U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ispravnost, pokornost i finansijsko žrtvovanje

Kratki sadržaj

‘Zato se bojte Allaha koliko možete, i slušajte i pokoravajte se, i trošite (na Njegovom putu); (ovo) će biti bolje za vas. A oni koji budu sačuvani od pohlepe duše svoje – to su oni koji će biti uspješni.Ako vi dadnete Allahu lijep zajam, On će to vama umnogostručiti, i oprostit će vam; a Allah je onaj koji najviše cijeni (i) blag je.’(64:17-18)

Kao što je očito iz ovih ajeta Allah skreće pažnju istinskih vjernika da posvoje ispravnost i drže se Božijih naredbi s potpunom poslušnošću. Jedna općenita Božija naredba je da trošimo na Njegovom putu. Istinski vjernik ne trebao klijevati kad troši na Božijem putu zato što je finansijsko žrtvovanje istinskog vjernika za dobre svrhe. Danas je jedini Džemat Obećanog Mesije a.s. koji troši da traži Božije zadovoljstvo i za dobre svrhe i zaista to želi. Jedini je  Ahmadija džemat taj koji je prihvatio Imama ovog doba i zato shvatio duh takvih svrhi, i provodi ih u skladu sa učenjima islama da ispuni dužnosti prema Bogu kao i dužnosti prema ljudima. Ovi poslovi uključuju širenje poruke, pripreme  širenja poruke, objavljivanje literature, objavljivanje Časnog Kur’ana, izgradnja džamija i misionarskih kuća, otvaranje škola, započinjanje radio stanica za prenošenje učenja islama, izgradnju bolnica i druge humanitarne poslove. Ahmadija džemat se klonio pohlepe duše svoje i stekao pronicljivost toga da budemo uključeni među (muflihun) uspješne. Zaista riječ uspješan (muflihun) ne znači jednostavno one koji uspiju. Ona također označava one koji napreduju, postižu uspjeh i ispunjavaju svoje dobre želje i koji žele ugodan život da traže Božije zadovoljstvo. Njihov život dolazi pod Božiju zaštitu i njihov napredak je stalan, oni postižu zadovoljstvo iz Božije milosti i Božija milost im uvijek bude udijeljena, ovdje na ovom svijetu kao i na Ahiretu. Njima bude dat uspjeh od Boga i njihov uspjeh nije ograničen, zapravo je najobuhvatniji. Kako su sretni oni koji ovo postignu!

Bog kaže da od onih koji troše na Božijem putu nije traženo samo da troše, zapravo je njihovo trošenje povod vlastitog uspjeha i napretka. Bog nije nikome obvezan; On s ljubavlju gleda na finansijsko davanje i cijeni ga kao dobar zajam koji je dat na Njegovom putu. I On uvijek vraća uvećano i ne samo to, On također kaže da će, zbog finansijskog žrtvovanja, dati oprost i osposobiti ljude da još više čine dobro. Mi nemožemo dovoljno obuhvatiti koliko Bog cijeni; neki dio toga može se razabrati iz objašnjenja riječi (muflihun– uspješan). Sretni su oni koji steknu ovu blagodat. Danas, Ahmadi muslimani su ti koji imaju pronicljivost o trošenju na Božijem putu i oni su ti koji su primaoci Božije blagodati. Ovo nisu samo prazne riječi, zapravo hazreti Halifatul Mesih stalno prima stotine i hiljade izvještaja gdje Ahmadi s velikom gorivošću predstavljaju svoje žrtvovanje. Kako bilo ko može biti goriv ako nema pronicljivost da troši na Božijem putu? Također ima mnogih koji, odmah nakon davanja na Božijem putu dožive uvećano uzvraćanje od Boga. Ovo na njih utiče i učvršćuje ih do takvog stepena da oni i ovaj uvećani uzvraćeni iznos također troše na Božijem putu i nastavljaju biti blagoslovljeni napretkom (blagostanjem) i Božijom milošću.

Niže su neki događaji kako su Ahmadi muslimani bili osposobljeni da troše na Božijem putu i kako su bili blagoslovljeni.

Naš misonar iz Benina piše o jednom starijem Ahmadi muslimanu, Salman sahibu iz Cotonou koji je vrlo siromašan. On nije imao dovoljno novaca za povratnu kartu oko 1500 franaka da ode na đelsa salanu prošlog decembra. Kad su ga poticali da ide na đelsu on je nekako uspio da plati jednosmjernu kartu i otišao je ali je morao da organizuje novac za povratak. Po povratku kući posjetili su ga predstavnici Vakfedžedid programa da skupe novac koji je obećao. On ih je primio vrlo radosno i kad su ga pitali za doprinos on im je dao 6000 franaka što je bio ogroman iznos za nekoga njegovih sredstava. Predstavnik Vakfe džedid je postao emotivan i rekao je da može dati manje i ostaviti nešto za svoju porodicu. Ali je on odgovorio da mu je Bog dao ovaj novac, zašto da  ga on ne dadne na njegovom putu? Rekao je da je ovaj novac bio povjerenje od Boga i objasnio da je  imao novaca samo za jednosmjernu kartu na đelsu i u povratku sa đelse Bog mu je dao toliko da je sretan da daje. Par dana kasnije on je dao još 2000 franaka.

Naš misionar iz Tanzanije piše o jednom novom Ahmadi muslimanu, Munope sahibu iz jedne oblasti ove zemlje koji je prihvatio Ahmadijat prije dvije godine. On je stalno izražavao da je vidio da, šta god bude dato za Vakfe džedid i Tahrike džedid Allah to uzvrati na uvećan način. On kaže da nije imao pojma gdje je njihov novac bio potrošen prije prihvatanja Ahmadijata ali otkad su prihvatili Džemat i plaćaju članarinu da imaju unutrašnji mir i da im se finansijska situacija popravila.

Naš misionar iz Burundi piše o Abu Bekr sahibu koji je novi Ahmadi izuzetno je siromašan. On živi na vrlo maloj plati i također pomaže svojim roditeljima. Kad mu je misonar sahib prišao radi vakfe džedid dorpinosa on je odmah dao nešto. Rekao je da njegov otac ima rane na stopalu i da je jako bolestan i da je u bolnici tri mjeseca i također ima neko prirodno liječenje koje su mu doktori dali ali da doktori razmišljaju da mu odsijeku stopalo pošto nema drugog izlaza. Abu Bekr sahib je došao na džumu namaz poslije dvije sedmice i prvo platio preostali iznos za svoju članarinu i krajnje emotivno počeo izražavati svoju zahvalnost. Rekao je da je poslije svog početnog i malog davanja za Vakfe džedid primio blagoslov da mu je njegov gazda povećao platu i najveći blagoslov je bio da se njegov otac sada oporavlja. Ranije je trebao štap da bi hodao ali sada hoda bez štapa i da je sve ovo blagoslov članarine. On je tražio da ga obavijeste o propisanom iznosu članarine tako da može početi plaćati redovno i koliko treba.

Sulaimani sahib iz Lindi oblasti Tanzanije piše da ima trgovačku radnju i da mu je posao prošle godine podnio gubitak ali da on nije umanjio svoj obećani iznos doprinosa za Tahrike džedid i Vakfe džedid i uplatio je u ramazanu više nego što je obaćao tako da može postati primaoc dova hazreti Halifatul Mesiha i da izađe iz finansijskog gubitka.  Bog ga je tako blagoslovio da je u to vrijeme imao samo jednu radnju koja je donosila gubitak ali sada ima dvije radnje. Zaista, Bog kaže da On nikada ne drži neisplaćene dugove, On uvijek uvećava povrat.

Jedan novi Ahmadi musliman iz Mtwara oblasti Tanzanije, Shangoay Zuberi sahib kaže da je prihvatio Džemat ali je onda napustio. Zbog napora lokalnog mualima (učitelja) vratio se u Džemat. Kad je bio izvan  Džemata bilo mu je teško da sastavi kraj s krajem i svaki dan je podnosio gubitak. Imao je biciklo i mali posao da prodaje kuhinjske potrebštine i ponekad ne bi prodao ništa cijeli dan. Međutim, otkad je prihvatio Džemat i počeo plaćati u razne finansijske programe, vrlo uskoro se njegova finansijska situacija popravila. Bog je tako blagoslovio njegovo plaćanje članarine da je svoje biciklo zamijenio motorom i mnogo je imućniji nego prije.

Naš misionar iz Brazzaville, Kongo piše kako jedan siromašan prijatelj Aalipa sahib radi kao fizički radnik i plaća svoju članarinu svaki mjesec. On kaže kad smo najavili Vakfe džedid članarinu on je imao samo 2000 franaka i nije imao posao. Otišao je u džamiju i klanjao dva rekata navafil i svom predsjedniku dao 2000 franaka koje je imao. On kaže da mu je uveče neko poslao20.000 franaka kao platu za posao koji je uradio za njega prije nekog vremena ali mu nije platio. On kaže da smatra da je zbog njegovog plaćanja članarine Bog primorao ovog čovjeka da mu plati i tako ga desetorostruko blagoslovio.

Naš misionar iz Benina piše kako je  jedan Ahmadi, Kanday sahib koji pripada Gogoro Džematu nedavno dao zavjet bai’ata i odmah počeo plaćati članarinu. Osjećao je izvanrednu promjenu u sebi. Kad su od njega tražili da dadne doprinos za Vakfe džedid on je vrlo rado dao i rekao otkad je počeo davati članarinu, Božijom milošću, njegov posao cvjeta i šta god radi da je izvanredno blagoslovljeno i smatra da je sve ovo zbog dolaska u Ahmadijat i zbog blagoslova plaćanja članarine.

Naš misionar iz Kenema oblasti Siera Leona piše o Hadži Sheiku sahibu koji je rekao da je prethodno davao Vakfe džedid doprinos u ime svoje djece ali da je ove godine tražio od svoje kćerke da dadne lično obećanje i također da plati iz svog džepa. Kad je sekretar Vakfe džedid sahib došao da uzme obećani doprinos, dr Hadži Shaik je tražio od svoje kćeri da zapiše svoje obećanje i ona je rekla da će platiti 10.000 lokalnog novca. Dr sahib je mislio da će ona možda obećati 3000 ili 4000 ali kad je rekla 10.000 njena majka ju je pitala kako će platiti tako veliki iznos. Dr sahib je tražio od svoje žene da ništa ne kaže i pusti da djevojčica obeća šta god želi. Poslije nekoliko dana došli su neki rođaci da posjete porodicu i ostavili njegovoj kćerki 15.000 kao poklon. Njegova kći je odmah dala 10.000 svom ocu i rekla da je to njena članarina koju je obećala.

Bog je uveliko blagoslovio iskrenošću  Ahmadi muslimane i njihovu djecu koja žive u udaljenim mjestima i oni razumiju značaj članarine. Ko može nadahnuti njihova srca osim Bog! Čak onda slijepoća svijeta ne vidi da je Obećani Mesija a.s. poslan od Boga. Također treba zapamtiti da novopridošli u Ahmadijat vrlo brzo razvijaju iskrenost i dugogodišnji Ahmadi također trebaju posvetiti pažnju da razviju činjenje dobra i trebaju posvetiti pažnju s velikom brigom.

Naš misonar iz Kinshasa piše o Ibrahim sahibu koji ima posao vezano sa stokom, ovcama i kozama. Prije primanja Ahmadijata njegov posao nije išao dobro i nije imao zarade. Poslije primanja Ahmadijata počeo je plaćati članarinu u skladu sa svojim novčanim sredstvima.  Njegov posao se popravio s blagoslovom članarine. On je priznao da je sve to zbog finansijksog žrtvovanja koje je učinio poslije prihvatanja Ahmadijata.

Misionar iz Kinshasa, Kongo piše o Mustafi sahibu, stanovniku M’banza-Kongo koji je dao zavjet bai’ata u ramazanu. Njegova sestra koja je bila kršćanka i bila je bolesna u to vrijeme i potrošen je veliki iznos na njeno liječenje. Kad  je u džamiji čuo o finansijskom žrtvovanju platio je doprinos za članarinu i također platio u ime svoje sestre i tražio dove za njen oporavak. Njegova sestra je ozdravila i on kaže da je sve to bilo zbog blagoslova činjenja finansijske žrtve na Božijem putu.

Amiir sahib iz Malija piše da je Muhammed Jara sahib bio vrlo siromašan prije nego što je počeo plaćati članarinu Džematu ali otkad je počeo davati doprinos za članarinu njegova situacija se popravila. Božijom milošću mnogi Ahmadi čine velike finansijske žrtve u Maliju. Nedavno je Daud Salif sahib, koji je mehaničar malih primanja, počeo je plačati 3000 franaka sedmično. Ovo je toliko blagoslovilo njegov posao i njihovu iskrenost da je prije nekoliko dana dao doprinos od 153.000 franaka što je ravno približno 200 funti.

Božijom milošću novi Ahmadi su sve više naklonjeni da daju doprinos članarine i sada plaćaju s velikom iskrenošću. Jedan iskren član Džemata, Afafa sahib plaća 150.000 franaka svaki mjesec što je ravno 200 funti. Ovo su veliki iznosi novca za nerazvijene zemlje. On je također platio 250.000 zekata, što je približno ravno 330 funti, i s Božijom milošću uvećavaju vjeru i iskrenost.

Inspektor sahib u Kašmiru, Indija piše da su prošle godine skoro sve Ahmadi kuće u Sri Nagaru bile pogođene nedavnom poplavom. U toku poplava u septembru bilo je toliko vode da su čak kuće na dva sprata bile potopljene. On kaže kad je otišao u obilazak u Sri Nagar bio je zabrinut da neće biti u stanju skupiti 100% obećane iznose doprinosa zbog ove situacije. Ljudi su bili primorani da žive na krovu svojih kuća jer su im kuće bile ispunjene blatom i situacija je bila strašna. Međutim, kad su ga ljudi vidjeli, sami su govorili o članarini i on je bio radostan da su oni sa zadovoljstvom platili ono što su obećali. Uprkos patnje njihova lica nisu imala negativnog izraza i s Božijom milošću budžet Sri Nagara je bio proveden. Čovjeku zasuze oči kad ovo vidi i podsjetimo se vremena ashaba r.a. Časnog Poslanika s.a.v.s. koji nisu imali šta da jedu ali su nadmašili u činjenju žrtava. Činjenica je da  viđenje dragog Džemat Obećanog Mesije a.s.oživljava vjeru.

Naš mu’alim iz Benina piše da je jedan novi Ahmadi plaćao redovno članarinu s namjerom da njegova porodica također prihvati Ahmadijat. On kaže da je vidio u snu da će zbog blagoslova njegove članarine cijela njegova porodica prihvatiti Ahmadijat. Ovaj san ga je inspirisao da svojoj porodici prenosi poruku što prethodno nije činio ali je počeo poslije ovog sna. Skupa sa prenošenjem poruke počeo je davati doprinos za članarinu posebno iz ovog razloga i sada se osjeća ponosan i kaže da je njegova cijela porodica prihvatila Ahmadijat i da se ovo dogodilo samo zbog blagoslova činjenja žrtava na putu vjere.

Jedna gospođa iz Benina kaže da je sve što je prošle godine radila donosilo gubitak i ništa nije bilo urađeno. Mualim sahib joj je skrenuo pažnju na iskreno i redovno plaćanje članarine. Ona je mislila da će to pokušati i vidjeti kakva će biti korist plaćanja u skladu sa njenim prihodom. Ona kaže kad je počela plaćati prikladan iznos i redovno, njen posao uzletio i sada je blagostanje u porodici i sve je došlo na mjesto. Božije obećanje da On obilato daje onima koji troše na Njegovom putu je istina!

Inspektor Qamar ud Din sahib iz Indije piše da je posjetio Keralu na početku finansijske godine da napravi Vakfe džedidi budžet. Sreo je mladića starog 26 godina koji je rekao da je nedavno završio studij unutrašnjeg uređenja prostora i uskoro htio da počne posao sa svojim ocem. Kad mu je rečeno o važnosti vakfe džedid članarine on je stavio na papir 2 rupija lakha (200.000) kao svoj doprinos i rekao da je tek počeo posao i pitao se kako će isplatiti. Inspektor sahib je od njega tražio da piše Huzuru radi dove i rekao da će i on također pisati. Kad se inspektor vratio da skuplja članarinu ovaj mladić je bio radostan i rekao mu da je primio mnoge ugovore od banaka za unutrašnje uređenje što je blagoslovilo njegov prihod. On je isplatio cijeli svoj doprinos.

Naib Nazim maal Vakfe džedid u Indiji piše kad je otišao u obilazak u Utter Pradesh sreo je Muhammed Fareed Anwer sahiba, sekretara maal u Kanpuru. On je isplatio svoj obećani iznos Vakfe džedid članarine i uveče pozvao Naib Nazim sahiba u svoju kuću. Tamo je rekao naib Nazim sahibu kako je njegova kćerka, Sajeela koja je imala osam godina, čekala dva dana na njega. Sajeela je tiho otišla u sobu i donijela svoju kutiju za novac. Dala ju je naib nazim sahibu i rekla da je cijelu godinu štedila novac za članarinu. Tražila je od njega  da uzme novac i dadne joj potvrdu. U ovoj kutiji je bilo 735 rupija. On je bio iznenađen da vidi da osam godina stara djevojčica je također Vakfe džedid član. Ona je lično obećala za Vakfe džedid i platila više nego što je obećala.

Ko može usaditi ovaj duh u djecu osim jedino Allah! Roditelji također trebaju održavati religijsko okruženje u kući i stalno objašnjavati djeci značaj davanja članarine i uz to im govoriti o ostalim dobrim stvarima i obožavanju Boga. Također ima primjera gdje djeca plaćaju članarinu i kad im bude rečeno da je njihov otac već platio u njihovo ime djeca kažu da će njihov otac dobiti nagradu za ono što je platio a da oni žele da sami plate od svog džeparca.

Amiir sahib Francuske piše kad je jednom prijatelju bilo rečeno o Vakfe džedid on je dao sve što je imao. Njegova porodica mu je rekla da ostavi nešto za vođenje kućanstva. Ali on je rekao da je obećao taj iznos i da će to platiti pod bilo kojim okolnostima. Rekao je da će Bog paziti na njegovo kućanstvo. Narednog mjeseca je primio pismo od vladinog odjeljenja za zdravlje u kojem je rečeno da su, prema njegovom medicinskom izvještaju odlučili da mu plate troškove za dvije godine i uz to poslali novac za tri mjeseca. Kad je vidio iznos to je bilo 100% više od onoga što je on platio za Vakfe džedid. Bog je, sa Svojom milošću ostvario njegovo finansijsko žrtvovanje u toku jednog mjeseca.

Sekretar Tahrik e džedid Leđne VB kaže da joj je lokalni sekretar Vakfe džedid rekao kako je jedna gospođa vrlo malih sredstava, koja nije mogla platiti članarinu ipak obećala koliko god je mogla. Poslije obećanja počela je moliti Boga da je omogući da ispuni svoje obećanje. Ova gospođa je znala šiti i uskoro je počela primati narudžbe za šivanje. Ona je ne samo bila u stanju da ispuni svoje obećanje nego sada ima dobar prihod tako da je uvećala svoju obećanu sumu.

Leđna VB je ne samo ispunila svoju normu u Tahrik e džedid i Vakfedžedid sa velikom srčanošću i napornim radom nego su također, Božijom milošću doprinijeli mnogo više od svoje norme.

Amiir sahib Benina piše kako Fulani pleme živi na sjeveru i centru Benina u velikom broju. U nedavnim godinama su neki od ovih plemana dali zavjet bai’ata. Tri sela ovog plemana su došla pod uticaj snažnog neprijateljstva lokalnih maulvija i udaljili se. Mualim koji je pripadao Fulani plemenu iz Burkina Faso poslan je u Benin tako da se sretne s ovim ljudima i utiša (smanji) njihovo pogrešnorazumijevanje. On je radio u ovoj oblasti jedan mjesec i Božijom milošću ova tri sela su se vratila u Ahmadijat sa uvećanom vjerom. Ova sela su potrošila ogromnu sumu svog novca na prevoz i otišli autobusima na đelsu u Benin. Uskoro poslije povratka sa đelse mualim je otišao u njihova sela i uputio im Huzurovu poruku da želi da uključi nove Ahmadi muslimane u finansijsko žrtvovanje, čak i ako dadnu malo. On im je rekao da je bio decembar, zadnji mjesec da se plati Vakfe džedid članarina. Iako su upravo potrošili mnogo novca na putovanje na đelsu i njihova su sredstva ograničena ali su imali žar za vjeru i čim su ovo čuli sva tri sela su učestvovala u Vakfe džedid članarini. Više-manje hiljadu ljudi tamo su dali zavjet bai’ata u ovom plemenu.

Ovo su bili samo neki primjeri žara s kojim ljudi doprinose za članarinu. Mi vidimo mnoge primjere kako Bog također uvećano uzvraća njihove  žrtve. On je Bog istinitog obećanja i dok ovo pokazuje istinitost Njegove Riječi to također pokazuje Njegovu pomoć i potporu za Džemat Obećanog Mesije a.s. bez obzira  gdje u svijetu bude.

Ranije je objašnjeno da je hazreti Halifatul Mesh IV r.a. proširio program Vakfe džedid izvan Pakistana da bi se zadovoljile potrebe Indije i Afričkih zemalja. Prethodno nije dato dovoljno isticanja Vakfedžedid programu izvan Pakistana. Novac sakupljen iz Evropskih i razvijenih zemalja sada se koriste u Africi. Božijom milošću trenutno je u izgradnji 95 džamija u Afričkim zemljama. Neke od ovih džamija su vrlo velike zato što tamo raste broj Ahmadi muslimana i otvaraju se putevi za prenošenje poruke. Obećani Mesija a.s. je također rekao da gradimo džamiju gdje god želimo da predstavimo islam. Ovaj posao se obavlja i u drugim zemljama osim Afrike. Trenutno ima oko 25 zemalja uključujući Afričke zemlje i 7 drugih zemalja gdje su izgrađene 204 džamije i 184 misionarske kuće. Oko 80% Vakfe džedid doprinosa Evropskih i zapadnih zemalja je potrošen u Afričkim zemljama uprkos tome što Afrički Ahmadi čine ogromne finansijske žrtve. Međutim, njihov broj se uvećava kao i broj novih bai’ata. Pošto su novi Ahmadi malih sredstava uprkos uvećanog broja bai’ata oni ne mogu u cjelosti zadovoljiti ove troškove. Oni trebaju pomoć u svakom slučaju. Kao što pokazani događaji pokazuju, oni čine velike žrtve ali protivnici također stvaraju teškoću kao što je par slučajeva pokazalo, oni nastoje i utiču na nove Ahmadi muslimane i udaljavaju ih. Neki koji su slabi udalje se ali onda ima onih sa tako snažnom vjerom kojih nije briga ni o čemu.

Huzur je rekao Džematu da stalni kontakt treba biti održan s novim Ahmadi muslimanima i ovi kontakti trebaju biti ojačani. Često ih posjećujte tako da izađe na svjetlo bilo koje pitanje odgoja koje oni oslove. Ima mnogo predjela u Afričkim zemljama koji su daleko i zabačeno i treba preći džungle da se dođe do njih. Tamo se ne mogu održati snažni kontakti ili ih je teško održati i za dug period nema povezanosti s novim Ahmadi muslimanima. Tu je također nedostatak misionara i mualima koji bi ih mogli češće posjetiti, čak i ako s teškoćama, i održavati veze ali pošto ih nema dovoljno tako i posjete izostaju. Zbog ovoga su mnogi bai’ati izgubljeni. Džemati u ovim zemljama trebaju bar raditi na održavanju veze prve godine. Zato je Huzur rekao Džematima u prvoj godini svog halifata da su brojni bai’ati izgubljeni i bar 70% izgubljenih bai’ata treba biti vraćeno kroz ponovno uspostavljanje kontakata. Božijom milošću Džemati su učinili napore osobito u Africi i kad su učinjeni napori ljudi su prigovarali da su bili napušteni poslije bai’ata. Mnogi su ostali Ahmadi u srcu ali nisu znali učenja Ahmadijata i nedostajao je odgoj.

Božijom milošću stotine i hiljade su bili ponovo povezani i njihovi bai’ati su vraćeni i sada se obavlja aktivan posaoodgoja iako  to treba biti bolje obavljeno. U terminima vraćanja veza Gana je vrlo dobro radila i iza nje slijedi Nigerija. Tanzanija ostaje iza i treba da pokuša da vrati svoje veze. Kažu da je tamo također bilo mnogo bai’ata. Oni trebaju naći sve ljude koji su dali bai’at. Prije oko dvadeset godina kad se situacija u Bosni pogoršala, mnogi Bosanci su otišli u Njemačku. Kažu da je 100.000 Bosanaca dalo zavjet bai’ata. Međutim, kad su se vratili natrag u svoju zemlju veze su  izgubljene. U ovom pogledu postoji potreba da se učine napori da se ponovo uspostavi veza s ovim ljudima tamo također. Također kažu da su ljudi dali bai’at u zapadnom Bangalu, ovi se ljudi također trebaju naći.

Budu uspostavljene snažne veze kad novi Ahmadi budu uključeni u finansijski sistem davanja. Skupa sa porastom vjere to također gradi snažnu vezu sa upravom Džemata. Zato je Huzur uvijek ohrabren uključivanjem novih Ahmadi u Tahrike džedid i vakfe džedid. Neki Džemati su vrlo aktivni u ovom pogledu ali drugi zaostaju iza. Čak i ako neko plati 10 feninga za članarinu to treba biti primljeno i oni trebaju biti uključeni.

Božijom milošću svake godine je sve veći broj onih koji čine finansijske žrtve, međutim, to nije toliko koliko bi trebalo biti. Ove godine broj davaoca doprinosa za vakfe džedid se uvećao za 85.000 što je znak napretka Džemata. Međutim, ako se broj bai’ata drži kao mjerilo ovo uvećanje u broju davaoca doprinosa je trebalo biti veće od 110.000. Napredak je zaista s Božijom milošću ali ima prostora za popravak. Džematima će biti date nove norme u terminima porasta davaoca doprinosa za narednu godinu i Džemati trebaju obratiti punu pažnju na ovo. Božijom milošću, nema brige o tome kako će troškovi biti zadovoljeni. Božije je obećanje da će On zadovoljiti naše potrebe i On će to ispuniti. Na čemu mi trebamo raditi je da uvećamo duh žrtvovanja među sobom. Vršioci dužnosti trebaju nastojati u ovom pogledu i također činiti dove za to a također i drugi Ahmadi. Nastavite sa odvažnošću da povratite veze. Oni ljudi pobožne prirode koje Bog želi spasiti sigurno će se vratiti i ako se oni slabiji udalje mi trebamo imati saosjećanje za njih da su stekli a onda izgubili Božiji blagoslov ali mi sene brinemo o tome da će naš broj opasti. Obećani Mesija a.s. je više isticao to da imamo iskrene Ahmadi muslimane s vjerom nego Ahmadi u velikom broju.

Najavljujući novu godinu Vakfe džedid programa Huzur je rekao da je sada, 31. Decembra 2014. završena 97-ma godina ovog programa i da je 1. januara 2015. započela 98. godina. Prošle godine je Džemat u cijelom svijetu bio u stanju da dadne žrtvu od 6,209.000 što je porast od 731.000 u odnosu na prošlu godinu.

Pakistan je prvi kao i uvijek. Prošle godine je VB bila prva. Poslije Pakistana je VB, SAD, Njemačka, Kanada, Indija i Australija. Božijom milošću je u Australiji urađeno mnogo posla u pogledu porasta doprinosa kao i broja davaoca doprinosa. Poslije Australije je Indonezija, Dubai, Belgija i jedna Arapska zemlja.

U terminima novčane valute Australija je napravila značajan porast, njihov porast je 123%. Kanada je napravila porast od 21% i Indija 16% ili oko 17%.

SAD je prva u pogledu davanja po glavi davaoca sa 70 funti po glavi. Švicarska sa 59 funti po glavi, Australija 56 funti, VB 51 funtu po glavi i slijede Belgija, Francuska, Kanada i Njemačka.

U terminima uvećanja davaoca doprinosa vrijedni spomena su: Mali, Benin, Nigerija, Burkina Faso, Gambija i Kamerun. U pogledu doprinosa Gana je prva među Afričkim zemljama iza nje slijedi Nigerija i Mauricius.

U Pakistanu je, u pogledu doprinosa odraslih Lahor prvi iza njega slijede Rabva i onda Karači. U terminima područja položaji su kako slijedi: Ravalpindi, Faisalabad, Sargoda, Gudžravala, Gudžurat, Umerkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur i Pešavar. Među doprinosima dječaka prva tri Džemata su: Lahore, Rabva i Karači. U pogledu pokrajina položaji su slijedeći: Sialkot, Ravalpindi, Faisalabad, Sargoda, Gudžravala, Naroval, Gudžurat, Umerkot, Hyderabad i Dera Ghazi Khan.

Prvih deset Džemata u VB su: Birmingham Weast, Raynes Park, Fazl Mosque, Gillingham, Worcester Park, Birmingham Cintral, Wimbledon Park, New Morden, Hounslow North i Cheam. Prvih nekoliko područja su prvi u VB: London, Midlands, Middlesex, Islamabad, North East i South. Prvih nekoliko malih Džemata su: Spen Valley, Bromley&Lewisham, Scunthorpe i Wolverhapton.

Prvih deset Džemata u SAD su: Silicon Valley, Detroit, Seattle, York, Harrisburg, Los Angeles, Boston, Central Virginia, Dallas, Houston i Filadelfija.

Prvih nekoliko Džemata u Kanadi su: Edmonton, Durham, Milton, George Town, Saskatoo South i Saskaton North.

U Indiji su istaknute oblasti: Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Ndu, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Karnataka, Kadian, Pundžab, Utter Pradesh, Maharashtra, Mihar, Lakshidi i Radžastan.

U Australiji je prvih deset Džemata: Blacktown, Melbune, Mount Druitt, Adelaide, Marsden park, Brisbane, Perth, Tasmania i Darwin.

Huzur je potsticao na dove za Ahmadi muslimane Pakistana. Zadnjih nekoliko dana naši protivnici pokušavaju da stvore probleme u Rabvi. Da Allah zaštiti svakog Ahmadi od njihovog zla i da On odbije natrag o njih njihovo zlo i da mir i sigurnost Rabve  budu održani. Da Allah također dadne razum vlastima i vladama da kontrolišu situaciju kako treba!

Također trebate činiti dove za muslimane koji žive u svijetu i u Evropi. U Francuskoj se dogodilo zvjerstvo u ime islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. iako to ni izdaleka nema ništa sa učenjima islama. Kao što smo mi uvijek tvrdili i dokazivali da uzimanje zakona u svoje ruke i ubijanje, i ubiti nekoga na ovaj način nema ništa sa učenjima islama. Pa ipak, takozvani muslimani i muslimanske organizacije ne odustaju od svojih prekršaja i zvjerstava. Muslimani koji žive ovdje u Evropi i u zapadnim zemljama mogu se suočiti sa oštrom reakcijom od lokalnih ljudi. Ne samo to, objavljivanje ovih urednika i drugih koji su bili divljački ubijeni mogu reagirati skupa s drugima i ostalom štampom i napasti ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s. Da Allah osposobi vlade ovdje da nastoje i zadrže ljude od pogrešne reakcije i uhvate počinioce i kazne ih kroz pravni proces! Ako bude takvog uzvraćanja i reakcije, muslimani koji nemaju nikoga da ih uputi također će reagovati pogrešno i tako će se nastaviti haos i tu postoji opasnost da sepojača. Danas članovi Ahmadija džemata trebaju moliti Boga za obje strane da se uzdrže od ispada. Slično, trebate učiti salavate u obilju u toku ovih dana. Oni koji mogu stvoriti mirno okruženje unutar svojih krugova trebaju učiniti napore za to. Da Allah spasi svijet od nereda i da se ova haotična situacija uskoro promijeni u mirnu!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp