U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Nova godina odlučnosti za Ahmadi muslimane

Kratki sadržaj

Danas je prvi petak 2015. godine i hazreti Halifatul Mesih prima čestitke od raznih ljudi za novu godinu kako osobno tako i preko faksa i Huzur lično šalje svoje čestitke svima.

Uzajamne novogodišnje čestitke bit će od koristi samo kad razmislimo i vidimo koliko smo ispunili svoje obaveze kao Ahmadi muslimani i koliko ćemo nastojati da to činimo u Novoj godini. Ovog petka pa nadalje trebate donijeti odluke koje će stvoriti bućdnost i napor u Novoj godini. Očito je da zadatak koji se od nas, kao Ahmadi muslimana očekuje da ga obavimo, može samo biti obavljen kroz pobožnosti. Međutim, pitanje je šta treba biti naš nivo pobožnosti i vrline! Treba biti jasno svakom pojedincu koji prihvati Ahmadijat ili je Ahmadi da je Obećani Mesija a.s. za nas ustanovio  ove nivoe. I sada sa svim resursima i tehnologijom na raspolaganju svaki Ahmadi obećao i dadne zavjet bar jednom godišnje na ruci Halife vremena da će učiniti najveće moguće napore da postigne nivoe kako ih je objasnio Obećani Mesija a.s.

Zaista, očekivani nivoi za Ahmadi muslimane su objašnjeni u uvjetima bai’ata. Iako je deset uvjeta bai’ata, međutim, šire govoreći oni nose više od trideset dužnosti koji leže na Ahmadi muslimanima. Ako hoćemo da na početku nove godine govorimo u čast istinske sreće ove dužnosti trebamo imati u vidu. Nije dovoljno biti oduševljen zbog prihvatanja predmeta smrti Isa a.s. ili prihvatanja onoga koji je bio obećan da će doći. Zaista, to jeste prvi korak ali Obećani Mesija a.s. je od nas očekivao duboko razumijevanje vrline i pobožnosti i da to prakticiramo. I da izbjegavamo grijeh kao što čovjek izbjegava krvoločnu životinju. Samo onda ćemo biti u stanju da izvršimo  revolucionarnu promjenu u sebi i također postanemo povod da promijenimo svijet i približimo ga Bogu. Detalji o ovom predmetu trebaju biti neprestalno ponavljani i treba na njih podsjećati jer je ovo podsjećanje vrlo važno.

Prvo obećanje koje dajemo (u zavjetu bai’ata) je da ćemo izbjegavati širk (pridruživanje druga Allahu). Kad istinski vjernik vjeruje u Boga i zbog ovog vjerovanja također prihvati Imama ovog doba, on ni izdaleka nema ničega da čini širk. Širk na koji ukazuje i upozorava Obećani Mesija a.s. nije očito idolopoklonstvo. Zapravo se to odnosi na neprimjetanširk koji slabi vjeru osobe. Obećani Mesija a.s. je rekao da Božija Jedinstvenost ne znači jednostavno ispovijedanje riječima da niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha dok u srcu imamo hiljade mnogobožačkih misli. Osoba koja bilo kojem svom zadatku ili bilo kojem planiranju, kovanju planova (spletkarenju) ili naporu pridaje isto oslanjanje i značaj koji pripadaju samo Bogu ili daje veći značaj svom ‘ja’ koji pripada samo Bogu, idolopoklonik je u Božijim očima u svim ovim situacijama. Idoli ili kipovi nisu samo figure napravljene od zlata, srebra, bakra ili kamena na koje se onda osoba oslanja. Zapravo sve, svaka riječ, svaka praksa kojoj je pripisan značaj koji pripada samo Bogu, idolopoklonstvo je u Božijim očima.

Mi trebamo razmišljati o sebi danas da li smo prošle godine smatrali  materijalne stvari da su sve ili smo ih samo koristili da planiramo i prakticiramo a da tražimo sve dobro i blagoslov od Boga. Pošteno razmišljanje će nam dati odgovor.

Onda je Obećani Mesija a.s. od nas uzeo zavjet da ćemo se držati dalje od laži. Koja razborita osoba će reći da je laž dobra ili da žele reći laž! Obećani Mesijaa.s. je rekao, ukoliko sebični motivi ne potaknu osobu da niko ne želi da govori laži. Prema tome, sebični motivi i interesi navedu čovjeka da govori laži. Međutim, visoki moral znači da čak i ako je vaš život, imetak i čast na kocki on ne smije govoriti laži. Razlika između iskrene i neiskrene osobe postaje očita u  toku kušnji i teškoća kad iskrena osoba govori istinu čak i kad su njegovi lični interesi na kocki.

Sada ljudi koji ovdje traže azil i u Evropi, upuštaju se u neistinu  po naređenju advokata uprkos tome što je hazreti Halifatul Mesih ponovio savjet u ovom pogledu. Oni izmišljaju priče pa ipak slučajevi mnogih ipak budu odbijeni. Ovdje i u ostatku svijeta formiran je centralni tim advokata koji pomaže onima koji traže azil, i upućuju ih u pogledu advokata i nude savjete. Njihov predsjednik često izvještava da je slučaj azila te i te osobe odbijen zato što je bio baziran na mnogim lažima. Govore se laži radi svjetovnih koristi bez razmišljanja da je Bog spomenuo širk i laž zajedno. Onda su tu neki koji koriste laž da dobiju socijalnu pomoć od vlade. Obećani Mesija a.s. je rekao da je laž kao idolopoklonstvo i onaj ko se oslanja na to napušta oslanjanje na Boga.

Obećani Mesija a.s. je također uzeo zavjet od nas da se držimo dalje od bluda. On je rekao da ne idemo ni blizu toga. To jest, držite se dalje od takvog bluda koji čak može potaći pomisao o tome i nemojte prihvatati puteve koji imaju rizik u pogledu ovih grijeha.  Ovih dana se na televiziji prikazuju besramni filmovi kao i na internetu ili su dostupni tamo. Ovo je blud očiju i misli, i također su povod da budete upleteni u loše prakse. Oni također uzrokuju raspadanje domova. Žene i djevojke pišu o svojim muževima da cijeli dan gledaju besramne filmove na internetu i neki muževi također pišu o svojim ženama. Stvari dođu do odjeljenja u Džematu koji se bave tim sporovima i razvodom. Ovi filmovi također vode ljude da se ponašaju gore od životinja. Ahmadi društvo je općenito oslobođeno od ovoga osim pojedinačnih slučajeva. Međutim, ako bude učinjen sveopći i svestran napor da sebe sačuvate dok živite u ovom okruženju ne može biti data nikakva garancija o vašoj čestitosti. Postoji potreba da se nad ovim zamislite sa dužnom brigom.

Naredni zavjet koji je Obećani Mesija a.s. tražio je da ostanemo dalje od grijeha očiju. Časni Kur’an naređuje: ‘ghadd e basar’ – uzdržavanje očiju i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je vatra zabranjena onom oku koje se uzdrži od gledanja na ono što je zabranjeno. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Nama je sigurno naređeno da ne gledamo na žene prekozabranjenih stepena (koje nisu bliska rodbina) i na njihovu ljepotu. On je rekao da neuzdržani pogledi uvijek završe u povremenom posrtanju. Bog je poslao ovako izvanredno učenje zato što Bog želi da naše oči, srca i namjere ostanu čiste. Islam je naredio ove granice i za muškarce i za žene. Baš kao što je ženama naređeno da se pokrivaju, muškarcima je naređeno da spuste poglede. Mi trebamo razmisliti o tome koliko ovo praktikujemo!

Obećani Mesija a.s. je uzeo zavjet da ćemo se čuvati dalje od svih načina bezbožnosti i razvrata. Zaista je bezbožno zalutati od onoga što je Bog naredio. Časni Poslanik s.a.v.s je jedanput uvredljiv jezik ubrojao u bezbozništvo/razvrat. Obećani Mesija a.s. je jedanput rekao da je iz Časnog Kur’ana dokazano da bezbožna i razvratna osoba treba biti kažnjena prije bezbožnika. Kad su muslimani pretjerali u razvratu i bezbozništvu i nisu poštovali i klevetali su Božije naredbe i bili izgubljeni u sjaju svijeta onda ih je Bog  sasvim uništio nalik Halaku i Džingis Khanu. Situacija je ista među muslimanima danas!

Naredni zavjet koji se traži od onoga ko daje zavjet bai’ata je da  će se držati dalje od okrutnosti. Okrutnost je zaista veliki grijeh. Časni Poslanik s.a.v.s. je jedanput ovako opisao veliki grijeh: ‘Ako osoba posegne čak za pedljom zemlje od svog brata, sva zemlja ispod čak najmanjeg komadića otete  zemlje bit će stavljen kao kamen mlina oko njegovog vrata na Sudnjem danu. To je zaista veliki povod za brigu kad zbog sebičnog i ličnog interesa ljudi posežu u prava drugog u sudskim procesima. Ovo je nešto o čemu treba mora zmisliti.

Obećani Mesija a.s. je također uzeo zavjet da ćemo se držati dalje od (khijanat) neiskrenosti/kršenja povjerenja. Časni Poslanik s.a.v.s. je postavio standard kako ovo prakticirati: ‘Nemojte prakticirati khijanat čak prema onome koji je to vama učinio. Zato nije opravdan nikakav izgovor da se čini neiskrenost i kršenje povjerenja. Ako Ahmadi posežu u vaša prava savjetujte se sa odborom kadija (sudija) a ako neko izvan Džemata vas nezakonito iskorištava /poseže u vaša prava) ili vas Džemat savjetuje poduzmite zakonske mjere.

Naredni zavjet koji je od nas uzet je da ćemo se držati dalje od smutnji i nereda. Dok nema nikakvog pitanja o smutnji i neredu s našim bližnjima, učenje Obećanog Mesije a.s. čak u pogledu drugih koji nas tlače je: Nemojte se sukobljavati ili stati nasuprot onima koji vas ostave i napuste zato što ste se pridružili Zajednici koju je Bog osnovao. Umjesto toga, činite dove za njih privatno. Vi vidite, ja sam određen da vas stalno upućujem i naređujem vam da uvijek izbjegavate nered i haos. Budite čvrsti kad budete vrijeđani riječima i na loše odgovorite dobrim. Najbolje je ako odete s mjesta gdje je neko naklonjen da stvara nered i smutnju i odgovorite nježno. Ja uopće ne volim da osoba iz ovog Džemata se svađa ili prepire s nekim. Svemogući Bog također ne želi da zajednica koja treba da bude uzor za svijet poprimi način koji nije put ispravnosti.

Ako ovaj savjet Obećanog Mesije a.s. budemo držali u vidu u pogledu postupanja prema ženama, braći i općenito nećemo imati nijedan od malog broja slučajeva koji dođu na vidjelo ili će biti izvanredno opadanje u njihovom broju.

Obećani Mesija a.s. je također uzeo zavjet od nas da ćemo se držati dalje od bune. Bilo to protiv običnog radnika Džemata ili trenutne vlade. Osim u stvarima gdje se vlada miješa u religijske stvari osobe, nije islamski imati ovo vladanje prema vladi i uzeti zakon u svoje ruke ili poticati druge.

Nama je također naređeno da ne budemo zavedeni strastima. Postoje mnoge prilike da budemo zavedeni strašću kroz televiziju i internet, iz kojih dodatno potiču mnoge svađe. Dužnost je Ahmadi muslimana da izbjegavaju čak najmanju stvar koja raspaljuje strasti ili čini da osoba bude zavedena.

Obećani Mesija a.s. je rekao da smo dali zavjet  poslije prihvatanja Ahmadijata da ćemo obavljati pet dnevnih namaza sa svim njegovim zahtjevima (uvjetima). Namaz je obavezan za dijete staro deset godina i roditelji trebaju nadgledati dijete u ovom pogledu. Ovo samo može biti ispunjeno kad roditelji također obavljaju namaz sa dužnom brigom. Primamo mnoge prigovore u pogledu ove stvari; neka djeca kažu da njihovi roditelji ne obavljaju namaz ili žene kažu da muževi ne obavljaju namaz. Za muškarce ‘obavljanje namaza sa njegovim zahtjevima’ znači da ide u džamiju pet puta dnevno ukoliko nije bolestan ili zbog nekog opravdanog razloga. Ako se ovo bude prakticiralo naše džamije će biti ispunjene. Ako samo vršioci dužnosti počnu ovo slijediti to će napraviti ogromnu razliku. Zahtijeva se napor u ovoj stvari i Džemat i pomoćne organizacije trebaju ovome posvetiti mnogo pažnje! Obećani Mesija a.s. je rekao ako čovjek želi da se odrekne namaza onda on nijepostigao mnogo više od životinje.

Od nas je uzet zavjet da ćemo obavljati tahadžud namaz. Tahadžud treba biti organizovan zato što je to bio put ranijih ispravnih ljudi i to je izvor sticanja blizine Bogu. Ova praksa osobu drži dalje od grijeha i uklanja loše navike i također vas drži dalje od fizičkih bolesti. Obećani Mesija a.s. je rekao da naš Džemat treba obavljati tahadžud. Naš Džemat treba biti redovan u tahadžudu. Ako nemožete klanjati mnogo rekata onda trebate klanjati barem dva rekata namaza. Treba obratiti pažnju na ovu stvar!

Obećani Mesija a.s. je uzeo zavjet od nas da ćemo učiti salavat na Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Allah će poslati desetorostruko  milost na onoga ko uči salavat na mene.’ Hazreti Omer r.a. je rekao: ‘Namaz visi između nebesa i Zemlje i ukoliko nije proučen salavat na Časnog Poslanika s.a.v.s. nijedan dio namaza se ne uzdiže više.’

Naredni zavjet koji smo dali u bai’atu je da ćemo biti redovni u istighfaru (traženju oprosta) za svoje grijehe. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Bog napravi izlaz iz nevolje i u napredak za osobu koja se zauzme u obilato učenje salavata i za njega omogućava sredstva koja su izvan njegove zamisli. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Neki ljudi su svjesni grijeha dok drugi nisu svjesni grijeha. Zato je Uzvišeni Allah propisao da uvijek tražimo oprost (istighfar). Zato da čovjek čini istighfar za svaki grijeh bilo da je očit ili skriven i bilo da je svjestan toga ili nije. Tako, značaj istighfara treba uvijek biti u vidu.

Naredni zavjet je da ćemo uvijek pamtiti Allahove blagodati. Najveća blagodat je da nas je On osposobio da prihvatimo Imama ovog doba. Ako budemo vodili računa o ovoj blagodati bit ćemo privučeni da osnujemo iskrenu vezu sa Obećanim Mesijom a.s. i bit ćemo privučeni da prakticiramo njegova učenja.

Mi smo također obećali da ćemo hvaliti i veličati Boga. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da svaki važan zadatak koji je započet bez hvale i veličanja Boga nije blagoslovljen i nije djelotvoran. Osoba koja nije zahvalna na primanju malo također nije zahvalna za primanje u obilju i onaj ko nije zahvalan ljudima također nije zahvalan Allahu. Prema tome, mi trebamo veličati Boga na način da smo također zahvalni za Njegovo stvaranje.

Mi smo obećali da nećemo nanositi štetu Božijim stvorenjima. Mi smo također obećali da pogotovo nećemo izazvati štetu muslimanima zbog svojih strasti i da ćemo opraštati koliko god je moguće. Međutim, gdje se ne može pomoći i drugi pređu granice sa svojim proganjanjem, mi ćemo obavijestiti vlasti. Ovo će biti učinjeno radi popravljanja i neće biti rađeno iz bilo kakvog neprijateljstva ili ljutnje. Popravljanje će biti izvršeno od onih na vlasti i neće biti nikakvih ličnih izravnavanja računa. Umjesto toga treba poprimiti poniznost i blagost.

Mi smo također obećali da ćemo ostati vjerni Bogu u svim okolnostima. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Stvari istinskog vjernika su iznenađujuće. Sve što on radi puno je blagoslova. Ova milost je osobito za istinske vjernike. Kad on prima posebnu sreću, radost ili napredak on zahvaljuje Bogu i njegova zahvalnost mu skupi dalje blagoslove. Kad zadobije bol, teškoću ili gubitak, on je čvrst i ovo stajalište također postaje povod milosti i blagoslova za njega zato što bude nagrađen za svoju čvrstinu. Zaista, istinski vjernik trči prema Bogu u svakoj situaciji i na ovaj način obećanje prihvatanja bola i uvrede (poniženja) na Božijem putu također bude ispunjeno. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Oni koji su moji nemogu biti odvojeni od mene; niti zbog problema i proganjanja od strane ljudi niti zbog nebeskih kušnji i teškoća. Mi ćemo biti uz Obećanog Mesiju a.s. radi Boga i nastojat ćemo da nikada ne brinemo zbog bilo kakve uvrede ili bola na ovom putu. Ovo je naš zavjet.

Mi smo također obećali u toku bai’ata da nećemo slijediti neislamske običaje. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao ako osoba započne običaj u ime religije koji nema  ništa sa religijom, taj običaj je proklet i neprihvatljv. Trebamo biti jako oprezni u ovom pogledu. Mnogi pogrešni svadbeni običaji su stvoreni koje Ahmadi trebaju izbjeći i ne smijemo sebi dozvoliti da budemo pod uticajem onoga što se događa oko nas. Hazreti Halifatul Mesih je ovu stvar ranije detaljno objasnio. Sekretari za odgoj i Leđna trebaju ovu stvar stalno isticati tako da članovi Džemata budu zaštićeni od ovih stvari.

Naredno obećanje je da ćemo se uzdržati od požudnih sklonosti. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Džennet je položaj za osobu koja se boji stajanja pred Gospodarom i potiskuje svoje samo-zaokupljene želje. Potiskivanjem svoji požudnih sklonosti je potpuno predavanje Allahu. Kroz ovo osoba stiče Božije zadovoljstvo i dostiže Džennet na samom ovom svijetu.’

Naredno obećanje je da ćemo se potpuno potčiniti vlasti i uticaju Časnog Kur’ana. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ostanite oprezni i nemojte čak poduzeti nijedan korak suprotno Božijem učenju i učenju Časnog Kur’ana. Ja vam uistinu kažem da osoba koja izigra čak jednu naredbu od sedam stotina naredbi Časnog Kura’ana zatvara vrata spasa svojim vlastitim rukama.

Mi smo dali zavjet da ćemo svaku Božiju Riječ i riječ Časnog Poslanika s.a.v.s. učiniti svojim vodećim principima. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Mi imamo samo jednog Poslanika i samo jedan Kur’an koji je objavljen Poslaniku s.a.v.s. i slijeđenjem kojeg možemo spoznati Boga.’

Mi smo također obećali da ćemo u potpunosti napustiti ponos i oholost. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja vam uistinu kažem da na Sudnjem danu poslije širka neće biti većeg propadanja od oholosti. To je takvo propadanje da ponižava čovjeka na oba svijeta.’ Ovo je ozbiljan povod za zabrinutost. On je također rekao: ‘Ja savjetujem svoj Džemat da izbjegava oholost zato što je oholost izuzetno omrznuta u Božijim očima.’

Naredno obećanje koje smo dali je da ćemo poprimiti poniznost. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ko god poprimi poniznost i blagost radi Boga bude uzdignut toliko da mu bude dato mjesto na najvišim položajima Dženneta.

Mi smo također obećali da ćemo ostati vedri. Ovo treba uvijek imati u vidu svaki pojedinac.

Također smo dali zavjet da ćemo svoj život potrošiti u strpljenju (popustljivosti) i blagosti. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ako želite da spoznate Allaha Uzvišenog gledajte blizu srca blagog.

Obećani Mesija a.s. je uzeo zavjet da ćemo vjeru i put islama držati dražim od svog života, imetka i časti.

Naredno obećanje je da ćemo uvijek biti u služenju Božijim stvorenjima radi Njega. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Zapamtite Uzvišeni Allah voli pobožnost i želi da vodimo brigu o Njegovom stvaranju. Oni od vas koji ste povezani samnom trebate zapamtiti da vodite brigu o svakoj osobi bez obzira koju religiju slijedi i trebate biti dobri prema svakom bez razlike, jer je ovo to što Časni Kur’an poučava.’

Naredno obećanje je da nastojimo da okoristimo čovječanstvo svojim najboljim od Boga datim sposobnostima. Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi imaju mnoge potrebe i zbog raznih razloga neki ovise o drugima. Čisto radi Boga osoba treba da pokuša najiskrenije, nesebično i sa istinskom ljubavi da koristi ljudima koliko god može. Treba pomoći bilo kome u nuždi, s Bogom danim sposobnostima i pokušati sve što možemo da njihov život učinimo boljim na svijetu i na Ahiretu.

Obećani Mesija a.s. je uzeo zavjet od nas da ćemo radi Boga ući u blisku vezu sa Obećanim Mesijom  obećavajući poslušnost i predanost njemu kakvi se ne mogu naći ni u kojim drugim svjetovnim odnosima i vezama, što zahtijeva predanu poslušnost. To jest, da ćemo mu biti poslušni u svemu što nas bude savjetovao za vlastitu dobrobit i što nam je dalje preneseno od njegovih halifa. Ove stvari trebaju utemeljiti Šerijat i bazirano je na riječima Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegovog blagoslovljenog uzora. Bez ovoga mi niti možemo napredovati niti ostati ujedinjeni.

Mi trebamo razmisliti o sebi koliko smo ispunili svoje zavjete i obećanja prošle godine i ako imamo  ikakvih nedostataka kako možemo učiniti da ovu godinu učinimo dobrom. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Samo ona osoba se pridružuje Našem Džematu koja naše učenje učini načinom rada (postupkom) i stavi to u praksu u skladu sa snagom i nastojanjem.’

Da Allah pređe preko naših slabosti prošle godine i osposobi nas da ove godine činimo krajnje napore da svoje živote oblikujemo u skladu sa očekivanjima Obećanog Mesije a.s.

Najavljene su dženaze za dvije osobe.

Lukman Shegzad sahib šehid ubijen je u oblasti Gujranvala, Pakistan rano ujutro poslije fadžr namaza, 27. decembra 2014. Šehid je Ahmadi, jedini Ahmadi u svojoj porodici i dao je zavjet bai’ata 2007. Prije bai’ata se sreo sa Ahmadi muslimanima u tom predjelu i osnovao duboku vezu. Počeo je da općenito gleda MTA i hutbe petkom su ga osobito odvele da postane Ahmadi. Suočio se sa jakim suprotstavljanjem i učinjeni su veliki napori da ga odvrate od Ahmadijata ali je on ostao čvrst. Jedanput ga je njegov amidža odveo u lokalnu džamiju gdje su maulvi pokušali da ga uvjere da se odrekne Ahmadijata. Na njihovo insistiranje Šehid je rekao ako mogu da dođu na raspravu sa rasuđivanjem i dokazima on će odbiti Ahmadijat. Maulvi je rekao: ‘Ovo nije vrijeme za argument, samo to odbij.’ Šehid senije složio i oni su ga tukli i povrijedili mu kičmu i zatim ga bacili u auto i zatvorili ga u šupu za životinje. Oslobodili su ga nakon što je njegova majka stalno molila njegovog amidžu. Onda je šehid silom poslan svom ocu u Saudijsku Arabiju tako da bi ga odvratili od Ahmadijata. U Saudijskoj Arabiji su ga također loše tretirali. Dok je bio tamo tražio je Džemat i bio je radostan kad je stupio u vezu. Također je obavio hadž dok je bio u Saudijskoj Arabiji. Vratio se u Pakistan poslije tri godine i počeo raditi na zemlji.

26. novembra 2014. u njegovom području je održana Khatam e Nabuvat konferencija kojoj su prisustvovali takozvani maulvisi iz cijele zemlje koji su donijeli  ukaze o Ahmadi muslimanima da  ‘podliježu da budu ubijeni’ i pogotovo su poticali ljude protiv Lukman Šaehida.

27. decembra 2014. kad se vraćao poslije fadžr namaza protivnici su ga napali. Odveli su ga hitno u bolnicu ali je umro na putu.

Ovaj šehid je rođen 5. aprila 1989. Bio je iskrena pobožna, vedra i društvena osoba. Bio je izuzetno predan Ahmadi mladić i trenutno je služio kao lokalni sekretar za finansije. Bio je vrlo naklonjen širenju poruke i rekao je da neće biti zadovoljan dok njegova cijela porodica ne primi Ahmadijat. Da Allah uzdigne položaj ovog šehida i podari mu izvanredno mjesto visoko u Džennetu i osposobi njegovu porodicu da prime Ahmadijat.

Šehrzada Desatanovska iz Makedonije umrla je 19. novembra 2014. sa 49 godina. Ona je prihvatila Ahmadijat 1996., nekoliko mjeseci poslije svog muža.  Poslije 11 godina braka nisu imali djece. Ahmadi koji su im prenosili poruku Ahmadijata molili su hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. da čini dove za njih i Bog im je dao sina. Iskusili su mnogo suprotstavljanja poslije primanja Ahmadijata ali je Šehrzada Desatanovska ostala čvrsta. Prije primanja Ahmadijata nije znala kako se klanja namaz ali je postepeno postala vrlo aktivna muslimanka i revno je učestvovala u Leđna programima i čitala je Ahmadi knjige na lokalnom jeziku. Mi nemamo centra u Makedoniji pa je njeno tijelo odneseno u ne-Ahmadi mjesto za kupanje. Oni su uzeli njeno tijelo i stvorili halabuku da ga ne vrate. Ahmadi nisu mogli klanjati dženazu za nju. Njen muž je pokazao veliko strpljenje i čvrstinu nad ovom stvari i nije uzvratio i tako je izbjegnuto moguće uznemirenje. Da joj Allah oprosti i uzdigne njen položaj i nastavi uvećavati iskrenost njene porodice.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp