U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Širite poruku islama ljudima španskog porijekla

Kratki sadržaj

Hazreti Haifatul Mesih je svoju današnju hutbu petkom održao u džamiji Baitul Hameed, Chino , KalifornijŠia.

On je rekao da je naša tvrdnja da će InshaAllah Ahmadijat  pobijediti. Ahmadijat nije odvojen od islama, u stvari, to je istinski islam i istinski islam je Ahmadijat. Bez obzira koliko je glasan protest naših klevetnika nazivajući nas nemuslimanima, svaki način praktičnog Božijeg svjedočenja je uz nas, u našoj sposobnosti kao zajednice. To nas uvjerava da je Bog uz nas i ako se istinsko islamsko učenje može naći bilo gdje danas ono se nalazi od istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s., Imama ovog doba, Mesije koji je određen od Boga, u ispunjavanju Božijeg obećanja, radi oživljavanja islama. Sada je određeno da se istinska poruka islama širi kroz njegovovu ličnost, bilo da je to u muslimanskom svijetu ili  nemuslimanskom svijetu. Uskoro će svijet shvatiti da je jedini Ahmadija džemat predstavnik islama.

Hazreti Halifatul Mesiha je prije nekoliko dana intervjuisala dopisnica novina Los Angeles Times. Pitala je kako će naša zajednica u SAD-u, s obzirom da smo malobrojni i [relativno] nepoznati, širiti mirotvornu poruku islama, za koji tvrdimo da je istinski islam. Hazreti Halifatul Mesih joj je rekao: ‘Nije pitanje širenja poruke u SAD-u. Doista, u SAD-u, kao i u ostatku svijeta, mi ćemo InshaAllah jednog dana osvojiti srca i umove i vas i vaših budućih generacija, i dovesti vas u okrilje islama.’ Hazreti Halifatul Mesih se pitao hoće li ova dopisnica ovo izvijestiti u drugom smislu ali on je upravo pročitao novine i uvidio da je to skoro precizno preneseno.

Činjenica je da je Obećanom Mesiji a.s. također obećana potpora i pojačanje koje su uvijek bile omogućene ranijim poslanicima. Božije praktično svjedočenje nam ovo pokazuje cijelo vrijeme i mi čvrsto vjerujemo da: ”Allah je odredio‘Sigurno ćemo Ja i Moji poslanici nadvladati. (58:22) Bog je ovim riječima također uvjeravao Obećanog Mesiju a.s. i On će to sigurno ispuniti jer On je odredio Obećanog Mesiju a.s. da širi učenje islama u ovom dobu. Nemoguće je da Bog ne pomogne i podrži onoga ko je imenovan da širi Njegovu religiju.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Bog je odredio od samog početka i proglasio je to Svojim zakonom i Svojim sunnetom da će On i Njegovi poslanici uvijek pobijediti. Budući da sam ja Njegov poslanik i da sam poslan od Njega, iako bez ikakvog novog šerijata, nove tvrdnje ili novog imena. Zapravo, ja sam došao u ime Časnog Poslanika, pečata svih poslanika s.a.v.s., i kao njegova manifestacija. Zato ja kažem: kako se smisao ovog ajeta ispunjavao od prastarih vremena, to jest od vremena Adema do vremena Časnog Poslanika s.a.v.s., tako će se slično ispuniti i za mene. (Prevedeno iz Tafseer ul Kur’ana, tom IV, str. 329 – 330).

Obećani Mesija a.s. je napisao: “Mogu li ovi ljudi svojim nemarom zaustaviti Božiji istinski plan, koji je posvjedočen od svih poslanika od početka? Sigurno ne; zapravo će se uskoro dogoditi Božije predskazanje: ‘Allah je odredio‘Zaista ćemo Ja i Moji poslanici nadvladati.‘ (Prevedeno iz Tafseer ul Kur’ana, tom IV, str. 330)

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da on nema ni truna sumnje niti je treba imati nijedan istinski Ahmadi musliman da će naša zajednica ikada biti lišena Božije pomoći. Treba biti jasno svakom Ahmadi muslimanu što taj pojam pobjede znači. Je li to imati kontrolu moći vladavine? Je li to imati većinu Ahmadi muslimana u svakoj zemlji? Ovo su također vrste pobjede. Međutim, u Božijem sunnetu, dvije su vrste pobjede: jedan njen dio je ispunjen za života Poslanika i njegovim rukama, a drugi dio je ispunjen poslije njega, propagiranjem njegovog učenja. Obećani Mesija a.s. je napisao:

‘Nadvladavanjem se mislilo da vjerovjesnici  i poslanici žele da Božiji Hujjat bude utemeljen u svijetu i nitko nije u stanju da se tome suprotstavi, tako, zauzvrat Bog moćnim znakovima pokazuje njihovu istinitost kao i istinu koju oni žele širiti u svijetu. On im omogućuje da zasiju sjeme toga [istine].’ (Oporuka, str. 5)

Sijanje sjemena znači da svijet dolazi do saznanja o postojanju Boga i također saznaje dokaze i argumente poslanika koji su mu dati kroz posebnu Božiju milost i nitko se ne može suprotstaviti znanju i pronicljivosti poslanika. Pored toga, budu pokazani znakovi njegove istinitosti. Možda poraste broj neprijatelja poslanika ali oni nikada ne mogu dokazati da je on lažan. Doista, neprijatelji Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu imali ličnih argumenata ili obrazloženja, oni su jednostavno bili tvrdoglavi. Isto tako, argumenti i obrazloženja dati Obećanom Mesiji a.s. bili su takvi da ih njegovi klevetnici nisu mogli ni pobiti u toku njegovog života niti su to u stanju učiniti sada. Prije nebeskih znakova pomračenja sunca i mjeseca  predstavljena  takozvana ulema ih je zahtijevala. Međutim, kad su se ovi znakovi dogodili, ova ulema ih je tumačila na različite načine. Tu su također bili znakovi potresa i mnogi drugi znakovi, ali oni koji neće da vjeruju, nisu vjerovali. Međutim, ljudi pobožne prirode su nastavili dolaziti u Zajednicu. Božiji Poslanik daje istinsko učenje koje pokazuje svoj utjecaj tokom protoka vremena. To je ono što se dogodilo u pogledu obećanja datog Obećanom Mesiji a.s., a sjeme koje je on posijao sada je drvo koje cvjeta. Mali broj ljudi su dali zvajet Bai’ata u toku njegovog života ali to je doista pobjeda da su se brojni znakovi pojavili u  potporu njemu i nitko se nije mogao boriti s njim intelektualno.

Drugi dio pobjede dolazi poslije života poslanika, iako je to samo nastavak njegove misije. Neprijatelji misle da je poslanik umro i da njegovi  ljudi mogu biti poraženi, da ih mogu omesti kroz zla sredstva jer nema više nikoga da ih potiče/pazi. To je ono što su neprijatelji Obećanog Mesije a.s. pretpostavljali. Međutim, Obećani Mesija a.s. je predskazao da će njemu biti data pobjeda kao ranijim poslanicima i da će se pobjeda nastaviti sve dok ne dođe vrijeme da se Božija obećanja ispune. On je rekao da  nakon što on ode, ljudi ne trebaju biti u potreseni jer će sjeme koje je on posijao na kraju izrasti u stablo natovareno plodovima što će se dogoditi kroz ‘drugu manifestaciju’ Božije moći, to jest kroz halifat. Budući da je dio poslanikove pobjede ispunjen u toku njegovog života a dio poslije njegove smrti, Ahmadija zajednica je svjedok ispunjenja drugog dijela. Ova zajednica će pobijediti, u smislu brojnosti također, međutim, Obećani Mesija a.s. nam je također dao neke odgovornosti da bismo generaciju za generacijom  imali učešća u ovoj pobjedi. Ove odgovornosti su iste one koje Časni Kur’an nalaže: pridržavanje bogobojaznosti, reforma svog ‘ja’, razmišljanje o svom duhovnom i moralnom stanju, ispunjavanje zadatka i misije Poslanika. Doista, Obećani Mesija a.s. je došao u podčinjenosti svom učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s. da uspostavi Božije kraljevstvo na zemlji i da učini da se svijet oslobodi

od širka (pridruživanje partnera s Bogom). On je rekao:

“Svemogući Bog želi privući Božijem Jedinstvu  sve one koji žive u različitim nastambama u svijetu, bilo to u Europi ili Aziji, i koji su čestite prirode, i ujediniti Svoje robove u jednu vjeru. Ovo je doista Božiji cilj za koji sam poslan svijetu. Zato i vi, također, trebate nastaviti ovaj cilj, ali s ljubaznošću, moralnom čestitošću i revnim dovama.’ (Oporuka, str. 8-9).

Ono što  je potrebno da bi se ljudi doveli istinskoj vjeri  je Tabligh (prenošenje poruke), postizanje moralne izvrsnosti i traženje Božije pomoći kroz dovu. Svaki Ahmadi musliman, koji je povezan s Obećanim Mesijom  a.s.  mora shvatiti ove odgovornosti tako da može biti sredstvo za postizanje cilja za koji je Obećani Mesija a.s. došao. Naši vlastiti napori u ovom pogledu su dio milosti koja dolazi od Boga. Pa ipak, ako ne budemo obavljali svoje dužnosti nećemo biti primaoci blagoslova koji budu dati onima koji aktivno rade prema ostvarenju ovih ciljeva. Dakako, plodovi dolaze samo kroz Božiju milost, koji uvijek podupire svoje drage, kad On određuje nekoga, On  poražava njihove neprijatelje i poklanja napredak onome koga je odredio. Ipak, nama je naređeno da činimo napore u tom pogledu. Bog je naveo  odlike onih koji ulažu napore: ‘A ko bolje govori od onog ko pozivaAllahu, i čini dobra djela, i koji govori‘Ja sam zaista od onih koji se potpuno pokoravaju.’ (41:34) To jest, pozivanje ljudi Bogu, činjenje dobrih djela, ispunjavanje dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima, savršena poslušnost Božjim naredbama i ispunjavanje dužnosti u skladu sa svojim mogućnostima, jer ne možemo uspjeti u prenošenju poruke ukoliko svoju praksu ne prilagodimo u skladu s Božjim učenjem i ne držimo u vidu Njegovo zadovoljstvo kad ih obavljamo.

Ahmadi  daju obećanje na svojim skupovima da će dati prednost vjeri nad svjetovnim stvarima. Ovo  treba biti potvrđeno kroz našu praksu. Kad Halifa poziva svijet ili kad hazreti Halifatul Mesih govori svijetu da ćemo mi neumorno uputiti svoju poruku  svijetu i jednog dana ćemo svijet okupiti zajedno, to je utemeljeno na sigurnom mišljenju da će duhovni nivo članova zajednice postati sve bolji i da će misiju Obećanog Mesije a.s. uputiti dalje i više. Istina je da je Bog rekao da treba biti skupina muškaraca koji će steći vjersko znanje i širiti poruku ljudima svoje nacije, ali svakom vjerniku je naređeno da poziva ljude Bogu. Ako postoji manjak misionara, mi ne možemo čekati na provođenje aktivnosti prenošenja poruke. Svuda trebaju biti formirane grupe koje mogu obavljati ovaj zadatak. S Božijom milošću mi u svakoj zemlji imamo Ahmadi muslimane koji žele prenositi poruku i također daju svoje vrijeme za to.  Takvih  ljudi ima u SAD-u također iako kažu da su, obzirom na ekonomsko stanje ovdje ljudi moraju više raditi i iz tog razloga su više privučeni svjetovnim stvarima. Međutim, hazreti Halifatul Mesih je ovdje upoznao ljude koji na iznenađujući način, s Božijom milošću, daju prednost vjeri nad svjetovnim stvarima. On je rekao da ga to dovodi da moli (Boga) za njih. On je upoznao nekoliko ljudi koji vjerovatno imaju male poslove kao što su pijačni stolovi gdje prodaju neka dobra i sl. ali oni čak sa svojih štanova obavljaju prenošenje poruke. Iako za prenošenje poruke oni koriste našu literaturu na španskom jeziku, sada je njihova žarka želja da imaju misionare koji  govore španski i  imaju vjersko znanje. Zajednica InshaAllah ovo nastoji u skladu sa svojim mogućnostima, ali ako određeni džemati imaju takve zahtjeve trebaju uliti taj duh u mlade da se pridruže Džamiji (obrazovnoj insituciji Džemata).

Ovaj entuzijazam i žar ne nalaze se samo kod dugogodišnjih i starijih Ahmadi muslimana. Hazreti Halifatul Mesih je to također vidio kod mlađih ljudi. Novi Ahmadi španske nacionalnosti koji valjda živi u području Bay Point oblasti sastao se sa hazreti Halifatul Mesihom i govorio s velikim entuzijazmom na koji način bi se poruka islama mogla uputiti ljudima što je prije moguće. Rekao je da zna četrdeset posto Biblije i sada uči razloge i argumente Časnog Kur’ana. Dugogodišnji Ahmadi muslimani koji ovome ne posvećuju pažnju trebaju ovo primiti na znanje. Ovaj novi Ahmadi je rekao da se ljudi okreću od kršćanstva ali ne i od Boga. Mi trebamo istupiti i ispuniti ovu prazninu. Postoji velika potreba za prenošenje poruke. Vidjevši žar novog Ahmadi hazreti Halifatul Mesih također je bio privučen ovom pitanju i tražio je od misionar sahiba koji je na dužnosti da napravi plan u tom pogledu i također je razgovarao sa Amir sahibom. Pomoćne organizacije također trebaju udružiti snage s džematom i napraviti planove za Waqfe Arzi i raditi više u oblastima gdje su uvjeti povoljniji. Vrlo je važno da  zajednici španskog porijekla barem predstavimo Ahmadijat, istinski islam. Stvari su se preselile na toliku razmjeru da sada više nema zabrinutosti kako napraviti ovo predstavljanje. Bog nam je otvorio toliko puteva da je to nevjerojatno, ne samo u SAD-u nego i u Gvatemali, zemlji Južne Amerike. Jedan Ahmadi iz Gvatemale sreo se sa hazreti Halifatul Mesihom. On je vrlo strastven radnik na prenošenju poruke i  tražio je da se obezbjedi literatura na španjolskom dijalektu koji se govori u Južnoj Americi. Naša literatura na  španskom uglavnom je pripremljena u Španiji. Kad mu je rečeno o naporima koji se čine u Španiji i da treba koristiti literaturu koja je tamo napravljena, napomenuo je kako je pokazana briga u oblasti naseljenoj sa četiri miliona [pozivajući se na Španiju], a šta o području gdje živi četiri stotine miliona ljudi koji govore španski! Takvi su pravi ljudi podareni Džematu koji druge pozivaju Bogu.

Izgleda da je Božja odredba da za nas poravna teren i pokrenuo je talas u SAD-u i Južnoj Americi. Kažu  da su ljudi španskog porijekla u većini u Kaliforniji i izgleda da su skloni religiji i u potrazi za istinskom vjerom. Treba napraviti poseban program za ovo područje i ljudi koji žive ovdje trebaju preuzeti svoju odgovornost. Zasada treba koristiti postojeću literaturu na španskom jeziku i treba učiniti napor  da se pripremi materijal na ‘američkom španskom’. Sklonost hazreti Halifatul Mesiha da u ovom području  postoji širok prostor za Ahmadijat dodatno je ojačana kad je primio pismo od našeg misionara Azher Hanif sahiba u kojem je spomenut san hazreti Halifatul Mesiha IV r.h. Hazreti Halifatul Mesih IV r.h. je u tom snu vidio nadošlo more Ahmadi muslimana i osjetio da je to bilo na području Los Angelesa. Ako svaki od nas bude uključen u ovaj posao, može se dogoditi (duhovna) revolucija. Revolucija se samo događa kad se ljudi  udruže u nastojanju.

Zaista je Božije obećanje da će dovesti do pobjede ali ako želimo sudjelovati u tome, svaki Ahmadi koji živi u tom području treba djelovati u skladu s tim. Neki radi vlastite slabosti kažu da je to vrlo materijalističko mjesto, ljudi ovdje nemaju veze s religijom, da se ovdje nalazi najveća filmska industrija i da je to vrlo svjetovno okruženje. To može biti tako, ali velik dio ljudi ovdje čeka na nas. Što više hazreti Halifatul Mesih misli o tome, u njegovom srcu jača osjećaj da nije daleko od činjenice da će (duhovna) revolucija Ahmadijata u SAD-u biti sa ovih prostora. Mi ne trebamo prebacivati svoje vlastite slabosti na stanovništvo tog područja. Uprava Džemata treba napraviti program za ovo područje, ili ako postoji program, onda on treba biti proveden, pomoćne organizacije također trebaju raditi u tom pogledu kao i svaki Ahmadi koji živi u tom području. Ovo je također odgovornost cijele zemlje. Zato trebamo pogledati na očekivanja Obećanog Mesije a.s. Ne treba imati stajalište da smo slabi, da smo dali zavjet Bai’ata i da je to je za nas dovoljno. Nema sumnje, nakon davanja zavjeta Bai’ata Ahmadi musliman je u boljem stanju, međutim pravi vjernik je onaj koji ide dalje putem napretka i svoju očevidnu poslušnost dovodi do razine savršene poslušnosti. Ima mnogih u ovom području čiji su stariji prihvatili Ahmadijat i dali nevjerojatne žrtve. Poštovanje njihovih žrtava i njihovih želja obavezna je na njihovim porodicama. Na taj način oni će postati primaoci dova svojih starijih.

Za posljednjih nekoliko godina u ovu oblast je stigla grupa ljudi za koje je stanje u njihovim zemljama postalo nepodnošljivo. Ovdašnja vlada im je dala građanska prava kojih su, kao Ahmadi muslimani,  bili lišeni u svojoj zemlji gdje su bili proganjani. Ti ljudi su ovdje jer  su Ahmadi muslimani i ova situacija zahtijeva da se vladaju kao uzor Ahmadi muslimana. Oni koji su tražili azil i tužni su zbog toga što su bez posla trebaju tražiti posao ali koliko god slobodnog vremena mogu imati trebaju ga iskoristiti u dijeljenju literature. Sjedenje kod kuće uzrokuje depresiju, a kroz ovaj rad će ona biti ublažena i Bog će olakšati njihovu situaciju.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih objasnio očekivanja koja je Obećani Mesija a.s. imao od svoje Zajednice. Ova misija je osnovana da  uveća vjeru u Boga. Vjera je ojačana razmišljanjem i razmatranjem i zato treba Časni Kur’an redovito učiti i razmišljati o tome.  Ako ne budemo čitali obimnu literaturu koju je Obećani Mesija a.s. ostavio iza sebe, uskraćivat ćemo sebe. Zatim, vjera također raste kroz znakove. Obećanom Mesiji a.s. je rečeno u objavi da će mu ljudi dolaziti u velikom broju i izdaleka, iz udaljenih mjesta. Mi vidimo ispunjenje ovoga u toku njegovog života i također to vidimo u vrijeme godišnjeg skupa (đelse) u svakoj zemlji. To je također vidljivo i danas jer su ljudi doputovali sa velike udaljenosti da bi klanjali namaz petkom (džumu)  iza Halife vremena. Sve to je iz ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s. Ako svako pronicljivo oko vidi i svaki um koji razmišlja drži ovo u vidu, vjera osobe u postojanje Boga i vjera u Džemat sve više jača. Još jedan znak istinskog Ahmadi muslimana kako je dao Obećani Mesija a.s. je da  njegova ljubav prema Bogu treba porasti nakon davanja zavjeta Bai’ata. On je rekao: ‘ Svemogući Bog je poslao istinitu osobu u ovo vrijeme i htio je pripremiti zajednicu koja voli Allaha Uzvišenog.” Dakle, moramo razmišljati i samostalno se ispitivati da li se pridržavamo ovih stvari. Ako ne, onda trebamo popaviti svoju vjeru a Bog želi od nas da uvećamo svoju vjeru.

Obećani Mesija a.s. je rekao: “Znam vrlo dobro što smo mi i šta je naš Džemat. Pomoć i potpora Uzvišenog  Allaha bit će s nama ako idemo pravim putem i savršeno slijedimo Časnog Poslanika s.a.v.s., učinimo učenje Časnog Kur’ana  svojim načinom djelovanja i dokažemo ovo svojom praksom  i stanjem a ne samo riječima. Ako posvojimo ovaj put, onda budite uvjereni da nas  cijeli svijet, čak i ako udruži snage da nas uništi, neće uništiti, jer Bog će biti uz nas. Međutim, ako budemo neposlušni Bogu i ako smo prekinuli veze s Njim, nije potreban nikakav protivnik i niko ne treba praviti planove za naše uništenje; Bog će nas sam uništiti.’ Obećani Mesija a.s. je također rekao: “Budite vrlo pažljivi:  ako ne posvojite bogobojaznost i ne uzmete veliki udio u pobožnosti koju Bog želi, bit ćete prvi koji će biti uništeni od Boga jer ste prihvatili istinu i onda je odbiti u praktičnom smislu. Nemojte se nikada oslanjati na činjenicu i biti ponosni da ste dali zavjet Bai’ata. Ukoliko niste u potpunosti posvojili bogobojaznost, nećete biti spašeni. Svemogući Bog nije ničiji rod niti prihvata ustupke za bilo koga. On je također stvorio naše protivnike i vi ste također Njegova stvaranja. Samo vjerovanje neće nikada  koristiti ukoliko vaša riječ i djela ne budu isto.”

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Nema izvrsnosti samo u izbjegavanju grijeha. Naš Džemat se ne treba  zadovoljiti ovim. Umjesto toga, trebate nastojati da postignete obje odlike naporom i dovom, to jest, izbjegavanje grijeha i posvojanje pobožnosti.’ On je rekao: ‘pokazujte blagost i dokažite istinitost ove misije svojom unutarnjom čistoćom i čestitim putevima. Ovo je moj savjet, zapamtiite ga.’

Istinitost naše zajednice će biti dokazana kada naše unutarnje i vanjsko  ‘ja’ će budu isti kao što trebaju  biti naša riječ  i djelo. Kad  s ovim lijepim učenjem upoznamo  novopridošle Ahmadi muslimane i budemo ih smatrali svojima i brišući svaku i sve rasne diskriminacije prigrlimo ih kao braću. Mnogi Afroamerikanci su primili Ahmadijat, ali se naredna generacija nekih udaljla. Jedan od mnogih razloga za to je zato što ih Ahmadi pakistanskog podrijekla nisu ispravno asimilirali. Dali su im učenje islama ali nisu uspjeli da ga sami prakticiraju, iako je to također nesreća onih koji su se udaljili.

Obećani Mesija a.s. je rekao: “Znajte zasigurno da nisu miljenici Uzvišenog Allaha ljudi koji nose lijepu odjeću, koji  su bogati i sladokusci. Naprotiv, ljudi koji daju prednost vjeri nad svjetovnim stvarima i posvete se Bogu su Njemu dragi. Zato trebate razmišljati o ovom aspektu a ne o prvom aspektu. Allah Uzvišeni  je rekao: ‘…i dat ću da oni koji tebe slijede budu iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg dana…’  (3:56) Istina je da će moji sljedbenici pobijediti nad mojim klevetnicima i protivnicima, ali  valja razmisliti da svaka osoba koja dadne zavjet Bai’ata na mojoj ruci ne postaje moj sljedbenik. Riječ sljedbenik ne vrijedi za njega, ukoliko i dok ne razvije potpuno pridržavanje, ukoliko s potpunom poslušnošću ne slijedi i ne ide mojim stopama. To znači da je Bog Svemogući odredio za mene zajednicu ljudi koji će biti strastveno poslušni meni i u potpunosti me slijediti. Ovo me uvjerava i moja tuga se mijenja u nadu.’

Bog je obećao da će se u ovom Džematu takvi ljudi rađati do Sudnjeg dana. On je u prošlosti dao takve iskrene ljude i nastavlja ih davati. Ipak, moramo voditi računa da postignemo standarde koje je Obećani Mesija a.s. očekivao od nas. Da Allah dadne da bude tako i da svojim očima budemo svjedoci pobjede Ahmadijata!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp