U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Promovišite istinski karakter Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je rekao kad je prošle sedmice došao na džumu namaz u petak vidio je da se tamo okupio ogroman broj izvještača. Kad je pitao amir sahiba rečeno mu je da su došli da vide Ahmadi odgovor u svjetlu reakcije muslimana na uvredljiv film u SAD-u. Hazreti Halifatul Mesih je odgovorio da će njegova hutba biti bazirana na istu temu i da će govoriti o tome kakav odgovor treba biti. Božiji je posao bio da je privukao tako veliki broj izvještača i da je također stavio u srce hazreti Halifatul Mesihu da govori na ovu temu. Plan je bio da u ovoj hutbi petkom govori na drugu temu i samo je dan prije plan promijenio temu i odlučio govoriti o ovom predmetu. Ono što je slijedilo dokazalo je da se ovo dogodilo Božijom potporom. Iako se samo ograničeni dio može reći u ograničenom (dodijeljenom) vremenu pa ipak je namjeravana poruka naišla na širok prijem kod drugih zajedno sa Ahmadija svijetom. Poslije džume, kad je halifatul Mesih odlazio, Amir sahib mu je rekao da su ga okupljeni novinari željeli pitati neka pitanja. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je ono što je želio reći rekao u svojoj hutbi. Rekao je kako je također vidio da su mediji gledali i slušali prijevod koji im je bio na raspolaganju i da su slikali. Međutim, oni su sjedili i čekali hazreti Halifatul Mesiha, tako da je on otišao da s njima razgovara s mišlju da je to u cilju čuvanja časti Časnog Poslanika s.a.v.s. i osjećao je ako poruka o islamskom učenju može biti prenesena u boljem svjetlu, susret s medijem je bio dobra prilika. Među okupljenim medijima bili su novinski izvještači kao i TV reporteri. Tu je bio predstavnik BBC-a noćnih vijesti i drugi iz BBC-a. Bili su također predstavnici nacionalne televizije Novog Zelanda kao i Francuske. Novi Zeland je prvi imao priliku da pita kakvu je poruku Hazreti halifatul Mesih želio dati. On je odgovorio da je u njegovoj hutbi upravo data poruka koju su mediji slušali s prijevodom koji je omogućen. Dato je izlaganje o uzvišenom položaju Časnog Poslanika s.a.v.s. Njegov visoki položaj i njegov blagoslovljeni uzor je vrijedan ugledanja za svakog muslimana. Bijesna reakcija muslimana (na film) je na neki način ispravna iako se na nekim mjestima pokazala pogrešno. Svjetska osoba ne može shvatiti položaj na kojem mi držimo Časnog Poslanika s.a.v.s. u svojim srcima. Zato oni nemaju uvida u duboku povredu koju nam je to izazvalo. Izvještač iz Novog Zelanda je naglasio i ponavljajući spominjao da je hazreti Halifatul Mesih oštro govorio u svojoj hutbi i rekao kako će svi ovi ljudi ići u Džehennem. Odgovoreno mu je da se za ljude, koji na ovaj način postupaju prema Božijim miljenicima i to čine ustrajno, rugajući se i ismijavajući ih, onda događa Božija odredba i On ih kažnjava. Ovaj izvještač nije ništa rekao na ovo ali je nekako izgledao prepadnut. Njegov izvještaj je prenesen na nacionalnoj televiziji Novog Zelanda. To je bilo prvi put da je izvještaj o Džematu prenesen na nacionalnoj TV Novog Zelanda i lokalni džemat je bio jako zadovoljan zbog ovog predstavljanja. U vijestima su također bile riječi engleskog prijevoda hutbe u pogledu ovih ljudi: ‘ovi ljudi će ići u Džehennem’. Ova fraza sama i izvan konteksta mogla je imati negativan efekat. Za razliku od drugih nemuslimanskih izvještača bilo je pošteno od ovog izvještača da su u vijestima također bile uključene vlastite riječi hazreti Halifatul Mesiha koje je izrekao u toku intervjua kad je rekao da mi ne odobravamo silovite proteste i bune, i da nikada neće vidjeti Ahmadi muslimana u nekom buntovnom postupku. Ovaj izvještaj je također rekao da su ahmadi manjinska muslimanska zajednica i da su proganjani od strane muslimana i rečeno je da ostaje da se vidi koji će efekat, ako ikakav,  riječi Halife imati na druge muslimane osim Ahmadi muslimana. Ovaj izvještaj je također prikazao sliku silovitih protesta i hodža kako uzvikuju slogane. Kroz ovaj izvještaj je istinska poruka islama preko web-stranica stigla u Novi Zeland i druge zemlje. Čak i da smo pokušali mi ne bismo mogli prenijeti ovu poruku na ovoj skali. Džemat Novog Zelanda treba sada pokušati i uputiti ovu poruku svuda. Slično tome, ovu poruku su čuli i u drugim zemljama oko Novog Zelanda. Oni trebaju pokušati i planirati široke programe o blagoslovljenom životu Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovaj novinski izvještač koji je bio prisutan rekao je da je vidio film i da nije bilo ništa u njemu što bi opravdalo ovu reakciju. On je također rekao da je hutba petkom bila vrlo detaljna o ovoj temi i da su na mjestima upotrebljene grube riječi da se opovrgne ono što je jednostavno bio humor. Takvo je stanje njihovog morala. Hazreti Halifatul Mesih mu je rekao da on ne zna kako je on gledao film i kakav je njegov standard ali da on ne može razumjeti ljubav i poštovanje koje muslimani imaju prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Hazreti Halifatul Mesih mu je rekao iako nije vidio film ali da su jedna ili dvije stvari koje su mu prenijeli oni koji su vidjeli film bile nepodnošljive i u svjetlu toga za hazreti Halifatul Mesiha nije bilo moguće da se usudi da vidi ovaj film. On je rekao da je njegova krv proključala samo što je slušao o njima. Hazreti Halifatul Mesih ga je pitao ako bi neko uvrijedio njegovog oca i rekao prostote o njemu kakva bi bila njegova reakcija? Rečeno mu je  da je položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. za muslimane viši od ovoga. Kad je ovaj reporter ponovo spomenuo film, hazreti Halifatul Mesih ga je ponovo podsjetio pitanjem kakva bi bila njegova reakcija ako bi neko rekao slične stvari o njegovom ocu. Hazreti Halifatul Mesih je tražio odgovor sa ‘da’ ili ‘ne’ i nije ga dobio. Iako noćne vijesti ovo nisu izvijestile ali su drugi mediji uzeli frazu ‘šta ako neko verbalno uvrijedi vašeg oca’ i o tome su komentarisali. Pakistanske novine na engleskom jeziku vrlo dobro su predstavile tačku gledišta Ahmadija džemata pozivajući se na hutbu petkom i susret sa štampom. Opet, pozivajući se na ovu frazu koja je bila visoko pohvaljena, neki komentatori su također rekli da hazreti Mirza Masroor Ahmad nije rekao ništa neobično, da su svi razumni ljudi rekli istu stvar. Jedan ahmadi musliman je napisao hazreti Halifatul Mesihu da je čuo i pročitao sve izvještaje i komentare na ovu temu i da niko drugi osim hazreti Halifatul Mesiha nije skrenuo pažnju na učenje salavata (prizivanje i selama i blagoslova) na Časnog Poslanika s.a.v.s. Neki izvještači su spomenuli kako su oni koji su nazvani nemuslimanima pokazali ispravan odgovor. Tako je istinski islam vrlo dobro reklamiran u svijetu i svijetu islama i ostatku svijeta je upućena poruka o ispravnom islamskom odgovoru. To je bio poseban Božiji blagoslov da je ovo imalo takvo izvještavanje kakvo je imalo. Da smo mi planirali da ovo uradimo ne bismo uspjeli da se to dogodi na tako ogromnoj skali kako se  dogodilo. Hazreti Halifatul Mesih je rekao: ‘Sada ovu poruku treba dalje uputiti i trebamo se okoristiti od ovog širokog izvještavanja. Ovo je zadatak svakog lokalnog džemata i svakog Ahmadi muslimana. Što se tiče uputa iz centra u pogledu načina rada, ja sam naredio objavljivanje ove hutbe petkom. Trebat će neko vrijeme da ova naredba i način stignu do svakog džemata. Međutim,  svi ahmadi koji me slušaju trebaju se okoristiti od ove prilike koju nam je Bog omogućio. Kao prvo, kao što sam spomenuo u zadnjoj hutbi petkom, pokažite svijetu prelijepo učenje islama kroz svoju praksu. Skupa sa odgovarajućom centralnom službom i džematima treba brzo prevesti ovu hutbu na njihov maternji jezik i naširoko to objaviti i također spomenuti izvještavanje štampe. Islamsko gledište treba biti upućeno svakoj inteligentnoj osobi. Također treba reći ako su ljudi zainteresirani za prelijepe aspekte života Časnog Poslanika s.a.v.s. mi ćemo im omogućiti knjigu napisanu u svjetlu činjenica i historije ili da možemo omogućiti knjige. Također trebaju biti date adrese web stranica; treba biti data glavna web adresa koja ima sve ove knjige na internetu. Kao što sam rekao, ja sam već dao naredbe i neki su također predložili da treba u cjelosti iskoristiti publicitet širom svijeta u pogledu ove hutbe petkom i pitanja i odgovore sa štampom, da bismo istakli aspekte blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s. i ovu priliku treba iskoristiti. Lokalnim bibliotekama u svijetu gdje se govori engleski treba dati knjige o blagoslovljenom životu Časnog Poslanika s.a.v.s. koje su prevedene na engleski. Uz to, ako one trebaju biti date besplatno određenim zajednicama, ovo se može uraditi, pogotovu one knjige koje su, kao što sam rekao,  prevedene na engleski ili druge jezike; one se trebaju razdijeliti u velikim brojevima. Naprimjer, knjiga hazreti Halifatul Mesiha II r.a. ‘Život Muhammeda’ objavljena na engleskom, također knjiga Mirze Basšir Ahmad sahiba r.a. o blagoslovljenom životu Poslanika koja je dijelimično prevedena na engleski jezik. Ostatak te knjige treba odjeljenje za izdavanje knjiga također prevesti i brzo objaviti. Kao što sam rekao, knjiga hazreti Halifatul Mesiha II r.a. ‘Život Muhammeda’ je sveobuhvatna knjiga koja ukratko obuhvata sve aspekte ovog blagoslovljenog života. Početno, to je bio dio ‘Uvod u proučavanje Časnog Kur’ana’ koji navodi historiju kao i biografiju (Poslanika)… knjiga obuhvata svaki aspekt života Časnog Poslanika s.a.v.s. Ona treba biti objavljena na širokoj skali. Vakil ul Iša’at Tasneef treba izvijestiti o tome na koliko je jezika prevedena. Ako je nema na zalihi, treba je odmah izdati. Ja mislim da također postoji njemački prijevod i možda na francuskom jeziku. U svakom slučaju, treba podnijeti izvještaj. Mi ćemo svijetu pokazati prelijepe aspekte blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovo je naš zadatak i treba ga ispuniti s odlučnošću. Danas samo Ahmadija džemat može ovaj zadatak uraditi s ljubavlju.  Jer za ovo treba učiniti napore za sve vrste programa; trebaju se održati seminari kao i zborovi na koje treba pozvati druge ljude u najvećem mogućem broju. I Kao što sam rekao, moja zadnja hutba treba biti prevedena na svaki jezik i objavljena u formi male brošure i razdijeljena kao kampanja na način kako su razdijeljeni lifleti za mir. Ali ovo ne treba da uzme mnogo vremena. Ovaj zadatak može biti urađen za sedmicu do deset dana i treba ga tako poduzeti. Velike zemlje mogu lahko obaviti ovaj zadatak. Ovi ljudi niti sada odustaju niti će odustati u budućnosti. Vidjevši opću reakciju muslimana, izgleda da idu dalje da bi povrijedili naša osjećanja i šire svoje pokvarene puteve iz jedne zemlje u drugu. Prije nekoliko dana su Španske novine također napravile ove karikature i objavile ih u ime humora govoreći da je to odgovor na reakciju muslimana. Mi trebamo učiniti složne napore da ušutkamo ove ljude i da bar pošteni i obrazovani ljudi znaju da  ovaj pogrešan put uništava mir. Tako da možemo, koliko god je moguće, otkriti njihovu pokvarenost i obavijestiti svijet o tome. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je nedavno ovdje u VB i u zemljama Komonvelta cijele godine proslavljan dijamantni jubilej kraljice Elizabete. Kad je bio dijamantni jubilej kraljice Viktorije Obećani Mesija a.s. je napisao knjigu ‘Tohfa e Qaisariyyah’ i poslao je kraljici. Dok je u knjizi hvalio poštenu i pravednu vladavinu kraljice, on je također dao poruku islama i skrenuo pažnju na međuvjerske veze i poštivanje svetih religijskih ličnosti i poslanika kako bi se promovisao mir u svijetu. On je također opisao pojedinosti načina očuvanja mira. Prilikom dijamantskog jubileja kraljice Elizabete kraljici je poslana knjiga ‘Tohfa e Qaisariyyah’ u prelijepom povezu. Odgovarajuće kraljevsko odjeljenje je poslalo pismo zahvalnosti hazreti Halifatul Mesihu i rekli su da je knjiga dodana kraljicinoj zbirci i da će je ona pročitati. Bilo da to kraljica pročita ili ne, mi smo nastojali da provedemo svoju dužnost. Danas je nered u svijetu isti kao što je bio i onda. Zapravo je na neki način još gori. Ovi ljudi nastavljaju napadati islam i ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s. i rugati se, i to sve više pojačavaju. Zbog toga je jako potrebna poruka Obećanog Mesije a.s. Dio gdje on skreće pažnju na poštivanje religije i naglašava važnost održavanja konferencija također treba biti objavljen i razdijeljen kao buklet. Ova poruka će možda obuhvatati četiri do pet stranica. Ovaj zadat treba također odmah obaviti. Obećani Mesija a.s. je rekao ako osoba nastoji da širi lažan zakon u ime vlade i pokušava da sebe predstavi kao radnik vlade, vladin aparat stupa na djelovanje i poduzima korake protiv takve osobe ili grupe. Kako može biti moguće da Bog vidi da mu se pripisuje nepravda i uvreda a da ostaje nijem? Kad poslanici tvrde da su od Boga i njihove zajednice također rastu, to dokazuje da oni jesu od Boga, a oni koji su od Boga trebaju se poštovati tako da  svjetski mir bude održan. Hazreti Halifatul Mesih je pročitao slijedeći isječak iz knjige ‘Tohfa e Qaisariyyah (Poklon kraljici): ‘Prema tome, ovaj zakon je dio vječite prakse Svemogućeg Boga da On ne poklanja odgodu lažnom poslaniku. Takva osoba uskoro bude zgrabljena i podnosi svoju kaznu.  U pogledu ovoga, mi ćemo odati počast i prihvatiti kao istinite sve one koji su tvrdili da su poslanici u bilo koje vrijeme, i njihova je tvrdnja bila potvrđena, i njihova religija je postala široko raširena i ojačala  tokom dugog perioda. Ako otkrijemo pogreške u knjigama drugih religija ili  opazimo loše vladanje njihovih sljedbenika, ne trebamo pripisati ove pogreške i nedostatke osnivačima ovih religija, budući da je moguće iskrivljavanje knjige i moguće je da su možda greške interpretacije našle svoj put u komentarima. Ali uopće nije moguće da osoba izmisli laži protiv Boga i tvrdi da je poslanik a onda lažno iznese svoj vlastiti sastav kao  Božiju riječ, a da mu Bog ipak dadne odgodu kao ispravnom, i dozvoli mu široko prihvatanje vrijedno istinitog. Ovo je naš zadatak koji će biti ispunjen s odlučnošću. Odatle je  ovaj princip konačna istina i beskrajni blagoslov i istodobno postavlja temelj za izmirenje, u tome da mi potvrđujemo istinitost svih poslanika čija religija je bila dobro utemeljena, koji je preživio za dugi vremenski period  i ima milione koji su ušli u njegovo okrilje. Ovo je vrlo blagoslovljen princip. Ako bi se cijeli svijet držao ovog temeljnog principa, hiljade nereda i bogohuljenja (kleveta), koji uznemiruju mir među općom javnošću, bi bili iskorijenjeni. Očito je da ljudi koji smatraju da su pristalice religije sljedbenici osobe koja je, po njihovom mišljenju, lažov i izmišljač (krivotvoritelj), postavljaju temelj mnogih nevolja. Oni sigurno čine prijestup klevete i govore o poslanicima izuzetno neuljudnim riječima, idući tako daleko da upotrebljavaju uvredljiv jezik i razbijaju sklad i mir među općom javnošću, mada je njihova procjena pogrešna i oni su o Božijim očima prijestupnici u pogledu njihovog neuljudnog mišljenja. Bog, koji je milostiv i Dobar, ne voli da lažov nepošteno napreduje i da onda ljude stavlja u sumnju osnivajući svoju religiju. Niti On dozvoljava da, u očima svijeta, osoba bude uzdignuta do stepena istinskog poslanika dok je on izmišljač i lažov. Zato, ovaj princip postavlja temelj ljubavi, mira i sklada, i podupire moralne vrijednosti, u tome da mi smatramo istinitim sve ove poslanike koji su se pojavili na svijetu – bilo u Indiji, Perziji, Kini ili bilo kojoj drugoj zemlji. Bog je usadio poštovanje i uzvišenost za njih u srca miliona ljudi  i učvrstio korijene njihove religije, koja je ostala utemeljena stoljećima. Ovo je princip kojem nas Kur’an poučava. U svjetlu ovog principa mi poštujemo sve osnivače religija koji podpadaju pod ovaj opis, bilo da su osnivači religije hindusa, ili religije Perzijaca, ili religije Kineza, ili jevreja, ili religije kršćana. Nažalost, naši protivnici nas ne mogu tretirati na ovaj način, i oni  nemaju na umu čisti, prvobitni i neopoziv Božiji zakon da On ne daje takav blagoslov i čast lažnom poslaniku kakav daje istinskom. Religija lažnog poslanika ne poprima korijen i ne traje dugo kao što traje religija istinskog poslanika. Zato, ljudi ljudi koji se saglašavaju s ovom vrstom vjerovanja – koji kleveću poslanike drugih naroda proglašavajući ih lažnim – uvijek su neprijatelji mira i sklada, jer nema veće smutnje od vrijeđanja starješina drugih naroda. Ponekad će osoba radije umrijeti nego da sluša ponižavajuće i uvredljive riječi za svoje starješine. Ako imamao prigovor o učenju neke religije ne trebamo napadati čast poslanika te religije ili ga spominjati na nedoličan i nepristojan način. Umjesto toga trebamo prigovarati na sadašnje prakse tog naroda. Trebamo biti sigurni da je za poslanika, kojeg je Svemogući Bog odlikovao čašću da ga milioni prihvate i čije prihvatanje se nastavilo stoljećima, na taj način čvrsto dokazano da je od Allaha. Da on nije bio Božiji miljenik on ne bi postigao toliko poštovanja. Nije Božija praksa da poklanja čast onom koji izmišlja, da raširi njegovu religiju među milionima i da čuva izmišljenu religiju dugo vremena. Zato, religija koja se širi u svijetu, poprima korijen i nalazi čast i dug život, uopće ne može biti lažna u svom porijeklu. Zato, ako se u tom učenju nađe bilo šta za prigovor, to može biti ili zbog toga što su učenja tog poslanika izmijenjena ili zato što su napravljene greške u objašnjavanju njegovih učenja. Također je moguće da možda ne budemo opravdani u svojim prigovorima. Možemo opaziti da neki svećenici podižu prigovore o određenim načelima Časnog Kur’ana, iako vjeruju da su istiniti i kao Božija učenja u skladu Tevrata. Zato, takvi prigovori su zbog naše vlastite greške ili zbog žurbe. Ukratko, briga za ljudski rod, mir, sklad, ispravnost i strah pred Bogom pozivaju na princip da ne proglašavamo lažnim takve poslanike o kojima je utvrđena istinitost mišljenja miliona ljudi stoljećima i oni su pomognuti od Boga od nezapaćenog vremena. Ja sam siguran da će tragač za istinom, bilo Azijac ili Evropljanin, poštovati ovaj princip i da će jako žaliti što u to nije oduvijek vjerovao. Ja stavljam ovaj princip pred njeno visočanstvo, Kraljicu, Vladara Indije i Engleske jer samo ovaj princip može raširiti mir u svijetu. Ovo je naš princip. Islam se ponosi da je jedinstven u pristajanju uz ovaj prelijep i plemenit princip. Dolikuje li da omalovažavamo one mudrace kojima je Bog potčinio svijet i kraljevi su se stoljećima saginjali pred njima? Dolikuje li da budemo nepovjerljivi prema Bogu, misleći da On želi da zavede i prevari ljude dajući lažovu položaj istinitog, čineći ih mudracima miliona, dajući njihovim religijama dug život i pokazujući nebeske znakove u njihovu potporu? Da je Bog Lično htio da nas zavede i prevari, kako bismo onda mogli razlikovati ispravno od krivog? Ovo je važno načelo: lažni poslanik neće steći uzvišenost, prihvatanje i veličinu kao isitnski. Napredak neće proizaći iz planova lažova kao što proizilazi iz aktivnosti istinitog. Zato je prvi znak istinitosti da je uz istinitog neprekidna pomoć, i Bog zasađuje njegovu religiju u srca miliona i poklanja joj dug život. Zato,  imajući u vidu dan svoje smrti i dan naknade, mi ne trebamo omalovažavati takve mudrace; umjesto toga trebamo nakupiti istinsko poštovanje i istinsku ljubav za poslanika koji nosi znakove. Ovo je prvi princip kojem nas je Bog poučio. Kroz ovo smo postali nasljednici veličanstvenog moralnog pravila.’ (‘Dar za Kraljicu’, str 5-9) Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je u terminima prakse islam vodeća religija svijeta dok je u terminima brojeva druga. Drugi trebaju nastojati da poštuju Časnog Poslanika s.a.v.s. inače to može voditi neredu. Mi poštujemo druge religije svijeta i prihvatamo da su njihove svete ličnosti bili određeni od Boga, a  ovo je samo zbog prelijepog učenja Kur’ana kojeg nam je dao Časni Poslanik s.a.v.s. Uprkos činjenici da oni koji se suprotstavljaju islamu upotrebljavaju uvredljive riječi za Časnog Poslanika s.a.v.s. i prave njegove grube i primitivne karikature, mi ne upotrebljavamo loše riječi za bilo kojeg poslanika drugih vjera niti ih vrijeđamo i omalovažavamo. Pa ipak, drugi, uzimajući muslimane za metu remete svjetski mir. Oni provociraju i huškaju, i kad se neki muslimani raspale oni kažu da su muslimani ekstremisti i da se protiv njih trebaju poduzeti sve vrste postupaka. Oni se usuđuju da ovo rade zato što među muslimanima nema jedinstva. Što se tiče nas ahmadi muslimana, koje je Bog okupio na ruci Obećanog Mesije i Mehdija mi trebamo svijetu pokazati put ka uputi i puteve mira i sigurnosti. Poruka Obećanog Mesije a.s. pročitana ranije treba biti naširoko objavljena. Svjetski ljudi ne znaju o položaju Časnog Poslanika s.a.v.s. kojeg mi imamo u svom srcu. Oni ne mogu cijeniti koliko ga istinski musliman voli. Prije 1400 godina Hasan bin Sabit je ovako izrazio svoju žarku ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.: ‘O Muhamede (s.a.v.s.) ti si bio vid mojih očiju i ja sam danas oslijepljen. Neka sada umre ko god hoće, ja sam samo od tvoje smrti strahovao.’ U ovo doba je Obećani Mesija a.s. nadahnuo naša srca velikom ljubavlju prema Poslaniku s.a.v.s. U njegovoj proslavljenoj kasidi (govoru veličanja) on je ovako izrazio svoju žarku ljubav prema Poslaniku s.a.v.s.: ‘Jedna grupa ljudi su te vidjeli dok je ciljeli narod bio obaviješten o tebi Taj puni mjesec koji me je zarobio! Oni srčano jecaju na spominjanje tvoje ljepote; žudeći Čeznući od tuge zbog rastanka Ja vidim srca beznadno zabrinuta u agoniji I ja vidim da suze teku iz očiju.’ Završna strofa ove kaside kaže: ‘Moje tijelo (žudi da) leti k tebi, tako je snažna moja želja da se vinula visoko Kad bih samo imao moć da letim!’ Takve su pouke o ljubavi kojima smo poučeni o Časnom Poslaniku s.a.v.s. a ovi svjetski ljudi kažu šta ima veze, to je samo humor. Kad moral opadne do ovog stepena da ljudi, umjesto da se uzdižu,  stignu do najnižih grana, tada je svjetski mir razoren. Naš zadatak je da promovišemo blagoslovljeni život Časnog Poslanika s.a.v.s. koliko god je moguće. S ciljem da se pripremimo za ovo svaki ahmadi musliman treba da pročita knjigu ‘Život Muhammeda’, koja obuhvata sve glavne aspekte njegovog blagoslovljenog života. Uz to, prema ličnoj akademskoj sposobnosti i oštroumnosti također trebate pročitati i druge knjige o njegovom blagoslovljenom životu i svijet treba biti obaviješten kroz network, kroz članke i buklete o ljepoti i milosti (dobroti) Časnog Poslanika s.a.v.s. Da Allah osposobi svakog ahmadi muslimana za ovaj važan zadatak i dužnost, i da On dadne razum svijetu tako da razumni ljudi odbace one koji čine prosto i zlobno ruganje i pokazuju neprijateljstvo, tako da svjetski mir ne bude poremećen i da svijet bude spašen od Božijeg gnjeva. Da Allah dadne da tako bude. Zatim je hazreti halifatul Mesih najavio dženazu namaz za maulana Nasrullah Khan Nasira.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp