U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ramazan: Lično popravljanje i naše odgovornosti

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je rekao da se naš Džemat ne treba ograničiti na diskusije i debate jer one nisu stvarni cilj. On je rekao da su lično čišćenje i popravljanje neophodni i da su to svrhe za koje ga je Allah poslao.

On je želio da se promijeni praksa Džemata. Rekavši da se ne ograničimo na diskusije i debate on je mislio da se ne ograničimo samo na riječi i možda promijenimo svoje stajalište tako da nama odgovara a nismo u stanju da se držimo dobrih moralnih standarda. On je želio da nam lično čišćenje bude dio života s ciljem da ispunimo dužnosti prema zavjetu bai’ata. Ahmadi muslimani trebaju zapamtiti da trebaju držati u vidu Božije naredbe i staviti ih u praksu s ciljem da ispunimo dužnosti bai’ata. Mi stalno trebamo voditi računa da u vidu imamo Božije zadovoljstvo. U zadnjoj hutbi petkom bilo je objašnjeno da trebamo naredbu: ‘…Zato oni treba da se odazovu Meni…’ (2:187) prakticirati svim svojim mogućnostima i trošiti svoj život u skladu sa Božijim naredbama da bismo doživjeli prihvatanje dove. Trebamo razmišljati o sebi u posebnoj duhovnoj atmosferi ramazana da vidimo do koje mjere  smo Božije naredbe učinili dijelom svog života, inače će naše izjave biti samo verbalna tvrdnja da se držimo Božijih naredbi.

Časni Kur’an ima brojne naredbe koje neprestalno trebamo držati u vidu tako da možemo voditi računa o tome da se stalno popravljamo. Danas su u hutbi petkom razjašnjene neke ove naredbe  koje igraju dio u ličnom čišćenju i također stvaraju ljubav i mir u društvu.

Allah kaže u Kur’anu: ‘A robovi Milostivog su oni koji skrušeno idu zemljom, i kad im se neznalice obrate oni kažu: ‘Mir (selam)!’ (25:64) To jest, oni ne idu oholo, zapravo idu nježno. Ovaj ajet ukratko u glavnim crtama općenito prikazuje veliku moralnu i duhovnu revolucionarnu promjenu koju je izvršio Časni Poslanik s.a.v.s. koju su njegovi ashabi posvojili. Bilo je vrijeme kad je svijet zakoračio u moralni mrak i šejtanski uticaj je bio dominantan. Svijet je bio u nemiru i metežu zbog egoizma, sebičnosti i zla. Ovo je bilo vrijeme kad je čovjek poučen visokom moralu i poniznosti što je imalo za posljedicu da ljudi postaju oličenje naprijed spomenutog ajeta. Danas je svjetska situacija slična i slanjem istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećanog Mesije a.s., Bog je želio da budu stvoreni slični robovi Milostivog Boga. Iz ovog razloga mi trebamo držati u vidu dostojanstvo, nježnost i poniznost, i lišiti se svake oholosti. Istinski robovi milostivog Boga trebaju voditi računa o ovome. Takvi ljudi šire ljubav i postaju garancija mira u društvu. Oni na poticanje neznalica odgovaraju pozdravom i umjesto odgovora oni mole (Boga) za sigurnost i mir neznalice. Odgovoriti na ovaj način radi Milostivog Boga kad  osoba ima moć i vlast je vrlo visok moral koji osobu čini istinskim Božijim robom.Ljudi koji ovo slijede također doživljavaju primanje dova i oni su vrsta ljudi o kojoj je Obećani Mesija a.s. rekao da oni sebe čiste, traže Božije kraljevstvo i utemeljuju Božije kraljevstvo na Zemlji.

Bog želi da se ljubav, mir i bratstvo čovjeka šire u svijetu i da se čovjek oslobodi od zamke šejtana i da ovaj svijet postane džennetski (rajski). Iz ovog razloga On šalje poslanike i među poslanicima Časni Poslanik s.a.v.s. je bio najizvrsniji da poučava ljude kako da postanu istinski Božiji robovi. On je poučavao da, ako budemo tražili Džennet na ovom svijetu, onda prvo svijet mora postati džennetski (rajski) i biti kao oni o kojima Bog kaže u Kur’anu: ‘Zato uđite među robove Moje, i uđi u Dženet Moj.’ (89:30-31)

Ramazan ima radosne vijesti da su vrata Dženneta širom otvorena u toku ovog mjeseca a da su vrata Džehennema zatvorena i da Bog dolazi bliže čovjeku. Bog je zaista blizu čovjeku cijelo vrijeme, ovdje je značenje da On uvećava nagrade dobrih djela u toku ramazana. Svaki Ahmadi musliman, koji je istinski musliman, koji je dao zavjet Obećanog Mesije a.s. da postane rob Milostivog Boga, treba napustiti ohlost, uobraženost i otuđenje, s poniženjem dovoditi do izmirenja i širiti mir kod kuće i u društvu.

Časni Poslanik s.a.v.s. nas je poučio da poprimimo poniznost do takvog stepena da niko ne bude ponosan ni zbog čega. Ne postoji neki vanjski način da ovo ocijenimo i svaka osoba koja tvrdi da ima vjeru treba razmisliti o sebi i vidjeti je li oslobođen sveg ponosa: ponosa zbog porijekla, ponosa zbog imetka, zbog toga što ima visoko obrazovanu djecu, ponosa zbog svojih akademskih sposobnosti itd. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Arap nije viši od nearapa niti je nearap viši od Arapa. Glavni aspekt je ispravnost i onaj ko je ispravan neće gajiti nikakvu formu ponosa. Ponekad neko može biti jako ponosan o svojim akademskim sposobnostima da postaje udaljen od vjere. Kad je Bog naredio Časnom Poslaniku s.a.v.s. da objavi: Ja sam poglavica cijelog čovječanstva, on je dodao: Ja nemam nikakvog ponosa u ovom pogledu. Ovo je bio njegov nivo poniznosti nakon što je postigao visok položaj koji niko drugi ne može doseći. Takva je bila njegova želja da čuva mir i bratstvo ljudi da je, kad je jedan Jevrej rekao da je bio povrijeđen kad je pokušao da nekom muslimanu dokaže nadmoćnost  hazreti Musaa a.s, ovaj musliman je odgovorio grubo govoreći da je položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. viši, Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Nemojte meni davati prednost nad Musaom.’ Ovo je blagoslovljeni uzor da se održi mir u društvu i odgovor je onima koji iznose negativne optužbe protiv Časnog Poslanika s.a.vs. i također je odgovor za one koji provode divljačku okrutnost u njegovo ime.

Mi, koji smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s.obavezani smo da odbijemo optužbe protiv ove blagoslovljene osobe. Radi ovoga trebamo postati utjelovljenje istinskih učenja onoga za kojeg tvrdimo da smo ga prihvatili. Zaista, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Bog kaže ko god posvoji poniznost radi Mene ovoliko’, i spustio je svoj dlan prema tlu da ga je skoro dotakao, ‘Ja ću ga uzdići do ove visine’ i podigao je svoj dlan vrlo visoko. Bog daruje nezamisleve uzvišenosti onima koji posvoje poniznost radi Njega, gnušaju se oholosti radi Njega i nastoje da iskorijene mržnju iz društva radi Njega s ciljem da stvore mir i sigurnost.

Mi trebamo razmisliti o sebi u toku ramazana i radi Allaha  dokrajčiti porodične zavade i stvoriti okruženje mira. Zavade među braćom često su izazvane egoističnim razlozima i treba ih dokrajčiti i treba činiti dove za naše protivnike tako da nered i haos u svijetu prestanu. Mi mnogo govorimo o miru ali on dolazi do odsudnog časa kad i vi također budete upleteni u zavade i dokrajčite ih radi Allaha.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja upozoravam svoju zajednicu da odbace oholost jer je oholost najomraženija u Božijim očima, u očima Gospodara slave… Onaj ko ne sluša ljubazno svog brata i okreće se od njega pokazuje oholost. Nastojte, zato, da ne pokazujete udio u oholosti ni u kojem pogledu tako da izbjegnete propast da vi i vaši steknete spas. Nagnite se prema Bogu i volite Ga do najvišeg mogućeg stepena i bojte Ga se toliko koliko god čovjek može da se boji u ovom životu. Budite čistog srca i čistih namjera i mehki i ponizni, i bez ikakve smutnje tako da primite milost.’ (Suština islama, tom I, str. 355-357; Nuzul-ul-Mesih, Ruhani Khaza’in, tom 18, str. 402-403)

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Nije način Allaha Uzvišenog da ponizi čovjeka koji se Njemu okreće s poniznošću i da mu dadne nečasnu smrt. Onaj ko se okreće Bogu nikada nije izgubljen. Nema nijednog primjera od početka vremena gdje je osoba bila iskreno povezana sa Svemogućim Bogom a da je umrla neuspješna. Svemogući Bog ne želi od čovjeka da jednostavno čini dove i moli za svoje sebične želje nego da se okrene Njemu u iskrenosti. Onaj ko se okreće Njemu na ovaj način nema nikakvih teškoća i nalazi izlaz iz svake teškoće. On Lično kaže: ‘…A onaj ko se boji Allaha – On će za njega napraviti izlaz za spas i opskrbit će ga odakle on ni ne pomišlja…’ (65:3-4). Ovdje opskrba ne znači jednostavno hljeb i voda nego također znači poštovanje, znanje itd., koje čovjek treba. Onaj ko ima samo malo veze sa Svemogućim Bogom nikada nije izgubljen.’

Obećani Mesija a.s. je također rekao da je čovjek ponizno biće ali zbog loših praksi sebe smatra visokim i moćnim i razvija oholost i nabusitost. Na Božijem putu čovjek ne može stići nigdje ukoliko sebe  ne smatra najnižim od svega. Obećani Mesija a.s. je dao primjer Kabira (Indijskog pjesnika mistike 15. stoljeća) koji je napisao da je bio sretan što je rođen u poniznoj kući i bio pun poštovanja prema svakome. Dodao je, da je bio rođen u gospodskom staležu ne bi spoznao Boga. Obećani Mesija a.s. je rekao da čovjek uvijek treba voditi računa o svojoj niskosti. Nije važno koliko je osoba plemić, kad razmisli nad sobom sigurno će uvidjeti da je iz jednog ili drugog aspekta nesposoban i nizak u cijelom svemiru. On je također rekao da ukoliko čovjek ne iskaže istu učtivost siromašnoj i bespomoćnoj staroj ženi koju iskazuje čovjeku visokog plemstva i ne odbaci svaku vrstu oholosti i uobraženosti on  nikada ne može ući u Božije kraljevstvo.

Mi trebamo potrošiti ove dane ramazana koji su nam na raspolaganju da izvršimo čiste promjene i steknemo prihvatanje dova i trebamo razmisliti nad ovim stvarima. Trebamo se okrenuti Bogu, tražiti Njegovu pomoć da uklonimo bilo koju i svaku vrstu ponosa i oholosti koje možda gajimo i koje su zapreka u razvijanju poniznosti i također igraju udio u širenju uznemirenosti i nereda. Tako da se šire mir i sklad i da niko ne podnosi uznemirenost radi nas.

Bog naređuje: ‘I obožavajte Allaha i nemojte Mu nikakvog druga pripisivati, i činite dobročinstvo roditeljima, i bližoj rodbini, i siročadima i siromašnim, i komšiji koji vam je rodbina i komšiji koji vam nije rodbina, i prijateljima, i putniku, i onima koje vaše desne ruke posjeduju(nad kojima imate vlast). Sigurno Allah ne voli ohole i hvalisave.’ (4:37) Ovdje je poslije skretanja pažnje na obožavanje i izbjegavanje pridruživanja drugova Njemu, Bog također skrenuo pažnju na druge stvari. Isto tako ramazan također skreće našu pažnju na prava društva i u toku ovog mjeseca ih se trebamo  prihvati na stalnim osnovama. Ako ova prava nisu ispunjena, sam ibadet (obožavanje) ne može ostvariti sve ciljeve ramazana. Zaista obožavanje Boga je cilj ovog mjeseca i treba ga prakticirati i to učiniti stalnim u ostatku godine. Slično tome prava ljudi također budu ispunjena u ovom mjesecu i to treba učiniti stalnim u ostatku godine.

U toku ramazana je velikodušnost Časnog Poslanika s.a.v.s. toliko bila povećana da se mora uporediti sa snažnim vjetrom. Njegova velikodušnost u toku ostatka godine je također bila bez premca; zato je primjer njene jačine povezan sa snažnim vjetrom jer ne može biti nikakvog drugog zgodnog poređenja.

Nakon što govori o obožavanju Boga, naprijed spomenuti ajet (4:37) se obraća obožavaocima Boga i robovima Milostivog Boga i skreće njihovu pažnju na prava ljudi. Ukoliko oba prava – i Božija i prava ljudi – ne budu ispunjena, osoba ne može biti istinski vjernik nego je zapravo ohol. Ispunjavanje ovih prava nije nešto uzvišeno nego je obaveza svakog istinskog vjernika i jedino ispunjavanje ovih prava vodi tome da dove te osobe budu primljene. To su prava roditelja, rodbine, siromašnih, komšija, putnika, drugih poznanika i onih koji su pod vašom brigom. Tako jedan ajet skreće pažnju na naredbe prava cijelog čovječanstva. Časni Kur’an također spominje prava roditelja na drugim mjestima. To je dužnost djece a ne usluga. Tu su također prava rodbine; ako muž i žena ispunjavaju dužnosti prema porodici svog bračnog druga kao što Bog naređuje da ispunimo prava bliskih porodičnih veza (rehmi rishtay) mnoge zavade i nesloge će biti riješene. Treba posvetiti posebnu pažnju ovoj stvari u toku ovih dana ramazana.

Briga o siročadima i da ih učinimo korisnim dijelom društva je najvažnija obaveza. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će onaj ko se brine o siročetu biti skupa s njim u Džennetu. Džemat je osnovao sistem za brigu o siročadima. Onda su tu prava siromašnih i onih u nuždi; da bi zadovoljili sve njihove potrepštine Džemat ima odvojene, posebne fondove u ovom pogledu. Imućni trebaju davati novac za ove fondove. Onda su tu prava rodbine i komšija; komšija koji žive u vašoj blizini kao i komšija s kojima imate veze, također komšija koje neznate dobro i komšija koji su u nuždi ali sa kojima niste u dobrim odnosima. Tako je učenje ovog ajeta cjelovitoučenje pomirenja i mira. Onda su tu prava bliskih prijatelja, drugova i putnika. Ove riječi nadglašavaju prava muža i žene jednog nad drugim i također obuhvataju prava prijatelja, poznanika i saradnika. Također je skrenuta pažnja na prava onih pod našom brigom i onda je rečeno: ko god se ne bude držao ovoga da je ohol i da ovo Bog ne voli. Tako je ovo predivno učenje islama za svaki sloj društva.

U toku ramazana Bog poklanja onima koji ispunjavaju Njegova prava kao i prava ljudi. Mi se trebamo krajnje ponizno usredsrediti na ovo. Posebna atmosfera ramazana skreće pažnju na ibadet i druga pobožna djela i mi trebamo ubrati maksimalnu korist od njih.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ako želite da Bog na nebesima bude zadovoljan s vama onda budite jedan prema drugom baš kao dvojica braće u majčinoj utrobi. Budite ljubazni prema svojim potčinjenim, svojim ženama i prema svojoj siromašnoj braći tako da vama bude pokazana ljubaznost na nebu. Ako postanete uistinu Njegovi On će također postati vaš.’

On je rekao na drugom mjestu da svako ko želi da ima dugovječnost treba propagirati pobožna djela i biti od koristi Božijem stvaranju.

Da nas Allah osposobi da Ga obožavamo i također da ispunimo prava ljudi i da svi istinski postanemo robovi Milostivog Boga.

Najavljena je dženaza za dvije osobe.

Hadayyat Bibi sahiba, žena derviša Kadiana koja je umrla 4. juna poslije kratke bolesti. Bila je musi.

Maulavi Muhammed Ahmad sakib sahib je umro 18. maja sa 98 godina. On je svoj život posvetio islamu u 1939. i služio je Džemat u dugoj, odlikovanoj službi. Bio je musi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp