U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi godišnjeg skupa (Dželsa Salane) VB 2015

Kratki sadržaj

Primili smo pisma i faksove iz cijelog svijeta o uspješnom završetku godišnjeg skupa (đelsa salane VB) u kojima ljudi izražavaju koristi koje su izvukli iz gledanja programa na MTA. Stvarna korist i dobrobit đelse  mogu se samo postići kad sve što smo vidjeli i čuli bude učinjeno izvorom duhovnog ukrašavanja svog života. Sigurno se na đelsi ne diskutuje o političkim ili  svjetovnim stvarima, zapravo kad se neki uvaženi gosti koji nisu muslimani ili nisu Ahmadi ukratko obrate đelsi većina njih su uglavnom impresionirani duhovnom atmosferom đelse i svoje komentare baziraju na učenjima Džemata. Đelsa je, naravno, uistinu korisna kad članovi Džemata stave u praksu sve što su čuli. Inače, sve hvale izrečene od strane gosta bit će o nečemu površnom. Treba biti jednakost između unutrašnjosti i spoljašnosti istinskog vjernika.

Svijet je počeo da nas opaža. Ahmadi kao i neahmadi širom svijeta gledaju program đelse na MTA, pogotovo đelsu VB gledaju u detalje. Potrošeno je stotine hiljada funti na MTA tako da svaki član Džemata ima pristup našem pravcu. Naša radost ne treba biti ograničena na prisustvovanje đelsi i gledanje MTA prenosa. Oni koji lično prisustvuju đelsi širom svijeta trebaju u svojim životima prakticirati ono što su čuli na đelsi i trebaju biti zahvalni Bogu što je u ovo doba materijalizma On za nas stvorio svjetovni izvor sredstava za poboljšanje – poboljšanje u terminima znanja, prakse i vjere. Kad razna sredstva komunikacije i medija rade za nas to uvećava našu vjeru. Ovo je nešto što je bilo predskazano prije 1400 godina – da će određeni izumi pomagati vjeri. Ovo treba učiniti da se dalje okrenemo Bogu i budemo zahvalni. Allah kaže: ‘…Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati(dati još više naklonosti)…’ (14:8) Ovaj predmet zahvalnosti pokazuje jedan od načina zahvalnosti Bogu kao i zahvalnost ljudima. Kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao, onaj ko nije zahvalan ljudima također nije zahvalan Bogu.

Đelsa volonteri su bili u stanju da organizuju i provedu veliki broj odjeljenja, uključujući MTA. Ovi volonteri su bili muškarci, žene, djeca, stariji i mladi koji su nastojali da služe koliko su najbolje mogli. Ovi volonteri su došli sa raznih životnih puteva i među njima su poslovni ljudi, doktori, inžinjeri i drugi profesionalci ali oni su obavljali dužnosti koje su možda daleko od njihovih svakodnevnih poslova. Neki od njih  su sa zadovoljstvom stajali i pazili na stotine velikih kazana hrane koja se kuhala na vatri, čak djeca od 14, 15 i 16 godina rade pažljivo ovaj posao.Grupe muškaraca i žena su krajnje nesebično čistili zahode, drugi su prevozili starije i invalide u kolicima od jednog mjesta do drugog. Djeca su posluživala vodu za piće na vrućini dok su grupe muškaraca i žena posluživali hranu gostima. Tu je također vrlo važno i široko odjeljenje sigurnosti. Ukratko, svaki volonter je obavljao određeni zadatak s velikom ljubavlju i kako najbolje može, bez obzira je li upoznat ili nije sa tim zadatkom. Tu je također zadatak da se sve raspremi i smota poslije đelse. Bilo je puno kiše poslije đelse koja je unekoliko otežala ovaj zadatak ali omladinci obavljaju ovaj posao baš kao što su obavili montažu đelse prije toga. Ovaj zadatak raspremanja i motanja je kritičan jer mora biti obavljen u određenom roku koji nam je dala lokalna općina. Bilo kakvo kršenje ovog roka bi moglo stvoriti teškoće u održavanju đelse na ovom mjestu naredne godine. Ove godine su se omladinci iz Kanade pridružili omladincima VB u zadatku smotavanja i bili su od velike pomoći. Oni takođe zaslužuju našu zahvalnost. Mi smo zaista zahvalni svim volonterima, muškarcima i ženama podjednako, oni zaista zaslužuju našu hvalu. U ime volontera se hazreti Halifatul Mesih zahvalio đelsa gostima i rekao da je bilo nekih rijetkih prigovora ove godine.

Mnogi uglednici su došli ove godine na đelsu i izrazili su svoje razumijevanje i zahvalnost. Bog prekriva naše slabe tačke i gosti vide samo pozitivne.

Ministar iz Ugande je rekao da je iznenađen organizacijom đelse i smatra da oni koji služe izgledaju kao meleki. Čak i ako je nešto traženo od njih po ko zna koji put oni su sa zadovoljstvom udovoljavali. Hvaleći razne izložbe na đelsi on je rekao da će ovaj način na koji Džemat radi Džemat biti pobjednik u svijetu u narednih nekoliko godina. On je cijenio poruku mira koja je data na đelsi.

Jedan sudija iz French Guyane je rekao da je imao bol u nozi kad je krenuo na đelsu koji je čudno nestao čim je došao na đelsu.

Direktor Nigerijske televizijske stanice koji je bio na hadžu osjećao je kao da je bio na Arafatu. Rekao je da nikada prije nije vidio prizor kao ovaj i uvidio je da je stepen poslušnosti hazreti Halifatul Mesihu bez premca.

Jedan sudija iz Konga je rekao da mu je kao sudiji data pronicljivost da raspozna istinu od pretvaranja. Rekao je da je  uvidio da je ono što je pokazano na đelsi to što je čuo o Džematu i uvidio je da da je to istinska slika islama.

Zamjenik predsjednika Siera Leona je rekao da je đelsa veličanstvena prilika. Gradonačelnik iz Siera Leona je rekao da su tri dana đelse ispunjena duhovnošću i u njemu su izazvala revolucionarnu promjenu.

Zamjenik ministra za sport Siera Leona je rekao da je đelsa bila nevjerovatno iskustvo. Rekao je da nikada nije vidio da su gosti tako poštovani kao na đelsi.

Govornik slupštine Benina rekao je da je opazio veliku ljubav koju Ahmadi imaju prema svom Halifi. Rekao je gdje god je pogledao vidio je da je organizacija bila izvanredna i uprkos ogromnom broju prisutnih na đelsi organizacija je bila izvanredna. Ovo je bio izuzetan scenario.

Jedan Ahmadi iz Argentine rekao je da je tragao za istinskom vjerom zadnjih deset godina i da ju je sada našao. Bio je izuzetno impresioniran organizacijom đelse pogotovo učešćem omladine. Uzeo je učešće u internacionalnom bai’atu i rekao da su ovo bili najsretniji trenuci njegovog života. Bio je radostan što je prvi Ahmadi iz Argentine.

Jedan gost iz Japana je rekao da će gostoprimstvo i služenje volontera na đelsi za njega ostati nezaboravni. Rekao je da je đelsa uistinu uzor Ujedinjenih naroda s ljudima iz cijelog svijeta koji su se okupili zajedno. Drugi gost Japanac je rekao da je gledao na razne vjere zadnjih deset godina. U toku đelse mu je data kopija knjige ‘Filozofija učenja islama’. Rekao je kad je počeo čitati ovu knjigu nije je mogao ostaviti i ostao je cijelu noć budan dok je nije završio. Nakon što je završio čitanje knjige osjećao je da je našao istinsku vjeru. Dao je zavjet bai’ata dan poslije đelse. Jedan univerzitetski profesor iz Japana je rekao da istražuje o Ahmadijatu i da je također bio u Rabvi. Njegov domaćin u Rabvi je zamolio da mu oprosti ako je bilo ikakve manjkavosti u njihovom gostoprimstvu. Rekao je da je osjećao istu izvanrednu tradiciju na đelsi VB.

Jedan član   nacionalne skupštine Španije rekao je da se, vidjevši đelsa organizaciju, pitao kako bi se njegovi ljudi mogli nositi ako bi trebali organizovati nešto na ovom stepenu. Poslije tri dana je čak i on ponavljajući rekao da svjetovne vlade ne mogu uraditi ono što su đelsa volonteri uspjeli. Jedna gospođa, član Parlamenta je rekla da Ahmadi neumorno rade za mir. Govoreći u historijskom sadržaju  o nekad muslimanskoj upravi u Španiji željela je da hazreti Halifatul Mesih smatra Španiju svojom kućom kad dođe u posjetu.

Jedna mnogobrojna porodica je došla iz Francuske i većina njih su dali bai’at. Njihov otac, koji nije dao bai’at, bio je krajnje impresioniran na džumi petkom i rekao je da je poslije dolaska na đelsu uvidio zašto su njegova djeca primila Ahmadijat. On je rekao da ga je đelsa podsjetila na san koji je imao kad je bio mlad jer je san bio o tome kako je bio na jednom mjestu gdje se okupio veliki broj ljudi. Otac i majka su dali bai’at u toku internacionalnog bai’ata.Član Grčke delegacije je rekao da nikada nije vidio nijednu muslimansku grupu da je tako organizovana. Rekao je kako je na đelsi svako pozdravljao drugog s toplinom i ljubavlju.

Član Slovenačke delegacije je rekao da je prije prisustvovanja đelsi znao o Džematu na akademskom nivou ali ga je učešće na đelsi uvjerilo da je sve što je pročitao o Džematu bilo stvarno, na primjer praktikovanje ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’. Jedna gospođa koja je univerzitetski profesor iz Slovenije rekla je da je prvi put prisustvovala bilo kakvom islamskom programu i da je upoznavanje bilo pozitivno. Ona je bila impresionirana predanošću s kojom su mladi služili hranu i vodu gostima.

Jedan policijski službenik iz Švedske rekao je da mu je prisustvovanje na đelsi dalo priliku da vidi poruku Ahmadijata stavljenu u praksu. On je rekao ako naša poruka stigne u Švedsku on će dati ostavku na svom poslu zato što policija neće više biti potrebna.

Jedan gost iz Švicarske koji je došao zadnji dan đelse rekao je  da je prisustvovao mnogim događajima širom svijeta ali da nikada nije vidio događaj nalik đelsi. On je vidio kako su volonteri bili staloženi i niko nije pokazivao nikakvu ljutnju. Drugi gost iz Švicarske je rekao da je najdojmljiviji dio đelse bio internacionalni bai’at.

Jedna gospođa novinar iz Jamajke rekla je kako je njen snimatelj bio prilično nervozan zbog dolaska na muslimanski skup. Kad je došao na đelsu pitao se je li sva ljubav i briga koji su pokazani bili stvarni ili pretvaranje. Na kraju đelse on je rekao da nema sumnje da su sva ljubav i bratstvo bili stvarni. Ova novinarka je intervjuisala hazreti Halifatul Mesiha i obećala je da će istrajno nastojati da širi našu poruku u Jamajci.

Jedna gošća iz Paname je rekla da nikada nije vidjela tako miroljubivu atmosferu nigdje drugo. Bila je iznenađena onim što je vidjela na đelsi i rekla je da će se sada u cjelosti zalagati da opovrgne  bilo kakva pogrešna shvatanja o islamu.

Jedna gospođa iz Kazahstana rekla je da je sa svojih 75 godina vidjela puno svijeta ali da je na đelsi vidjela stvarno služenje ljudima. Ona je rekla da je poslije đelse osjećala duhovnu svježinu i snagu.

Student iz Guatemale je rekao da je duhovna atmosfera đelse bila uputa.

Član parlamenta iz Hrvatske rekao je da je prvi put bio sa muslimanskom organizacijom. Rekao je ako se završni govor hazreti Halifatul Mesiha stavi u praksu svijet će postati kolijevka mira.

Jedan novinar iz Siera Leona je rekao da mu je Džemat učinio uslugu pozivajući ga na đelsu. Odlučio je u toku đelse da se pridruži Ahmadijatu i dao je bai’at u toku internacionalnog bai’ata.

Jedan Ahmadi gost sa Obale slonovače rekao je da je dugo godina Ahmadi ali da prije nije doživio takvo duhovno okruženje.

Član Britanskog udruženja Turin omotača (omotača Isaa) rekao je da je forum đelse bio najbolji takav forum kojem je ikada prisustvovao i rekao je da mu je đelsa dala priliku da iznađe mnogo o Džematu.

Stručnjak o Turin omotaču je rekao da mu je jedan od ciljeva dolaska na đelsu bio da obavijesti Ahmadi muslimane o svom istraživanju o Turin omotaču ali je smatrao da je više naučio od Ahmadi muslimana.

Božijom milošću o đelsi su naširoko izviještavali kroz štampu i odjeljenje za medije.

Đelsa vijesti, video snimci, televizija i online reportaže su uputili ove vijesti do 3.3. miliona ljudi. 2.79 miliona ljudi su čuli o đelsi na radiju dok je 7.7. miliona ljudi pročitalo o đelsi u štampanim medijima. Društveni mediji su uputili poruku do 5 miliona ljudi. Ukupno su vijesti o đelsi stigle do 12.63 miliona ljudi.

Osim iz Afričkih zemalja ove vijesti su prenesene na TV u Engleskoj, Škotskoj, Velsu, Irskoj, SAD, Kanadi, Pakistanu, Indiji, Francuskoj, Jamajki, Boloviji, Grčkoj i Belize. Najvažniji TV kanal koji objavljuje vijesti bio je BBC news (vijesti) 24 koji je izviještavao sa đelse tri puta. Francuska novinarska agencija AFP također je prenijela o đelsi i njihov izvještaj je prenesen na raznim veb stranicama uključujući Yahoo news, NBS news i MSN news. 34 radio intervjua su prenesena uključujući prenos na BBC radiju 4. Prenesen je intervju dug 20 minuta. Caroline Wyatt iz BBC intervjuisala je hazreti Halifatul Mesiha. Katoličke novine Herald su objavile članak dok su dva članka objavljena u Huffington Post. Ova poruka je također prenesena preko Twitera. Sve ovo je bio rezultat rada centralnog tima za štampu. Vjerujemo da je Džemat VB također radio na upućivanju poruke do barem 2 miliona ljudi. Uživo prenos direktno iz Hadeeqatul Mesih omogućile su slijedeće zemlje: Gana, Nigerija, Siera Leone, Uganda i Kongo.

Jedan Ganiac slušalac je nazvao i rekao da je bio kršćanin ali se osjećao vrlo emotivno poslije gledanja đelsa programa. Bio je uvjeren da je Ahmadija džemat na čelu predstavljanja islama.On je rekao da je njegova molitva da služi kao misionar Džemata. Jedna  gospođa je nazvala iz Gane i rekla da je muslimanka i da je poslije gledanja đelsa reportaže željela da bude Ahmadi musliman. Gledalac iz Ugande bio je tako impresioniran đelsa reportažom da je otišao u Ahmadi misionarsku kuću i dao bai’at. Jedan gledalac iz Gane je nazvao i rekao da Džemat predstavlja istinski islam. Jedna Ahmadi gospođa iz Gane je nazvala i rekla da je bila sretna da gleda tok đelse na televiziji.

Nacionalna televizija Siera Leona je takođe objavila uživo tok đelse. Jedan gledalac je nazvao i zahvalio se svima onima čiji mu je rad omogućio da gleda đelsu i učinili da se osjeća kao da je bio prisutan na đelsi. Programi đelse su takođe pokazana u četiri grada Konga. U Kinshasi su planirali da prenesu samo dva sata programa ali završni govor hazreti Halifatul Mesiha nije završen do tog vremena i televizijska stanica je napravila izuzetak i produžila prenos uživo dok govor nije bio završen. Ovo je imalo pozitivan odziv.

Deset miliona ljudi u Kongu su slušali program đelse na radiju. Štampa i tim za medije i MTA radili su vrlo dobro osobito osoba na dužnosti za prenos u Africi. Božijom milošću izvještavanje je bilo široko.

Da Allah uveća sposobnost mladih ljudi koji rade na MTA i štampi i u timu za medije.

Primili smo prigovor da nije bilo dovoljno stolica u glavnom šatoru i neki gosti koji su bolesni nisu dobili stolice zato što su ih zauzeli mlađi ljudi. Dodjela propusnica za stolice treba biti u skladu sa brojem stolica koje su omogućene. Ili treba biti omogućeno više mjesta za stolice ili organizovan poseban šator za starije i invalide. Tu treba biti više od jednog ekrana.

Općenito govoreći na zahode se dobro pazilo ali je bilo nekoliko prigovora o nedostatku vode i papira. Jedan gost koji nije Pakistanac prigovorio je da Pakistanski gosti nisu pokazali strpljenje na mjestu gdje je pijaca, gdje je trebalo stajati u redu i neki su se gurali. Jedan od ciljeva đelse je da pokažemo strpljenje i tolerantnost i damo drugima njihovo pravo. Sistem prevoza je općenito pohvaljen ali su radnici prigovarali o nekoliko gosta. Nije važno ko su gosti, jesu li porodica vršioca dužnosti ili porodica hazreti Halifatul Mesiha, dužnost je svakoga da radi kako mu radnici kažu. Mladi ljudi koji su bili na dužnosti postali su emotivni i rekli su da radije neće obavljati dužnost ako ih ljudi neslušaju. Ovo takođe nije ispravno. Radnici trebaju pokazati strpljenje i izvijestiti svoje nadređene da se bave situacijom.

Allahovom milošću đelsa je donijela mnoge blagoslove. Da Allah dadne da svaka osoba koja je bila prisutna na đelsi i gledala je na televiziji, napravi u sebi promjene i da oni koji su ovu poruku primili preko medija imaju mudrost da to razumiju i prihvate.

Najavljena je dženaza u odsustvu za Syedu Farida Begum sahibu, ženu Sahibzade Mirze Refik Ahmad sahiba. Ona je umrla prije tri dana. Bila je snaha hazreti Halifatul Mesiha II r.a.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp