U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačka 2016

Kratki sadržaj

Dostavljen je engleski prijevod hutbe petkom, koju je hazreti Mirza Masroor Ahmad, peti sljedbenik Obećanog Mesije, obavio 2 septembra na prvom danu godišnjeg skupa Ahmedija zajednice u Njemačkoj.

Nakon uobičajnog učenja šehadeta I fatihe on je nastavio:

Allahovom milošću, od danas Ahmedija zajednica Njemačke započinje svoj godišnji skup koji će trajati tri dana. Ovaj skup započinje hutbom petkom.

Prema uputi Svemogućeg Allaha, Obećani Mesija je postavio temelj godišnjeg skupa (dželsa salane) radi poboljšanja članova zajednice. Ove godine se približavamo 125 godini od prvog skupa.

Taj skup je bio održan u malom zaseoku Kadiana, u jednom dijelu džamije.Učestvovalo je 75 osoba, koje su htjele da naprave pozitivne promjene u sebi. Mi danas vidimo rezultat tog obećanja kojeg su oni dali radi poboljšanja svijeta I kako bi širili poruku islama u svijetu, postajući pomoćnici Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Allah je stavio takve blagoslove u njihov posao I u njihove namjere da danas, od omogućenih sala I kompleksa u Njemačkoj, Ahmedija zajednica održava skup ovdje u cijelom kompleksu, koji se nalazi na prostranom dijelu zemljišta, I uprkos prostranosti zgrade, postavljeni su veliki šatori vani, na otvorenom polju, za neke potrebe. Uzimajući u razmatranje svjetovna sredstva, nije moguće za nas da podnosemo tako velike troškove, ali Allah je blagoslovio izvore prihoda džemata I tako nam omogućio da održimo naš skup ovdje.

Kao što sam rekao, Obećani Mesija, neka je mir na njega, je počeo održavati ove skupove nakon što je dobio uputu od Allaha I njihova svrha jeste poboljšanje članova džemata. Cilj ovih skupova jeste da učinimo napor da se približimo Bogu, da povećamo naše znanje I razumjevanje, da donesemo neke pozitivne promjene čineći to dijelom naših života, da se spasimo od želja I površnosti svijeta, da damo obećanje I obećamo da ćemo širiti poruku islama u svijetu, I da to ispunimo sa svim svojim mogućnostima I sposobnostima, I da poboljšamo odnos ljubavi, pristranosti I bratstva.

Prethodnici su ispunili ove ciljeve na odgovarajući način. Allah je podario toliko blagoslova skupovima u malom selu Kadiana da se danas, na isti način skupovi održavaju u svim državama svijeta, gdje postoji naš džemat. Svrha ovih skupova je ista ona kao skupa u Kadianu, kao što je Obećani Mesija objasnio, I kao što sam ja to ukratko spomenuo. Tako da, ukoliko smo se okupili ovdje radi ovog cilja onda smo sretnici jer nasljednici Allahovih blagolsova.  Nesretan će biti slučaj, ukoliko smo mi ili bilo ko od nas došao ovdje sa konceptom dobivanja Allahovih blagoslova kroz okupljanje radi ispravnog cilja, I okupili smo se, ali umjesto da pratimo ispravnost mi se uplićemo u ovosvjetske stvari.

Tako da, svaki Ahmadi koji dođe ovdje, treba imati na umu da se potpuno isključi iz svijetskih dešavanja u toku ova tri dana. I čak nakon ovoga, da napusti sa obećanjem da će nastaviti sa vrlinama koje je razvio ovdje kako bi I dalje bio primalac Allahovih blagoslova uprkos što živi u ovom svijetu, što je upleten u svjetske poslove, pošto su I ovo bitni predmeti, posao I biznis su oboje potrebni.

U toku ovih dana, zauzmite se u sjećanju Allaha pored obaveznog I dobrovoljnog obožavanja. Misao ostaje čista kada se sjećamo Allaha I sva pažnja je upućena prema Uzvišenom I čovjek je spriječen od poroka. Ovo je svrha obožavanja. Sjećanje na Allaha nastavlja da skreće pažnju na obavezno obožavanje. Ako je osoba uključena u stvarno obožavanje, zauzvrat ga to preusmjerava na sjećanje na Allaha. Svako ovo treba imati na umu.

Allah je stavio je stavio jedan dio o obožavanju u islamu, što nije obavezno svakom muslimanu u svakoj okolnosti ali ipak svake godine hiljade muslimana izvršava ovu obavezu. To je obaveza hodočašća, obilaženja Allahove kuće, tj. Hadž. Ova obaveza će započeti za nekoliko dana.

Skrečući našu pažnju na hodočašće, Allah je rekao muslimanima da u toku ovoh dana, skrenu svu svoju pažnju na Allaha, jer se svrha hadža ne može ispuniti bez toga.

Iako, s obzirom na atmosferu hodočašća, očekuje se od svakog hodočasnika, I zbog čiste okoline događaja, da hodočasnik ne smije misliti ništa drugo osim na Allaha, izgovarajući Njegove attribute, I Njegove molitve, ali Allah je skrenuo pažnju da će se zbog zagušljivosti, velikog okupljanja na jednom mjestu, neke mane pojaviti. Allah je taj koji zna ljudsku prirodu. On je spomenuo tri mane na ovom dogođaju koje osoba treba izbjegavati. Mi se trebamo moliti svo vrijeme kako bi se spasili od napada šejtana, I pažljivo obratiti pažnju na ovu stvar.

Allah diverted the attention of the pilgrims to three vices [2:198].

Prvi je Rafatha. Prijevod ove riječi bi bio nepristojan razgovor, ali znači isprazan, pogrešan , prljav I beskoristan razgovor, što se odnosi na prljave priče, neozbiljan razgovor, slobodan razgovor, sastanci u četiri oka. Sve ovo je uključeno. Tako da, ovdje, s jasnoćom, sve vrste neozbiljnog I beskorisnog brbljanja su zabranjena.

Niko ne bi trebao raditi ovakve stvari na hodočašću, jer ko god ode sa čistom namjerom na hodočašće, od njega se očekuje da sve žrtvuje radi Allaha. Hazreti Musleh Maud, neka Allah bude zadovoljan njime je rekao “Kada sam otišao na hadž jedan mladić je išao sa mnom. U toku putovanja, pjevao je pjesme iz filmova na mjestu molitve. On je bio iz Indije” Upitao sam ga šta radi. On je rekao, ja ne znam molitve koje se uče u toku hadža. Mi smo poslovni ljudi. Imamo ogromno radnju tkanine u Kalkuti. Takmičimo se sa drugom radnje tkanine. Oni su dobri poslovni ljudi. Jedan se vratio sa hadža. Dodao je ime hadžija svoj imenu, na imenu prodavnice.To je više privuklo ljude, da je to radnja hadžije, i da on vjerovatno ima bolju robu. Tako da je meni mojo ta rekao da on ne može na hadž zbog bolesti ili starosti ili zbog bilo čega, I zbog toga ja trebam da odem na hadž, kako bismo I mi dodali naziv hadžija u imenu naše radnje. Zato sam ja ovdje.Obavljam hadž kako bi poboljšao poslovanje.

Dakle kada ljudi krenu na hadž radi ove svrhe, onda kakva druga misao može postojati ako se ne moli.

Slijedeće, Allah je usmjerio našu pažnju protiv Fusuqa (2:198) u toku hodočašća, Ne izbjegavati poslušnost I poštivanje. Pridržavati se Allahovih naredbi. Držati se na putu vrline koju si usvojio. Držati se dalje od pokora.

Potom, Allah nas upućuje da u potpunosti izbjegavamo jidal u toku hadža (2:198), to jeste sve vrste svađa I rasprava. Hazreti Musleh Maud,neka je Allah zadovoljan njime je jednom spomenuo” Ako ljudi dođu na naša okupljanja imajući na umu pravila koje je Allah naveo kako bismo izbjegli neke mane u toku hadža, onda će se desiti ogromno poboljšanje”.

Sigurno je predstavio glavni princip za poboljšanje. Mi ne kažemo, da je ne daj Bože, status skupa (dželse) isti kao onaj od hadža, kao što nas neki neprijatelji krive da mi idemo u Kadian I da tome dajemo status hadža. Ovo je netačno. Ali zbog napretka u vjeru I za vlastito poboljšanje ovo je temelj koji je Allah spomenuo.

Stoga, čuvajmo se ovih pitanja na velikim okupljanjima I događajima. Ako imamo ova pravila na umu na okupljanjima radi našeg napredovanja u vjeri I radi našeg poboljšanja, onda će se nivo našeg poboljšanja povećati. Skup nije obožavanje, ali jeste kamp za vježbanje koji je uspostavljen radi duhovnog napretka. Ako se u njemu ne suzdržavamo od ispraznog razgovora, prljavih I beskorisnih priča I bajki, onda nećemo ispuniti njegovu svrhu.  Moramo izbjegavati sve ove stvari u njemu. Ako sebe sačuvamo od beskorisnog razgovora I priče, zasigurno će se stvoriti mirno, puno vrlina okruženje I ostvarit će se svrha skupa.

Osoba treba izbjegavati fusuq, grijeh izbjegavanja poslušnosti Allahu. Ovo je važno. Moramo doći ovdje radi vjere.Moramo nositi breme poslušnosti prema Allahu.

Ukratko, sprovođenjem učenja Časnog Kur’ana na nama, moramo ispuniti pravo obožavanja Allah I također moramo djelovati prema naredbama.

Mi smo usmjereni da izbjegavamo drugu radnju koja postaje sredstvo razbijanja odnosa, I onda ti odnosi ostaju slomljenja godinama I zadržavaju se svađe.

Ciljevi dželse, koje je naveo Obećani Mesija, neka je mir na njega, ustvari se vrte oko ove tri stvari, da dobijamo mogućnost za vlastito poboljšanje, da se poboljšamo I da izbjegavamo lakomislenost, I da povećamo našu pažnju prema Allahu I da razvijemo posebnu pažnju djelovanja prema Njegovim naredbama sa potpunom poslušnošću, I da se posebna veza ljubavi I prijateljstva uspostavi sa našim bližnjima u vjeri, I da otklonimo sve vrste sebičnosti I nesloge.

Kada je Obećani Mesija, neka je mir na njega, jedne godine vidio da ljudi ne pridaju pažnju pravima druge osobe i da je sebičnost prevladala kod nekih članova džemata, I da su neke male stvari dovodile do svađa I rasprava, on je pokazao nezadovoljostvo I nije održavao skup cijele godine.

Tako da, svaka osoba koja učestvuje skupu treba imati na umu da treba obratiti pažnju na poboljšanje sebe u svakom trenutku, I ne trošiti vrijeme tu I tamo, treba slušati sve govore dželse kako bi ispunio svrhu prisustvovanja dželsi.Pitanja popravljanja I vrline se nalaze u svakom govoru. Niko ne može reći da nije ništa naučio. Međutim, koliko god neko učenjak bio, može se naći neka bitna stvar, ili bar nešto što je osoba zaboravila, tako da je potrebno pažljivo slušati.

Kako bi osoba povećala duhovnost potrebno je da ispuni pravo obožavanja Allaha. Također se treba obratiti pažnja na pravo ljudi.Nema ni govora o svađama I raspravama ovdje. Kako bi postigli prave blagoslove od ove dželse, nema ni pitanja da li se uplesti u svađu ili ne. Kako bi postigli prave Allahove blagoslove I kako bismo dobili korist od dova Obećanog Mesije, neko ko ima neku prijašnju svađu, ne treba se svađati ovdje već treba da se natječe u traženju pomirenja jedno od drugog I dovođenju kraja njihovoj svađi. Trebamo uništiti svoj ego. Zbog ranijih svađa, znam da svake godine na dželsi, postoji neprijatnost među ljudima, među porodicama I među nekim osobama, što dovodi do toga da neki ljudi ulaze u rasprave. Svi su ovdje na dželsi. Dva stranca će naići. Svaki Ahmadi dođe ovdje. Ne možemo govoriti zašto je ovaj došao a onaj nije. Među stranim osobama, među muškarcima I ženama, dok se njihove svađe nastavljaju kada se sretnu, postoje znakovi neprijatnosti I otuđenosti. Nekada ljudi kažu nešto zajedljivo čak iz daljine I pretvaraju se da to nije upućeno toj drugoj osobi, I da su onako komentarisali, dok je ustvari komentar namjerno upućen, kako bi dotakli tu drugu osobu. U srcu te osobe se javlja bijes, I ona također uzvraća nešto u ljutnji. Oni izbjegavaju pokornost Allahu kroz neozbiljno ponašanje  I ponekad to dovede do fizičke svađe. Ako neko nema kontrolu nad svojim emocijama, onda je bolje da se sami isključe iz okruženja dželse I ne prisustvuju skupu. Postoji samo nekoliko takvih osoba koji ocrnjavaju Džemat. Oni zadobiju Allahovo nezadovoljstvo dolaskom na dželsu, umjesto da uživaju u blagoslovima dželse. Da li Allah voli kada se vjernici okupe radi dobrog cilja a to dovede do nereda I haosa radije nego do postizanja duhovnog napretka I vrlina?

Kada je Allah spomenuo one koji postižu uspjeh, nakon spominjanja onih koji su ponizni u svojim molitvama, On je spomenuo one koji izbjegavaju lakomislenost. Allah kaže :” Zaista vjernici su uspjeli, oni koji su ponizni u svojim namazima,I koji se okreću od svega što je besmisleno.(23:2-4)”

Moramo doći ovdje sa svrhom postizanja vrlina. Skoro svi se pridruže u molitvi, ali Allah nalaže da molitvu obavljamo ponizni, u potpunoj pokornosti Allahu, I da molitve nisu tu da se pokažemo.

Svrha obavljanja molitve zajedno jeste kako bi se se stvorilo jedinstvo, da dođemo pred Allaha kao jedno tijelo, tako da duhovnost I vrlina prelaze iz jednog u drugo, I svaka osoba ih upija.Oni koji obavljaju molitvu ponizno I koji se saginju iskreno pred Allahom, će ostavit utisak I na one koji su na nižem nivou, koji stoje do njih, ali jedino u slučaju kada se molitve obavljaju stanju Njegove potpune pokornosti I poslušnosti. Neki su mi pisali kako uživaju u molitvama na dželsi koje se obavljaju u poniznosti I pokornosti. Svako treba pokušati da dobije ovo zadovoljstvo, kako bi bio među vjernicima koji će vidjeti uspjeh I pobjedu. Allah je osmislio različita sredstva za uspješne i pobjednike. Pravi I potpuni uspjeh se postiže ako usvojimo te stvari.

Očito je iz ajeta koje sam proučio, da je drugo sredstvo koje je Allah spomenuo, izbjegavanje lakomislenosti. Tokom dželse I poslije svaki Ahmadi musliman treba obratiti posebnu pažnju na ovu stranu također. Hazreti halifatul Mesih I, objašnjavajući al-laghw (lakomislenost), je rekao da razne stvari ulaze u to-sve vrste laži, sve vrste grijeha, igranje karti, kockanje, ogovaranje, pronalaženje grešaka- sve ovo je uključeno. Dao je primjer igranja karti I kockanja. Podsjetilo me je na sliku sa whatsappa. Pobožna okolina I pobožni ljudi nemaju nikakvog uticaja na neke osobe. Spomenuo sam osobu I dao njegov primjer kada je išao na hadž. Sliku koju spominjem jeste slika ljudi koji su u itiqafu. Neki su čitali Kur’an I neki knjige, dok su neki igrali karte u vidljivom okruženju džamije. Komentar na sliku jeste džamija Poslanika. Ovo je stanje nekih ljudi koji ne odole lakomislenosti čak ni u njihovom obožavanju, ali su oni I dalje muslimani u dobroj vjeri a Ahmadi su nevjernici. Ovi ljudi se otvoreno šale sa Allahom. Ko može biti veći prijestupnik od njih. Kada vidimo takve primjere drugih, trebamo naučiti lekciju od njih, da se takve stvari ne jave među nama. U isto vrijeme trebamo zahvaliti Bogu što nam je dao priliku da prihvatimo Imama doba, koji je skrenuo našu pažnju da izbjegavamo ovakve stvari. Obećani Mesija,neka je mir na njega, je rekao na jednom mjestu u pogledu lokomislenosti, da su slobodni oni ljudi koji se udalje od lakomislenih radnji, predmeta, neozbiljnih skupova, okupljanja ,društva, veza I emocija.

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je naveo sve lakomislenosti. Sva pitanja koja je Obećani Mesija spomenuo su međusobno povezana. Jedna lakomislena radnja dovodi do druge. I ako razmislimo lakomislene radnje, rasprave I skupovi dovode do toga da se pridružujemo neozbiljnim okupljanjima I rezultat su druženja sa lakomislenim ljudima I razgovora sa njima I stvaranja bespotrebnih emocija u vezi malih stvari. Dao sam primjer igranja karti u itiqafu. Sjede u džamiji za itiqaf ali umjesto da ispune pravo obožavanja, oni se upliću u besmislene stvari. Onaj ko im pravi društvo je isti kao I oni. Društvo takvih osoba uništava čak I kada se sjedi u džamiji. Pozitivne promjene se trebaju desiti kod osoba koje dolaze na skup, ne samo u toku skupa nego čak I kasnije, da oni koji su u našem društvu su oni koji izbjegavaju lakomislenost. Oni koji su takvo društvo nikada nisu odbijeni. Oni su oni koji su prihvaćeni kod Allaha. Naše ponašenje treba biti savršeno, nivo naše iskrenosti treba biti visok, da dovodi do pozitivnih promjena u onima koji nas posmatraju.

Savjetujući nas na jednom mjestu, Obećani Mesija, neka je mir na njega kaže, da je još jedan predmet koji naš Džemat treba imati na umu jeste da se suzdrži od neozbiljnog razgovora. Jezik je predvorje tijela. Pročišćavanje jezika je isto kao puštanje Boga u predvorje tijela. Kada je Bog došao u perdvorje onda ulazak unutra nije iznenađenje.

Šta je to predvorje? To je glavni ulaz kuće. Kada Bog dođe blizu tvoje kuće, došao je na vrata, onda Njegov ulazak nije daleko. Niko ne može posumnjati da će On ući unutra.

Tako da Allah dolazi blizu onih koji izbjegavaju lakomislenost, pokazuju dobro ponašenje, I imaju blag govor, I dolazi tako blizu da I ako postoji neka neispravnost u sprovođenju dobra, Bog pokazuje Svoju milost na takve ljude, čini ih svojima. Ovo je dolazak Boga u kuću svog roba. Kada Allah učini nekoga svojim robom, onda osoba nađe mogućnost da se poboljša u napredovanju I dobru. Tako da dobro rađa dobro I vrata Allahove blizine se nastavljaju otvarati.

Mi smo došli ovdje, kao što sam to već rekao, da tražimo Allahovo zadovoljstvo, donošenjem pozitivnih promjena u sebi. Ako je ovo svrha, onda ta svrha ne može biti postignuta samo slušanjem govora radi akademskog uživanja, dok ne dovedemo do praktičnih promjena u nama. Za takve promjene, dok ispunjavamo pravo obožavanja Boga, mi također moramo ispuniti prava jedni drugih sa odličnim ponašanjem I izbjegavanjem lakomislenosti. Posebno trebamo obratiti pažnju na ovu uputu.

Ovo je Allahov blagoslov što je nam je pružio utočište I naše greške ne dolaze ispred drugih. Ako svako od nas preispita  sebe, vidjet će koliko greška postoji I koliko slabosti postoji među nama u poređenju standarda koji je očekivao Obećani Mesija. Ove slabosti mogu postati izvor klevete džemata I Obećanog Mesija. Tako da je Obećani Mesija, dao ovaj savjet džematu :

Nemojte nas klevetati, povezujući se sa nama.

Ako nivo našeg ponašanja nije dobar, onda ćemo biti izvor klevete Obećanog Mesije. Ako naše ponašanje nije dobro, bit ćemo izvor klevete Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Ako smo upleteni u lakomislenost, onda smo izvor klevete Obećanog Mesije. Velika je odgovornost na nama, Ahmadi muslimanima. Moramo preispitati sebe. Na jednom mjestu Obećani Mesija je savjetovao da osoba koja želi održati svoju vjeru čvrstom, onda mora napredovati u dobrim djelima. Ovo su duhovna pitanja, I djela utiču na načela.

Tako da reći ja sam pravi Ahmadi u skladu sa nečelima nije dovoljno. Ako ne postoje dobra djela, ako nije visok moral, polahko slabljenje u dobrim djelima dovodi do slabljenja u vjeri.

Onda , u pogledu molitve je rekao da, trebamo obavljati namaz sa dubokom posvećenosti I uveliko moliti.

Tako da, ovih dana I uvijek u našim namazima trebamo pokušati da stvorimo dubok osjećaj, kako bi se ojačala naša veza sa Allahom. Prava svrha prisustvovanja ovim skupovima jeste da duhovno napredujemo.

U vezi održavanja dobrih odnosa, I međusobne brige za osjećanja druge osobe, on je rekao :” Kao što se odnosite sa svojom djecom sa blagošću, tolerancijom I ljubaznošću, na isti način se odnosite sa svojom braćom u vjeri.” Za  osobu koja nema dobro ponašanje, ja sam zabrinut za njegovu vjeru jer on ima korijen arogancije. Arogantan ne može biti onaj ko želi dobro drugome. Nemojte ograničavati svoju dobrotvornost na muslimane, već budite dobri I prema muslimanima I prema nemuslimanima. Budite dobri prema svima. Bog je Gospodar sviju. On nije Gospodar samo muslimana. Bog je Gospodar sviju, ko god da je ta osoba, kojoj god religiji da pripada. Posebno budite dobri prema muslimanima.

Trebamo biti dobrotvorni općenito zbog ljudskih veza, onda prema muslimanima I potom prema ispravnima I pravednima. Ljudi koji su ispravni I koji se ubrajaju među pravedne, odnos sa njima treba dalje pojačati I ojačati.

Ovo je savjet koji nas može učiniti onima koji donose duhovne promjene u sebi. U nama će se stvoriti osjećanja dobrotvornosti jednih prema drugima. Bit ćemo oni koji uklanjaju aroganciju iz svojih srca. Bit ćemo oni koji razgovaraju jedni s drugima ljubazno I blago, kao što to činimo sa našom djecom. Ako budemo imali ove stvari onda ćemo izbjegavati sve one probleme I nesloge koje nas nekad stavljaju na iskušenje. Kao što sam rekao, čak I na skupovima takve stvari se dešavaju. Reći ću ponovo da je svrha našeg okupljanja da napredujemo u duhovnom I praktičnom položaju, I možemo ispuniti ovu svrhu kada obratimo pažnju sa potpunim naporom da ispunimo pravo Boga I ljudi. Tako da ovih dana, sa dobrom namjerom imajmo ovo na umu. Neka Allah omogući svima da urade tako.

Surađujmo sa upravom dželse. S obzirom na okolnosti ako nekada na ulazu, zbog provjere postoji kašnjenje, budimo strpljivi I ustrajni. Veliki broj volontera, muškaraca I žena, dječaka I djevojčica, surađuju sa njima u cjelosti. Ne trebate gledati koliko on ili ona ima godina, već koji mu/joj je posao dodijeljen, I slušajte šta govore, kako bi oni ispunili svoj posao, i morate djelovati prema njenim uputama. Također se molite za njih, da im Allah omogući da svoj posao skladno obave.

Neka to bude tako da mi dobijemo iskrene blagoslove dželse I budemo nasljednici dova Obećanog Mesije, neka je mir na njega.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp