U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Znakovi istinitosti: Obećani Mesija i Mehdi a.s.

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je nastavio na temu o znakovima Obećanog Mesije a.s. u svjetlu njegovih vlastitih pisanja. Huzur jetakođer naveo neke događaje koji prikazuju istinitost Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Bog je pokazao toliko znakova u moju potporu ako bi ih brojao jedan po jedan, do danas 16.jula 1906, mogu se zakleti Bogom da ih je preko tri stotine hiljada. I ako neko ne vjeruje u moju zakletvu, ja mu mogu omogućiti dokaz.

Neki od ovih znakova odnose se na prilike kad me je Svemogući Bog, u skladu sa Svojim obećanjima, zaštitio da ne budem povrijeđen od strane neprijatelja. Neki od tih znakova su takvi da je, prema Svom obećanju, Allah uvijek ispunio moje potrebe i moje želje. A neki su vrste da je time u skladu sa Svojim obećanjem: ‘Ja ću poniziti onog ko pravi plan da tebe ponizi’ Bog dao poniženje i sramotu onima koji su pokušali da mene povrijede. Neki znakovi su takve vrste u kojima me je On, prema Svojim predskazanjima, učinio pobjednikom nadonima koji su pokrenuli sudske sporove protiv mene. Neki su vrste koji se odnose na dužinu moje službe, jer otkad je svijet stvoren nijednom varalici nikada nije bio dat tako dug period odgode. Neki znakovi su takve vrste da su pokazani kroz opažanje stanja ovog doba – da ovo doba ima potrebu za Imamom. Neki znakovi su vrste da predstavljaju ispunjenje mojih dova za moje prijatelje. Neki znakovi predstavljaju ispunjenje mojih dova protiv zlobnih neprijatelja. Neki znakovi su vrste gdje su neizlječivo bolesni ljudi bili izliječeni i ja sam unaprijed bio obavješten o njihovom oporavku. Neki znakovi su takve prirode da je time, radi mene, Bog izazvao brojne nesreće s neba i sa zemlje kao svjedočanstvo mojoj tvrdnji.  Neki su takvi gdje su mnogi istaknuti i ugledni pobožni ljudi imali snove u kojima su vidjeli da im se pojavi Časni Poslanik s.a.v.s. i svjedoči o mojoj tvrdnji; među ovim znakovima je Sađadah Našin Sahib-ul-‘Alam iz Sindha koji je imao blizu hiljadu sljedbenika i Khadža Ferid iz Chachrana.

Neki znakovi su takvi da je hiljade ljudi dalo zavjet bai’ata na mojoj ruci zato što su u snu bili obaviješteni o mojoj istinitosti i da sam ja od Boga, dok su neki to učinili zato što su u snu vidjeli Časnog Poslanika s.a.v.s., i on im je rekao da je blizu kraj svijeta i da je ovaj čovjek zadnji Božiji namjesnik i Obećani Mesija.

Neki znakovi se odnose na određene istaknute pobožne ljude koji su me spomenuli po imenu prije mog rođenja ili prije nego što sam stigao do godina i govorio o tome da sam Obećani Mesija. Među ovim ljudima su Ne’matullah Wali i Mian Gulab Shah iz Jamalpura, oblast Ludhiana. (Hakikat-ul-vahi, Ruhani khaza’in, tom22, str. 70-71; Bit islama, tom V, str. 2-4)

Huzur je rekao da smo i danas svjedoci pokazivanja (Božijeg obećanja): ‘Ja ću poniziti onoga ko bude planirao da tebe ponizi.’ I za one  koji su dovde izbjegli, tu je Božije upozorenje: ‘Ja ću im dati vremena, zaista je Moj plan moćan.’ (7:184)

Jedan ashab Obećanog Mesije a.s., Siraj ul Hak Nomani sahib pročitao je pismo koje mu je poslao njegov brat koji nije bio Ahmadi, Sajjadah Našhin i koji se hvalisao o svojoj sposobnosti da prakticira duhovne seanse i iznio je nepromišljene tvrdnje. Obećani Mesija a.s. je odgovorio: ‘Seansa je nešto besmisleno. Osoba koja govori Živom Bogu i prima svježe objave o kojima ima  stotine hiljada dokaza, zašto da govori mrtvima i traži mrtve, i gdje je dokaz da tu postoji razgovor sa takvom i takvom mrtvom osobom! Ovdje, mi imamo stotine hiljada dokaza. Svaka dopisnica, svaka osoba i svaki rupi (fening) koji dolazi je ogroman Božiji znak zato što je prije dugo vremena Svemogući Bog rekao: ‘Njegova će ti pomoć doći sa svakog udaljenog puta. Ljudi će dolaziti da ti pomognu sa svakog udaljenog puta.’ Ovo je bilo objavljeno u vrijeme kad me niko nije znao. Kako se veličanstveno ispunilo ovo predskazanje! Postoji li drugi primjer ovoga! Ukratko, koju mi potrebu imamo da napustimo živog Boga i tražimo mrtve ljude!’ (Malfuzat, novo izdanje, tom IV, str. 248)

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja vam uistinu kažem da ne budete drski prema znakovima Uzvišenog Allaha i nemojte prezirno gledati na njih. Ovo pokazuje da ste ostali lišeni i Uzvišeni Bog to ne voli. Nedavno je Lekh Ram bio ubijen u skladu sa veličanstvenim znakom Uzvišenog Allaha. Milioni ljudi su svjedoci predskazanju (o njemu). Lekh Ram ga je lično učinio popularnim; on ga je prenio gdje god je otišao. On je sam tražio ovaj znak za istinitost islama i tvrdio je da je to mjera između istinite i lažne religije. Konačno je dao svoj život da svjedoči istinitosti islamakao i moje istinitosti. Kako je nepravedno negirati ovaj znak i ne mariti za to. Negiranje takvog očitog znaka nije ništa drugo nego biti kao Lekh Ram.

Jako me rastužuje  da je Uzvišeni Allah pokazao znakove za svaku naciju, znakove koji se odnose  na Njegovu slavu i na ljepotu. Krajnje je žalosno odbaciti ih i onaj koga nije briga za Allahove znakove navlači Allahovu srdžbu i treba zapamtiti da Allaha nije briga za takvu osobu. Znakovi koje je Allah pokazao takvi su da ih razborita bogobojazna osoba prepoznaje i okoristi se od njih.

Pročitajte knjigu Barahin e Ahmadija i zamislite se nad tim. Ona sadrži sve vijesti ove ere o prijateljima i neprijateljima. Je li u ljudskoj moći da predvidi takve veličanstvene vijesti trideset godina unaprijed, kad  ovaj pokret čak nije ni postojao? I ova predviđanja su sada ispunjena, ne jedno ili dva od njih nego sva u svojoj cjelosti. Zaista, čovjek nije čak siguran o  dugovječnosti ili o vlastitom životu. Ahmadi porodice imaju ‘Barahin e Ahmadija’, kršćani, arjasi  i čak vlada je ima. Ako postoji strah od Boga i traži se istina, onda ja kažem odlučite na znakovima datim samo u Barahin e Ahmadija. Vidite, mene niko nije znao u to vrijeme, kad me niko nije posjećivao ovdje, ja nisam imao ni jednu jedinu osobu sa sobom, date su vijesti o ovom Džematu koji ovdje postoji. Da je ovo predskazanje bilo izmišljeno zašto onda danas postoji tako ogroman Džemat?U Barahin e Ahmadija je rečeno o pojednicu kojeg niko nije znao izvan Kadiana: ‘došlo je vrijeme da ti pomognemo i učinimo te uglednim među ljudima.’ Koji je razlog da ga svijet danas prepoznaje ne samo ovdje u Indiji nego i u Arabiji, Siriji, Egiptu i izvan toga u Evropi i Americi. Ako ovo nisu bile Božije riječi i ako je to bio plan lažova protiv volje Božije, zašto mu je Bog pomogao? Zašto je On omogućio toliko puteva i sredstava za njega? Ako ovako Uzvišeni Allah potvrđuje lažove koje je onda mjerilo istinitosti iskrenog? Trebate sami odgovoriti na ovo!

Je li bilo u mojoj sposobnosti da se sunce i mjesec pomrače u ramazanu i jesam li ja mogao učiniti da se to dogodi u moje vrijeme! Kako je Časni Poslanik s.a.v.s. to nazvao znakom istinitog Mehdija i Uzvišeni Allah je ispunio ovaj znak u vrijeme moje tvrdnje. Da to nije bilo do Njega, je li Uzvišeni Allah Sam vodio svijet na pogrešan put i u zabludu? Trebate razmisliti i odgovoriti koliko dalekobude odjek poricanja mene! Sigurno to uključuje negiranje Časnog Poslanika s.a.v.s. i negiranje Svemogućeg Boga. Postoji mnogo sličnih znakova, njih nije jedan ili dva, nego na stotine hiljada. Koliko njih ćete poricati?

Također je napisano upravo u istoj knjizi Barahin e Ahmadija: ‘Ljudi će doći da ti pomognu sa dalekih puteva.’ Ti si također došao ovdje i ispunio jedan znak. Ti to također možeš poreći. Ako možeš izbrisati znak koji si ispunio dolaskom, izbriši ga. Ja još jednom kažem, nije dobro poricati Allahove znakove, to navlači srdžbu Uzvišenog Boga. Ja sam rekao šta god je bilo u mom srcu, na vama je da to prihvatite ili ne. Uzvišeni Allah zna vrlo dobro da sam ja istinit i da sam došao do njega.’ (Malfuzat, tom III, novo izdanje, str. 650-652)

Huzur je objasnio da se Obećani Mesija a.s. u zadnjem dijelu obraća novom muslmanu koji je htio  da vidi znakove.

U pogledu znakova izliječenja od bolesti, Obećani Mesija a.s. piše:

‘Onda, dugo vremena poslije toga, dogodilo se tako da se sin Navab Sardara Muhammed Ali Khana, plemića iz Malir Kotla, jako razbolio u Kadianu, skoro da su izgubili nadu da ostane u životu. On me molio za dovu. Tako da sam sepovukao u moju sobu Bait-ud-dova i činio dove za njega. Poslije dove saznao sam da je njegova smrt bila određena i da je uzaludno činiti dove u to vrijeme. Na ovo sam rekao: ‘Gospodaru, ako ova dova ne bude primljena onda ja posredujem u njegovo ime da ga Ti, Gospodaru,izliječiš radi mene.’ Ove riječi su nehotično izmakle s mojih usana ali sam poslije toga bio ispunjen grižom savjesti što sam ih izgovorio. Odmah poslije ovoga primio sam objavu: ‘Ko se može usuditi da posreduje bez Njegovog odobrenja?’ Zanijemio sam nakon što sam čuo ovu objavu. Teško da je prošla minuta prije nego što sam primio slijedeću objavu: ‘Tebi je dato odobrenje za posredovanje.’ Ja sam onda svesrdno molio Boga i mogao osjetiti da ovog puta dova neće proći neodgovoreno. Dječak se oporavio upravo tog dana, zapravo tog trenutka, i bilo je kao da je izašao iz groba.’ (Hakikat-ul-vahi, Ruhani Khaza’in, tom 22, str. 88-89; Bit islama, tom V, str. 187-188).

”Jedanput se moj sin Bashir Ahmad razbolio zbog očiju. Dugo je uzimao lijekove ali nije bilo koristi. U pogledu njegove uznemirenosti molio sam Boga i primio ovu objavu: ‘Moj sin Bashir je otvorio oči.’ Božijom milošću, njegove oči su bile izliječene istog dana.” (Hakikat-ul-vahi, Ruhani Khaza’in, tom 22, str. 89; Bit islama, tom V, str 188-189)

U pogledu uništenja njegovih protivnika Obećani Mesija a.s. piše:

‘Sedamdeset prvi znak koji sam zapisao u knjizi ‘Sirrul Hilafa’ je da sam molio za protivnike da ih pogodi kuga. To jest, oni protivnici za koje je određeno da neće biti upućeni. Poslije mnogo godina, kuga se raširila u zemlji i neki koji su bili vrlo snažni protivnici otišli su s ovog svijeta. Dovaje bila: ‘O moj Bože, zgrabi kugom onoga koji je neprijatelj pravog puta i ispravnih djela  i uništi ga. Ukloni moju uznemirenost i oslobodi me boli, moj Gospodaru! Učini mog protivnika  komadićima i ponizi ga. Ovo predskazanje je dato kad nije bilo čak ni nagovještaja o kugi ni u jednom dijelu ove zemlje. U knjizi ‘Idžaz e Ahmadi’ dato je  slijedeće predskazanje: ‘Kad je Bog gnjevan On spušta kaznu na onu osobu koja prelazi granice i naklonjena je očitom zlu. Dolazi vrijeme kad će Bog slomiti svakog griješnika  i samo će oni biti uništeni koji su upropašteni zbog svojih grijeha. I ja ću biti gori od svih ljudi ako njihov prezir ne bude uzvraćen prezirom. Bog je odlučio da će odgovor na ruganje biti ruganje, tako da će ih kuga zgrabiti! I kad pogubni zlobni pređu granice ja sam zaželio razornu kugu. Poslije ovoga je došla objava: ‘Ti si uništio mnoge domove neprijatelja.’  Ovo je bilo objavljeno u Al Hakam i Al Badr. Naprijed spomenute dove, koje su učinjene poslije velikog proganjanja od strane neprijatelja, primljene su i, u skladu sa predskazanjem, snašla ih je nevolja kuge kao vatra. Mnoge hiljade neprijatelja koji su me nazivali lažovom i vrijeđali me bili su uništeni. Ovdje kao primjer trebam spomenuti nekoliko oštrih neprijatelja. Prvo, maulvi Rasul Baba, stanovnik Amritsara, zaslužujepomen. On je napisao knjigu da me odbije i u njoj je bio vrlo uvredljiv. Lagao je u svojoj ljubavi prema prolaznom životu i na kraju je, u skladu sa Božijim obećanjem bio uništen. Druga osoba po imenu Muhammed Bakhsh koji je bio zamjenik inspektora u Batali i bio je odlučan u neprijateljstvu i tlačenju, također je bio ubijen kugom. Onda osoba po imenu Chiragh Din iz Đammu koji se digao i tvrdio da je poslanik i nazvao me Deđalom. Govorio je da mu je u snu hazreti Isa a.s. dao štap tako da njime ubije Deđala. On je ubijen kugom 4. aprila 1902. skupa sa svojim dvojicom sinova u skladu sa mojim predskazanjem koje je bilo objavljeno u knjižici ‘Dafe ul bala wa mijar ahlal istafa’ osobito za njega i u toku njegovog života. Gdje je bio štap Isaa s kojim me je trebao ubiti? I šta o njegovoj objavi… Nažalost ljudi su prevareni i smatraju svoje vlastite želje objavama prije  nego što su sebe očistili! Zato na kraju oni umiru u sramoti i poniženju. Tu je bilo mnogo drugih koji su prešli granice u svom preziru i uznemiravanju. Oni se nisu bojali kazne Uzvišenog Boga i dan i noć su se bavili ismijavanjem, ruganjem i uvredama. Na kraju su podlegli kugi.

Na primjer, Munshi Mehboob Alam sahib piše iz Lahora: ‘Imao sam amidžu po imenu Noor Ahmad. On me jedan dan pitao zašto Mirza sahib ne pokaže znak u pogledu svoje tvrdnje o Mesijanstvu.’ Ja sam odgovorio da je među znakovima jedan znak bila kuga koja je izbila nakon što je on iznio predskazanje i koja se pokazala smrtonosnom na velikoj skali. On je odgovorio da ga kuga neće dotaći, da je zapravo kuga izbila ovdje da uništi Mirzu sahiba. Da to neće imati nikakvog dejstva na nas, nego će njeno dejstvo biti na Mirzi sahibu. Razgovor je tu stao. Sedmicu poslije toga ja sam stigao u Lahor i primio sam vijest da je amidža Noor Ahmad umro od kuge. Mnogi ljudi iz sela bili su svjedoci ovom razgovoru (koji smo imali) – to je bilo nešto što se ne može sakriti.

Mian Mi’raj ud Din sahib piše iz Lahora da je malvi Zainul Abideen koji je bio kvalifikovan u maulvi Fazl i Munshi Fazl i bio je rođak maulvi Ghulam Rasoola iz Killa, i bio je dobro odgojen u religijskom obrazovanju i određen zaprivatnogučitelja anjuman Hamayat e islam, Lahora. On je, stojeći u radnji na Kašmir pijaci, pozvao maulvi Muhammed Ali iz Sialkota na mubahalu (dueldovom) o istinitosti Obećanog Mesije a.s. Umro je od kuge nekoliko dana poslije. Njegova žena je također umrla od kuge kao i njegov zet koji je bio zaposlen u odjeljenju za opće računovodstvo. Sedamanest članova njegove porodice umrlo je od kuge poslije mubahale.

Iznenađujuće je i kako bilo ko može razumjeti zagonetku da, dok sam ja u očima ovih ljudi lažov i Deđal, prilikom mubahale ovi ljudisu ti koji umiru. Može li, Bože sačuvaj, Bog ikada pogriješiti? Zašto Božija kazna zadesi takve ‘čestite’ ljude da njihova smrt dolazi sa sramotom i poniženjem! Mian Mi’raj Din piše kako je u Lahoru bio neki poduzetnik po imenu Kareem Bakhsh koji je bio izuzetno napadan i uvredljiv o Obećanom Mesiji a.s. i često se ponašao na ovaj način. Ja sam mu mnogo puta savjetovao da to ne čini ali on nije odustao. Umro je vrlo mlad.

Syed Hamid Ali Shah iz Sialkotija piše kako je hafiz Khan iz Sialkotija bio oštar protivnik Obećanog Mesije a.s. Ova osoba je planirala da baci prašinu na nosiljku Obećanog Mesije a.s dok je prolazio kroz Sialkot. Umro je od oštre kuge 1906. i devet ili deset članova njegove porodice također su umrli od kuge. Slično tome, svako u gradu Sialkot zna da je Hakeem Muhammed Shafi, koji se odmetnuo poslije davanja zavjeta bai’ata i osnovao Madrasatul Kur’an bio oštri protivnik (Obećanog Mesije a.s-a). Ovaj nesretni čovjek nije mogao ostati čvrst na svom bai’atu zbog svojih sebičnih želja i pridružio seljudima Mohalla Loharaana iz Sialkota, koji su bili najveći protivnici. Na kraju, on je također podlegao kugi i jedno poslije drugog su njegova žena, majka i brat umrli od kuge. Uz to su ljudi koji su pomagali njegovu Madrasu također bili ubijeni.

Slično tome, Mirza Sardar Baig iz Sialkota koji je prešao sve granice u svom uvredljivom i prostom jeziku i uvijek je bio zauzet u ismijavanju i ruganju, i njegove riječi su bile pune izrugivanja i bezobraštine, također je umro, kao žrtva oštre kuge. Jednog dana on je drsko rekao jednom Ahmadi muslimanu: ‘Zašto ti ponavljaš o kugi? Ja to neću prihvatiti ako budem imao kugu. Dva dana kasnije on je umro od kuge.’ (Hakikat-ul-vahi, Ruhani Khaza’in, tom 22, str. 235-238)

Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Bog je mene odredio da provedem reformu. On je u mojoj osobi pokazao takve znakove da ljudi koji nemaju predrasuda i imaju strah od Boga u svojim srcima i misle razumno, budu obaviješteni o njima, da iz ovih znakova dobro razumiju stvarnost islama. Ovih znakova nije samo jedan ili dva, zapravo je hiljadu takvih znakova, od kojih su neki zapisani u našoj knjizi Hakikat ul vahi. Kad se završilo trinaesto stoljeće Bog je mene odredio i poslao me na početku četrnaestog stoljeća. On mi je dao imena svih poslanika od Adema do zadnjeg, i konačna imena koja su mi data bila su Obećani Isa, Obećani Ahmad i Muhammed. On mi se ponavljajući obraćao s oba ova imena. Oba ova imena bila su naizmjenično izražena u riječima Mesija i Mehdi.

Među čudima koja su mi data bila su predskazanja koja sadrže ogromne stvari nevidljivog i nije ni u čijoj moći osim Božijoj da ih jasno izgovori. Tu su neke dove koje su bile primljene i tako ispunjene, i neke kletve kroz koje su podli neprijatelji bili uništeni. Neki ibadet je u obliku posredovanja i većeg je položaja od dove i tu su također neke mubahale (dueli dovom) čiji je ishod bio uništenje, gdje je Bog uništio i ponizio ove neprijatelje. Tu su neka svjedočenja bogobojaznih ovog vremena koji su bili svjedoci moje istinitosti nakon što su primili objavu od Boga. Tu su svjedočenja nekih bogobojaznih ljudi islama koji su umrli prije nego što sam ja došao i koji su svjedočili spominjanjem mog imena i spominjanjem imena mog sela i rekli o meni da sam Obećani Mesija koji će uskoro doći. Tako su neki dali ove vijesti o mom dolasku čak kad ja nisam bio ni rođen i neki su dali vijesti o mom dolasku u vrijeme kad mi je bilo okodeset ili dvanaest godina. Oni su rekli nekim svojim sljedbenicima da će živjeti dovoljno dugo da me vide. Znakovi Časnog Poslanika s.a.v.s. dati su u pogledu vremena Mesije, Obećanog Mehdija, kao što su pomračenje sunca i mjeseca u ramazanu, širenje kuge u zemlji, sva ova svjedočenja su se ispunila za mene i do sada sam također vidio dio četrnaestog stoljeća. Dokaza i evidencije je toliki broj, da je sve zapisano, ne bi bili obuhvaćeni čak u hiljadu dijelova/tomova.’ (Čašma-e- Ma’rafat, Ruhani Khaza’in, tom23, str. 328-329).

Huzur je rekao da ovi isječci daju primjere lošeg kraja protivnika i primjere primanja dova. Zatim je Huzur naveo neke događaje o tome kako su neki ljudi došli na to da prime Ahmadijat, i u vrijeme Obećanog Mesije a.s. tako i u sadašnje vrijeme.

Hazreti Sheikh Muhammed sahib r.a. piše da mu je bilo oko dvanaest godina kad su njegov amidža i rođak dali zavjet bai’ata ali on niti je vidio Obećanog Mesiju a.s. lično niti je vidio njegovu sliku. U snu je vidio kako nema života u svom tijelu ali njegov mozak je u stanju da misli i oči su u stanju da vide. Vidio je vrlo pobožnu osobu kako sjedi i iza njega je vidio par blagoslovljenih stopala. U srcu je osjetio da je ova pobožna osoba u prednjem planukoja ga jegledala Mirza sahib a stopala koja je mogao vidjeti u pozadini su bila stopala Časnog Poslanika s.a.v.s. Narednog jutra je pitao nekoga da mu protumači ovaj san i rečeno mu je da će kroz Mirzu sahiba steći pristajanje Časnom Poslanku s.a.v.s. On se kune Bogom kad je dao zavjet bai’ata 1906. kad je vidio Obećanog Mesiju da je isti kako ga je vidio u snu.

Hazreti Nizam Din sahib r.a. piše kako je jednom dok je silazio niz stepenice poslije obavljanja Asr (ikindije) namaza vidio u predsoblju dvojicu otmjenih mladih ljudi. Oni su pitali gdje se nalazi Mirza sahib i rekli su da su doputovali iz daleka. Nizam sahib im je ponudio da ih odvede Obećanom Mesiji a.s. ali oni su od njega tražili da ide iza njih a oni su išli naprijed zato što su željeli da sami prepoznaju Mesiju. Na spratu je skup bio na zasjedanju i Obećani Mesija a.s. je sjedio neslužbeno bez svog turbana na glavi. Jedan od ljudi je pitao: ‘Je li tvoje ime Mirza Ghulam Ahmad?’ On je odgovorio da jeste. Onda je čovjek pitao: ‘Da li ti tvrdiš da si Obećani Mesija?’ On je odgovorio da jeste. Onda je čovjek rekao: ‘Prvo, ja ti šaljemselame Časnog Poslanika s.a.v.s. i onda svoje selame.’ Ovaj čovjek je rekao kako je u snu vidio da je ruka Časnog Poslanika s.a.v.s. bila na ramenu Obećanog Mesije a.s. i on je govorio: ‘Dadnite zavjet njemu.’

Hazreti Hakeem Ata Muhamed sahib r.a. piše da se uskoro poslije davanja zavjeta bai’ata susreo s nekim Ahmadi muslimanima i čuo je jednog od njih kako s puno ljubavi kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. došao u Kadian. On je malo bio iznenađen kako može Mirza sahib biti Časni Poslanik! U snu je vidio kako Obećani Mesija stoji i meleki pitaju Hakeem sahiba ko je on i on odgovara da je on Mirza sahib. Onda je vidio da se svjetlo Časnog Poslanika s.a.v.s. spušta s nebesa i ulazi u mozak Obećanog Mesije i onda prožima njegovo tijelo. Zbog ovoga je njegovo lice zasvijetlilo. Meleki su ponovo pitali ko je on? I Hakeem sahib je odgovorio da je on prvo bio Mirza sahib, a sada je uistinu Časni Poslanik!

Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. jednom rekao da će se takva uputa nastaviti u njegovom Džematu dok njegov Džemat ne stigne stanje izvanrednosti. Zato ljudi i dalje doživljavaju takve snove.

U oblasti Bala u Maliju devedeset tri sela su kroz imama neke sekteu islamu postali muslimani. Poslije nekog vremena njegov sin Adam sahib je naslijedio svog oca. On je u snu vidio Obećanog Mesiju u svojoj sobi dok je napolju bilo mnogo okupljenih ljudi, uleme koji su čekali Obećanog Mesiju. Adam sahib je rekao Obećanom Mesiji da ga mnoge vjerske vođe očekuju napolju. On je izašao napolje i uklonio kape sa sviju osim Adam sahiba. Poslije primanja Ahmadijata Adam sahib je išao u mnoga sela skupa sa našim mualimom (učiteljem) i sada je više od četrdeset sela primilo Ahmadijat.

Jayara Bukhari sahib iz Burkina Faso kaže da je počeo činiti istiharu da iznađe istinitost Obećanog Mesije. Poslije jedne sedmice vidio je u snu šator u kojem sjede dvije osobe duhovnog svjetla. Njegov prijatelj mu je rekao u snu da je jedan od njih Mesija ali on nije uvidio ko je druga osoba. Vidjevši Obećanog Mesiju postalo mu je jasno da je istinit, inače ga on ne bi vidio kao ishod istihare. On je dao zavjet bai’ata.

Jedna gospođa iz Egipta piše Huzuru da su joj, Božijom milošću, date neke vrline. Ona je u snu vidjela Obećanog Mesiju a.s. i Huzura. U to vrijeme ona čak nije bila upoznata da li u svijetu postoji halifat. Kao ishod istihare vidjela je dvije osobe, međutim, kaže da ju je šejtan obmanuo. Ona zahvaljuje Bogu da je na kraju bila u stanju da prihvati istinu i tražila je dove za oprost i da ostane odlučna. Huzur je molio Boga da je čuva odlučnom.

Jedna gospođa iz Maroka piše da je o Džematu saznala kroz MTA program Liqa Ma’al Arab. Ona kaže premda su izlaganja hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. uvijek bila dubokoumna da je ipak   obratila pažnu na istiharu i dove. Tako je počela klanjati istihare. U odgovoru je u snu vidjela ogromnu oblast u kojoj je bio šator i u šatoru je sjedio čovjek koji je bio vrlo tužan. Neko je došao i pitao gazašto je tako tužan. On je odgovorio da je Obećani Mesija i da poziva ljude pravom putu ali ga ljudi ne potvrđuju. Pitaoc je rekao: ‘Ja te potvrđujem, ja sam Muhammed s.a.v.s. Ova gospođa piše da je odmah dala zavjet odanosti (Bai’at) i počela nositi šal. Kad je došla u VB i prisustvovala đelsi vidjela je da je šator đelse isti kao šator iz njenog sna, u kojem je vidjela Obećanog Mesiju i Časnog Poslanika koji ga je potvrdio.

Naš mualim iz Malija Abdullah sahib piše kako je neki protivnik Džemata stalno nazivao Ahmadija radio da saspe uvrede. Prošlo je dugo vremena kad je nazvao radio Rabvu FM, našu radio stanicu i plakao. Rekao je da je noć ranije u snu vidio Obećanog Mesiju i da nikada nije doživio duhovnu svjtlost kakvu je vidio oko Obećanog Mesije. Bojao se je ako mu Ahmadi muslimani ne oproste da mu ni Bog neće oprostiti. Bio je pozvan da primi Ahmadijat, što je on i učinio.

Naš mualim Jusuf sahib piše da je jedan čovjek po rođenju musliman iz sela u Koulikoro, Mali dugo vremena tragao za istinom, nesiguran koja sekta islama je u pravu. Kad je slušao radio Rabva i iznio im da je tražio istinu oni su predožili da čini dove Bogu za uputu, da će ga Allah lično  uputiti. Njemu se ovo dopalo i odlučio je da se zauzme u duhovnoj vježbi četrdeset dana i noći i odlučio da ne govori ni s kim dok ne primi uputu. Kad je ostalo još nekoliko dana da završi svoju duhovnu vježbu vidio je u snu da je Imam Mehdi došao njegovoj kući i nježno potapšao glavu njegovog sina. Ovo ga je uvjerilo da su u svijetu Ahmadi na istini jer ovo su jedini ljudi koji daju vijesti o dolasku Imama Mehdija. On je prisustvovao đelsi u Maliju i kad je vidio fotografiju Obećanog Mesije a.s. rekao je da je zaista ovo osoba koja je došla njegovoj kući u snu i dao je zavjet bai’ata.

Naš misionar Bilal sahib iz Malija piše kako je jedan Ahmadi brat došao na radio stanicu i prenio da je njegov komšija došao da ga vidi i izvinuo mu se u emotivnom stanju. On je rekao da je mrzio Ahmadijat i uvijek bio uvredljiv kad bi slušao Ahmadija radio. Kako je prethodne noći, poslije slušanja radijai vrijeđanja otišao spavati. Kad je zaspao vidio je u snu kako je Časni Poslanik s.a.v.s. došao i grdio ga. On se u snu izvinuo Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekao da je od tog dana Ahmadi musliman!

Naš mualim Abdullah sahib piše iz Malija da je jedan student proučavao Ahmadijat preko interneta. Onda je kontaktirao Francuski Džemat koji ga je obavijestio o lokalnom Džematu u Maliju.  Kontaktirao je mualima i postavio pitanja i premda je razumio sve nije dao zavjet bai’ata. Došao je poslije nekog vremena i rekao da želi dati bai’at. On je u snu vidio Obećanog Mesiju a.s. koji je na licu imao blistavu svjetlost takve vrste da to nikad prije nije vidio. On je ne samo dao zavjet bai’ata nego je također rekao da će uzeti učešće u širenju poruke!

Naš misionar Fateh sahib iz Koulikora piše kako je jedan stariji čovjek došao na radio stanicu i rekao da su njegovi preci bili poklonici kipova ali on od djetinjstva nije želio da se klanja kipovima. Kad je odrastao odbio je da seklanja kipovimai njegovim roditeljima to nije bilo drago ali njega nije bilo briga i primio je islam. On je očekivao dolazak Mehdija. U snu mu se pojavio vrlo pobožan čovjek svijetle puti koji je imao svijetlo lice. Neko mu je rekao da je to Mehdi. Njegov san ga je uvjerio da je Obećani Mesija došao ali ni jedna sekta nije dala vijesti o njemu. Kad je slušao Ahmadija radio bio je uvjeren u istinitost Obećanog Mesije a.s. i dao je zavjet bai’ata sa cijelom svojom porodicom. Kad je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. rekao je da je to zaista bilo isto lice koje je vidio u snu.

Huzur je rekao da su sve ovo potvrđivanja u potporu Obećanog Mesije a.s. Čime ih drugo možemo smatrati ako ne znakovima i potvrđivanjem! Kad bi samo drugi također ovo prihvatili tako da budu upućeni!

Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘S ciljem da dokaže da sam ja od Njega, Uzvišeni Allah je pokazao toliko znakova da, čak kad bi bili razdijeljeni na hiljadu poslanika, njihovo poslanstvo bi bilo dokazano. Međutim, pošto je ovo kasnije doba i šejtan juriša, skupa sa svojim okotom, zato je Uzvišeni Allah sjedinio hiljade znakova na jednom mjestu da porazi šejtana. Pa ipak, oni među ljudima koji imaju šejtansku prirodu ne prihvataju i predstavljaju neprikladne optužbe tek kao klevetanje. Oni žele da ovaj pokret kojeg je Bog započeo nekako nestane. Međutim, Bog želi da ga ojača Svojim rukama dok ne stigne položaj izvanrednosti.’ (Čašma Ma’rafat, Ruhani khaza’in, tom 23, str. 332)

Huzur je tražio dove za muslimanski ummet i muslimanske zemlje. Da Allah utemelji mir i sigurnost u svim zemljama i da priznaju da postoji samo jedno rješenje da se utemelji mir i sigurnost a to je prihvatanje Obećanog Mesije a.s. o kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao. Da ih Allah osposobi da tako učine!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp