U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština učenja salavata na Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

‘Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom.’ (33:57)

Ovaj ajet objašnjava da Bog i Njegovi meleki šalju blagoslove i selame  na Časnog Poslanika s.a.v.s. Zato oni koji upotrebljavaju razne taktike da ometu ili oslabe napredak ovog Poslanika nikada neće uspjeti. Oni koji iznose pogrešne optužbe protiv njega i rugaju mu se umišljaju da će uspjeti. Njihove zavjere ne mogu uopće ni na koji način naškoditi ovom Božijem miljeniku. Božijom milošću postizanje cilja (svrhe) radi kojeg je Časni Poslanik s.a.v.s. poslan nastavit će se ostvarivati. Zaista, u ovo doba je Bog poslao istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. radi ovog postizanja i otvorio je nove puteve da se šire lijepa učenja islama.

Časni Poslanik s.a.v.s. je poslan od Boga za sva doba i za sve nacije i radi ovoga je kroz Svoju milost omogućio puteve i sredstva. Niti su Poslanikovi protivnici uspjeli u prošlosti niti će uspjeti sada. To je Božija odredba i istinski musliman ne treba uopće biti zabrinut o ovome. Međutim, istinski musliman treba znati o zadatku koji im je dat a koji je da u obilju uče salavate (selame i blagoslove) na Časnog Poslanika s.a.v.s. da ga uzdižu baš kao što čine Bog i Njegovi meleki. Da se pridružite onima koji unapređuju dobrobit Poslanika i skupa s Bogom i Njegovim melekima učite salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s. Ljudi koji sebe nazivaju muslimanima nedavno su napali kancelarije štampe u Francuskoj i ubili 12 ljudi. Ovo je ukratko spomenuto u zadnjoj hutbi petkom i Ahmadi muslimanima je naloženo da uče salavate. Pobjeda islama se neće dogoditi kroz ubistva i ubijanje nego ćemo uspjeti u svom cilju učenjem salavata na Poslanika s.a.v.s. Također je spomenuto da će (ova izdavačka kuća) možda pogrešno reagovati na ovaj napad i ovo se od njih očekivalo. Oni su ponovo odštampali karikature koje su nam ponovo izazvale povredu kao što će zaista povrijediti svakog istinskog muslimana. Šta god je ova štamparija, pod nazivom Charlie Hebdo uradila prije nekoliko godina bilo je zaboravljeno ali je postupak ovih takozvanih muslimana to ponovo zapalio. U prošlosti su zapadne vođe kritikovale ovo izdanje i mnoge vlade nisu dozvolile ponovno štampanje onoga što je odštampano. Međutim, poslije napada prošle sedmice mnoge uviđavne vođe su ih podržali i razni izvori su im pomogli s milionima dolara. Njihov redovit tiraž je bio 60.000 i bili su na rubu zatvaranja. Pa ipak, zbog ljudi nazvanih muslimanima sada je odštampano pet miliona kopija ovog magazina. Ljudi proračunavaju da je ovom izdanju dat život za daljih deset do dvanaest godina dok možda nije mogao trajati šest mjeseci.

Oni koji su napali kancelarije ovog magazina nisu samo raspirili pogrešnu sliku i predodžbu  učenja islama nego su također ponovo oživjeli mrtvog neprijatelja. Kad bi samo muslimanske organizacije koje čine zvjerstva u ime islama razumjeli da će učenje islama puna ljubavi uskoro dovesti ljude u okrilje islama. Svjetovni ljudi su slijepi prema vjeri. Mimo Poslanika s.a.v.s., oni se čak izruguju Bogu. Ako mi na neukost odgovorimo neuko počinit ćemo veću neukost. Bog naređuje da sebe uklonimo od takvih situacija.  Druženje s takvim ljudima ili da se slažemo s njima (da s njima sarađujemo) čini nas griješnim ali ako na njihove pogrešne postupke odgovorimo pogrešnim postupcima i oni na kraju ponižavaju našeg Poslanika s.a.v.s. ovo nas također čini da sudjelujemo u njihovom grijehu. Istinski muslimani trebaju izbjegavati takve prakse i sve prepustiti Allahu Koji je rekao, kad se svako vrati Njemu nosit će posljedice takvih postupaka. U ovo doba neprijatelj islama povređuje islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. ne sa silom nego sa sitnim trikovima. Riječima da Bog i Njegovi meleki šalju blagoslove na Poslanika s.a.v.s. objašnjen je princip da ovi trikovi ne mogu ni najmanje povrijediti položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. Umjesto da reaguju sa sličnom neukošću istinski muslimani prizivaju blagoslove i selame na Poslanika s.a.v.s.

Ljudi koji nisu mnogo mislili o ovom prostačkom objavljivanju sada to podržavaju u ime slobode govora. Međutim, ima nekih poštenih ljudi kojima se ne dopadaju ova prostačka slikanja i smatraju upravu ovog magazina odgovornom. Suosnivač magazina CharlieHebdo po imenu Henri Roussel je rekao da suprikazivanja ovog magazina bila provokativna i da ih je njihov urednik odvukao u smrt. On je rekao da je ovo bilo suprotno njihovoj temeljnoj djelatnosti.

Papa je također dao vrlo dobru izjavu. On je rekao da sloboda govora ima granice i da  prema religiji treba postupati s poštovanjem tako da vjera ljudi ne bude povrijeđena ili ismijavana. Da slikovito objasni ovu stvar Papa je rekao da njegov bliski prijatelj koji organizuje njegova putovanja može očekivati udarac ako bude vrijeđao njegovu majku. Zaista, Papa je dao vrlo stvarnu izjavu. Muslimani trebaju imati razboritosti i ne reagovati neprikladno.

Medij ima najveći uticaj širom svijeta i igra ulogu u paljenju date situacije kao i u njenom daljem raspaljivanju. Poslije ovog događaja, po prvi put su nam se mediji obratili i pitali za mišljenje Džemata Ahmadija ovdje u VB i također na drugim mjestima. Mi smo im rekli da je ovo bio neislamski postupak i izrazili smo svoje sažaljenje ali da smatramo da sloboda govora treba imati granice inače su odgovorni oni koji raspaljuju osjećanja drugih. Ovdje u VB članovi Džemata su se pojavili na SKY News, News 5, BBC radiju, LBC, BBC Leeds i London uživo i u SAD na Fox TV i na CNN. Kanadske novine su također objavile naša mišljenja kao i mediji u Grčkoj, Irskoj, Francuskoj i razne novine u SAD. Napravljeni su mnogi intervjui u televizijskim studijima da prenesu istinsko islamsko stajalište. Ovdje su Amir sahib kao i Imam sahib, Ata ul  Majeed Rashid bili intervjuisani na televiziji. U SAD, Kanadi i Francuskoj su se naši predstavnici pojavili na televiziji i novine su prenijele članke koje su napisali Ahmadi muslimani. Naši timovi su uradili dobar posao ispunjavanja svojih dužnosti svuda. Jedan Kanadski novinar je napisao: ‘Šta može biti razlog da uprkos što je mala sekta islama, Ahmadi su toliko predstavljeni u medijima i prenijeli su stvarno učenje islama.’ Zaista je Božija odredba da Džemat istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. prenese istinska učenja islama svijetu.  To je naša dužnost i svaki Ahmadi treba prenijeti ovu poruku u svom krugu da pogrešna reakcija  samo stvara nered i globalna situacija će biti raspaljena šireći se svuda. Niti trebaju ljudi biti izazvani pogrešnim reakcijama niti treba biti prizivana Božija kazna kroz njih.

Ahmadi trebaju ići linijom: ‘…O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga  pozdravljajte selamom.’ Istinski vjernici trebaju nastojati koliko god mogu da se drže ovoga. Baš kako sposobnost opažanja raste, stiču se razumijevanje mudrosti iza stvari.  Također je islamsko učenje da stičemo znanje.  Kad se postigne pronicljivost da se drži Božijih naredbi praksa se također popravlja.

U hadisu su koristi prizivanja salavata spomenuti pod raznim pripovijedanjima:

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: Na Sudnjem danu osoba koja šalje najviše blagoslova na mene bit će najbliža meni.

On je također rekao: Na Sudnjem danu na svakoj strašnoj fazi tog Dana, ona osoba će biti najbliža meni koja na svijetu bude slala najviše blagoslova na mene.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su salavati koje uči Bog i Njegovi meleki za njega dovoljni. Praksa učenja salavata je samo prilika od Boga data istinskim vjernicima da okupe zaslugu za sebe.

Jedanput je neki čovjek došao u prisustvo Časnog Poslanika s.a.v.s. i klanjao namaz i onda rekao: ‘O Bože, oprosti mi i imaj milosti prema meni.’ Časni Poslanik mu je rekao da je malo žurio. Trebao je umjesto žurbe veličati i hvaliti Boga, učiti salavate na Poslanika i onda moliti Boga.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kad slušate glas mujezina da poziva na namaz, ponavljajte njegove riječi i onda učite salavate na njega. Osoba koja uči salavate ima desetorostruke blagoslove od Boga.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao da tražimo njegovo posredovanje jer je ovo položaj među položajima Dženneta i rekao je: ‘ to će biti dato samo  jednom Božijem robu i ja se nadam da ću to biti ja. Posredovanje će biti dozvoljeno za svakoga ko bude tražio moje posredovanje.’

Hazreti Omer r.a. je rekao da ibadet stoji između nebesa i zemlje i ukoliko nije proučen salavat na Časnog Poslanika s.a.v.s. ni jedan dio se ne uspinje dalje.

Obećani Mesija a.s. je dao veliku istaknutost učenju salavata. Savjetujući jednog od svojih sljedbenika rekao mu je da ostane usredsređen na učenje salavata i traži blagoslove za Časnog Poslanika s.a.v.s. sa iskrenošću i spoznajom sa kojom osoba traži blagoslove za svog dragog. Tražite sa velikom poniznošću i ne smije biti nikakvog pretvaranja u ovoj poniznosti i ibadetu. Zapravo molite za Časnog Poslanika s.a.v.s. s duhom istinskog prijateljstva i ljubavi. Tražite ove blagoslove iskrenim srcem i dušom za Časnog Poslanika s.a.v.s. koji su urođeni u salavatu. Znak je lične ljubavi da se osoba nikad ne umori, nije obeshrabrena i priziva salavate bez uplitanja određenih interesa i samo to uči radi Božijih blagoslova za Časnog Poslanika s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je također rekao da, iako Časni Poslanik s.a.v.s. nema potrebe za bilo čijim dovama no tu je duboki razlog iza učenja salavata. Osoba koja traži blagoslove za drugog zbog lične ljubavi, postaje dio tih blagoslova. Dobrotvornost poklonjena osobi za koju traži blagoslove također bude data osobi koja traži blagoslove. I zato što su Božije dobrotvornosti na Časnog Poslanika s.a.v.s. neograničene i svako ko uči salavat na njega  zbog lične ljubavi dobiva mjeru neograničenih blagoslova. Međutim, može se vidjeti vrlo malo primjera takvog duhovnog žara i lične ljubavi.

Obećani Mesija a.s. je napisao: Vidite iskrenost i vjernost našeg Časnog Poslanika s.a.v.s. kako je on postupao sa svakom zlom spletkom i planom. On je podnio sve vrste neprilika i teškoća ali je ostao smion. Zbog njegove iskrenosti i vjernosti Uzvišeni Allah ga je blagoslovio i rekao: ‘Allah i Njegovi meleki šalju blagoslove na Poslanika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatom) na njega i mnogo ga pozdravljajte pozdravom mira.’ Ovaj ajet jasno pokazuje da su takve bile prakse Časnog Poslanika s.a.v.s da Uzvišeni Allah nije upotrijebio nikakvu posebnu riječ da ih pohvali ili da  sažme njegove odlike. Riječi se mogu naći ali nisu bile upotrebljene. To jest, njegova blagoslovljena praksa je bila daleko iznad sažimanja. Nijedan ajet ove vrste nije bio upotrebljen za slavu bilo kojeg drugog poslanika. Tako su bili čisti njegova duša i njegove prakse da su bile cijenjene u Božijim očima da je Uzvišeni Allah naredio za preostatak vremena da ljudi trebaju učiti salavate na njega na način zahvalnosti.’ (Izvještaj Đelsa salana, str. 50-51, Tafseer Obećanog Mesije, tom III, str. 730)

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Postalo je neophodno da učimo salavat u svakom namazu da uvećamo ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i da je obnovimo. On je također rekao: ‘Salavat je veliki izvor sticanja čvrstine. Učite obilato salavat, ne kao obred ili tek iz navike nego imajući u vidu milost i dobrotvornost Časnog Poslanika s.a.v.s. Učite salavat da uzdignete njegov položaj i za njegov uspjeh. Kao rezultat ovoga vi ćete postići slatki i ukusan plod prihvatanja dova.’

Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Kako je blagoslovljenaova era da je samo iz Svoje milosti, Uzvišeni Allah želio ovaj blagoslovljeni cilj za manifestaciju veličanstvenosti Časnog Poslanika s.a.v.s. u toku ovih burnih, nemirnih dana i iz božanskog je uredio za pobjedu islama i osnovao misiju. Ja želim pitati one ljude koji imaju ljubav prema islamu i koji imaju poštovanje i obzir za islam u svojim srcima, mogu li reći da je postojalo vrijeme gore od ovoga u kojem se dogodilo takvo oskrvnuće i pogrda, i nepoštovanje Časnog Poslanika s.a.v.s. i Časni Kur’an bio tako klevetan? Ja sam onda duboko rastužen i uznemiren stanjem muslimana i postanem zabrinut s ovom dubokom žalošću da u njima ne ostaje čak toliko osjećaja da shvate ovo poniženje. Zar Uzvišeni Allah nije poštovao bilo kakvu čast za Časnog Poslanika s.a.v.s. pa da na ovoliku mjeru pogrde ne osnuje Božansku misiju da ušutka ove protivnike islama i da raširi njegovu veličanstvenost i čistoću u svijetu. Na kraju da Uzvišeni Allah i Njegovi meleki prizivaju blagoslove i selame na Časnog Poslanika s.a.v.s., kako je neophodno ove selame manifestovati u ovo vrijeme  pogrde i Uzvišeni Allah je ovo manifestovao u obliku ove misije.’ (Malfuzat, tom III, str. 8-9; Novo izdanje – Blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika i karikature, str. 85-86)

Pišući jednom od svojih sljedbenika Obećani Mesija a.s. ga je savjetovao da bude duboko upoznat da svaki postupak bude oslobođen obreda ili sile navike i da umjesto toga bude učinjen sa ushićenjem i srčanom ljubavlju. Na primjer salavat ne treba učiti na način kao papagaj kako ljudi općenito rade. Oni niti imaju potpune iskrenosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. niti traže blagoslove za njega od Boga. Zapravo, kad uči salavate čovjekovo vjerovanje treba biti da ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. dostiže nivo gdje njegovo srce neće čak navoditi na pomisao  da ima isti nivo ljubavi za drugog od početka vremena do kraja ili smatrati da u budućnosti može doći osoba koja može nadmašiti takvu ljubav. Ovo vjerovanje može biti utemeljeno time da budemo spremni da iskrenog srca podnesemo sve zamislive teškoće za njegovu ljubav baš kao što su  oni koji su voljeli Časnog Poslanika s.a.v.s.  izdržali teškoće zbog njegove ljubavi u prošlosti. Srce ne treba biti zastrašeno i odvraćeno da izdrži bilo koju zamislivu ili moguću teškoću i tu ne treba biti nikakve moguće naredbe od koje bi osoba prezala i bila neodlučna. Ne trebamo imati istu ljubav za bilo koga drugog u stvaranju. Jedanput kad ova vjera bude utemeljena salavat treba učiti s ciljem prizivanja Božijih potpunih blagoslova na Njegovog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovo treba biti obavljeno s najvećom usredsređenošću i koncentracijom baš kao kad osoba moli s koncentracijom kad se suoči sa teškoćama. Zapravo treba učiti salavate sa još većom poniznošću i mehkoćom i ovo ne treba imati nikakvog elementa ličnog ispunjenja i treba samo učiti salavat da prizivamo selame i blagoslove na Časnog Poslanika s.a.v.s. i za njegovu veličanstvenost da svijetli na ovom svijetu i na Ahiretu. Objašnjavajući kako da ustanovimo i prepoznamo da je osoba postigla potrebnu usredsređenost i koncentraciju u toku salavata, Obećani Mesija a.s. je rekao da je jedan znak da osoba često jeca u toku učenja i osjeća njegovo djelovanje na tkivu svog bića i doživljava stanje između budnosti i spavanja.

Pišući jednom od svojih sljedbenika Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ostanite zauzeti u tahadžud namazu i uobičajeno ponavljanim dovama. U tahadžudu su mnogi blagoslovi. Besposlenost i danguba je bezvrijedna. Besposlen i lijen (čovjek) nema važnosti. Svemogući Bog kaže: ‘A onaj ko se trudi radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.’ (29:70) Salavat kojem se daje prvenstvo je onaj kojeg je izgovorio blagoslovljeni jezik Časnog Poslanika s.a.v.s. a to je:

O Allahu, blagoslovi Muhammeda i narod Muhammedov kao što si blagoslovio Ibrahima i narod Ibrahimov. Ti si zaista hvale vrijedan, Uzvišen.

O Allahu, unaprijedi Muhammeda i narod Muhammedov kao što si unaprijedio Ibrahima i narod Ibrahimov. Ti si zaista hvale vrijedan, Uzvišen.

Riječi koje je izrekla ova pobožna osoba sigurno imaju u sebi mnogo blagoslova.  Zato treba razumjeti koliko će biti blagoslovljene riječi koje je izgovorio onaj ko je poglavica ispravnih i zapovjednik Poslanika. Ukratko, od svih verzija salavata ovaj je najblagoslovljeniji. Ovo je recitovanje o ovoj poniznoj osobi i nije važno da to ograničite na bilo koji broj. (To) treba biti učeno sa iskrenošću, ljubavlju i poniznošću i treba ga učiti do takvog vremena da osoba postiže stanje mehkoće srca, bude zanesena i nadahnuta, da osjeća duboko uvjerenje i spoznaju u grudima.’ (Maktubat e Ahmadija, tom I, str. 17-18, Blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika i karikature, str. 79-80)

Hazreti Musleh Maud r.a. je dao slijedeće gledanje o prizivanju salavata koje Huzur jako voli.

‘Kad molimo za druge na jedan način naša dova također postaje izvor uzdizanja našeg položaja. Dok naše učenje salavata uzdiže položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. to također uvećava naš položaj i blagoslovi dođu do njega i onda kroz njega također stižu do nas. Na primjer kad nešto bude stavljeno u sito to prolazi kroz sito i pada valovito, kao vodopad. Slično tome Bog je učinio da Časni Poslanik s.a.v.s. bude kao sito za ummet. Prvo Bog daje blagoslove njemu i onda ovi blagoslovi također dolaze do nas kroz njegovo posredstvo. Kao rezultat našeg učenja salavata Bog uzdiže položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. i sigurno Bog također kaže Časnom Poslaniku da je ovaj poklon od tog i tog vjernika. Ovo nadahne Časnog Poslanika s.a.v.s. da čini dove za nas i zbog ove dove Bog nama daje jednu mjeru Svojih blagoslova.

Govoreći lično, kad ja odem na grob Obećanog Mesije a.s. radi dova moj način je da prvo učim dovu za Časnog Poslanika s.a.v.s. i poslije ovoga učim za Obećanog Mesiju a.s. Onda učim: ‘O Bože, ja nema ništa što bih mogao dati kao dar ovim časnim osobama. Šta god ja imam nije ni od kakve koristi za njih. A Ti imaš sve zato ja Tebi činim dove i molim Te da mi učiniš uslugu i dadneš im dar u Džennetu koji nikad prije nisu primili u Džennetu.’ Na ovo će oni sigurno pitati: ‘O Allahu! Od koga je došao ovaj dar?’ Kad ih Bog obavijesti ko je poslao poklon, oni čine dovu za tu osobu i tako položaj osobe bude uzdignut. Dokazano je iz Časnog Kur’ana i hadisa… niko ne može poreći da su dove sigurno korisne za umrlog.

Časni Kur’an kaže: ‘…uzvratite boljim od toga (što vam je dato)…’ (4:87), to jest u slučaju dove boljom dovom i skreće našu pažnju kad nečiji poklon uzvratite boljim poklonom ili bar sličnim darom. Prema ovom ajetu Časnog Kur’ana kad činimo dove i učimo salavate za Časnog Poslanika s.a.v.s. ili šaljemo selame za Obećanog Mesiju a.s. kao rezultat naše dove i u naše ime Bog će njima dati dar. Mi ne znamo šta su blagodati Dženneta ali Bog je dobro upoznat o njima. Kad molimo: O Bože! Dadni dar Časnom Poslaniku s.a.v.s. koji  prije nije primio; kad mu bude dat taj dar od Boga on također bude obaviješten od koga je. Kako može biti da nakon što ovo sazna on ne uradi ništa i ne čini dove za tu sobu koja je poslala dar! Njegova duša se saginje pred Bogom govoreći: O Bože, podari im dobru nagradu u naše ime. Tako, u skadu sa: ‘…uzvratite boljim (dovom)…’ dova će biti uzvraćena ovoj osobi koja uči salavate i bit će izvor uzdizanja njegovog položaja. Ovo znači da kroz to, ali bez činjenja ništa idolokloničko, mi se možemo poslužiti koristi na ličnom kao i  na zajedničkom/nacionalnom nivou.’

Huzur je također objasnio razliku dvaju dijelova salavata. U prvom dijelu proučene su riječi Allahume Salli ala (O Allahu, blagoslovi….). Prema leksikonu Salli označava poštovanje (cijenjenje) i znači: O Allahu, uzdigni ime Časnog Poslanika s.a.v.s.  na ovom svijetu i dadni uspjeh i pobjedu njegovoj poruci. Podari mu veličanstvenost kroz stalnost i ovjekovječenje njegovog Šerijata. Podari mu veličanstvenost na Ahiretu kroz primanje njegovog posredovanja za svoj ummet i mnogostruko uvećavajući njihovu nagradu i naknadu.

U drugom dijelu su proučene riječi: Allahume barik ala (O Allahu, unaprijedi…). One znače: O Allahu, utemelji sve poštovanje, veličanstvenost, veliku slavu i časnost koju si odredio za Časnog Poslanika s.a.v.s. i podari tome vječnost i neprekidnost.

U sažetku u Allahume Salli ala dova je za pobjedu i neprekidnost njegovog Šerijata i za ummet da primi korist njegovo posredovanja.

Allahume barik ala dova je za besmrtnost (vjekovječnost) njegove časti, veličanstvenosti, slave i časnosti.

Da nas Allah osposobi da učimo salavat u istinskom smislu i da postignemo blizinu Bogu zbog toga kao i da stalno uvećava našu ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i da uvijek trošimo svoje sposobnosti u širenju njegovog Šerijata. Da uvijek igramo pozitivnu ulogu u uklanjanju nesklada iz svijeta u skladu sa njegovim učenjima! Da nas Allah uvijek osposobi da tako činimo!

Huzur je najavio dvije dženaze u odsustvu: jednu za maulvi Abdul Kadir Dehlvi sahiba, derviša Kadiana i Mubarake Begum sahibe, žene derviša Kadiana, Bashir Ahmad sahib Hafizabadi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp