U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bezuvjetna poslušnost halifatu

Kratki sadržaj

‘Zar oni ne gledaju kamile – kako su one stvorene?

I nebo – kako je uzdignuto?

I planine kako su čvrsto usađene?

I Zemlju kako je rasprostrta?’ (88:18-21)

Hazreti Halifatul Mesih je u današnjoj hutbi proučio gornje ajete i dao izlaganje o poslušnosti. Obećani Mesija a.s. je rastumačio poslušnost poslanstvu i Imamatu vremena (duhovnom vodstvu) pozivajući se na ove ajete. On je napravio vezu, koja može izgledati neobična veza između kamile i poslušnosti poslanstvu i Imamatu. Međutim, duboko i dubokoumno značenje  riječi Obećanog Mesije a.s. govore nam da u arapskom ima nekoliko riječi za kamile ali da je u ovom ajetu rečena osobita riječ imenice množine i to znači da Bog namjerava da ovdjeobjasni prosvjetna i javna obilježja kamile. Kamila ima snažan osjećaj poslušnosti. Kamile idu/putuju u dugoj liniji i predvodi ih iskusna kamila na čelu. Ostale slijede tu kamilu istom brzinom i niko nema nikakvih planova ili želja da ide uporedo sa onom kamilom koja ih vodi, kao što druge životinje rade, naprimjer konji. Zato je u prvom ajetu Bog upotrebio posebnu arapsku riječ za kamilu da skrene pažnju na njeno javno ponašanje u putovanju u jednoj dugoj liniji i tako istakao potrebu za Imamom da bi se održalo jedinstvo. Značenje da kamile putuju u liniji je da je potreban Imam da posreduje na životnom putu i da se izbjegne skretanje s pravog puta. Kamila nije nemarna o dugom putovanju u smislu da čuva zalihu vode. Slično tome, istinski vjernici trebaju voditi računa i biti spremni za svoj životni put i čuvati opskrbu, a najbolja opskrba života je bogobojaznost.

Mi smo bili u stanju da prihvatimo Obećanog Mesiju a.s. u ovo doba i poslije njega nam je bio podaren sistem halifata, kojeg trebamo cijeniti i nastojati da razumijemo njegovu suštinu. Obećani Mesija a.s. je rekao da će osobe koje daju zavjet bai’ata u njegovo ime nastaviti dolaziti, tako da bude direktna veza halifata s njim. Objašnjenje  Obećanog Mesije a.s.  gornjeg ajeta jasno pokazuje da je duhovni napredak i stalnost onih koji daju zavjet bai’ata u tome da ostanu vezani shalifatom. Napredak Džemata je također u tome da ostanemo vezani sa halifatom, to omogućava odvraćanje šejtanskih napada.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Imam kao štit. Zaista, samo je iza štita sigurno. I biti iza štita znači savršenu poslušnost. Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao ko god je poslušan njegovom amiru poslušan je njemu a ko god je neposlušan njegovom amiru neposlušan je njemu. Časni Kur’an također naređuje poslušnost na nekoliko mjesta i zaista je to tajna za zajednički uspjeh i stvar koju članovi Džematu trebaju u velikoj mjeri razumjeti.

Iznose se neka pitanja o tome zašto imamo određena ograničenja i nemamo slobode u određenim stvarima. Ahmadi muslimani trebaju zapamtiti da islam dozvoljava sve što je opravdano. Zadržana ograničenja su radi moralnog popravljanja, moralnog razvoja i jedinstva. Huzur se obratio vršiocima dužnosti Džemata i rekao ako oni žele da pomognu u napretku Džemata onda trebaju razumjeti koncept poslušnosti više nego iko drugi. Ako svi vršioci dužnosti na svim nivoima razumiju koncept poslušnosti, neminovno je da će članovi Džemata to razumjeti. Svaki pojedinac će izgledati kao prava linija putovanja kamila. Amiri, predsjednici i drugi vršioci dužnosti trebaju razmišljati o sebi, o svojim standardima poslušnosti i zamisliti se o tome kako odgovaraju na svaki nalog halife vremena. Da li trenutno poslušaju ili sastavljaju svoja vlastita tumačenja onoga što je naređeno? Neki vršioci dužnosti postupaju prema naredbama koje prime od halife vremena ali sa nekim oklijevanjem. Ovo ne znači poslušnost. Poslušnost je kad se nešto odmah slijedi. Zaista, u redu je imati vlastito mišljenje; međutim, kad halifa vremena o nečemu odluči onda osoba mora predvidjeti vlastito mišljenje.

Hazreti Mirza Bashir Ahmad sahib je govorio da je mnogo puta imao svoje mišljenje i također to podijelio sa halifom vremena. Međutim, ako njegovo mišljenje nije bilo prihvaćeno onda on nije ni mislio o tome i pokazivao je savršenu poslušnost. Samo će nam savršena poslušnost pomoći da postignemo nivo koji je Bog naredio i Njegov Poslanik s.a.v.s. Onaj ko daje zavjet bai’ata treba usaditi ovo razmišljanje i treba to dokazati kroz praksu. Više nego bilo ko drugi, ovaj standard poslušnosti trebaju pokazivati vršioci dužnosti od vrha do dna.

Ako je informacija koja dođe do Huzura ispravna i neki ljudi ipak kažu da je savršena poslušnost možda štetna, to je vjerovatno rođeno iz Njemačkog historijskog odgoja Adolfa Hitlera gdje je insistiranje na poslušnosti svega što je rekao dovelo do poraza Njemačke i gubitku Drugog svjetskog rata. Huzur je rekao da želi da dobro objasni svakom Ahmadi, svakom novom Ahmadi muslimanu i svakoj mladoj osobi da je ogromna razlika između halifata i diktatorstva. Halifat je osnovan poslije prihvatanja Imama ovog doba i svaki pojedinac daje zavjet da će raditi za ovjekovječenje halifata. Islam poučava da nema prisile u stvari vjere, zato kad neko prima vjeru iz vlastite volje važno je da ispuni zavjet koji daje.

Poslušnost halifi je važna zbog uzajamnih napora koji se trebaju učiniti da se utemelji Božije kraljevstvo na Zemlji i vodstvo jednog Imama. Drugi muslimani su bez Imama i uspješni ishodi napora onih koji su povezani sa Ahmadijahalifatom govore nam da su ti uspjesi rođeni iz snažnog osjećaja jedinstva kao zajednice. Halifat također skreće pažnju na ispunjavanje dužnosti prema ljudima, on savjetuje da te dužnosti prihvatimo i praktikujemo. On usađuje duh davanja prednosti vjeri nad svjetovnim stvarima. Halifat čini ogromne napore da utemelji Božiju Jedinstvenost dok je cilj svjetovnih vođa da prošire svoje granice! Oni gaze po pravdi radi lažnog ponosa i koji diktator u svijetu ima ličnu vezu s ljudimakojima upravlja?

Halifa vremana ima ličnu vezu s ljudima svih odgoja i svih rasa. Sadržaj dnevne pošte halife vremena je za svjetovne ljude nevjerovatna stvar. Ljudi mu pišu lična pisma, diskutuju o svojim ličnim stvarima. Halifat je taj koji stavlja u središte bol svakog Ahmadi muslimana u svijetu i halifa vremena moli za njih. Koji svjetovni vođa moli za bolesne? Koji je svjetovni vođa  zabrinut za mlade žene da seudaju i čini dove za njih? Koji svjetovni vođa je zabrinut o obrazovanju djece? Zaista, vlade omogućavaju obrazovanje i također omogućavaju zdravstvenu uslugu ali je samo halifa vremena taj koji se brine za Ahmadi djecu da traže obrazovanje i brine se o njima da imaju dobro zdravlje. Nema nijednog problema, bilo da je u pitanju Džemat ili nečiji privatni život, o kojem halifa vremena nije upoznat i za šta on ne čini praktične napore i ne obraća se Bogu da moli!

Huzur je rekao da je ovo to što on radi i što su sve halife prije njega radili. Huzur je objasnio ovaj kratki pregled brojnih zadataka halife vremena koje mu je Allah povjerio i koje on treba da obavlja. Huzur je rekao: Nema nijedne zemlje u svijetu da ja ne odem u nju u svojim mislima prije nego zaspem i za koju ne molim Boga dok spavam i kad se budim. Ja ovo ne govorim da bih izbrojao naklonosti, ne, ovo je moja dužnost i da Svemogući Allah učini da svoju dužnost obavljam više nego prije!’ Huzur je rekao da je ovdje jedina svrha toga da bi objasnio da ne može biti nikakvog poređenja između halifata i svjetovnih vođa.

Drugo nerazumijevanje koje je Huzur želio otkloniti, iako je prethodno to objasnio u svojim hutbama o uvjetima bai’ata, jeste o zavjetu koji svaki Ahmadi daje s halifom vremena da će mu biti poslušan u svakoj ma’ruuf (dobroj) odluci. Neki ljudi predpostavljaju da je na njima da definišu/interpretiraju šta je ma’ruuf a šta nije. Neka bude posve jasno da su Allah i Njegov Poslanik s.a.v.s. definisali šta je ma’ruuf. Ma’ruuf odluka je odluka koja je donesena u svjetlu Časnog Kur’ana i sunneta. U skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. osnovan je halifat  po pravilu poslanstva i prema Obećanom Mesiji a.s. halifat je trajan. Prema tome, halifatne može djelovati suprotno Kur’anu i sunnetu i nema drugog izbora nego da budete poslušni halifatu, ili dokažete da je halifa vremena uradio takvu i takvu stvar suprotno Kur’anu i sunnetu.

S ciljem da dokažete da je neka odluka pogrešna bit će potrebno mnogo razmišljanja i, ostajući u granicama uljudnosti trebate pisati halifi vremena. Međutim, ogovaranje i širenje glasina nije dozvoljeno. Naravno licemjeri i oni ljubomorni rade ono što rade kad Džemat raste i napreduje. Istinska odanost halifatu je u činjenju da njihovi planovi svaki put propadnu i da čak ne idemo ni blizu onih koji podstiču loše mišljenje drugih.

Obećani Mesija a.s. je rekao kad pokornost bude istinski prihvaćena ona stvara svjetlo u srcu. On je rekao da duhovna nastojanja/vježbe nisu bilitoliko potrebni koliko je bila potrebna poslušnost. On je također rekao da jedinstvo ne može biti utemeljeno bez poslušnosti.

Priče iz ranog islama nam govore da su ashabi r.a. dali svoje živote u poslušnosti i tako se islam širio. Ovo ne znači da se islam širio silom. Zbog ovog duha poslušnosti su se rani muslimani  suočili sa velikim brojem neprijatelja.  Mi vidimo da sljedbenici Musa a.s. nisu bili poslušni njemu i kao rezultat su sebi uskratili (Božiji blagoslov) za četrdesedet godina! Džihad ovog doba je da sebe popravimo i da širimo  poruku istine, i ovo treba biti urađeno slijeđenjem halife vremena.

Huzur je rekao da, s ciljem da budemo spašeni trebamo uvećati nivo svoje poslušnosti. Nije važno koliko nas neprijatelji Ahmadijata proganjaju Bog će nas odvesti do našeg odredišta ali je poslušnost uvjet i ova poslušnost treba biti potpuna.

Drugi muslimani također vjeruju u ono što mi vjerujemo ali se u njima ne može vidjeti strpljenje ili duševna snaga. Danas, samo Džemat Obećanog Mesije a.s. pokazuje čvrstinu i duševnu snagu i ovo objašnjava predmet iznesen u Kur’anskomajetu: ‘i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ (62:4) Baš kao što je Obećani Mesija a.s. rekao da kamila pravi opskrbu za svoje putovanje i nije nemarna, slično tome istinski vjernici trebaju uvijek biti pripremni i oprezni, i zaista je najbolja opskrba da sa sobom ponesete bogobojaznost. Mi trebamo posvojiti onaj pravac u svom ibadetu i svojoj praksi koji će biti najbolja opskrba za nas. Prihvatanjem Imama ovog doba mi smo pribavili duhovnu vodu, sada je na nama da je pazimo i da seod toga okoristimo. Sretni su oni koji slušaju riječi Imama doba sa savršenom poslušnošću i poslušaju i ovo ih vodi da također izvuku dobrotvornost halifata.

Ljudi koji idu za svjetovim ciljevima nemaju veze s duhovnošću dok svrha onih koji traže Allahovo zadovoljstvo nema ništa sa svjetovnom dobiti i gubitkom. Mi trebamo nastojati i steći Božiju blizinu sa savršenom poslušnošću i uvećati bogobojaznost. Naš cilj je da utemeljimo Božije kraljevstvo na Zemlji i mi širimo poruku islama da svijet dovedemo pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s.

Ovo su ciljevi za koje halifa radi. Ono što je potrebno je da razumijemo suštinu o tome šta je halifat. A ovo se može dogoditi samo sa savršenom poslušnošću. Nije važno kako neko misli da je možda akademik ili stručan, nema nikakvog prostora u džematu Ahmadija za onoga ko nije poslušan i takvo znanje i mudrost ne mogu uopće duhovno koristiti svijetu.

Mi uvijek trebamo voditi računa o frazi Obećanog Mesije a.s.: ‘Neophodno je da čovjek učini praksom slijeđenja Imama.’

Intelekt i mudrost su plodonosni sa poslušnošću halifi vremena i prestankom vlastite interpretacije stvari. U svjetlu komentara Obećanog Mesije a.s. ostatka ajeta proučenih na početku hutbe vidimo  da čovjek postiže duhovne visine samo kad razumije koncept: ‘…Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se  Poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama…’ (4:60)

Vršioci dužnosti ne mogu s pravom biti ‘uticaj iznad’  ljudi ukoliko oni također nisu u potpunosti poslušni halifi i ne odustanu od pravljenja vlastitih interpretacija; umjesto toga da svaku riječ halife vremena smatraju vrijednom da je poslušaju. Kad neke stvari budu istražene, ponekad je početni napor da se iznađe ko je iznio prigovor. Nijedanvršioc dužnostise ne treba time baviti.  Ako seod njih traži da ispitaju i izvijeste oni ne smiju okrenuti vlastitu interpretaciju stvari. Ako se nalog halife vremena nije u cjelosti razumio onda,umjesto da predpostavljate njegovu interpretaciju treba pisati halifi vremena i tražiti dalji savjet.

Ako svaki član Džemata bude poslušan mi ćemo ići naprijed u duhovnim visinama i naša vjera će biti snažna kao planine i kao rezultat će seporuka islama širiti u svi pravcima u svijetu.

U pogledu širenja islama Huzur je  rekao da su neki ljudi zabrinuti o prigovoru iznesenom na izjavu Musleh Mauda r.a. koja se nalazila na transparentu  na đelsi da će, ako Njemačka bude osvojena i Evropa biti osvojena. Izneseni prigovor je bio da izgleda da mi imamo opasnu nakanu iako izgledamo miroljubivi. Ovaj prigovor je iznesen ili zbog neupućenosti ili smutnje.  Ako je to bilo radi smutnje, onda je to opasan korak da ponovo potakne muslimane. Ko god je objasnio onom ko je prigovarao također izgleda nije imao dovoljno znanja i izazvao je besmislenu zabrinutost. Općenito govoreći Njemci su vrlo uviđavni i znaju da misionarski i humanitarni radovi Džemata imaju za cilj da šire prelijepo učenje islama i da ljude dovedu u islam. Riječ ‘osvoji’ ne podrazumijeva upotrebu sile ili bilo kakvu želju i težnju za vladavinom. Mi širimo svoju poruku ne samo u Njemačkoj i Evropi, mi ciljamo na pobjedu svuda širom svijeta, ali ne sa upotrebom sile.

HazretiMuslehMaudr.a. je zapravo razumljivo govorio o značaju Njemačke nacije i usmjeravao  na njenu važnost i značenje unutar Evrope i htio reći da ako Njemci razumiju islam oni će učiniti da ga ostatak Evrope razumije. Ovo je istina, Njemci su na čelu čak u Evropskoj Uniji i njihova sposobnost je očita.

Huzur je rekao da je prije par dana položio kamen temeljac za džamiju u Wiesbadenu. Na ovaj događaj su došli gosti Njemci i Huzur je kratko govorio o učenjima islama i svako je cijenio i imao razumjevanja za Huzurovu poruku.

Mi trebamo zapamtiti ako budemo radili s iskrenošću i budemo tražili pomoć od Boga, ovi ljudi ili njihovebuduće generacije će doći u okrilje islama. Koga god Bog bude želio, On će ih osposobiti da prime islam. Mi se ne trebamo bojati ili biti odbrambeni, svjetovna vladavina nije naš cilj. Naš zadatak je da u srca usadimo ljubav prema Bogu i mi ćemo nastaviti ovo činiti i radi ovoga svaki Ahmadi treba da bude potpuno poslušan halifatu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp