U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Strpljenje, ustrajnost, istighfar i salavat (daruud)

Kratki sadržaj

Huzur Akdas je u svojoj hutbi petkom danas dao izlaganje o strpljenju i rješenosti ashaba Obećanog Mesije a.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da je zavjet bai’ata bez odlčnosti nepotpun. Kad čovjek poduzima korake prema Allahu nailazi na mnoge kušnje na tom putu i ne može postići svoj cilj bez odlučnosti. Također je rekao da se odlčnost ne može procijeniti u dobra vremena, jer je tada svako sretan i želi vam biti prijatelj u dobrim vremenima. Odlučan je onaj ko istrajava kroz svaku kušnju. Obećani Mesija a.s. je salavat nazvao veličanstvenim sredstvom postizanja odlučnosti i savjetovao da se treba zauzeti u obilnom učenju salavata. Ne da ga učimo iz običaja nego da budemo svjesni ljepote i usluga Časnog Poslanika s.a.v.s. i imajući na umu njegov uspjeh. Salavat proučen na ovaj način dovodi do slatkog mirisa primanja dove. Obećani Mesija a.s. je naredio: ‘Obilato se zauzmite u istighfaru za odlučnost srca.’ Zatim je Huzur Akdas naveo neke događaje iz života ashaba Obećanog Mesije a.s. koji osvjetljavaju njihovo srtpljenje i odlučnost. Hazreti Nur Muhammed sahib r.a. piše kako je sa svojom porodicom otišao u Balochistan 1906. gdje su imam džamije i njegov učitelj vjeronauke otkrili da je išao u Kadian. Zato ga je imam pozvao i rekao kako su knjige Mirze sahiba dobre ali da on svojim sljedbenicima naređuje  nešto drugo iza scene. Nur sahib je o ovome pisao Obećanom Mesiji a.s. Primio je odgovor na to koji je glasio: ‘Mi naređujemo da dajemo prednost vjeri nad svjetskim stvarima i onaj ko dodaje ili oduzima od postupaka i riječi Časnog Poslanika s.a.v.s. proklet je.’ Kad je on ovo rekao imamu ovaj ga je podrugiljivo pitao: ‘Da li i ti primaš objave?’ Nur sahib mu je odgovorio da prima; da je prethodno čitao u novinama o Obećanom Mesiji a.s. i molio Allaha za uputu i da je primio objavu koja je govorila: ‘Prihvati ga, on je istinit.’ Nur sahib piše da su ga poslije njegovog otkrivanja o Ahmadijatu ljudi počeli javno bockati. Molio je Allaha da zbog blagoslova Obećanog Mesije a.s. njegove ranije dove budu primljene. Pošto mu je njegov nadređeni bio oštri protivnik on je redovno pisao Obećanom Mesiji a.s. Činio je dove da bude premješten ali uz unapređenje.Uskoro je poslije toga bio premješten i unapređen. Bio je jedini Ahmadi na novom mjestu pa je svakog dana slao dopisnicu Obećanom Mesiji a.s. tražeći dove. U toku jedne godine je dvanaest ljudi primilo Ahmadijat i on je primao objave skoro svaku noć. Među novim Ahmadi muslimanima bio je i mesar po imenu Shah Khan. Na huškanje lokalnog poglavice ljudi su bojkotovali njegovu radnju i istukli ga. Nur sahib je stvar podnio sudu i primio je objavu koja je glasila: ‘Shadi Khanova kuća će biti pošteđena.’ On je savjetovao sve prijatelje da s porodicama, kojih je bilo 36, idu u Shadi Khanovu kuću. Te noći Shadi Khan sahib je u snu vidio kako je bio na velikom dvoru gdje su sjedili neki pobožni ljudi i Obećani Mesija a.s. je stajao na vratima a Shadi Khan je bio povređen u glavu i krvario je. Obećani Mesija a.s. je Shadi Khan sahiba odveo do nekoga ko je sjedio na prijestolju u dvoru i pitao šta da uradi kad se prema njegovim sljedbenicima ovako postupa? Osoba na prijestolju je naredila jednom generalu s medaljama da ide sa Shadi Khanom i tako je vojska ušla u grad predvođena Shadi Khanom i generalom. Ujutro je Shadi kKhan rekao da ne želi nastaviti sa sudskim sporom, da će se Bog osvetiti u njegovo ime. Kasnije je izbila velika poplava koja je uništila dio grada i samo je Shadi Khanova kuća bila pošteđena. Hazreti Jan Muhammed sahib r.a. piše da je bio prvi Ahmadi musliman u mjestu Daska gdje je opozicija bila oštra. Osoba koja je za njega donosila vodu i čistač dali su otkaz na svoje službe. Jan sahib je pisao Obećanom Mesiji a.s. i obavijestio ga o ovoj situaciji i rekao kako bi Džemat napredovao ako bi lokalne vođe postali Ahmadi muslimani. U svom odgovoru je Obećani Mesija a.s. napisao da ne treba smatrati da će Džemat rasti ako neka osoba primi Ahmadijat. On je naredio strpljenje i dove, i rekao da je ovaj pokret od Boga i da će rasti i stići do krajeva Zemlje i da će mu se pridružiti svi pobožni ljudi i džamije će pripadati Ahmadi muslimanima. Hazreti Abdullah sahib r.a. piše da je bio prisutan kad je Obećani Mesija a.s. umro. Ljudi s vana su stajali pored gledajući izvan zgrade kad je jedan Ahmadi musliman, svladan bolom, glasno zaplakao. Hazreti maulana Nur ud Din r.a. je rekao: ‘Hazreti Mirza sahib je otišao nakon što je završio svoj zadatak. Ovo nije vrijeme da plačemo nego da pokažemo odlučnost.’ Hazreti Khair Din sahib r.a. piše kako je njegov učitelj vjeronauke maulvi Ditta bio sljedbenik maulvi Muhammeda Huseina Batalvija i pročitao je nešto pozitivno što je maulvi Muhammed Husein napisao o Obećanom Mesiji a.s. Ovo ga je nadahnulo da posjeti Kadian. Kad je stigao i vidio Obećanog Mesiju a.s. rekao mu je kako njegova pojava liči opisu Imama Mehdija u hadisima. Obećani Mesija a.s. se nasmijao. Kad je maulvi Ditta izrazio želju da dadne zavjet bai’ata, Obećani Mesija a.s. je rekao da mu to (još) nije naređeno od Boga. Maulvi Ditta sahib je bio ispunjen ljubavlju prema Obećanom Mesiji a.s. i vratio se kući. Kad je Obećani Mesija a.s. najavio da će uzimati zavjet bai’ata maulvi Ditta sahib je odmah dao zavjet bai’ata. Khair Din sahib piše da se nije suprotstavljao svom učitelju Ditta sahibu i ostao je s njim ali nekako je bio lijen da lično prihvati i odlagao je davanje zavjeta bai’ata do 1906. kad je otišao u Kadian i dao zavjet bai’ata na ruci Obećanog Mesije a.s. Hazreti Kazi Muhammed Jusuf r.a. piše kako je bio zaposlen u državnoj službi 27 godina i zarađivao od 15 do 100 rupija mjesečno i da mu je jedino Allah pomogao u teškom vremenima. Dolazile su mnoge kušnje ali su lahko prošle. Dugo vremena su prema njemu loše postupali ne samo stranci nego čak njegovi bližnji ali Bog nije dao da oni koji su ga odbili i bili ljbomorni, uspiju. On piše da su ga klevetali o tome da je uvrijedio Časnog Poslanika s.a.v.s. i tako su nagovorili neku osobu da ga ubije; ali se dogodilo da se metak u pištolju zaglavio i nije ispalio i onaj ko je izvršio pokušaj ubistva završio je sa devet godina zatvora. On piše da je tako ispunjena objava Obećanog Mesije a.s.: ‘Nemojte me zastraživati vatrom, jer vatra je moj sluga i zaista sluga mojih robova.’ (Tadhkirah, str. 476) Hazreti Mian Nizam ud din sahib r.a. piše kako su on i njegovi prijatelji na skupu u Lahoru vidjeli čovjeka kako drži Časni Kur’an u ruci i najavljuje da je, Bože sačuvaj, ‘Mirza’ dobio gubu. Također je dijelio liflete o ovome. Nizam ud din sahib i njegovi prijatelji su mislili da odu u Kadian i lično vide stanje Mirze sahiba. Tako su ova trojica prijatelja stigli u Kadian i vidjeli da je Obećani Mesija a.s. u dobrom zdravlju. Bili su iznenađeni i nisu mogli odlučiti da li je njihov hodža lagao ili osoba koju su vidjeli nije bio Mirza sahib. Ostali su preko noći u Kadianu i narednog dana otišli i postavili pitanje hazreti maulana Nur ud dinu r.a. On je rekao da je osoba koju su vidjeli zaista Mirza sahib. Izvadio je iz svog džepa isti liflet i rekao da je taj hodžin liflet stigao i do njega. Rekao im je da je na njima da odluče ko je istinit. Poslije zuhr namaza Nizam ud din sahib je ovu stvar prenio Obećanom Mesiji a.s. koji se nasmijao i rekao kako hadisi kažu da će vjerske vođe u vrijeme Mesije biti najgora stvorenja. Nizam ud din sahib i njegovi prijatelji su željeli da odmah daju zavjet bai’ata i da nisu mogli postupati prema očitim lažima koje su im rečene, ali im je Obećani Mesija a.s. rekao da ne žure i da ostanu u Kadianu bar jednu sedmicu u njegovom društvu i samo daju zavjet bai’ata ako uvide da su zadovoljni s onim što on bude rekao. On piše da je kasnije bio otpušten s posla zbog toga što je primio Ahmadijat, svi su mu se suprotstavljali i bojkotovali ga. Huzur Akdas je rekao da se ova vrsta vladanja nastavlja i danas. Nedavno je u Lahoru visoki sud donio odluku koja kaže da je uzimanje ‘shezan’ napitka zabranjeno pošto su mu vlasnici Ahmadi muslimnai. Nizam ud din sahib piše da jedan od njegovih trojice prijatelja nije mogao da se nosi sa bojkotom svoje radnje i napustio je grupu. Nizam ud din sahib i druga dvojica prijatelja izdržali su veliku teškoću i suočili se s gladovanjem koje je trajalo nekoliko dana. On je otišao da vidi Obećanog Mesiju a.s. koji ga je uvjerio da će to, ako pokaže odlučnost,  donijeti plodove i da će Allah uskoro dati olakšanje. On piše da je prošla cijela godina a situacija se nije promijenila. Otišo je da ponovo vidi Obećanog Mesiju a.s. i vrlo emotivno tražio dozvolu da se iseli u Afriku. Obećani Mesija a.s. mu je narednog dana poslije namaza i učinjenih dova rekao da može iseliti u Afriku ali je od njega tražio da ljude obavijesti o Džematu kad bude tamo. Hazreti Ghlam Muhammed sahib r.a. piše kad su prije predavanja Obećanog Mesije a.s. u Lahoru stavili reklamu o tome, protivnici tukli Ahmadi muslimane. Jedan hodža se popeo na drvo blizu mjesta gdje je boravio Obećani Mesija a.s. i izgovarao uvredljive riječi. Hazreti hafiz Rasool Wazirabdi r.a. piše da je stigao u Kadian i rekao Obećanom Mesiji a.s. da je izgubio kuću zbog lažnog svjedočenja protivnika. Obećani Mesija a.s. ga je utješio i rekao da ljudi gube imetak na stvarima kao što je svadba i sunećenje sinova, a on je izgubio svoju kuću radi Allaha i da će mu Allah obezbjediti više. Hafiz sahib piše kako je ovim bio potpuno uvjeren. Smjestio se u Kadianu gdje se oženio i imao porodicu i mnogo bolju kuću. Također prenosi kako je poslije smrti Obećanog Mesije a.s. Khawaja Kemal ud din rekao da će oni koji studiraju u medresi Ahmadija postati hodže dok će ljudi kao on prenositi poruku (tabligh); da se zato medresa treba zatvoriti. Čuvši ovo Mian Mahmuud r.a. je ustao i odlučno rekao da je ovu školu osnovao Obećani Mesija a.s. i da će ona nastaviti s radom i inšaAllah proizvoditi vjerske učenjake. Ovo je ušutkalo Khawaja Kemala ud dina. Hazreti Sheikh Abdul Wahab sahib r.a.: Habib Ahmad sahib piše o ovom novom Ahmadi muslimanu Wahab sahibu da ima poseban duh da se nadmeće s protivnicima i suočava se s njima s velikom hrabrošću. Kad se stvari preokrenu u uvredu on zašuti, pridržavajući se savjeta Obećanog Mesije a.s.: ‘Činite dove za one koi vas vrijeđaju i utješite one koji vas povrijede.’ Hazreti Zahoor ud din sahib r.a. piše da je poslije davanja zavjeta bai’at boravio u Kadianu jedan dan zato što se osoba s kojom je otišao plašila da se ne sazna o tome, i kako se, s Božijom milošću, Zahoor sahib nije bojao nikoga. On piše da je žalio što nije duže ostao. Poslije primanja Ahmadijata suočio se s mnogo opozicije i s bojkotom. Njegov dovod vode bio je presječen i ponekad je danima podnosio glad ali je s Božijom milošću ostao odlučan. Hazreti Ghulam Ahmd Ara’in sahib r.a. piše da mu je prije mnogo godina njegov otac rekao da osjeća kako je bilo vrijeme za dolazak Obećanog Mesije a.s. i savjetovao ga da ga prihvati čim se pojavi. On je rekao ako bude živ da će biti prvi koji će ga prihvatiti. Međutim, umro je i nije to dočekao. Ara’in sahib piše kad je Obećani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju njegov sestrić je dao zavjet bai’ata ali je Ara’in sahib prigovarao govoreći da Mehdi treba biti iz Seid porodice. Njegov mu je sestrić rekao ako ne dadne zavjet bai’ata da će to žaliti. Zato da je Ara’in sahib otišo u Kadian da vidi da li je Obećani Mesija a.s. bio isitnit. On piše da je bio predstavljen Obećanom Mesiji a.s. u džamiji mesdžid Mubarak koja je u to vrijeme bila vrlo mala. Sjeo je pored Obećanog Mesije a.s. i rekao kako vjeruje da se Isa a.s. treaba spustiti na minaret na srednjem Istoku i da će Imama Mehdi biti rođen u Seid porodici i da će se sresti sa Isaom a.s. Obećani Mesija a.s. je tražio od svojih ashaba da ovu stvar objasne Ara’in sahibu. Kad mu je objašnjeno Ara’in sahib je želio da odmah dadne zavjet bi’ata. Poslije bai’ata pitao je Obećanog Mesiju a.s. šta da sad uradi u vezi svoje kćeri koja je zaručena za nekog njegovog rođaka? Obećani Mesija a.s. je odgovorio da nije dobro dati ljudima izvana ono što je čisto zato što su oni njegovi protivnici i potomstvo koje će imati iz takve zajendice također će biti njegovi protivnici. Ara’in sahib je rekao kako je ova zaruka dogovorena prije osamnaest godina i ne zna kako da se nosi sa ovom situacijom. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da je rekao šta je želio reći i da je ostalo na Ara’in sahibu. Također mu je rekao da ne može klanjati namaz iza nekog ko nije Ahmadi. Kao rezultat svog zavjeta bai’ata Ara’in sahib je naišao na suprotstavljanje od strane svog zeta ali je njegova žena odlučno ostala uz njega. Poslije je svoju kćer udao za Ahmadi muslimana. Poslije ovoga su ga njegovi rođaci uznemiravali i istukli ga. Hazreti hafiz Nabi Bakhsh sahib r.a. piše kako mu je umro sin koji je bio student u Talim ul islam školi. Liječio ga je hazreti  maulana Nur ud din koji mu je prepisao neke tablete ali je poslije uzimanja lijekova dječak ipak umro. Kad se narednog puta vratio u Kadian Obećani Mesija a.s. je tražio da mu se pridruži i rekao mu da je pokazao veliko strpljenje u ovoj nevolji i da je činio mnoge dove za njega i da će mu Allah podariti djecu. Zatim je Huzur Akdas naveo nekoliko događaja koji oslikavaju osjećaj časti za vjeru kako su pokazali ashabi Obećanog Mesije a.s. Hazreti dr. Muhammed Tufail Jan sahib r.a. piše da je slava Obećanog Mesije a.s. bila takva da niko ko je  želio njegovo poniženje nije izbjegao kazni. Jedan maulvi učitelj je pred muslimanskim osobljem škole upotrebljavao izuzetno uvredljiv jezik za Obećanog Mesiju a.s. Tufail Jan sahib je otišao da u vezi ovoga vidi direktora ali je shvatio da je direktor bio kršćanin i možda od njega ne može očekivati nikakvo saosjećanje. Tako je umjesto toga Tufail sahib bio naklonjen dovi i pitao se da li je ovaj čovjek izrekao ove uvredljive primjedbe iz neznanja i hoće li se pokajati ako mu bude objašnjena stvarnost. Zato je molio Allaha da mu pokaže neki upozoravajući znak a da ne podnese nikakav gubitak. Znak koji mu je pokazan bio je da je u snu vidio kako je tokom putovanja vozom njegovo novorođeno dijete tri puta palo iz krila majke ali je ostalo neprovrijeđeno. Kad je on prenio ovaj događaj Tufail sahibu on mu je objasnio da je činio dove za njega da ostane nepovrijeđen i da treba cijeniti ovaj znak od Boga. No, ovaj čovjek je rekao da je to bila samo slučajnost. Međutim, Bog ga je ponovo zgrabio i on se razbolio i umro. Prije smrti mu je postalo jasno da je bio kažnjen za svoje vrijeđanje. Kad je bio jako bolestan pozvao je Tufail Jan sahiba i rekao da je poslije svega Tufail sahib prigovarao o njemu iako je rekao da neće prigovarati i dodao da je Tufail sahib bio u pravu a da on nije. Hazreti hafiz Mubarak Ahmad sahib r.a.: hazreti Roshin sahib Ali sahib prenosi da je maulvi Khan sahib bio popularan u Pundžabu i u cijeloj zemlji. Mnoge vjerske vođe su bili njegovi studenti ali je uprkos svog ugleda bio vrlo skromne prirode. Nije mogao podnijeti nikakve grube riječi protiv Obećanog Mesije a.s. Jedanput ga je neko na vrlo visokom položaju pozvao da poučava njegovu djecu ali je upotrijebio grub jezik protiv Obećanog Mesije a.s. Na ovo je on rekao da nije spreman poučavati njegovu djecu. Hazreti Munshi imam ud din sahib r.a. piše kad su neki Mirza Nizam ud din i Mirza imam ud din preprečili put do džamije Mubarak u Kadianu, to je izazvalo neugodnost za Ahmadi muslimane i Obećani Mesija a.s. je odlučio da podnese predmet sudu i naložio  da se prikupe izjave pouzdanih svjedoka. U toku svjedočenja je Mirza Nizam ud din upotrijebio grub jezik i to je stvorilo nered. Oko godinu kasnije je Mirza Nizam ud din negdje sreo Munshi sahiba i pitao ga zašto je bio ljut na njega. Munshi sahib je odgovorio da je upotrijebio grub jezik o njegovom učitelju i da ga je to povrijedilo. Mirza Nizam ud din je odgovorio da je poštovao Obećanog Mesiju i da je imao koristi od njega, i ponudio pomirenje. Hazreti halifa Nur ud din sahib r.a. piše kako je bio prijatelj maulvi Muhammeda Huseina Batalvi iz vremena prije dana Ahmadijata. Jedanput je maulvi predvodio namaz kad je Nur ud din sahib također klanjao namaz u toj sobi. Poslije završetka namaza maulvi husein sahib je bio vrlo zadovoljan jer je mislio da je halifa Nur ud din sahib klanjao svoj namaz iza njega. Halifa Nur ud din sahib mu je objasnio da ne samo da on ne bi klanjao namaz iza nekog ko nije Ahmadi nego nikada ne bi čak predvodio namaz za takvu osobu. Ovo je iznenadilo maulvi Huseina sahiba i on je rekao da to nije vjerovanje ostalih Ahmadi muslimana. Halifa Nur ud din sahib je odgovorio da svako ima svoj put i naveo je iz Kur’ana: Nemoguće je za Poslanika i one koji vjeruju da traže oprost za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži.. (9:113) On je onda pitao mualvi shiba zar njegovo vjerovanje nije bilo vjerovanje idolopoklonika? Pitao je kako može, kao imam moliti Boga za neahmadi koji su iza njega u namazu, da Bog oprosti meni i također oprosti onome ko odbija Njegovog Mesiju? On piše da se Obećani Mesija a.s. nasmijao kad su mu spomenli ovaj događaj. Huzur Akdas je rekao da je ovo bio dobar događaj. Hazreti Muhammed Nazir Farooki sahib r.a. piše da je oko 1908. započeo veliki talas opozicije protiv Hakim Navab Ali sahiba u njegovoj okolnoj oblasti čije su posebnosti bile vrlo detaljne. Veliko je zadovoljstvo da je on ostao odlučan cijelo vrijeme i nije osramotio svoju čast. Allah je blagoslovio njegovu finansijsku situaciju i on je uvijek ostao zahvalan Bogu. Hazreti Sheikh Zain ul Abi’deen sahib r.a. piše da je kao mladić otišao u Kadian. Obećani Mesija a.s. ga je pitao da li je napravljen aranžman za njegovu ženidbu. On je odgovorio da je dogovor prekinut zbog njegove naklonosti prema Ahmadijatu. Obećani Mesija a.s. se nasmijao i pitao zašto je ugovor prekinut pošto on još nije dao zavjet bai’ata? On je odgovorio da su ljudi od njega tražili da Mirzu sahiba nazove lažovom i da ovo nije mogao uraditi. On im je rekao da mu čak ponude deset djevojaka u zamjenu on bi i dalje smatrao da je Mirza sahib evlijullah. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da će što god Allah bude htio biti bolje. Huzur Akdas je molio Allaha da uzdigne položaje ovih predaka i da usadi duh strpljenja i odlučnosti u njihove potomke, da ostanu čvrsto vezani s Ahmadijatom i halifatom. Zatim je Huzur najavio dvije dženaze. Jedna je za osobu u Britaniji Amatul Hafiiz Hanum sahibu koja je umrla 8. aprila, imala je 81 godinu. Ona je nedavno došla ovdje. Prije dolaska je dugo vremena služila kao predsjednica u Quetti i također je služila u Lahoru. Bila je vrlo naklonjena prenošenju poruke i željela je da nauči nekoliko fraza na engleskom jeziku tako da može prensiti poruku ovdje. Bila je pobožna žena, služila je drugima i bila vrlo saosjećajna pema siromašnim. Njena veza sa halifatom je bila izvanredna i njena vezanost sa halifatom je uzor za mnoge. Bila je musi. Božijom milošću njena djeca su također vezana s Džematom, da Allah nastavi ovo kroz njene generacije tako da to donese mir njenoj duši. Druga dženaza je dženaza u odsustvu za Syed Muhammeda Ahmad sahiba. On je bio sin ashaba Obećanog Mesije a.s. Da Allah čuva njegovu djecu vezanom s Džematom. On je služio kao predsjednik u Lahoru i organizovao je gradnju kompleksa kuća za goste u Defenc oblasti Lahora.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp