U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Duhovne koristi Đelsa salane VB 2014.

Kratki sadržaj

Sva hvala pripada Allahu; Đelsa salana VB se održala prošle sedmice i Božijom milošću oni koji su joj prisustvovali i oni koji su je gledali na MTA širom svijeta okoristili su se od njenih blagoslova. Povratne informacije koje je hazreti Halifatul Mesih primio su izuzetno pozitivne. Ljudi su osjećali da ima mnogo poboljšanja u ukupnim aranžmanima i da su govori bili višeg učenog i duhovnog standarda. Kao što je tradicija Huzur je svoju današnju hutbu, prvu poslije Đelsa salane bazirao na predstavljanju općenitog pogleda o ovom događaju u svjetlu Božijih blagoslova. On je također zahvalio svim dobrovoljcima i spomenuo nekoliko nedostataka.

Allahovom milošću atmosfera Đelse utiče na svaku poštenu dušu. Neki nemuslimani se došli na Đelsu samo da uvide koliko su stvarni blagoslovi i dobrobit Đelse kako su im o njima govorili njihovi Ahmadi prijatelji. Poslije iskustva sa Đelse većina njih su priznali da su uvidjeli da je njihovo iskustvo veće nego što su zamišljali i neki su tako impresionirani i na njih je to ostavilo takav utisak da su na kraju dali zavjet bai’ata. Ove godine su dva gosta Rusa dali bai’at nakon što su vidjeli atmosferu Đelse. Iako gosti iz Guatemle, Čilea i Kosta Rike iz južne Amerike nisu dali bai’at u toku đelse, no ona je na njih ostavila dubok dojam i kasnije su, u toku susreta sa Huzurom izrazili žaljenje što ranije nisu dali bai’at i priznali su da su prepoznali istinu i željeli su da daju bai’at. Tako da su šestoro ljudi, četvorica muškaraca i dvije žene jučer dali bai’at poslije zuhr namaza.

Među onima koji su dali bai’at na Đelsi bio je jedan prijatelj iz Guatemale koji je porijeklom iz Jordana. On je rekao da je na Đelsi vidio praksu jedinstva, ljubavi i naklonosti koje je Časni Poslanik s.a.v.s. želio. On smatra da je organizacija đelse izvanredna i bio je krajnje impresioniran disciplinom, osjećajem iskrenosti i jedinstva. Rekao je da je Đelsa bila ilustracija hadisa u kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da su vjernici kao jedno tijelo i svaku bol na jednom dijelu tijela osjeća ostatak tijela. On je molio Allaha da nagradi radnike Đelse.

Jedan prijatelj iz Kosta Rike rekao je da je bio izuzetno impresioniran izvanrednim aranžmanima koje je Džemat postavio i kako je svaki radnik obavljao svoju dužnost. Rekao je da je bio radostan što je imao diskusiju s gostima iz drugih zemalja i smatra da se njegova vjera uvećala. On je rekao da je savjet u govoru hazreti Halifatul Mesiha namijenjen cijelom muslimanskom svijetu bez ikakve razlike između sunni i šija muslimana.

Jedna gospođa iz Kosta Rike rekla je da je prisustvovanje na Đelsi bilo jedinstveno iskustvo i uzajamna ljubav ljudi raznog etničkog porijekla ostavio je na nju znak. Ona smatra da je duhovna atmosfera internacionalnog bai’ata podsjećala na vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovo su bili neki od prisutnih iz Guatemale, Čilea i Kosta Rike, koji su, vidjevši internacionalni bai’at na Đelsi bili potpuno uvjereni i jučer su dali bai’at.

Ahmadija džemat širi lijepa učenja islama i svaki posjetilac može vidjeti islamsko pokazivanje ljubavi i naklonosti što ih primorava da budu dio islamskog uzora ili barem njihovi prigovori protiv islama budu kroz to opovrgnuti. Ovo je dokaz činjenice da islamsko učenje nikada nije bilo zastarjelo i Božija pomoć i potpora nikada nisu napustili Džemat Ahmadija.

Jedanput je neka porodica rekla Huzuru kako je jedna od njihovih starijih žena u Pakistanu bila protiv Džemata. Oni su živjeli u velikoj porodici ali ona nikada nije došla na đelsu. Jedanput su je nekako doveli u Rabvu i porodica ju je također dovela na đelsu. Ona je tamo vidjela duhovnu atmosferu, organizaciju otvorene kuhinje i slušala je govore i bila tako impresionirana da je dala bai’at. Ovo je bilo u vrijeme drugog Halifata. Zaista, u toku svakog Halifata ljudi su prisustvovali đelsi i iz nje uzeli pozitivan uticaj. Ovo je znak istinitosti Obećanog Mesije a.s. i također je znak da je Božija pomoć i potpora uz Halifat e Ahmadija. Ove stvari se ne događaju kroz ljudski napor. Atmosfera đelse je nijemi prenosilac poruke u kojoj je svaki Ahmadi radnik nijemi misionar. Gosti izvana su bili izuzetno impresionirani kad su vidjeli nijemi, glatki tok rada svih volontera, bez panike, bez grubog govora-muškarci, žene i djeca, svi su bili zaokupljeni u služenju drugih. Đelsa je kao veliki povod  uvećanja vjere Ahmadi muslimana koji prisustvuju đelsi po prvi put dok ona ponovo napuni vjerom dugogodišnje Ahmadi muslimane. Neki gosti su iskreno izrazili da su tražili propuste i ove godine su čak takvi ljudi rekli da je općenito nivo radosti koju su pokazali radnici bila veća nego prije.

Zatim je Huzur predstavio komentare nekih uvaženih gosta na đelsi.

Govornik iz Kinšasa, Congo rekao je da je ovo bila njegova prva posjeta đelsi i da je vidio cijeli program uključujući i internacionalni bai’at. Smatra da je svako na đelsi jedan s drugim postupao i obraćao se kao da su stari prijatelji. On je rekao kako su jednom pokušali da održe jedan događaj na nivou svoje provincije gdje je zbog loše organizacije 26 ljudi umrlo prvog dana. Bio je iznenađen organizacijom đelse gdje niko nije govorio podignutim tonom i mala djeca su služila vodu za piće s izuzetnom ljubavi. Djeca često vole da sve imaju za sebe ali je Džemat tako obučio svoju djecu da na prvo mjesto stave udobnost drugih. On je napisao da je poslije prisustvovanja na đelsi otišao u svoju ambasadu i rekao ambasadoru da je prisustvovao mnogim konferencijama ali da nikada nije vidio ovako izvanrednu organizaciju koju je vidio na đelsi.

Ministar za inostrane poslove Benina rekao je da nema riječi da izrazi hvalu za organizaciju đelse. On je među djecom i odraslima vidio izvanrednu revnost da služe uključujući i starije koji se nisu brinuli o sebi i samo su željeli da đelsa bude uspješna. On je rekao da je vidio svijet i imao priliku da vidi aranžmane koje su uređivale velike sile kao SAD ali da nikada nije vidio izvanredne aranžmane kakve je vidio na đelsi. Rekao je da je tajna iza snage Džemata bila njihov Halifa i također je rekao da je danas samo Ahmadija džemat taj koji radi za mir i bratstvo.

Ministar za odbranu Ugande rekao je da je nemoguće izraziti ono što je on doživio na đelsi. On je vidio izložbu i također se sreo sa Huzurom kad je rekao Huzuru da samo vojska može napraviti disciplinu koju je vidio na đelsi a Huzur mu je rekao da čak njegova  vojska (Ugande) ne može organizovati takvu disciplinu na što se on složio.

Jedan gost iz Grčke koji za Džemat prevodi na grčki poslao je e-mail i rekao da nije mala stvar vidjeti veliki broj ljudi okupljenih na tako miran način radi ljubavi i mira, i da se mole Bogu. Rekao je da Džemat Ahmadija ne samo da pruža ruku  siromašnim nego im kroz razne projekte zapravo pomaže da stanu na svoje noge i krajnje je ponizan (Džemat) uprkos svih svojih službi. Rekao je  da je vidio da nema prigovora ni od koga u toku đelse i vidio je da svi volonteri pomažu s radošću.  Svi su radili vrlo naporno na služenju gostiju i svi su željeli da se gosti osjećaju posve kao kod kuće u Đamiji (studentskom smještaju Islamskog fakulteta) gdje su oni boravili.

Jedan direktor televizije bio je među gostima iz Nigerije. On je rekao da su svi aranžamani na đelsi bili internacionalnog standarda i da su govori bili izvanredni. Svečanost bai’ata je na njega ostavila dubok dojam. Rekao je da se osjetio emotivno u prisustvu hazreti Halifatul Mesiha jer je mogao vidjeti kako se svi Ahmadi pokoravaju pred svojim Halifom. On je rekao da nikada prije nije vidio takvu ljubav i naklonost kakvu su pokazali prisunti na đelsi i rekao je da će po povratku kući reći drugima da je bilo ono što svi muslimani trebaju posvojiti.

Jedna gospođa novinski pomoćni urednik iz Nigerije rekla je da je prisustvovanjem na đelsi uvidjela da svaki član Džemata ima ljubav i naklonost jedan prema drugom i svako se sa drugim pozdravljao sa osmjehom i bio uvijek spreman da pomogne drugom. Ona je rekla da je novinar osamnaest godina i može reći bez ustezanja da je samo Ahmadija džemat istinski islamski uzor. Muškarci i žene su pozdravljali goste s ljubavlju i prijateljski i ona nikada ovo nije vidjela na bilo kojem drugom islamskom događaju.

Gradonačelnik jednog grada u Belgiji rekao je da je poslije prisustvovanja na đelsi  upoznat o istinskim učenjima islama i da je vidio svojim očima kako su Ahmadi muslimani stavili u praksu učenja islama. Prije dolaska na đelsu vidio je Džemat samo na lokalnom nivou. Međutim, poslije đelse je vidio kako Džemat djeluje na internacionalnom nivou i smatra da Džemat praktikuje ono što propovijeda. Smatra da su aranžamani na đelsi bili izvanredni i da nosi natrag sa sobom osjećaje ljubavi i naklonosti. On je posjetio izložbu humanitarne organizacije Humanity first i Udruženja inžinjera i iznenađen je kako Džemat služi ljudima. On osjeća da je poslije đelse njegovo poštovanje prema Džematu poraslo.

Zamjenik gradonačelnika jednog grada u Belgiji rekao je da je na đelsi doživio islam suprotno onome kako ga mediji prikazuju. On smatra da je velika vrlina širiti istinsku poruku islama i ujediniti cijelo čovječanstvo. Rekao je da je vidio kako se Džemat bori da služi ljudima i njegovom gradu, međutim, poslije dolaska na đelsu uvidio je da se Džemat bori da služi ljudima širom svijeta. On smatra da nema nijedne druge vjere koja služi kao što služi Džemat. Bio je jako impresioniran marljivošću onih koji su obavljali dužnosti na đelsi i smatra ako bi ljudi u njegovoj zemlji radili tako naporno možda njegova zemlja ne bi doživljavala ekonomski pad s kojim se suočava.

Zamjenica gradonačelnika jednog grada u Belgiji rekla je da je doživjela jedinstvenu ljubav i naklonost kad je posjetila ženski šator đelse. Tamo je bila iznenađujuća atmosfera kad je hazreti Halifatul Mesih došao na žensku đelsu. Hiljade žena su nijemo slušale njegov govor. Ona je rekla da je  u Huzurovom govoru našla odgovore na pitanja koja je imala na umu u pogledu žena i islamskih učenja. Rekla je da se na početku osjećala malo nervozno u ženskom šatoru đelse ali kad je počeo Huzurov govor njena osjećanja su bila umirena.

Prijatelj iz Belgije kojem je prenesena poruka Ahmadijata rekao je da dugo vremena zna o Ahmadijatu ali je ovo bilo njegovo prvo prisustvovanje đelsi. On je rekao da je vidio sve u tri dana đelse i da će bez uzdržavanja reći da je Ahmadijat istinski uzor islama. On je rekao da je vidio kako ljudi jecaju na sedždi i da je ovo na njega ostavilo dubok dojam.

Jedan gost sa Malte koji je socijalni radnik rekao je da je ono što mu se najviše dopalo bilo to kako su mala djeca posluživala vodu za piće. Također mu se dopala naredba Huzura da se drže svake naredbe koju radnici dadnu čak i ako one dolaze od mladih ljudi. On je rekao da je bio impresioniran kad je vidio da je u đelsa knjižici dat savjet da se hrana ne baca i da samo uzmemo ono što s lahkoćom možemo pojesti. Bio je zadovoljan što Džemat obraća pažnju na male stvari.

Jedan novinar sa Malte koji je također televizijski domaćin i tri godine poznaje Džemat intevjuisao je Huzura. On je rekao da je za njega očito da je Džemat napravio veliki napredak u 125 godina i da je sada osnovan u 206 zemalja. Smatra da ovo ne bi bilo moguće bez Božije pomoći. Pozivajući se na disciplinu na đelsi on je rekao  gdje god je disciplina da je tu Bog. Huzur je rekao da je ovaj čovjek kršćanin. On je rekao da će po povratku na Maltu pripremiti sat dug dokumentarni program za svoju TV stanicu baziranu na Huzurovom interviju i Džematu.

Akademik koji poučava filozofiju na koledžu na Malti rekao je da će napisati detaljan članak o govorima na đelsi tako da se drugi također mogu okorisiti od savjeta datih na đelsi u pogledu religijske i svjetovne dobrobiti.

Ahmadi kao i neahmadi gosti iz Francuske Guiane također su došli na đelsu. Među njima je bio jedan profesor kršćanin koji je rekao kad je bio pozvan na đelsu nije razumio zašto su ovi ljudi željeli da ga pozovu. Međutim, on sada razumije da  značaj đelse nije ograničen na Džemat; zapravo je to značajan događaj za svijet. On je rekao da je imao izuzetan mir kad je slušao učenje Časnog Kur’ana i uzeo je audio snimak tog učenja.

Ove godine su na đelsu došli mnogi novinari, odavde i iz inostranstva. Jedna novinarka hindu rekla je  da ju je njena majka upozorila da ne ide na programe muslimana jer su opasni ljudi koji je mogu ubiti i da niko neće znati. Ona je rekla da poslije doživljaja na đelsi planira da kaže svojoj majci da su Ahmadi miroljubiviji nego hindu i smatra da njena majka također treba vidjeti lijepa učenja koja su data na đelsi.

Jedna novinarka iz Belize, gdje je Džemat osnovan ove godine, došla je na đelsu. Ona je također TV nada. Ona je rekla da se pokazalo da iskustvo đelse pruža više zadovoljstvo nego što je očekivala. Ona se osvrnula na naš moto ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ i smatra da je, zaista, doživjela ljubav svuda na đelsi. Rekla je da će se uvijek sjećati onoga što joj je Džemat dao i zahvaljuje se svima onima koji su na đelsi obavljali dužnost. Rekla je da je rođena u vrlo strogoj sunni muslimanskoj porodici i da je u reakciji na oštre načine porodice napustila islamska učenja ali da vjeruje u Boga. Njeno iskustvo na đelsi je bilo jedinstveno gdje je vidjela da nijedna Ahmadi djevojka ili žene nisu ni na koji način ograničene i slobodno rade svoj posao, šetaju po pijaci đelse i s ljubavlju se sreću jedna s drugom. Rekla je da osjeća da je bila rođena u Ahmadi porodici da ne bi reagovala pobunjenički prema svojoj porodici kao što jeste reagovala. Rekla je da je na đelsi stekla mnoge prijatelje.

Huzur je rekao da Ahmadi trebaju biti zahvalni Allahu da su rođeni u Ahmadi porodicama ili su primili Ahmadijat i tako su zaštićeni od elemenata koji druge čine pobunjenicima. Huzur je rekao da ponekad neke Ahmadi djevojke također loše reaguju, i da one trebaju zapamtiti da su drugi također impresionirani našim načinima tako da ne trebaju patiti ni od kakvog kompleksa. Učenje islama je u skladu sa ljudskom prirodom.

Jedna novinarka – gost rekla je da je religiozna osoba i da je odbacila alkohol i duhan i da redovno ide u crkvu. Međutim, da u svojoj crkvi nikada nije doživjela poštovanje koje je osjetila na đelsi; rekla je da se na đelsi osjećala vrlo posebnom.

Jedan neahmadi prijatelj iz Kazahstana se iz dubine srca zahvalio hazreti Halifatul Mesihu i Džematu što su ga pozvali na đelsu. On je rekao da kao religijski učenjak koji je pola stoljeća proučavao razne vjere  nalazi da je naš moto ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ izuzetno privlačna. Ovo je nešto nad čim se drugi islamski pokreti nisu zamislili. U sadašnje vrijeme nemira kad je ekstremizam na visini i vjerska netolerancija je naširoko raširena, jedini je Ahmadija džemat taj koji radi na pravljenju ljudskih prijateljskih projekata da svijet ponovo osvijetli učenjima koja se od početka nalaze u religiji islama. Istina je  da su ova učenja blizu srcima desetina miliona kao što su zaista blizu Kazah narodu. Ono što vjerske vođe imaju je strah i zato nastoje sve što mogu da povrijede Ahmadija džemat.

Huzur je rekao da trebamo činiti dove za sigurnost Ahmadi muslimana Kazahstana.

Mnogi ugledni gosti su došli na đelsu iz Siera Leona. Jedan od njih je rekao da se đelsa uživo prenosila na televiziji Siera Leona i da ju je gledao predsjednik zemlje. Poslije gledanja govora Tommy Kallona on je nazvao svoje delegate prisutne na đelsi i poslao čestitke za đelsu.

Ministar pravnih poslova Trinidada i Tobagoa došli su na đelsu i rekli da se ljubav Džemata prema hazreti Halifatul Mesihu ne može opisati riječima. Rekao je da je organizacija đelse ogromna i čovjek može osjetiti da je Božija ruka iza Džemata. On je rekao da je bio jako dirnut prisustvovanjem na đelsi.

Grupa gosta je došla iz Hrvatske uključujući pet žena katoličke vjere i četiri žene sa univerziteta. Direktor muslimanskog centra u Zagrebu je također došao skupa sa trojicom katolika muškaraca. Direktor muslimanskog/arapskog centra je rekao da je prisustvovao bezbrojnim događajima u mnogim raznim zemljama ali da nikada nije vidio iskrenost s kojom su mala djeca posluživala vodu za piće na đelsi. Također je bio veoma impresioniran služenjem  studenata Đamije i drugim mladim volonterima. Jedna gospođa, član delegacije rekla je da se pita kad volonteri odmaraju, dodajući da nikada prije nije vidjela tako predane volontere. Jedna studentica, član delegacije rekla je da je bila izuzetno zadovoljna odgovorima koje je Huzur dao na njena pitanja i smatra ako bi muslimanski svijet tražio uputu od Huzura njihovi problemi bi bili riješeni na miran način. Drugi univerzitetski student također je izrazio zadovoljstvo odgovorima koje je Huzur dao na njena pitanja.

Direktor ministarstva kulture Haitija također je bio gost na đelsi. On je rekao da je bio sretan što prisustvuje đelsi i nakon što je vidio organizaciju đelse smata da je Džemat primjerena zajednica za ostatak svijeta. On je rekao da je bio iznenađen kad je vidio kako svako radi na đelsi i svima im se divi, i mladim i starim.

Zatim je Huzur predstavio komentare nekih novih Ahmadi koji su prihvatili Džemat.

Jedna gospođa iz Maroka rekla je da je dolaskom na đelsu naučila mnoge stvari. Ne samo da je postala svjesna stvarnosti života nego je također shvatila razloge iza sadašnjeg stanja muslimanskog svijeta. Rekla je da je prije smatrala da je sekta kojoj je pripadala bila fina ali poslije prisustvovanja đelsi shvatila je da se ovdje slijedi blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. Ona je prije molila Boga da bude uključena među najbolje ljude i da je upućuje ispravni Halifa. Ona smatra da je Bog čuo njene dove osposobljavajući je da se pridruži Džematu Ahmadija.

Novi Ahmadi iz Belize rekao je da su tri dana đelse učinila da shvati veličinu Džemata. Smatra da je organizacija đelse provedena u očaravajućem stilu. On se sreo sa ljudima iz više od osamdamdeset zemalja koji su pripadali različitim odgojima. On je cijenio što su brojni volonteri radili naporno da đelsa bude uspješna.

Predsjednica Leđne Marshal ostrva, koja je novi Ahmadi, rekla je da je za nju prisustvovanje đelsi bio veliki blagoslov. Vidjela je da je svaki pojedinac imao ljubav jedan prema drugom što je utjelovljenje mota ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’. Imala je iznenađujuća osjećanja u toku govora hazreti Haifatul Mesiha kad su joj na svaku riječ navirale suze u očima. Također smatra da je iskustvo internacionalnog bai’ata bila izuzetno divno.

Jedna Afrička Amerikanka leđna prenijela je Huzuru jedan svoj san. U snu je vidjela kako klanja namaz u krasnoj i vrlo velikoj džamiji i ne prepoznaje sve ljude u njoj i svaki put osjeća da je u drugoj zemlji. Poslije prisustvovanja đelsi gdje ljudi iz cijelog svijeta klanjaju namaz zajedno ona smatra da je vidjela ostvarenje svog sna.

Novi Ahmadi iz Meksika rekao je da je osjećao kako su ljudi iz raznih zemalja svijeta  ispunjeni ljubavlju prema Halifi vremena. On je rekao da je Džemat uzorna zajednica i da je utjelovljenje učenja islama.

Imam iz Meksika koji je prihvatio Ahmadijat sa sedamdeset svojih sljedbenika rekao je da je osjećao da se bezbrojni Božiji blagoslovi spuštaju u toku đelse. Huzurovi govori su ne samo uvećali njegovo znanje nego su mu također dali unutrašnji mir. Svaki prisutni na đelsi je kao svjedočenje da je islam religija mira.

Novi Ahmadi iz Paname rekao je da je bio izuzetno impresioniran organizacijom đelse i ljubavlju i jedinstvom koje je izražavao svaki pojedinac. On je također rekao da osjeća da je u njegovom životu došlo do revolucionarne promjene.

Ahmadi iz Francuske Guiane koji je dao bai’at 2008. došao je na đelsu prvi put. On je rekao da je rođen kao musliman koji je bio prvi musliman u Francuskoj Guiani. Sada, kad je prisustvovao đelsi, on je uisinu shvatio značaj Ahmadijata i Halife vremena.

Prijatelj iz Belgije rekao je kad je prvi put otišao u Ahmadi džamiju doživio je ljubav i naklonost koje je također osjećao na đelsi. On je dao bai’at u toku internacionalnog bai’ata i rekao je da nije moguće da izrazi ono što je osjećao u vrijeme davanja bai’ata. Susretom sa hazreti Halifatul Mesihom je iz prve ruke iskusio da je Halifa zaista određen od Boga.

Prijatelj sa Filipina koji je dao bai’at prošle godine došao je na đelsu. Rekao je da je prisustvovanjem na đelsi našao  ono što je tražio. Ako Bog da on sada ima za cilj da ostatak života provede kao Ahmadi musliman. Smatra da je entuzijazam i ljubav radnika na đelsi hvale vrijedan. On ih je vidio da rade od jutra do večeri i ovo krasno iskustvo je pridobilo njegovo srce.

Prijatelj iz Malija koji je dao bai’at na đelsi rekao je da su osjećanja koja je doživio u toku đelse bila osjećanja koja nikada prije nije osjećao u svom životu. On smatra da, čak ako naši protivnici nastoje sve što mogu oni ne mogu organizovati čak ni mali dio događaja nalik đelsi. Dodao je da čak velike moći kao što su UN ne mogu organizovati događaj kao što je đelsa.

Prijatelj iz Kazahstana rekao je da je mnogo puta prije bio na đelsi ali da prvi put boravi u Đamiji. On je pohvalio aranžman da se smjeste ljudi iz raznih zemalja na jednom mjestu jer to unapređuje stvaranje snažnih veza. Najviše od svega ovo omogućava klanjanje namaza u džematu velikom broju ljudi. On je rekao da je ovo jako važno za njega jer u njegovoj zemlji oni nisu u stanju da klanjaju u džematu u velikom broju.

Allahovom milošću ove godine su centralni tim za štampu i time za štampu VB radili vrlo dobro i po prvi put je prenos o đelsi bio dobar i kroz to je poruka Ahmadijata, istinskog islama stigla do ljudi. Kroz kontakte centralnog tima za štampu su štampa i mediji također došli iz inostranstva i svi su dali pozitivne komentare. Poruka Ahmadijata je stigla do više od 13 miliona ljudi u VB. Još uvijek se pišu članci i odašilju vijesti i proračunato je da je ova poruka stigla do oko 12 do 13 miliona ljudi izvan VB.

U pogledu štampe i medija Huzur je rekao da ljudi raznih vjera ili koji nemaju nikakvu vjeru dolaze na đelsu i budu njome impresionirani. Bilo kako bilo, oni imaju svoje vlastito pravilo odijevanja i svoje tradicije. Neke žene odijevaju skromnu odjeću kad dođu ali ne nose šal iako neke uzmu šal. Međutim, čak i ako ne uzmu šal mi ih ne možemo obavezati na to. Neki naši muškarci imaju pristup da ne prave ustupke i pribjegnu strogoći. Jedna BBC dopisnica došla je na đelsu i na početku nije bila pokrivene glave. Došao je čovjek iza nje i stavio joj šal na glavu. Ova dopisnica poznaje jednog Ahmadi i imala je skromnu odjeću i ranije je također stavila šal iako tada nije imala pokrivala. Ona se nasmijala na to što je ovaj čovjek uradio ali je rekla da bi se druga osoba na njenom mjestu uvrijedila ili bi imala negativan dojam. Huzur je rekao da muškarci trebaju zapamtiti da im nije data moć da upravljaju drugima i trebaju se uzdržati. Nije na njima da pokrivaju glave žena izvana. Muškarcima je naređeno da obore svoje poglede i oni trebaju ispuniti svoje obaveze. Nema nijedne naredbe da silom pokrijemo glave muslimanki a kamoli nemuslimskih žena. Muškarci nalik ovima imaju beskompromisne ideje, možda među nama također ima neki pojedinac koji islamu donosi zao glas. Huzur je rekao da niko ne smije misliti da su oni brižnici popravljanja svijeta! Slični tome je neki čovjek rekao Ahmadi muslimanu koji je bio u društvu druge žene novinarke da joj kaže da je neophodno da pokrije glavu u našem okruženju i da treba pokriti šal. Huzur je rekao da želi reći takvim muškarcima da prvo trebaju povesti brigu o vlastitoj porodici i svijet će, inšaAllah biti popravljen sam od sebe. To su postupci onih koji ljude okreću od islama. Huzur je rekao da je ranije ispričao priču o gospođi novinarki koja se okrenula od islamske prakse zbog grubog stajališta njenog oca. Kad je vidjela slobodu (Ahmadi žena) na đelsi željela je da je bila rođena u Ahmadi domu. Žene trebaju popraviti žene pogotovo u Evropi gdje postoji halabuka da su muslimanski muškarci grubi i nepošteni i okrutni  prema muslimanima. Takvi postupci muškaraca pokvare stvari. Ovim stvarima se s nježnošću trebaju baviti žene. Leđna obavlja svoj posao i to ni na koji način nije važno zato što se žena novinarka (kad posjećuje naše programe) odijeva skromno držeći se svojih standarda.

Allahovom milošću MTA igra veliku ulogu u prenošenju đelsa programa i ove godine je odigrala. Dok su Ahmadi muslimani izrazili radost radi ovoga, drugi su također dali dobre komentare. Odgovor neahmadi Arapa je bio vrlo dobar. Oni su rekli da je ovo zaista istinski islam i također su rekli da je ovo također istinski halifat koji muslimanski ummet treba!

Prijenos MTA pokazan je uživo na nacionalnim kanalima Gane i Siera Leone i na privatnim kanalima Nigerije i imao je vrlo dobar prijem. Jedan komentar iz Gane kaže da su mnogo čuli o Džematu i bili su iznenađeni kad su vidjeli MTA zato što im je imam rekao mnoge neistine o Džematu! Jedna neahmadi gospođa je odlučila da postane Ahmadi, Ahmadi je napisao da su po prvi put vidjeli internacionalnu bai’at svečanost i osjećali se ponosni što su Ahmadi muslimani. Druga osoba je napisala da je poslije gledanja programa đelse razumio filozofiju Džemata i odlučio da postane Ahmadi musliman. Mnogi ljudi su poslali svoje komentare da će se uskoro pridružiti Džematu.

Jedan kršćanin, prijatelj napisao je iz Siera Leona da je gledajući program đelse uživo osjećao da je blagoslovljen, druga osoba je napisala da su pozvali svog komšiju da gleda đelsa programe, drugi komentar kaže kako je đelsa bila veličanstvena i mnogi su rekli da je prenos đelse imao vrlo dobar prijem od strane onih koji nisu Ahmadi.

U Nigeriji vjerovatno je jedan milion ljudi vidio program đelse na televiziji.

Oko 330.000 ljudi su gledali đelsu preko prenosa uživo; ovo je u dodatku gledanja na MTA.

Mi trebamo zapamtiti da nas pozitivne povratne informacije trebaju nadahnuti da idemo naprijed i naviše umjesto da  nas učine da se oslonimo na svoje pohvale. Napredne zajednice uvijek traže da se poprave. Mi smo upoznati i trebamo uvijek voditi računa da također postoje slabosti.  Slabe tačke mogu se pojaviti u organizaciji ovako velikog stepena, to nije kritično. Međutim, one se trebaju pribilježiti i menadžment ih treba narednog puta otkloniti. Ove slabosti se ne pojavljuju samo zbog radnika nego se također mogu pojaviti zbog nekih svojeglavih prisutnih. Treba biti aranžman za ovo također i oni trebaju biti obučeni/nadgledani prije dolaska na đelsu.

Huzur je saznao da je neka žena sjedila s djecom u glavnom šatoru. Kad je radnica na dužnosti ovo opazila obavijestila je ženu da majke s djecom imaju odvojen šator. U odgovoru je žena rekla da nije bila upoznata s tim ali da će sada kad zna otići. Kasnije je radnica na dužnosti vidjela da ova žena gost nije Ahmadi tako da joj se izvinula i rekla da može nastaviti sjediti u glavnom šatoru ako njena djeca budu mirna. Za to vrijeme je jedna Ahmadi žena koja je sjedila u blizini počela raspravljati sa radnicom i rekla ako ona nije imala problem zašto je radnica imala problem? Zahvaljujući tome što je radnica postupila razumno, nije dozvolila da se stvar proširi i tiho je otišla. Onda je ova žena pitala je li u hadisu piše da sjedenje ovdje (u glavnom šatoru) nije dozvoljeno! Takve svojeglave žene trebaju promijeniti svoje stajalište. Većinom žene postupaju na ovaj način iako ponekad to čine i muškarci. Dobro je da ljudi koji sjede u toj oblasti to nisu primijetili. Huzur je rekao što se tiče hadisa da to stoji u hadisu kao i u Časnom Kur’anu da nije važno od koga dolazi naredba treba je poslušati (treba je se držati). Naređena je poslušnost Amiru i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da čak Amir čija je glava veličine grožđice bude određen nad vama, slušajte ga. Takvi pobunjenički stavovi se ne trebaju zauzimati na malim stvarima; bilo da je nešto u hadisu ili nije. Zaista hadis kaže da poslušamo i držimo se naređenog i ovo je neophodno za svakoga ko sebe naziva Ahmadi muslimanom.

Huzur je dao upute radnicima da slijedeći put zabilježe ako neko pokaže takvo vladanje oni trebaju obavijestiti svog nadređenog koji će onda otkazati AIMs (Ahmadi identifikacioni broj) tog pojedinca i onemogućiti ga da prisustvuje đelsi. Huzur je rekao da Džemat Ahmadija ne treba takva pobunjenička ponašanja. Osim ovoga također je bio prigovor sa ženske strane da ponekad zahodi nisu bili baš čisti.

Ljudi su ovog puta hvalili hranu i hljeb. Da nas Allah osposobi da se dalje popravimo u tome. Drugi prigovor je primljen sa ženske strane da jednoj starijoj ženi nije poslužena hrana zato što je zakasnila. Nije važno ko dođe po hranu i u koje vrijeme, pogotovu bolesni, djeca i stariji, a ima hrane, onda im treba biti poslužena. Zapravo trebaju biti napravljeni aranžmani da se takvim ljudima posluži hrana u bilo koje vrijeme i treba im objasniti da im je data posebna usluga. Njima također treba biti uljudno rečeno da su iz nekog razloga došli kasno po hranu i da trebaju doći  u vrijeme služenja hrane. Međutim, stajalište treba biti samilosno i puno ljubavi. Ove godine su napravili eksperiment i postavili zahode u šatorima na velikoj skali i ovo su prisutni cijenili.

Jedan gost Rus prigovarao je o prijevozu. Oni su boravili u Đamiji ali da aranžman za prevoz nije bio prikladan i kao rezultat toga su stizali kasno na đelsu i propustili prvi dio programa. Isto tako povratak u Đamiju je bio kasno što je značilo da propuste tahadžud namaz. Huzur je rekao da sistemi prevoza se trebaju popraviti i ovo treba biti zabilježeno u Crvenoj knjizi.

Allahovom milošću, općenito je đelsa prošla vrlo dobro i gosti su bili zadovoljni. Da Allah dadne da dobar dojam đelse postane dio naših života! Huzur je rekao da, baš kao što su se gosti zahvalili radnicima on se također zahvaljuje muškarcima i ženama radnicima. Da ih Allah nagradi i primi njihovo služenje i osposobi ih da služe na još bolji način narednog puta!  Da njihovo služenje ne bude jednostavno vanjsko nego da duh islamskih učenja bude usađen u njih i da Allah dadne da prisutni i radnici budu istinski Ahmadi muslimani.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp