U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pregled Dželse salane Njemačke 2016

Kratki sadržaj

Današnju hutbu petkom halifatul Mesih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio iz Ba’itus Subooha, Frankfurta, u Njemačkoj. Nakon tašahuda i sure fatiha, rekao je da se Allahovom milošću u nedjelju završio trodnevni program dželse salane u Njemačkoj. Rekao je kako su napravljeni određeni napori u toku godine kako bi se pripremila dželsa salana. Stotine radnika su započeli svoj posao nekoliko dana ranije, ali čim je dželsa počela, izgleda da se odjednom zavšila. Tri dana su prošla u tren oka. Ljudi koji žive u inozemstvu mogu misliti da se ovdje dželsa sprovodi u ogromnoj dvorani. Misle da sve bude već spremno, i zašto je potreban napor volontera? Huzur (neka Allah bude Njegov Pomoćnik) je rekao da je uprkos tome što imaju ogromne dvorane, još uvijek potrebno napraviti napore, i to podrazumjeva također težak posao. Uprkos velikim dvoranama, potrebno je napraviti aranžman za smještaj, kuhanje, i posluživanje hrane. I onda su tu još neki privremeni aranžmani koje je potrebno obaviti. Svi ovi aranžmani su napravljeni van glavne zgrade i podignuti su šatori. Onda unutar dvorana je napravljen aranžman za sjedišta, ozvučenje, i mnogo drugih stvari koje volonteri moraju obaviti, većinom iz Khuddama, neki iz Ansara i također leđna. Onda u toku đelsa dana, kuhanje, služenje hrane, čišćenje, parking mjesta, osiguranje, kontrola, i MTA koja organizira i vrši prijenos programa dželse. Sve ove stvari obavljaju volonteri, među njima muškarci, žene, mladići i djevojke i također djeca. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da svi ovi volonteri zaslužuju dove, naročito od učesnika dželse i općenito od svih Ahmadi muslimana koji žive bilo gdje u svijetu, jer je Allah Uzvišeni kroz Svoje volontere omogućio učestvovanje, slušanje i gledanje programa dželse. Tako da se trebamo zahvaliti svim ovim volonterima. Neka ih Allah obilno nagradi. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da se također zahvaljuje svima koji su učinili ovaj događaj uspješnim u svakom smislu i koji su imali priliku da služe goste Obećanog Mesije, neka je mir na njega, sa svim svojim mogućnostima. Neka ih Uzvišeni Allah omogući da u budućnosti služe na još bolji način. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je sa jedne strane ove dželsa postala izvor treninga nas samih, naročito treninga učesnika dželse i općenito onih koji je prate preko MTA. Sa druge strane, je izvor prenošenja poruke neahmadi muslimanima i nemuslimanima koji prisustvuju dželsi i drugima koji su u kontaktu sa džematom ili gledaju MTA. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su mnogi Ahmadi muslimani izjavili da je njihov odnos sa neahmadi muslimanima i nemuslimanima postao jači zbog dželse i da su se mnogi od njih približili džematu i da je njihova namjera postala da upoznaju džemat.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je okruženje dželse impresioniralo neke neahmadi učesnike i nemuslimane, tako da su oni dali ba’iat i ušli u Ahmadijat, istinski islam. Tako da postoje nebrojani blagoslovi dželse koji su očiti i koji se pokazuju na svakoj dželsi iz svih država. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je dželsa Njemačke također ostavila mnogo takvih utisaka na posjetioce i ja ću prenijeti neke od njih. Prije nekoliko godina, programu dželse Njemačke je dodat ba’iat program. Ove godine, ljudi iz 14 država, 83 muškarca i žene su dali ba’iat i ušli u Ahmadijat, istinski islam. Postoje neki od njih, kojima je srce naginjalo prema Ahmadijatu zbog dželse programa, okruženja i dobrog ophođenja i ponašanja ahmadi muslimana. Ibrahim Musaib, Bosanac je rekao :“ Ahmadijat je istina koja se zasniva na Kur’anu. Huzurove hutbe, neka Allah bude njegov Pomoćnik i govori su ostavili na mene utisak i ja sam dobio odgovore na sva pitanja. Moje srce je postalo u potpunosti zadovoljno i ja sam dao ba’iat i prihvatio ahmadijat. Želio sam biti sluga halifatul Mesiha biti blizu njega. Ja sam impresioniran organizacijom, ljubavlju i mirom“. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je još jedan prijatelj džemata, gospodin Riaz koji je iz Iraka ali živi ovdje, izjavio: Sa džematom me upoznao jedan ahmadi musliman. Prisustvovao sam na dva sastanka džemata sa svojom porodicom na arapskim sastancima. Tu mi je vjerovanja džemata predstavio lokalni misionar. Ta vjerovanja su bila nova za mene, i bila su bazirana na istini i dotakla su moje srce.Onda sam prisustvovao dželsa salani gdje sam bio zapanjen vidjevši najbolju organizaciju, duh službe, ljudske vrijednosti, bratstvo među ljudima iz različitih nacija. Mislim da se ovo ne može vidjeti nigdje drugo do u Ahmedijatu, Ovdje sam svugdje vidio ljubav. Hutbe halife odražavale su iskrenu emociju. Izjavljujem pod prisegom da je prava slika islama ovdje i nigdje drugo, sa bilo kojom sektom islama. Nakon što smo vidjeli sve ovo, moja porodica i ja nismo imali nikakve nedoumice u prihvatanju ahmadijata. I kada smo se vratili svojoj rodbini, i rekli im da smo prihvatili ahmadijat, oni su upitali zašto nismo i njih poveli sa nama, da iskuse ove ljepote i da se pridruže džematu.“ Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je još jedan prijatelj džemata, gospodin Salman rekao :“Sa ahmadijatom me upoznao jedan ahmadi musliman čiji me moral impresionirao. Tako da sam želio saznati nešto više o džematu i zbog toga sam prisustvovao dželsi i okruženje dželse me zadivilo. Nikada prije nisam vidio tako usklađen skup u svom životu. Nisam nigdje vidio takvu moralnost ljudi, njihov odnos i ponašenje i okruženje ljubavi i poštovanja. Sve ove ljepote su jedino viđene u ahmadijatu i zbog toga ja danas objavljujem moje prihvaćanje ahmadijata„. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je taj čovjek dao bai’at i ušao u ahmadijat.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ahmadi musliman treba biti primjer u pogledu morala i dobrog moralnog moralnog ponašanja, jer ovo postaje razlog napredovanja. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je još jedan Bosanac, gospodin Byran rekao :“ Ovo je prvi put da prisustvujem dželsa salani i upoznajem ahmadijat i džemat. Ovaj džemat je iskreni džemat, koji je na pravom putu. Kada sam lično slušao halifu, odlučio sam da dam bai’at“. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao, da je ovako on dao bai’at i ušao u džemat. Gospodin Byran, je dalje rekao: „ Sada se smatram sretnikom što me halifa približio sebi svojim riječima. Sada sam dio džemata, i ja dajem obećanje da ću dalje širiti ovu poruku“. Huzur, neka Allah bude njegov pomoćnik je rekao da je jedan gost iz Belgije, gospodin Ghrio rekao :“ Nikada nisam vidio tako sjajan skup, duhovno okupljanje i čini mi se da se znamo već dugo vremena. Prvo sam kroz pismo dao bai’at ali danas zbog žudnje i straha moji otkucaji srca su se povećali. Reći ću svim muslimanima da je ovo pravi islam, uđite u ahmadijat, pravi islam. Nevjerovatno je za mene da ispred halife dajem bai’at. Sjećam se, još dok mi je bilo 14 godina, čuo sam hadis da će Mehdi doći, danas se moja želja ispunila i ja sam to sve vidio vlastitim očima.“ Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da dželsa postaje tihi izvor popravljanja ili okruženje također postaje izvor popravljanja. Govori postaju izvor popravljanja i utiču na srca ljudi. Tako da sva naša djela a ne samo govori trebaju biti takva da dodiruju srca drugih ljudi. Svi ahmadi muslimani trebaju učiniti svoja djela takvim da ona utiču na druge. I ne treba to samo raditi kako bi pokazali drugima već u stvarnosti sva naša djela trebaju biti eho našeg srca i vjerovanja.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da Evropljani koji su prisustvovali dželsi, ostali impresionirani. Neki od njih možda neće prihvatiti ahmadijat ali su ipak dobili dobar dojam. Neki od njih će postati ambasadori džemata i širiti poruku također Ove godine došli su gosti iz raznih država. Među njima su oni iz Litvanije, Makedonije, Latvije, Bosne, Albanije, Kazahstava, Rumunije, Belgije, Hrvatske i Mađarske. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, da su ti gosti imali sastanke sa njim također. Jedna žena, po imenu Maria, koja je došla iz Litvanije, je bila voditelj projekta u firmi računovođstva, i rekla je :’’ prisustvovanje ovoj dželsi je bilo dobro životno iskustvo. Zbog posla često se srećem sa muslimanima iz Pakistana, Irana , Iraka i Dubaija. Moji prijatelji uvijek govore da je islam religija terorizma. Ali nakon prisustvovanja ovoj dželsi, ja sam prinuđena da vjerujem da su muslimani jako dobri ljudi koji pomažu jedni drugima.
U toku dželsa dana, osjećala sam kao da živim u svojoj kući. I kada se vratim kući, promijenit ću mišljenja svojih prijatelja.” Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, da je jedan gost iz Litvanije, koji je ministar vanjskih poslova, izjavio:” ovo je veličanstveno okupljanje koje je zauvijek promijenilo moje mišljenje o islamu. Prije ovoga ja nisam imao puno informacija o Ahmedija džematu. Ljudi ovog džemata su jako gostoljubivi I mili. Na izložbi mi se svidjela ideja, pisanja Kur’ana od strane različitih ljudi. Osjećao sam se dobro vidjevši ljude iz različitih država na jednom mjestu”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je jedan gost iz Belgije, koji je inače iz Maroka, izjavio:” mojo tac Abdulqadir je prihvati ahmadijat u toku dželse Velike Britanije I doveo me ovdje da prisustvujem dželsi Njemačke. Ovo je prvo put da sam prisustvovao bilo kojoj dželsi I kao mladić mogu reći ostaloj omladini da moraju doći na dželsa salanu, jer je ona povećala moju duhovnost I osjećam se jako dobro. Mi omladina, kada hodamo ulicom, rijetko ko nam nazove selam ali na dželsi svi su selamili jedne druge I to me je dojmilo. Ja sam zahvalan Uzvišenom Allahu, što mi je dao priliku da učestvujem ovakvom duhovnom okupljanju. Kada sam tek došao ovdje, mislio sam, šta ću ovdje raditi tri dana? Ali kada sam učestvovao na dželsinim programima I vidio bratstvo I ljubav I pažnju, izgubio sam pojam o vremenu I trećeg dana sam dao bai’at”.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je gospodin Toni, koji je kršćanin I prijatelj džemata izjavio:” Ja sam novinar I prisustvovao sam dželsa salani Velike Britanije I Njemačke. Prošle godine kada sam po prvi put prisustvovao dželsi salani Velike Britanije bio sam dojmljen zbog toga što je mnogo ljudi učestvovalo ovom skupu I svi aranžmani su glatko tekli. Svi su bili disciplinovani I poštovali su jedni druge. Prvo sam pomislio da je to slučajno tako ili se to zaista događa. Bio sam zbunjen ili sam možda sanjao. Ova dželsa je veliko okupljanje ljudi. Onda sam u augustu učestvovao na dželsi u Njemačkoj I smatrao sam da su aranžmani dželse savršeni.” Dalje je rekao:”Ja imam 52 godine, I nikada nisam vidio tako savršeno organizovan skup. Nisam vidio nikakvu slabost niti u Velikoj Britaniji niti u Njemačkoj”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao da novinar vidi stvari detaljno ali je ljepota ahmadijata da je svugdje vidio istu stvar. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je još jedan neahmadi musliman, koji je novinar, izjavio:” Ja sam dojmljen organizacijom dželse. Kada sam prihvatio pozivnicu dželsa salane nisam mislio da će to biti tako uspješan skup. U toku dželse mnoge stvari su pozitivno uticale na mene. Ovo je prvi put u mom životu da vidim toliko ljudi okupljenih na jednom mjestu I svi se lijepo ponašaju I niko nema neku mržnju ili ljutnju na svom licu ili da smatra nekoga nižim. Svi ljudi su se jako lijepo ophodili prema meni. Govori halife su bili jako moćni I dirnula su srca ljudi. Bio sam iznenađen visokim standardom čistoće. Bez obzira što je to bilo jako veliko okupljanje, toaleti su bili čisti svo vrijeme. Bio sam u pratnji jednog prijatelja, kršćanina koji je bio pod dojmom, čim je došao ovdje. Dok pišem komentare, moj prijatelj kršćanin čita knjige o islamu. Na ovaj način on upoznaje džemat, I također sluša poemu koja je otpjevana na dželsi”

Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik, je rekao, da kao što sam spomenuo ranije, dželsa je izvor tihog popravljanja. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je prijatelj iz Bosne, gospodin Adil izjavio :”svi programi I organizacija dželse su jedinstveni. Kao doktor, zadnjih 25 godina sam prisustvovao mnogim programima ali nikada nisam vidio takvu organizaciju I disciplinu svugdje. Temelji islama su poslušnost I disciplina I to je ono što sam ja vidio ovdje na dželsi.” Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je gost gospodin Daniel rekao :”Dželsa je izvor života za hiljade onih koji su duhovno umrli. I među tim duhovno mrtvim sam I ja koji se prisustvovanjem dželsi vraća u duhovni život iznova. Iako sam u džematu posljednjih nekoliko godina, ali nikada nisam osjetio tu duhovnu toplinu u mom srcu, kao ovog puta I sada sam dobio novi duhovni život.”Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je jedan neahmdi gost rekao :”Slušao sam o dželsi, ali nikada nisam imao priliku da prisustvujem. Ove godine, nakon prisustvovanje dželsi imam čudan osjećaj, koji je teško objasniti I osjećam kao da sam se promijenio iznutra”
Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su neki ljudi došli kako bi testirali ahmadi muslimane. Jedna takva osoba je gospodin Amar, Sirijac koji živi ovdje u Njemačkoj,koji je rekao:” Ja sam žestoki protivnik džemata I ja sam došao da prisustvujem dželsi kako bi našao slabosti džemata I osramotio džemat. Zbog toga sam ostavio svoj telefon na stolu tri dana, ali niko ga nije ukrao. Sve sam pomno posmatrao I ljude, ali nisam našao nikakvu slabost I sada sam natjeran da promijenim mišljenje o ovom džematu”
Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ne vrijedi testirati ljude na ovaj način, pošto nekada ljudi pokleknu. Ali sada znamo da neki ljudi dođu sa lošom namjerom I zato ahmadi muslimani trebaju biti jako oprezni.
Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik, je rekao da je jedan gost iz Sirije, gospodin Ali izjavio:” Jedan arapski ahmadi musliman me upoznao sa džematom, I prisustvovao sam sastanku džemata gdje je vođena detaljnja rasprava I dobio sam neko zadovoljstvo tu. Prisustvovao sam dželsi Njemačke sa porodicom I bio zapanjen organizacijom džemata I duhovnim okruženjem dželse. Bila je to divna prilika za mene, što sam proveo vrijeme sa vama. Zahvalan sam na gostoljubljivosti, bratstvu, I dobrodošlici gostima, I na tome što su volonteri žrtvovali svoje noći radi službe gostima. Zasigurno džemat Ahmadija je muslimanski džemat I pokazuje lijepa učenja islama I pokazuje svoje ljepote drugima. Naša je dužnost da kroz istraživanje I razmišljanje pokažemo te ljepote drugima”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je jedan novi ahmadi iz Rumunije, izjavio :” Ja sam dojmljen organizacijom dželse, sav aranžman je odličan I sve je u mjeri, teško je reći da bilo koji dio organizacije ima neku slabost ili manu. Potreban je težak posao, iskustvo I godine planiranja kako bi sve bilo savršeno za ovako velik skup. Rekao je da su mala djeca nakonn služenja vode sa osmjehom na licu, radosno skakutala kao da su našli neku dragocjenu izgubljenu stvar. U svakom slučaju, svaki radnik je bio veseo dok je služio gostima. Ja sam novi ahmadi I prisustvujem dželsi po prvi put. Prva lekcija koju sam naučio od aerodroma pa do kraja dželse je služba, ljubav I radost koji se moraju usvojiti”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da se on potom pridružio bai’at ceremoniji I dalje rekao :” to je bio jako sretan momenat koji je teško objasniti riječima, moje srce se posebno osjeća. U toku baita osjetio sam kao da je magnentno polje oko nas koje je podiglo svaku dlaku sa mog tijela I osjećao sam kao da smo okruženi privlačnom energijom. To nije bilo manje od sna za mene”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik je rekao, da je još jedan gost sa Kosova izjavio:” Čuo sam od mnogih ljudi o dželsi ali hvala Bogu da sam ovdje I da sam svjedok ovim stvarima. Posmatrao sam organizaciju I disciplinu, vrlinu moralnosti I jak sistem džemata”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da mu je postavio jedno pitanje :”koja je tajna snage džemata?”. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da mu je odgovorio , da ovaj džemat nije stvoren od bilo koje osobe. Više od toga, stvoren je u skladu sa predskazanjem poslanika Muhammeda, neka je mir na njega, I prema obećanju Uzvišenog Allaha, u kojem je rečeno da će doći vrijeme u kojem će doći Obećani Mesija, koji će osnovati džemat. Tako da ovaj džemat je stvorio Allah I zato vidiš sve ove stvari. Ovaj džemat koji je stvoren od strane Uzvišenog Allaha kroz Obećanog Mesiju, neka je mir na njega je okupio je članove džemata I halifu u skup I stvorio takav sistem koji se razvija I širi uz pomoć blagosloba Uzvišenog Allaha. Da je stvoren od strane čovjeka davno bi nestao, a posljednih 125 godina bilo je mnogo pokušaja da se uništi. Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik je rekao , da je velika grupa gostiju (76 osoba) došla iz Bulgarije. Samo 25 njih je bilo ahmadi a ostali su bili neahmadi. Među njima su bili doktori, biznismeni, penzionisani visoki poručnici, učitelji I također druge obrazovane osobe. Jedna gospođa Megda je rekla da u Evropi mnogi ljudi migriraju iz jedne države u drugu I da ih lokalni ljudi mrze I da je stvorena nelagodna situacija.

Huzur a.t.b.a. je rekao da se ova gosopođa pozivala na Huzurovu uputu i rekla da Huzurova uputa pruža zadovoljstvo srca i da je rješenje za sve teškoće u ovom pogledu. Ona je rekla da je slično tome bila vrlo impresionirana iz upute koju je Huzur dao o pravima i odgovornostima žena i muškaraca. Huzur a.t.b.a je rekao da to od nas još više zahtijeva kad drugi budu impresionirani i taj zahtijev je da trebamo razumjeti svoje odgovornosti više nego prije i to takođe treba biti podržano našim postupcima. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan od gosta rekao: ‘Ovo je prvi put da sam prisustvovao đelsi i naučio sam nešto iz svakog govora pogotovu iz Huzurovog govora održanog na ženskoj strani koji me se jako dojmio i Huzur oslikao prelijepu sliku islama u svom govoru koja je danas jako potrebna.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da je delegacija sa Malte takođe bila prisutna i tamo je bio jedan doktor iz Nigerije među njima koji je rekao: ‘Ja sam prije mnogo godina pohađao šestomjesečni kurs o islamu. Poslije ovog kursa sam smatrao da je islam jedino mjesto gdje mogu ići ali ono što me zabrinjavalo su bili postupci nekih muslimana koji su kaljali lijepo lice islama. Ali Ahmadijat je jedina muslimanska organizacija koja ne samo govori o islamu nego takođe postupa po prelijepim učenjima islama. Kad bi svi muslimnai prihvatili definiciju džihada koju prihvata Ahmadija Džemat onda bi svijet postao kolijevka mira i ljubavi i prevladavalo bi bratstvo. Džemat Ahmadija vjeruje da je Bog Gospodar svih svjetova i ne ograničavaju Boga samo na muslimane i ovo me dovelo bliže Džematu Ahmadija. Oni ljudi koji kažu da je Bog govorio i da sada ne govori nisu u pravu i Ahmadijat je na ispravnom koji proglašava da Uzvišeni Allah govori Svojim robovima takođe i danas. Ja sam prisustvovao đelsa salani da nađem odgovore na svoja pitanja o islamu i poslije prisustvovanja đelsi i slušanja Huzurovog govora i pogotovu govora nemuslimanima drugog dana đelse ja mogu reči da sam dobio odgovore na svoja pitanja. Definicija džihada koji Džemat Ahmadija daje mora biti odštampan u formi knjige i trebaju to čitati ne’Ahmadi muslimani i slično tome ne’Ahmadi muslimani trebaju biti obaviješteni o stvarnosti džihada. Ja ću sada širiti ovu poruku ljudima Malte i obavijestit ću ih da je stvarni islam uz Džemat Ahmadija i da je islam poruka mira. Ja ću sada sarađivati sa Ahmadi muslimanima i širiti poruku Ahmadijata.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da su tri žene kršćanke sa Malte takođe prisustvovale đelsi. Na kraju drugog dana su rekle našem misionaru na dužnosti kako ih je tog dana stavio sa ženama na žensku stranu gdje su uživale mnogo više slobodno i mnogo udobnije i da im je želja da ostatak vremena na đelsi provedu na ženskoj strani. Huzur a.t.b.a. je rekao da je prema tome ovo pouka za one Ahmadi djevojke koje pod uticajem Evropske kulture kažu da ne treba biti odvajanja između muškaraca i žena i da svi trebaju sjediti na istom mjestu i zatrovali su mišljenje mnogih mladih muškaraca.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan advokat iz Latvije dao komentar: ‘Ja sam prvi put imao priliku da prisustvujem đelsi. Prije ovoga nisam imao mnogo informacija o Džematu. Ali u toku dana đelse sam naučio mnogo o islamu. Nikada u svom životu nisam vidio više ljudi koji imaju ljubav, koji su brižni i pomažu drugima nego što ste vi. Prisustvovanje na đelsi je za mene čast. Ja ću ponovo razmisliti o sebi kad se vratim. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedna žena, gost rekla: ‘Na đelsa salani Njemačke je govor o ženskim pravima i dobrotvornosti Poslanika Muhammeda s.a.v.s. ostavio veliki dojam na mene i ja sada mogu reči da žene u islamu imaju visoki položaj. Bila sam vrlo zadovoljna poslije slušanja Huzurovog govora drugog dana i bila sam zapanjena kako je prelijepo islam stvorio ravnotežu za žene i između muškaraca i žena i takođe je objasnio njihova prava. Iz ovog govora moje znanje o islamu se mnogostruko uvećalo.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan gost koji nije Ahmadi iz Belgije a koji je porijeklom iz Senegala rekao: ‘Ja sam prisustvovao mnogim skupovima i programima ne-Ahmadi muslimana ali sistem koji sam ovdje vidio nisam vidio nigdje drugo.’ Huzur a.t.b.a. kaže da je spomenuo slučaj koji se dogodio u šatoru za đelsu. On je rekao: ‘Jedan čovjek je pao sa stolice i svi radnici u šatoru za đelsu su požurili prema njemu kao da je on bio najvažnija osoba. Vidjevši ovo mislio sam da ovdje svaki pojedinac dobiva punu pažnju i poštovanje i prema svakom se postula jednako – za mene je to bilo svjedočenje da je ovo oživljavanje islama. Sada je Džemat Ahmadija taj koji postupa po učenjima istinskog islama.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da je ovaj gost zatim kazao: ‘Ja želim da takođe posvjedočim drugu stvar da u Evropi većinom policija čuva sve događaje ili policija i lokalni čuvari se mogu vidjeti svuda u toku programa. U toku ovih dana, uprkos tome što se ovdje okupilo skoro četrdeset hiljada ljudi no nije bilo nikakve halabuke ili da se bilo gdje dogodio neki loš slučaj, niti je policija bila prisutna. Ja čak ne znam boju odijela lokalne policije. Očito je iz ovoga da je Ahmadijat shvatio istinska učenja islama i da postupa po njima i zato je okruženje đelse mirno.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan gospođa gost iz Litvanije prokomentarisala: ‘U mojoj zemlji Litvaniji kažu da uvijek trebamo učiti, učiti i još više učiti. U toku ovih dana ja sam naučila mnogo o islamu i dobila sam osjećaj da islam stavlja posebno usredsređenje na ljudska prava. Po povratku ću širiti poruku islama drugima. Nadalje, zahvalna sam vam da zbog đelse i osjećam veliku promjenu u svom životu. Upućujem vam najbolje želje i nadam se da ću ponovo doći da prisustvujem đelsi.’

Huzur a.t.b.a. je rekao da je bio jedan gost koji je računovođa koji je rekao: ‘Đelsa salana je stvorla ljubav u mom srcu za muslimane da oni žele mir a ne rat. ISIS ne odslikava ispravnu sliku o islamu i šta god oni rade to su njihovi lični interesi. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan novi Ahmadi, Nedim rekao: ‘Ovo je moja treća đelsa.’ Huzur a.t.b.a. je prokomentariosao da ovaj primjer govori o moralnoj vrlini i kao što je rekao Ahmadi moraju imati visoke moralne standarde i to nije samo za ljude izvan i nove Ahmadi nego zapravo između nas moramo imati dobrotvoran odnos i moramo ukloniti sve nesuglasice i prigovore, kao što je takođe rekao na đelsi. Huzur je rekao da je Nedim kazao: ‘Ja sam prije dva mjeseca došao u Njemačku da tražim posao. Jedan dan sam želio da dođem u Bai’tul Subooh džamiju radi namaza. Došao sam taksijem i slučajno je taksista bio Ahmadi i način kako me je zagrlio je bio jedinstven. Iz ovog ja vjerujem da je ovo ljubav koju je Obećani Mesija a.s. želio da vidi između svojih sljedbenika i to je bio prizor toga.’
Huzur je rekao: ‘Kao što sam takođe ranije spomenuo, Allahovom milošću tu su mnogi dobri komentari od prisutnih. Samo je Allahova milost da On prekriva naše propuste. Ali neki ljudi su skrenuli našu pažnju na slabosti i takođe ih istakli. Neki prisutni su rekli da prevod treba biti poboljšan jer je bio šumova i ponekad su se takođe miješali drugi jezici u prevodu. Huzur a.t.b.a. je rekao da je ovo takođe lično iskusio kad je slušao govore gosta Njemaca u toku urdu prevoda drugi jezici su se miješali s urdu i povremene smetnje su se vraćale. Huzur a.t.b.a. je rekao da uprava treba obratiti posebnu pažnju na ovo i umjesto da štede pare moraju napraviti bolje aranžmane i kupiti bolju opremu.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedna gospođa iz Makedonije rekla u svom komentaru: ‘Nije za spominjanje ali ja ipak želim spomenuti da nam je služena hrana koju mi nemamo naviku jesti tako da su se neki od nas razboljeli. U hrani su bili takvi začini koje mi ne jedemo tako da je bilo vrlo teško za nas da jedemo tu hranu.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da ne treba biti teško za upravu da uredi za odvojenu hranu za strance jer u ovo vrijeme mali broj ljudi dolazi. Onda mi pravimo makarone i mislimo da svako jede makarone dok ne vole svi makarone. Ljudi nekih područja vole čorbu i ne treba biti teško iznaći naviku ishrane ljudi od misionara njihovih oblasti – treba obratiti pažnju na ovo. Huzur a.t.b.a. je rekao da je onda takođe saznao drugu stvar da je u šatoru za ženske goste bila gužva zato što su Ahmadi djevojke i žene tamo jele. Uprava treba takođe obratiti pažnju na ovo i naše žene i djevojke ne trebaju jesti dijetalnu hranu i trebaju jesti u svom šatoru. Ovako će biti lahko posluživati hranu gostima. Huzur a.t.b.a. je rekao da ga je neka žena direktno pitala kao pitanje ali je njena namjera bila očita da je željela da iznese prigovor. Željela je da mi kaže da čak u vrijeme namaza izgled nekih žena nije bio prikladan. Huzur a.t.b.a. je rekao da neke žene nisu imale prekrivače, neke nisu kako treba pokrile svoje glave, kod nekih se pokazivala kosa. Huzur a.t.b.a. je rekao da je ona iznijela ispravan prigovor i i da kosa mora biit pokrivena od sprijed do pozada.

Huzur a.t.b.a. je rekao da su mi pisale neke majke što može biti prigovor ili može biti kao dova da naredne godine aranžamn bude bolji i da trebaju biti odvojene oblasti za majke s malom djecom i djecom koja prave galamu i odvojeno za majke sa starijom djecom. Zbog galame se tamo nisu mogli slušati govori tako da nema koristi da sjede u istoj oblasti. Huzur a.t.b.a. je rekao da mu je neko skrenuo pažnju na ovo da je u toku podjele diploma ženama, MTA kamera pokazivala djevojke izbliza. On je rekao da je jasno naredio o ovom pitanju da se samo pokazuje sa daljine i da lica ne treba da budu pokazana. Dalje je rekao da zapravo svaka djevojka treba imati prikladno pokrivalo ali čak ako i nema onda MTA mora biti pažljiv. Ako novi radnici nisu kako treba obučeni onda ih treba ukratko uputiti i obučiti i MTA treba povesti brigu o tome. Huzur a.t.b.a. je rekao da će u pogledu korištenja pokrivala i pokrivanja obavijestiti predsjedike Leđna ženske organizacije suvišno je da se to ovdje spomene. U toku dana đelse gdje dobivamo blagoslove đelse i dobivamo obrazovanje i obuku i postajemo izvor propagiranja, mi tu trebamo paziti takođe na svoje slabosti. Nije neophodno da ja svaki put spominjem slabosti ili određena pitanja. Ali stvarnost je da tu uvijek postoje neka pitanja i slabosti – nema sistema koji je savršen. Gdje smo mi zahvalni uzvišenom Allahu da je On prekrio naše slabosti uprava tu takođe treba procijeniti sebe. Uprava treba kritički analizirati i iznaći svoje slabosti i greške. Mnogo puta sam rekao da se napravi crvena knjiga i zapišu sve greške i slabosti i onda nastojte da ih uklonite. Ovako možemo popraviti svoj sistem. Dužnost je službenika đelsa salane da održi sastanak sa svim vođama odjeljenja na kraju đelse. On treba od njih tražiti da donesu sa sobom spisak slabosti njihovog odjeljenja i da o njima diskutuju da nađu rješenje tako da ih nemaju u budućnosti. Pitanja koja su iznijeli prisutni moraju se prihvatiti tvorenog srca i prigovor treba ukloniti i onda za buduće treba biti napravljeno odgovarajuće planiranje. Da Uzvišeni Allah podari uspjeh. Amin.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je u toku svog putovanja imao priliku da položi kamen temeljac i otvori neke džamije. Ovo takođe postaje izvor propagiranja zato što gostidođu i dobiju informacije o islamu što ih iznenadi da ovo lice islama ikada nisu vidjeli niti im je prije bilo pokazano. Huzur a.t.b.a. je rekao da je u pogledu toga takođe spominje neke komentare. U vrijeme otvaranja jedne džamije jedan Španjolski kršćanin mu je rekao da je njegov sin prihvatio Ahmadijat što ga je zabrinulo zato što je on okorjeli katolik kršćanin i prakticira kršćanstvo. Bio je zabrinut o tome gdje je njegov sin došao i smatrao je da je islam štetan. U svakom slučaju kaže da je danas vidio Halifu i da je zadovoljan da je njegov sin u dobrim rukama. Huzur a.t.b.a. je rekao da je tu bila još jedna gospođa koja je rekla: ‘Osjećam se loše i žao mi je da je Halifa morao mnogo puta ponoviti da je islam miroljubiva religija. Ali ja mogu razumjeti da je toliko mnogo negativne propagande o islamu i toliko je loših stvari rečeno o islamu da postaje neophodno da se stalno ponavlja da je islam miroljubiva religija.’ Onda je rekla da je Halifa objasnio u detalje i da svako treba da bude dobro došao i da živi mirno. Onda je rekla da nema nikakvog prigovora protiv Ahmadija džamije. Rekla je da džamija i crkva imaju isti položaj ali da joj je žao što mora reći da su crkve izgrađene u centru grada a džamije su izgrađene izvab grada i da klanjači moraju putovati daleko. Postavila je pitanje zašto općina ne dozvoljava da se džamije izgrade u gradovima? Huzur a.t.b.a. kaže da zbog ovih programa otvaranja džamija lokali ljudi podižu svoj glas u naš prilog da naše džamije takođe trebaju biti izgrađene u gradovima dok su prije bili protiv toga.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je gradonačelnik rekao: ‘Bio sam ponosan što znam vaš Džemat ali danas sam naučio više o islamu i pogotovu o vašoj humanitarnoj pomoći punoj islamskog saosjećanja. Vrlo mi je drago da čujem da islam čuva crkve i sljedbenike drigih vjera takođe.’ Huzur je rekao da se on pozivao na ono što je Huzur upravo rekao. Huzur a.t.b.a. je rekao da je jedan drugi gost gospodin Stephan rekao: ‘To je bilo jedinstveno drugačije iskustvo od onoga što sam ja mislio. Ja se ne sjećam šta sam očekivao ali zasigurno to nije bilo nalik tome zapravo je bilo suprotno tome i ja sam se osjećao vrlo mirno kad je Halifa govorio o pravima drugih, njihovoj sigurnosti i saosjećanju. Ja sam danas naučio temeljne principe islama i to je bila najomiljenija stvar da čujem da je Halifa rekao da se trebamo usredsrediti na svoje dobre stvari i trebamo zanemariti slabosti drugih. Takođe mi se dopalo kad je govorio o islamskoj historiji i rekao kako je Poslanik Muhammed s.a.v.s. bio primoran da se iseli. Ali uprkos tome su ga i dalje tlačili. Osjećao sam kao da je otvorio knjigu zagonetki koje niko nije znao prije ovog dana.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da onda bila jedna gospođa gost koja je rekla: ‘Ja sam slušala Halifu, slušala sam njegov govor o pravima komšija. Nikada nisam čula tako veličanstvena učenja o pravima komšija. Ako bi svako počeo davati prava svojih komšija onda bi, kao što je Halifa rekao, ovaj svijet postao džennet. Halifa je rekao da umjesto zahtijevanja svojih prava dadnemo drugima njihova prava i ovo može biti obuhvatna definicija mira.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da je prilikom otvaranja ove džamije dužnosnik te oblasti rekao da je ova stvar zapreka uklapanja Ahmadi muslimana u njihovo društvo da kažu da muškarci i žene ne treba da se rukuju. Drugim riječima oni govore da naši ljudi ne mogu postati dio društva ukoliko se naše žene ne rukuju s njihovim muškarcima i njihove žene se ne rukuju s našim muškarcima. Huzur kaže da je poslije toga u svom kratkom govoru odgovorio na njihove zabrinutosti. Na ovo je službenik na dužnosti te oblasti rekao da je vrlo zadovoljan što je Halifa takođe govorio o pitanju rukovaja. Nije neophodno da se svi u ovoj sobi slažu sa Halifom ali da se on potpuno slaže s Halifom. Rekao je da trebaju cijeniti druge odlike i ovo sam ja danas naučio od vašeg Halife i da je za uklapanje obadvije strane trebaju učiniti ustupak. Ja znam da muslimani ne jedu svinjetinu i ako bih pozvao muslimane kuhao bih drugu vrstu mesa. Slično tome, ako muslimani muškarci ne žele da se samnom rukuju zašto da ih onda ja prisiljavam da se samnom rukuju. Huzur je rekao kad je jedan njemac rekao da je zadovoljan da se halifa dotakao pitanja rukovanja između muškaraca i žena do detalja i za mene je bilo čast da slušam njegov govor – njegovi dokazi se ne mogu poreći. Za naše društvo nije obična stvar da muslimani se ne rukuju sa ženama ali Halifa je ispravno rekao da u miroljubivom i tolerantnom društvu trebamo poštovati vjerovanja jedni drugih. Huzur je rekao da je ženi koja je došla sa poglavarom te oblasti on rekao da se muškarci ne rukuju sa ženama. Huzur je rekao da je ova žena došla na svečanost polaganja kamena temeljca i da je ponovo došla na njeno svečano otvaranje prije godinu dana. Ona je rekla da je bila vrlo ljuta zašto muškarci ne mogu se rukovati a ženama. Huzur je rekao da joj je unaprijed rečeno da se ja s njom neću rukovati. U svakom slučaju ona je rekla da je Halifa odgovorio na sva pitanja koja je postavio poglavar oblasti. Prošle godine kad je dobila pozivnicu na njoj je bilo napisano da se Ahmadi muškarci neće rukovati sa ženama i da je to bilo šokantno kad je pročitala. Ali, kako je Halifa danas objasnio u detalje pitanje rukovanja sa ženama, da joj je to prije rečeno ona bi to shvatila iako je njeno vjerovanje da se žene mogu rukovati s muškarcima. Ali da je govor Halife promijenio njeno mišljenje da ne trebamo nametati svoje običaje i tradicije drugima i takođe trebamo voditi računa o običajima i tradicijama drugih.

Huzur a.t.b.a. je rekao da prema tome mi trebamo zapamtiti jednu stvar kad govorimo drugima o religiji i tradicijama da trebamo govoriti mudro, tako da naša poruka bude prenesena i da osjećanja drugih ne budu povrijeđena. Sada je ova žena, ona prestavlja Crkvu, ispravno rekal da nije bilo razloga da se to napiše u pismu da se mi ne rukujemo. Kad dođete osigurajte da ne nastojite da se rukujete. Mi vas pozivamo na svečanost polaganja kamena temeljca ali nemojte pokušavati da se rukujete, nemojte se čak usuditi da se rukujete. Huzur a.t.b.a. je postavio pitanje: zašto je bilo neophodno napisati takvu rečenicu? Ako imate neku sumnju onda nemojte pozivati. Ali onda ste je pozvali takođe na svečanost otvaranja. Na taj način je bilo dobro što ste je pozvali i oblasni poglavar je podigao pitanje i ja sam imao priliku da im do neke mjere odgovorim. Ja nisam imao nikakvog straha dok sam govorio o ovom pitanju. Ja sam govorio otvoreno ali sam govorio mudro. Poglavica oblasti nije očekivao da ću o tome govoriti na ovaj način jer je on takođe izrazio svoja osjećanja ali je bio zadovoljan da sam ja odgovorio na njegova ispitivanja što je također rasčistilo njegovo srce. Huzur a.t.b.a. je rekao: Zapamtite da mi ne trebamo prisiljavati bilo koga da nam vjeruje ali takođe ne trebamo odstupiti od naših učenja. Ne trebamo se stiditi u stvarima religije. Učenja islama su tako blagonaklona da nema nikakvog razloga za bilo kojeg dječaka, bilo koju djevojku, muškarca ili bilo koju ženu da ima kompleks niže vrijednosti. Ako trebamo dovesti ljude pod zastavu islama onda moramo pokazati svoj praktični primjer i trebamo pokazati hrabrost (srčanost). Ova žena o kojoj sam govorio prije je takođe rekla da je zadnjih godina bila u ozbiljnoj zabrinutosti, osjećala je da je uvrijeđena i otišla je kući teška srca. Ona je rekal da je ovog puta došal ovdje ali da je bila vrlo nervozna. Rekla je: ‘Ali danas, nakon što sam vas slušala, ja idem kući s osmjehom na licu i sada je vaša sloboda odlučivanja da li se rukujete ili ne. Huzur a.t.b.a. je rekao da su mnogi ljudi izrazili da sada razumiju stvarno uklapanje i stvarni Halifat. Jedan gost je spomenuo i Huzur je rekao da je ovo što je on rekao vrlo važno za sve vas, muškarce i žene. On je rekao: ‘Vaš Halifa je starija osoba i kao Halifa on možda slijedi svoja učenja u ovom pogledu ali u stvarnosti ćete znati kad slijedite ova učenja islama. To ćete znati kad mladi muškarci i mlade djevojke, i muškarci i žene postupaju po ovim učenjima i uzdrže se od rukovanja. Samo onda će postati jasno i samo onda ću znati da slijedite svoja učenja.’ Huzur a.t.b.a je rekao da je ovaj čovjek dao vrlo veliki izazov onim Ahmadi muškarcima i ženama koji žive ovdje. Sada je naša odgovornost da postupamo čak po i najmanjoj naredbi naših učenja bez ikakvog osjećaja kompleksa niže vrijednosti. I pokažite Evropljanima da mi nemamo ni najmanje sumnje o superiornosti bilo kojeg islamskog učenja. Slično tome djevojke trebaju povesti brigu o svojoj odjeći i pokrivanju, i da ne dozvole da bilo kakva mrlja padne na njihovu čestitost i pobožnost. Huzur je rekao da Leđna organizacija treba posvetiti posebnu pažnju na ovo. I slično tome organizacija Hudama se treba usredsrediti na obuku hudama. Huzur je rekao da Ansarullah ne treb abiti nemaran prema svojim odgovornostima. Sve pomoćne organizacije i sistem Džemata trebaju pripremiti programe obuke imajući u vidu slabosti članova Džemata i nastojati da iz tih programa dobiju najbolje rezultate. Sada ljudi gledaju na vas i prosudit će vas po vašim postupcima. Da Uzvišeni Allah podari uspjeh svima. Amin.

Huzur a.t.b.a. je rekao: Dozvolite mi da vam kažem da je zbog đelse i programa otvaranja džamija više od 80 vijesti objavljeno u medijima. Procijenjeno je da su kroz medije vijesti stigle do 72 miliona gledaoca i slušaoca. Pet TV kanala su objavili vijesti u toku đelse u Njemačkoj. Jedna radio stanica i tri glavne novine i mnoge druge novine su objavile o đelsi. Ovi TV kanali su: SWR TV, Baden TV, RTL TV, ZDF TV, i Albanska televizija. Huzur a.t.b.a. je ispitivao hoće li se klanjati namaz iz druge sale. Rekao je da je zbog nedovoljnog prostora održao hutbu ovdje ali će ići napolje u prijemu i da će predvoditi namaz a da za to vrijeme ljudi trebaju ostati sjedeći. Huzur je rekao kad je prošli put došao ovdje da su Leđna i Ansar kupili mjesto, tamo je bila velika sala ali ovoga puta zbog nekih prigovora od strane općine, koji nisu riješeni, nije nam dozvoljeno da tamo klanjamo. Zato ženama nije dozvoljeno da dođu ovdje radi džume namaza i samo su muškarci prisutni. Huzur je dalje rekao da je bila dužnost Leđne i Ansara da razjasne ove prigovore općine i učine ovo mjesto upotrebljivim za namaze. Sarkastično je rekao da može biti da Leđna i Ansar čekaju da općina sama dođe i traži od njih da počnu koristiti ovo mjesto. Rekao je da se to neće dogoditi i savjetovao da odmah trebaju poduzete mjere. Onda je Huzur a.t.b.a. savjetovao Amir sahiba i odjeljenje za objekte da im odmah pomognu. Da se možda ne dogodi da za mnoge naredne godine trebaju nastaviti čekati da općina dođe i traži od njih da koristi naš objekat. Savjetovao je Leđnu i Ansar da sada napuste ove slabosti i udovolje svojim obavezama i odgovornostima.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp