U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bit financijskog žrtvovanja, Tehrik-e-džedid, 83 godina

Kratki sadržaj

Današnju hutbu halifatul Masih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Bait-un-Noor džamiji, u Kalgariju, u Kanadi. Nakon tašahuda I sure fatiha, rekao je da je Obećani Mesija, neka je mir na njega, osvijetlio predmet financijskog žrtvovanja rekavši da ljudska bića toliko vole imetak, da je zato zapisano u knjizi interpretacije snova, da ako neko izvadi I da svoju jetru, to znači da je dao svoj imetak. Zato je rečeno, da bi postigao stvarni napredak I vjeru, spomenuto je u Časnom Kuranu ‘Nikad nećete postići pravednost, sve dok ne žrtvujete ono što volite’. Zato što suosjećanje I gostoprimstvo prema Božijim bićima, je drugi veliki dio bez kojeg vjera ne može biti savršena I čvrsta. Sve dok jedna osoba ne žrtvuje kako druga osoba može imati koristi. Za dobrobit I suosjećanje je potrebna žrtva. I u ovom ajetu ‘Nikad nećete postići pravednost sve dok ne žrtvujete ono što volite’, data su učenja I uputa. Tako da trošenje radi Uzvišenog Allaha je također kriterij I nečija ispravnost.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik , je rekao da će pročitati još jednu izreku Obećanog Mesije, neka je mir na njega, u kojoj je rekao, da prihvatanje od Svemogućeg Boga, što je u stvarnosti razlog za pravu sreću, ne može biti postignuto sve dok ne budemo podnosili trenutne patnje. Onda je rekao, da su blagoslovljeni oni, koji radi prihvatanja Svemogućeg Allaha ne brinu o trenutnim patnjama jer vjernici dostižu svjetlost vječne sreće I stalne utjehe nakon privremenih patnji.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da današnji ljudi misle da nagomilavanje bogastva I kasnije trošenje radi svog smiraja I udobnosti donosi sreću I mir. Ali vjernik koji ima pravu spoznaju I svijest o religiji, razumije da iako je Svemogući Bog stvorio ugodnosti I sredstva na ovom svijetu za ljude, ipak  prava svrha života je da postignemo prihvaćanje Svemogućeg Boga.

I gaziti na putu ispravnih, I dostaviti prava Svemogućeg Boga I prava Njegovih bića.Svemogući Bog je spomenuo ovaj predmet u unaprijed spomenutom ajetu. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je to dalje objasnio, da pravi mir dolazi sa dobrim djelima a ne sa nagomilavanjem bogatstva. I dobra djela ne mogu biti prihvaćena sve dok stvar koju najviše volimo ne bude potrošena zbog Svemogućeg Boga I zbog poboljšanja Njegovih bića. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao da je imetak takva stvar da ga čovjek voli najviše.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ako danas pogledamo svjetsku situaciju, otkrit će nam da iza sve panike, nereda, uznemiravanja je ljubav I požuda prema bogatstvu.Onda je Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, spomenuo još jednu stvar da osoba okrenuta dunjaluku ne zna kako da potroši svo bogatstvo koje je nagomilao.U ovim zapadnim državama koje su nazvane naprednim državama postoje jako bogati ljudi a koji su njihovi troškovi? Ovdje imaju mjesta kao što su kockarnice, gdje oni uveliko troše za svoje zadovoljstvo I troše na kockanje. Muslimanske države imaju sličnu situaciju, ljudi dolaze ovdje I uveliko troše samo za svoje zadovoljstvo. Sada muslimanske države imaju mjesta gdje mogu raskošno trošiti novac. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je prije nekog vremena vidio u novinama oglas za sladoled u hotelu u Dubaiju. Cijena u oglasu za sladoled je bila $850 dolara a imao je samo dvije ili tri kugle. Spomenuto je da sadrži šafran iz različitih dijelova svijeta, I da je pokriven zlatnim listom. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je $850 dovoljno za dobar život jedne porodice u siromašnoj državi, a ovi ljudi to potroše na čašu sladoleda.

Oni koji imaju neograničeno bogatstvo, I ne znaju kako da ga potroše I kako da dobiju zadovoljstvo od svog novca. Bez sumnje oni troše, ali troše radi svog zadovoljstva samo na luksuz a ne zbog Svemogućeg Boga ili zbog dobrih djela. Ali Svemogući Allah kaže i Obećani Mesija je to objasnio da je za pravi rast i traženje vjere, za zadovoljstvo Svemogućeg Boga, za poboljšanje u vjeri, umjesto trošenja na luksuz i raskoš potrebno trošiti na suosjećanje i dobrostanje bića Svemogućeg Boga.

Ako ovo nije razlog, onda oni ne mogu postići ljubav Svemogućeg Boga. Za suosjećanje prema biću gdje je potrebno da se zadovolje svjestke potrebe onog koji je u potrebi bitno je da brinemo o njihovoj vjeri I vjerovanju I da ih približimo Svemogućem Bogu.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je poslanik Muhammad, neka je mir na njega, bio zabrinut I spomenuto je u Časnom Kur’anu, ‘ zar ćeš sebe ubiti zbog ovih ljudi’. Kakvo je bilo stanje tih ljudi koji su ga činili zabrinutim? Oni su bili udaljeni od Svemogućeg Boga I od vjere. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je bio zabrinut zbog ovoga, da će doći pod srdžbu Svemogućeg Boga jer ne vjeruju u Njega. Osim materijalne opskrbe, za koju je potrebno da se troši novac, za Ahmadi muslimane je potrebno da troše novac također na duhovnu opskrbu. Sada je završetak širenja vođstva povjereno Obećanom Mesiji, neka je mir na njega. Uputa koju je Časni Poslanik, neka je mir na njega, donio cijelom ljudskom rodu, I zbog kojeg je bio zabrinut u širenju poruke. Ovo je vrijeme njenog završetka kada su dostupni svi izvori. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je to bilo povjereno Obećanom Mesiji, neka je mir na njega, slično tako je povjereno  njegovim sljedbenicima. Povjereno je onima koji kažu da daju prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.

Bogati ljudi troše na raskoši, imaju toliko novca da ne znaju kako I gdje da ga potroše. Nakon što potroše na svoje potrebe I želje oni ne znaju gdje da potroše ostatak novca. Njihova duhovna I humanitarna polja su obično prazna I osim raskoši I absurda oni ne znaju ni za šta drugo. Ali vjernik je onaj kojem Svemogući Bog kaže da ne samo da troši od dodatnog novca već da postignu dobra djela I kao rezultat toga dobiju ljubav Svemogućeg Boga, da stave sebe u nemiran položaj I troše od onoga što vole.

Iako neki ljudi troše u humanitarne svrhe, ali ono što oni troše u odnosu na njihovo bogatstvo je jako malo. I onda nisu ni stalni u tome. Tako da su vjernici oni koji redovno troše kako bi ispunili dobre ciljeve I zaradili dobrostanje. I u ovo doba I vrijeme Ahmedja džemat predstavlja grupu onih koji troše pod sistemom, onih koji troše zbog širenja islama. Oni troše na različita mjesta. Oni troše na širenje islama I na suosjećanje prema bićima smatrajući to njihovim pravom da troše na njih. I mnogi od njih troše stavljajući sebe u nezgodnu situaciju. Oni troše sa takvom sigurnošću, da će tu gdje će ih to dovesti bliže Svemogućem Bogu I Njegovoj milosti, tu oni imaju ovo zadovoljstvo da troše taj novac ispravno. Čak I oni izvan džemata priznaju da novčani sistem I sistem trošenja u našem džematu je najbolji.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik , je rekao da je naš misionar iz Kababira pisao o jednom događaju, rekao je da su dva profesora u penziji sa univerziteta u Jeruzalemu sa svoja dva gosta posjetili misionarsku kuću u Kababiru. Imali smo sastanak I rasprave I pokazali smo im sistem džemata. Jedan od gostiju iz Austrije je na kraju sastanka rekao da je najbolja svar koju voli o Ahmedija džematu njegov financijski sistem. Dalje je rekao da je naša sudbina da donesemo revoluciju sa čistim imetkom I čestitao nam je na tome.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je za donacije potrebno čisto bogatstvo. Svemogući Bog je rekao da trošimo od čistog imetka, onog koje je zarađeno na ispravan način a ne prevarom. Ne sa onim što je ostalo od poreza. Ili ne sa onim novcem koji je zarađen na pogrešan način. Tako da donacije su prihvaćene samo od onih čija zarada je čista, ili je barem poznato da nije zarađena na pogrešan način. A ako je novac zarađen na pogrešan način, onda sistem u džematu ne prima njihovu donaciju.

I ako je svjesno donacija primljena, onda je novac ili vraćen ili su oni u upravi smaknuti sa svojih pozicija. Tako da prava stvar jeste da dajemo donaciju žrtvujući čisti imetak. Na ovaj način će doći blagoslovi. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da su to priznali oni izvan džemata, isto kao što su to priznali profesori. Ove stvari su postale očite dunjalučkoj osobi da su ovo ljudi koje donose revoluciju. Tako da, dokle god naše namjere budu čiste, I sve dok zarađujemo na ispravan način I trošimo na putu Svemogućeg Boga, onda ćemo sigurno donositi revoluciju. I ova revolucija je određena za nas. Jer to je bilo obećanje Svemogućeg Boga Obećanom Mesiji, neka je mir na njega. Ne trebamo donijeti nikakvu dunjaluku revoluciju, već trebamo napraviti duhovnu revoluciju. Moramo širiti poruku poslanika Muhammeda,neka je mir na njega, širom svijeta.Uspostaviti jedinstvo Svemogućeg Boga I dati pravo njegovim bićima. I ovo nisu samo svjetovni slogani. Svemogući Bog je obećao Obećanom Mesiju, neka je mir na njega,  uspostavljanje grupe iskrenih I čistih vjernika koji će ispuniti ovaj zadatak. Onih koji će učiniti svaku žrtvu za ispunjenje ovog zadatka.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je Obećani Mesija, govorio o vjernosti svog džemata da su sljedbenici poslanika Muhammeda, neka je mir na njega pokazali takav primjer vjernosti I odanosti što nije slično ničemu na ovom svijetu. Lahko su prihvatili svaku vrstu patnje, toliko da su napustili voljene države, bili odvojeni od onog što im pripada, porodica I prijatelja. Ovako ja vidim svoj džemat da je Svemogući Bog u skladu sa razinom I statusom uspostavio entuzijam I u skladu s tim oni pokazuju svoju odanost I vjernost.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da govoreći o financijskom žrtvovanju Obećani Mesija, neka je mir na njega je izjavio da zbog vjerske svrhe I ciljeva ćlanovi mog džemata su uvijek davali donacije otvorenog srca. Dalje je rekao da su svi učestvovali u skladu sa svojim mogućnostima I pristupačnosti. Bog najbolje zna sa kakvom vjernošću I odanošću oni sudjeluju u donacijama. On je rekao ja najbolje znam da je moj džemat pokazao tu odanost I vjernost koju su sljedbenici poslanika Muhammeda, neka je mir na njega, pokazali u vrijeme teškoća.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je jednom Obećani Mesija, neka je mir na njega, vidjevši nivo žrtvovanja svojih sljedbenika spomenuo stanje kako su se oni žrtvovali. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je reka da je Obećani Mesija, neka je mir na njega stavio takvu revoluciju u svoje sljedbenike da su oni odbacili svoje dunjalučke želje I dali prednost vjeri. Ali duh žrtvovanja koji je prenio na svoje sljebenike, one sljedbenike koji su uzeli zavjet na njegovim rukama, je li taj duh umro, je li se tu završio, je li bio samo za to vrijeme,ako je to istina, onda ne bi bilo napretka u džematu. Svemogući Bog mu je obećao da će mu dati ugled u svim dijelovima svijeta uz čast. I zbog toga su potrebni odanost I žrtvovanje džemata. Slično tome,primajući ovu sretnu vijest od Svemogućeg Boga, on je prenio ovu sretnu vijest džematu, da je nakon njega započeo sistem halifata koji će dovršiti njegov zadatak nakon njega I zajedno sa iskrenim članovima koji će pomoći da se ispuni ovaj zadatak.Tako da , danas vidimo kako Svemogući Allah ispunjava Svoje obećanje. Imamo džemat iskrenih članova koji zajedno sa halifom žrtvuju svoje živote, imetak I čast. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao kada najavljujem novu godinu Tehrik-e-jadida, također ću spomenuti neke događaje u vezi žrtvovanja, koji se odnose na finacijsko žrtvovanje.

Huzur, neka Alah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ovi događaji nisu iz bogatih država, već iz jako siromašnih država I od onih koji su tek prihvatili džemat. Kako je Svemogući Bog promijenio njihova srca to je zaista divno.Iako su jako siromašni kako su samo veliki u svom žrtvovanju.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je jedan misionar pisao da je jedan Imam ušao u džemat zajedno sa svojom džamijom. Kada mu je rečeno o financijskom žrtvovanju džemata I Tehrik -e-jadid, rekao je da je on sam davao predavanja o donacijama I zekatu. Ali, je rekao da nikad nije vidio tako jak financijski sistem, niti je čuo o takvom sistemu.

Stoga je on dao donaciju, I obećao da će svakog mjeseca ne samo on nego cijeli džemat redovno davati novac. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su ovo najsiromašniji ljudi ali njihovo žrtvovanje stiže do samog vrha. Ovo nije priča samo jedne države, Huzur neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ovaj vjetar puše u mnogim državama svijeta.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da misionar sa Obale slonovače piše kako su otišli u neko selo radi širenja poruke gdje su prenijeli poruku Džemata. Svi muškarci i žene su pažljivo slušali. Jedan od prijatelja je rekao da su mnogo puta prije ljudi dolazili radi prenošenja poruke ovdje ali da oni nikada nisu čuli tako dobru poruku. U svakom slučaju, oko tri stotine ljudi su prihvatili Ahmadijat. Poslije toga im je rečeno o financijiskom sistemu i drugim sistemima Džemata. U toku diskusije takođe je spomenuto da je tog dana bio posljednji dan godine Tahrik e džedid programa. Saznavši to, poglavica sela i imam džamije su rekli: ‘Iako smo mi prihvatili Ahmadijat danas ipak ćemo svakako uzeti učešće u ovom blagoslovljenom programu.’ Ljudi ovog sela su odmah sakupili 10.000 franaka i platili za Tahrik e džedid.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je spomenuo drugi događaj iz Tanzanije. Tamo je jedan član obećao dati 2 Lacks šilinga. On je već bi platio 1 Lack i trebao je platiti još jedan. Oni kažu da su u oktobru ovog čovjeka podsjetili da treba platiti još jedan Lack i da se godina završava. On je rekao da putuje ali da će nekako urediti da pošalje novac. Tako je svoj novac poslao preko vozača autobusa i rekao je vozaču da je to njegov doprinos  da to mora dostaviti istog dana. Tako, kad je vozač stigao na autobusnu stanicu nazvao je misionara i rekao mu da je kod sebe ima njegov novac i da može doći da ga uzme. Kad je misionar došao da uzme novac vozač mu je rekao i on takođe želi postati Ahmadi.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da su žena i djeca ovog vozača već prihvatila Ahmadijat ali on nije jer nije bio zadovoljan. Vozač je rekao misionaru da je bio dirnut ovim slučajem da živimo u ovom materijalnom svijetu gdje čovjek voli imetak a oni žive u siromašnoj oblasti – Kako je Svemogući Bog stvorio takve ljude koji troše na putu Svemogućeg Boga i dobiju stvarni mir. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je na ovaj način slanje doprinosa jednog Ahmadi postalo povod da neko ko nije Ahmadi primi Ahmadijat. Tako ovi doprinosi koji su dati u dobroj vjeri donose trenutne rezultate. Financijisko žrtvovanje koje je dato od imetka koji volimo postaje povod za uputu dobre duše. Ovako Svemogući Bog koristi razne izvore da nagradi plodovima.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da slično tome Amir sahib Senegala piše da je otac jednog od njihovih članova Džemata, Omar sahiba koji nije bio Ahmadi došao iz drugog grada s ozbiljnom bolešću. Poslije osnovnog pregleda doktori su predložili operaciju prostate. Ali Omar sahib nije imao dovoljno para za operaciju. I takođe je bilo teško uzeti tako veliki zajam. Bio je vrlo zabrinut. Amir sahib piše da je prve sedmice oktobra u toku hutbe petkom podsjetio članove Džemata o Tahrik e džedi godini koja se završava i narednog dana je Omar sahib došao i tražio da mu se napravi priznanica o njegovom doprinosu koji želi platiti. Pošto je Amir sahib znao njegovu financijisku situaciju, pitao je Omar sahiba kako će u takvoj situaciji napraviti ovu žrtvu pošto mu je otac tako bolestan i treba novac za njegovo liječenje. Omar sahib je rekao: ‘U prethodnoj hutbi si rekao da je ovo pogodba sa Svemogućim Bogom i ja sam došao da napravim pogodbu sa Svemogućim Bogom, zato odreži moju priznanicu.’

Amir sahib dalje piše da je dva dana poslije otišao Omar sahibu da vidi njegovog oca. Zatekao je oca kako sjedi na stolici napolju izvan kuće. Kasnije je došao Omar sahib i rekao da je danas njegova pogodba sa Svemogućim Bogom postala uspješna i da njegov otac nema nikakvih bolova i osjeća se bolje. Poslije dva dana su ga odveli doktoru radi pregleda i doktor je rekao da sad nije potrebna operacija. Poslije ovog događaja je njegov otac primio Ahmadijat. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da su ovo čiste transakcije Koje Svemogući Bog nekada čini. Huzur kaže da je prethodne sedmice na otvaranju džamije rekao o slučaju osobe koja je dala prednost služenju džamiji, i Svemogući Bog je za njega uredio da primi veliku sumu novca. Svjetovna osoba to možda smatra slučajnošću ali vjernik vjeruje da je to sigurno bio blagoslov Svemogućeg Boga.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da slično tome ima Džemat u Kongu, Kinshasa gdje  Ayub sahib, član Džemata kaže da prethodno nije učestvovao u aktivnostima Džemata. On je rekao da je njegov sin bio neprestalno bolestan i mnogo novca je potrošeno na njegovo liječenje. On je rekao kad mu je data dužnost sekretara finansija mislio je da njegovo financijisko žrtvovanje treba biti primjer za Džemat. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da u udaljenom i malom dijelu svijeta, kad osobi bude data dužnost sekretara finansija njegovo financijisko žrtvovanje postaje primjereno. Ovaj čovjek je dalje rekao da je počeo redovno davati doprinose i s blagoslovom toga se njegovo financijisko stanje počelo popravljati. Život je počeo biti miran i sretan. Sada je njegov sin takođe siguran od bolesti. On je rekao da smatra da je to zbog služenja Džematu i financijskom žrtvovanju.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da smo svi mi čuli idiom, ‘žrtvovanje rezanjem svog stomaka’ ali je teško doseći njegovo  duboko značenje ukoliko to ne iskusimo. Ali gledajući na žrtvovanje siromašnog postaje lahko razumjeti značenja tog idioma. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je jedna žena iz Gambije prihvatila Ahmadijat i kad joj je rečeno o Tahrik e džedid programu ona je rekla da ima samo jednu stotinu dalasa da kupi rižu i da nema nimalo riže. Ona je dalje rekla da je njen jedini sin nestao prije dvije godine i da nema nikakvih vijesti o njemu. S tim je ona ponudila novac koji je imala za Tahrik e džedid i rekla da će Allah Svemogući omogućiti za nju. Poslije tri dana od ovog događaja njen sin se vratio i sa sobom donio deset vreća riže i veliku sumu novca. On je rekao da je u toku vremena dok je bio odsutan učio o građevinarstvu i da sada u gradu dobiva velike ugovore za gradnju. Na ovo je ova žena rekla da je to zbog njenog žrtvovanja i da će od sada to uvijek činiti.

Huzur (da mu Allha bude Pomoćnik) je rekao: ‘Zar to nije revolucija da je prihvatanjem Obećanog Mesije a.s., Svemogući Allah to stvorio u ljudima koji žive u tako udaljenim predjelima?’ Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je to sigurno revolucija. On je dalje rekao: ‘Pogledajte na ovu ženu kakvu je visinu postigla njena vjernost. Ona je rekla da je nije briga za njeno gladovanje i onda ju je Bog Svemogući blagoslovio Svojim blagodatima.’

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da iz Malija naš misionar piše kako jedna žena, stara osamdeset godina daje redovno doprinos. Jedan dan je išla pješke kilometar po vrlo toplom vremenu da dadne doprinos. Misionar joj je rekao da bi on došao da uzme doprinos ali je ona rekla da nije htjela da izgubi blagoslove davanja kad je čula o važnosti financijiskog žrtvovanja i smatrala je da treba lično doći i dati doprinos. Ona je pješačila do misionarske kuće na toplom suncu da uštedi cijenu koju bi platila za prevoz i dodala taj novac za svoj doprinos. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je ovo položaj ljudi koji žive u udaljenim oblastima. On je rekao da je iz svakog slučaja očit način kako Svemogući Allah pojačava vjeru Ahmadi muslimana kroz lično iskustvo.

Huzur (da Allah bude njegov Pomagač) rekao je  kako misionar iz Benina, Zakria sahib prenosi jedan slučaj i kaže da je predsjednik jednog od odjela izgubio posao i bio je zabrinut. U toku ovih dana su ga podsjetili o Tahrik e džedid. Poslije nekoliko dana je nazvao i rekao da je bio vrlo zabrinut kad su ga podsjetili o Tahrik e džedid i molio je Allaha dž.š. da mu omogući neki izvor tako da može platiti svoj doprinos. Rekao je da je noć proveo u uznemirenosti. Ujutro je, poslije fadžr (sabah) namaza otišao u obližnje selo da traži posao. Rekao je  da tamo nije našao nikakav posao ali da je tamo bio neki čovjek koji je išao na pijacu da proda svoju stoku. On kaže da je pomogao ovom čovjeku i zauzvrat mu je čovjek dao 500 franaka. Od toga je 200 franaka potrošio za hranu i dao svom djetetu za školu 100 franaka i ostalih 200 franaka je dao za doprinos za Tahrik e džedid. Rekao je  da ga je zbog davanja dorpinosa Svemogući Allah blagoslovio i tačno nakon četiri dana je dobio posao. On je rekao da to nemože biti samo slučajnost, to mora biti blagoslov Svemogućeg Boga.

Huzur (da mu Allah bude pomagač) je rekao da poslije Afrike takođe imamo slučajeve iz Indije. Njihov inspektor Shahabuddin sahib koji je inspektor za Tahrik e džedid za Talanganu i Andhru piše da je neki prijatelj iz Hyderabada koji je iz siromašne porodice započeo posao sa 20.000 Rs. On ima malu radnju. U vrijeme namaza on zatvori svoju radnju. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) da je ovo veličanstvenost vjernih. On dadne prihod od cijelog jednog mjeseca za Tahrik e džedid doprinos. Ove godine je platio 60.000 Rs za Tahrik e džedid. On živi u iznajmljenoj kući. Inspektor sahib je rekao da ga je jedan dan pitao zašto ne kupi sebi kući. On je odgovorio: ‘Neka stvari idu kako jesu jer ovaj svijet svakako ide ka uništenju;’ zašto onda da skuplja novac, da je bolje da to potroši na Božijem putu.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao kako slično tome iz Pakistana, Naib Wakeel ul Mal piše da se sreo sa Khadimom iz Sialkota koji je obećao dati 20.000 Rs. On kaže da je od ovog mladića tražio da uveća taj iznos na 100,000 Rs i on se složio. Kad je započeo posao izvoza plaćao je 5000 Rs, onda 10,000 Rs a zatim 15,000 Rs i onda to uvećao na 100,000 Rs. On je rekao da zbog blagoslova ovih doprinosa je bio u stanju da kupi tvornicu koju je iznajmljivao.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da slično tome iz Indonezije misionar piše da je bio neki čovjek koji je rekao kad bi imao motor da bi mu bilo lahko da ide na džumu namaz sa svojim sinom. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao kako je tom čovjeku misionar rekao da čini dove i da bude redovan u davanju doprinosa. Misionar sahib kaže da je taj čovjek plaćao redovno svoj doprinos i doprinos svoje porodice. Poslije nekoliko dana Svemogući Allah ga je blagoslovio i bio je u stanju da kupi motor. Njegov kućni prihod je porastao, on je takođe dao obećanje za program Oporuke i sada ima tri motora u svojoj kući.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da ovdje u Kanadi takođe ima ljudi koji uvećavaju svoj doprinos. Jedan čovjek je uvećao svoj doprinos od 1000$ na 5000$ i da bi ubrao blagoslove Svemogućeg Allaha platio je to na početku godine. On je platio takođe 20.000$  za gradnju džamije.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da slično tome ovdje takođe ima slučajeva koji nadahnjuju vjerom. Tu je bila žena koja je obećala 1000$. Ali nije imala para. Uveče ju je pozvao njen muž i rekao da mu je neka osoba dala ček. Na to je ona pitala je li ček na 1000$? On je odgovorio da jeste, ali je pitao kako je to ona znala. Ona je rekla da se brinula jer je trebala platiti 1000$ za Tahrik e džedid. Zato je mislila da to mora biti aranžman od Svemogućeg Boga tako da mora biti da je ček bio na taj iznos.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da slično tome ima Evropskih zemalja gdje su osnovani novi džemati. Misionar iz Micronezije piše da je zbog siromaštva tamo oskudica poslova. Ima veliki broj ljudi koji nemaju nikakav izvor prihoda. Oni ovise ili o svojoj rodbini da od njih dobiju nešto novaca ili neki posao za dan ili dva na čemu žive. Među njima ima jedna stara osoba koja voli da radi za Džemat i troši skoro sve svoje vrijeme da služi Džemat. Čak i ako nema nikakvog posla za Džemat on nastoji da nešto uradi što može koristiti Džematu. Zadnju godinu je skupljao prazne konzerve da ih proda za reciklažu da dobije nešto novca. Cijelu godinu je skupljao konzerve i onda ih prodao za 30,00$. Onda je otišao u misionarsku kuću i dao 10,00$ za svoj Tahrik e džedid doprinos. U toku godine je od svega što je zaradio dao jednu trećinu za Džemat.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) rekao da je iz Njemačke sekretar Tahrik e džedid napisao da tamo ima jedna žena koja nije htjela da se njeno ime iznosi, došla u kancelariju Tahrik e džedid i dala svoj nakit za doprinos. Nakita je bilo toliko da je cijeli sto bio prekriven. Tu su bile ogrlice, prstenovi, narukvice i mnoge druge vrste nakita. Ali rekla je da ne želi da se otkrije njeno ime zato da ovo žrtvovanje ostane radi Svemogućeg Boga. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da žene vole nakit ali Ahmadi žene su te koje čine ove žrtve. Ovdje se jedna Ahmadi žena srela s Huzurom i rekla mu da je dala svoj nakit za doprinos. Ali da se to nije dopalo porodici njenog muža i da je oni kore i okrivljuju. Huzur (da mu Allah bude Pomagač)  je rekao da Svemogući Allaha blagoslovljava one koji troše na Njegovom putu i da će On sigurno takođe blagosloviti ovu ženu. Ali se oni ljudi trebaju  zabrinuti koji zaustavljaju druge da ne čine financijske žrtve. Allah je taj Koji daje imetak i On je taj Koji to može uzeti natrag od nezahvalnih – to uvijek trebate zapamtiti. Prema tome oni čija srca imaju takve misli trebaju se pokajati i obilato tražiti oprost.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da u Rusiji takođe ima mnogo slučajeva. Jedan prijatelj je rekao kako je bio vrlo siromašan. Živio je u iznajmljenom smještaju i bio je okružen mnogim financijskim problemima. Ali je davao svoj propisani doprinos i Tahrik e džedid dorpinose prema svojim mogućnostima. On je rekao da je zbog blagoslova ovih doprinosa njegova žena dobila posao s vladinim pravom nakon što je završila medicinski koledž.  I vlada im je dala zajam za smještaj djece. I sada imaju dva auta takođe. On je rekao da je to sve zbog blagoslova doprinosa. Ranije su plaćali doprinose u teška vremena ali da im je sada lakše. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da Svemogući Bog blagoslovljava ljude u Rusiji, u Africi, u Indoneziji i u drugim zemljama takođe, i isto tako u Evropi. Svi ovi blagoslovi Svemogućeg Allaha su dokaz onoga što je On obećao Obećanom Mesiji a.s. da će omogućiti grupu vjernih i takođe će uvećati njihovu vjeru. Ovi ljudi koji marširaju prema Bogu Svemogućem, On takođe uvećava njihovu vjeru.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je kod njega izvještaji o mnogim slučajevima financijiskog žrtvovanja i da mu je bilo teško izabrati koje da iznese a koje da ne iznese. ‘U svakom slučaju’ rekao je, ‘ja sam vam predstavio samo nekoliko njih. Kao što sam rekao, u svim zemljama je isto ponašanje Svemogućeg Allaha. Oni koji vjeruju u Svemogućeg Boga On ih obilato blagoslovljava. Za svaku razumnu osobu ovo je dovoljan dokaz istinitosti Ahmadijata, kako Bog blagoslovljava one koji se žrtvuju radi Njega. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je to zato što se ovi doprinosi troše za propagiranje religije Svemogućeg Boga. Nema sumnje da ljudi iz siromašnih zemalja daju doprinose ali su njihovi troškovi vrlo visoki u poređenju s njihovim doprinosima. Zato Centar ove doprinose koje daju bogate zemlje  troši u siromašnim zemljama čiji budžet ne zadovoljava njihove potrebe. Stotine škola, na desetine bolnica, stotine misionarskih kuća, stotine džamija se izgradi svake godine i za njih je potreban novac koji  se troši iz Tahrik e džedid i vakf e džedid doprinosa. Slično su za MTA potrošeni milioni dolara. Iako takođe ima poseban račun za MTA doprinose i ljudi daju za to no troškovi su mnogo veći.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da u pogledu MTA želi da kaže da prema izvještaju praksa gledanja MTA nije tolika kolika bi trebala biti. Ili barem članovi ne slušaju direktno moju hutbu. Džemat troši mnogo na to radi obuke članova. Ako postoji razlika u vremenu onda se treba gledati ponavljanje  hutbe. Mnogi ljudi izvana gledaju hutbu i onda mi pišu da nisu u Džematu ali da slušaju hutbe. MTA je napravljen posrednikom da poveže Džemat sa halifatom. Ako vi u svojim kućama ne posvetite pažnju ovome onda će se vaša djeca polahko udaljiti: Allah će, inšaAllah sigurno ispuniti obećanja koja je dao Obećanom Mesiji a.s. – i iskreni će se takođe pridružiti.

Huzur (da mu Allaha bude Pomagač) je rekao: ‘Vi ste vidjeli visinu iskrenosti u novim Ahmadi muslimanima. Da se ne dogodi da novopridošli dobiju sve blagoslove a stari nađu utočište u ponosu da su njihovi očevi ili preci bili ashabi Obećanog Mesije a.s. i da su oni porijeklom Ahmadi. Svemogući Bog nema ličnog odnosa ni sa kim. Ako se stari Ahmadi drže po strani onda nije važno što su njihovi očevi ili preci bili ashabi Obećanog Mesije a.s. Prema tome prije nego što nastane kajanje vi se morate povezati sa halifatom. I najbolji način za to je MTA koji je Svemogući Bog osnovao – koristite to. Na MTA ima mnogo drugih dobrih programa ali barem slušajte hutbe petkom. Ne da vam misionar sahib pročita kratki sadržaj i vi sada znate šta je rečeno u hutbi. Velika je razlika u slušanju cijele hutbe i u slušanju samo kratkog sadržaja.’

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da se, kao što je već rekao, završila prethodna godina Tahrik e džedid i da je započela nova. I da najavljuje početak nove godine. Rekao je da misli da se nova godina Tahrik e džedid prvi put najavljuje iz Kanade i da je Allahov blagoslov da se Džemat toliko proširio. U 1934 godini Ahrar sekta su govorili da će dokrajčiti Džemat a da će Kadian pretvoriti u ruševine. U to vrijeme je hazreti Musleh Maud r.a. najaivo program Tahrik e džedid i planirao da pošalje misionare širom svijetu. Napravljen je obuhvatan plan propagiranja islama. I danas, Allahovom milošću, Džemat je poznat svuda u svijetu. Džemat je osnovan u 209 zemalja svijeta. Danas, nad Džematom sunce ne zalazi. Bilo je vrijeme kad je Ahrar govorio da će izbrisati Džemat iz Kadiana a  danas, sluga Obećanog Mesije a.s. iz drugog kraja svijeta šalje njegovu poruku svijetu. Obećanje koje je Svemogući Allah dao Obećanom Mesiji a.s. ispunilo se sa većom čašću. Zato svaki Ahmadi treba zapamtiti da ove stvari stavljaju odgovornost na svakog od njih. I dužnost je svakog od vas da ispunite ove odgovornosti.

Huzur je rekao da će sada najaviti novu godinu Tahrik e džedid. Allahovom milošću godina koja se završila 31. oktobra bila je 82 godina ovog programa i prvog novembra je već započela 83 godina.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je Allahovom milošću izvještaji koje je primio Džemat Ahmadija prošle godine imao priliku da dadne financiiske žrtve u iznosu od 1, 933.000 funti. Hvala Allahu. Ovo je u odnosu na prošlu godinu porast za 701.700,00 funti.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je u pogledu položaja Pakistan, kao i obično na prvom mjestu. Inače broj jedan je Njemačka, druga je VB, treća Amerika, četvrta Kanada, peta Indija, šesta Australija, sedma je jedna zemlja na Bliskom istoku, osma Indonezija, deveti jedan Džemat na bliskom istoku, deseta Gana i jedanaesta Švicarska. Huzur je rekao da lista treba sadržavati samo do deset zemalja ali što se tiče pojedinačnog plaćanja ono je u Švicarskoj vrlo visoko i zato je njeno ime dodano na kraju liste.

Huzur je rekao da je po osobi u pojedinačnom plaćanju prva Amerika, Švicarska, VB, Finska, Singapur, Njemačka, Norveška, Japan i Kanada. Ali prije toga tu je pet Džemata srednjeg Istoka, mi ne objavljujemo njihova imena. U Africi je po ukupnom skupljenom iznosu broj 1 Mauricius, onda Gana, Nigerija, Gambia, Južna Afrika, Burkina Faso, Kameron, Siera Leone, Liberija, Tanzanija i Mali.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je, u pogledu broja učesnika 90.000 novih ušlo u ovaj program i ukupan broj učesnika je 1,404. 000. Najbolji napor da se uveća broj učesnika učinio je Benin, onda Niger, Mali, Burkina Faso, Gana, Liberija, Senegal i Kamerun. Ovome svi trebate posvetiti pažnju svuda širom svijeta.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je milošću Svemogućeg Allaha je Daftar Awal, još otvoren i nastavlja se, i uplate dolaze, neke od preživjelih  potomaka a neke od onih koji su još živi. U Pakistanu imaju tri velika džemata. Među njima broj jedan je Lahore, broj dva je Rabva i broj tri je Karachi.

Onda u pogledu žrtvovanja, prvih deset gradova su: Islamabad, Multa, Queta, Peshawar, Gujranwala, Hyderabad, Hafiz Abad, Mianwali, Kotli, Khaneval i Bahavalpur.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da su u pogledu žrtvovanja prvih deset oblasti u Pakistanu – uprkos siromaštvu žrtvovanja u Pakistanu su vrlo visokog stepena – su kako slijedi: Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Gujurat, Omer Kot, Okara, Narowal, Mirpur Khas, Toba Take Sing, Mandi Bahauddin i Mirpur Azad Kashmir.

Huzur je spomenuo deset džemata u Njemačkoj koji su na vrhu i deset oblasti u Njemačkoj koje su takođe na vrhu.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je spomenuo prvih pet oblasti Britanije koje su kako slijedi: London A, London B,Middland, North East i South oblast. A prvih deset velikih džemata su: Fazl džamija, Worcester Park, Glasgow, Birmingham South, New Molden, Bradford, Islamabad, Gillingham, North West i Wimblendon Park. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da su po osobi prvih pet oblasti: Soth West, Islamabad, Škotska, Middland i North East. I takođe je spomenuo deset velikih džemata.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da su u Kanadi slijedeći Emirati na vrhu: Peace Village, Vaughan, Calgary, Brampton, Vancouver, Mississaga. A popravili su se i 10 koji su na vrhu su: Edmonton West, Pelekaderm, Saskotoon South, Saskotoon North, Milton East, Ottawa west, Ottawa East i Regina. Huzur je rekao da Džemat Lloyminister nije dobio nikakav položaj iako je izgledalo da je predsjednik Džemata bio vrlo aktivan i takođe je izgledalo da je Džemat vrlo aktivan i da je ukupno  financijiski položaj članova takođe vrlo dobar.

Huzur je rekao da je za ukupno skupljeni iznos u SAD prvi Džemat bio Silicon Village, onda Oshkosh, Oshkosh two, Detroit, Seattle, York, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chikago Southwest, Los Angeles West.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je prvih deset Džemat Indije: Karallie, Karalla, Kalikat Karalla, Hyderabad, Andhra, Pradesh, Patheprame Karalla, Kadiana, Kenanoor Grad Karalla, Chingari Karalla, Delhi, Kolkata Bengal, i Salore Tamal Nado. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao da je prvih deset pokrajina iz Indije: Karalla, Kernatak, Andhra Pradesh, Tamil Nado, Jamu Kashmir, Uresa, Punjab, Bengal, Delhi, i Maharashtra. Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao je da se u posljednjih nekoliko godina Indija uveliko popravila inače da su bili uveliko iza.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je rekao je da milošću Svemogućeg Allaha i u Australiji ima nakih džemata koji su se popravili. Prvih deset Džemat Australije su: Melbourne, Bervic, Castle Hill, ACT Canberra, Maestan Park, Brisbane, Loganbazvick, Long Borne, Clapton, Melbourne East. Slično tome je deset Džemata koji su na vrhu u pogledu doprinosa skupljenih po glavi: Tasmania, Brisbane North, ACT Canberra, Sydney Metro, Darwin, Paramata, Melbourne, Bervic, Perth, Maestan Park, i Castle Hill.

Huzur (da mu Allah bude Pomagač) je činio dovu za članove Džemata koji su se žrtvovali u Tahrik-e-Jadid programu da Svemogući Bog blagoslovi njihovo bogatstvo i ljude, i primi njihova žrtvovanja i dadne im priliku da obilato učestvuju u žrtvovanju i održe snažnim svoj odnos sa Halifatom. Ameen.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp