U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa Salana 2015: Gostoprimstvo i naša odgovornost

Kratki sadržaj

Allahovom milošću Đelsa salana Džemata Ahmadija VB počinje narednog vikenda. Volonteri su zauzeti zadnjih nekoliko sedmica u Hadikatul Mehdi gdje pripremaju za đelsu.  Ove pripreme Hudama i drugih volontera su se pojačale u zadnjih deset dana. Nije mali podvig napraviti sve aranžmane na onome što je u suštini livada. Hudam iz raznih dijelova VB i drugi volonteri ovaj zadatak obavljaju sa iznenađujućom vještinom, i primjer ovoga se ne može naći u cijelom svijetu ni u jednoj drugoj organizaciji. Božija je milost da je On usadio ovu ljubav u mlade muškarce i druge nakon davanja zavjeta bai’ata Obećanog Mesije a.s. Bilo da je sunčano ili kišovito ovi mladi ljudi nesebično služe radi Đelsa salane kako ju je započeo Obećani Mesija a.s. I u toku Đelsa dana hiljade drugih volontera će im se pridružiti da služe goste i učiniti da se đelsa odvija bez smetnji. Kasnije je potrebno mnogo vremena da se sve to smota, rasklopi i skloni. Ovi volonteri će biti muškarci, žene, djevojčice, dječaci, djeca i stariji. Ovo je izvanredna ljubav da se služi gostima Obećanog Mesije a.s. koja se ne može naći nigdje drugo do u Džematu Obećanog Mesije a.s.

Svjetovništvo i materijalizam je mjerilo većine zapadnog svijeta i u ovom svijetu ovi Ahmadi mladi ljudi sebe dobrovoljno nude krajnje ponizno da služe na ovaj način. Mi trebamo činiti dove za njih da ih Allah osposobi da svoje zadatke obave na krajnje izvanredan način i da ih zaštiti od sveg zla i teškoća.

U skladu sa svojom praksom hazreti Halifatul Mesih je u današnjoj hutbi govorio na temu gostoprimstva i rekao da je zaista potreba vremena da se tako radi. Nema sumnje da svi volonteri služe sa svim potrebnim naporom i pažnjom ali uvijek ima nekih novopridošlih koji se pridružuju i djece koja prvi put služe i naravno također je neophodno podsjetiti one koji su prije služili tako da imaju u vidu blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i vode računa o praksi njegovog istinskog i revnog poklonika, Obećanog Mesije a.s. tako da budu postignuti visoki standardi.

Časni Kur’an spominje gostoprimstvo hazreti Ibrahima a.s.. Kad je primio goste njegov prvi odgovor, nakon što im je zaželio dobrodošlicu i pozdravio ih selamom, bio je da traži da se za njih pripremi jelo. Hazreti Lutova zabrinutost za njegove goste je također spomenuta u Časnom Kur’anu da im njegov narod ne bi stvorio teškoće.

Neudobnost gosta nije nešto što treba zanemariti. Neudobnost gosta u bilo kojem obliku ili formi je sramota za domaćina. Zato islam naređuje poštovanje i obzir prema gostima. Izvanredne odlike Časnog Poslanika s.a.v.s. koje je hazreti Hatidža nabrojala u vrijeme nakon što je on primio svoju prvu Božiju objavu i bio je uznemiren, uključivalo je njegovu odliku nenadmašnog gostoprimstva. Postoje stotine primjera u njegovom blagoslovljenom životu gdje je on pokazao krajnje izvanredan način poštovanja i obzira prema gostima.  On je ovim odlikama također poučio svoje ashabe koji su nastavili da pokazuju velike postupke gostoprimstva koje je Bog blagoslovio.

Bila je praksa Časnog Poslanika s.a.v.s. kad bi došlo mnogo gosta da bi ih on podijelio među svojim ashabima i neke goste bi uzeo sebi. Jedan ashab prenosi da je jednom bio među gostima koje je Časni Poslanik s.a.v.s. uzeo sebi. On je odveo goste kući i pitao hazreti Ajšu r.a. da li ima bilo šta da im iznese. Ona je rekla da je bilo nešto malo što je ostavila ustranu za Časnog Poslanika s.a.v.s. da prekine post (za iftar). On je od nje tražio da iznese hranu. Časni Poslanik je okusio malo hrane i onda to dao gostima.  Oni su jeli bez gledanja i bili siti. Časni Poslanik s.a.v.s. je onda pitao ima li išta za piće. Hazreti Ajša je poslužila napitak koji je Časni Poslanik prvi probao i onda ponudio svojim gostima koji su bili napijeni. Razlog zašto je Časni Poslanik s.a.v.s. lično prvo probao hranu i piće mora biti da je bio da prouči dovu da Allah blagoslovi hranu tako da može biti dovoljno za sve da jedu. Mnogo je drugih iznošenja o tome da je Časni Poslanik blagoslovio hranu dovom.

Ponekad gosti mogu stvoriti vrlo neprijatnu situaciju za svoje domaćine koja može biti vrlo izazovna (zahtjevna) ali uzvišeni primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. je bio takav da je jednom neki gost koji je bio na konaku ujutro ostavio iza sebe uprljanu posteljinu, možda zbog toga što je pokvario stomak ili namjerno zbog neprijateljstva. Umjesto da prigovara, Časni Poslanik s.a.v.s. je sam oprao uprljanu posteljinu.

Zbog takvih iznenađujućih djela ashabi su također dali ogromne žrtve za svoje goste. Događaj koji je zaista izvanredno iznošenje gdje je jedan ashab uspavao svoju djecu pod izgovorom da su stigli gosti i u kući je bilo hrane dovoljno samo da se nahrane djeca. Kad je Časni Poslanik s.a.v..s poslao neke goste  njemu, ovaj ashab i njegova žena su odlučili da djecu stave na spavanje, onda su donijeli hranu gostima ali su ugasili lampu pod nekim izgovorom i onda  su se pretvarali da jedu u mraku dok su gosti jeli dok se nisu zasitili koliko je bilo hrane. Narednog jutra kad je ovaj ashab otišao da vidi Časnog Poslanika s.a.v.s. on se nasmijao i rekao da je ovaj plan da se gosti nahrane prethodne noći bio takav da je to također uveselilo Boga. Bog je bio tako zadovoljan s tim da je obavijestio Časnog Poslanika s.a.v.s. o cijelom događaju!

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da osoba koja vjeruje u Boga i Sudnji dan treba reći nešto dobro ili inače treba šutiti. Osoba koja vjeruje u Boga i Sudnji dan treba poštovati svog komšiju. Osoba koja vjeruje u Boga i u Sudnji dan treba iskazati čast svom gostu.

Časni Poslanik s.a.v.s. je ispitivao goste kakvo su gostoprimstvo ashabi pokazali.  U takvoj prilici jedan gost je rekao: ‘O Božiji Poslaniče, oni su nama dali mehku posteljinu da spavamo i finu hranu da jedemo i također su nas poučili o Knjizi i sunnetu. Takve su obaveze domaćina. Ljudi koji očekuju đelsa goste u svojim kućama ne trebaju trošiti noći u beskorisnom razgovoru nego trebaju imati religijske razgovore i trebaju usađivati religijsko znanje.

Na đelsi mi također imamo goste izvan Džemata. Tim volontera za gostoprimstvo na svakom mjestu gdje gosti borave trebaju pokazati veličanstvene uzore tako da gosti cijene to što su došli na vjerski skup.  Kad god imaju slobodnog vremena, bilo to danju ili noću, umjesto da vrijeme troše u beskorisnom razgovoru, trebaju imati religijske diskusije. Ovo će imati dobar dojam na goste i oni će uvidjeti da su se Ahmadi okupili u ova tri dana uistinu otkidajući se od svjetovništva. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu bili samo veliki domaćini u smislu omogućavanja najboljeg smještaja, hrane i pića, oni su također zadovoljili duhovne potrebe svojih gosta tako da  su po povratku kući gosti mogli prenijeti ovo učenje drugima.

Mi imamo odjeljenja za širenje poruke i za odgoj. Obezbjeđivanje duhovne pomoći je zadatak vršioca dužnosti i treba biti poduzet na izvanredan način. Lijepa riječ i djelo volontera je također sastavni dio gostoprimstva.

U ovo doba je istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećani Mesija a.s. također utemeljio veličanstvene uzore gostoprimstva.

Jedan gost koji je posjetio Kadian i dao je zavjet bai’ata i imao je odnos da je bio sljedbenik Obećanog Mesije a.s., masirao je njegova stopala iz poštovanja. Upravo tada je jedan hindu pokucao na vrata. Ashab je ustao da otvori vrata ali je Obećani Mesija a.s. na brzinu tamo stigao prvi. On je rekao da je ovaj ashab bio gost a da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da se gostima treba ukazati čast. Ovdje vidimo dva aspekta. On je dozvolio ovom ashabu da masira njegova stopala zbog toga što je bio njegov sljedbenik ali mu je u njegovom svojstvu gosta Obećani Mesija a.s. odmah pokazao poštovanje otvarajući sam vrata i također je pozdravio osobu koja je došla.

Jedanput je neki Ahmadi gost putovao u Kadian u toku zimskih mjeseci da se sretne sa Obećanim Mesijom a.s. Bilo je kišno vrijeme i on je tamo stigao uveče. Uzeo je večernji obrok i otišao na spavanje. Neko je pokucao na vrata prilično kasno u noći. On je bio iznenađen kad je vidio Obećanog Mesiju a.s. na pragu kako drži čašu toplog mlijeka u jednoj ruci a lampu u drugoj. On je rekao da mu je neko donio mlijeka pa je mislio da ga ponudi svom gostu koji je možda navikao da pije mlijeko. Ovaj gost je zaista bio dirnut do suza kad je vidio da ga služi onaj ko je bio određen od Boga!

Obećani Mesija a.s. je vodio brigu o posebnim dijetalnim potrebama ljudi raznih religija. Zbog razloga upravljanja, u vrijeme đelse međutim, bila je pripremljena samo jedna vrsta hrane. Sada u današnje vrijeme Džemat je napredovao u smislu upravljanja i sredstava i radi opća kuhinja a omogućena je i druga hrana. Nema problema u ovome i u ovome nema ništa pogrešno. Neki ljudi nepotrebno iznose prigovore. Oni trebaju pokazati tolerantnost. S ciljem da gosti izvana, koji su često poznati kao Tapšir gosti, znaju šta se općenito servira na đelsi. Hrana opće kuhinje također treba biti i njima servirana. Neki to s voljom jedu. Glavna stvar je da ovaj posebni aranžman za hranu prvo nije bio moguć ali sada jeste i zato se provodi. Ovaj aranžman je bio dostupan u Rabvi također. Zaista, Ahmadi musliamani trebaju općenito jesti ono što je skuhano za svakoga kao i vršioci dužnosti, ukoliko nemaju posebne dijetalne zahtjeve iz zdravstvenih razloga ili su na dužnosti sa posebnim gostima, onda trebaju jesti s gostima.

Jednom u toku života Obećanog Mesije a.s. zbog grešaka upravljanja, gostima nije poslužena hrana kako treba. Bog je obavijestio Obećanog Mesiju a.s. o ovome i on je rekao da ga je Bog obavijestio da je prethodne noći bilo licemjerstva u služenju hrane gostima. Obećani Mesija a.s. je otpustio radnike u kuhinji na šest mjeseci. Uprkos njegove nježne prirode on nije tolerisao manjkavost i licemjerstvo u služenju gostima. Onda je on lično nadgledao rad kuhinje. Odjeljenje za gostoprimstvo treba biti vrlo pažljivo. Niko ne treba da ima bilo kakav prigovor u bilo kakvom obliku i formi.

Gostoprimstvo ne nalaže samo služenje hrane. To nalaže služenje hrane, uskladištenje i dopremu hrane. Zaista bilo kakva opuštenost u dopremi može izazvati kašnjenje u služenju hrane. Gostoprimstvo uključuje smještaj, koji treba biti prikladno omogućen. Tu je također sistem čistoće, i opće i čistoće zahoda. Mogućnost za parkiranje auta je takođe uključeno u gostoprimstvo. Bilo kakav haos u ovome može uznemiriti goste i također omesti đelsa programe. Onda je tu ogroman posao da se široke staze postave radi vlažnog vremena, također kolica koja prevoze starije i invalide i služba prevoza do Hadiqatul Mehdi od dva vanjska parkirališta za auta. Ukratko, tu je mnogo posla koji dolazi pod gostoprimstvo. Ako ovi zadaci budu urađeni kako treba sve drugo dolazi na mjesto. Medicinska pomoć također podpada pod gostoprimstvo. Ukratko, 80% ili više đelsa zadataka dolazi pod gostoprimstvo. Svako treba zapamtiti da gostoprimstvo nije samo zadatak za one koji nose značku sa ukrasom natpisa ‘gostoprimstvo’ na njoj. Gostoprimstvo je zadatak skoro svakog vršioca dužnosti.

Danas, 14. augusta je dan nezavisnosti Pakistana. U ovom pogledu trebate činiti dove da Bog podari stvarnu nezavisnost Pakistanu i čuva ga pod zaštitom protiv samo-kontrolisanih vođa i sveštenstva. Da Allah dadne razum javnosti da izaberu vođe koji su iskreni i koji će ispuniti povjerenja!  Da razumiju da neprestalnost ove zemlje leži u pravdi, ispunjavanju prava jedan drugog i u okretanju Bogu! počinjena je okrutnost u ime Boga, Gospodara svih svjetova, Milostivog, Samilosnog. U ime Boga i Njegovog Poslanika, koji je bio milost za cijelo čovječanstvo. Počinjena je okrutnost svuda, protiv Ahmadi muslimana koji su odigrali bitnu ulogu u stvaranju ove zemlje i dali žrtve! Pa ipak, nije važno gdje se u svijetu nalaze, Pakistanski Ahmadi muslimani trebaju biti odani domovini, da Allah sačuva ovu zemlju! Ona je u većoj opasnosti od domaće prije nego od vanjske pretnje; od samo orijentisanog svećenstva i vođa. Da oni vode zemlju sa strahom od Boga, nikakva vanjska moć  ne može povrijediti ovu zemlju. Pakistanski Ahmadi muslimani trebaju posvetiti koliko god mogu pažnje za zemlju da je Allah čuva u sigurnosti i bezbjednosti.

Najavljene su  dvije dženaze u odsustvu.

Za Kemal Aftab sahiba iz Huddersfielda VB koji je umro od leukemije, 7. augusta 2015 u bolnici u Leedsu sa 33 godine. On je bio u stanju da služi Džemat u raznim svojstvima. U vrijeme smrti bio je oblasni qaid za Yorkshire kao i sekretar odgoja za Hudderafield jug. U toku bolesti započeo je ‘bolničku kampanju’ sa svog bolničkog kreveta da sakupi 50.000 funti za istraživanje leukemije. On je nesebično radio do zadnjeg daha na raznim projektima da služi ljudima i na širenju poruke. Imao je krajnje iskrenu i odanu vezu sa Hilafetom. Uprkos bolesti i slabosti uredio je  vezu za MTA u svojoj bolničkoj sobi da gleda uživo prenose Huzurovih govora na zadnjoj Hudam ištemi. National dnevni Gardian novine su ga nagradile nagradom ‘volonter godine’.

On je došao da se sretne sa hazreti Halifatul Mesihom nekoliko dana prije smrti. Uprkos bolesti bio je krajnje fleksibilan i veseo i nije pokazivao nikakvog znaka da ima bolove iako je u to vrijeme imao velike bolove. Uvijek je imao vrlo iskrenu i odanu vezu sa Halifatom.

Njegov brat Farooq Aftab piše da je on bio praunuk Seth Ditta sahiba, ashaba Obećanog Mesije a.s. Kuća njegovog djeda je bila neuspješno napadnuta u vrijeme teškoća 1974 i njegov djed je bio šest mjeseci zatvoren kao zatvorenik savjesti. Kamal Aftab je bio vrlo draga, uljudna i hrabra osoba i pomagao je drugima i svi su ga voljeli. I Ahmadi i neahmadi su mu se divili i ne čujemo ništa o njemu osim hvala. Bio je popularan među mladima i starima, i prijatelj prema svakome. lijepo je služio  svoje roditelje i pazio na braću i sestre. Bio je vrlo tačan o obavljanju namaza i na čelu služenja ljudima. Bio je vođa projekta Humanity First programa ‘Dar vida’ i radio je na planu da u Istočnoj Africi napravi kliniku za oči. Bio je aktivan radnik na širenju poruke i nije propuštao nijedne prilike da širi poruku.

U toku vremena provedenog u bolnici predstavio je Džemat doktorima i drugim radnicima. Uredio je da može gledati MTA u bolnici gdje je drugima pokazao ove programe i ovo je otvorilo puteve širenja poruke. Bio je aktivan član Majlis Ansar novina koje šalju poruku islama hiljadama ljudi.

Kamal sahibov drugi brat Yousaf Aftab piše da je on lično pokušavao i dovodio one hudam i Aftal koji nisu imali snažnu vezu sa Džematom, da mu se približe. Pokušavao je da usadi ljubav Halifata u srca. Ponekad je članove Hudama dovodio u Fazl džamiju u Londonu da bi mogli klanjati namaz iza hazreti Halifatul Mesiha i osnovati vezu s njim. On je skretao pažnju članova Hudama općenito i članova amile pogotovu na obavljanje namaza i takođe poduzeo praktične korake da ovo postigne. On bi neke članove Hudama odvodio u džamiju radi fadžr (sabah) namaza.

Dr Aziz piše da je poslije dijagnoze Kamal Aftab sahib rekao da je za njega dobro sve što je Božija volja. Njegova najveća briga, nakon što mu je data dijagnoza, je bila da intervjui koji su bili pripremljeni poslije zemljotresa u Nepalu budu stavljeni na internet tako da svijet zna o služenju ljudima koje Džemat obavlja. Njegova bolest je bila bolna s medicinske tačke gledišta ali se on nastavio smješiti. U toku ovog vremena u bolnici rekao je da ne smijemo gubiti nijednu priliku da širimo poruku jer je Obećani Mesija a.s. izrazio svoju želju da bi uveliko širio poruku da je znao engleski jezik.

Naš Abid Waheed koji je na dužnosti vezano za štampu piše uz svoje razne usluge Džematu Kamal sahib je osnovao mnoge veze s medijima za službu štampe. Uprkos svoje bolesti potsticao je novinare preko telefona i emaila sa svog bolesničkog kreveta da prisustvuju đelsi. Nakon što je napravljen  centralni medijski tim on bi često zvao da iznađe o naporima Adam Walkera. Ako bi smatrao da je posao bio manjkav bio bi vrlo emotivan i rekao bi da trebamo cijeniti značaj svog rada.

Na đelsi bi izgledao svježiji od ostalih premda nije dovoljno spavao i njegov pozitivan izgled je imao vrlo dobro dejstvo na druge. Pravio je nove kontakte bez oklijevanja. Postao je izvor upućivanja Ahmadija poruke medijima čak u smrti. BBC, ITV i Belfast Telegraph itd su objavili članke o njegovoj smrti. Popularni ljudi su mu odali svoje poštovanje na društvenim medijima. ITV novinar Heather Clark je rekla da kao novinar ne bi trebalo da ostane bez riječi ali da je bila izuzetno tužna zbog smrti Kamal Aftaba. Ona je rekla da dobri umiru mladi i da sada trebamo čuvati u životu njegovo ime i njegov rad.

Margaret Emsley, šef Vijesti ITV Yorkshira rekla je da je Kamal Aftab bio vrlo dobra, ljubazna osoba. Vidjevši ga čovjek osjeća da je vodio vrlo sretan i ispunjen život. Dodala je da će mu odati poštovanje na TV.

Predsjednik Džemata Huddersfielda piše da je Kamal Aftab sahib bio izuzetno poslušan i imao vezu snažne ljubavi sa halifatom i Džematom koja je nadahnjivala divljenje. Bio je izuzetno redovan u obavljanju namaza i imao veliku ljubav da služi ljudima. Ako bi ikada kasnio da podnese izvještaj i kad bi bilo zatraženo on bi se uvijek izvinuo.

Muhammed Ali sahib iz Hartlepoola piše  da je prošle godine otišao u Irsku sa Kamal sahibom radi wakfe arzi programa. Kamal sahib je bio oblasni predsjednik a Muhammmed Ali sahib lokalni predsjednik. Pa ipak je Kamal sahib odredio njega vođom za ovo putovanje i cijelim putovanjem mu je iskazivao poštovanje. On je napravio posebne aranžmane za klanjanje tahadžud namaza i s ljubavlju je prenosio poruku i pitao našeg misionara u Irskoj, Ibrahim Noonon sahiba koji je najbolji način da kršćanima prenosimo poruku.

Drugi članovi Hudama takođe su pisali i odali poštovanje Kamal sahibu. Bivši predsjednik Huddersfielda piše da je poznavao Kamal sahiba još kao dijete. Bio je drugačiji od druge djece. On se ne bi svađao, nije bio drzak i poštovao je starije od djetinjstva. Imao je snažnu ljubav za služenje Džematu. Nije pretjerano reći da se uistinu držao svog zavjeta.

Jedan hadim je napisao da je Kamal sahib volio da služi iz pozadine i nije volio da bude u centru pažnje. Imao je duboku ljubav prema Kur’anu i hadisima i kad god bi prevod neke knjige Obećanog Mesije a.s. bio objavljen na engleskom jeziku on bi odmah obavijestio druge.

Bio je osoba bezbrojnih vrlina. Da Allah uzdigne njegov položaj i dadne čvrstinu, strpljenje i olakšanje njegovim starim roditeljima i dadne utjehu njegovoj braći i bliskim i dragim.

Muhammed Naem Awna sahib, koji je imao 36 godina a njegov sin 12 umrli su utapanjemu  u rijeci Rhine. Naem sahib je bio u posjeti svojoj porodici u Njemačkoj sa svojom ženom i djecom. Plivao je u rijeci Rhine kad su veliki talasi bili stvoreni poslije prolaska broda. Jedan veliki talas ga je povukao u dubinu vode. Njemački spasioci su spasili tri člana porodice ali je Naem sahib ponovo otišao u vodu da spasi svog sina i obojica su bili savladani velikim talasom.

Naem sahib je preselio iz Njemačke u VB 2005 i bio je aktivan član Hudama ovdje. Obavio je umru 2012. Bio je vrlo učtiva i prijateljski naklonjena osoba. Iza sebe je ostavio ženu i dvije kćeri. Farooq Aftab sahib piše da je poznavao Naeem sahiba mnogo godina. On je bio pobožna osoba i pomagao je drugima ali nikada nije opterećicvao bilo koga svojim stvarima.

Uzimao bi mjesec dopusta s posla da obavi svaku vrstu teških dužnosti. Da Allah uzdigne njegov položaj i da On pazi na Naeem sahibove kćeri.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp