U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi finansijskog žrtvovanja koje čini Ahmadija muslimanski Džemat

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘Ova ponizna osoba je poslana samo za svrhu upućivanja ove poruke Božijim stvorenjima da je među sadašnjim svjetskim religijama, religija koja je bazirana na istini i u skladu je sa Božijom voljom ona koju je donio Časni Kur’ano. Vrata ulaska u prebivalište spasa je: ‘Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha i Muhammed je Njegov Poslanik.’ Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. bio je predanik Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je bio određen od Boga u sadašnje doba da širi učenje Kur’ana, da ga uputi svim stanovnicima ovog svijeta na njihovom jeziku. On je bio Božiji vitez koji je trebao držati visoko zastavu: ‘Niko nije vrijedan obožavanja osim Allah i Muhammed je Njegov Poslanik’ i da pokaže put izgubljenom svijetu. Duboka duhovna pisanja i radovi  Obećanog Mesije a.s. pokazali su da je on sigurno ispunio svoju obavezu. U toku njegovog života nije bilo na raspolaganju nikakvih svjetskih sredstava da poduzme takav ogroman zadatak. Međutim, njegovo savršeno povjerenje i oslanjanje bilo je samo na Allaha. On se nikada nije oslanjao ni na kakvo ovosvjetsko sredstvo i uvijek je tražio od Boga u skladu sa potrebom vremena. Allah nam je, zaista, također naredio da napravimo ovosvjetske aranžmane i u ovom pogledu je Obećani Mesija a.s. tražio od svojih sljedbenika finansijska davanja. Pa ipak, on se nije oslanjao ni na koga. Oni koji su određeni od Boga uvijek su tražili finansijska davanja za svoje misije kao što je i Obećani Mesija a.s. ali on je uvijek govorio da se oslanja samo na Allaha i da mu je Allah obećao da će njegova misija biti upotpunjena. To nije bila obična najava data iz malog seoceta na Indijskom poluotoku i svijet se osvjedočio u to kako se ova poruka raširila iz malog seoceta do ostatka Indije i onda iz Indije šire u svijetu, uključujući i Zapad. Mnogi uticajni svećenici i drugi protivnici islama koji su mislili da su moćni simbol u opoziciji bili su ili poniženi ili ih je Božija odredba uništila. Takvom poniženju nisu bili svjedoci samo oni na podkontinentu, zapravo su tome bili svjedoci i Evropa i Amerika također. Pa ipak se, nažalost, oči muslimanskih vjerskih učenjaka i vođa nisu otvorile. Zapravo je njihovo neprijateljstvo raslo u brzini i jačini. Niko se ne može boriti s Božijom odredbom. Oni to mogu vidjeti čak i danas, svaki put kad je Džemat bio sprečavan na bilo koji način uopće, on se kretao naprijed i napredovao. Ovo je zato što je Džemat držao u vidu svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s. uključujući njegove riječi koje je napisao u svojoj knjizi ‘Oporuka’ (The Will): „Božija je volja da sve duše pobožne prirode koje žive u raznim dijelovima svijeta – bez obzira da li pripadali Evropi ili Aziji – budu dovedene zajedno pod barjak Tevhiida (Božijeg jedinstva). Njegova je namjera da sve Njegove sluge budu okupljene u jednu vjeru i za ispunjenje ovog cilja sam ja bio poslan ovom svijetu. Zato slijedite taj cilj, ali uvjek s blagošću, lijepim vladanjem i sa molitvama.“ (Oporuka, str. 8-9) Ovaj zadatk – da okupi ljude na jednoj religiji i utemelji Božije Jedinstavo i utemelji kraljevstvo Časnog Kur’ana, dovodeći one pobožne prirode pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. – široka je i ogromna misija koju je Obećani Mesija a.s. proveo i onda time zadužio svoj Džemat. Ovaj zadat ne može biti proveden bez unošenja pobožnih promjena u sebi, bez žrtve i dova.  Samo će nas ovi aspekti omogućiti da se osvjedočimo u napredak koji je Allah odredio za ovaj Džemat. Zaista, Džemat nastoji da slijedi ove principe. InšaAllah mi ćemo uvijek doživljavati uspjeh ako budemo privučeni dovama. Kad god je izdan apel Džematu, Allahovom milošću, on je uvijek odgovorio žudno i nadmašujući u dovama i žrtvama. Nedavno je Huzur skrenuo pažnju na dobrovoljni post i dove. Pisma koja on prima pokazuju da su ljudi sa željom zauzeti u ovome. Nisu samo Ahmadi muslimani Pakistanskog porijekla zauzeti u dovama, nego zapravo i Afrikanci, Evropljani, Amerikanci i drugi koji nisu Pakistanskog porijakla i čine dove za svoju Pakistansku braću i svi drugi Ahmadi muslimani koji su u teškoćama bilo gdje u svijetu. Kad je tražio finanasijko davanje, žrtve koje su pokazali su začuđujuće (izvanredne). Ovih dana je objavljivanje knjiga i druge literature neophodno za prenošenje poruke; onda je tu organizacija misionara, izgradna džamija i misionarskih kuća i drugih medijskih sredstava u ovo doba elektronskih sredstava komunikacije. Sve ovo zahtijeva finansijsko davanje. MTA je ogromno sredstvo prenošenja poruke i trenutno koristi četiri različita satelita koji ne ostavljaju ni jedan dio svijeta gdje ova poruka ne stiže. Ova poruka se prenesi na sedam ili osam glavnih jezika svijeta. Za ove zadatke je potrebno finansijko davanje i doprinosi Džemata su bolji nego ikada. Uz to je Huzur najavio početak nove Tahrike džadid godine danas. U vrijeme kad je Hazreti Musleh Maud r.a. je uveo Tahrik e džedid program neki su se digli da ponište  poruku Obećanog Meisje a.s. sa svijeta. Međutim, kad je Tahrik e džedid započet, odgovor Džemata bio je silan i mi smo danas predstavljeni u 200 zemalja svijeta i kroz MTA je u svijetu izvedena duhovna revolucija. Džemat čini žrtve pod nadzorom  Halife da ispuni cilj i svrhu Obećanog Mesije a.s. Da samo muslimani, koji tvrde da vole Časnog Poslanika s.a.v.s. razumiju ovo i povežu se sa onim ko je određen od Boga i ponude svoje služenje. Onda bi se osvjedočili kako je njhov izgubljeni ugled ponovo vraćen i kako ih velike moći poštuju i iskazuju im počast. Nikakav nesretni  crtač karikatura ili urednik magazina ili bilo ko drugi ne bi se usudio da izrazi bilo šta uvredljivo o Časnom Poslaniku s.a.v.s. Nedavno je još jedan podli magazin u Francuskoj počinio uvredu koja nas je zaboljela. Huzur je ztražio od Džemata u Francuskoj da protestvuju protiv ovoga legalnim sredstvima i učine da ljudi razumiju i upozore ih da ovakve uvrede mogu voditi Božijoj kazni. Svijet svakako ide ka uništenju.  Na nekim mjestima su se pojavile prirodne nesreće a na drugim mjestima raste finansijsko uništenje. Razlog za ovo je taj što su ljudi zaboravili Boga i uvredljivi su o Božijim dragim ljudima. Oni prkose Božijem osjećaju časti. Svijet treba biti upozoren da se boje Boga. Ahmadi muslimani rade ovaj posao. Kad bi ostali muslimani ovo razumjeli, oni bi ne samo ukrasili svoj svijet, oni bi, na koncu, također bili primaoci Božijih blagosolova. U vrijeme kad je grupa muslimana iznosila bahate tvrdnje da ponište Ahmadijat, hazreti Musleh Maud r.a. je započeoTahrik e džedid program da širi Ahmadijat, istinski islam u cijelom svijetu i odgovor Džemata na ovo bio je izvanredan. Mi smo danas svjedoci plodova Tahrik e džedid programa svuda širom svijeta i plodova Ahmadijata. Osim obavezne članarine, također su napravljene izvanredne žrtve u Tahrik e džedid članarini u vrijeme kad je svijet upleten u finansijske krize. Žrtve Ahmadi muslimana ispunjvaju srce Božijim hvalama. Usput je Huzur rekao da niko ne govori gdje će ova finansijska kriza odvesti i kako će snažna postati. Dok nema potrebe za paniku, Ahmadi muslimani sigurno trebaju cijelo vrijeme čuvati u kući zalihu suhe hrane za nekoliko dana kao mjeru predostrožnosti. Huzur je objasnio da su nerazvijene zemlje navikle na ovakve situacije i prave jednu opskrbu ili drugu, ali da ovdje (na Zapadu) ljudi ne znaju šta ovakve krize povlače i donose sa sobom. Zadnja kriza s kojom su se oni suočili je bila u Drugom svjetskom ratu i njihova nova generacija nema pojma šta se može dogoditi. Huzur je rekao da, dok poduzimamo mjere predostrožnosti zalihom neke hrane, trebamo također moliti Allaha da svijet ospsobi da prepoznaju svog Stvaraoca i bude spašen od kazne. Huzur je objasnio neke događaje finansijskog davanja Džemata. Naš misionar sa Obale slonovače piše da je neko dao zavjet bai’ata u 2009. godini i odmah počeo davati članarinu po propisanoj stopi. Jedan dan je navodio blagoslove takvog davanja kad je neka osoba koja je ranije dala zavjet bai’ata, u 2004., također odlučio da poveća svoju članarinu. On još nije uplatio svoj iznos članarine kad je vidio da se njegov prihod jako uvećao. Otišao je da vidi misionara i udvostručio iznos članarine koju je ranije bio uvećao i počeo s plaćanjem. Misionar iz Guinea Conakry piše kako je neki mlad čovjek došao u Džemat nakon što mu je dugi period vremena prenošena poruka. On je bio arhitekta inženjer i radio je u građevinskom preduzeću na izvanrednoj plaći. Na njegovo pitanje obaviješten je o značaju članarine ‘oporuke’, osnovne članarine i članarine đelsa salane jer su ove članarine utvrđene u toku života Obećanog Mesije a.s. On se odmah složio da plaća članarinu ‘oporuke’ ali mu je objašnjeno da se prvo pridruži ovom programu. On se pridružio programu ‘oporuke’ i odmah počeo s plaćanjem jedne desetine svog prihoda. Također je učestvovao u drugim finansijskim davanjima. Poslije kratkog vremena počeo je svoj privatni posao i sada je vlasnik kompanije i također dobro poznat u cijeloj zemlji po svojoj iskrenosti. On otvoreno izražava svakome da je sve ovo kroz blagoslove pridruživanja Džematu Obećanog Mesije a.s. i programu ‘oporuke’. Misionar sahib iz Gane piše kako mu je pisao neki Ahmadi kako se dogodilo da  bude u daleo zabačenoj oblasti gdje je obavio namaz na otvorenom pod vrelim suncem i mislio je kako tamo treba biti izgrađena džamija u toj oblasti. On je ovo izvršio i džamija koju je izgradio prima 300 klanjača. Trenutno su minareti džamije u gradnji.  Vrlo je teško urediti za prijevoz građevinskog materijala za gradnju džamije u udaljenim oblastima ali ovaj iskreni Ahmadi musliman organizuje to uspješno i po velikoj cijeni. Predsjenica đenske leđna organizacije na Obali slonovače piše kako je prilikom proslave 50 godina džemata na Obali slonovače izdan apel za gradnju džamije. Mnogi članovi Leđna organizacije su obećale  stotinu hiljada lokalne valute i sekretar Tahrik e džedid programa, koja je vrlo iskren član, čak je dala puni iznos. Huzur je rekao da je ovo ogroman iznos za jednu Afričku zemlju. Amir sahib iz Burkina Faso piše da je nakon što je čuo govor misionara neki čovjek odlučio da će, iako je siromašan, povećati svoju mjesečnu članarinu na hiljadu lokalne valute. Slijedila je kišna sezona i premda su ljudi time bili ometeni, njegova sjetva je vrlo dobro rasla. Njegova vjera u plaćanje članarine također je porasla i on je obećao da će uvećati i Tahrik e džedid članarinu. Njegova ljetina je donijela izvanredan urod i on je udvostručio svoj Tahrik e džedid doprinos. Amir sahib iz Burkina Faso piše kako je neka starija osoba jedini Ahmadi u svojoj porodici. Nije bio vrlo redovan u namazu zbog starih godina i mnogih bolesti i bio je tužan zbog toga. Ove godine je, poslije davanja zavjeta bai’ata platio za članarinu 70.000 u lokalnoj valuti. Čim je dao ovaj doprinos, njegovo stanje zbog dugogodišnje bolesti se popravilo i on je ne samo počeo redovno klanjati namaz nego čak klanja tahadžud namaz. On vjeruje da je sve ovo s blagoslovom finanasijskog davanja. Amir sahib iz Australije piše da je poslije početka Tahrik e džedid godine u novembru 2010. u svjetlu Huzurove naredbe od svih lokalnih ogranaka traženo da povećaju svoje Tahrik e džedid doprinose. Grad Melburne je obećao da će udvostručiti svoj doprinos. Radili su vrlo vrijedno i s Božijom milošću uvećali svoj Tahrik e džedid za 164% dok uvećanje od Canberra iznosi 75%. Tahrik e džedid inspektor iz Indije izvještava da je u toku obilaska Tamil Nadu bio održan sastanak o odgoju na kojem je dato obavještenje o Tahrik e džedid programu. Poslije sastanka uzeta su obećanja za narednu godinu. Jedna osoba je obećala platiti 20.000. Druga osoba je obećala platiti 100.000. U to vrijeme on je sa sobom imao dvije male djevojčice koje su vakf nau. Čim je došao kući, nazvao je i rekao da njegove kćeri misle da njegovo obećanje nije dovoljno i zato je tražio da bude primljeno njegovo obećanje na 150.000. Također u Indiji, kad je naš predstavnik Tahrik e džedid obilazio Kašmir sreo se sa starijom osobom koji je sastavljao kraj s krajem na vladinoj penziji. Njegovo liječenje je koštalo više nego što je iznosila penzija i zato se smatralo neprikladnim da se njegov doprinos poveća. Međutim, on je pitao za svrhu ove posjete predstavnika Tahrik e džedid i kad je saznao da je predloženi porast bio u svjetlu Huzurove naredbe rekao je da dokle god živi držat će se Huzurovog poziva. On je ne samo povećao svoj doprinos u skladu sa Huzurovom naredbom nego je također platio polovinu iznosa. Pomoćni Vakilul Maal u Pakistanu piše da je jedan Ahmadi iz Sinda zavjetovao da će platiti 50.000 iako je situacija u Sindu teška zbog obilnih kiša. Vakilul Maal sahib mu je rekao da je on imućna osoba i da, iako je obilna kiša uticala na sjetvu, njegov zavjet treba biti viši. On je povećao svoje obećanje na 500.000 i platio je u ogotovini. Nekoliko dana kasnije on je nazvao telefonom i rekao da mu je Vakilul Mal sahib došao kao predstavnik Halife vremena i da njegov zavjet bai’ata zahtijeva da njegov doprinos treba biti veći i zato se zavjetovao na milion. Kasnije je njegova žena željela da svoj nakit dadne kao donaciju za Tahrik e džedid. On je nazvao da kaže da je ona insistirala da nakit bude predan iste večeri premda joj je on rekao da situacija nije bezbjedna i da će nakit odnijeti ujutro ali ona je insistirala da to bude urađeno odmah. Huzur je rekao da svako davanje postiže primanje u Božijim očima kad osoba ima dobru namjeru. Zbog date situacije okolo, ne treba da postajemo emotivni na ovaj način i trebamo biti pažljivi. Božija je milost da je sve ostalo dobro ali ne trebamo sebe nepotrebno stavljati u opasnu situaciju. Naš misionar iz Kahahstana piše kako je jedan novi Ahmadi musliman dao komad zemlje kao donaciju za glavnu džamiju i misionarsku kuću. Također je kupio zgradu za Džemat. On je još u jednom gradu kupio komad zemlje za džamiju. Njegovo davanje je bilo ravno 495.000 dolara. Sekretar Tahrik e džedid Njemačke izvještava kako je neka žena dala 1000 eura za Tahrik e džedid – novac koji je čuvala da kupi nakit. Mnoge žene iz Leđna ženske organizacije u Njemačkoj dale su svoj nakit u Tahrik e džedid fondove. On također izvještava da mu je na jednom od obilazaka neko dao komad papira s porukom da obećava dati 20.000 eura za Tahrik e džedid ali želi da ostane anoniman. Rekao je da je ovo naveo na drugom mjestu koje je posjetio. Tamo mu je također jedna osoba dala ceduljicu s porukom da anonimno želi dati donaciju od 21.000 eura za Tahrik e džedid. Huzur je rekao da je ovo samo nekoliko događaja od mnogih i možda nisu događaji koji izuzetno nadahnjuju vjerom jer ih je Huzur odabrao slučajno a ne u nekom redu. Zatim je Huzur najavio početak 78. godine Tahrik e džedid programa. Prema izvještajima koje je primio do sada je ukupni doprinos u svijetu za prošlu godinu 6,631,000.00 funti. Ti je uvećanje za 1,162,000.00 funti u odnosu na doprinose godinu ranije i ovo je najveći godišnji porast ikada postignut.  Broj davaoca doprinosa je također porastao prošle godine kao i nivo doprinosa uprkos pogoršanja finansijske situacije, pogotovu u Evropi. Baš kao što finansijska kriza nije uticala na Tahrik e džedid doprinose, da Allah dadne da ove krize ne budu prepreka u našim drugim planovima. Uprkos teške finansijske situacije u Pakistanu, džemat tamo je zadržao svoje prvo mjesto u Tharik e džedid doprinosima. USA dolazi druga, Njemačka treća i VB četvrta. Prošle godine je VB bila na drugom mjestu ali je Njemačka radila vrlo vrijedno prošle godine. Kanada je zauzela peto mjesto, Indija šesto, Indonezija sedmo, Australija osmo, jedan Arapska zemlja koju Huzur nije želio imenovati deveto a Švicarska deseto. U doprinosima po glavi, osim ove Arapske zemlje, značajna je bila USA sa 118 $ po osobi, slijedi je Švicarska. Božijom milošću 109.000 novih davalaca doprinosa se pridružilo ovom programu prošle godine. Huzur je rekao da ovaj broj još može biti popravljen. Huzur je tražio od Afričkih zemalja da se poprave u ovom odjeljenju i da je Nigerija zemlja koja je napravila značajan popravak. Među Afričkim zemljama prva tri mjesta zauzimaju Gana, Mauricius i Nigerija. Gambija i Burkina Faso su također uložili dobar trud. U Pakistanu prva tri mjesta su otišla u Lahore, Rabvu i Karači. U SAD su slijedeći džemati na vrhu lige: LA Inland Empire, Detroit, Silicon Valley, Čikago west, Harrisburg, Dalas, LA west, Boston, Silver Spring i Potomac. U VB deset džemata na vrhu su: Fazl džamija, New Morden,  Worcester park, Cheam, Scunthorpe, Džamija zapad, West Hill, Baitul Futuh, Rayenes Park i Manchester South. Među oblastima u VB prve tri su: London, North East i Midlands. Od malih ogranaka prva mjesta su zauzeli: Bromley, Lewisham, Leamington Spa, Wolverhampton i Spen Valey. U Kanadi su prvi džemati: Edmanton, Vaugham West, Peace Village Weast, Surrey East i Saskatoon. Indija je na šestom mjestu ali Huzur je rekao da je ovo mjesto gdje se nalazi Kadian i gdje je došao Obećani Mesija a.s., tako da je Huzur spomenuo prvih nekoliko oblasti: Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradeš, Jammu Kašmir, Bengal, Karnataka, Orissa, Punjab, Uttar Pradeš i Delhi. Po gradovima slijedeći su među prvima: Kerala, Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kannur Town, Kadian, Chennai i Delhi. Huzur je rekao da je porast u Tahrik e džedid doprinosima izvanredan. Ovaj fond pripada centru i pojedinačne zemlje nemaju udjela u tome. Time su zadovoljeni troškovi nerazvijenih zemaljan kao i troškovi koji pripadaju centru. Međutim,  zbog izvanrednog porasta Huzur je dobrodušno dao dio zemljama koje su dale najveće doprinose. USA je napravila porast od 188,00 $ i Huzur im je dao 100,000 $. Njemačka je imala povećanje više od 300.000 i dato joj je 150.000. Huzur je rekao da su ovi fondovi za gradnju džamija u USA i Njemačkoj. Porast u VB je također značajan i prema tome joj je dato 50.000 funti za gradnju džamija, pošto je sada i VB usredsređena na izgradnju džamija. Huzur je završio dovom da Allah blagoslovi ovaj i svaki drugi put i da nas osposobi da u budućnosti pravimo još veće žrtve. Huzur je najavio da će poslije džume klanjati dženazu u odsustvu za Masood Ahmada Khana Dehelvi sahiba, koji je umro 3. novembra i imao je 91 godinu. Njegov otac i djed bili su ashabi Obećanog Mesije a.s. Dehelvi sahib je posvetio svoj život za služenje islamu 1944. godine i hazreti Halifatul Mesih II r.a. ga je odredio za pomoćnika urednika novina Al Fazl. On je također radio kao urednik. Ostao je vezan uz ove novine 43 godine. Bio je pobožan i jednostavan čovjek i redovno je prisustvovao đelsi u Njeačkoj. U toku Huzurove nedavne posjete Huzur je prekinuo svoju tradiciju da se ne sreće s ljudima u džamiji i sreo se  snjim poslije džume namaza. Ovo je bio njegov zadnji susret s Huzurom. Da Allah uzdigne njegov položaj u Džennetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp