U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljena godina Ahmadija muslimanske zajednice

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj današnjoj hutbi petkom, posljednjeg dana godine po Gregorianskom kalendaru, govorio o svom duhovnom gledanju na prošlu godinu. Huzur je rekao da je 2010. godina započela petkom i da se završava petkom – danom koji u islamu ima ogromne blagoslove, i tako da je značaj inače beznačajnom predmetu posljednjeg dana u godini. Naši klevetnici možda pitaju i pitali su kako je za nas ova godina imala blagoslovljen aspekt, budući da smo izgubili skoro stotinu života u toku ove godine, koja je iza sebe ostavila mnoge ožalošćene porodice. Nekoliko ljudi izvan Zajednice izrazili su saosjećanje o ovoj stvari ali postoji znatan broj koji nastavljaju da ne samo koriste grub jezik u vezi s našim šehidima nego nam također prijete. Izgleda da ovi ljudi nisu svjesni kako Allah prema njima postupa i izgleda da nisu izvukli pouku. Njihovo stanje je ovako opisano u Časnom Kur’anu:

“Nego su njihova srca bila tvrda i šejtan im je prikazao lijepim ono što su radili.” (6:44)

Huzur je rekao da su porodice naših šehida izrazile svoje emocije Allahu na način da je to promijenilo njihov tok razmišljanja. Iz raznih zemalja su delegacije otišle u posjetu porodicama šehida i uvidjeli su da su njihovi susreti s ovim porodicama uvećali njihovu vjeru. Vehab Adem sahib i Tahir Hamand sahib iz Gane išli su da se sretnu s ovim porodicama i po povratku su se sreli sa Huzurom. Oni su rekli Huzuru da je susret s ovim porodicama uvećao njihovu vjeru; kad su ih oni tješili, pružena im je utjeha zauzvrat i kad su bili savladani emocijama i zaplakali, ove porodice su im rekle da osjećaju da su ih ovi šehidi ostavili sa medaljama časti.

Huzur je naveo događaj jednog studenta koji je bio ranjen prilikom napada u Lahoru i sada je u VB radi daljeg obrazovanja. On je rekao Huzuru da je nazvao svoju majku kad je bio ranjen u džamiji i rekao joj da je bio pogođen dva puta i da krvari. Ona mu je rekla da ga je povjerila Allahu i ako ubistvo bude njegova sudbina treba dati svoj život hrabro, da ne pokazuje nikakav kukavičluk. Allah je zaštitio ovog mladića i operacijom su mu odstranili metke iz tijela. Međutim, kad postoje takve majke i takve porodice, onda gubitak života nije znak Allahovog nezadovoljstva. Jedini je Allah taj koji daje mir ljudima.

Mi smo ljudi koji nikad ne napuštaju Allaha iz straha od neprijatelja. Mi ne pokazujemo neiskrenost prema Allahu iz straha, siromaštva ili žrtvovanja imetka. Umjesto toga mi kažemo:

“Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo.” (2:157)

i nastojimo da steknemo što više Allahove ljubavi. Mnogi pišu Huzuru i kažu da su među onima koji:

“…i među njima je i onaj koji još čeka, i oni nikakao nisu promijenili (svoje ponašanje);” (33:24)

Huzur je rekao da je ovim negiran prigovor naših klevetnika o tome kako da je ova godina bila blagoslovljena za nas.

Ove godine je bio ogroman Allahov blagoslov u upućivanju poruke Ahmadijata drugima, pogotovu u zapadnim zemljama. Za ovo su korišteni razni mediji i Zajednica je predstavljena drugima, i poruka islama im je upućena na besprimjernom nivou. Ovo je bio rezultat vrhunskog stepena žrtvovanja i tako uključio šehide među one o kojima je rečeno:

“Ne smatrajte mrtvima one koji su ubijeni na Allahovom putu. Ne, živi su, (i) za njih je osigurana opskrba kod Gospodara njihovoga… ” (3:170)

Huzur je objasnio da leksikon također označava da arapska riječ ‘amvota’ (ubijen/mrtav), upotrijebljena u ovom ajetu, znači oni čija krv nije uzalud prilivena i oni koji iza sebe ostavljaju ljude koji slijede njihov uzor. Meleci obavještavaju ove šehide o uspjehu koji je njihova žrtva proizvela i ovo ih raduje:

“… radosni zbog onog što im je Allah dao od Svoje blagodati; i radujući se zbog onih iza njih koji im se još nisu pridružili, što nad njima neće biti straha, i što neće tugovati.” (3:171)

Prema tome, žrtve šehida su povod uvećanja vjere. Mnoge porodice pišu Huzuru da su se u snu sreli sa svojim ubijenim bližnjim koji im je rekao da su oni vrlo sretni i da im je pokazan izvanredan tretman. Kad mi vjerujemo da je ovo istina i uvjereni smo da im Allah daje poseban blagoslov, naše vjerovanje u radosnu vijest o uspjehu onih koji su ostali iza također treba da poraste. S ciljem da steknemo višu i brzu dobrotvornost iz Allahovog obećanja mi se trebamo okrenuti Njemu i povezati se s Njim više nego ikada. Mi navodimo posebne odlike šehida, odatle se trebamo zmisliti nad svojim vlastitim djelima. Ove godine, blagoslovljenom danu petka dat je neobičan značaj budući da je godina započela petkom i završava se petkom. Kao rezultat toga, ova godina je imala 53 petka.

Prema hadisu u toku petka dođe jedan trenutak za vrijeme klanjanja dzume koji ima poseban stepen primanja dove. Huzur je rekao da se nada da smo prema svojim mogućnostima nastojali da petke potrošimo u ibadetu. Šehidi Lahora i oni iz Mardana dali su svoje živote dok su bili okupirani u ibadetu tokom petka. Zasigurno će im njihove dove zaraditi najbolje blagoslove u Džennetu kao i napredak za one koje su ostavili iza i za Zajednicu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Petak je poglavica svih dana i Allah ga smatra najvećim danom. To je dan kad je Adem a.s. bio stvoren, tog dana Allah ga je spustio na Zemlju i tog dana je umro. Tokom ovog dana ima sahat kad bude poklonjeno sve što smo tražili osim onog što je haram (zabranjeno). Tog dana bit će Sudnji dan.’ Huzur je objasnio da, dok petak posjeduje sredstva odlaska u Džennet, on je također povezan sa izbacivanjem iz Dženneta zbog šejtanske prevare. Mi smo prihvatili Adema ovog doba, jer je Allah također nazvao Obećanog Mesiju a.s. Ademom.

On je Adem kroz kojeg će na Zemlji biti utemeljen Džennet, što znači da će biti stvoreni sljedbenici učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. Oni će biti čvrsti na visokim stepenima žrtvovanja i činit će dobra djela, i sticanje Allahovog zadovoljstvo će biti njihovo stajalište. Huzur je objasnio da, ako hoćemo da dobijemo dobrotvornost Allahovog obećanja koje je dao Imamu ovog doba, trebamo činiti dobra djela koja će nas dovesti bliže Allahu. Od nas se traži da, prema svojim mogućnostima, stavimo u praksu svaku Allahovu naredbu, od najmanje do najviše. I bit ćemo dio radosne vijesti koju Allah jasno pokazuje onima koji čine žrtve. Allah kaže:

“Zaista, one koji vjeruju i čine dobra djela čeka nagrada neprekidna.” (41:9)

Huzur je rekao da su poslije vjerovanja neophodna dobra djela. Allah je ovako proglasio značaj dobrih djela:

“I podaj radosne vijesti onima koji vjeruju i čine dobra djela, da su za njih bašče kroz koje rijeke teku. Kad god im odatle bude dato neko voće kao opskrba, oni će reći: ‘Ovo je ono što nam je i  prije bilo dato.’’ A bit će im davano samo slično tome. I u njima će za njih biti čisti parovi i u njima će oni zauvijek boraviti.” (2:26)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da je vjerovanje bez dobrih djela beskorisno (uzaludno). Ako želimo beskonačnu nagradu od Allaha i primanje dova, moramo činiti dobra djela. Allahove radosne vijesti su za one koji čine dobra djela.

Huzur je rekao da trebamo činiti dove da Allah dadne da svoje živote potrošimo na način koji nas čini zaslužnim članovima Zajednice Obećanog Mesije a.s., i da svaki naš postupak bude da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Večeras se opraštamo od ove godine i dočekujemo narednu sa dovama Allahu da nam dadne posebnu sposobnost da uklonimo svoje slabosti koje nas sprečavaju da činimo dobra djela – da budemo u stanju da ih činimo u novoj godini.

Trebamo navodnjavati i hraniti sjeme vjerovanja s dobrim djelima. Dok nam je drago da je dio Zajednice dao ogromne žrtve, tužno je da Huzur također prima pisma prigovora od ljudi izvan Zajednice o Ahmadi muslimanima upletenim u prevaru u poslovnim stvarima. Ovo je poniženje za Zajednicu i verbalna tvrdnja o vjerovanju od takve osobe ne koristi Zajednici. Huzur je također spomenuo one koji nemaju obzira (poštovanja) prema bližnjima i rekao da ‘dobra djela’ također uključuju ispunjavanje uzajamnih prava. Svaki od nas treba razmisliti i sebe preispitati koliko smo pogrešaka uklonili prošle godine, kakvu su revolucionarnu promjenu napravili u nama oni koji su dali ogromne žrtve? Ovo je bila godina blagoslova no, ako mi ostanemo uključeni u ovosvjetskim stvarima budemo, zakidali prava drugih, štetili drugima i verbalno vrijeđali druge, navući ćemo Allahovo nezadovoljstvo. Mi riječima tvrdimo da pamtimo žrtve šehida no, ako ih ne učinimo uzorom koji ćemo slijediti da steknemo Allahovo zadovoljstvo mi onda nismo radili tako da im dadnemo utjehu. Ako su klevetnici uradili sve što su mogli mi svoje vjerovanje trebamo ukrasiti dobrim djelima na način kako zlato bude očišćeno i dobije sjaj nakon što prođe kroz vatru. Zato su sretni oni od nas koji su ovu godinu potrošili hraneći svoje vjerovanje dobrim djelima. Da ih Allah osposobi više nego ikada da svoju vezu sa Allahom učine jačom i da oni koji nisu mogli obratiti pažnju na svoju reformu čine dove za ovo tokom namaza petkom i noćas, tražeći pomoć od Allaha, i da nastoje i čine dobra djela i da u Novoj godini uvijek imaju u vidu reformu. Da Allah učini da svi budemo u stanju da svoje postupke oblikujemo tako da steknu Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da će noćas svijet biti zauzet u plesu, uzimanju alkohola i uzbuđenju, pogotovu u zapadnom svijetu, no, mi treba da dadnemo obećanje u prisustvu Allaha da ćemo u Novoj godini čuvati svoje emocije u pokornosti Allahovim naredbama, da ćemo unaprijedit vjerovanje i nastojati da uobličimo svaki svoj postupak u skladu sa Allahovim naredbama. Da nas Allah osposobi da tako činimo.

Huzur je zaželio sretnu Novu godinu svima pojedinačno kao i zajednički. Navodeći neke blagoslove ove godine, rekao je kako kroz rad obavljen od strane ruskog odjeljenja na MTA on sada prima stotine pisama iz Rusije. Allah je objavio Obećanom Mesiji a.s. i on je u skladu s tim rekao: ‘Ja vidim svoju Zajednicu u Rusiji da ih je u tolikom broju kao zrna pijeska.’ (Tadhkirah str. 964). Huzur je molio Allaha da im nastavi upućivati poruku i ispuni ovu objavu. Također je spomenuo nešto što je želio reći u toku đelse u Kadianu. Naša veb stranica www.alislam.org je dalje obogaćena. Dostupna je mogućnost traženja riječi za sve knjige Obećanog Mesije a.s. Ovo je bio težak zadatak kojeg je obavio tim mladih ljudi. Oni su: Noman Ahmad iz Lahora, Mubarak Ahmad iz Karačija. Obojica su vakf-e-nau. Dodatni tim je iz Indije, i zato je Huzur želio spomenuti imena u svom govoru na đelsi u Kadianu. Oni su: Fazalur Rahman iz Čenaja, Magsood Ahmad, Šahid Pervaiz, Abdul Salam, Ajša Magsood i Altaf Ahmad, svi iz Bangalora. Riaz Ahmad iz Mangalona. Khurram Naseer iz Pakistana i Kaleem ud din Šeik iz Čenaja. Oni su obavili ogroman posao, da ih Allah nagradi i da svijet ima koristi iz ovoga sredstva koje su oni napravili.

Zatim je Huzur rekao da je saznao kako je neko napravio facebook stranicu na njegovo ime i da Huzur uopće ništa nije znao o tome, niti je pogledao na to. Zapravo je Huzur rekao da je ranije alarmirao Zajednicu o upotrebi facebook stranice. Rekao je da ne zna da li je ovo započeo neki klevetnik ili neka dobronamjerna osoba, ali u svakom slučaju učinjeni su napori da se to zatvori i bit će zatvoreno jer ima više štete a samo malo koristi. Huzur je rekao da također kaže ljudima pojedinačno da budu pažljivi o facebook stranici jer može imati mnoge loše posljedice, da pogotovu djevojke trebaju biti vrlo pažljive. Huzur je želio da najavi da ovo iskazivanje treba izbjegavati i da ne trebaju ostavljati svoje komentare tamo, i da se niko ne treba tome pridruživati. Ako se ubuduće pojavi situacija gdje Zajednica želi da se pridruži nečemu kao što je facebook, to će biti urađeno na službenom nivou i na bezbjedan način gdje neće svi i svaki moći imati pristupa i samo će biti u interesu Zajednice. Huzur kaže da mu je rečeno da svako može imati pristupa ovoj stranici i naši klevetnici su također ostavili komentare. Ovo je nemoralno, čak i ako je urađeno s dobrom namjerom – započeti nešto u nečije ime bez obavještavanja te osobe. Zato, ko god je ovo uradio, ako je i s dobrom namjerom, treba to odmah zatvoriti i učiniti istighfar. Ako je to urađeno sa smutnjom onda će Allah Sam postupati s tim. Da nas Allah zaštiti od svakog zla i da nas i dalje čuva na putu napretka.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp