U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obuhvatno izlaganje o raznim dovama u zadnjim danima ramazana

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o raznim dovama iz Kur’ana, dovama Časnog Poslanika s.a.v.s. i dovama Obećanog Mesije a.s., i istakao da je danas zadnji dan ramazana; Huzur je molio Allaha da primi sve dove učinjene u toku ovog mjeseca, dove lične prirode kao i dove za Zajednicu. Obećani Mesija a.s. je imao obećanje od Boga da je pobjeda bila u sudbini ove Zajednice. Dove koje mi činimo samo nam omogućavaju da uzmemo učešća u blagoslovu povezanim sa onima koji budu činili napor za njen uspjeh.

Huzur je traio od okupljenih da za njim ponavljaju dove i da na njih kažu ‘Amin’. Savjetovao je da ostatak dana, danas, zadnjeg blagoslovljenog dana ovog mjeseca provedemo u dovama. Huzur je proučio slijedeću dovu:

“Moj Gospodaru, podari mi sposobnost da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si udijelio meni i mojim roditeljima, i da činim dobra djela kojima ćeš Ti biti zadovoljan. I učini ispravnim potomke moje.Ja se obraćam Tebi; i uistinu sam od onih koji se pokoravaju.” (46:16)

Sa malom razlikom ova dova je također navedena u suri Al Naml:

“… i uvedi me Svojom milošću među Tvoje dobre robove.” (27:20)

Objašnjavajući, Obećani Mesija a.s. je napisao da je Allah podsjetio čovjeka da ima dobar odnos prema roditeljima jer majka nosi dijete i  rađa ga s velikom teškoćom i doji ga, do trideset mjeseci. Kad pobožna osoba dostigne zrelost on moli Allaha da, u zahvalnosti, bude u stanju da čini dobra djela s kojima je Allah zadovoljan.

“Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim drugovima i djeci radost očima našim i učini nas vođama bogobojaznim.” (25:75)

Huzur je rekao da ova dova privlači Allahove blagoslove za porodice i ljudi takvih porodica nastavljaju da učestvuju, generacija za generacijom, u napretku Zajednice.

“Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri.” (2:202)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da, što više svjetskih kontakata vjernik ima, njegov status postaje viši, jer je njegov ideal svijet. Premda njegov stvarni cilj treba biti da stekne svijet na način da ga učini potčinjenim religiji. Baš kao što, kad neko putuje pravi pripreme i uzima opskrbu itd. sa sobom, ali njegov cilj nije putovanje nego da stigne na odrediš te.

U ovoj dovi, svijetu je data prednost ali to je riječ koja postaje izvor postizanja dobra na Ahiretu. ‘Svijet’ treba biti postignut na način koji ima dobro i zaslugu. Huzur je rekao da treba da posvojimo dobre vrijednosti koje nam omogućavaju da ispunimo dužnosti prema Allahu kao i dužnosti prema čovječanstvu.

Huzur je također naveo slijedeću dovu iz Kur’ana:

“Gospodaru moj, oprosti meni i bratu mome, i uvedi nas u Svoju  milost, Ti si najmilostiviji od onih koji pokazuju milost.” (7:152)

“Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i prijestupe u ovoj našoj stvari, i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.”(3:148)

“…Ti si naš Pomagač, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si njabolji od onih koji opraštaju.” (7:156)

“I propiši nam dobro na ovom svijetu, i na Ahiretu; mi smo došli Tebi (s pokajanjem).” (7:157)

“Moj Gospodaru, daj mi da obavljam namaz ja i moji potomci. Naš Gospodaru! Primi moju molitvu.” (14:41)

“Naš Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima i vjernicim na Dan kad se bude polagao račun.” (14:42)

“Naš Gospodaru otkloni nam kaznu Džehenema; zaista je Njegova kazna neizbježna. Zaista ovo je vrlo ružno za privremeni boravak i za trajni borak.” (25:66-67)

“Moj Gospodaru, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji.” (23:119)

“Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se; jer Ti si Najbolji među milostivima.” (23:110)

“Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od onog što oni rade.” (26:170)

“Moj Gospodaru! Izgradi mi kuću kod Sebe u Dženetu; i spasi me od faraona i njegovih djela i spasi me do silničkog naroda.” (66:12) Obećani Mesija a.s. je objasnio da Allah daje u Kur’anu dva primjera vjernicima. Jedan je primjer žene faraonove koja je tražila utočište kod Allaha od girješnog muža. Ovo je primjer onih vjernika koji su svladani ovosvjetskim željama ali se onda pokaju. Njihov nafs (‘ja’) ih uznemirava i sprečava kao što je faraon uznemiravao svoju ženu. Oni posjeduju ‘ja’ koje prekorava. Drugi vjernici su oni koji imaju viši položaj, oni ne samo da izbjegavaju ono što je loše nego zapravo također postižu dobro. Allah navodi njihov primjer kao primjer hazreti Merjeme. Svaki vjernik koji dosegne odličnost u bogobojaznosti i čistoći postaje utjelovljenje ‘Merjeme’. Huzur je molio Allaha da nas učini onakvim vjernicima koji postižu dobro. Da nas Allah oslobodi od upravljača nalik faraonu. Neke druge dove u Kur’anu:

“…Ja sam nadvladan, zato mi pomozi.” (54: 11)

“O Gospodaru moj, spasi me od silničkog naroda.” (28:22)

“O moj Gospodaru, moj narod je mene odbio. Zato Ti donesi konačnu presudu između mene i njih; i spasi mene i vernike koji su samnom.” (26:118-119)

Huzur je objasnio da se poslanici i njihovi sljedbenici uvijek oslanjaju na dove. I Obećani Mesija a.s. je jasno iznio da je naša pobjeda samo s dovom.

“Moj Gospodaru, ja tražim utočište u Tebi od sumnji šejtanskih. I ja tražim utočište u Tebi, Gospodaru moj, od njihova prisustva kraj mene.” (23:98-99)

“Gospodaru naš, obaspi nas saburom i daj da umremo kao muslimani.” (7:127)

Obećani Mesija a.s. objašnjava da kad čovjek moli Allah za spokojstvo i mir u vrijeme nevolje, Allah spušta nur (svjetlo) koje ga ojačava i omogućava mu da nepovoljne okolnosti doživi sa pouzdanjem. “Gospodaru naš, mi smo svojim dušama nasilje učinili; i ako nam Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurno biti od izgubljenih.” (7:24)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da je naše vjerovanje da će, baš kao što je kroz dovu Adem a.s. nadvladao šejtana, u kasnijem dobu, također, pobjeda biti postignuta kroz dovu. Adam II će u kasnijem dobu pobijediti nad šejtanom kroz dovu:

“Gospodaru naš nedaj da naša srca budu iskrivljena nakon što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedan veliki Daravatelj.” (3:9)

“Gospodaru naš, nestavljaj nam na odgovornost ako zaboravimo ili pogriješimo. O Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret kao što si stavio na one prije nas (zbog njihovih grijeha). Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret koji je izvan naše moći; i prijeđi preko naših grijeha i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si naš Gospodar; zato nam pomozi protiv nevjerničkog naroda.” (2:287)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da ova dova traži Allahov oprost za bilo kakve počinjene omaške (propuste).

“O Gospodaru naš, podari nam strpljenja, i učvrsti naše korake, i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.” (2:251)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da nas Allah ne bio poučio dovi kao što je ova da nije bio Oprostiv.

“Naš Gospodaru, nemoj nas staviti sa silnicima.” (7:48)

“Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono što si Ti objavio i mi slijedimo poslanika. Zato nas upiši među one koji svjedoče (o istini).” (3:54)

Zatim je Huzur iz raznih hadisa naveo dove Časnog Poslanika s.a.v.s.:

“O Allahu, ja tražim utočište kod Tebe od ljenosti i nemara, starih godina, oskudice, patnje u grobu, zla vatre i patnje Vatre. Čuvaj me u Svom utočištu od kušnje zla imetka, od kušnje siromaštva i ja tražim Tvoje utočište od kušnje Anti-Krista. O Allahu, očisti moje pogreške hladnom vodom baš kao što odjeća bude očišćena od prljavštine. Napravi razdaljinu između mene i mojih grijeha kao što si napravio razdaljinu između Istoka i Zapada.”

“O Allahu, oprosti moje grijehe i uvećaj moju kuću za mene i blagoslovi moju opskrbu/sredstva za život.”

“O Allahu, ja tražim Tvoje utočište od bespomoćnosti, nemara, kukavičluka i klonulosti starih godina. Ja tražim Tvoje utočište od kazne groba. O Allahu, ja tražim Tvoje utočište da budem spašen od kušnji života i smrti.”

“O Allahu, ja tražim Tvoje utočište od srca koje nema poniznosti i nema pokornosti, i ja tražim utočište od dove koja nije primljena i od nafsa (svog ‘ja’) koje nikad nije zasićeno i od znanja koje ne daje korist. Ja tražim Tvoje utočište od svih ovih stvari.”

“O Allahu, ja sam zgriješio svoju dušu, nema nikog drugog osim Tebe ko može oprostiti grijeh. Oprosti mi zato Svojim oprostom i imaj milosti prema meni. Nema sumnje, Ti si onaj koji Najviše prašta, Najmilostiviji.”

“O Allahu, oprosti mi grijehe i zaštiti me u svim mojim stvarima od kušnje moje nesvjesnosti i neznanja, i zaštiti me od svih takvih kušnji o kojima Ti znaš a o kojima ja neznam. O Allahu, oprosti moje grijehe – one namjerne i one nenamjerne. Oprosti mi sve grijehe koje su u meni. One koje sam počinio i one koje nisam, koje sam počinio izvan vidokruga i one koje sam počinio otvoreno, oprosti mi sve njih. Jedini Ti možeš osobu povesti naprijed i učiniti da se sklon prema Tebi i jedini Ti imaš moć nad svim.”

“O Allahu, ja sebe predajem Tebi, ja se oslanjam na Tebe i vjerujem u Tebe. Ja se Tebi obraćam i sa protivnicima vodim debatu s Tvojom pomoći. I ja svoj predmet podnosim Tebi. Oprosti sve moje grijehe: one prethodne, buduće, otvorene i skrivene. Jedini Ti si Prvi i Posljednji. Niko nije vrijedan obožavanja osim Tebe.”

“O Allahu, stavi svjetlo u moje srce, svjetlo u moje oči, stavi svjetlo u moje uši, s moje desne strane i lijeve, stavi svjetlo iza mene i svjetlo ispred mene, i stavi svjetlo iznad mene i ispod mene. O Allahu! Učini me utjelovljenjem svjetla.”

“O Allahu, pokloni mi Svoju ljubav, podari mi da volim one koji Tebe vole; podari mi da mogu činiti djela koja će zadobiti Tvoju ljubav. Učini da mi Tvoja ljubav bude draža od ljubavi prema sebi, prema mojoj porodici i prema hladnoj svježoj vodi.”

“O Ti koji okrećeš srca, čuvaj moje srce čvrstim na Tvojoj pokornosti.”

Zatim je Huzur citirao neke dove i objave Obećanog Mesije a.s.:

“Gospodaru, sve stvari su u službi tebi, Gospodaru, čuvaj i pomozi, i imaj milosti prema meni.” (Tadhkirah, str. 801)

“O moj moćni Bože, moj voljeni Vodiču, pokaži nam put koji nalaze čisti i istinoljubivi, i spasi nas od puteva koji samo vode svjetskim željama ili zlobi, ogorčenosti (pakosti) ili materijalizmu.”

“Ja sam griješan i slab. Ne postoji nikakav drugi put osim s Tvojom pomoći. Imaj milosti i podari mi oprost grijeha koji će me očistiti. Jer ne postoji niko osim Tvoje milosti da može očistiti.”

“O, Voljeni, draže Biće od običnih dragih, oprosti moje grijehe i uključi me u Tvoje iskrene robove.” Obećani Mesija a.s. je savjetovao slijedeću dovu nekome ko je tražio da ima koncentraciju u namazu:

“O Allahu Uzvišeni, Moćni i Gospodaru slave; ja sam griješan i počinio sam mnoge grijehe koji su uticali na moje unutrašnje biće i ja ne mogu da osjećam slast u namazu. Oprosti mi moje grijehe Svojom milošću i ljubaznošću, i oprosti moje prijestupe, omekšaj moje srce i stavi svoju veličanstvenost, Svoje strahopoštovanje i Svoju ljubav u moje srce. Tako da tvrdoća mog srca bude uklonjena i da mogu postići koncentraciju u namazu.”

“O moj Gospodaru, imaj milosti prema meni. Sigurno Tvoja samilost  i milost spašavaju osobu od kazne.”

“O moj Gospodaru, pokaži mi kako oživljavaš mrtve. I pošalji Svoj oprost i milost s neba.”

“Tvoj Gospodar će stvoriti razliku između istine i laži. Ti vidiš svakog reformatora i istinitog.” (Tadhkirah, str. 801)

“Gospodaru, pokaži mi sva Tvoja obuhvatna svjetla.” (Tadhkirah, str. 766)

“Gospodaru, ne ostavi na Zemlji ni jednog od nevjernika.” (Tadhkirah, str. 821)

“Gospodaru, čuvaj me, jer me moj narod ismijava.” (Tadhkira, str. 823)

“Gospodaru, oprosti i imaj milosti s neba. Gospodaru, ne ostavljaj me samog, Ti si najbolji od nasljednika. Gospodaru, reformiši ummet Muhammedov. Naš Gospodaru, presudi između nas i našeg naroda s istinom. Ti si najbolji Sudac.” (Tadhkirah, str. 301)

“Učini da srca mnogih budu naklonjena meni.” (Tadhkirah, str. 918)

“Gospodaru, daj mi prevlast nad vatrom.” (Tadhkirah, str. 744)

“O Gospodaru svih svjetova, ja ne mogu izraziti zahvalnost Tvojim

blagonaklonostima. Oprosti moje grijehe da ne budem uništen. Stavi Svoju posebnu ljubav u moje srce tako da mi bude podaren život. Prekri moje propuste i učini da činim djela s kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Ja tražim utočište kod Tvog Plemenitog prisustva da me ne zadesi Tvoja kazna. Imaj milosti i zaštiti me od nevolja ovog svijeta i Ahireta, jer svi su blagoslovi u Tvojoj ruci. Amin suma Amin.”

“Naš Gospodaru, oprosti nam naše grijehe, mi smo griješili.”

“O Gospodaru, Svemogući, iako je uvijek bio Tvoj sunnet da poklanjaš mudrost djeci i neukim i da stavljaš sjenke putpunog mraka na oči filozofa ovog svijeta, no, ja te krajnje ponizno i kratko molim prema nama da privučeš zajednicu između ovih, baš kao što si privukao nekoliko i podari im Svoj uvid i daj im (iskrena) srca tako da mogu vidjeti i čuti i razumjeti, i da mogu cijeniti blagoslov koji si Ti poslao na vrijeme i budu privučeni da ga steknu. Ako Ti budeš htio, Ti ovo možeš proizvesti, jer ništa za Tebe nije nemoguće.”

“Moj Gospodaru, moj Gospodaru, pomozi Svog roba i ponizi neprijatelje. Odgovori mi, o Gospodaru, odgovori mi. Koliko dugo će se oni rugati Tebi i Tvom Poslaniku, koliko dugo će Tvoju Knjigu nazivati lažnom i vrijeđati Tvog Poslanika? Ja Te molim za Tvoju milost, o Vječni, Samoodržavajući, Pomagaču.” (Tadhkirah, str. 199)Obećani Mesija a.s. je napisao: “Ja sam činio dove za članove Pokreta i za Kadian kad mi je došla objava: Oni su otišli (odvratili se) daleko od načina života; zato ih smrvi.”

“Ja sam se čudio zašto je mrvljenje bilo meni pripisano. Onda sam pogledao na dovu koja je napisana na zidu sobe za dove (Bait ut dova) koja glasi: Gospodaru, čuj moju dovu i satri Tvoje neprijatelje i moje, i ispuni Svoje obećanje i pomozi Svog roba i pokaži nam Svoje dane i izoštri za nas Svoju sablju… Ova objava i ova dove uzete zajedno pokazuju da je stiglo vrijeme za primanje ove dove.” (Tadhkirah, str. 620)

Huzur je molio Allaha da nam pokaže slavu ove dove.

“Uzvišen je Allah sa svom Svojom uzvišenošću, uzvišen je Allah, Veliki. O Allahu, blagoslovi Muhammeda i narod Muhammedov.”

Huzur je rekao, koristeći se od dove hazreti Muslih Mauda r.a., on će je predstaviti u zaključku.

“O moj Svemogući Stvaraoče, moj Voljeni, moj Gospodaru, moj Vodiču; o Stvaraoče nebesa i Zemlje, onaj koji imaš moć nad svim. O Bože, koji si poslao hiljade poslanika za uputu. O Bože, koji si poslao veličanstvanog poslanika kao Časnog Poslanika s.a.v.s. O milostivi Bože, koji si poslao slugu kao Mesiju u njegovoj potčinjenosti, za uputu ljudima. O Stvaraoče svjetla i Ti koji rastjeruješ mrak, Tvoji ponizni robovi Te mole za Tvoje obećanje koje si dao Svom naomiljenijem Poslaniku i našem učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s. Mi Te također molimo za ona obećanja koja si dao iskrenom i predanom pokloniku Časnog Poslanika s.a.v.s. i krajnje Te ponizno molimo da nam pokažeš veličanstvene znakove ispunjenja ovih obećanja. Mi imamo pronicljivost u ovo i zato vjerujemo da si ti istinit u Svojim obećanjima, zasigurno ćeš Ti ispuniti Svoja obećanja. Ali mi smo također svjesni straha da zbog naše bezvrijednosti i nezaslužnosti i prekršaja, da vrijeme ispunjenja ovih obećanja možda bude odvedeno dalje. Mi Te molimo od Tvog Rahmanijata, previdi naše greške i uprkos naših grijeha nastavi da  nas blagoslovljavaš Svojom milošću baš kao što Si nas uvijek blagoslovljavao. Uprkos što mi nismo ispunili svoje dužnosti na način kako dužnosti trebaju biti ispunjene. Ti si uvijek prosipao Svoju milost i blagoslove na nas i ojačao našu vjeru. Danas Te ja opet ponizno molim, da, o Milostivi Bože, o Bože koji daješ, o Bože koji prekrivaš propuste, o Ti koji najviše praštaš, Najmilostiviji Bože, nikada ne zatvaraj vrata Svog Rahmanijjata i Vahabijjata (odlika davanja) prema nama. Uvijek prekri naše slabosti i naše greške, drži oko oprosta na nama i nikada nemoj obustaviti Svoje blagoslove na nas. Mi tražimo svako dobro od Tebe koje si odredio za svakog, zapravo, podari nam svako dobro kojeg si Ti Gospodar, samo kroz Svoju milost. O moj Bože, ja usrdno preklinjem sve Tvoje atribute i pokoravam se Tebi da nam dadneš njihovo dobro. O naš voljeni Bože, mi se srčano i iskreno Tebi pokoravamo i obraćamo se Tebi da primiš naše dove Svojom milošću i prema Svom obećanju. Poslušaj naše dove. Stvori razdaljinu između nas i onih koji su umorni od  obožavanja Tebe. Učini nas iskrenim slugama milostivog Boga, natopi naša prsa Tvojom ljubavi, učini našu riječ i djelo lijepim (plemenitim) i čistim, i onim koja mogu biti žrtvovana na Tvoju naredbu. Da budemo potpuno predani Tvom Poslaniku s.a.v.s. i da učimo salavate na njega. Da pokazujemo savršenu poslušnost Tvom Obećanom Mesiji a.s. kojeg si Ti poslao u ovo doba prema Svom obećanju. Da očitujemo svaku njegovu naredbu, priznavajući ga kao ‘sudiju i posrednika’. O Bože, mi Te ponovo molimo, ispuni naša prsa Svojom ljubavi, ukloni naše nedostatke (mahane), uvijek nas spasi od šejtana. Da postanemo oni ljudi koji privlače Tvoju ljubav. Zaštiti  nas od svih nevolja i bola, i spasi nas od svih teškoća. O naš Bože, ovo je naša ponizna dova. Otvori prsa svijetu za istinu Ahmadijjata, istinskog islama i učini sve muslimane jednim ummetom. Oslobodi muslimane od svih iskušenja i nereda koji su ih progutali, otvori im oči da prepoznaju Tvog Obećanog Mesiju i Mehdija. O Allahu, daj razum svijetu da prepoznaju Imama doba i budu spašeni da ne padnu u vatrenu provaliju. Amin, o Gospodaru svih svjetova.”

Na kraju je Huzur dao tužnu vijest o još jednom šehidu u Pakistanu. Nasir Ahmad Butt sahib iz Feslabada je bio ubijen 8. septembra. Njegov djed je došao iz Kadiana i bio je prvi Ahmadi u porodici. Nasir sahib je bio vlasnik voćare. Dok je sjedio u svojoj radnji usred dana motorista sa šljemom na glavi je pucao u njega četiri puta. Tri metka su ga pogodila u prsa a jedan u lice i bio je na mjestu mrtav. Jedan zaposleni je također bio prisutan u radnji kao i neke mušterije no napadač je ipak uspio pobjeći. Šehid je imao 51 godinu i imao je izvanrednu predanost Halifatu i učenjacima Džemata. Posvećivao je veliku pažnju Huzurovim hudbama petkom. Bio je vrlo popularna osoba u svojoj oblasti i svi su ga voljeli. Njegovoj dženazi su prisustvovali mnogi poslovni drugovi, mušterije i drugi izvan Džemata. Njegova posebna vrlina je bila gostoprimljivost. Njegova žena je obavljala dužnost predsjednice ženske organizacije. Iza njega su ostali stari roditelji, hudovica, dvije kćeri i sin. Da Allah pokloni čvrstinu ožalošćenim i uzdigne položaj šehida u Džennetu. Huzur je najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu u odsustvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp