U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ciljevi Dželsa salane

Kratki sadržaj

Poslije učenja sure Al-Fatiha Huzur a.t.b.a. je najavio otvaranje Đelsa salane VB 2014 pošto je hutba petkom također dio Đelsa salane. U prethodnoj hutbi petkom Huzur a.t.b.a. je rekao da je nabrojao neke od ciljeva prisustvovanja Đelsa salani, koji uključuju sticanje vjerskog znanja i duhovnog napretka. Đelsa salana omogućava okruženje da budemo u društvu bogobojaznih muškaraca i žena, i zato osoba bude nadahnuta da popravi svoj standard bogobojaznosti. Mi, kao Ahmadi muslimani dali smo zavjet i obećali da ćemo dati prednost vjeri nad svim svjetovnim stvarima, i Đelsa omogućava savršenu priliku za identifikovanje načina na koje ćemo ovaj zavjet provesti na najbolje moguće načine. Đelsa nam također daje priliku da ojačamo svoju revnost u spominjanju Allaha, i također da poboljšamo svoje obaveze prema svojim kolegama i drugim ljudima. U toku Đelsa salane moramo obratiti veću pažnju svojim postupcima ibadeta, jer Svemogući Allah kaže: ‘A Ja nisam stvorio džinnove i ljude osim da Mene obožavaju.’ (51:57)

Zato, dane Đelse svaki učesnik (bili to gosti ili radnici na dužnosti) trebaju iskoristiti da učine svaki mogući napor da steknu blizinu i zadovoljstvo Uzvišenog Allaha ili inače poduzimanje ovog napornog putovanja da prisustvuju ovoj obećavajućoj prilici nije ni od kakve koristi. Zapravo, odgovornost leži dvostruko na ramenima radnika jer oni moraju ne samo služiti goste Đelsa salane nego također slušati program Đelse da steknu korist od nje. Obavezno je zapamtiti da su ova tri dana Đelsa salane prilika da praktično sprovedemo naprijed spomenute ciljeve da bismo napredovali u vjeri.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Srca mojih iskrenih sljedbenika su uvijek naklonjena prema Ahiretu.’ Ovo znači da su istinski sljedbenici uvijek zabrinuti sa sticanjem najviše nagrade, to jest zadovoljstva Svemogućeg Allaha. Važno je da osoba mora učiniti pojedinačne i lične napore da praktično provede ove ciljeve, ali da također ovako moli Svemogućeg Boga da mu pomogne da ostvari svoj krajnji cilj: O Allahu, uputi nas na Pravi put Svojom milošću i blagoslovima. Ispuni moje srce Svojom ljubavi tako da me moj svaki korak vodi putu koji me upravlja Tebi.

Svemogući Allah nas je poučio da molimo, i dao nam je ova učenja najboljih moralnih vrijednosti. Obećani Mesija a.s. je rekao da osoba ne može steći najviše standarde vjere ukoliko i sve dok ne dadne prednost udobnosti svog brata nad svojom udobnosti. On kaže da osoba mora osjećati neudobnost svog brata kao svoju vlastitu neudobnost.

Huzur a.t.b.a. je upravio pažnju ka nekim najvišim moralnim vrijednostima za koje svi moramo uložiti napore da ih postignemo. Posve je neophodno da odbacimo sav ego i napredujemo u sticanju bogobojaznosti (Takve). Ako neko želi da stekne blagoslove prisustvovanja Đelsa salani on mora promatrati bilo koje prošlo razilaženje ili sukobe koje možda ima sa drugim Ahmadi muslimanima. Huzur a.t.b.a. je rekao da mi nismo kao drugi pogrešno upućeni muslimani koji imaju neuke vođe koji nadahnjuju svoje sljedbenike da prerežu grlo nevinih ljudi. Mi trebamo činiti dove za ove zavedene muslimane da umjesto obeščaščavanja imena islam budu upućeni prema ispravnim učenjima i da predstavljaju ljepotu islama svijetu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je istinski vjernik onaj od čijeg je jezika i ruku svako drugo ljudsko biće sigurno.

Huzur a.t.b.a. je onda proučio nekoliko Kur’anskih ajeta:

‘Vi ste najblji ummet izveden za dobrobit čovječanstva; vi naređujete dobra djela i zaustavljate zlo i vjerujete u Allaha.’ (3:111)

Huzur a.t.b.a. je izrazio želju da muslimani u svijetu danas razumiju ovo lijepo učenje islama. On je rekao pošto su muslimanske vođe odbili tvrdnju Obećanog Mesije a.s. obaveza je na Ahmadi muslimanima da svijetu pokažu lijepo učenje islama.

Huzur a.t.b.a. je rekao da je izuzetno važno da pazimo na siromašne među nama, ne kao da im činimo uslugu nego shvatajući ovo kao njihovo od Boga dato pravo. U ovom pogledu Huzur a.t.b.a. je spomenuo nedavnu anketu koja je pokazala da su vjerske zajednice te koje najviše daju za dobrotvorne svrhe (milostinju) u svijetu i da su među vjerskim zajednicama muslimanske zajednice te koje su najviše otišle naprijed u ovoj dobrotvornoj velikodušnosti.

Đelsa salana je prilika gdje se udobnost drugih mora uzeti u obzir i zbog tako velikog skupnog okupljanja na malom okolišu pojave se mnogi primjeri kad pojedinac mora pokazati stav ljubavi i samožrtvovanja prema drugima, čak po cijenu svoje vlastite udobnosti. Slično tome, morate odbaciti sav ponos i posvojiti stav poniznosti. Istina, izražavanje istine i pravde mora prevladavati u svim našim postupcima, čak i ako to znači davanje svjedočenja protiv nekog dragog. Oprost i strpljenje su vrline koje svaki Ahmadi musliman mora prakticirati. Najljepše naredbe Kur’ana u pogledu potpune pravde i u pogledu srodnika nemaju ravnog ni u jednim drugim knjigama.

Kad svi učesnici Đelsa salane budu poprimili ove visoke moralne standarde, bit će stvorena najljepša atmosfera, koja prirodno privlači ljude prema Ahmadijatu. Huzur a.t.b.a. je rekao da sigurno ima mnogih među prisutnim koji su bili povod nadahnuća za druge da prime Ahmadijat, jer ljudi širom svijeta pišu pisma o svom krajnje pozitivnom i duhovnom iskustvu na Đelsa salani. Oni često izražavaju svoje iznenađenje kako se tako veliki skup ljudi može okupiti u miru. U toku Đelsa salane održane u Njemačkoj prije dva mjeseca, jedan par, muž i žena koji nisu muslimani i imali su negativan dojam o islamu, prisustvovali su Đelsi s namjerom da to oštro kritikuju. Umjesto toga,oni su bili tako nadahnuti i impresionirani događajem da su prihvatili Ahmadijat i dali zavjet bai’ata.

Huzur a.t.b.a. je podsjetio radnike da kroz njihov primjer vladanja i služenja oni obavljaju nijemo prenošenje poruke (tablih). Ali, zapravo, svaki gost (muškarac, žena, dijete) koji prisustvuju Đelsa salani također obavljaju nijemo prenošenje poruke. Ovo primjereno ponašanje u toku Đelsa salane ne treba biti privremeno pokazivanje primjera ponašanja nego svaki pojedinac mora nastojati da napravi stalne promjene prema dobroti. Huzur a.t.b.a. je istakao važnost nazivanja ‘Selama’ jedan drugom. Ovaj postupak nazivanja selama može zapravo postati povod utemeljenja mira u svijetu danas, pod uvjetom da osoba mora nazvati selam svakome (ne samo prijateljima i rodbini) s najboljom mogućom namjerom i sa najiskrenijom ljubavi.

Na kraju je Huzur a.t.b.a. također skrenuo pažnju na neke organizacione stvari. Muškarci koji uz sebe imaju djecu od sedam i više godina moraju ostati u šatoru i slušati program Đelse umjesto da napolju lutaju okolo, što izaziva uznemirenost i smetnju skupa sa nedostatkom discipline. Slično tome, žene sa malom djecom se moraju uzdržati od upuštanja u razgovor dok je program u toku i učiniti svaki napor da slušaju govore. Morate slušati sve govornike umjesto da uzmete i odaberete nekoliko odabranih govornika, jer je svaki govor ispunjen znanjem i izvor je blagoslova. Radnici na dužnosti moraju ispuniti svoje dužnosti sa punom odgovornošću a učesnici trebaju slušati radnike, čak i ako su mlađi od njih po godinama. Pogotovo u toku najveće gužve pokazujte strpljenje i primjerenu disciplinu. Svaki pojedinac, uključujući radnike i učesnike, je na dužnosti bezbjednosti, zato pazite na svoje okruženje i izvijestite upravu o bilo kojem ponašanju otpora.

Da nas Allah osposobi da uberemo blagoslove ove obećavajuće prilike. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp