U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana i Allahaova milost

Kratki sadržaj

Današnju hutbu halifatul Mesih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik je obavio u Baitul Islam džamiji, u Torontu, Kanadi. Nakon tašahuda i učenja sure fatiha, on je rekao da je milošću Uzvišenog Allaha prošle sedmice započela i završila godišnja dželsa salana Kanade.  Koliko god da se zahvaljujemo na ovome Uzvišenom Allahu, to nije dovoljno. Njegova je Milost da uprkos tome što su naši izvori jako mali mi održavamo dželsu svugdje u svijetu. I zahvaljući Allahovoj milosti obično je organizacija dobra.Mi nemamo stručnjake sa profesionalnim osobinama u svim odjelima, koji mogu dovesti do najbolje kvalitete u svim odjelima. Mi imamo volontere, među njima Khuddam, Atfal, Ansar, Lajna i Nasirat također. Među njima su određeni službenici i podređeni. Ponekad prema svjetovnom obrazovanju, manje obrazovani su službenici, onda neko može biti doktor, inžinjer, ali ipak ih mora poslušati. Nema nikakve razlike ako je neko visoko obrazovan ili neko ima viši položaj na ovom svijetu – ovo je vrsta poslušnosti koju vidimo u Ahmedija džematu. Onda oni surađuju svim sredstvima. Ne samo da surađuju. Nego kao što sam ranije rekao, pokazuju potpunu poslušnost i poslušno obavljaju svoje dužnosti i službe.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da naročito u ova tri dana, izgleda kao  da je nestaje razmišljanjeo svijetu kod radnika. Jedino dželsa i nesebičan rad postaju razmišljanje većine radnika ili svih radnika koju su ponudili svoju pomoć na dželsi. Dakle, nije ljudski rad ono što pretvara razmišljanje u nešto što čini radnje nesebičnim i poniznim. To je samo Milost Uzvišenog Allaha. Da to nije bila Milost Uzvišenog Boga onda se ne bi ostvario duh službe kod djece, mladih, starih, muškaraca i žena. Uzvišeni Allah je Onaj Koji stvara strast u srcima radnika koji trebaju služiti goste Obećanog Mesije, neka je mir na njega, nesebično, stavljajući na stranu vlastite želje, i razmišljajući o zadovoljstvu Uzvišenog Allaha i o služenju gostiju Obećanog Mesije, neka je mir na njega.

Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik, je rekao da najprije trebamo biti zahvalni Uzvišenom Bogu što je podario džematu tako vrijedne radnike. Oni koji uprkos tome što su obrazovani, ako im se kaže da očiste WC, posluže hranu, kuhaju hranu, obavljaju dužnosti u vezi sigurnosti, rade na parkingu, oni sve to nesebično rade, bilo šta da se traži od njih. Djeca lijepo obavljaju svoje dužnosti.

Gosti su jako impresionirani kada na dželsi vide da djeca služe vodu gostima tiho i predano. U ovakvo vrijeme kada muslimanske vjerske grupe, djeca koja idu u medrese, i djeca i omladina u ime džihada uče o okrutnostima; životu se prijeti okrutnošću; u isto vrijeme Ahmadi djeca i omladina daju svoj život za posao. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da kada su okupljanja za podjelu duhovne vode i duhovne hrane, naša djeca, omladina, dječaci i djevojčice služe fizičku vodu i hranu. I ulaze u pravi džihad a to je davanje života a ne prijetnja životu. Dakle, neki ljudi kažu da kada vide malu djecu kako radosno i odgovorno služe vodu, osjete veliku ljubav.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da se na ovome zahvaljujemo Uzvišenom Allahu, svi mi koji smo učestvovali ili se pridružili ovoj dželsi trebamo biti zahvalni radnicima također. Mnogi od tih radnika, za organizaciju dželse počeli su raditi prije početka dželse i mnogi će nastaviti raditi poslije dželse kako bi sve sklonili. Niti su oni bili zabrinuti za svoj posao ili vlastite stvari ili za novčani gubitak. Neki od njih su me sreli i rekli da nisu dobili odsustvo od posla za dželsu, pa su dali otkaz. Niti su ovi ljudi zabrinuti za svoj san i odmor. Oni su jedino zabrinuti da obave ovu službu i zato su bili zabrinuti da završe sve pripreme za dželsu na najbolji mogući način. Dakle, od učesnika dželse, ali najprije da se svima zahvalim, svim radnicima, djeci, gostima, dječacima i djevojčicama, ženama, i muškarcima koji su volontirali i sa duhom službe obavljali i najniže poslove i radili to sa punom odgovornošću. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su ove službe kao tiho širenje poruke. Očevidno radnici rade, ali to za goste postaje izvor širenja poruke, i za mnoge postaje razlog za vođstvo. Dakle, neahmadi bangali gost iz Amerike Shaheed-ur- Rahman koji je došao sa svojim bengali prijateljima, je rekao da je pričao da neahmadi hođama čitav život i da islam koji oni predstavljaju ga je udaljavao od sunni džamija- on mrzi ekstremizam. Njegova žena je pobožna i rekla mu je da učestvuje na dželsa salani Ahmedija džemata. Tako da je, prisustvovao ovoj dželsi i proveo vrijeme sa svojim bangali prijateljima. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da de prisustvovalo 91 bangali osoba iz Amerike.

Vidio je odgoj, ljubav I poštovanje ljudi iz Ahmedija džemata, na što je rekao da prisustvovajući ovoj dželsi on se vratio islamu. Na zadnjem danu dželse, u toku ručka, sjedio je sam na stolici I nije htio ručati zbog gužve. Iznenada je vidio da mu Khuddam donosi hranu I vodu. Onda je čekao da završi hranu , da bi bacio njegovu praznu kutiju. Ovo ga je toliko impresioniralo da je rekao Huzuru, neka Allah bude njegov Pomoćnik, na sastanku da ga je dželsa dojmila I da će se uskoro pridružiti džematu. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je ovo način na koji dželsa postaje izvor širenja poruke. I potom visoki moral I njegova dobra usluga su postale razlog promjene srca. Ovaj Ahmadi možda I ne zna da je ova osoba bila ahmadi ili neahmadi. On je to samo uradio pod svojim duhom službe. Ali ova služba je postala razlog duhovne promjene kod osoba izvan Džemata.Slično tome, postoje neki političari, ljudi koji žive u ovom području koji obično znaju službe džemata I priznaju da su dojmljeni pripremama dželse.Oni imaju priliku vidjeti veliko okupljanje ljudi koji tiho sjede I radnike koji tiho rade.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da je jedan zastupnik rekao da je kao I uvijek ostao dojmljen. Mnogi radnici koji organizuju dželsu su vrlo usklađeni. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je po njegovoj procjeni prisustvovalo 25 hiljada ljudi koji su se okupili ovdje I organizovanje ovoga zahtjeva težak rad od volontera. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ovi volonteri I radnici ostavljaju dojam I mi svi trebamo biti zahvalni njima.Jer tu gdje oni služe goste, tu oni postaju tihi misionari I šire poruku Ahmadijata također. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da kao što sam rekao svi učesnici trebaju biti zahvalni njima. Neka Uzvišeni Allah uvijek uvećava duh njihove službe I da im najbolje nagrade za njihovu službu, uveća njihovu vjeru I vjerovanje a ne samo prividnu strast za službom. I njihova djela trebaju biti najbolja u skladu sa učenjima islama. Slično tome, imaju radnici MTA koji žive u Kanadi I ljudi koji žive u Kanadi koji nisu prisustvovali dželsi I u svijetu oni koji gledaju dželsu kroz MTA I svi Ahmadi koji žive bilo gdje trebaju biti zahvalni njima.

Mnogi lokalni MTA radnici, neki su došli iz Londona,I svi oni su radili mnogo sva tri dana kako bi prikazali dželsa programe. Kao što sam rekao, došao je tim iz Londona također, oni putuju sa mnom gdje god ja idem. Ove godine oni su ponijeli svoju antenu sa sobom, umjesto da je iznajmljuju ovdje. U ovom pogledu nismo imali ograničenja I imali smo dosta vremena I također smo uštedili novac. Ako je iznajmimo ovdje onda imamo ograničeno vrijeme jer ukoliko pređemo rok, moramo više platiti. U ovom pogledu sveukupno smo uštedili 10 do 15 hiljada dolara I nismo imali ograničenja. Tako da svi članovi džemata trebaju biti zahvalni na službi svih radnika iz svih odjela. Slično tome, svi radnici trebaju biti zahvalni Uzvišenom Bogu, što im je dao priliku da služe džematu. Bog je rekao budite zahvalni I Ja ću vam uvećati sposobnost I talent I dat ću vam druge blagoslove također. Kada Uzvišeni Allah kaže ‘YAZEDANAKOM’ onda On to ne ograničava, već kad daje daje obilato. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je ovo način vjernika da su zahvalni Uzvišenom Allahu na svakom uspjehu, i kada god naiđu na slabost oni traže Njegovu milost i oprost. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da možda postoji slabost u velikim projektima ali gosti ignorišu slabost i uglavnom hvale trud, radnici moraju biti zahvalni svim članovima džemata i gostima za to. Na primjer, govoreći o slabostima, odjel za doček nije procjenio tačno prisustvo na prvom danu dželsa salane. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da su mi dan ranije rekli, da će kuhati hranu za dvadeset dvije hiljade a umjesto toga skuhali su za samo dvadeset hiljada. Ovako prema njihovoj procjeni oko dvije hiljade ljudi nisu dobili hranu, za što su se oni izvinili. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su gosti došli sa ciljem da prisustvuju dželsi. Tog dana ili slijedećeg dana ako nije bilo dovoljno hrane oni su to prihvatili zadovoljno. Oni se nisu žalili već su postali razlog za druge da se poprave. Jedna od osoba mi je pisala, da je stajala u dugom redu i da se hrana završila. Prvo su im rekli da hrana stiže ali nakon dugog čekanja su im rekli da neće biti hrane. Rekao je da je bio jako ljut na upravu dok je druga osoba ispred njega zahvaljivala Bogu što se hrana završila. On ju je upitao, šta to govoriš? Osoba mu je rekla da ima nekog suhog hljeba kod sebe, pa mogu umočiti u vodu i jesti.

Da hrana nije bila završena onda ne bismo imali mogućnost da djelujemo prema sunnetu. Pa hajmo ispuniti i ovaj sunnet. Dalje je pisao,da na ovo što se desilo ne samo da je njegova ljutnja nestala, već ga je bilo stid što je bio ljut na ovo i dotaknulo ga je to kakvu je vrstu ljudi Uzvišeni Bog dao Obećanom Mesiji, neka je mir na njega. Tako da uprava, mora biti zahvalna gostima koji pokazuju visoku moralnost.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao je ovog puta uprava pokazala drugu dobru moralnu osobinu, da umjesto da prikriva i skriva njihove slabosti oni su ih držali na oku i također ih spominjali. Ali ovo nije dovoljno, trebaju ih zapisati u crvenu knjigu i bolje planirati. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je dalje rekao, da mora reći da ovo mjesto može okupiti 18 do 20 hiljada ljudi i ne više od toga. I Allahovom milošću džemat se sada širi, tako da džemat i uprava trebaju misliti o tome da nađu veće mjesto. Ili barem kada me pozovete na dželsu morate imati na umu da ovo mjesto nije dovoljno za to. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da će govoriti o nekim slabostima koje je uprava već prihvatila ali ako ima nešto više od toga, onda ljudi mogu pisati upravi kako bi oni mogli bolje planirati. Prvo što su pisali bilo je u vezi hrane za arape, da je hrana bila prezačinjena i nije bila u skladu sa očekivanjima arapa. Huzur, je rekao da to treba biti ispravljeno. Onda je tu žalba o nedovoljno hrane, o čemu je Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik već govorio. Onda je hrana stizala sat kasnije na strani muškaraca. Druga stvar je da je udaljenost prevelika. Hrana je skuhana ovdje a onda se nosi 30 kilometara dalje. Onda su greškom kamioni donijeli hranu na žensku stranu umjesto na mušku, zbog čega su muškarci ispaštali. Uredu je da muškarci pate, ali nije uredu da su djeca i žene gladni. Dobro je da je hrana dostavljena ženama. Uprava se žali o nedostatku radnika u pripremi hrane. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je ovo bila odgovornost uprave i da to nije teško jer zahvaljujući Allahovoj milosti nije da je malo radnika u džematu. Uprava treba razmisliti o tome i prihvatiti ljude koji imaju duh službe a ne ljude po njihovom izboru.

Oni trebaju promjeniti ovo razmišljanje jer nije da je nedovoljno posvećenih radnika. Onda su bili dugi redovi za WC, I ljudi su morali čekati dugo. Uprava je samo spomenula ovo. Ali žalbe koje su stigle do mene, Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da su tu pacijenti I bolesni ljudi također koji su morali da prođu kroz bolne situacije. Dalje je rekao da je dan ranije posebno upitao o ovome I da mu je rečeno da nije bilo dovoljno organizacije. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da slijedeći put mora postojati trajna organizacija ako nije dovoljna privremena. Nije  bio dogovoren video prijenos u Langar Khana I to je greška uprave. Jako je bitno da oni radnici koji ne mogu prisustvovati dželsi, onda im se treba to omogućiti. Onda oni kažu da u zadnjem dijelu sa strane muškaraca nije bilo zvuka. Ali da je u toku govora Huzura, neka Allah bude Njegov Pomoćnik zvuk bio uredu. Dalje je rekao, da ukoliko nije bilo zvuka u zadnjem dijelu na stranu muškaraca, onda su ga trebali obavjestiti ljudi koji sjede u zadnjem dijelu jer prema onome što on zna zvuk je bio uredu u toku njegovog govora.Slično tome bio je organizovan prevod za arape ali nisu bili obavješteni o tome na prvom danu. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su ga neki arapi sreli I rekli da nisu slušali hutbu na prvom danu.Oni su saznali drugog dana da je bilo uređeno da imaju prevod. Sada uprava treba imati dovoljno iskustva da treba stalno biti proglas o prevodu na onim jezicima na kojima je prevod dostupan, da s tog i tog mjesta mogu uzeti slušalice za prevod. To treba biti spomenuto na tabli za proglase i takođe na ulazu, Huzur a.t.b.a. je rekao.

Huzur a.t.b.a. je rekao da će sada spomenuti neke komentare gosta i novina što ponovo treba našu pažnju skrenuti prema zahvalnosti Svemogućem Bogu kako je On Lično stavio ovu poruku u srca ljudi dok naši napori nisu ništa naspram tih rezultata. On je rekao da će prvo spomenuti komentare  naših Ahmadi muslimana, Sirijaca Arapa koji su dobili priliku da prvi put prisustvuju đelsi i imaju priliku da po prvi put klanjaju nezavisno jer su imali zabrane u svojoj zemlji čak u vrijeme mira. Ali od vremena pobune oni su bili dalje potisnuti i proganjani. Huzur a.t.b.a je rekao da je jedan Ahmadi prijatelj Ahmed Darwesh sahib kazao da mu je ovo bila prva đelsa. Rekao je kad je ušao na đelsu i vidio Halifu vremena pred sobom, osjećao je kao da je ušao u islam. On je rekao da je najveća promjena koja se desila u njegoovm životu to što su njegovi namazi ispunjeni poniznošću, krotkošću i poštovanjem. Huzur a.t.b.a. je rekao da je ovo promjena koja se mora dogoditi svim onim Ahmadi muslimanima koji prisustvuju đelsi, ne za nekoliko dana nego to mora biti stalna promjena. Ovaj gost je rekao da je sa sobom doveo jednog gosta Kanađanina po imenu Simpson. Poslije prisustvovanja đelsi gospodin Simson je rekao da nikada prije nije vidio takvu ljubav, bratstvo, mir i sigurnost, i istinoljubive i iskrene riječi, i da je sretan što čuje o tavom islamu. Huzur a.t.b.a. je rekao. Da bude volja Allaha dž.š.  da ova sreća postane razlog da takođe otvori njegovo srce. Huzur a.t.b.a. je rekao da je slično jedan Sirijac Ahmadi Abdullah sahib rekao da se tri dana đelse ne mogu zaboraviti. U Kanadi su hiljade ljudi najboljeg Džemata svijeta čistili s naboljom osobom svijeta. Onda je rekao da su aranžmani đelse, prijem i svaka neophodna stvar bili dostupni u izobilju i čak zahtjevi djece nisu bili zanemareni što je bilo iznenađujuće neobično. Atmosfera đelse je bila ispunjena ljubavlju i bratstvom. Pozivanje hiljada ljudi, uređivanje njihovog prevoza, ukrcavanja i sam smještaj je neobično djelo. On je rekao da su govori i uređenje za prevod bili vrlo dobri. Rekao je da je pozvao jedan tim novinara i jednu muslimansku porodicu i da su svi oni bili iznenađeni kad su vidjeli ljepotu aranžmana đelse. I osobito im se dopao Huzurov govor zadnjeg dana đelse i za goste je ljubav koju Ahmadi muslimani imaju za svog Imama bilo iznenađujuće. Slično tome je Huzur a.t.b.a. rekao da je Abdul Qadir sahib kazao da je prvi put saznao kako su veliki aranžamni đelse i kako svaki radnik kao pčela, bez ikakvog glasa ili stvaranja bilo kakvog uznemirenja, obavljaju svoju dužnost. Svaki je želio da iskoristi priliku da služi, osobito kad su saznali da je on bio Arap, oni su se prema njemu ophodili s krajnjim poštovanjem.  Onda je Huzur a.t.b.a. rekao da je Reem Mustafa sahiba rekla da je đelsa, uprkos tako velikog broja učesnika bila uredna i pristojna.

Ona je rekla da je uvidjela najveću duhovnost koja je bila očita sa lica. Huzur a.t.b.a. je rekao: Da Allah dadne da ova duhovnost ostane zauvijek na licima. Ona je dalje rekla da su oni zahvalni svima onima koji su  učestvovali u uspjehu ove đelse, koji su pripremili prevode govora i dodali svoj udio u drugim službama. Rekla je da su, milošću Svemogućeg Boga  uveliko uvećali svoju duhovnost. Huzur a.t.b.a. je rekao da je onda Salma Juboti sahiba rekla da osoba vidjevši aranžman i organizaciju đelse može reči da je Džemat ujedinjen kao jedno tijelo koje se sastoji od pomoći jednog drugom. Ona je rekla da su svi oni zahvalni odjeljenju za prevoz koji su uredili za njih da ih uzmu i onda vrate natrag kući. Zatim, da su ljudi iz mnogih nacija radili da se okupe samo radi jednog cilja i da je taj cilj bio da se širi poruka islama i mir ljudima svijeta. Huzur a.t.b.a. je rekao da je Hussein Abdeen sahib rekao da su momenti koje je proveo na đelsi bili najbolji momenti njegovog života. On je rekao da je prije gledao đelsu na TV i činio je dove da i on dobije priliku da prisustvuje đelsa salani sa Halifom vremena. Ali nije shvatao da će njegove dove biit primljene tako uskoro i da će mu Svemgući Bog dati više nego ono što je on tražio. On je rekao da je sjedio ispred bine i u to vrijeme su pred njegovim očima letile slike dana koje je proveo u Siriji i Turskoj. Rekao je da je njegovo srce bilo ispunjeno zahvalnošću Svemogućem Bogu i rekao je da su nekad bili dani ispunjeni tugom a sada je vrijeme da on sjedi ispred Halife vremena. To je samo milost Svemogućeg Boga.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je tu bio još jedan prijatelj Sirijac. On je rekao da je to bilo njegovo prvo iskustvo da prisustvuje bilo kojoj đelsi Džemata.  Rekao je da je bilo zastrašujuće vidjeti toliko mnogo ljudi.  Huzur je rekao da je možda prevodilac greškom preveo riječ zastrašujuće ili je on  možda to  pisao i ja mislim da je on to upotrebio iz ljubavi. Ovaj prijatelj Sirijac je dalje rekao da ovi ljudi nisu bili samo iz Kanade i su došli iz mnogih zemalja i predjela. Uz to oni nisu iz jedne nacije nego su zapravo iz mnogih raznih nacija i boja. Slično su upotreba nove tehnologije, savršeni aranžmani i poslušnost prisutnih nadahnjivali vjerom. I za njega je najradosniaj stvar bila prisustvo Halifatul Mesiha i njegovi govori od kojih se koristio sva tri dana.

Huzur a.t.b.a. je rekao kako je u svakom slučaju iznio nekoliko komentara novih i starih Ahmadi muslimana koji su došli iz Sirije i iselili se zbog okolnosti tamo. Huzur a.t.b.a. je rekao da su takođe ima nekr izjave ljudi izvana koje će on objasniti jer ovako se otvaraju putevi predstavljanja Džemata i putevi propagiranja (islama). Huzur a.t.b.a. je rekao kako mu je  jedan Njemac konzul rekao da je ovdje stigao prije četiri sedmice. On je živio u raznim zemljama i nije imao mnogo predstave o Džematu. Rekao je da nikada nije slušao tako obuhvatan govor o islamu. Huzur a.t.b.a. je rekao da je ovaj gost slušao njegov zadnji govor na đelsi. Rekao je da Huzur ima vrlo pozitivu viziju. Rekao je da je Huzur a.t.b.a. iznio pravi islam, onaj koji poučava miru, pravdi i ljubavi, i izgledalo je da svaka riječ stvarnost. Rekao je da želi da svjetski mediji, umjesto što daju vrijeme propagandi Baghdadi Iraka i ISIS-u, posvete vrijeme ovom ambasadoru mira i da će onda prevagnuti stvarni mir. Onda je rekao (pozivajući se na Huzurov govor) da je svaka njegova rečenica bila bazirana na istini i u sebi imala patnju za mirom u svijetu. On je rekao da će ovu poruku šriti koliko god za njega bude moguće.  Huzur a.t.b.a. je reko da su milošću Svemogućeg  Boga ljudi takođe postali naši ambasadori.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je tu bio jedan član Parlamenta i da je ljudi koji žive ovdje znaju. Ona je rekla (obraćajući se Ahmadi muslimanima): ‘Vaš Halifa vam je, u skladu sa situacijom, povjerio zadatak da širite poruku ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ svuda u svijetu. I više od toga da muslimani i nemuslimani grade odnose na temelju ljubavi i da jedan s drugim postupaju pravedno i s jednakošću. Jer ako se to ne dogodi onda će početi treći svjetski rat i da je to očito iz ovih okolnosti. Javnost i političari moraju raditi na tome da se okupe zajedno da ovo urade.’ Ona je rekla da obje grupe muslimani i nemoslimani moraju širiti ovu poruku tako da ljudi znaju da ovi postupci ekstremista nemaju nikakvog korijena u islamu. I da su ekstremisti ti  koji radi ličnih dobiti kaljaju druge. Huzur a.t.b.a. je rekao da je tu takođe bio gost iz crkve Sedmi dan Evanđelista. On je rekao da je danas njegovo srce bilo vrlo sretno što je Halifa Obećanog Mesije rekao u svom govoru o miru i sigurnosti. Sada je neophodno da ljudi spoznaju Ahmadija Džemat i ljudi trebaju znati šta Ahmadija Džemat radi.  Rekao je da ono što mediji oslikavaju nije islam. Stvarna učenja islama su vrlo dobra. Huzur a.t.b.a. je rekao da je bio prisutan gradonačelnik Belizea i da je također prije prisustvovao.  Ozivajući se na Huzurov govor ovaj gradonačelnik je rekao da ga je taj govor duboko dirnuo i da je iz načina kako je objasnio međunarodne stvari saznao da halifa nije smao vodić i uputa za Ahmadi muslimane nego može biti uputa za cijeli sviijet. On je rekao da stvari koje je Halifa Obećanog Mesije rekao u svom govoru nikada neće moći zaboraviti.  Huzur je rekao da je tu bio jedan gost lokalni gradonačelnik.  On je rekao kako je Huzur kazao da ovu poruku upućuje Džematu: da je ovo posebna prilika za nas da uvećamo svoju duhovnost. Trebamo biti ljubazni prema svima bez obzira na religisku pripadnost,  ovo poruka koju smo primili danas. Moramo zapamtiti da nas je vaš Halifa poučio da svi moramo odigrati svoju ulogu da širimo mir. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan gost iz Bramptona rekao da jedina poruka koju je on (Huzur) imao je poruka širimo mir. Onda je Huzur rekao da je ovaj gost kazao, pozivajući se na Huzurov zadnji govor da je to bio nevjerovatan govor i da nema riječi da izrazi svoja osjećanja. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedna gospođa koja je član Parlamenta rekla da joj se svidio Halifin govor ženama, osobito to da je majka kao temelj porodice i čini cijelo društvo snažnim. Huzur je rekao da je ovo deveta đelsa na kojoj ova gospođa prisustvuje i ona je rekla da je nestrpljivo očekivala Halifin govor. Onda je rekla kako je vidjela da se svako prema drugima odnosi s poštovanjem, svako je bio svjestan đelse, aranžana đelse je bio dobar, zvučni sistem je dobro radio i video ekrani su takođe bili dobrog kvaliteta. Ona je rekla da joj je bilo drago kad je vidjela opremu za slušanje prevoda jer bez ovoga svrha dolaska na đelsu ne bi bila ispujena. Jer onda ne bi bili u stanju da slušamo govore Imama Džemata Ahmadija. Ona je rekla da kao i uvijek je prema gostima postupano s lahkoćom i poštovanjem iako svi oni nisu vrijedni toga i da su nam radi toga svi oni zahvalni. Bilo je vrlo dojmljivo vidjeti hiljade Ahmadi muslimana u miru i zadovoljstvu i ova perspektiva je bila suprotna negativnostima Evropskog i Arapskog svijeta. Da je to za nju bilo zadovoljavajuće vidjeti jedinstvo prisutnih.

Huzur a.t.b.a. je rekao da oni gosti koji dođu na đelsu steknu dobar dojam, milošću Svemogućeg Boga. Bili su neki gosti iz inostranstva od kojih je Huzur spomenuo neke koji su takođe stekli dobar dojam. Pogotovu oni koji su došli iz centralne Amerike i južne Amerike kad su vidjeli atmosferu đelse njihova pogrešna mišljenja o islami su bila uklonjena. Huzur a.t.b.a. je rekao da u ovim zemljama mi imamo nova misionarska mjesta. U zadnjih nekoliko godina su neki ljudi prihvatili Ahmadijat i osnovani su džemati tako da se suočavaju sa nekim teškoćama. Ali kad visoki službenici iz ovih zemalja prisustvuju đelsi, njima postaju očite činjenice. Ovako mi dobivamo njihovu saradnju i onda postaje lahko za nas da tamo radimo. Mnogi ljudi dođu na đelsu u VB ali ima nekih koji su takođe došli i ovdje. Tako, đelsa u ovom smislu otvara puteve za širenje poruke. U svakom slučaju gdje đelsa salana postaje izvor za duhovno uzdizanje za Ahmadi muslimane tamo, ona postaje izvor predstavljanja Džemata i također veza. Ljudi saznaju stvarnu sliku islama.

Huzur je rekao da nekoliko zadnjih godina su stvari u muslimanskim zemljama takve da je to okrenulo pažnju medija na Džemat Ahmadija. Prava stvar je da je milost Uzvišenog Allaha da je on skrenuo pažnju medija prema nama. Inače, uprkos naših poziva oni nisu obraćali pažnju na nas. Uz to, ovo je uloga naše omladine koji su milošću Svemogućeg Allaha osnovali naširoko odnose s medijima i veze s njima. Huzur a.t.b.a. je rekao da je Kanadski tim za medije u kojem su mnogi omladinci,  takođe proširli odnose sa štampom i medijima.  Ja nisam znao da u Kanadi naša omladina takođe igra djelotvornu ulogu. Ja sam ovo saznao  kad sam došao ovdje – da milošću Svemogućeg Boga omladina radi naporno. Da Svemogući Bog bude zadovoljan s njihovim radom. Ja sam opazio da mnogi mladi rade na tom. Ovo je takođe propagiranje koje naša omladina radi kroz štampu i medij – oni su bili strastveni. Neki od njih su se povezali sa vrlo uglednim novinama i TV kanalima. Neki kanali su lijepo odgovorili ali neki su rekli da nemaju interesa za religiju tako da  ne mogu štampati vijesti o đelsi. Ili, ako je vaš Halifa došao, mi nemožemo doći radi reportaže o tome. Neki omladincu su bili tužni zbog toga ali je Svemogući Bog, da ojača njihovu vjeru, takođe pokazao neke obrise Svoje moći. Na primjer, oni su kontaktirali neke novine ili kanal ali ovi nisu pokazali dovoljno interesa. Huzur a.t.b.a. je rekao da to meže biti, kao što je jedan Sirijac rekao, isti mediski tim. Ovi omladinci su željeli da ovi mediji pošalju svoje predstavnike na đelsu tako da istinska poruka Ahmadijata stigne do nacije. Huzur kaže da, kao što je rekao, Svemogući Bog radi Svoje poslove. Isti kanal je trebao napraviti dokumentarni program o Siriskim izbjeglicama i kad su tragali za Siriskim izbjeglicama, slučajno ili trebam reči da je Svemogući Allah ovo htio, bilo je određeno da su Sirijci koje su sreli bili Ahmadi muslimani. Oni su im rekli da je u toku naša đelsa i da ih pozivaju da dođu i da će tamo saznati sve i da će oni tamo razgovarati s njima. Ovako je ovaj medij koji je prethodno odbio da dođe, ipak morao doći. U svakom slučaju, Svemogući Bog nekako predstavlja naširoko ime Džemata. Svijet zna ulogu medija ovih dana i ime Džemata se uveliko širi kroz medije. I oni Ahmadi muslimani koji su dobrovoljno radili za ovo ja od njih tražim da to uvećaju napornim radom i poniznošću. Uvijek zapamtite da milost Svemogućeg Boga treba biti uz vas i zato to trebate tražiti.

Huzur a.t.b.a. je rekao da su prvog dana đelse neki medisli ljudi iz novina, radija i TV kanala došli ovdje na malu konferenciju za štampu i takođe su napravili intervju. To je bilo dobro izviješteno i takođe je Džemat bio predstavljen. Bila su objašnjena istinska učenja islama. Huzur a.t.b.a. je rekao da je im je uputio poruku Obećanog Mesije a.s. i da uvijek nastoji da prenese predskazanja Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i u skladu s tim o dolasku Obećanog Mesije a.s. gdje god je bilo kakav govor o Džematu ili sadašnjim stvarima i pitanjima. Tako da ljudi saznaju isitnu o islamu.

Huzur a.t.b.a. je rekao da u svakom slučaju je sažeto izvještavanje ovakvo:

Tri velike novine u Kanadi, Toronto Star, Globe&Mail i ational Press izvijestili naširoko vijesti o đelsi. Po njihovom mišljenju poruka je stigla do 3.9 miliona ljudi. Osim ovih triju novina, poruke je stigla još do 5 miliona ljudi kroz više od 25 drugih novina. Zatim je poruka stigla do još tri stotine hiljada ljudi kroz osam  urdu novina, deset pundžabi novina i troje novine koje su objavile vijesti na Šapnskom, Arapskom i Bengali jeziku. Najveća radio stanica Kanade 680 vijesti kaže da su imali 2.5. miliona slušaoca i do njih je takođe stigle vijesti o đelsi. Kroz društvene medije u koje su uključeni Twitter, Instagram, Facebook i Periscope misle da je preko njih  poruka stigla do dvadeset miliona ljudi. Onda su tu CTV, Global TV, Citz TV, Rogers TV i uključujući CBC je više od šesnaest glavnih tekućih kanala televiziski prenijelo vijesti o đelsi. Preko toga je, kako oni misle, poruka stigla do dvadeset pet miliona ljudi. Vijesti o đelsa salani su stigle do još milion ljudi preko urdu, Pundžabi, Bangali, Arapski, Ghanisku i druge TV kanale. U svakom slučaju je preko TV kanala 6.6. miliona ljudi, preko novina 2.2. miliona ljudi, 3.5. miliona preko radio stanica i 2.8. miliona ljudi kroz društvene medije. Prema ukupnom izvještaju oni misle da su vijesti stigle do 16 miliona ljudi. Huzur a.t.b.a. je rekao ako napravimo vrlo tradicionalnu procjenu onda je u pogledu đelse ova poruka i predstavlajnje Džemata stigli barem do deset miliona ljudi. Huzur a.t.b.a. je rekao da su u vijestima koje je on provjerio oni vrlo savjesno dali vijesti o đelsi, našim učenjima i o Džematu. Prema tome, ovo je rad Svemogućeg Boga i On radi i širi se predstavlajnej Džemata.Ali s tim da ovo ne smije okrenuti našu pažnju i da ne budemo sretni samo s ovim stvarima. Umjesto toga trebamo uvećati svoja duhovna stanja i odnos sa Svemogućim Bogom. Mi se moramo  uzdržati od onoga što je Svemogući Bog zabranio i posvojiti sve ono što je  Svemogući Bog odredio da radimo. Ako vam Svemogući Bog daje priliku da služite, onda to smatrajte kao blagodat.  I svi vršioci dužnosti i radnici da svoje dužnosti obavljaju na pravilu straha od Svemogućeg Boga. Svi prisutni i svi koji slušaju, trebaju napraviti analizu i pregledati da li se još drže onoga što su čuli na đelsi i nastoje li da to učine dijelom svog života. I takođe analizirajte kako da posvojite dobre stvari i nastojite da ih se zauvijek držite. Ovo se zove istinska zahvalnost Svemogućem Bogu a ne privremena i međuvremena zahvalnost. Prema tome, ovo uvijek držite pred sobom i da ovako Svemogući Bog uvećava Svoje blagodati i daje ih. Da Svemogući Allah pomogne svakom Ahmadi muslimanu da posvoji ove stvari, i u stvarnosti da budu u stanju da spoznaju Svemogućeg Boga i budu u stanju da se povežu s Njim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp