U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Džamija u Regini-Kanada

Kratki sadržaj

Današnju hutbu halifatul Masih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Mahmood džamiji, u Regini, u Kanadi. Nakon tašahuda I sure fatiha Huzur je proučio slijedeći ajet iz Časnog Kur’ana.

‘Jedino onaj ko održava Allahove džamije ko vjeruje u Allaha I Sudnji dan, I obavlja namaz, I daje zekat, I ne boji se nikoga osim Allaha;veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenim.’ (9:18)

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da sva zahvala pripada Allahu na tome što je alhamdulillah uspostavio Ahmadija džemat, zahvaljujući Uzvišenom Allahu sagrađena je džamija. Mashaa Allah to je jako lijepa džamija. Trenutno broj članova džemata ovdje I u okruženju iznosi 160. A kapacitet džamije, u svim salama iznosi 400.  Može stati dodatno 100 ljudi. Ako bude potrebno može se napraviti više prostora u susjednom području. Sada, s obzirom na broj ljudi, džamija je 3 puta veća od trenutne potrebe. Rečeno mi je da je sve troškove snosio lokalni džemat ili su oni obećali da će platiti za troškove.

Dvije osobe su obećale dati jednu trećinu troškova. Jedna od njih je udovica dr. Shamsa-ul- Haqa Shaheeda. U vrijeme gradnje džamije, graditelh je dao najnižu ponudu od 2.8 miliona dolara I to je sve na kraju iznosilo 3.5 miliona dolara uključujući druge troškove. Ali svi troškovi, koji su se desili pri završetku troškova iznosili su 1.6 miliona dolara. Svjetovna osoba slušajući ovo bi bila zapanjena time kako je moguće da je ukupni trošak bio manji od minimalne ponude koju je dao graditelj. To je zato, što ona ne zna šta je bilo žrtvovano. Ona ne zna o visokim standardima koje je uspostavio džemat Obećanog Mesije a.s. Primjeri žrtvovanja života, bogatstva I vremena nalaze se samo  u džematu Obećanog Mesije a.s. Ovaj temperament članova džemata se nalazi svuda. Bilo da se radi o Pakistanu gdje žive ahmadi koji su spremni žrtvovati živote I bogatstvo, ili u Africi gdje ljudi možda nemaju bogatsvo ali žrtvuju svoje vrijeme I daju I ono malo što imaju za sagradnju džamija džemata. Bilo da se radi o Indoneziji ili Evropi ili Kanadi ili o bilo kojem dijelu svijeta, Allah im daje prilike da žrtvuju, jer su oni izabrali Allahovu sreću I zadovoljstvo kao svoj cilj u životu.

U sagradnji ove džamije, pola iznosa novca je sačuvano zahvaljujući naporima trojice braće koja vode biznis za izgradnju, I trenutno žive u Saskatoonu. Isto tako, drugi članovi džemata su sudjelovali u poslu. Ovoj braći je također pomogao drugi izvođač radova koji je došao iz Toronta nakon svog posla, kojeg je Allah poslao. Međutim, svi oni su radili kao tim sa članovim džemata iz Sasktoona, Edmontona I Toronta. Ovi timovi uključuju Khuddam I Ansar.Osim ono malo što oni nisu znali raditi, ali većinom sav posao su obavljali sami članovi džemata.

Svjetski izvođač radova ne bi mislili na taj način. Ali ovi ljudi nisu bili zabrinuti za svoje bogatstvo I vrijeme. Isto tako, leđna, osim financijskih žrtvovanja je učestvovala,pripremajući hranu za ove timove. Rečeno mi je da je odprilike provedeno 41.5 hiljada sati u sagradnji ove džamije. Neki su proveli mnogo sati bez obzira na vrijeme u toku dana ili na dan u sedmici. Mora da su radili stalno. Entuzijazam je očit kod Ahmadi muslimana u svijetu.

S jedne strane, neki muslimani u svijeti su zauzeti u širenju nereda dok su ahmadi muslimani okupirani žrtvovanjem njihov vremena I bogatstva kako bi sagradili džamije u razvijenim državama. Ovo je zato jer je Časni Poslanik, neka je mir na njega, rekao da ko god sagradi Allahovu kuću je kao da je sagradio svoju kuću u Džennetu. Ovo je također zato jer je Obećani Mesija, poslušni sluga Časnog Poslanika, neka je mir na njega, učio svoje sljedbenike da grade džamije kako bi širili poruku mira I lijepa učenja islama svijetu. Tako da, žrtvovanja se vrše u izgradnji džamija najprije kako bi dobili Allahovo zadovoljstvo a potom  kako bi iskorijenili pogrešan dojam islamskog učenja iz ljudskih umova. I kako bi rekli svijetu da muslimanske džamije u učenja islama ne pokazuju mržnju, nemir I haos već su izvor dobronamjernosti za ovaj svijet I za svijet poslije. Isto tako su izvor stvaranja Allahove ljubavi I Njegovog stvaranja u ljudskim srcima. Gradnjom ove džamije, džemat Kanade ima čast što su Ahmadi članovi uštedjeli novac učestvovajući u radovima. Ovo se ovdje desilo po prvi put. Neka Allah nagradi one koji su žrtvovali svoje bogatstvo, vrijeme, bilo da se radi o muškarcu ili ženi, koji su dali  ili obećali novčani iznos. Neka Allah prihvati njihove žrtve I još više ih blagoslovi.

Uvijek imajte na umu, da su džamije jako važne za naša učenja I za širenje Allahove riječi. Tako da sam ja tražio od Ameer Sahiba da sagradi malu džamiju ali da to bude u svim džematima. On je rekao da oni planiraju I žele sagraditi još džamija ali manjih. Htio sam reći da iako imamo planove da sagradimo male džamije, još uvijek nemamo novca da ih sagradimo na svim mjestima. Tako da, pokušajmo usvojiti ovaj dobri primjer volonterskog rada I pokušajmo uštedjeti novac. Na jednom mjestu Obećani Mesija, a.s. okrivajući važnost izgradnje džamija je rekao :

” U ovo vrijeme, naš džemat ima prijeku potrebu izgradnje džamija.Džamija je Allahova kuća. Bilo gdje, da li u gradu ili selu, gdje god da se izgradi džamija smatrajte da je izgrađena za razvoj džemata u tom području. Ako postoji selo ili grad gdje nema muslimana ili ih je samo nekoliko, samo sagradite džamiju tu. Allah će uistinu Sam privući ljude tom mjestu. Ali postoji uvjet da se džamija izgradi sa iskrenim I poštenim namjerama. Treba biti izgrađena samo zbog Allaha I ne treba imati nikakvih ličnih ili političkih ciljeva. Samo tada će je Allah blagosloviti.”

Tako da trebamo mnogo raditi kako bismo ispunili želju Obećanog Mesije a.s. I također trebamo dati važnost stanju koje je on naveo. Treba postojati vjernost I iskrenost a ne trenutni entuzijazam I osjećanja. To treba biti jedini motiv za izgradnju prelijepe džamije, a bitno je da ispuni trenutnu namjenu. Džamije ne trebaju biti igrađene samo kako bi se pokazala građevina ili arhitektura ili kako bi se pokazala financijska žrtvovanja ili utrošeno vrijeme. Treba biti samo zbog Allaha. Kao što sam spomenuo čevrti izvođač koji je također bio uključen se sreo sa mnom jučer I bio je sretan što mu je Allah dao tu mogućnost. Isto tako dobio je mnoge ugovore. Allah uvijek nagrađuje za dobro koje osoba učini. Bilo da se to desi u istom trenutku ili nekad kasnije ali Allah uzvrati. Jedan od braće, Mansoor Sahib mi je pisao da mladić koji je primljen na fakultet je napustio posao. Onda je on sanjao da dobija posao od nekih izvođača rada. Tako da je dobio posao I počeo raditi.

Njihovo financijsko stanje nije bilo dobro I supruga je rekla da nema novca vođenje doma. Allah je blagoslovio I tog dana ili slijedećeg mu je vraćen porez kojeg je ranije više platio. Kasnije su dobili novac na od Odjela za djecu I tako da su primili oko 13000 ili 14000 dolara. Za sve to su potrebne čiste I iskrene namjere I Allah zauzvrat blagoslovljava.

U Africi, ima mnogo ljudi koji Allahovom milošću učestvuju u izgradnji  džamija. Sjećam se da kada sam bio u Ghani, u gradu Tamale, bila je mala džamija sagrađena od cigli I dodan je cement kako bi se učvrstila. Nakon hilafeta, kada sam ja po prvi put otišao u Ghanu I posjetio Tamale, svjedočio sam da postoji velika džamija na dva sprata. Otprilike tri puta je veća od ove džamije. Također ima I urede. Rečeno mi je da je jedan član džemata platio sve troškove. Ja isto tako znam da to nije bilo lahko za tog člana džemata. Plaćao je u periodu 3-4 godine, ali I dalje je rekao da će on uzeti ovaj zadatak. Tako da, ovakvo ponašanje ahmadi muslimana se nalazi svuda.

Ljudi možda misle da su ljudi u Africi zbog nepovoljne ekonomske situacije pohlepni, ali kada god imaju novca,oni postave tako visok nivo žrtvovanja što je jako rijetko. Svugdje se nalazi taj stav građenja džamija i žrtvovanja. U Pakistanu, mi ne možemo graditi džamije. Ljudi mi pišu sa velikim bolom, da molim da bude dopušteno da se grade džamije. Mi ne možemo graditi džamije zbog tamošnjeg zakona, ali da nam barem bude dozvoljeno da sagradimo sale gdje možemo obavljati zajednički namaz. Nemoguće je čak i razmišljati o gradnji minareta i kupola, ali ne mogu čak napraviti ni mihrab , za obilježavanja smjera molitve. Ali na nekim mjestima vlada takva strogoća da nije dozvoljeno napraviti čak ni zgradu u pravcu Kible. Ali Allah nas obilato blagoslovljava izvan Pakistana, na neopisiv način. Ovo su blagoslovi Allaha. Tako da smo mi puni zahvalnosti prema našem Gospodaru.

Danas, stanovnici ovog mjesta trebaju zahvaliti Allahu, što im je dao džamiju, Allahovu kuću, namjenjenu izričito za molitvu. Ovo je Allahova kuća, ali On je nije napravio za Sebe. To je uistinu blagoslov za ljude koji dođu u nju. To je uistinu velika Allahova usluga, na kojoj ne možemo biti dovoljno zahvalni. Način da se zahvalimo Allahu na blagoslovu je spomenut u ajetu kojeg sam ranije proučio. Allah kaže:””

‘Jedino onaj ko održava Allahove džamije ko vjeruje u Allaha I Sudnji dan, I obavlja namaz, I daje zekat, I ne boji se nikoga osim Allaha;veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenim.’ (9:18)

Tako da vjerovanje u Allaha I u Sudnji dan je nužan uvjet da musliman bude ‘momin’. Onda Allah kaže da je važno obavljati namaz. Šta je to ? To je da obavljamo namaz u džematu pet puta na dan. Onda da dajemo zekat? Šta je to zekat? To je da žrtvujemo svoj imetak na Allahovom putu I da ga pročistimo na ovaj način. Allahovom milošću Ahmadi muslimani su posvećeni prema ovom učenju. Ali ima mnogo nedostataka u obavljanju namaza I posebno u obavljanju namaza u džematu. Tako da je ovo glavni osnovni uvjet koji treba ispuniti. O zekatu želim reći da postoji zekat koji je obavezan svakoj imućnoj osobi koja ima novac u banci ili kod sebe, onom ko ima zlato ili srebro. Onda osobe koje posjeduju farme sa mliječnim proizvodima moraju dati zekat. To uključuje sve muškarce I žene. I ima tačan iznos koji je Časni Poslanik, neka je mir na njega odredio. Isto tako, želim reći da naročito žene trebaju uzeti u obzir plaćanje zekata. Dolazeći u ove države one postaju dobrostojeće, I imaju dosta zlata. To uključuje starije žene I mlade žene također, koje nose zlatne narukvice jer je Allah to dozvolio kao način uljepšavanja, ali također je neophodno platiti zekat na to. Onda to također uključuje sva financijska žrtvovanja koja su urađena za širenje riječi islama I njegovih povezanih djela kao što su ispunjavanje prva ljudi.

Allahovom milošću Ahmedija džemat troši na Allahovom putu kako bi širio poruku islama. Ovo uključuje trošenje za izgradnju džamija I misionarskih kuća, institucija za učenjake, gradnju škola I bolnica. Onda Allah kaže da se ne trebamo bojati nikoga osim Allaha. Ako osoba ima strah od Allaha, samo onda je spašena od brojnih grijeha.Onda može biti spašena od brojnih bolesnih radnji koje prevladavaju u ovim državama u ime nezavisnosti. Uvijek zapamtite da je potreban taj strah od Allaha I to je uistinu taqwa što je više puta spomenuto u Časnom Kuranu. Tako da, ukoliko neko prati sve ove naredbe onda se može smatrati da pripada ispravnim. Ova djela I uistinu postojanost u vjeri ispunjava svrhu gradnje džamija. Ovo je ono što čini osobu zahvalnoj Allahu. Samo da budemo srećni zbog izgradnje džamije a da onda dolazimo rijetko na namaz, I da osjećamo više strah od ljudi nego od Allaha, da osjećamo pohlepu prema ovozemaljskim zadovoljstvima I da dajemo važnost svjetskim stvarima I zaboravljamo pravu svrhu džamije, možda će nam to pomoći da postignemo trenutno dobro ali neće donijeti uspjeh u postizanju stalnih Allahovih blagoslova. Zato Allah kaže da je pravi broj stanovnika džamije od ljudi koji napreduju kroz svoju vjeru I dobra djela.

Prvo je dužnost vršioca dužnosti Džemata da ispunjavaju džamije svojim prisustvom. S ciljem da dobijete neprestalni blagoslov od žrtvovanja imetka i vremena koje je Džemat dao, vršioci dužnosti i svaki član trebaju nastojati da ova džamija (koja je trenutno tri puta veća od Džemata ovdje) postane mala za njihove potrebe. Džamije budu manja nego što su potrebe kad se broj klanjača u njoj poveća i kad se broj članova Džemata poveća. S ciljem da uvećate broj članova Džemata neophodno je da prenosite poruku (Tabligh) Ahmadijata. S ciljem da zahvalite Allahu za blagoslov džamije trebate prenositi poruku i trebate širiti ovu riječ Ahmadijata svakoj osobi koja živi ovdje. To je, skupa sa zahvalnošću Allahu, zaista ispunjavanje prava ovih ljudi. Pravo je ovih ljudi da im prenesemo riječ islama. I da im pomognemo da se oslobode svih loših postupaka. Naša je dužnost da kažemo ljudima o njihovom Stvaraocu.

U ovo vrijeme, većina ljudi su naklonjeni i izgubljeni u svjetovnim stvarima i razvitku ali oni ne znaju da tamo leži mračan kraj za sve ovo svjetovno blještavilo i sjaj. U ovo vrijeme je odgovornost članova Džemata da im pokažu put koji će voditi njihovom svjetlijem kraju. Recite im da je svjetovni sjaj samo za ograničeno vrijeme ali da će svjetla dobrote sijati zauvijek. Ovo se postiže obožavanjem Allaha. Ovo će biti postignuto kad budemo više zabrinuti o našem Ahiretu nego o svjetovnim stvarima. Mi nećemo biti samo oni koji uzvikuju sloganje ljubavi i mira nego ćemo zapravo  ispunjavati prava jedni drugih i uzdizat ćemo standarde svog ibadeta i nastojat ćemo da  steknemo Allahovu ljubav. Svaki naš govor i postupak neće samo imati ljubav prema Allahu nego i ljubav prema Njegovom stvaranju.

Ljudi koji nam dođu blizu, kad čuju naše slogane i budu impresionirani islamskim učenjem koje im propovijedamo neće nikada biti razočarani nama. Njima nikada ne smije biti data prilika da kažu da nismo onakvi kako izgleda da smo. Mi trebamo nastojati da ovaj svijet učinimo mjestom Dženneta kroz naš ibadet i djela. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da takođe jedemo i pijemo iz bašči Dženneta dok prolazimo pored njih. Hazreti Abu Hurejra r.a. je pitao Časnog Poslanika s.a.v.s.: ‘O Allahov Poslaniče, šta su bašče Dženneta?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio da su džamije bašče Dženneta. Onda je pitao: ‘Šta se mislilo time da jedemo i pijemo iz bašči Dženneta?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je to spominjanje Allaha, ‘tespih’, ponavljano izgovaranje kratkih rečenica u hvali i veličanju Allaha i  stihove o Allahu, da izgovaramo SubhaanAllah, Alhamdolillh, La illahe illel Allah, Allahu ekber. Govoreći sve ovo je kao jelo i pijenju iz Dženneta. Tako, skupa sa obavljanjem namaza u džamiji, recitovanje ovih riječi je ravno jedenju plodova Dženneta na ovom svijetu. I osoba koja recituje ove riječi i proglašava da je Allah najveći i spominje Allaha kroz ove stihove postići će ne samo Džennet nego će u stvarnosti, slijeđenjem Allahovih naredbi takođe nastojati da ispuni prava ljudi. Nastojte da posvojite njegove postupke u skladu sa Allahovim učenjima. Kako su, prema tome, blagoslovljeni ljudi koji jedu plodove Dženneta na ovom svijetu i koji će takođe steći Allahovo zadovoljstvo na Ahiretu. Oni su uključeni u grupu ljudi koji radi Allahovog zadovoljstva žive u skladu sa Takvom (bogoboaznošću).

Obećani Mesija a.s. kaže da je u Časnom Kur’anu u poređenju sa svim naredbama, ogromna važnost data bogobojaznosti (Takvi), svijesti o Bogu i pobožnost sa strahom od Boga i vrlinama. To je zato što Takva (bogobojaznost) daje snagu da se uzdržimo od činjenja grijeha i primorava da idemo ka činjenju dobrih djela. Zaista je amajlija sigurnosti i lijek biti zaštićen od svake kušnje. To je vrlo snažna tvrđava koja osobu štiti od zla.

Osoba koja slijedi put Takve (bogobojaznosti) može biti zaštićena od mnogih zlih radnji koje drugi ljudi čine i koji ih vode ka njihovom razornom kraju. Svaki pojedinac treba zapamtiti da primjeri žrtvovanja koji su pokazani trebaju biti povezani sa bogobojaznošću ili će inače biti privremeno dobro. Kao što sam rekao, zahvalnost je način da ispunimo ovo pravo propovijedanja. Ali poslije izgradnje džamije tu će biti mnogi ljudi koji će biti privučeni ka njoj i na kraju zainteresovani za vas i za Džemat. U to vrijeme postupci svakog Ahmadi muslimana i pobožnost sa strahom od Boga omogućit će uputu ovim ljudima. Tako ova džamija stavlja odgovornost na svakog Ahmadi koji živi ovdje i svaki Ahmadi treba biti uzor s ciljem da ispuni ove odgovornosti.

Obećani Mesija a.s. kaže da ljudi našeg Džemata trebaju biti uzori za druge.  Bilo koja osoba koja pripada našem Džematu a pokazuje iskvaren uzor i pokazuje slabost u dobrom djelima zaista je okrutna osoba zato što daje loše ime Džematu i nama. Loš moral usađuje mržnju dok moralan karakteri i postupci dovode do sklonosti ka dobrom.

Obećani Mesija a.s. kaže da prima mnoga pisma u kojima ljudi kažu iako nisu dio ovog Džemata ali gledajući nekoliko članova Džemata su razvili ideju da su učenja ovog Džemata bazirana na pobožnosti. Čak i danas meni pišu mnogi ljudi i čak u toku susreta samnom kažu  da susret sa članovima Džemata odražava da su naša učenja bazirana na miru, ljubavi i brizi. Zato je, s ciljem da se držimo takvih karaktera i slijedimo takva učenja i usadimo takvo dobro u sebe, neophodno za svakog Ahmadi.

Obećani Mesija a.s. kaže da Allah takođe sastavlja dnevnik o svakodnevnim djelima i postupcima osobe. Tako svaka osoba to takođe treba raditi lično s ciljem da svakodnevno analizira dobra i loša djela. Treba analizirati da li su dobra djela u porastu ili ne. On je rekao da prethodni dan osobe i današnji dan ne smiju biti isti. Osoba čiji je prošli dan i današnji dan na istom nivou dok analizira učinjena dobra djela onda ta osoba nije na koristi. Nemojte biti zadovoljni da su dobra djela na istom nivou nego zaista trebate svaki dan uvećavati nivo svoje dobrote . Da osoba koja uistinu voli Allaha nikada ne bude izgubljena. Umjesto toga mnogi životi budu spašeni zauzvrat tom vjerovanju jedne osobe.

Zato je dužnost  Ahmadi muslimana i odgovornost da spasi svijet od nesreće i razaranja. Ali za ovo je uvjet da svaki dan trebamo uzdići svoj nivo dobrote. Ovaj svijet koji zaboravlja postojanje Boga, mi im trebamo pomoći da ih spasimo. Iako ima nekih ljudi koji imaju dobar moral ali ima drugih koji su izgubili svoj moral na temelju nezavisnosti. Svijet je potpuno zaboravio Allaha. Ako u takvoj situaciji, sljedbenici Obećanog Meisje a.s. takođe budu skloni da zaborave ove vrijednosti, Allaha i učenja islama i pođu pogrešnim putem, ko će onda popraviti svijet? Ovo je odgovornost svakog Ahmadi muslimana da u skladu sa govorom Obećanog Mesije a.s. trebamo napraviti svoje svakodnevne analize tako da ispunimo svoje odgovornosti koliko najbolje možemo. Netrebamo biti sretni samo izgradnjom džamije nego naš cilj treba biti da uvećamo  broj ljudi koji vjeruju u Allaha i našeg voljenog Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovo ne može biti ispunjeno dok se ne budemo starali da svaki dan idemo naprijed u činjenju dobrih djela, dok svaki od nas ne bude uzor za nas i za druge, dok ne bude nikoga ko drugima zadaje patnju nego umjesto toga ispunjava prava drugih.

Obećani Mesija a.s. kaže da je neophodno da za sebe, i za svoju djecu i ženu, rodbinu i za nas budemo izvor blagoslova. Da svojim protivnicima nikad ne dadnemo priliku za kritikovanje. Prema tome svaki od nas treba osjećati ovaj bol Obećanog Mesije a.s. i trebamo biti uzori koji su izvor dobrih riječi za Džemat i za Obećanog Mesiju a.s. Da nam Allah pomogne da ovo postignemo. Da naše sutra bude bolje nego naše danas. Da naša djeca i naše generacije razumiju da su žrtve koje su učinili njihovi roditelji, džamije koje su oni izgradili i propovijedanje koje su obavili, nadahnuće koje su omogućili svojoj djeci da uvijek više vole religiju nad svijetovnim stvarima, zaista stvarno bogatstvo koje su oni za njih ostavili. Da ove generacije budu u stanju  da usade ove vrijednosti i mišljenje u svojim budućim generacijama. I da se, Allahovom voljom ove stvari zauvijek nastave. Da naše buduće generacije budu primaoci Allahovih blagoslova. Da se ovo dogodi Allahovom voljom. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp