U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Predskazanje o Musleh Maudu

Kratki sadržaj

20.februar je u Ahmadija zajednici poznat kao dan predskazanja o Musleh Maudu. U ovom predskazanju je Bog obavijestio Obećanog Mesiju a.s. da će imati sina koji će služiti vjeri i imat će brojne vrline. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovo nije bilo samo predskazanje nego je također bio nebeski znako koji je Bog pokazao radi istinitosti i veličanstvenosti Časnog Poslanika s.a.v.s. I ovaj znak je bio daleko viši, značajniji i uzvišeniji od znaka koji mrtvu osobu vrati u život. Prvo, duša mrtve osobe može samo biti vraćena u život kroz dovu i ova stvar je uveliko osporavana. Međutim, u ovom primjeru kroz Božiju milost i blagoslove Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećani Mesija a.s. kaže da su njegove dove bile primljene i dato je obećanje da će biti poslana blagoslovljena duša čije će se i očite i skrivene odlike raširiti svuda u svijetu. Čak i ako je ovaj znak izgledao i činio se da je u paru sa znakom vraćanja mrtvog natrag u život ali nakon razmišljanja bude jasno spoznato da je on zaista stotine puta bolji znak. Mrtve duše budu vraćene kroz dovu a ovdje je duša bila poslana kroz dovu ali ove duše i ova duša su udaljene kao dva suprotna pola.

Zaista, svijet se osvjedočio da je ovo predskazanje Obećanog Mesije a.s. bilo ispunjeno na krajnje slavan način. I vrijeme je dokazalo da manifestacija ovog predskazanja nije bio niko drugi nego hazreti Mirza Bashir ud Din Mahmood Ahmad. Ljudi u Džematu su u neko vrijeme smatrali da je ovo predskazanje bilo o njemu ali on lično  to nije rekao ili proglasio. Tako da je prošlo trideset godina njegovog halifata kad je on konačno proglasio 1944, da je zaista on bio Musleh Maud.

28.januara 1944. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je želio reći nešto što nije bilo u njegovoj prirodi ali o čemu mu je na početku bilo nelagodno govoriti ali pošto je stvar povezana s Božijom voljom kao i poslanstvom, on nema izbora nego da govori o tome. On je naveo svoj dugačak san i rekao da je Bog odredio da u njegovoj osobi bude ispunjeno predskazanja o Musleh Maudu. Rekao je da su ljudi stalno pitali za njegovo mišljenje o ovom predskazanju ali on nikada nije čak ni pokušao da ovo predskazanje čita iskreno da ga njegova unutrašnja razmišljanja ne bi prevarila.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da mu je jednom hazreti Halifatul Mesih I r.a. dao pismo koje je Obećani Mesija a.s. napisao o rođenju hazreti Musleh Mauda i hazreti Halifatul Mesih I je tražio od Musleh Mauda da ga objavi u magazinu Tasheezul Ayhan. Iz poštovanja prema hazreti Halifatul Mesihu I, on je objavio ovo pismo ali u to vrijeme nije čak ni pročitao pažljivo temu. Kad su ljudi izrazili svoje mišljenje o ispunjavanju ovog predskazanja u njegovoj osobi on je šutio i nije odgovarao. On je smatrao da nije neophodno za osobu  o kojoj su data obećanja da proglasi da je on bio njihova manifestacija. Baš kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao o željeznici i poslije ispunjenja ovog predskazanja nije bilo neophodno da to željeznica proglasi. Kad su ljudi insistirali da on treba proglasiti da je bio manifestacija ovog predskazanja on je rekao da samo predskazanje čini ljudima jasnom manifestaciju da vide i ako je ovo predskazanje trebalo biti ispunjeno u njegovoj osobi svijet će vidjeti za sebe a ako se nije trebalo ispuniti u njegovoj osobi svijet će opet vidjeti. On je rekao da nije imao ništa reći ni u jednom ni u drugom slučaju.

Neke riječi ove objave su glasile: ‘Oni kažu da je onaj očekivani zaista ovaj ili trebamo očekivati drugog.’ Ljudi su dugi period vremena stalno pitali hazreti Musleh Mauda o ovom predskazanju. Na ovaj dug period vremena se također smjeralo u objavi Obećanog Mesije a.s. kao što je spomenuto u pogledu hazreti Jakuba a.s. da su (njegovi sinovi) braća hazreti Jusufa a.s. govorila ocu koliko će dugo govoriti o Jusufu. Ova objava je također data Obećanom Mesiji a.s. kao i objava: ‘Ja osjećam miris Jusufov’. Ovo je bilo iz razloga da ga obavijesti da će se ispunjenje ovog predskazanja o Musleh Maudu pokazati poslije dugog perioda vremena. Hazreti Musleh Maud je bio uvjeren čak i ako se ovo predskazanje ne manifestuje do vremena njegove smrti, čak i onda će situacija i kazivanja otkriti da su oni ispunjeni u njegovoj osobi. Međutim, on je rekao da ga je Bog obavijestio da je zaista on bio manifestacija ovih predskazanja o Musleh Maudu.

Hazreti Musleh Maud r.a. je spomenuo neke aspekte predskazanja o Musleh Maudu, na primjer. ‘on će preokrenuti tri u četiri’ i ‘ponedeljak je, blagoslovljeni ponedeljak’. Pitali su šta je ovo dvoje značilo.

Što se tiče ‘on će preokrenuti tri u četiri’, hazreti Musleh Maud je objasnio da je on bio četvrti sin Obećanog Mesije a.s. Prije njega su se rodili Mirza Sultan Ahmad, Mirza Fazl Ahmad i Bashir i on je bio četvrti. Hazreti Musleh Maud je od Boga bio naklonjen da smatra da ova objava nije navela sinove. On je rekao da smatra da se ‘preokrenuti tri u četiri’ odnosilo na vrijeme njegovog rođenja. On se rodio u četvrtoj godini ovog predskazanja. Predskazanje je dato 1886 a hazreti Musleh Maud je rođen 1889, četiri godine poslije predskazanja i sa tri godine između, tako preokrećući tri u četiri.

‘Ponedeljak je, blagoslovljeni ponedeljak’ može imati druga značenja i značaj ali hazreti Musleh Maud r.a. je smatrao da je ponedeljak treći dan sedmice i u duhovnim pokretima Božiji poslanici i njihovi nasljednici (Halife)  imaju svoje vlastite ere. Poslanikovo vrijeme je era rezultata njegovih vlastitih tvrdnji baš kao što je Halifino vrijeme era rezultata njegovih vlastitih tvrdnji i napora. U sadašnje doba prva era je bila era Obećanog Mesije a.s., druga je bila era hazreti halifatul Mesiha I r.a. dok je treća bila era hazreti Musleh Mauda. Druga objava Obećanog Mesije a.s. ‘Fazl e Omer’ (ime koje je dato njegovom još nerođenom sinu) ovo potvrđuje. Hazreti Omer r.a. je bio treći halifa poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. ‘Ponedeljak je, blagoslovljeni ponedjeljak’ ne označava nikakav poseban ili blagoslovljen dan, zapravo znači da će on biti treći među ljudima koji će biti uzdignuti da služe vjeri u ovoj misiji. Hazreti Musleh Maud je rekao da se ova objava takođe ispunjava u njegovoj osobi na način koji je bio izvan njegove moći. On je započeo program Tahrik e džedid u 1934 u odgovoru na situaciju koja uopće nije bila pod njegovom kontrolom. Pošto je tadašnja vlada planirala da poduzme grube korake prema Džematu i zbog podlih zavjera Ahrar pokreta, Bog je njegovo srce naklonio da započne program Tahrik e džedid u 1934 i on je planirao da njegova prva faza traje deset godina. On je rekao da je poslije svake žrtve Bajram (praznik) i da će tako na kraju desetogodišnje faze Tahrik e džedid biti godina praznika i da će ta godina započeti u ponedeljak. Tako, on je objasnio da je Bog kroz ove riječi obavijestio da će, u vrijeme kad islam bude u slabom stanju, biti osnovana organizacija za njegovo propagiranje. I da će uspješan završetak njegove prve faze biti blagoslovljeno vrijeme za Džemat.

Među riječima objave o Musleh Maudu bile su riječi: ‘On će doći na svijet i izliječit će mnoge od njihovih bolesti kroz svoje odlike mesije (reformatora) i kroz blagoslove Ruhul Kudusa (Uzvišenog duha)’. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je u snu vidio kako je polomio mnoge kipove. Rekao je da ovo pokazuje izlječenje bolesti kroz blagoslov Uzvišenog Duha. Uzvišeni Duh označava  duh Božije Jedinstvenosti. On je također rekao da je u snu vidio kako trči a tlo se skuplja pod njegovom stopom. Zaista, riječi predskazanja također uključuju: ‘On će naglo rasti u duhovnom uzrastu’ i hazreti Musleh Maud je u snu vidio kako obilazi veliki broj zemalja i da ova putovanja ne  dovršavaju potpuno njegov zadatak i on planira da ide daleko dalje daleko. On je rekao da je u snu vidio da kaže: O zahvalni Božiji robe, ja ću ići dalje i ispitivat ću poslije putovanja je li Božija Jedinstvenost utemeljena i je li istrijebljena praksa pripisivanja drugova s Bogom i da li je učenje islama i učenje Obećanog Mesije a.s. usađeno u srca! Predskazanje je takođe kazalo: ‘Njegova slava će se proširiti do krajeva Zemlje’. Zaista, ove riječi su veličanstveno bile ispunjene.

Hazreti Musleh Maud r.a. je također objasnio aspekte ovog predskazanja kroz kazivanja u dodatku kazivanjima o snovima.

Kad je on preuzeo službu Halifata ljudi su govorili u dogratku džamije da je Džemat uništen stavljanjem djeteta na istaknuto mjesto.

On je bio začuđen na koje dijete su mislili. Kasnije je pitao nekoga u džamiji na koje se to dijete odnosilo. Ovaj čovjek se nasmijao i rekao: ‘Ti si to dijete.’ Ove riječi klevetnika bile su potvrda riječi  predskazanja: ‘On će naglo rasti u duhovnom uzrastu’ jer su nekoliko mjeseci kasnije upravo isti ljudi kritikovali hazreti Musleh Mauda ukazujući na njega kao promišljenog. Iako su ga ljudi smatrali djetetom, Bog mu je dao duhovnu službu. U svjetovnoj službi osoba može koristiti silu, moć, imetak i mnogo više ali njemu je data duhovna služba u vrijeme kad je samo nekoliko feninga ostalo u koferima i bio nagomilan veliki dug. Oni koji su bili odgovorni za ovu situaciju bli su svi njegovi klevetnici, od kojih su neki rekli kad odu da će vrlo uskoro kršćani preuzeti zgradu medrese u Kadianu. U materijalnom smislu ništa nije ostalo i klevetnici su se radovali i rekli da se vrijeme onoga kome je data služba primiče kraju. Možete zamisliti šta je zajednica osjećala u takvoj situaciji. Međutim, to je bilo u prošlosti, i bila je ogromna razlika između tog vremena i vremena kad je hazreti Musleh Maud r.a. govorio i Džemat je narastao stotine puta više i poruka Obećanog Mesije a.s. je stigla do mnogih zemalja i koferi u kojima je bilo samo nekoliko feninga tada su bili ispunjeni stotinama hiljada! Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ‘Čak i da ja sada umrem ja ću ostaviti iza sebe stotine hiljada i također ću ostaviti iza sebe mnogo znanja. Tako se na krajnje izvanredan način ispunilo Božije predskazanje ‘On će naglo rasti u duhovnom uzrastu’.

U vrijeme kad je Obećani Mesija a.s. obznanio ovo predskazanje njegovi neprijatelji su ga napadali sa svih strana, i to samo zbog činjenice što je tvrdio da je primalac Božije objave. On još nije bio iznio tvrdnju da je Mudžaid (reformator) ili Mesija. U to vrijeme je iznio ovo predskazanje da će imati sina koji će imati vrlo visoke odlike. Kad se spomene ugledan čovjek nečijeg izaslanika to znači uglednik gospodara. ‘Popularnost’ na koju se poziva u ovom predskazanju znači da će kroz Musleh Mauda ime Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog Mesije a.s. stići svuda u svijetu.

Hazreti Musleh Maud je rekao da se ovo ispunilo na veličanstven način. U toku života Obećanog Mesije a.s. njegova poruka je na značajan način bila upućena samo u Afganistan. Na drugim mjestima su stigle samo vijesti o njegovoj poruci. Khawaja Kamal ud Din je otišao u London ali on je mislio da ni Obećanog Mesiju a.s. ni Džemat ne treba spominjati po imenu, tako da je u Londonu bilo poznato samo njegovo ime. Međutim, kad je hazreti Musleh Maud r.a. postao Halifatul Mesih ova poruka je upućena u Javu, Dumatru, Kinu, Maricius, Afričke zemlje, Egipat, Palestinu, Iran, druge Arapske zemlje i Evropske zemlje. Na mnogim mjestima broj članova Džemata je iznosio na hiljade a u Africi je taj broj iznosio na stotine hiljda.

Ovo predskazanje je također reklo: ‘(On) će biti ispunjen svjetovnim i vjerskim znanjem.’ Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da nije bio sklon da iznosi tvrdnje ali da nije mogao sakriti činjenicu da mu  je Bog pomogao da napiše i govori o stvarima koje se odnose na islam koje su u to vrijeme trebale tumačenje i on može tvrditi ako bi ovo pisanje bilo ostavljeno na jednu stranu, propagiranje islama širom svijeta ne bi moglo biti obavljeno. On je rekao da ima mnogih aspekata u Časnom Kur’anu koje ljudi ne bi razumjeli u pogledu na vrijeme u kojem žive ukoliko im ne bude objašnjeno u kontekstu drugih ajeta. Rekao je da je bila Božija milost da je ovo riješeno kroz njega. Rekao je da islam prolazi kroz slabu i lomljivu fazu i kroz Obećanog Mesiju a.s. je ponovo utemeljeno čuvanje islama. Međutim, u toku života Obećanog Mesije nikakvi prosvjetni napadi nisu napravljeni na islam kao što su bili u njegovo vrijeme. Zato je Bog želio, u skladu sa predskazanjem Obećanog Mesije a.s. da uzdigne pojedinca odlikom Svoje Riječi, pojedinca koji ima blagoslov Uzvišenog Duha sa sobom. Koji je bio ispunjen duhovnim i svjetovnim znanjem i koji je  opovrgao prosvjetne napade protivnika u svjetlu komenatra Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog Mesije a.s., i značenjem Časnog Kur’ana i tako zaštitio islam. Tako je Bog poklonio vjeru pisanju hazreti Musleh Mauda r.a.

Hazreti Musleh Maud je rekao dok ga Bog nije obavijestio da je zaista on manifestacija predskazanja o Musleh Maudu, on je šutio i samo je govorio kad mu je Bog rekao da kaže drugima. On je rekao da je Bog Svojom milošću stvorio situaciju koja je potvrdila ovo predskazanje. Mnogi su imali snove u kojima se ponavljala tema o Musleh Maudu. Neko je u snu vidio da melek poziva ime hazreti Musleh Mauda i najavljuje da će njegovo ime biti uzeto sa imenima Božijih poslanika. Neko drugi je u snu vidio da hazreti Musleh Maud stoji na minaretu i proglašava ‘Zar Allah nije dovoljan robu Svom’? (39:37) Ovo je naravno bila jedna od ranih objava Obećanog Mesije a.s. i proglašavanjem te objave sa minareta značilo je  da će Bog dalje ojačati propagiranje Ahmadijata kroz hazreti Musleh Mauda.

Objašnjavajući jedan od svojih snova, hazreti Musleh Maud r.a. je rekao  da je ovaj san ispričao nekim svojim drugovima u vrijeme kad ga je sanjao, što je bilo u toku ranih godina prvog Halifata Ahmadijata. On je u snu vidio da Sheikh Rehmat Ullah sahib predlaže da vide ko je viši: maulavi Muhammed Ali sahib ili hazreti Musleh Maud. Iako je hazreti Musleh Maud oklijevao da to prihvati, Sheikh sahib ga je prisilio. U stvarnosti je maulavi Muhammed Ali sahib bio viši. Međutim, kad su ih postavili da stanu jedan uz drugog u snu je hazreti Musleh Maud bio viši. Sheikh sahib je našao neki sto i stavio maulavi sahiba da stane na njega ali ipak on nije dostigao visinu hazreti Musleh Mauda. Sheikh sahib je onda stavio stolicu na sto i stavio maulavi Muhammeda Ali sahiba na nju. No on je ipak bio kraći. Sheikh Sahib je podigao maulavi Muhammed Alija da pokuša i uzdigne ga do hazreti Musleha Maudove visine, ali su njegove noge mlatarale u zraku i stopala su mu dostigla laktove Musleha Mauda. Tako je Bog kroz njegov san obavijestio o stvarima koje će doći. Iako u vrijeme ovog sna je Khawaja Kamal ud Din bio taj koji je dizao glavu a ne maulavi Muhammed Ali, ali u snu je Bog objasnio ono što će kasnije doći.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je kraju maulavi Muhammed Ali sahib bio tako umanjen u poređenju sa hazreti Musleh Maudom da je sva njegova energija bila istrošena u mišljenju da su u Božjim očima počasni oni kojih je manje po broju. Premda su ranije ovi ljudi sebe nazivali većinom od 95% i govorili su da je drugih samo 4% ili 5% i da to indirektno izražava da je većina Džemata sigurno na ispravnom. U vrijeme razdora s Džematom hazreti Musleh Maud je primio objavu: ‘Mi ćemo ih svesti na komadiće’. Ovi ljudi koji su sebe nazivali većinom od 95% bili su zaista svedeni na komadiće u skladu sa Božijom objavom. Prije svoje smrti je Khawaja Kamal ud Din napisao: Objava koju je Mirza Mahmood objavio u pogledu nas zasigurno se dogodila i mi smo svedeni na komadiće.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ‘Bog se mnogo puta meni Lično manifestovao, tako ispunjavajući (aspekt) predskazanja: on će imati čast Božijeg Uzvišenog duha. Ljudi su ga pitali koja je mudrost iza toga da on kasnije proglasi da je zaista bio manifestacija Musleh Mauda iako su mu prijatelji to već pripisivali neko vrijeme.

Mudrost iza ovoga je ista kao što je rečeno u Časnom Kur’anu: ‘…A ne priliči Allahu da poništi vaša vjerovanja…’ (2:144) Kad Bog uzdiže onog Obećanog poslije dolaska Svojih poslanika, On ne želi da uplete u nevjerovanje zajednicu koju je on osnovao. On stvara situaciju da većina ljudi budu voljni da ga prihvate. Hazreti Musleh Maud je rekao kad su ljudi vidjeli da su se predskazanja Obećanog Mesije a.s. ispunila u njegovoj osobi, njihova vjera je porasla. Mudrost iza iznošenja ove tvrdnje kasnije, bila je da Bog nije htio da istinske vjernike stavi kroz drugu kušnju vjere. On nije želio da dva puta prođu kroz ovu duševnu muku. Tako je Bog prvo njega odredio za Halifatul Mesiha i da Džemat dadne zavjet odanosti i onda je omogućio ispunjenje ovog predskazanja. Kad je pred Džematom stvarnost bila jasna kao dan, onaj ko je bio obećan također mu je dato duhovno kao i svjetovno znanje tako da ga i nebesa i Zemlja potvrde i vjernici budu zaštićeni od mrlje da ga odbiju i negiraju.

Da Allah zaštiti vjeru svih Ahmadi muslimana. Mi trebamo koristiti duhovno znanje hazreti Musleh Mauda r.a. koliko god je moguće, koje je dostupno na urdu jeziku kao i na drugim jezicima.

Zatim je najavljena dženaza u odsustvu za Sufi Nazir Ahmad sahiba. On je umro 7. februara u Njemačkoj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp