U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Propagiranje poruke islama koristeći moderna sredstva

Kratki sadržaj

Huzur je na početku svoje hudbe petkom danas proučio slijedeće ajete iz sure Al Mursalat i dao izlaganje o propagiranju poruke islama kroz moderna sredstva u svjetlu ovih ajeta:

“Tako Mi onih koji se neprekidno šalju,

i onih koji postaju vrlo brzi,

i tako Mi onih koji savršeno dostavljaju (poruku),

a onda jasno pokazuju razlike,

i tako Mi onih koji bacaju (listove) upozoravajući,

da se razriješe odgovornosti i da upozore,

sigurno će se dogoditi ono na šta ste upozoreni.

Kad zvijezde utihnu,

i kad se nebo rascijepi,

i kad se planine izvale iz korijena,

i kad poslanici budu dovedeni u zakazano vrijeme.” (77:2-11)

Huzur je objasnio da, dok nam ovi ajeti daju vijesti o veličanstvenom propagiranju islama u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. kroz njegove ashabe, oni nam također predskazuju dolazak njegovog istinskog i revnog poklonika. Kroz njegov dolazak, on je trebao da oživi i ponovo vrati slavu islama. Danas su ovi ajeti znak njegove istinitosti i ukazuju na napredak njegove Zajednice. U njima je predskazanje koje se ispunilo, ispunjava se i ispunjavat će se u budućnosti. Ovo je Riječ Gospodara nebesa i Zemlje koji je Svemoćan, koji je, kroz Svoju veliku moć ostvario ovu revolucionarnu promjenu određenu za doba Obećanog Mesije a.s. i nastavit će tako u budućnosti. Ono što je potrebno za nas je da nastojimo (i trudimo se) da budemo dio ove revolucionarne promjene tako da možemo sudjelovati u blagoslovima koje je Allah odredio s tim. Radi ovoga treba da napravite revolucionarne promjene u sebi. Huzur je rekao da ajet: ‘Tako Mi onih koji se neprekidno šalju’ pokazuje na znakove koje je Allah pokazao u potporu Obećanog Mesije a.s. i pokazuje ih, i pokazivat će u buduće. Meleci pomažu ovu poruku, koju su ashabi Obećanog Mesije a.s. širili. U vrijeme kad je Obećani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju, njegova poruka ne samo da nije bila primljena, nego je naišla na oštro suprotstavljanje. Međutim, Allah je predočio jedan znak za drugim i sa zdravim zaključivanjem i argumentima Obećanog Mesije a.s. i zalaganjem njegovih sljedbenika na širenju poruke, ljudi pobožne prirode su ga, uprkos svih klevetnika, počeli prihvatati. U toku njegovog životnog doba broj njegovih sljedbenika je narastao do stotina hiljada .

Kad Allah šalje Svoje poslanike, na početku se njihova poruka polahko širi. Kasnije ona postigne brzinu i zamah. Na početku su sredstva ograničena, ali ih Allah uveća. Povećava se broj znakova baš kao što je bilo u životu Obećanog Mesije a.s. On je predskazao kugu koja je započela u malom razmjeru ali je kasnije zahvatila cijelu Indiju. On je predskazao da će neke stvari biti upotpunjene poslije njega i da će biti ispunjene u doba Druge manifestacije, to jest, Halifata. Mi danas opažamo da je Allah omogućio sredstva i aranžmane u skladu sa vremenima da ispuni ova obećanja. Allahov je način da su neke stvari dovedene do ostvarenja u toku života Poslanika a druge budu ispunjene kasnije. Međutim, kakva god  su obećanja data poslanicima ona zasigurno budu ispunjena. Allah kaže:

“A ako tebe odvedemo, Mi ćemo od njih, svakako, uzeti odmazdu.”

(43:42)

Šta god Allah proglašava o klevetnicima poslanika sigurno će se dogoditi, bilo u toku života poslanika ili kasnije. Slično, neke radosne vijesti su ispunjene u toku njegovog života dok druge budu ostvarene kasnije. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. dao Suraki radosnu vijest o zlatnoj narukvici (Perzijskog imperatora), to je značilo pobjedu islama u Perziji/Iranu. Ovo je bilo ispunjeno u doba hazreti Omera r.a.

Pobožnost se širi postepeno i njen krug utjecaja se završava

jednakomjerno. Kasnije, Allahova odredba stvara brze i bolje uvjete za njeno ispunjenje. Mi uvijek trebamo voditi računa da Allahova moć nije ograničena. Ako On želi On može ispuniti sva obećanja i pobjede u toku života poslanika. Međutim, Njegova je volja da oni koji slijede mogu također imati učešća u nekim blagoslovima i pobjedama. Tako, brza sredstva ovog doba pozivaju našu pažnju da ih koristimo i u slijeđenju ashaba, postanemo pomagači Imama ovog doba i upotpunimo njegovu misiju. Sadašnja brza i vrsna sredstva skreću našu pažnju da uzmemo u obzir ovu brzinu kao Allahov blagoslov i koristimo to da propagiramo Njegovu religiju. Ajet:

‘I tako Mi onih koji savršeno dostavljaju (poruku)’ znači širenje one

poruke zbog koje se dogodio dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. To je savršena religija koja će trajati do Sudnjeg dana i za njeno oživljavanje u sadašnje doba dogodio se dolazak Obećanog Mesije a.s. Allah je omogućio moderna sredstva propagiranja ove poruke. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu imali nikakvih modernih sredstava pa ipak su ispunili dužnosti prenošenja poruke. Danas su na raspolaganju načini i sredstva, oni su bili određeni za vrijeme njegovog istinskog i revnog poklonika, i gornji ajet je perdskazanje ovoga. Na drugom mjestu u Kur’anu rečeno je:

“I kad se listovi rašire.” (81:11)

Huzur je objasnio da je doba Obećanog Mesije a.s. doba

propagiranja knjiga. On je ostavio riznicu svojih pisanja ‘Ruhani Khaza’in’. Ova zbirka njegovih pisanja bila je objavljena u toku njegovog života i njegovi ashabi su odigrali ogromnu ulogu u njihovom propagiranju. Oni su poduzeli ovaj zadatak sa osjećajem žrtvovanja kao u doba ranog islama kad su ashabi Poslanika postali Allahovi miljenici. Sljedbenici Obećanog Mesije a.s. također su našliblizinu Allahu. Danas je Allah omogućio načine i sredstva da propagiramo ove knjige i da odgovorimo svojim klevetnicima, načine koji su mnogo brži i vrsniji nego ikada. Časni Kur’an i knjige Obećanog Mesije a.s. i druga literatura prolazi nove etape prenošenja preko televizije i interneta. Prije nekoliko decenija sve je ovo bilo nezamislivo. Allah je omogućio ove prilike (i mogućnosti) tako da budu korištene u odbrani islama i u njegovom prenošenju. Zaista je Njegov blagoslov da nam je omogućio ove moderne izume. Mi trebamo nastojati i koristiti ove izume za dobru svrhu, umjesto beskorisne i bezvrijedne. Ako postanemo dio te grupe koja poruku Muhammedovog Mesije a.s. uručuje svijetu mi također možemo biti ubrojani među one kojima Allah svjedoči.

Huzur je rekao da je na MTA svečanosti spomenuo da danas svaki radnik MTA, nije važno gdje u svijetu radi, radi za prenošenje poruke Obećanog Mesije a.s. do krajeva svijeta. Allah će učiniti da se ovo dogodi, On je objavio Obećanom Mesiji a.s.: ‘Ja ću nositi tvoju poruku do krajeva Zemlje’ i za ovu svrhu je on omogućio ova sredstva. Ovo je sudbina i svi izumi su tome svjedok. Ako mi radimo svoj zadatak s namjerom i mišljenjem učestvovanja u prenošenju poruke možemo postati oni koji postignu Allahovu blizinu, i ako nastavimo da se lično zamislimo nad ovim, istinski ćemo ispunjavati ove dužnosti. Samo onda će ovakvi radnici shvatiti svoj položaj i bit će privučeni ispunjavanju svojih obaveza sa osjećajem odgovornosti. Samo tehnička pomoć, rad na kameri i slične dužnosti neće biti dovoljne. Bit će privučena pažnja na obožavanje Allaha i da se, za dobar rezultat svog rada okrenemo Njemu, i imajući u vidu: ‘I tako Mi onih koji savršeno dostavljaju (poruku)’, bit će učinjeni napori da slijedimo stopama ashaba; to jest, bit će poduzeti praktični koraci skupa sa obožavanjem Allaha da širimo ovu poruku. Ovo nije ograničeno na MTA ili tim od nekoliko ljudi koji odgovaraju na pitanja na web stranici; svaki član Zajednice treba da učestvuje u ovome i slijedi primjer ashaba. Ako pažnja nije bila skrenuta na ovo do sada, sad je vrijeme za to. Ako svaki Ahmadi musliman učini napor da igra ulogu u ovome, inšaAllah, uskoro će doći do revolucionarne promjene. Huzur je rekao da rad na prenošenju poruke islama Ahmadijata i upotreba sredstava pravi razliku koju ajet: ‘…i onda jasno pokazuju razlike’ navodi. Svaki Ahmadi koji učestvuje u bilo kojoj formi prenošenja poruke dio je ovoga; bilo to kroz internet, kroz literaturu ili radnici MTA, čak oni koji možda nisu direktno uključeni ali su dio sistema koji širi ovu poruku pobožnosti u svijetu. Danas se u svijetu preko ovih stvari također propagiraju dokolica (razonoda) i beskorisne stvari no, sljedbenici Muhammedovog Mesije a.s. šire Allahovu poruku preko njih širom svijeta. Drugi TV kanali također omogućavaju službu širenja ove poruke islama ali njihovi sati prijenosa su ograničeni i zato što nisu prihvatili Imama ovog doba oni prenose štetne izume koji, ponekad, mogu pokvariti bit ove poruke. Huzur je dao primjer gdje je u jednom TV programu bilo izneseno da pokrivanje nije obavezno za žene, da je Kur’anska naredba samo da se pokriju preko prsa i da nema spominjanja o pokrivanju glave, iako je to vrlo jasno. Također je bilo rečeno da je ova naredba bila samo za žene Časnog Poslanika s.a.v.s., iako istiajet također spominje naredbu za žene vjernice. Ovi ljudi tako kvare bit ove poruke. U ovo doba istinsko učenje je ono koje se širi kroz Hakam (sudiju) i Adl (onog ko utemeljuje pravdu) ovog doba. I ovo učenje je to što pravi razliku između onoga što je ispravno i onoga što nije, i zadatak je Obećanog Mesije a.s. da objasni ‘i onda jasno pokazuju razlike’. Kao sljedbenici Obećanog Mesije a.s., mi se trebamo odvojiti od materijalističkog okruženja i biti čvrsti na okruženju koje je on odredio za svoje sljedbenike. Ova razlika će biti istinita kad naše prakse budu ovo oslikavale. Obećani Mesija a.s. je predstavio prelijepu sliku islama koja je izvorna slika koju je predstavio Časni Poslanik s.a.v.s. Ovo je to što svijet i mi danas trebamo. Huzur je rekao da je u pogledu prenošenja poruke program dijeljenja lifleta ovdje u VB i na drugim mjestima bio uspješan. On je imao vrlo dobar efekat. Mislilo se da u SAD-u ovaj program možda neće biti uspješan ali kad je projekat započet ljudi su rado prihvatali liflete govoreći da prvi put čuju takvu poruku islama. Novine su također pisale o ovome i mnogi ugledni novinari nacionalnih novina su pisali o ovome. Ove novine se izdaju u stotinama hiljada primjeraka. Tako da je naša poruka stigla do ogromnog broja ljudi. Neki ljudi su također odbili liflete ali kad im je bilo objašnjeno da je naša poruka poruka ljubavi i bratstva, oni su uzeli liflete. Prema tome ovo je razlika između naše poruke i poruke drugih. Mi smo poučeni načinima i sredstvima prenošenja poruke od Imama ovog doba. Kad su novine u SAD-u pisale o lifletima, naši mladi ljudi su također stekli pouzdanje. Na početku su oni bili nekako neodlučni, možda je ta neodlučnost bila rođena iz malo kompleksa niže vrijednosti. Ovo je početak; to će otvoriti mnoge nove avenije. Treba biti smišljena naredna poruka.

Huzur je rekao da mu je neko predložio da bi u prenošenju poruke, tekst poruka poslana iz Indije bila vrlo djelotvorna. Huzur je rekao da se rađa pitanje koji tim će poslati ove poruke i kojim zemljama. Čak i ako dobijemo telefonske brojeve iz imenika veliki je broj zakonskih prepreka koji ograničavaju slanje netraženih poruka iako bi namjera ovdje bila dobra. Ipak, ovaj metod ne može imati isti efekat kao direktan kontakt. Lični napor donosi rezultat u prenošenju poruke. Tekst poruka možda koristi reklamiranju no, po Huzurovom mišljenju direktan kontakt u prenošenju poruke ne može biti proveden na ovaj način. Huzur je rekao da je također želio spomenuti da, dok u Pakistanu i nekim drugim muslimanskim zemljama postoje zakonske prepreke, učinjeni su ogromni napori na mjestima gdje je sloboda. Svake godine ova uvodna poruka treba da stigne do stotina hiljada ljudi i poslije ovoga treba nastaviti s drugom porukom naredne godine. Cijeli sistem treba biti u potpunosti uključen u ovome. I na drugim su mjestima, osim u SAD-u novine izvijestile o programu lifleta. Poruka Obećanog Mesije a.s. je stigla do miliona ljudi. Sada je potrebno da nastavimo ovaj program sa još većom odlučnošću i energijom nego prije.

Među zadacima poslanika jedan je da upozore. Ponekad postaje neophodno da upozore svijet. ‘I (tako Mi) onih koji savršeno dostavljaju poruku’, to je također nešto što istinski sljedbenici poslanika moraju izvršiti. Važno je dati jednu poruku i nastaviti s drugom tako da svijet koji je na pogrešnom putu bude spašen od padanja u vatrenu provaliju. Za ovo treba biti učinjen stalni napor. Allah je iznio dva dijela poruke: ‘da se riješe odgovornosti i da upozore’. Ako oni ne obrate pažnju, mogu dobiti kaznu.

Obećani Mesija a.s. objašnjava ove ajete: ‘I (tako Mi) onih koji savršeno dostavljaju (poruku), da se razriješe odgovornosti i da upozore’ i kaže da neki prepoznaju istinitost poslanika, no svojeglavost i egoizam ih sprečava da ga prihvate. Neki od ovih ljudi će biti odgovorni Allahu i neki će biti osposobljeni da se pokaju. Allah nekad poštedi kaznu, ali ako ne predstoji pokajanje, Kur’an to često navodi u smislu: ‘Zaista, ono što vam je obećano mora se dogoditi.’ To jest, ako se o ovom upozorenju ne povede računa, to je upozorenje čiji rezultat će biti pokazan na ovom svijetu kao i kazna na Ahiretu. U tome su dvije poruke: jedna je poruka upozorenja za klevetnike i druga, također – obećanje o pobjedi Poslaniku i njegovoj zajednici. ‘Kad zvijezde utihnu (izgube svoje svjetlo)’ označava ovo doba kad će takozvane vjerske vođe biti bez znanja. Oni neće imati svjetla i onaj ko nema svjetla ne može upućivati. Huzur je rekao da vjerske vođe našeg vremena izgleda da imaju jedan posao a to je da upotrebljavaju uvredljiv jezik za Obećanog Mesiju a.s. Od jučer se održava konferencija takozvane Khatm e Nabuvat (sekte) u Rabvi kojoj prisustvuju sve velike hodže i prema izvještajima koje smo do sada primili, oni jedino upotrebljavaju besmislice o našoj Zajednici. Arapska fraza utihnuća (blijeđenja) zvijezda označava da će vjerske vođe biti lišeni religije. Ovdje to označava da budući da su bez religije oni su postali oni koji šire mrak i tako su ljude odveli na krivi put. Kao rezultat ovoga kad Allah šalje nekoga ko objašnjava i upozorava, i kad je čak i on omalovažen, onda stupa na djelovanje Allahova odredba i slijede prirodne propasti i katastrofe. ‘I kad nebo rascijepi’ ima naučno kao i duhovno uključeno značenje. Otkriven je novi svemir; novi svjetovi su bili otkriveni kao i nove planete. Također je ozonski omotač bio oštećen i ovo je dovelo do promjene klime. Ovaj ajet također označava dolazak Mesije u duhovnom svijetu. Kad zvijezde blijede i pada mrak, Allah šalje svjetlo kroz Svoje poslanike, koji stvaraju zajednicu. Za te Poslanike i neke od njegovih sljedbenika počinje manifestacija objava i istinskih snova. Allah kaže da, kad počne ovaj duhovni proces, takozvane vjerske vođe neće biti u stanju da za njih stvore zapreku. Ne samo ove takozvane vjerske vođe nego čak veliki, egoistični ljudi koji za sebe umišljaju da su snažni kao planine, koji će nastojati da se bore sa Božijim poslanicima, bit će smrskani kao u ajetu: I kad se planine izvale iz korijena (raspadnu)’. Huzur je upozorio da niko ne zamišlja da ima duboku potporu među masama ili da ima podršku Arapskog  kraljevstva ili potporu neke zapadne zemlje. Kad neko bude nastojao da se bori sa Božijim Poslanikom, niti će mu pomoći pomoć masa, niti ikakav imetak ili ikakva podrška ili bilo kakvo plemensko uporište i zaštita. Oni možda umišljaju da su snažni kao planine, ali svi ovi ljudi će biti raspršeni u zraku. Zapravo će oni ljudi na čijoj potpori oni prave svoje pretpostavke također biti razbijeni. Ovo je Allahovo predskazanje i mi smo se u historiji naše Zajednice osvjedočili u padanje takvih planina.

‘I kad poslanici budu dovedeni u zakazano vrijeme – ‘ je predskazanje o dolasku Obećanog Mesije i Mehdija. Bit će uzdignut onaj Poslanik koji će predstavljati sve poslanike. Ovo je također predskazanje koje je bilo dato svim Božijim poslanicima u toku njihovog doba i bilo ispunjeno u osobi Obećanog Mesije a.s. Allah je njemu objavio: ‘Allahov junak, u ogrtaču poslanika’ (Tadhkirah, str. 793).

Čitajući isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. primio jednu mjeru posebnih atributa svih Božijih poslanika počevši od Adema a.s. Neprijatelji svih poslanika su se suočili sa strašnom smrću. U ovo doba također ima ljudi koji se s njima mogu uporediti i ako se oni ne pokaju, sve prethodne nevolje se u ovo doba mogu sastaviti. Obećani Mesija a.s. je rekao da je samo Allahov atribut samilosti dao nekima odgodu do sada. Huzur je molio Allaha da dadne čulo svijetu da razumiju ovu poruku i da nas omogući da širimo ovu poruku i nastojimo da spasimo svijet  koliko god možemo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp