U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hilafet, ibadet i ubistvo Mehdi Ali Kamara

Kratki sadržaj

Velika naklonost Božija koja je ujedinila Ahmadija zajednicu kao jednu i koja je prevladavala od smrti Obećanog Mesije a.s. je institucija halifata. Zadnjih 106 godina historije zajednice svjedoči činjenici da su poslije smrti Obećanog Mesije a.s. – baš kao što je on rekao u svojoj knjižici ‘Oporuka’ (The Will) – članovi zajednice su prihvatili hilafet sa savršenom poslušnošću. Svaki Ahmadi musliman širom svijeta bez obzira kojeg je odgoja ili nacionalnosti razumije vrlo dobro da je pridržavanje halifatu na principu poslanstva, koji je je trebao započeti poslije dolaska Obećanog Mesije a.s. njegova najveća dužnost.

Huzur je rekao da se ovo ne odnosi na one koji su seodvojili u ranim godinama i sada nemaju nikakav položaj, zapravo da je velika većina Ahmadija zajednice koja razumije položaj Obećanog Mesije a.s. i ima pronicljivost da u pridržavanje halifatu leži njeno jedinstvo i njen napredak, i da iz toga dolazi snaga da odgovori na napade neprijatelja Ahmadijata – islama. Ovo je zato što su Božija pomoć i potpora sada povezani s halifatom druge faze islama.

Međutim, treba razumjeti da samo verbalno ispovijedanje vjere ne skuplja Božiju milost. Ajet Istikhlaf (ajet 56 sure Al Nur) obećava halifat istinskim vjernicima i daje radosnu vijest o promjeni njihovog straha u mir i obećava da će ih utemeljiti. Ovo je zaista obećano onima koji čine ibadet, obožavaju Boga i čine žrtve da podržavaju Božiju Jedinstvenost. Ima mnogo onih koji kažu La ilahe ilellah (niko nije vrijedan obožavanja osim Allah) ali u stvarnosti jedino oni cijene La ilahe ilellah koji se samo okreću Bogu u svakoj situaciji i koji se ne okreću nikome osim Bogu. Svaki put kad obilježavamo Dan Halifata to treba skrenuti našu pažnju prema obožavanju Boga, namazu, da ostanemo čvrsti na Božijoj Jedinstvenosti kao i da  ocijenimo svoj standard širenja Božije Jedinstvenosti. Ako naši standardi u ovom pogledu ne rastu, onda održavanje skupova, davanje govora, akademska izlaganja i druge proslave ne znače ništa. Ono što je potrebno je da razumijemo duh svega toga. Mi ćemo razumjeti stvarnost Božije Jedinstvenosti ako budemo privučeni namazu i bit ćemo primaoci Božije milosti koja je obećana Obećanom Mesiji a.s.

Bog je skrenuo našu pažnju na ibadet i Njegovo obožavanje da bismo ostali vezani  za halifat, da upijemo Božije blagoslove, da seoslobodimo svojih teškoća i imamo unutarnji mir i da suibadet i obožavanje zaista naše stvarno oružje na koje se možemo neprestano oslanjati. Privremeni putevi i sredstva ne donose uspjeh. Mi vidimo da u historijskim iznošenjima Božijih poslanika uspjeh je dolazio samo kroz ibadet, pogotovu u historiji islama i jedinstveno u vrijeme Časnog Poslnaik s.a.v.s. i Halifata Rašidiin (ispravno upućenih halifa) da su pobjede došle kroz ibadet a ne kroz svjetovnu snagu. Treba, međutim, zapamtiti da su uprkos svih Božijih obećanja, žrtvovani životi i da su standardi obožavanja uvijek bili uzdignuti.

Huzur je spomenuo da je do zadnje hutbe govorio pozivajući se na jednog Ahmadi kojem je njegov šija prijatelj rekao da Ahmadi muslimani ne odgovaraju prikladno na stvari i Huzur je rekao da izgleda da je ovaj Ahmadi prijatelj imao isto mišljenje. Iako Huzur nije spomenuo njegovo ime izgleda da je ovaj čovjek razumio i pisao Huzuru da kaže da je to bilo samo mišljenje njegovog šija prijatelja i da on nije istog mišljenja. Huzur je rekao kako iz raznih izvora bude obaviješten da ljudi imaju takva mišljenja. Mi trebamo zapamtiti da su svi blagoslovi u ibadetu, kao što je Allha rekao: ‘Zato se klanjaj Gospodaru svome, i žrtvuj se.’ (108:3) Obožavanje Boga i žrtvovanje nas čine primaocima Božije milosti. Nema sumnje da je u ljudskoj prirodi da bude uzemiren kad se kušnje i teškoće oduže. Kao što je spomenuto u zadnjoj hutbi petkom u takvim situacijama istinski vjernici uzdižu zabrinut glas: ‘Kad će doći Allahova pomoć” (2:215) Oni tako kažu ne iz očajanja nego da privuku Božiju milost. Oni to čine potpunim pokoravanjem i predavanjem sebe Bogu, dovodeći svoj ibadet do najviše tačke i držeći se visokih nivoa žrtvovanja. I onda, u odgovoru, dolazi glas: ‘Slušajte, sigurno je Allahova pomoć blizu.’ (2:215)

Allah je ovo objavio Obećanom Mesiji a.s. u raznim prilikama i ovo također pokazao u praksi i mi smo se također osvjedočili tome i inšaAllah nastavit ćemo biti svjedoci tome. Božija pomoć dolazi u određenim domenima i naravno tu je konačna veličanstvena pobjeda Božije pomoći i potpore u koju ćemo se osvjedočiti. Neprijatelj planira opasne planove. U svjetovnoj perspektivi situacija u muslimanskim zemljama, pogotovu u Pakistanu je izuzetno opasna. Međutim, Bog ima moć nad svim i On je najbolji Planer i On će planove neprijatelja učiniti prašinom. Mi se trebamo okrenuti ibadetu i istighfaru (traženju oprosta od Allaha) da ukloni naše brige i da također budemo u stanju da vodimo brigu o našoj pobjedi. Allah kaže: ‘Veličaj sa zahvalom Gospodara svoga, i traži oprost od Njega. Sigurno On mnogo prima pokajanje.’ (110:4) Svi mi trebamo razumjeti ovaj predmet i trebamo svoj ibadet dovesti do najviše tačke. Huzur je rekao da je prije spomenuo kako mi imamo vrlo dobro razumijevanje realnosti duha žrtvovanja ali trebamo razumjeti stvarnost ibadeta. S ciljem da uživamo plodove svojih žrtvava, mi uveliko trebamo uzdići nivo svog ibadeta i trebamo u sebi proizvesti  takvo stanje koje Bog želi. Allah kaže: ‘Ili, ko je Taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad Ga ona poziva, i uklanja zlo, i čini vas nasljednicima na Zemlji? Postoji li neki (drugi) bog uz Allaha? Veoma malo vi primate savjet.’ (27:63)

Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Zapamtite. Svemogući Bog je bez ikakve brige i ukoliko se obilato ne čine dove i s (traženim) uvjetom, Njega nije briga. Osoba čija žena ili dijete nije dobro ili kad se neko suočava sa snažnom boli, postaje vrlo potresen. Ukoliko dova nije iskrena i srčana i učinjena samo u stanju nemira to ostaje bezuspješnoi beznačajno. Neophodno je da dova bude učinjena sa bolnim srcem da bi bila primljena, kao što je rečeno: ‘Ili, Ko prihvata dovu (odgovara) uznemirene osobe kad Ga ona poziva…’ (27:63) (Tafsiir: Obećani Mesija, tom III, str. 574)

Mi se trebamo usredsrediti na ibadet i obožavanje Boga više nego ikada i trebamo ih učiniti srčanim i trebamo privući Božiju milost. Zatim je Huzur skrenuo pažnju na neke dove koje je prvo savjetovao hazreti Halifatul Mesih III r.a. u vrijeme stogodišnjice Džemata i Huzur je na to također podsjetio kasnije, u vrijeme stogodišnjice halifata. Ove dove se ne smiju ni zaboraviti niti smanjiti; zapravo se trebaju učiniti dijelom dvakodnevnog života. Uz to trebamo ukrasiti svoj namaz. Ove dove se često uče na MTA i Huzur ih je također spomenuo radi podsjećanja.

Prije svega sura Al Fatiha: trebaje učiti obilato. Salavat (slanje blagoslova i selama na Časnog Poslanika) treba obilno učiti. Onda je tu dova koja je objavljena Obećanom Mesiji a.s. i treba je obilato učiti:

‘Uzvišen je Allah i vrijedan sve hvale, Uzvišen je Allah, Veliki. O Allahu udijeli Svoje blagoslove na Muhammeda i na narod Muhammedov.’

Hazreti Abu Hureira r.a. je prenio da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Imaju dva izraza koji su vrlo lahki na jeziku za izgovaranje ali su vrlo teški na vagi i vrlo su dragi Milostivom Bogu. Oni su: Sveti je Allah i vrijedan sve hvale, Sveti je Allah, Veliki.’ Huzur je rekao da, pošto su ove fraze drage Milostivom Bogu, mi ih trebamo učiti da privučemo Njegovu milost.

Onda je tu dova. ‘Naš Gospadaru, nedaj da naša srca postanu iskrivljena nakon što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki Darovatelj.’ (3:9) Hazreti  Navab Begum sahibi r.a. je u snu koji je sanjala poslije smrti Obećanog Mesije a.s. on savjetovao da ovu dovu uči obilato. Kad je ovaj san prenijela hazreti halifatul Mesihu I r.a.  on je rekao da nikada neće prestati učiti ovu dovu i da će je obilato učiti. On je rekao da ova dova moli za snagu vjere ali ona je također veličanstvena dova da ostanemo vezani za halifat.

Druga dova na koju se trebausredsrediti je: ‘O Gospodaru naš, podari nam strpljenje, i učvrsti naše korake, i pomozi nam protiv nevjerničkog naroda.’ (2:251)

I još jedna dova je: ‘O Allahu , mi Tebe uzimamo za štit protiv neprijatelja i mi se sklanjamo kod Tebe od njihovih zala.’ Hadis navodi kad je Časni Poslanik s.a.v.s. osjetio opasnost od neke grupe ljudi on bi učio ovu dovu.

Mi se također trebamo obilato zauzeti u istighfaru: ‘Ja molim oprost od Allaha, svog Gospodara od svih svojih grijeha i okrećem se Njemu.’

Prije nekog vremena Huzur je savjetovao da učimo ovu dovu u svjetlu jednog sna: ‘O Gospodaru, sve je pokorno Tebi. O Gospoadru, zaštiti nas, pomozi nam i imaj milosti na nas.’ Ovu dovu koja je proučena u zadnjoj hutbi petkom treba također uključiti u redovite dove: ‘O Gospodaru, oprosti nam naše grijehe i prijestupe u ovoj našoj stvari, i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.’ (3:148)

Obećani Mesija a.s. je rekao: Ja sam činio dove za članove mog Džemata i onda za Kadian kad mi je došla objava: ‘Oni su  se povukli iz izgleda života.’ I: ‘Onda ih smelji finim mljevenjem.’ Obećani Mesija a.s.je također rekao: Ja sam se pitao zašto je meni pripisana riječ ‘mljevenje.’ Onda sam pogledao na dovu koja je napisana na zidu sobe za dove koja glasi: ‘Gospodaru, čuj moju dovu i skrši Svoje neprijatelje i moje neprijatelje i ispuni Svoja obećanja i pomozi Svom robu i pokaži nam Svoje dane i zaoštri za nas Svoju sablju i nemoj poštediti nijednog smutljivca od nevjernika.’ (Tadhkirah, str. 664, izdanje 2009.)

Zatim je Huzur rekao da želi dati priznanje vrlo dragom, iskrenom, odanom, izuzetno korisnom pojedincu koji je također imao  i druge vrline. To je bio dr. Mehdi Ali Kamar, sin Chaudhry Farzand Ali sahiba. Ubijen je u Rabvi 26. maja 2014. Išao je da posjeti Bahishti greblje u Rabvi sa svojom ženom, jednim sinom i rođakom u 5 sati ujutro kad su dva nepoznata napadača došli na motoru i pucali u njega. Dr. Mehdi Ali je bio kardiolog iz SAD-a koji je došao u posjetu Rabvi sa svojom ženom i dvoje djece za vakf e arzu (dobrovoljno služenje) u Tahir institutu za srce. Boravio je na institutu i tog dana je htio posjetiti groblje poslije sabah namaza. Kad je došao blizu kapije groblja dvojica muškaraca su se pojavili na motorima i pucali u njega na glavnoj cesti.  Dr Mehdi je zadobio devet metaka i ubijen je na mjestu. Inna lillahi ve inna ilejhi radžiuun.

Dr. šahidova porodica je iz oblasti Faisalabad. Njegov otac Chaudhry Farzand Ali sahib je dao zavjet bai’ata u mladosti na ruci hazreti Halifatul Mesiha II r.a.. Poslije ovoga, njegov stariji brat je također dao bai’at i porodica je preselila u Rabvu. Dr Šehidov djed po majci, direktor Zia ud din sahib šehid bio je prvi ubijen među ubijenim u Rabvi 1974. godine u toku pucanja na Sargodha stanici.

Dr. Mehdi Ali je rođen 23. decembra 1963. Tog dana je umro Mirza Bashir Ahmad sahib, poznat kao ‘Kamarul Anbija’ (mjesec poslanika). U svjetlu ovoga je njegov otac njegovom imenu Mehdi dodao ime Kamar i njegov djed po majci mu je također dodao ime hazreti Musleh Mauda r.a. Njegovo puno ime je tako bilo Mehdi Ali Bashir ud Din Kamar. Rano obrazovanje je primio u Rabvi. Bio je vrlo inteligentan i perspektivan student. Kad se pridružio medicinskoj školi u Faisalabadu  suočio se sa mnogo neprijateljstva i morao je napustiti školu.  Međutim, vratio se i završio svoje studije. Služio je u Fazl e Omer bolnici, Rabva od 1989 do 1991.

Iselio se u Kanadu sa majkom gdje je položio medicinske ispite i počeo staž. Otišao je na Brooklin univerzitet u Njujorku da specijalizira kardiologiju i počeo raditi u Columbusu, Ohio i tamo se smjestio. Kad je Huzur urgirao da doktori trebaju služiti u Tahir institutu za srce dr. Mehdi je bio jedan od doktora koji je dobrovoljno posvetio služenje u ovom insitutu. Ovo je bila njegova treća posjeta tamo. On je također služio Džemat na raznim drugim nivoima.

Bio je izuzetno nježna, sažaljiva osoba i nikada nije imao neslaganja  ni sa kim. Njegova žena kaže da je bio izuzetno nježan i pun ljubavi prema njoj i uvijek  bi previđao bilo koje greške i vodio je veliku brigu o porodici. Bio je izuzetno nježan (odan) prema svojoj djeci, i posvetio je vrijeme njihovom obrazovanju i obuci i imao je krajnje predusretljivu narav. Njegova žena kaže ako bi se naljutila zbog nečega da bi joj uvijek govorio da se ne ljuti. Bio je izuzetno ponizan. Njegovo ponašanje prema ženinoj porodici bilo je vrlo ljubazno. Njegova svastika kaže kako je jedanput boravila kod njih pet godina i da ga nikada nije čula da podigne glas i da ju je uvijek tretirao kao svoju majku. Bio je vrlo gostoprimljiv i gosti bi boravili kod njega u toku đelse. Također bi pokupio goste sa aerodroma. Puno je pomagao siromašnim.

Dr. Mehdi je imao umjetnički talent i bio je vrlo dobar poet. Njegova zbirka poezije pod nazivom ‘Barg e Khayal’ je u procesu štampanja. Također je bio iskusan kaligraf. Imao je veliku ljubav i predanost prema halifatu i uvijek je sa željom udovoljavao kad bi bio podstaknut prema dobrom putu. Davao je krajnje velikodušno za donacije i financijske programe i donirao veliku sumu za džamiju u Columbusu. Isto tako je velikodušno donirao za džamiju u svom rodnom komšiluku u Rabvi. Također je bio na čelu doniranja za Tahir institut za srce. Bio je izuzetno oduševljen u pozivanju ljudi Bogu i vrlo dobro načitan u terminima religijskog materijala. Dr Mehdi bi davao krajnje djelotvorne odgovore na optužbe i prigovore na Youtube.

Dr. Mehdi Ali iza sebe ostavlja ženu, Vahidu Mehdi sahibu i tri sina. Abdullah Ali 15, Hashim Ali 7 i Asher Ali 3, koji je bio s njim u vrijeme pucanja.

Huzur je naveo neke strofe iz poezije dr. Mehdija šehida, On je u svojoj zadnjoj poemi, napisanoj 28. marta 2014. rekao:

‘Mi ćemo se zamijeniti licem u lice sa smrću, riječima kako je život dostignut

Nijedan Jazid neće biti u stanju da izbriše, jer su istinite riječi sina Batuula

Sve će nestati i samo će ostati Božije riječi i Njegovog Poslanika.’

U jednoj ranijoj poemi je napisao:

‘Ovo je jedino moja želja Allahu na Tvom putu

Kad bi samo moja krv bila od koristi!’

Također je napisao:

‘Milost Istine mi je tako dala piće života

Koje je vezalo moj način života s halifatom

Dok sunce i mjesec se dive (i obožavaju) svjetlu Istakhlafa

sumorni suton je pao nad učenicima Iblisa (šejtana).’

Hadi Ali sahib, koji je naš misionar i dugo vremena živi ovdje (u VB) stariji je brat dr. Mehdija Ali šehida. On kaže da je njegov brat također volio kaligrafiju kao i on. On piše kako je njihov brat bio izuzetno humano biće i iako je njegov gubitak velik za cijelu porodicu, samo Božijom milošću, porodica se pokorava Božijoj volji i ostaje čvrsta. Potpis dr Mehdi Alija na emailu je bio na arapskom jeziku sa značenjem. ‘Reci ljudima šta je dobro.’

Njegova sestra piše da je dr. Mehdi Ali imao učenu i svečanu ličnost od djetinjstva i nije bio zainteresovan za isprazne stvari. Od djetinjstva je s voljom obavljao  namaz i bio aktivan član pomoćne organizacije. Kao dijete je bio dio grupe djece koja bi budila ljude na sabah namaz u Rabvi učeći naglas. Od ranih godina je volio čitanje i bio dobro obučen u religijskim poslovima. Tražio je volio društvo starijih u Rabvi. Imao je vrlo posebnu ljubav za Rabvu i na kraju je dao svoj život na njenom tlu. Postao je doktor slijedeći želje svojih roditelja i zaista postao vrlo vješt doktor. Primio je mnoge nagrade za svoju profesiju.  Nikada nije gubio vrijeme i uvijek je tragao za znanjem. Uprkos tome što je imao užurban raspored našao bi vremena da potroši sa svojom ženom i djecom i svoju djecu je poučavao da uče Časni Kur’an. Imao je vrlo praštajuću prirodu i radije bi sebe stavio u teškoću nego da dozvoli da drugi trpe.

Njegov kolega s kojim je dijelio sobu, dr. Mahmood piše da je dr. Mehdi Ali od ranih godina bio redovan u namazu i postu. Bio je malo stariji od dr Mahmooda tako da bi ga izuzetno nježno upućivao i pomagao. Bio je dio grupe doktora koji su razvili davanje krvi u Rabvi i njegov doprinos je bio izuzetno značajan u započinjanju davanja krvi (skupljanja krvnih rezervi).

Dr. Nasim Rehmatullah sahib piše da je dr. Mehdi Ali sahib šehid bio vrlo ponizna osoba i da je uvijek imao osmijeh na licu.

Huzur je rekao da je dr. Mehdi šehid sreo Huzura prije kratkog vremena i otkad je čuo za njegovo ubistvo, Huzur pred očima vidi njegovo radosno nasmijano lice. Imao je vrlo miroljubivo lice. Neki, koji su vidjeli fotografije, napisali su Huzuru da je dr. Mehdi Ali šehid izgledao kao da mirno spava dok su mu grudi oblivene krvlju.

Predsjednik Džemata u Columbusu, Abdul Selam sahib piše da je dr. Mehdi Ali šehid stigao u Columbus prije deset godina i uvijek bio vrlo aktivan član. Imao je veliki osjećaj pokornosti Džematu i uvijek je radosno pozdravljao druge. Nikada nije odbio nikakav zadatak koji mu je dat i imao je veliku ljubav prema halifatu.

Huzur je rekao kad je posjetio Columbus 2012. godine dr. Mehdi Ali šehid bi ostao cijelu noć da ukrasi džamiju i uradi kaligrafiju sa Hadi Ali sahibom i onda bi otišao da radi ujutro.  Uvijek je iz svog džepa plaćao za sav posao ukrašavanja džamije koje bi napravio. Kad bi radio oko džamije niko nije mogao ni pomisliti da je on bio  tako visok doktor. Radio je s velikom jednostavnošću.

Jedan prijatelj doktor piše da je imao priliku da radi s njim. Ponekad bi ljudi bili ljubomorni zbog njegovog profesionalnog uspjeha i stvarali mu teškoće. Međutim, on se uvijek sa takvim situacijama suočavao s radošću i nikada ga nisu vidjeli da pokazuje ljutnju i uvijek je bio miran i nasmijan. Govorio je da nema razloga da budemo uznemireni, mi uza sebe imamo dove halife vremena.

Kad je došao ovdje (u VB) sreo se sa Huzurom i bio vrlo zadovoljan i po povratku rekao svojim prijateljima da je sreo Huzura i govorio bi o tom susretu.

Njegov email je imao potpis da osoba treba ove promjene napraviti u sebi koje želi da vidi kod drugih i bio je živi primjer ovoga.

Naš dr. Noori sahib sa Tahir Instituta za srce piše da je dr. Mehdi Ali bio izuzetno popularan među pacijentima. Siromašni bi mu željno dolazili radi liječenja. On je svakog pacijenta liječio i postupao s njima s ličnom brigom i zanimanjem. Imao je izuzetno jednostavnu prirodu i jednostavno se odijevao tako da bi bilo teško pokazati kad bi bio među pacijentima. On je krajnje slobodno poklonio svoje služenje na Tahir institutu za srce. Njegove redovne posjete ovom Institutu pokazale su njegovu iskrenu predanost svom zanimanju. Imao je izuzetno poniznu prirodu i izvanredno pamćenje. Njegovi interesi uključuju Časni Kur’an, knjige Obećanog Mesije a.s., poeziju i kaligrafiju.

Mubarak Siddiqui sahib, koji je ovdje, bio je njegov školski drug. On piše da je Mehdi Ali od ranih godina imao odlike istinskog vjernika. Bio je vrlo inteligentan i predan sluga Džemata koji je jako volio halifat. Uprkos tome što je bio ispred nas u akademskom i financijskom položaju imao je izuzetno poniznu i strpljivu prirodu. Ponekad u toku školskih dana ja nisam imao neke knjige. On bi mi uvijek govorio. ‘Ja sam čitao ovu knjigu pola dana ti je sada čitaj ostatak dana. U tolikoj mjeri da bi mi ponekad pozajmio svoju knjigu prije ispita a ipak  bi većinom postigao prvo mjesto u razredu. Kad jenedavno došao u London ja sam mu rekao. Ti si sada ugledan hirurg u SAD, hajde da odemo u dobar restoran. Ali on je odgovorio: ‘Ja sam ista ponizna osoba. Mi možemo ići i jesti u bilo koji skroman restoran.’ Ja ga nikada nisam čuo da izgovara nijednu neuljudnu riječ i imao je veliki osjećaj časti za Džemat. Niko se nije mogao usuditi da u njegovom prisustvu kaže bilo šta negativno o nekom malom vršiocu dužnosti. Bio je primjeren Ahmadi musliman i financijski bi pomagao svoje prijatelje krajnje diskretno.

Drugi njegov prijatelj piše da je dr. Mehdi Ali imao vrlo melodičan glas i učestvovao je u učenju Kur’ana i strofa ilahija Obećanog Mesije a.s. za koje njegov prijatelj kaže da odjekuju od njegovog ubistva:

‘Oduvijek su oni kovali planove da unište bašču Ahmada

Ali skriveni plan Gospodara čeka na njihovom putu

Zašto da iskreni vjernik traži ubicu!

Njegove oči su osvijetljene i njegovi uzdasi su kao sablje!

O tlačitelji! Vaši grijesi će biti vaš pad

Oni će uhvatiti vaše stope kao lanci!’

Dr. Sultan mubasher sahib piše da je dr. Mehdi Ali bio izuzetno sažaljiv prema siromašnim. Otvorio je bankovni račun prilikom svoje posljednje posjete Rabvi i tražio od dr. Mubashera da pomogne siromašnim sa novcem koji je uložio. Jedanput je nazvao  da kaže da je bivši radnik Džemata trebao neki novac jer je gradio kuću i ako mu se može pomoći sa 100.000 rupija. On je također rekao da će platiti troškove koledža za neke studente medicine.

Prijatelj dr. Mehdija hafiz Abdul Kuduus kaže kad je dr. Mehdi radio u Fazl e Umar bolnici on je došao da ga vidi i rekao mu da je neki beskućnik bolesnik u bolnici trebao krv. On je rekao da mu je dao jednu bocu krvi i da želi od svog prijatelja da mu dadne još jednu bocu krvi.

Dr Mehdi Ali šehid je slao materijal za Tahir institut za srce uključujući stentove i govorio bi da je bio ponosan da služi bolnici. Želio je da izgradi kuću u Rabvi tako da ne bude teret u smještaju Džemata. Bio je zadovoljan o odgoju svoje djece premda je živio u SAD. Ovo je bilo zato što je on lično odvajao vrijeme za svoju djecu.

Jedan od njegovih prijatelja kaže da su imali bratski odnos pun ljubavi. On kaže kad je ovaj put stigao u Rabvu, u nedelju, nazvao me je i tražio da dođem tamo. Bilo je deset sati uveče i ja sam od njega tražio da se odmori, ali je on insistirao da ja dođem i vidim ga. Sa puno ljubavi mi je dao najnoviji stetoskop kao poklon, pitao me o pravcu za kiblu itd. On kaže. ‘Mi smo se sreli kasno te večeri i razgovarali do jedanaest i petnaest kad sam ja otišao. Nekoliko sati kasnije, u rano jutro on je otišao do Bahishti groblja i tamo je bio ubijen.’

Web stranica novina Dawn (Zora) komentarisala je o ubistvu dr. Mehdi Alija  dajući pozadinu suprotstavljanja protiv Džemata slijedećim riječima:

‘Dr. Kamar Ali Mehdi nije bio običan doktor. Dok je imao nagradu za Mladog istraživača od Američkog koledža za kardiologiju i bio prepoznat među Američkim vrhovnim liječnicima za godinu 2003-2004 i Američkim vrhunskim kardiolozima za godine: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2012. Imao je liječničko priznanje nagradu od Američkog medicinskog udruženja. Njegovo svijetlo lice bilo je nasmijano uz njegov profil koji je glasio:

‘Ja vjerujem u pružanje najbolje moguće brige pacijentu, održavanje najviših profesionalnih standarda, doprinos napretku institucija s kojima sam povezan. Moj prvi prioritet je da dostavim svoje profesionalne odgovore sa nadležnošću (spremnošću), iskrenošću i odanošću.’

I on jeste radio sa nadležnošću, iskrenošću i odanošću.’

U zaključku pisac je opazio:

‘Meni je žao, dr. Kamar Ali Mehdi ja nisam uspio da te zaštitim ali dižem svoj glas protivovog proganjanja. Ja se odričem svoje sigurnosti tako da sutra ne umrem a da me ne čuju.’

Mnoge novine SAD-a, Kanade i VB širom svijeta su osudili divljačko i neljudsko ubistvo dr. Mehdi Alija. Više od trideset novina su prenijele ovu vijest. Među njima su: National Post Kanada, The Star Kanada, CBC News Kanada, Global News, CNN, SAD Today, New York Times, Washington Post, Columbus Despatch, Wall Street Jurnal, The Express Tribune, Washington Times, The Strategic Intelligence, Daily Mail, BBC Urdu, Al Jazeera, Down itd. Dok su sve ove novine osudile divljačko ubistvo dr. Mehdi Alija, oni su također predstavili Džemat i dali detalje o našem proganjanju zadnjih decenija. Na način predstavljanja ove novine su spomenule tvrdnju mesijanstva Obećanog Mesije a.s. i dali njegovo ime, također su spomenuli da je Ahmadija džemat miroljubiva zajednica i osuđuje ubijanje nevinih ljudi u ime džihada. Neke novine su također hvalile dobrotvotni rad Džemata. Dr. Mehdi Ali je otvorio nove puteve širenja poruke dajući svoj život i tako je Džemat predstavljen.

Wall Street Jurnal, koji je poznat u svijetu objavljen u SAD prenio je vijest o ubistvu predstavljanjem Džemata i navodeći proganjanje njegovih članova i onda su citirali predsjednika odbora za ljudska prava u Pakistanu: ‘Svaka religijska manjina u Pakistanu je proganjana ali Ahmadija zajednica se suočava sa najgorim tretmanom. Nekoliko novina na lokalnom jeziku objavili su anti-Ahmadija materijal ali nema nikakvog postupka protiv njih. Da kršćanska zajednica dođe pod napad vidjet ćete glavnog ministra da izda osududa službenici posjete žrtve. Ali to nije slučaj sa Ahmadi zajednicom. Oni nemaju jedno stajalište. Huzur je rekao da je Allah uz Ahmadi muslimane i dalje će biti uz njih u budućnosti.

Ove novine su također citirale jednog kolegu dr. Mehdi Alija, Shantani koji je rekao: ‘On je bio jedna od najiskrenijih osoba, moralan i bez ičeg lošeg’ dodajući da se dr. Kamar vratio u Pakistan da obezbjedi besplatno liječenje srca. ‘On je bio vrlo darežljiva osoba.’ Dr Sinha je također rekao: ‘Bila je mogućnost da se ovo moglo dogoditi i on je to znao.  Ja se samo nadam da će to možda pomoći da se uzdigne svijest o besmislenom ubijanju vrlo fine osobe koji je otišao da uradi dobre stvari.’

Ove novine su također citirale policijskog službenika koji je rekao: ‘Mi često vidimo pamflete i postere koji kažu da je protiv islama liječiti se u ovoj bolnici zato što je vode Ahmadi muslimani.

Al Jazeera je izvijestila istraživača da kaže da se primaju redovni izvještaji o ljudima koji napadaju Ahmadija zajednicu znajući sa sigurnošću da država praktično neće uraditi ništa da ih privede pravdi.

Washington Post je također izvijestio da se ovi prijestupi događaju zato što svi znaju da neće biti poduzeti nikakvi koraci.

Lancaster Gazette, lokalne novine ove oblasti gdje je dr. Mehdi živo izvijestili su detaljno o njegovom ubistvu i uz komentar njegovog kolege: ‘To je tužno’, rekao je kardiovaskularni poslovni menadžer za razvoj Kelly Marion. Jako je puno suza, i dr. Kamar nam jako nedostaje.’

Kamar je bio ljekar član fondacije Gordon B. Snider Kardivaskularnog instituta na FMC 2011. i bio počaščen kao legendarni čovjekoljubac od strane medicinskog centra 2013.’ Ove novine su također rekle da smrt dr. Mehdija nije pogodila samo ahmadija zajednicu nego je također pogodila i širu zajednicu.

U svom izvještavanju novine The Columbus Dispatch su intervjuisali sina dr Mehdi Alija i izvijestili: ‘Kako se osjeća sin kad mu je otac ubijen za prekršaj obezbjeđivanja besplatnog liječenja siromašnim u svojoj rodnoj zemlji?’ Abdullah Ali je razmotrio pitanje. ‘Ja sam razočaran,’ mirno je odgovorio 16-godišnji mladić. Nema ljutnje ili osvete.’

Fox 28 Columbus su također proveli intervju sina dr. Mehdi Alija, Abdullaha Alija u kojem je on rekao da je njegov otac bio veliki čovjek i da je siguran da bi ubice, da su stali i razgovarali s njim, napravili pozitivne promjene u svojim životima. On je rekao da su ubice ovo uradile samo da povrijede Zajednicu o kojoj je bio siguran da ništa ne znaju.

Huzur je rekao da je ovo, zaista, činjenica. Vjerski učenjaci su zatrovali ljude protiv nas, koji su potpuno neupoznati o stvarima.

BBC urdu također su objavili o ubistvu i spomenuli Ahmadija proganjanje i također objavili izgled pamfleta koji ljudima govori da je liječenje u Tahir institutu za srce zabranjeno i da je veliki grijeh. Također kažu da svako ko ima vezu sa Ahmadi postaje nevjernik. Inna lillah!

Ovaj ubijeni je imao uspješan život i potrošio ga je u služenju ljudima i zadesila ga je smrt koja mu je dala vječni život kod Allaha. Da Allah dadne ovom našem bratu visok položaj u Džennetu i da njegov položaj uvijek bude uzdizan, da mu Allah podari mjesto među Svojim miljenicima. Da Allah čuva njegovu ženu i djecu u Svojoj zaštiti i da sve želje i dove dr. mehdija za njegovu djecu budu ispunjene. Kao što sam ranije spomenuo, najveće oružje da postignemo uspjeh i pobjedimo (savladamo) neprijatelja je dova. Međutim, Allah također skreće pažnju na određene očite puteve i sredstva koji se također trebaju koristiti zajedno koliko god je moguće. Zato, u svjetlu ovog događaja, menadžement u Rabvi treba biti budan više nego ikada. Koristite svoje izvore i planiranje do maksimuma i onda prepustite stvar kod Boga. Svaki stanovnik Rabve treba biti budan.

Ovaj dragi ubijeni je prolio svoju krv na tlu Rabve i skrenuo našu pažnju ka ibadetu i planiranju. Prema tome, velika je potreba da posvetimo pažnju. Ahmadi širom svijeta trebaju činiti dove za Ahmadi muslimane Pakistana zato što oni sada žive u izuzetno nepodnošljivim uvjetima i situacija se pogoršava! Da Allah , također osposobi nas da tako činimo! Cijela zemlja je postala iskaz (zaračunavanje) okrutnosti i tlačenja. Prije nekoliko dana jedna žena je kamenovana na smrt izvan Visokog suda. Ubistva i zločini se događaju svaki dan i ne možemo čak reći da je to zato što su ubili Ahmadi muslimana. Kad se ovaj zločin, ovo tlačenje događalo, sigurno su policijpski službenici bili prisutni i to se dogodilo pred njima.

Ovo tlačenje u Pakistanu se događa u ime Boga i Njegovog Poslanika. U ime Poslnaika koji je bio dobrotvor čovječanstvu, koji je bio milost za sve svjetove. Naša srca krvare na ovo. Ako čine tlačenje barem to ne trebaju činiti u ime Boga i Njegovog Poslanika. Oni ne trebaju činiti proganjanje u ime dobrotvora čovječnosti i milosti za sve svjetove i donositi (nanositi) zao glas islamu. Ali oni ne razumiju i ne znaju gdje idu! Kad dođe Božija odredba i inšaAllah ona će se dogoditi, ovi ljudi će biti uništeni. Niti će ostati tlačenje ili oni koji podržavaju tlačenje. Prema tome, mi trebamo moliti i obilato moliti Allaha da svijet uhvaćen u zamku vjerskih vođa razumije istinu i prihvati Imama ovog doba.

Huzur je rekao da će poslije džume namaz klanjati dženazu u odsustvu za ovog šehida.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp