U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Današnju hutbu petkom Halifatul Mesih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda I učenja sure fatiha, Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da će danas spomenuti neke stvari od hazreti Musleh Mauda, neka Allah bude zadovoljan njime, I svaka od tih stvari ima svoju pojedinačnu važnost. Sve one sadrže tačku smjernice I savjeta. U njima su spomenute određene stvari od strane Obečanog Mesije, neka je mir na njega.

Prva stvar jeste u vezi širenja poruke. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, nakon razdvajanja Indije I Pakistana poslao poruku na dželsa salani u Kadianu, u kojoj je skrenuo pažnju na važnost širenja poruke.Rekao je da je naša dužnost da propovjedamo I širimo islam Ahmadijat.Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime je rekao da je Uzvišeni Allah obavjestio Obećanog Mesiju, neka je mir na njega, u objavi da sve do dana kada se ovaj svijet završi, da će njegovo ime biti uzvišeno, kao I njegova čast I da će njegova poruka biti prenesena do svih krajeva svijeta. Uzvišeni Allah je prenio poruku Obećanog Mesije, neka je mir na njega, I uzdigao njegovo ime I čast. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da to je bilo obećanje I On je ispunio Svoje obećanje I nastavit će da ga ispunjava. Međutim, skupa s tim, Obećani Mesija, neka je mir na njega, je tražio od članova džemata da prenose poruku, kao što su to radili ashabi poslanika Muhammed, neka je mir na njega. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je tražio od svojih sljedbenika da povećaju svoje znanje čitajući njegove knjige I da prenose njegovu poruku do svih krajeva svijeta kao što su ashabi poslanika Muhammed, neka je mir na njega, radili. U svakom slučaju, kako bi dobila potpunu korist I blagoslove iz obećanja Uzvišenog Allaha, osoba mora učiniti napor. Iako su obećanja tu, ali Uzvišeni Allah kako bi ispunio obećanje, stavio je odgovornost na ramena onih koji su napravili zavjet sa Njegovim poslanikom. Tako da oni mogu učestvovati velikim djelom u napredovanju I dobiti mnoge blagoslove Svemogućeg Allaha. Kada se to desi, onda Svemogući Allah u skladu sa svojim obećanjima dodaje Svoje blagoslove svim njihovim djelima I također im pruža nove načine propovjedanja I prenošenja poruka I mi vidimo da je Svemogući Allah otvorio mnoge nove puteve prenošenja poruke.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao u svakom slučaju ovdje ću spomenuti, da je dio poruke u pogledu propovjedanja poslata u Kadian. Hazreti Musleh Maud, neka Allah bude zadovoljan njime, u njegovoj poruci je skrenuo pažnju ljudima koji su ostali u Kadianu, I podsjetio derviše da iako su u malom broju I iako su prihodi džemata slabi, ipak njihova glavna odgovornost jeste prenošenje poruke Obećanog Mesije, neka je mir na njega. On je rekao dervišima, da iako vas je 313, sjetite se da kada je Obećani Mesija napravio ovaj džemat, bilo je samo dvoje ili troje ljudi u Kadianu. 313 ljudi je zasigurno više nego troje. U trenutku proglašenja Obećanog Mesije, ukupna populacija Kadiana je bila 1100. Odnos 1100 prema 3 je bio 1 naprema 366. Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime je rekao, da u to vrijeme (1947) ako je smatrano da je cjelokupna populacija Kadiana iznosila 12000, onda je odnos cjelokupne populacije jedan naprema trideset šest. Dok je prije bilo, 1 naprema 366. Od osnivanja džemata, vaša snaga se povećala za 10 puta. I kada je Obećani Mesija, neka je mir na njega započeo džemat, nije bilo drugog džemata van Kadiana. Sada postoji mnogo džemata u cijeloj Indiji. Sada je vaša odgovornost da ih probudite, organizujete, stavite u uspravan položaj sa novim žarom,I skupite svoje snage sa namjerom da prenose poruku islama Ahmadijata diljem Indije. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da ako ima hiljadu Ahmadi muslimana u Kadianu, onda bi vjerovatno razmjer bio isti kao I prije, jer ako se Ahmadi populacija povećala, onda su se I druge populacije povećale u istom razmjeru. Ali sada su naši prihodi postali bolji nego prije, I imaju bolje veze sada. Zahvaljući milosti Svemogućeg Allaha, sada se ime džemata širi kroz mnoga sredstva I kanale. No radna snaga, oni koji posvećuju svoj život služenju islama, misionari I drugi koji su dio prenošenja poruke trebaju osobno povećati svoje napore u prenošenju poruke. U širenju poruke, neko može biti pretučen, može vidjeti suprostavljanje I teškoće, ali uprkos tome moramo prenositi poruku sa mudrošću I strpljenjem, insh Allah.

Džemati u drugim državama u svijetu trebaju imati ovo isto na umu, da nam je Svemogući Allah dao uputu da prenosimo poruku. Ista je naredba Kur’ana I Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao da je ista naredba bila data I poslaniku Muhammedu, neka je mir na njega. Zbog ovoga, mi moramo dobro planirati u drugim državama I svugdje. I onda najveći zadatak jeste da brinemo o onima koji su tek ušli u džemat islama Ahmadijata. U određenim područjima, poruka je lijepo prenesena I ljudi prihvataju džemat ali onda se ne brinemo o njima I izgubimo ih. U Indiji, pretežno ljudi sa sela I siromašni prihvataju ahmadijat, ali onda kada ih neprijatelji napadnu oni sa slabom vjerom se vrate nazad.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da ako na takvim mjestima, naši organizeri, radnici usvoje istu mudrost pri vođenju računa o onim koji su prešli na ahmadijat kao što to rade pri prenošenju poruke onda bi rezultati bili drugačiji. Allahovom milošću oni rade dobar posao. Osim toga, odjel Islah-o-Irshad I odjeli Noorul Islam, prenose poruku na različite načine, telefonima, novinama I drugim sredstvima. Isto tako kroz Waqf-e-Jadid poruka se prenosi. Svi ovi odjeli I drugi koji pomažu džemat, trebaju doći do onih područja gdje su oni koji su prešli na ahmadijat maltretirani od strane protivnika, čak iako se radi o jako malom selu,oni trebaju otići tamo. Slično tome, u Africi, članovi I murabiji trebaju poboljšati svoju vezu sa onima koji su tek prihvatili ahmadijat. Jer, kao što sam spomenuo u svojim dersovima I hutbama protivnici dolaze odmah do onih koji su tek ušli u džemat da vide kako mogu stvoriti mržnju prema džematu. U svakom slučaju, to je ono što treba raditi u u djelovima gdje dosta ljudi prihvata ahmadijat I također u siromašnim djelovima.

Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, spominje još jedan događaj o Khawaja Kamaluddin sahibu koji je prihvatio Obećanog Mesiju, neka je mir na njega, ali u vrijeme izbora drugog halife je bio na sudu, pao pod iskušenje I postao vođa onih koji su odbacili hilafet. U svakom slučaju, on je tražio vodstvo  koje je dobio odvajajući se od halifata.Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je opisao kako je Khawaja Kamaluddin sahib uvećao svoje znanje I tajnu naučenih predavanja. Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, kaže da je glavni razlog uspjeha Khawaja Kamaluddin sahiba u tome što je on pripremao svoje govore iz knjiga Obećanog Mesije, neka je mir na njega, I onda bi došao u Kadian I konsultovao se sa prvim halifom, I drugim učenim sljedbenicima Obećanog Mesije, neka je mir na njega, I onda završio to predavanje.  Potom bi otišao u različite gradove Indije I uspješno obavio predavanje.Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je rekao da je Khawaja Kamalduddin sabib govorio da ako osoba ima spremljenih 12 predavanja onda ona može postati popularna. Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, kaže da je on imao samo sedam spremljenih predavanja kada je otišao u Veliku Britaniju. I sa tih sedam predavanja već je stekao dovoljno slave.

Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime je rekao da on vjeruje da ukoliko je jedno predavanje lijepo pripremljeno, budući da je dobro zapamćeno imat će dobar dojam na ljude. Ali prva stvar je da proučavamo knjige Obećanog Mesije, neka je mir na njea, onda da ih razumijemo a potom da spremimo govor na osnovu njih. Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, dalje objašnjava da su u ranijim vremenima postojali posebni nastavnici za posebne dijelove jezika. Bili su različiti nastavnici za “Sarf”, “Nahaw”, “Kachi Rooti”, i “Paki Rooti”.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da je svijet napredovao I da se ranije vrijeme vratilo I da je nauka napredovala. Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime kaže da treba biti tako, da predavači svoje govore trebaju lijepo pripremiti I precizno. I da trebaju održati te govore kada idu vani. On kaže da je korist toga, to što će govori biti u skladu sa učenjima džemata I dok sjedimo ovdje mi znamo ono što će biti preneseno ljudima. To trebaju biti stvarna predavanja, ali ako je potrebno onda lokalni ljudi trebaju spremiti neka predavanja u skladu sa potrebama. Dakle, ova uputa je za misionare a isto tako za one koji prenose poruku. I također za one ljude koji prisustvuju ovakvim intelektualnim skupovima. Ako je predavanje pripremljeno na ovaj način, onda učeni profesori, vjerski učenjaci I oni koji se protive vjeri budu isto tako pod uticajem.

Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže da je prije nekoliko dana održan program od strane odjela Tabligha na kojem je bio jedan profesor iz Izraela. On je studirao u Izraelu I također napisao dosta knjiga. Jedan mladi misionar je održao dobro pripremljeno predavanje. Ovaj profesor je bio pod dojmom njegovog predavanja. Ovaj profesor je vrlo lukavo govorio u korist islama, ali također diskutovao protiv islama. Naš misionar je vrlo lijepo pobio njegove argumente. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da je kasnije ovaj profesor došao njemu I da je hvalio mladog misionara I rekao kako je pametan. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, kaže kako ovi ljudi ustvari impresioniraju neahmadi učenjake sa svojim govorima i zatvore njihova usta. Ili neahmadi nemaju nikakav argument da pobije njihove argumente. Ali džemat Ahmadija, ima dosta znanja iz pisanja Obećanog Mesije, neka je mir na njega, tako da jedan Ahmadi može zatvoriti bilo čija usta, niko ne može stajati ispred njihovih argumenata.Dakle,moramo proučavati knjige Obećanog Mesije, neka je mir na njega kako bi povećali naše znanje I također duhovnost.

Huzur a.t.b.a. je rekao da su u staro vrijeme ljudi bili vrlo revnosni za propovijedanje. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ‘Kad sam ja bio mlad započeo sam magazin uz pomoć nekoliko svojih drugova. Jedan među njima je bio Chaudry Fateh Muhammed Sial sahib. Njegova kći je bila udata za Chaudry Abdullah Khan sahiba (Chaudry Abdullah Khan sahib je bio mlađi brat Chaudry Zafrullah Khan sahiba). Njegova žen mi je jednom rekla da joj je njen otac (Chaudry Fateh Muhammed Sial) rekao kad ga je Musleh Maud odredio za Nazir Aaala on je pokazao svoje nezadovoljatvo da je svoj život posvetio za propovijedanje i širenje ali da ga je Halifa odredio da sjedi u kancelariji. Iz ovoga možemo izvuči poruku da su ovi ljudi davali prednost propovijedanju nad dužnostima u kancelariji. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da mu s jedne strane neki misionari pišu da misionari trebaju biti bolje cijenjeni. Huzur a.t.b.a. kaže da mu neki ljudi takođe pišu da ih postavim ovdje u centralne kancelarije. On dalje kaže da mi neki ljudi prigovaraju kako ih članovi Džemata ne poštuju kako treba da ih poštuju. Huzur a.t.b.a. je podsjetio članove svih ogranaka Džemata da s više poštovanja trebaju paziti misionare i na živote onih koji su se predali vjeri. S tim, Huzur a.t.b.a. kaže da će reći da je odgovornost misionara i ovih predanika da se bore za viši duhovni položaj sticanjem znanja tako da niko ne bude u stanju da kaže bilo šta protiv njih. Ponekad ljudi u upravi govore protiv misionara; kad neki misionar želi da popravi ljude oni počnu pričati protiv njega.

Huzur a.t.b.a. je rekao: šta je tajna primanja dova? Radi toga je hazreti Musleh Maud r.a. rekao da je Obećani Mesija a.s. došao da pokaže takva čuda i da stvori takve ljude kroz čije će se dove osnovati velike revolucije. Obećani Mesija a.s. je rekao da dova može učiniti ono što cijeli svijet ne može (Perzijska strofa). Ali to ne znači da Allah prima sve dove. Sin Obećanog Mesije a.s., Sahibzada Mubarak Ahmad je umro, maulavi Abdul Kerim je umro. On je činio dove za njih ali su oni umrli. To je takođe znak da je on bio obaviješten unaprijed o Mirzi Mubarak Ahmadu i kad je nešto unaprijed najavljeno onda to postaje znak. Prema tome, niti su sve dove primljene niti su sve odbijene. Da! Kad Allah odlučuje da primi onda to niko ne može zaustaviti od primanja.

Onda govoriti o primanju dova i pobijanju prigovora Paighamees, hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je važna trajnost blagoslova Svemogućeg Allaha koji su započeli s Obećanim Mesijom a.s.  Ispravno je od Paighamees da kažu da se to ne može nastaviti kroz njega (hazreti Musleh Mauda r.a.)  ali onda je neophodno da oni pokažu vođu protiv njega. I onda da kažu da su se kroz njega manifestovali ovi blagoslovi. I ako mu Svemogući Allah otkriva budućnost i obilato prima njegove dove onda ćemo mi prihvatiti da smo pogriješili, no istinitost Obećanog Mesije a.s. je bila utvrđena. On je rekao Paighameesima da ne iznose takve optužbe koje vrijeđaju Obećanog Mesiju a.s. S jedne strane vi prihvatate Obećanog Mesiju a.s. čak ako ga prihvatate kao Mudžadida, on je bio istinit, on je predskazao. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: Ako vi ne želite da me prihvatite onda predstavite vođu protiv mene i dokažite da su njegove dove primljene i ako to bude dokazano onda ćemo mi prihvatiti da nismo u pravu. Ali ako kažete da se znakovi nisu ispunili onda iznosite optužbu na istinitost Obećanog Mesije a.s. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ali ovi ljudi ne žele da slušaju ništa ispravno, oni samo zatvaraju ova vrata.

Tu je još nekoliko stvari o Obećanom Mesiji a.s. o kojima je hazreti Musleh Maud r.a. govorio. Jedna od njih je priča o jednoj grbavoj ženi. Kažu da ju je neko pitao: Želiš li ti da ti se leđa isprave ili da drugi ljudi budu grbavi. Ona je odgovorila kako je prošlo mnogo vremena i ona je ostala grbava i ljudi nisu prestajali da se smiju i rugaju joj se. Da je sada stara, šta bi ona sada radila sa ispravljenim leđima? Da bi za nju bio sretan trenutak  kad bi svi koji su joj se smijali i rugali postali grbavi i da se ona također njima smije i ruga im se i uživa. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ima takvih zavidnih ljudi koji nemaju interesa u tome da njihov bol bude olakšan nego su radije više zainteresovani da druge vide u bolu. Zato trebamo moliti Allaha da budemo sigurni od takve zavisti i takvih zavidnih ljudi.

Huzur a.t.b.a. je rekao da ima priča o nekom slijepom čovjeku. Hazreti Musleh Maud r.a. je reako da im je Obećani Mesija a.s. pripovijedao priču kako je bio neki slijepi čovjek koji je u noćno vrijeme razgovarao s nekim i zbog njegovog govora je druga osoba bila uznemirena. On je zamolio slijepog čovjeka da ide spavati našto mu je slijepac odgovorio da je za njega spavanje samo da ušuti jer su njegove oči već zatvorene. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da teškoće vjernika nisu bolne zato što on kaže da je već naviknut na takve uvjete. Pošto svijet želi da ubije vjernika on kaže: Zašto vi želite da me ubijete? Ja sam već mrtav a Allahovom putu. Svijet želi da ubije vjernika ali on se ne boji smrti zato što kaže da je umro na dan kad je prihvatio islam. Razlika je samo da je prije hodao mrtav a sada, ako ga zakopaju to za njega neće praviti nikakvu razliku. Ovo je stanje stvarnog vjernika.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je onda hazreti Musleh Maud r.a. rekao kako je Obećani Mesija a.s. kazao drugu priču gdje je neka žena prisustvovala svadbi skupa sa svojom zaovom. Ona je bila škrta ali je njena zaova bila dobra u trošenju para za poklon. Škrta žena je dala samo jedan rupi kao poklon dok je njena zaova dala dvadeset rupija. Kasnije je neko pitao škrtu ženu koji je dar dala. Ona je odgovorila da su ona i njena zaova potrošile 21 rupi kao poklon. Hazreti Musleh Maud r.a. prenosi ovu priču da objasni stanje članova nekih ogranaka u pogledu plaćanja članarine. On je rekao da u nekim ograncima ima nekih ljudi čiji su iznosi članarina veliki i kazivati o ovom velikom plaćanju kao plaćanju cijelog ogranka je isto kao priča o škrtoj ženi. On je dalje rekao da u svakom ogranku ima nekih bogatih ljudi koji šktro troše i ne plaćaju veliki iznos članarine ali na bazi drugih velikih plaćanja oni tvrde kao ova škrta žena da pokažu kao da oni takođe čine velike žrtve.

Huzur a.t.b.a. je rekao da se jednom dogodilo u toku igranja da se nije vodilo brige o pristojnosti Džemata. Na ovo ih je hazreti Musleh Maud r.a.  upozorio i rekao da je njihovo pravo da uživaju, Časni Poslanik s.a.v.s. je također tako radio. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da se mi takođe šalimo; mi ne kažemo da se ne šalimo, mi se stotine puta šalimo. Mi se šalimo sa svojom djecom, šalimo se sa svojim ženama, sa svojim bliskim prijateljima. Ali ne da nekoga ponizimo ili uvrijedimo. Ako neko bude povrijeđen ili se osjeća ponižen onda to nije ispravan način šale. On je dalje rekao ako slučajno izgovorimo ponižavajući riječ onda se pokajemo i činimo istighfar. Istu stvar trebaju takođe uraditi i drugi. Ako greškom bude izgovorena ponižavajuća riječ ili se nekom nije dopala ta šala i bio je povrijeđen onda se trebamo pokajati i činiti istighfar. On je rekao: Ja volim igre, meni je drago da vidim da vi učestvujete u igrama, smijete se i uživate.  Ali ako se igrate sa bradom svog oca znači da vas nije briga  za čast vašeg oca i za poštovanje, onda to nije u ispravno. On je rekao: Držite položaj Boga na Njegovom mjestu, držite fudbal na njegovom mjestu, držite poeziju na njenom mjestu i dadnite pravi položaj predskazanjima. Neki ljudi koriste predskazanja u svom govoru dangube što ponižava status tih predskazanja što je posve neprikladno. On je rekao ako se želite igrati nekih igara i ismjavati se onda idite u Lahor, idite izvan centra kao što je Kadian i Rabva i učestvujte u tome. Jer ako odete u Lahor i uzmete učešće u ovim stvarima onda će ljudi reći da su ljudi Lahora to uradili. Ali ako uradite jednu desetinu toga u Kadianu ili Rabvi onda će ljudi reći da su Ahmadi to uradili. On je rekao: Ja vas ne zaustavljam od užitaka i igara ali vas upozoravam da ne pretjerujete na takav način da to Džematu donosi loše ime.

Huzur a.t.b.a. je rekao da mi orgaizujemo igre svuda, ne samo u Kadianu i Rabvi i sada, ako se bilo kakva takva stvar dogodi u bilo kojem ogranku to će donijeti ozloglašenost Džematu.  Zato trebamo biti pažljivi u svim našim prilikama, to mogu biti igre ili drugi programi koje Džemat organizuje, treba biti očito iz našeg ponašanja da čuvamo čast Džemata i nećemo ga iznevjeriti. Huzur a.t.b.a. je rekao da je sve što je rekao imalo pouku u sebi i svako to mora zapamtiti i toga se držati.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp