U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Džuma i Đelsa salana

Kratki sadržaj

Nakon što je sve pozdravio sa ‘Assalamu alaikum ve rahmatullah’ – neka je mir nad vama i milost Allahova – i proučio kelimei šehadet: svjedočenje potpune Allahove Jedinstvenosti i da je Muhammed Njegov Poslanik i rob, i nakon što je uputio dovu Allahu s molbom da nas zaštiti od šejtana, Huzur a.t.b.a. je proučio suru Al-Fatiha i onda rekao:

Danas, ako Bog da, poslije džume namaza započet će đelsa salana. Petak i ibadet petkom je također važan. Mi trebamo shvatiti važnost petka i ispuniti dužnosti prema ovom danu. Zbog đelse, ovo ispunjavanje dužnosti uključuje da činite dove da đelsa bude blagoslovljena. U pogledu važnosti ibadeta petkom, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je petak najbolji dan. ‘U obilju prizivajte Allahove blagoslove na mene u ovom danu jer će oni ovog dana biti podneseni  meni.’ U hadisu je rečeno u pogledu važnosti džume da u toku petka dođe jedan moment kad svaka dova koju mumin (vjernik) učini bude primljena – a ovo je vrlo kratak moment u tom vremenu. Ako se, u toku hutbe, ili u toku ibadeta ovog dana, usredsredimo na  učenje salavata to jest prizivanja Allahovih blagoslova na Časnog Poslanika s.a.v.s. trebamo to činiti sa razumijevanjem i shvatanjem, sa znanjem i da molimo Allaha da utemelji vjeru koju je svijetu donio Časni Poslanik i utemelji njenu veličanstvenost i istinu među ljudima; i da, dajući nam sposobnost da budemo dio ovog napora, učini da budemo među onima koji sudjeluju u nagradama određenim za one od ummeta Časnog Poslanika – za ljude koji čine ovaj napor.

Kad učimo ‘Allahume barik Alla Muhammed’ mi molimo da Poslanikova veličanstvenost bude sačuvana i zavjere neprijatelja budu uklonjene. Da se sve zavjere neprijatelja vrate njima. Kad se okupimo danas i molimo Allaha na ovaj način to će privuči Božiju blagonaklonost prema nama. Mi ćemo sudjelovati u ovim blagoslovima primanjem dova. Kad Časnom Poslaniku budu podneseni ovi salavati i dove, nama od Poslanika budu priznate naše vlastite dove.

Jedan od velikih ciljeva naše đelse je da osiguramo da ljubav prema Bogu i Poslaniku obaviju naše srce. Mi možemo ispuniti ovaj cilj samo kad iz dubine svog srca uputimo salavat na Časnog Poslanika. I kad se popravimo u skladu sa svim Božijim naredbama i primjerom koji je  pred nas stavio Časni Poslanik s.a.v.s. Upućivanje salavata na Časnog Poslanika s.a.v.s. kroz njegovu ljubav pomoći će nam da postignemo ljubav prema Bogu. U toku ibadeta petkom, poslije toga, i u toku naredna dva dana, učite salavat sa velikom pažnjom tako da Allah, dajući nam Svoju milost, vrati neprijateljima zlo svih njihovih planova koje su oni sačinili protiv nas.

U blagoslovljenom primjeru koji je Časni Poslanik postavio pred nas vidimo veličanstvene primjere ispunjavanja dužnosti prema ljudima. Mi trebamo u sebe usaditi taj uzor. Bog nam je rekao da budemo ljubazni i sažaljivi jedan prema drugom. Čak u ovim stvarima mi vidimo uzor Časnog Poslanika. On nije mogao podnijeti nikakvu teškoću koja zadesi vjernike.

Allah je u Časnom Kur’anu  spomenuo ovo stanje Časnog Poslanika: ‘Njemu je teško što vi zapadate u teškoće.’ (9:128)

Teškoće jednog trebaju nas učiniti nespokojnim po uzoru Časnog Poslanika.

Jedan od ciljeva đelse je da uvećamo uzajamno jedinstvo. To je moguće samo kad osoba čini velike žrtve.

Kad je započeta đelsa neki pojedinci nisu napravili revolucionarnu promjenu. Obećani Mesija a.s. je bio jako razočaran i godinu dana nije dozvolio da se đelsa održi. Obećani Mesija a.s. očekuje bratstvo, ljubav i sažaljenje od članova svog Džemata. Zašto oni koji vjeruju u Obećanog Mesiju nisu u stanju da shvate teškoće drugih? Mi trebamo uvećati uzajamnu ljubav. Trebamo napredovati u svom obrazovanju u pogledu vjere. Svi prijatelji jedino radi svrhe napredovanja trebaju doći na ovu đelsu. Ove đelse su neophodne za duhovni napredak i odlikovanje u vjeri. Trebaju se poduzeti dugi koraci da osiguramo privlačenje Božije ljubavi.

Ova đelsa će nam također pomoći u stvaranju uzajamnih veza i dogodit će se mnoge druge koristi. Svaki od nas treba zapamtiti cilj ove đelse. Mi trebamo ispuniti uvjete ovog skupa. Ovo nije obično okupljanje. Naša usredsređenost treba biti na slušanje vjerskih učenja. Mi ne smijemo gubiti vrijeme, nastojte da uvećate vjersko obrazovanje.

Nastojte da pamtite Allahove naklonosti i kako Allah ispunjava obećanja koja je dao Obećanom Mesiji a.s. Kako je Bog učinio da njegova poruka stigne do krajeva svijeta. Činite dove za šehide Džemata. Da Allah sačuva Džemat od svih zavjera i smutnji neprijatelja.

Pogledajte novine, literaturu koji su izloženi. Redakcija magazina ‘Review of Religions’ (Pregled religija) je na svom izložbenom prostoru izložila omotač Isa a.s. (Isusa Krista). Gledanjem takvih izložbi osoba uviđa istinitost tvrdnji Obećanog Mesije a.s. Susrećite se jedan s drugim. Mnogi novi Ahmadi svjedoče kad se sretnu sa Ahmadi muslimanima iz raznih zemalja, da vide veliku ljubav.

Obećani Mesija a.s. je rekao da trebamo uvećati uzajamne veze i postati duhovno jedinstveni. Slomite sve kulturne prepreke.

Činite dove jedan za drugog tako da bude utemeljen veličanstveni standard. Ovi uzajamni odnosi trebaju biti jedino radi Allaha. Svi se trebamo boriti da nađemo i druge koristi ove đelse. U toku ovih dana, činite dove i borite se da sudjelujete u ciljevima koje je Obećani Mesija a.s. postavio.

Posvetite pažnju programima đelse na način da to poslije trebate poslušati (povinovati se tome). Slušajte pažljivo govore, nemojte pokazivati lijenost.

Oni koji ne slušaju pažljivo govore, oni im neće koristiti. Podsjetite se da sve što je spomenuto treba da čujete s velikom pažnjom ili vam to inače neće koristiti. Slušajte s namjerom da ne samo učite nego takođe da se povinujete (da se pokorite), napredujući u vjeri i čineći to korisnim za sebe.

Nemojte samo posvetiti pažnju na stil držanja govora nego se usredsredite na suštinu, srž onoga što je rečeno. Većina se usredsrede samo na način govora ali ne uspiju razumjeti ono što je zapravo rečeno. Obećani Mesija a.s. nije volio usredsređivanje samo na način govora. Muslimani na svoje skupove ne dolaze sa potrebnom predanošću. Kakvog smisla ima trošenje ogromnog novca kad ljudi ne posvete pažnju suštini. Da Allah osposobi sve učesnike da se okoriste od ove đelse. Poštujte radnike i pokoravajte im se. Volonteri su tu da vam pomognu. Bilo da se uputa odnosi na aranžman za sjedenje ili hranu, poslušajte ih. Neki pojedinci traže posebnu pažnju iz raznih razloga. Prema tome hrana treba biti dostupna cijelo vrijeme. Svaki pojedinac treba razumjeti da se trebaju okoristiti od ove đelse. Majke trebaju donijeti hranu za svoju djecu.

Kašnjenje u saobraćaju uzrokuje kašnjenje u đelsa programima. Pokoravajte se osoblju za bezbjednost, ostanite oprezni. Napredak Džemata čini mnoge zavidnim. Trebamo moliti Allaha da budemo sačuvani od zavjera zavidnih. Đelsa programi imaju razne upute koje trebate pročitati i povinovati se.

Obećani Mesija a.s. je rekao da se trebamo sjetiti onih koji su umrli u ovoj godini jer je i ovo jedan od ciljeva.

Prva dženaza je za jednog šehida. Mukarram Ikramullah sahib, šehid iz Taunsa Sharif, Dera Ghazi Khan. Bio je pogođen u svojoj radnji medicinske opreme, 19. augusta 2015. Napadači su, dok su odlazili, ponosno proglasili da su ubili nevjernika. Ikramullah sahib je poslije završetka obrazovanja otvorio radnju medicinske opreme. Otvorio je  ovu radnju prije devet godina. Oženio se 2009. Bio je vrlo pobožan, vrlo predan. Učestvovao je u naporima pomoći u poplavama. Omogućavao je besplatne lijekove za siromašne. Bio je muusi, imao je razne službe u Džematu. 11. jula 2015, neki pojednici su tamo napali džamiju i on je vodio istragu i primio je prijetnje. Njegova žena kaže da je u snu vidio Obećanog Mesiju a.s. koji mu je rekao da dođe bez oklijevanja. On je iza sebe ostavio  dvoje djece: kćer (4 godine) i sina (2 godine). Njegova djeca su Vakf e nau. Da Allah uzdigne njegov položaj i pokloni strpljenje njegovoj porodici. Amin.

Druga dženaza je za profesora Muhammeda Ali sahiba, koji je umro 14. augusta 2015. On je prihvatio Ahmadijat u mladosti i obavljao je službe za Džemat. Bio je jedini Ahmadi u svom selu. Položio je magistarski iz filozofije. Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je primio njegovu molbu da život posveti služenju vjeri. Podučavao je razne predmete na koledžu. Služio je kao privatni sekretar hazreti Halifatul Mesihu III r.a. Također je bio profesor engleskog u školi Đamia. Preveo je knjige Obećanog Mesije a.s. Muhammed Ali sahib je bio prvi službenik Vakf e nau programa. Zbog njegovog velikog zanimanja za prijevod, bio je glavni prevodilac za Džemat. Služio je dugo vremena u senatu Pundžabi univerziteta. Napisao je  veličanstvenu poeziju na urdu i pundžabi jeziku. Bio je vrlo vrijedan radnik. I vrlo pobožan. Čak je 13. augusta, prije smrti nastavio raditi u kancelariji. Imao je srčani udar. Iza sebe je ostavio dvije sestre i dvojicu braće.

Hazreti Halifatul Mesih II r.a. kaže da je Muhammed Ali sahib bio iz Jalandara i da je Ch. Muhammed Ali sahib bio iz Jalandara. Chaudhry Muhammed Ali sahibu je data sposobnost da prevede više od drugog Muhammed Ali sahiba. On je prevodio vrlo precizno. Mujeeb ur Rahman sahib advokat je rekao da je Chaudhry sahib veliki zaljubljenik Halifata. Njegova ljubav prema Halifatu je ostavljala dojam na svakoga.

Čak njegovi studenti svjedoče da ih je Muhammed Ali sahib poučavao prikladnom vladanju. On je jednom od njih rekao da ih u bilo koje vrijeme  mogu posjetiti neki članovi Džemata i da zato nikada ne smiju pokazivati bilo kakvu formu lijenosti ili umora. Mnogi će pokušavati da prepoznaju vaše slabosti. Prihvatite ih. Ako neko iznese neki prigovor na Džemat ili Halifat uopće ih nemojte tolerisati. Dr. Noori sahib kaže da je čak poslije srčanog udara prije mnogo godina, imao osmijeh na licu i spominjao je Boga. Uvijek je molio Allaha da ga osposobi da ispuni svoje dužnosti koje mu je dao tadašnji Halifa. Imao je veliku ljubav za svakog i za sve halife. Istinski Ahmadi voli sve halife. Njegov jedini cilj je bio da bude predan Halifatu. Da Allah nastavi darovati Džematu tako predane i odane pojedince.

Sva hvala pripada Allahu. Mi Njega hvalimo, mi tražimo pomoć od Njega i tražimo Njegovu zaštitu; mi se Njemu povjeravamo, mi se samo na Njega oslanjamo i tražimo zaštitu od zla. Koga god On uputi na pravi put, niko ga ne može zavesti. On je Jedan i nema druga. Mi svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. O robovi Allahovi! Da vam Allah bude milostiv. Zaista, Allah vam naređuje da postupate pravedno. Zabranjuje zlo koje se tiče vas samih i zlo koje utiče na druge. On vas upozorava da ne budete nemarni. Sjećajte se Allaha; On će se također sjećati vas. Prizivajte Njega i On će odgovoriti na vaš poziv. Zaista je spominjanje Allaha najveća vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp