U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Važnost džuma namaza

Kratki sadržaj

Današnju hutbu petkom halifatul Mesih V, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je obavio u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda i sure Fatiha, halifatul Mesih V je proučio slijedeće ajete iz Kur’ana:

‘O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio dana, pođite žurno da spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je bolje za vas, da znate.

A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati, i mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli.

No, kad oni budu vidjeti neku trgovinu ili zabavu, potrčat će prema tome i ostavit će tebe samog da stojiš. Ti reci: ‘Ono što je kod Allaha puno je bolje od zabave i trgovine, i Allah najbolje opskrbljuje.'(62:10-12)

Kada je Allah dao naredbu za post, On je također napomenuo da ti dani imaju broj. Kada je Ramazan započeo,mnogi od nas su mislili da su ovo dugi ljetni dani I pitali su se kako će ovih trideset dana proći. Ali kao što je Allah napomenuo, ovo su brojem odabrani dani I sada su ti dani skoro pa prošli I danas je 25-ti dan posta. Huzur je rekao da su mu mnogi ljudi pisali govoreći kako je Ramazan prošao jako brzo. Huzur je rekao da je ustvari istina kada Ramazan počne, osjećamo kako su dani jako dugi ali kako vrijeme prolazi, niko to više ne osjeti toliko. Danas je zadnji petak Ramazana. U ovih 4-5 preostalih dana, trebamo se pobrinuti da sve mane budu uklonjene. Trebamo moliti Allaha da pokrije naše mane, da bude milostiv prema nama I da nam ne uskrati blagodati Ramazana. Obično, ovaj petak se zove oproštajni petak. Općenito muslimani misle da će u ovaj petak sve molitve biti prihvaćene, da će svi propušteni namazi I ibadeti biti  zaboravljeni I oprošteni, ali ovo mišljenje je u potpunosti netačno i pravi vjernik ne bi trebao misliti tako. Za pravog Ahmadi muslimana ovo je kao izrugivanje sa vjerom.

Allah je bio jako Milostiv prema nama da smo prihvatili najžešćeg poklonika Časnog Poslanika, neka je mir na njega, koji nas je očistio od takvih misli I koji nas je vodio prema pravim učenjima islama.  Ne samo da nas je uveo u prava učenja islama, već nam je pokazao I puteve koji vode prema Božijoj blizini.

Huzur je rekao da je jednom prilikom postavljeno pitanje Obećanom Mesiji o klanjanju 4 rekata u ovom petku, koji se zovu Qadha-e-Umri, što znači, da se ovi rekati klanjaju umjesto svih propuštenih namaza koje je osoba propustila u svom životu. Da li ovo ima ikakvu važnost?

Obećani Mesija a.s. je rekao, da je ovo glup potez I svako ko namjerno propusti namaz u toku godine jer misli da će to nadoknaditi klanjanjem Qadha-e-umri ustvari čini grijeh. Nema nikakve štete ukoliko neo klanja ovaj namaz sa namjerom da više nikada neće propustiti namaz. Štaviše, Obećani Mesija a.s. je rekao da u tom slučaju slijedimo primjer hazreti Alija, neka je Allah zadovoljan njime.  Tokom halifata hazreti Alija, neka Allah bude zadovoljan njime, jedan čovjek je klanjao namaz u pogrešno vrijeme. Neko je upitao hazreti Alija, neka je mir na njega, pošto si ti halifa vremena, zašto ga ne zaustaviš? On je odgovorio da ga je strah jer možda će pogriješiti u skladu sa ovim Kur’anskim ajetom:

Da li si razmislio o onom koji zaustavlja uzvišenog roba kada namaz obavlja ? (96:10-11)

Obećani Mesija a.s. je rekao da ako se neko pokaje I moli onda ga ne treba zaustavljati, jer na kraju dana on se samo moli. Da to pokazuje nedostatak duha I odgovornosti ali djela se sude prema njihovim namjerama. Zato je hazreti Ali, neka je Allah zadovoljan njime bio pažljiv, zbog ranije spomenutog ajeta. Obećani Mesija a.s.je dao ovo pravilo, imajući na umu isti Kur’anski ajet. On je također pojasnio da ukoliko se neko ne namjerava promijeniti I popraviti od tada pa nadalje već samo želi nadoknaditi namaze koje je propustio u životu, onda je ovo pogrešno. U našem džematu ne postoji koncept Qadha-e-umri. Mi moramo zabraniti sve novotarije I dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima.

Kada smo obećali dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima, kako onda možemo pomisliti da propuštanje namaza ili molitve petkom? Oproštajni petak za nas ima potpuno drugačije značenje. Za pravog Ahmadi muslimana, mi se opraštamo teškog srca od ovog petka, I također od ovih blagoslovljenih dana. Petak za nas znači da se okupimo zajedno kako bi molili da nam Allah omogući da slijedeće godine dočekamo ove blagoslovljene dane I ponovo poželimo dobrodošlicu Ramazanu. Niko se ne oprašta od voljenih govoreći da će ih zaboraviti pošto sad odlaze. Oni koji nas napuste zauvijek, ni sjećanje na njih ne možemo izbrisati. Neko nastoji zadržati svoje naslijeđe, nastavljajući sa dobrim djelima. Vjernici se mole za one koji više nisu tu. Neke naše drage osobe koje trenutno odu, u drugi grad ili države radi posla I sl. Nisu zaboravljene. Danas korištenjem telefona, poruka I drugih vrsta komunikacije, npr. Skypa I sl. osoba ostaje uvijek u kontaktu sa dragim ljudima.

Nikada se ne opraštamo sa voljenima govoreći da ćemo ih zaboraviti na godinu ili dvije I da ćemo zaboraviti ko su oni. Isto tako da ćemo razmisliti o njima I kada se ponovo sretnemo, da ćemo odlučiti želimo se I dalje družiti sa njima. Jesmo li ikada svjedočili takvom ponašanju u svjetskim odnosima? Ustvari neko bi bio lud ako se ovako ponaša I zvali bi ga luđakom. Kada pomislimo na Najdražeg, Gospodara svih svjetova, Onog ko nam daje sve, Najljubaznijeg, Milostivog, Koji kaže da imamo Vjeru u njega,Koji kaže da sačuvamo odnos sa Njim, Koji kaže da Ga volimo najviše I da Ga se često sjećamo. Kako možemo reći da ćemo Te se sjećati samo privremeno u ovim danima Ramazana a sada kada smo slobodni od ovog petka, mi se opraštamo sa Tobom I zaboravljamo Te u toku cijele godine I onda kada Ramazan dođe , opet ćemo Te se sjetiti. I ako ne platimo Tvoje naknade u toku Ramazana , I dalje ćemo imati zadnji petak da platimo.Oni koji imaju takve misli, možda to neće reći ali po njihovim djelima to postaje jasno. Možete svjedočiti tome po smanjenom dolasku na džumu namaz petkom nakon Ramazana. Ovo pokazuje nedostatak vjere.

Vjernik je iznad takvih misli. Vjernik je pun zahvalnosti prema Bogu. Vjernik posti Ramazan kako bi postigao Allahovo zadovoljstvo. Pravi vjernik teškim srcem se oprašta sa Ramazanom ali ga uvijek ima u sjećanju. Mi ćemo se nastaviti moliti na isti način kao što smo to radili u ovom mjesecu. Kada smo koračali prema Bogu, On je održao svoje obećanje I došao trčeći prema nama. Kako je moguće da se sjećamo svjetskih odnosa, a zaboravljamo Onog koji je naš Stvoritelj. Bog nam je učinio veliku uslugu što nam je dao stalnu molitvu petkom, kako bismo imali iste osjećaje Ramazana. Možda imamo samo jedan oproštajni petak u godini ali svakih sedam dana je petak I ovo je način da se okoristimo o blagoslovima. Isti blagoslovi koje osoba traži u toku oproštajnog petka mogu se postići također u svakom petku. Postoji trenutak u petku kada su sve molitve prihvaćene. Ovaj trenutak traje kratko. Nakon današnjeg dana, trebamo znati da mi nismo udaljeni od ovih blagoslova već da ćemo imati isti osjećaj nakon sedam dana. Vjernik se nikada ne oprašta sa vrlinama I blagoslovima. Vjernik se nikada ne udaljava od Uzvišenog Allaha. Vjernik traži načine I vrline kako bi postigao Božiju blizinu. Svaka vrlina može osobu dovesti do Boga. Vjernik se ne ograničava samo na molitve petkom.

Časni Poslanik s.a.v.s. nam je rekao da se srećemo sa Bogom često… kako to.. pa klanjajući pet dnevnih namaza, između petka do idućeg petka, između Ramazana do idućeg Ramazana, oni će postati okajanje svih grijeha koje osoba učini u ovom periodu, pod uvjetom da se osoba suzdržava od velikih grijeha.

Kroz pet namaza, osoba čuva svoj odnos sa Bogom I postiže Njegovu Milost. Učestvovanje u svakom namazu I također džumi je trenutak u kojem su prihvaćene molitve. Nastavite sa poboljšanjem ovog mjeseca u toku godine kako bi svjedočili Božijoj milosti u toku godine. Danas, svako od nas treba dati riječ da će ovaj petak I ovaj Ramazan očuvati naše namaze , naše džuma namaze. Vrline iz ovog Ramazana će se nastaviti do slijedećeg Ramazana. Mi moramo dati riječ da ćemo biti postojani I nastaviti sa ovim vrlinama, tako da možemo stalno vježbati sve do slijedećeg Ramazana. Tako da kad uđemo u slijedeći Ramazan, možemo napraviti nove ciljeve I poboljšati se u vrlinama, I bliskosti sa Bogom.Mnogi od nas moraju da prođu kroz razne faze kako bi postigli Allahovu blizinu. Ne možemo se samo oslanjati na Ramazan. Ako bi se samo oslanjali na Ramazan, trebale bi nam godine I ne bismo bili u mogućnosti da postignemo naše ciljeve.

U toku ovog Ramazana, hazreti halifatul Mesih a.t.b.a, je obavio hutbe na temu taqwe, prihvatanja molitvi, pobožnosti itd. Nakon svake hutbe, Huzur a.t.b.a. bi primio mnogo pisama u kojima je rečeno da smo još jednom podsjećeni I stoga bolje razumijemo poruku Obećanog Mesije a.s. Ti govori će pomoći jedino ako ih učinimo dijelom naših života.

Svaki petak je bitan.  To nije povezano sa petkom Ramazanom niti sa oproštajnim petkom. Važnost ovog petka je samo u tome da nam pomogne da vodimo računa o svim našim dnevnim namazima (pet dnevnih namaza) i o namazima petkom. Ovaj ramazan je ovdje da nas podsjeti da se ne udaljavamo od ibadeta i vrlina. Čak je u ajetu koji je hazreti halifatul Mesih a.t.b.a. proučio, naglašena važnost namaza petkom.

‘O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio dana, pođite žurno da spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je bolje za vas, da znate.

A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati, i mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli.

No, kad oni budu vidjeti neku trgovinu ili zabavu, potrčat će prema tome i ostavit će tebe samog da stojiš. Ti reci: ‘Ono što je kod Allaha puno je bolje od zabave i trgovine, i Allah najbolje opskrbljuje.'(62:10-12)

Huzur nas podsjeća da trebamo povesti računa o ezanu. Sada u ovo vrijeme možemo po svom satu reći da je vrijeme za namaz. Hutba petkom je dio namaza petkom i trebate se boriti da stignete na hutbu a ne samo na namaz. U ovoj eri nam je Bog dao blagoslove MTA. U Evropi i Africi je vrijeme namaza isto. Kad je ovakav slučaj trebamo slušati hutbu Halife vremena. U onim nacijama gdje ovo vrijeme nije isto, hutbu treba slušati uživo ili je gledati kasnije sa snimka. Misionari trebaju prenijeti kratki sadržaj hutbe održane tog dana ili to prenijeti narednog petka. Ovo je veličanstven način da se unutar Džemata osnuje jedinstvo. Era Obećanog Mesije a.s. je imala povezanu značajnost sa surom Džuma i hutbe Halife vremena su dio ove sure. Allah nam je takođe rekao u ovom ajetu da ostavimo ustranu sve druge zadatke i povedemo računa govoru petkom. Nije ispravno baviti se drugim zadacima a ostaviti namaze petkom. Ako osoba ne vodi računa o Allahu, njihovi zadaci neće biti blagoslovljeni. Samo nas Allah može blagosloviti i pomoći nam da napredujemo. Ove razonode i trgovina ne smiju vas spriječiti da prisustvujete namazu i hutbi petkom. Sada trgovine nisu više lokalne nego su nacionalne i međunarodne koje vas drže zauzetim na još veći način. Vaše zabave su takođe globalne što čini da zaboravite na potrošeno vrijeme/izgubljeno. Vi ne smijete zaboraviti da je vaš prvi cilj kao vjernika da steknete Allahovu blizinu. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. su bili potpuno očišćeni i duhovno čisti i smatrali su Boga Vrhovnim iznad svega. Nikada se ne može ni zamisliti da bi oni propustili namaz zbog trgovine i zabave. Oni su svoju trgovinu podešavali na bazi vremena petkom.

Ova sura zaista oslikava sliku naše ere, ere Obećanog Mesije a.s. gdje zbog medija i naše trgovine, u dvadeset četiri sata, ne nalazimo vremena za namaze. U ovoj eri, naše svjetovne stvari imaju prednost umjesto naših religiskih dužnosti. Ono što Allah nudi daleko je veće od ovih razonoda i trgovina. Zaista On je taj od Kojeg potiču svi blagoslovi. Ako čuvate svoje petke, steći ćete takođe i svjetovne blagoslove. Mi, koji vjerujemo u Imama ovog doba – Obećanog Mesiju a.s. nikada ne smijemo ograničiti svoje prisustvo petkom samo na ramazan ili zadnji petak u ramazanu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kad dođe petak, da na svakim vratima džamije ima melek. Onima koji dođu na kraju bude data nagrada ravna jednom jajetu. Oni koji dođu ranije budu date nagrade a onima koji dođu prvi dobiju nagradu ravnu kamili. Ako dođete ranije u džamiju, ne gubite vrijeme nego se zauzmite u spominjanju Allaha što vam pomaže da postignete blizinu Allahu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će na Sudnjem danu ljudi biti okupljeni na bazi dosljednosti prisustvovanja namazu petkom.

Uz to, Časni Poslanik s.a.v.s. je takođe rekao: ‘Budite česti na namazima petkom i sjednite bliže do imama. Onaj ko zaostane u obavljanju namaza petkom gubi ne samo namaze petkom nego takođe gubi Džennet.’ Lijenost osobe može je odvesti dalje od Dženneta i od Boga. Ljudi iznose izgovore bez uviđanja važnosti namaza i hutbe petkom.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onima koji napuste namaz i hutbu petkom tri uzastopna petka, Bog stavlja pečat na njihova srca. Pečat podrazumijeva da njima nije data prilika da pokazuju vrline niti da steknu Božiju blizinu. Svaki petak je važan i trebamo se boriti da im prisustvujemo. Za neke ljude Allah je dao izuzeće. Allah nije tlačitelj. Sluga, dijete, žena i bolesni su svi izuzeti. Neke žene mi pišu i prigovaraju da im je rečeno da ne prisustvuju namazima petkom zbog uznemirenja koje djeca izazivaju. Huzur kaže da je Allah izuzeo žene, da je namaz petkom obaveza za muškarce. Za njih je to neophodno.

U 1895, Obećani Mesija a.s. je želio započeti program gdje bi radnicima bio dat dopust dva sata radi namaza petkom ali je maulavi Hussein Batalvi zaustavio ovaj prijedlog i rekao da on to želi započeti. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da ide naprijed ali to se zapravo nikada nije dogodilo. Niti je bilo koji drugi muslimanski učenjak uradio nešto oko toga.

Obećani Mesija a.s. je jednom poslao spomenicu potkralju Indije, lordu Curzonu. On je započeo ovu spomenicu govoreći da cijeni sve što je vlada uradila za muslimane pogotovu što je uzela natrag Badshani džamiju u Lahoru i da su druge džamije koje je bila zauzela željeznica takođe date natrag muslimanima. On je tražio, ako bi vlada dalje proširila svoju ljubaznost prema muslimanima i dala im dopust radi namaza petkom, da bi bili jako zahvalni.

Napisao je da je petak vrlo važan dan za muslimane i spomenut je kao praznik u Časnom Kur’anu. Petak je spomenut u suri Džuma u Časnom Kur’anu. U ovoj suri je naredba kad se prouči ezan za namaz petkom, da ostavimo ustranu svjetovnu trgovinu i dođemo, i kako treba obavimo namaz. Onaj koji ovo ne radi je griješnik i bit će izbačen iz islama. Kur’an ovaj dan smatra izuzetno važnim. Do koje mjere nam je Bog naredio da prisustvujemo namazu petkom je u većem stepenu nego bajram namaz. Za 800 godina kad su muslimani vladali ovdje u Indiji, oni su uvijek imali sloblodan dan petkom.

Onda je on rekao da u Indiji imaju tri grupe ljudi: hindusi, muslimani i kršćani. Hindusi i kršćani imaju nedelju koju je vlada odredila. Zato muslimani trebaju imati petak. Ako muslimanima bude dato da ovaj dan imaju slobodan radi svojih vjerskih praksi, to će zauvijek biti zapisano zlatnim riječima. Ako ne cijeli dan, onda treba biti dato barem pola dana slobodno.

Danas svećenici iznose prigovore protiv Obećanog Mesije a.s. da je njegovu Zajednicu zasadila Britanska vlada ali on je jedini koji je učinio da Britanska vlada prizna svoje dužnosti i prava muslimana. U ovoj eri, važno je učiniti očitim istinska učenja islama. Ovo je bio zadatak Obećanog Mesije a.s. Mi, koji tvrdimo da vjerujemo u Obećanog Mesiju a.s. trebamo imati istinski islamski odraz iz naših riječi i naših djela. Mi moramo učiniti da svaka vrlina i blagoslovi ovog ramazana budu dio našeg dnevnog života, inšaAllah.

Mi moramo ispuniti zavjet i obećanje koje smo dali Imamu ovog doba. Huzur je skrenuo pažnju na to da je ovaj petak povezan s vremenom Obećanog Mesije a.s. i njegovim značajem do ovih  dana i doba. Obećani Mesija a.s. kaže da je Allah upotpunio Svoju naklonost prema nama i blagosloio nas islamom kao savršenom religijom. Allah je upotpunio Svoje blagodati za nas.

‘Da će on (islam) biti tu da učini da religija prevlada u cijelom svijetu.’ Da je dan petak došao i povezan je s dolaskom Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Čestitke onima koji se okoriste od ovoga. Oni koji su udruženi sa mnom ne smiju se time ponositi da su postigli sve što su željeli. Jeste, vi ste sretni u poređenju sa onima koji su me odbili i svojim odbijanjem izazvali nezadovoljstvo Svemogućeg Boga. Pokazivanjem svog dobrog mišljenja vi ste sebe zaštitili od Božije srdžbe. Vi ste došli blizu ove fontane života koju je Svemogući Allah stvorio radi vječnog života. Stvarnost je da ste vi blizu ovog eliksira (životnog napitka) ali ipak trebate piti ovu vodu. Tako da vas Svemogući Allah prikladno zasiti a samo Allah to može uraditi i bez Njegove pomoći ništa ne može biti urađeno. Ja zasigurno znam da oni koji piju s ovog eliksira neće biti izgubljeni i neće izumrijeti. Voda daje život. Ovaj eliksir će ih zaštititi od uništenja i prokletog šejtana. Ali kako se osoba može okoristiti od ovog eliksira?

Bog želi od vas da ispunjavate dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima. Vi se možete okoristiti od ovog eliksira ispunjavanjem svojih dužnosti prema Bogu i prema drugim ljudima.

Zato danas trebamo dati obećanje da ćemo ispuniti svoj zavjet bai’ata. Da ćemo takođe ispuniti svoje dužnosti prema Svemogućem Allahu i prema Njegovim ljudima na način koji se od vjernika očekuje da uradi i kako je Allah naredio.

Kako je Obećani Mesija a.s. ovo objasnio ovo je način kako ćemo nastaviti da dobivamo blagoslove ramazana cijelim svojim životom. Da nas Allah osposobi da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp