U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Štetne novotarije u religiji

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o štetnim novotarijama u religiji i započeo izlaganje učenjem slijedećeg ajeta Kur’ana:

“Allah, doista, neće oprostiti da mu se drugi ravnim smatraju; a sve osim toga On će oprostiti kome On hoće. A ko god smatra druge Allahu ravnim, zaista je počinio veliki grijeh.” (4:49)

Huzur je rekao da skupa sa mnogim koristima modernih novotarija gubitak ljudskosti poprima mnoga zajednička zla. Nevaljalost privlači i vodi čovjeka da sa žestinom to posvoji, dok zaboravlja tradicije i vjerovanja. Neki Ahmadi muslimani, koji ove stvari smatraju nevažnim, također postaju naklonjeni na ovaj način, što dovodi do vrlo loših posljedica.

Pored zala koja nezamjetno (jedva primjetljivo) preuzimaju, jedno je veliki grijeh a to je širk (pripisivanje partnera sa Allahom). Čak nagovještaj širka je Allahu neprihvatljiv. Musliman koji tvrdi da je čvrst na Božijem Jedinstvu treba da razumije profinjenost koncepta Božijeg Jedinstva i profinjenost širka i da bude izuzetno pažljiv u ovom svijetu brzog razvoja. Pogotovu Ahmadi muslimani koji su prihvatili Imama doba, čijeg zavjeta je prvi uvjet: ‘Onaj koji pristupa će čvrsto obećati da će se uzdržati od širka do dana svoje smrti.’ Odatle je to je prvo obećanje ulaska u Ahmadijat – istinski islam. Može se reći da muslimani već verbalno priznaju Božije Jedinstvo izgovaranjem Kelimei šehadeta. Međutim, tu je također potreba da se oni drugih religija dovedu istinskom islamu, i dakle prvom uvjetu bai’ata. Kelimei šehadet krajnje snažno negira širk, a ipak vidimo da se među muslimanima ne vodi dužna briga o skrivenom širku. Ovaj prvi uvjet bai’ata zato nije ogroman uvjet za muslimane da dođu u Ahmadijat. No, kad razmislimo uviđamo da mnogi među muslimanima u praksi pokazuju skriveni širk. Neki to rade padajući na sedždu pred grobovima pirova, drugi to čine stavljanjem ponuda (darova, žrtava) na mezarove a neki upućujući dove mezarovima.

Često se čuje da žene kažu da su od Boga tražile da dobiju sina ali im se nije rodio, no kad su tražile od Data (Hazreti Data Ganj Buksh, evlija 11. stoljeća) na njegovom grobu, rodio im se sin. žene često imaju slabu vjeru. Općenito govoreći manja je težnja među muslimanima prema obožavanju Boga; iz ovog razloga pogotovu žene ali i muškarci pokazuju slabost u vjeri. Oni stiču veću vjeru u Hazreti Data Ganj Bukša nego u Boga, za njih pet dnevnih namazai zgleda teretno. Pošto se ova praksa nastavlja s jedne generacije na drugu, vjera u Boga nastavlja da slabi.

Prizor tako štetnih novotarija među muslimanima daje smjelost hindusima da pišu poemu slikovito opisujući da ako hindu obožavaju idole muslimani padaju na sedždu pred mezarovima. Oni su otišli još dalje i podižu užasne optužbe da se, Bože sačuvaj, Časni Poslanik s.a.v.s. smatra bogom. Ne postoji veći pobornik Božijeg Jedinstva od Časnog Poslanika s.a.v.s., niko sa boljim učenjem o Božijem Jedinstvu, ili boljoj pronicljivosti i shvatanju Božijeg Jedinstva, i niko ko je u svom životu bolje proveo Božije Jedinstvo od njega. Samo ona osoba može razumjeti stvarnost Božijeg Jedinstva koja daje prednost Bogu iznad svega drugog i, ko je drugi osim Časnog Poslanika s.a.v.s. ovo stavio u praksu? Čak prije dolaska njegovog poslanstva, on je u osamljenosti trošio duge sate u obožavanju Jednog Boga. Huzur je pročitao dovu Časnog Poslanika s.a.v.s. koja opisuje ovaj predmet:

“O Allahu, podari mi Svoju ljubav i ljubav onog od čije ćeš mi ljubavi Ti dati korist. O Allahu, učini da stvari koje volim, koje si mi Ti podario, budu izvor snage za mene, izvor uvećanja u Tvojoj ljubavi, izvor napredovanja vjere. I podari mi stvari koje Ti više voliš zauzvrat za stvari koje ja volim i njih čuvaj dalje od mene.”

Dakle, ako je on bilo šta tražio od Allaha, to je bilo ono s čim je Allah bio zadovoljan.

Huzur je rekao da razlog koji iznose ljudi koji posjećuju pirove je da su ovi ljudi bili dragi Allahu. Časni Poslanik s.a.v.s je bio tako precizan o duhovnoj obuci svojih ashaba da je govorio da je čak najmanje licemjerstvo širk. On je rekao: ‘Izbjegavajte širk on je teže zamjetljiv od otiska (u mehkom tlu).’ Ashabi su pitali kako će ga izbjeći. On im je u odgovoru rekao da uče ovu dovu: ‘O Allahu, mi smo došli u Tvoje utočište od svjesnog pripisivanja partnera s Tobom. I mi tražimo Tvoj oprost da to ne činimo svjesno.’ Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. uvijek sebe opisivao samo kao čovjeka, i uz to kao poniznog čovjeka. Zato, dok hindu pjesnik nije u pravu u govoru da je, Bože sačuvaj, Poslaniku dat božanski položaj, on je u pravu u svom iznošenju da su muslimani opasno umanjili položaj Boga. Zato je to uzrok za zabrinutost među muslimanima da je protiv njih napravljena optužba za činjenje širka. Obični muslimani ne mogu ukloniti ovu optužbu ali Ahmadi muslimani su obavezani da naprave promjene u svom stanju i praksi tako da odražavaju Božije Jedinstvo. Recite svijetu da se dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. dogodio da utemelji Božije Jedinstvo; no, pošto se stanje muslimana izopačilo zato sada Božije Jedinstvo može samo biti slavljeno pridruživanjem Zajednici Obećanog Mesije a.s. koji je Poslanikov istinski i revni štovalac.

Obećani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Oporuka’ napisao: ‘Svemogući Allah želi da privuče Božijem Jedinstvu sve one koji žive u raznim nastambama svijeta, bilo u Evropi ili Aziji, i koji imaju kreposnu prirodu, i ujedini Svoje robove pod jednom vjerom. Zaista je ovo svrha za koju sam ja bio poslan svijetu. Vi zato, također, treba da težite ovom cilju, ali sa ljubaznošću, moralnim poštenjem i svesrdnim dovama.’ (‘Oporuka’, str. 8-9). Huzur je rekao da je obaveza ahmadi muslimana da u razumijevanju ove poruke postanu pomagači Imama ovog doba i nastoje da utemelje Božije Jedinstvo sa svakom svojom riječi i djelom.

Kad određene štetne novotarije prevladaju one osobu udaljavaju od istinskog učenja i slabe religiju. Sve starije religije su izgubile svoj izvorni položaj zbog novih štetnih novotarija koje su u njih bile uvedene i niko nije došao da te novotarije ukloni. Zaista, niko nije ni bio predviđen da dođe zato što je islam trebao biti zadnja, trajna religija na Zemlji i trebao se dogoditi dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. Sada su neke štetne novotarije prodrle u islam i neke od njih su ravne širku, uključujući očiti i vidljivi širk. Međutim, u skladu sa Svojim obećanjem, Allah je poslao Obećanog Mesiju a.s. da čuva islam od širka i štetnih novotarija i inšaAllah ostat će sačuvan.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je naš put jednak kao i put Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegovih ashaba. Premda su asketi uveli mnoge štetne novotarije, ispravan put islama je da učimo Časni Kur’an sa razmišljanjem, da obavljamo namaz s promišljanjem i da upućujemo dove Allahu (da činimo ibadet Allahu).

Huzur je objasnio da je Obećani Mesija a.s. smatrao novotarijom čak preveliko isticanje, čaranja (vračanja) (vazaifa/virda/zikra) a da i ne govorimo o općenito štetnim novotarijama. Ovo je zato što takve prakse čine da osoba zanemari stvarni aspekt, a to je namaz. Huzur je naveo priču da je jedanput, pod uticajem nekih ljudi, vrlo pobožna sestra jedne cijenjene osobe postala naklonjena čaranju. Postepeno je napustila svoj dobrovoljni ibadet Allahu, zamjenjujući to zikrom i uprkos što joj je brat skretao pažnju na pogrešku njenog puta, savjetujući joj da za pomoć uči ‘Ve la havle’, ona je nastavila. Poslije nekog vremena shvatila je da se udaljava čak od obaveznog ibadeta (obožavanja) Boga. Tada je počela učiti ‘ve la havle ve la kuvvete illa billa’ (Nema moći da se izbjegne grijeh ili da se čini dobro osim kroz Allaha) i tako je njena pažnja obožavanja Boga bila ponovo vraćena. Huzur je rekao da je činjenje zikra vrlo dobro, ali samo nakon što je ispunjen obavezni ibadet. Pogrešno je ostaviti ono što je obavezno i što je sunnet (praksa Poslanika). Nema sumnje da su okupljanja gdje se čini zikr Allahu i drugi zikr čista okupljanja ali kad pređu granice oni osobu naklanjaju šejtanskim putevima. Tako, Huzur je rekao, ono što prividno vodi pobožnosti može osobu odvesti štetnim novotarijama, i ovaj uticaj drugih novotarija na društvo je mnogo veći i radi ovoga je potrebno povesti veliku brigu. Ahmadi musliman treba činiti napor nalik džihadu da izbjegne ove novotarije.

Huzur je opet ponovio da su nove novotarije igrale ulogu u širenju nevaljalosti. Mnogi ljudi su počeli slijediti ove prakse bez razmišljanja i jednostavno oponašati druge. Oni su također uključili svoju djecu u njih. Jedna takva praksa koja se popularno proslavlja na Zapadu je halloween (noć vještica), koji će se proslavljati za nekoliko dana.

Neoprezno su neki ahmadi također dozvolili svojoj djeci da učestvuju u ovome bez ikakvog razmišljanja o njenom porijeklu itd. Halloween je štetna novotarija među kršćanima koja osobu vodi bliže širku. Biblija zabranjuje vještice, šejtanske prakse itd, no Halloween se općenito smatra zabavom. Huzur je rekao da uvijek treba da pamtimo da trebamo izbjeći svaku ‘zabavu’ koja je zasnovana na širku ili bilo kojem štetnom putu.

Huzur je rekao da je njegova pažnja bila skrenuta na ovo kad je osoba na dužnosti u timu za istraživanje prenijela Huzuru da je njena kći tražila odobrenje da joj dozvoli da se bar obuče u Halloween kostim ali da joj ona nije dozvolila. Kad je provela istraživanje o tome, bile su otkrivene neke strane činjenice za koje je Huzur pitao.

Huzur je rekao da će ovdje predstaviti kratki sadržaj tih činjenica i rekao da mu djeca često pišu o šteti pridruživanja u Halloween i govore da im njihovi roditelji ne bi dozvolili da u tome učestvuju. Huzur je rekao da će im odgovoriti u skladu s onim što on zna, govoreći im da je ovo pogrešna i nedopadljiva praksa i zaustavio ih od učestvovanja u tome. Međutim, sad kad je izneseno na vidjelo konačno objašnjenje, važno je da to Ahmadi djeca izbjegavaju. Halloween potiče iz starih irskih paganskih praksi i baziran je na konceptima koji pripadaju vješticama, konceptima koji nogama gaze religiju i nepovredivost domova. Nije važno koliko se to smatra zabavnim, sama njena osnovica je pogrešna i to uključuje širk. Zato što je njen osnovni koncept da 31. oktobra granice između živih i mrtvih budu uklonjene i mrtvi dolaze natrag da uzrokuju štetu živima. Da bi izbjegli štetu – o čemu su rečene mnoge besmislene stvari – pozvani su takozvani madžioničari (čarobnjaci) koji od ljudi uzimaju životinje i usjeve i žrtvuju ih na poseban način. Lomača je također dio ovog rituala i namijenjena je da prepadne mrtve. Posebni kostimi i maske se također oblače da prepadnu. Kršćanstvo je poprimilo ovaj ritual, pogotovu katolička crkva. Zbog kršćanstva i također zbog medija Halloween se raširio svuda po svijetu, pogotovu na Zapadu, SAD-u, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, Australiji i nekim evropskim zemljama.

Huzur je rekao da je ova praksa skriveno zlo. Muslimani na Zapadu to posvajaju. Djeca se oblače u kostime i idu od vrata do vrata tažeći nešto da donesu okrepu duhovima. Navodno, ako kućanstvo dadne nešto djeci odjevenoj u kostim mrtvi neće povrijediti to kućanstvo. Zaista se sve to smatra dobrom zabavom, no ideja iza svega toga je bazirana na širku. Protiv je dostojanstva i časti Ahmadi djeteta da se oblači na strani način i ide od vrata do vrata kao prosijaci, čak i ako je to za čokolade. Ahmadi treba da imaju dostojanstvo koje treba biti usađeno od djetinjstva. Poruka Halloween-a je dakle o postojanju vještica, zlih duhova i šejtanskog obožavanja. Krajnje je pogrešno ‘vjerovati’ u stvari koje su ‘nadprirodne’ čak i ako je to radi zabave. Iz ovog razloga, naša djeca ih trebaju strogo izbjegavati. Do nedavno, seoski narod bi davao nešto djeci u vjerovaju da će ih to spasiti od duhova. Takve prakse su također ohrabrile djecu da čine zlo u ime zabave i razonode. Loše ponašanje prema odraslim postaje uobičajeno. Na Zapadu je svako zlo dozvoljeno u ime zabave i u ime dječijih prava. Međutim, glasovi protiv Halloween-a se sada također podižu i ovdje i rečeno je da to ohrabruje djecu da prepadaju ljude i da čine prekršaje. Filmovi također daju pogrešne poruke i kad se takve prakse potiču od odraslih u ime zabave, društvo se izopačuje. Za nas je najveća stvar dovođenje mrtvih duhova, kao da su ravni Bogu i prema tome činjenje širka. Darovi su namijenjeni da zadovolje duhove. To je krajnje glup i besmislen koncept.

Dr. Grace Ketterman piše u svojoj knjizi ‘Vi i problem vaše djece’: “Tragičan sporedni proizvod straha u životu djece još u pred mladalačkom dobu je zanimanje i uplitanje u nadprirodni tajni fenomen.”

Huzur je rekao da se ovih dana Halloween obredi ne završavaju na oblačenju kostima i obilasku od vrata do vrata. Zapravo starija djeca namjerno prepadaju ljude u njihovim kućama i uznemiravaju okolinu. Kao rezultat oni su zanovjetala za svoje roditelje i uništavaju svoje vlastite živote. Zato je Huzur rekao da će ponovo savjetovati Ahmadi muslimanima da ovo izbjegavaju i da umjesto toga pojačaju svoju vezu s Allahom. Oni ne trebaju pretjerano prihvatati uticaj Zapada pa da budu upleteni u skriveni širk. Da Allah zaštiti svakog pojedinca od ovoga.

Obećani Mesija a.s. je rekao da čovjek tvrdi da obožava Allaha, no da li to obožavanje donosi sa sobom obilje padanja na sedždu itd., ili obilato učenje zrna tespiha? Zapravo, obožavanje je moguće od nekoga koga Božija ljubav privlači do takvog stepena da je njegovo biće poništeno iz sredine. Najprvo je savršeno vjerovanje u Boga kao i puna svijest o Božijoj ljepoti i naklonostima. Ova veza ljubavi je takva da je ona uvijek prisutna u srcu a ovo stanje je uvijek vidljivo na licu. Srce nosi Allahovu uzvišenost do takve mjere da cijeli svijet izgleda mrtav u poređenju s tim i svaki strah je samo povezan s Njegovim Bićem i zadovoljstvo je u Njegovoj patnji. Samo u osamljenosti s Njim doživljava se radost i bez Njega srce ne nalazi zadovoljstvo od bilo koga drugog. Kad je postignuto takvo stanje, ono se zove obožavanje, no ovo stanje nije stvoreno bez posebnog Allahovog blagoslova.

Huzur je molio Allaha da nas osposobi da ispunimo očekivanja kako je iznio Obećani Mesija a.s. i da uvijek ovo nastojimo. Ako mi učinimo napor Allah će nas blagosloviti, inšaAllah.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp