U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadijat: Događaji koji nadahnjuju vjeru

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih  je rekao da je nedavno primio pismo iz SAD u kojem je jedan Ahmadi napisao kako je bio nadahnut kad je slušao Huzurov govor na Đelsa salani VB o ljudima koji dolaze u Ahmadijat. Huzur je u govoru objasnio kako ljudi ulaze u Ahmadija islam kroz napore uložene u širenju poruke i također kroz direktnu privučenost prema Ahmadijatu koju im Allah dadne kroz snove itd, i kako vjera bude ojačana i istinitost Ahmadijata bude usađena u srca. Ovo je inspirisalo pisca ovog pisma da poželi da neko dođe u Ahmadijat preko njega tako da se i on lično može osvjedočiti u Božije znakove. Malo kasnije on je primio telefonski poziv od jedne gospođe koja je rekla da je vidjela njegov broj telefona na našoj veb-stranici. Ona je rekla da je zainteresovana za islam i da želi da se sretne s njim. Kad ju je on pozvao da dođe ona je poduzela dugo putovanje i došla radi ovog susreta i prenijela je svoju priču. Rekla je da je razvila interes za islam i počela istraživanje o islamu na internetu. Njen muž i muževa porodica koji su strogi kršćani nisu bili zadovoljni time i na kraju je došlo do razvoda. Sud je staranje o njenih dvoje djece dao mužu. Ova žena je dala prednost svojoj žeđi za istinom i počela je duboko proučavanje naše veb-stranice i također počela redovno gledati MTA. Rekla je da je nisu zadovoljile informacije drugih sekti. Nastavila je sa istraživanjem i također gledala program đelse i sada želi da se pridruži Džematu. Pisac pisma je rekao da je njegova kći rekla kad je na Đelsi čula kako su novopridošli u Ahmadijat počeli vjerovati u istinu i kako ih je Bog uputio mislila je da su možda ovo preuveličana iznošenja. Ali slušajući ovu ženu njena vjera je bila osvježena i ona sada razumije kako Bog uistinu upućuje ljude istini.

Neki obrazovani ljudi kao i mladi se možda pitaju jesu li iznošenja novopridošlih u Ahmadijat nekako pretjerana. Trebate zapamtiti da je ono što Huzur predstavi nisu samo priče nego su činjenična iznošenja i primjeri su Božije moći. Zaista je bezbroj takvih iznošenja od kojih je Huzur odabrao samo mali broj. Huzur je rekao da je prošle godine rekao da će u toku ove godine također navesti neka takva iznošenja (osim sa Đelsa salane). Sada se ovogodišnja iznošenja također gomilaju i zato je Huzur iznio neka od njih. Ovo je izneseno zato da naša vjera ojača i da budemo motivisani da razmišljamo o sebi i da mislimo kako i mi također možemo primiti uputu od Boga.

Iznošenja novih Ahmadi muslimana ne treba slušati kao zanimljive priče; ovo su činjenična iznošenja koja trebaju uvećati vjeru i trebamo biti zahvalni Bogu zbog Njegovog postupanja prema Džematu. Ova iznošenja nas trebaju nadahnuti da vodimo računa o svojim odgovornostima. Zaista, naša je obaveza da drugima uputimo poruku Ahmadijata i dok trebamo učiniti napore za ovo trebamo paziti na svoje postupke i praksu i oblikovati ih u skladu sa Božijim putevima. Naši dobri, pozitivni moralni uzori će dalje ojačati vjeru novih Ahmadi muslimana.

Jedna gospođa iz Tunisa kaže da voli čitanje i počela je proučavati Časni Kur’an i čitala je druge islamske knjige. Razmišljala je nad ajetom 158 sure Al-Nisa: ‘…a oni njega sigurno nisu ubili, niti razapeli (ubili raspećem) nego je stvar za njih bila sumnjiva…;’  i također je bila privučena drugim ajetima Kur’ana o smrti Isa a.s. U zbirci hadisa je pročitala o atributima De-đala i pitala se kako Bog može poslati takvu osobu u muslimanskom ummetu! Molila je Allaha za uputu i jednog dana dok je prebirala po kanalima naišla je na MTA. Uvidjela je da je MTA potpuno suprotan drugim kanalima i smatrala  da su diskusije na ovom kanalu vođene sa dostojanstvom. Kroz MTA ona je shvatila da se dogodio dolazak Obećanog Mesije. Molila je Boga da joj ne dadne smrt dok ne postane Ahmadi musliman. Božijom milošću ova žena je sada dala zavjet bai’ata.

Jedan Ahmadi iz Jemena kaže da je živio u Kineskom društvu i uvidio da su Kinezi vrlo dobri ljudi. Neki Arapi su koristili dobru prirodu Kineza i on se pitao kako može biti da će ovi kulturni ljudi ići u Džehennem uprkos tome što su blage naravi a da Arapi, samo po imenu muslimani da idu u Džennet. Počeo je istraživati islam i jednog dana se dogodilo da je  neočekivano vidio MTA. Mislio je kako su argumenti izneseni na MTA vrlo snažni i nadahnjuju strahopoštovanjem i bio time ovladan. Počeo je redovno gledati MTA i uvijek bi jecao kad je to gledao ali nije znao zašto plače. Obilato je molio Allaha da mu bude pokazana očitom istinitost Obećanog Mesije a.s. U toku namaza njegovo tijelo bi drhtalo i onda bi osjećao mir. Smatrao je da je ovo odgovor na njegovo istraživanje. Pročitao je knjige Obećanog Mesije a.s. i u njima našao većinu odgovora na svoja pitanja. Dao je bai’at.

Jedan mladić star 22 godine iz Holandije kaže da je uvijek bio zainteresovan za duhovnost ali nije bio privučen religiji. Shvatio je da se zlo naglo širi u svijetu i ovo ga je navelo da proučava cilj i svrhu života. U toku ovog istraživanja njegovo srce je postalo naklonjeno islamu. Također je imao priliku da diskutuje sa dvojicom svojih Ahmadi prijatelja. Posjetio je Džemat, dopala mu se atmosfera tamo i postalo mu je očito da je Ahmadijat zaista istinski islam i također mu je postalo očito da je  Obećani Mesija a.s. došao na svijet. Osjećao je da je to istinska vjera i da među Ahmadi muslimanima vlada jedinstvo. Napisao je pismo hazreti Halifatul Mesihu tražeći dove za sebe i ovo ga je odvelo da dadne bai’at. On kaže da sada  uči namaz i nastoji da vodi pobožan život.

Predsjednik Džemata u Kurgistanu kaže kako se dogodilo da  razgovara sa jednom prijateljicom Ruskinjom, koja mu je kolega na poslu a koja je bila kršćanka. Ona je rekla da nije potpuno zadovoljna svojom vjerom. On joj je dao knjigu ‘Filozofija učenja islama’ da pročita. Poslije čitanja ove knjige ova gospođa je rekla da se osjećala zadovoljnom.  Pročitala je još neke knjige koje su dalje učvrstile njenu vjeru. Ona je također posjetila Kadian i također dala bai’at i sada je član programa ‘Oporuka’.

Prijatelj iz Holandije kaže da je želio da ima vezu s Bogom i također žudio za Božijom ljubavi ali da ga Biblija nije istinski upućivala. Jedan dan on je, prije nego što je napustio kuću, krajnje srčano molio Boga za ispunjenje njegove želje i da se sretne s nekim ko će mu pomoći u njegovom traganju. Tog dana je bio rođendan Kralja kad ljudi postavljaju stolove svuda unaokolo (sa raznim stvarima). Zapao mu je za oko Ahmadi sto i vidio je tamo knjige i literaturu uključujući i knjigu ‘Filozofija učenja islama’. On kaže da se poslije čitanja ove knjige njegov svijet promijenio i shvatio je da autor ove knjige ne može biti neko običan i da zaista ima od Boga dato znanje. Ovo ga je odvelo tome da prisustvuje đelsi u Holandiji što je imalo dubok dojam na njega i on je uvidio da je molitva koju je učinio tog dana bila ispunjena. Dao je zavjet bai’ata u toku Đelse u Njemačkoj.

Jedna žena iz Libije kaže da je poslije rušenja Gadafijevog režima krajnje revno i s ljubavlju molila Boga da pošalje Imama Mehdija. Jedan dan je slučajno na TV našla MTA kanal i vidjela sliku Obećanog Mesije a.s. i njeno srce je bilo privučeno tome. Gledala je MTA i bila obaviještena o činjenicama.  Ovo je trajalo jednu godinu i onda je smatrala da treba dati bai’at bez daljeg odlaganja. Pisala je Huzuru i tražila dove da njena vjera ojača.

Vozač u jednoj od naših misionarskih kuća piše kako je bio oženjen dvije godine ali nije imao djece. Čuo je o Ahmadijatu i također o dolasku Obećanog Mesije a.s. Molio je Boga ako je Imam Mehdi uistinu došao da ga onda Bog blagoslovi djetetom i da on također postane sljedbenik Obećanog Mesije. Njegova dova je bila primljena. Njegova žena je zatrudnila istog mjeseca. On sad ima kćer i dao je bai’at.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao ako iz nekog razloga neki ljudi ne budu zadovoljeni ali imaju želju da prepoznaju istinu oni trebaju moliti Boga otvorenog uma. Zaista, Bog upućuje one čija je namjera dobra, ponekad kroz snove a ponekad kroz različita sredstva.

Amir sahib iz Gambije piše kako mu je jedan prijatelj rekao da mu se dopada poruka Ahmadijata i da  također cijeni što su članovi Džemata ljudi dobrog morala pa ipak se pitao zašto se sve vjerske vođe suprotstavljaju Džematu, sigurno ne mogu svi biti u krivu! Na kraju je ovu stvar prepustio Bogu. U snu je vidio kako mu Časni Poslanik s.a.v.s. kaže: ‘Dođi sa mnom’ –  vidio je da su tamo bili prisutni i drugi ljudi.  Oni su onda prešli preko pustinje i onda je on prepoznao da su neki ljudi tamo bili Ahmadi muslimani. On je rekao da mu je istinitost Ahmadijata postala jasna poslije ovog sna i on je dao zavjet bai’ata i sada prenosi poruku i mnogi su se pridružili Ahmadijatu preko njega.

Naš misionar iz Haitija piše da mu je jedan novi Ahmadi rekao kad je istraživao o Džematu da je imao jedan san: kao da je bio izvanredno svijetao dan i da sunce sija sjajno iz blizine. Dogodio se snažan zemljotres u kojem je dio njegove kuće također bio uništen. U snu je mislio o tome da posjeti Ahmadija misionarsku kuću. Dok je išao prema njoj vidio je razaranje svuda unaokolo. Nakon što je stigao do misionarske kuće vidio je da je ona posve netaknuta i da misionar razgovara s nekim ljudima. Misionar ga je pozvao da idu do luke.  Tamo su se ukrcali na bijeli brod i zaplovili morem. Poslije ovog sna on je bio uvjeren da je spas samo kroz Ahmadija islam i dao je bai’at.

Naš misionar iz Australije piše kako je jednom čovjeku, sik vjere prenošena poruka Ahmadijata i on je primio Ahmadija islam kroz san. Misionar sahib je primio telefonski poziv od njega u kojem je zvučao vrlo emotivno i jedva je govorio. On je onda prenio svoj san od prije tri dana. U snu je vidio da je na vrlo tamnom mjestu i osjeća da se guši i bio je vrlo zabrinut. Odjedanput je tamo bilo svjetlo i jedna vrlo pobožna osoba, koja je stajala ispred njega, rekla je ako želi da izađe iz mraka da se drži za njegovu ruku. On je držao ruku ove pobožne osobe i tada se probudio. Misionar sahib ga je pozvao da dođe i kad mu je pokazao slike Obećanog Mesije a.s. i slike halifa, ovaj čovjek je stavio prst na sliku Obećanog Mesije a.s. prepoznavajući ga da je pobožna osoba koja mu se pojavila u snu.

Naš misionar iz Malija piše da je neka osoba nazvala Ahmadija misionarsku kuću i rekao je da je Ahmadi od tog dana i tražio da njegov bai’at bude primljen. Kad je upitan zašto želi da dadne bai’at on je rekao da zbog sadašnjeg stanja muslimana u svijetu nije bio naklonjen da se pridruži nijednoj sekti. Rekao je da je pročitao Časni Kur’an i hadise i da je nastojao da to slijedi koliko god može i da je bio uvjeren da Bog neće ostaviti islam u sadašnjem stanju i da će sigurno poslati Imama Mehdija. Molio je Boga za ovo. Noć prije kad je poslije molbi Bogu zaspao, u snu je vidio kako se mjesec spušta s neba i prema Zemlji. Toliko da se spustio na dlan neke osobe i odatle je dolazio glas da je Imam Mehdi došao. Ta osoba je onda rekla: zar to nije ono što Ahmadija radio prenosi i poziva ljude i govori im da je Mesija došao, zaista, Mesija je došao!  On je dodao da u njegovom umu nije ostalo nikakve sumnje i dao je bai’at.

Jedna osoba iz Conagry, Guineja kaže da mu je Ahmadi misionar prenosio poruku ali da on nije imao unutrašnjeg mira. Neprestalno je molio Boga da mu pokaže Pravi put.  U snu mu je pokazano da put na koji je pozvan je zaista bio pravi i ispravan put. On je dao bai’at.

Osoba iz Njemačke piše da je nakon što mu je bio predstavljen Džemat počeo gledati MTA i molila Boga za istinitost Obećanog Mesije a.s. i klanjala je istihara namaz. Jedne noći kad je zaspao poslije istihara namaza u snu je vidio kako Obećani Mesija a.s. izlazi iz svoje palače dok stubovi svjetla izlaze iz zidova palače. Obećani Mesija a.s. je otvorio svoje ruke i stavio ih na njegovu glavu i rekao: ‘Ja čujem i pokoravam se.’ Kad se probudio iz sna bio je u srcu uvjeren.

Jedan čovjek piše iz Egipta da je mlad Egipćanin kojem je prije godinu dana predstavljen Džemat kroz MTA i da je uvjeren da je ovo zaista istinita sekta islama i tražio je da njegov bai’at bude primljen. Jedne noći molio je Boga na srceparajući način za čvrstinu vjere i za znak. U snu je vidio skup gdje je vidio Huzura Anvara i kako Huzur stavlja na njegov prst srebreni prsten koji na sebi ima ispisan Kur’anski natpis. On piše da je bio  ushićen kad se probudio iz ovog sna.

Naš misonar iz Siera Leone piše da je tamo bio samo jedan Ahmadi musliman u jednom zabačenom mjestu u Kanama oblasti. U susjednom selu gdje je Džemat utemeljen mladić dobrog morala je bio krunisan u skladu sa lokalnom tradicijom. Ovaj mladić kaže da je u noći kad je bio krunisan u snu vidio jednu malu džamiju a jednu veliku i želio je da ide u veliku džamiju radi namaza. Glas mu je rekao ako želi da njegov ibadet bude primljen i ako želi da ima vezu s Bogom treba otići u malu džamiju. On je otišao u malu džamiju i vidio da njegov otac tamo sjedi. Otac mu je rekao: Ovo je džamija Ahmadija muslimanskog džemata. Ako hoćeš da imaš vezu s Bogom trebaš dolaziti samo u ovu džamiju radi namaza.  On kaže da nije ništa znao o Džematu prije ovog sna tako da je pitao ljude susjedne oblasti ima li tamo negdje unaokolo Ahmadija džamija. Neko mu je pokazao da ima. Mladić je stupio u kontakt s našim mualimom (vjerskim učiteljem) u džamiji i dao bai’at.

Huzur je rekao da je glavna stvar iskrenost a ne većina. Treba ići tamo gdje je Božija milost.

Neko je pisao iz Gambije da je jedne noći u snu vidio kako mu dolazi neka osoba i čvrsto ga drži i kaže mu: ‘Assalamo aleikum varahmatullah’. On  nije prepoznao ovu osobu i pitao je ljude ko je on. Ljudi su mu rekli da je on Imam Ahmadija džemata. Narednog jutra je otišao u našu misionarsku kuću i mualimu prenio ovaj san.  Mualim je gledao MTA koji je u to vrijeme prenosio Huzurovu hutbu petkom. Kad je ovaj gost vidio Huzura na MTA rekao je da je zaista ovo osoba koja  se noć prije pojavila u njegovom snu i on je prihvatio Ahmadija islam.

Naib Nazir Davat Lillah piše iz Kadiana da je neki čovjek po imenu Lal Din vidio u snu kako mu mrtvo dijete govori da će ga posjetiti četvoro ljudi i govoriti mu o islamu. Savjetovano mu je da prihvati ono što mu ovi posjetioci kažu i da to stavi u praksu. Nazir sahib piše kad su stigli u Lal Dinovu kuću i prenijeli mu poruku Ahmadijata on je rekao da je kroz san bio obaviješten o njihovoj posjeti i rekao je  da je čekao na njih. Poslije ovoga su Lal Din sahib, njegovi sinovi i ostatak porodice dali bai’at.

Jedan novi Ahmadi iz Kirgistana piše da je jedanput u toku asr namaza doživio viziju u kojoj je u svom desnom uhu čuo ajet sure Junuz: ‘A Allah poziva Kući mira, i upućuje na Pravi put koga On hoće.’ (10:26) Onda mu je rečeno da će mu učitelj iz Indije objasniti ovaj ajet. Onda je ovo stanje nestalo i on je ostao zapanjen nad ovim iskustvom.  On kaže da u to vrijeme čak nije ni znao o Indiji. Kasnije, kad je otišao u Rusiju radi zaposlenja sreo se sa ljudima iz Indije ali nije s njima imao nikakve religijske diskusije. Postepeno je postao upoznat o stvarima vjere i bio mu je predstavljen Ahmadijat i on se pridružio 2002. On je razumio značenje Kur’anskog ajeta i da će ljudi iz Indije biti povod upute za njega.

Naš misionar iz Maharashta oblasti u Indiji piše da je u selu ove oblasti jedna žena po imenu Sultana Begum bila oštri protivnik Ahmadijata. Njen muž je prihvatio Ahmadijat i u porodici je bilo dosta preokreta i postojao je strah da će se razvesti. Njen muž je ostao čvrst na svom vjerovanju i tražio je od Džemata da je posavjetuje. Džemat joj je rekao da je njen muž na istini i da ona također treba moliti Boga da joj pokaže čudo. Međutim, ona je mislila da će Ahmadijat upropastiti njenu vjeru i premda su kod kuće imali MTA ona je gledala druge kanale. Toj ženi se Božija moć pokazala u snu. Ona je vidjela pobožnu osobu kako uči kelime i šehadet i kaže da je Časni Kur’an konačni Šerijat (vjerski zakon) i  i da ga treba slijediti. Ona je smatrala da je ova pobožna osoba bio Časni Poslanik s.a.v.s. Ovaj san je nije uvjerio iako je poslije toga ušutila. Ona je u drugom snu vidjela da se Ahmadijat raširio svuda u njihovoj oblasti i s kim god je govorila bio je Ahmadi. Ona je vidjela kako je na žumancetu jajeta bio ispisan kelime i šehadet i da je također napisano da je Imam Mehdi došao. U snu je rekla svome bratu, koji je također protivnik Ahmadijata da su ovi ljudi istiniti. Narednog jutra ona je dala bai’at.

Naš mualim iz  Koulikoro oblasti iz Malija piše da mu je  jedan stariji čovjek iz sela rekao da je prije dugo vremena imao san da se penje na vrlo visok zid. Kad je stigao na vrh zida vidio je cvijeće a na desnoj strani cvijeća su bili neki ljudi. U snu mu je rečeno ako želi da nauči o islamu i prepozna Časnog Poslanika s.a.v.s. da se treba pridružiti ovim ljudima. On nije razumio šta je ovo značilo. Međutim, kad je počeo slušati Ahmadija radio imao je drugi san u kome mu je rečeno da se pridruži ljudima Ahmadija radija i da će spoznati Boga. On je prihvatio Ahmadijat poslije ovoga.

Odgovornost onih od nas koji smo rođeni Ahmadi muslimani i dugogodišnji Ahmadi se uvećava nakon što čujemo iznošenja onih koje je Bog uputio. Mi trebamo paziti na svoje vlastito stanje i stvoriti vezu s Bogom i popraviti svoje prakse.  Mi uvijek trebamo zapamtiti da ne dozvolimo da nas naša nezainteresovanost i lijenost ne liši Božije milosti. Božija je odredba da će Ahmadijat ići naprijed i nagore, ono što mi trebamo raditi jeste da posvetimo pažnju da i mi također budemo dio ovog napretka.

Također imamo iznošenja gdje su ljudi izdali fetve protiv nas ali je Allah učinio da oni koji traže ove fetve sami postanu meta ovih fetvi.

Jedna Ahmadi gospođa iz Egipta piše da je njen otac pripadao islamskoj organizaciji i slijepo je slijedio. Njegova organizacija je tražila od druge islamske organizacije da izda fetvu protiv Ahmadijata i proglasi da su oni izvan islama. Jedanput je njen otac iznio lažnu optužbu protiv Ahmadi muslimana kad je njihova rodbina bila prisutna. Ona se osjećala bespomoćnom i podigla je ruke u dovi i molila Boga da pomogne Ahmadijat Svojom milošću i osveti se onima koji govore laž a tvrde da govore istinu.  Dok je postila u mjesecu Ševalu upalila je TV i u iznenađenju čula vijesti da je Al Azhar proglasio upravo tu organizaciju (koja je izdala fetvu) da su izvan islama. Ona kaže da je uzviknula slogan ‘Allahu Akbar’ i rekla da je Obećani Mesija a.s. zaista istinit. Rekla je svome ocu da je ovo bio odgovor za njega u formi veće i snažnije fetve!

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Bilo je vrijeme kad s nama nismo imali više od jedne osobe i sada vidimo da oni dolaze u  gomilama. Allah je rekao: ‘Ljudi će ti dolaziti sa svakog udaljenog puta.’ Ne samo to: nešto se još dodatno dogodilo. Protivnici su pokušali sve što su mogli da zaustave ljude da dođu ovdje. Međutim, ova fraza se obistinila i sada je svaka nova osoba koja nam dođe znak ove objave.’

Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Uzvišeni Allah ne želi da vjera našeg Džemata ostane slaba. Sa Svojom milošću, Uzvišeni Allah pokazuje znakove da uveća vjeru našeg Džemata.’

Huzur je rekao da se ovaj proces nastavio do danas ali neki nesretni ljudi ne samo da ne prepoznaju istinu nego joj se suprotstavljaju.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Allah me je odredio, Allah me je poslao. Oni gledaju da li osoba, koja kaže da je došao s Božijom naredbom, ima Božiju pomoć i potporu uza se ili ne. Međutim, oni vide znak za znakom ali kažu da su oni lažni znakovi. Oni vide Božiju pomoć i potporu jednu za drugom i kažu da je to magija. Koju ja nadu mogu imati za ove ljude koji ne poštuju Riječ Svemogućeg Boga!  Poštovanje Božije Riječi zahtijeva da, čim čuju Njegovo ime oni se trebaju predati; međutim, njihove smutnje se uvećavaju. Oni će sami vidjeti u Čijim je rukama kraj!’

Da Allah uskoro pokaže ovim protivnicima njihov kraj i da Ahmadijat ide naprijed sve više i da mi uvijek budemo dio toga.

Zatim je Huzur najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu za porodica Jamil Ahmad sahiba koji je dug period živio u Njemačkoj. Došao je na Đelsu salana VB sa svojom porodicom. Došli sa sa dva auta. Kad su se vraćali kući jedno auto koje je vozila njegova kći imalo je u toku noći sudar blizu Lemburg. U nastojanju da ih pretekne, jedno auto iza njih se sudarilo s njihovim autom i kao rezultat toga je njihovo auto izgubilo ravnotežu i otišlo u drugu liniju. Tu se sudarilo sa saobraćajem koji je dolazio iz suprotnog pravca. Jamil Ahmad sahibova žena Amatul Hameed sahiba i dvije unuke, jedna stara 11 a druga 10 godina umrle su na mjestu. Inna lillahi ve inna illehi radži’uun. Jamil sahibova kći, koja je upravljala vozilom koje je bilo upleteno u slučaj, i unuk ozbiljno su povrijeđeni i pali su u komu. Božijom milošću su oboje sada bolje. Da im Allah dadne potpuno ozdravljenje. Amin. Amatul Hameed sahiba je služila kao lokalni predsjednik Leđne petnaest godina. Da Allah uzdigne položaj umrlih i dadne čvrstinu ucviljenim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp