije lahak i bez teškoća. Članovi će se suočiti s gubitkom osjećaja, imetka i života. Oni će morati istrajati i biti strpljivi i odgovoriti ljubazno.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je postupanje protivno ovim učenjima stvaranje nereda i omogućavanje izgovora protivnicima za smutnju. Obećani Mesija a..s nas je poučio da  nasilje, tlačenje i napad odbijemo sa strpljenjem i dovama. Postupanjem drugačije, mi na sebe navlačimo dva prokletstva: jedno je prokletstvo Svemogućeg a drugo je prokletstvo drugih ljudi. Zato mi ne trebamo odgovarati uvredom na uvredu i neredom na nered.

Huzur a.t.b.a. je istakao da u pogledu Ahmadi muslimana, Pakistanski zakon staje na stranu napadača. Sudovi su bespomoćni pred svećenstvom. Svećenstvo prijeti sudijama i sudije nastavljaju odgađati saslušanje u strahu od svećenika. Zakon nije  pripremljen da dijeli pravdu. Zato se držite snažno Allahovog praga i nastavite činiti usklađene napore da stignete vrhunac vašeg ibadeta.

Kušnje su određene za među period prije konačnog uspjeha. Kušnje su dobre za stvaranje osjećaja za revne i iskrene dove. Ne trebamo postati nestrpljivi i sumnjičavi. Naš posao je da se čvrsto sa strpljenjem držimo Allahovog užeta.

Većina Ahmadi muslimana u Pakistanu su strpljivi i imaju snažnu vjeru. Oni  izvana su više uznemireni. Ako volite svoju braću onda se čvrsto držite Allahovog užeta.

Naredba Obećanog Mesije a.s. za nas je da imamo sažaljenje i samilost prema neprijeteljima dok podnosimo njihovo zlostavljanje. Držati se čvrsto strpljenja i dove je znak vjere.

Obećani Mesija a.s. je savjetovao bezbrižne i osjetljive (slabe) da se odvoje od njega i odu umjeto da podnose teškoću. Iako, kad se takvi ljudi vrate, oni neće postići isto poštovanje kao oni koji su ostali.

Bogobojazni ne nosi smitnju u svom srcu. Saosjećanje se uvećava sa bogobojaznošću.  Musliman ne može gajiti zlobu u svom srcu. Obećani Mesija a.s. je savjetovao sažaljenje i dobru volju za sve. Mi trebamo sebe čvrsto utemeljiti na islamskim učenjima i bogobojaznosti.

Huzur a.t.b.a. je dalje istakao da neznanje ne može biti dio stvarne bogobojaznosti i pozvao se na ajete:

‘O vi koji vjerujete! Ako se budete Allaha bojali, On će za vas napraviti jedan poseban znak i otklonit će vaše grijehe od vas i oprostit će vam; a Allah posjeduje uzvišenu dobrotu.’ (8:30)

‘O vi koji vjerujete! Bojet se Allah i vjerujte u Njegoovg poslanika; On će vam dati dvostruki udio od Svoje milosti, i dat će vam svjetlost s kojom ćete hodati, i oprostit će vam – a, uistinu, Allha najviše prašta (i) milostiv je.’ (57:29)

Da istakne da je razlika svjetlo koje upućuje vjernika u svim njegovim postupcima, govoru, sposobnostima, osjećajima, shvatanju (razumijevanju), procjenjivanju, očima, ušima, jeziku, besjedama (govoru), aktivnosti i odmoru i osvjetljava njegov put.

Huzur a.t.b.a. je istakao da su muslimanske vođe  pokušavale da utemelje islamsku državu trošeći ogromne sume ali nisu uspjeli zato što su služenje i širenje islama određeni da ih izvrši i ostvari Obećani Mesija a.s. i njegovi sljedbenici. Mi možemo uspjeti samo slijeđenjem stopa Obećanog Mesije a.s. Niko ne može biti jednak bogobojaznosti i svjetlu.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je svako suprotstavljanje putu Obećanog Mesije a.s. propalo u prošlosti. Uprkos unutrašnjem i vanjskom suprotstavljanju i napadima, Ahmadija zajednica je sada osnovana u 209 zemalja svijeta.

Huzur a.t.b.a. je istakao da Allah ne lišava nagrade običnu bogobojaznu osobu kako onda možemo zamisliti da će On lišiti cijelu Zajednicu nagrada za njihovu bogobojaznost.

Huzur a.t.b.a. je podsjetio na učenja Obećanog Mesije a.s.: da bi postali posebna nacija, naš život, smrt, aktivnost, odmor, uzbuđenje, sve treba biti radi Allaha i trebamo nastaviti koračati naprijed u teškoći i nedaći. Mi moramo pokazati vrijedan (dejstvujući) primjer tako da Svemogući Allah pokaže vrijedan primjer. Ne trebamo stati na jednom stepenu, mi moramo uzdići svoje standarde. Za ovu Zajednicu je određeno da napreduje. Za ovo sjeme je određeno da raste i postane veliko drvo. Da (Allah dadne) da budemo u stanju da ispunimo očekivanja koja se od nas očekuju.

Zatim je Huzur a.t.b.a. dao detalje o Malik Khalid Javaidu koji je imao srčani udar u toku napada na Ahmadija džamiju u Dalmial i umro je pošto medicinska pomoć nije bila dostupna u vrijeme opsade džamije od strane   neposlušne rulje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp