U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suprotstavljanje Božijim zajednicama i njihovo proganjanje

Kratki sadržaj

Huzur je proučio ajet 23 iz sure Al Furkan, čiji prijevod glasi:

“Tako smo Mi za svakog poslanika grješnike za neprijatelje dali; adovoljan je tvoj Gospodar kao Upućivač i kao Pomagač.” (25:23)

i dao izlaganje o opoziciji i proganjanju s kojim su se Božije zajednicemorale suočiti od samog početka. Huzur je rekao da u naprijedspomenutom ajetu Časni Kur’an razjašnjava ismijavanje, ruganje isuprostavljanje s kojima su se poslanici i njihovi sljedbenici suočili. Ljudikoji se suprotstavljaju poslanicima skloni su zločinu i u svomsuprotstavljanju Allahovim miljenicima koje, u svom pretpostavljanju,provode u ime Allaha, prelaze sve granice vlastite okrutnosti.

Kad su se Časnom Poslaniku s.a.v.s. suprotstavljali i kad su gaproganjali, Allah je proglasio da je to ono što neprijatelji rade, oni uvijeknastoje sve što mogu da stvore zapreke i čine okrutnosti. Međutim,ovim postupcima nikada nije dozvoljeno da budu uspješni, konačnapobjeda je uvijek pobjeda Božijih poslanika i protivnici dočekaju kaznu.Na svaku okrutnost počinjenu protiv Časnog Poslanika s.a.v.s. i nanjegove sljedbenike on je ostao čvrst i uvijek savjetovao druge da ostanučvrsti. Historija je puna bolnih događaja i jedan takav događaj je u veziAmmara, njegovog oca Jasira i majke Samije koji su bili strašnoproganjani. Jedanput su bili fizički maltretirani kad je Časni Poslaniks.a.v.s. prolazio pored. Krajnje bolnim tonom je rekao: ‘O porodicu Jasira,nastavite biti čvrsti. Sigurno je za vas, zbog ove čvrstine, pripremljenDžennet.’ Jasir je podlegao ovom fizičkom mučenju i bio je ubijen. Samijase držala ali joj je Ebu Džehel kopljem probio donji dio stomaka i takoje i ona bila ubijena. Takva je bila nečovječnost neprijatelja islama. Ovoproganjanje je svratilo pozornost duša pobožne prirode prema islamu ivideći vjerne sljedbenike Časnog Poslanika s.a.v.s. ljudi su još više biliprivučeni prema njemu. Poruka islama je stigla do Medine i do Etiopije.Kad su poglavice Meke prešli sve granice u svojoj nečovječnosti, umjestoda suzbije širenje poruke islama, njihovo proganjanje je postalo povodnjenog širenja.

Allah kaže da nema potrebe da budemo uzrujani nad takvomokrutnošću; to za mnoge postaje povod upute. Allah je naš Pomagač inaš Vodič, On će nam zasigurno pomoći, i samo će Njegov imenovanipobjediti. Za ovo Allah može, ako hoće, pokazati nebeske znakove.Okrutni, moćni, nalik faraonu upravljači ne mogu zaustaviti posaoBožijih poslanika. Obećani Mesija a.s. je rekao da, baš kao što đubrivoizaziva rast za usjeve, zlobna opozicija djeluje kao gnojivo za rast Božijihzajednica. Uvijek je bio put zločinački naklonjenih ljudi da sesuprotstavljaju Allahovim miljenicima. Zato je bilo prirodno da poslijetvrdnje Obećanog Mesije a.s. ovo se mora pojaviti i pojavilo se.

U ajetu koji prethodi ajetu koji je proučen na početku, Allah kaže:

“A Poslanik će reći: ‘O Gospodaru, zaista je moj narod napustioovaj Kur’an.” (25:31)

Spominjanje Mekanlija ovdje također ukazuje na dolazak ObećanogMesije a.s., njegovo pozivanje istinskom učenju Časnog Kur’ana i njegovsavjet da to stavimo u praksu. Muslimani su zaboravili učenje Kur’anano, kad ih Imama doba poziva tome, oni mu se suprotstavljaju. Ovajajet također uvjerava Obećanog Mesiju a.s. i njegove sljedbenike daopozicija stavljena u pogon protiv njih u ime Boga i Kur’ana zapravo jezbog nedostatka svjesnosti o Časnom Kur’anu. Zbog toga se nemoj bojati,ovako je bilo sa Allahovim poslanicima i njhovim sljedbenicima; Allahje tvoj Pomagač i Vodič. Huzur je rekao da vjerske vođe koji draže masenikada ne mogu uspjeti i sigurno će uspjeh jedino biti dat ZajedniciObećanog Mesije a.s. Nije važno koliko oni nastoje, ni jedan od njihovihplanova neće biti ostvaren i jednog dana će se njihova opozicija odbitinatrag o njih.

Obračajući se našim protivnicima, Huzur je rekao: da se oni bojeAllaha, bojali bi se Njegove nijeme pravde. Umjesto što slijede takozvanevjerske vođe, oni treba da slušaju onoga ko ih poziva sa samilošću isaosjećajem, i tako čini s Allahovom naredbom. No, oni njemu nadivajupogrdna imena. Obećani Mesija a.s. je rekao da nije bilo Rahmanijjata(Božije odlike milostivosti) bilo bi nemoguće za progonitelje da ostanuzaštićeni od Božije kazne. Huzur je rekao da, slijedeći učenje ObećanogMesije a.s. koje je dobio od Časnog Poslanika s.a.v.s., mi kažemo onimakoji smatraju hvalevrijednim djelom da proganjaju Zajednicu ObećanogMesije a.s., da je za nas važna njihova dobrobit i njihovo jadno stanjenas zabrinjava. Oni treba da napuste ruganje i ismijavanje onoga ko jebio poslan od Allaha.

Obećani Mesija a.s. se obratio onima koji ga nisu prihvatili i rekaoda treba da se probude i budu oprezni jer je vrijeme za veliku revoluciju.On ih je savjetovao protiv ismijavanja i prezira (i omalovažavanja) imolio Allaha da im dadne pronicljivost da se osvjedoče u (duhovni)mrak i prepoznaju duhovno svjetlo. On im je naložio da ustanu noću iu punoj poniznosti mole Allaha. Huzur je molio Allaha da dadne daprotivnici imadnu razuma i da shvate milosrdnu poruku ObećanogMesije a.s..

U Pakistanu nam je zloglasni zakon zabranio da izgovaramo ilinapišemo Kelimei šehadet (potvrdu vjere islama) i vlasti jednako koristeovaj zakon da nas proganjaju. Nedavno je u selu blizu grada Sargode,policija noću stigla do Ahmadi džamije i tražila od Ahmadi djeteta daskine ploču sa Kelimei šehadetom na njoj. Premda je Džemat opet stavioploču oni su tražili od djeteta da uradi ono što su oni htjeli. Huzur jerekao da još nije imao detalje o tome jesu li oni prepali dijete ili su touradi kroz druga sredstva, no primorali su ga da ukloni ploču, ali to senije trebalo dogoditi. Obračajući se Ahmadi djeci, Huzur je rekao da usvakom takvom primjeru ubuduće oni trebaju reći policiji da sami skinuKelimei šehadet ako žele, ali im treba reći da Ahmadi to nikada nećeuraditi. Oni mogu iskaliti svaku okrutnost koju žele, ali svaki Ahmadimuškarac, žena i dijete treba da zaštite Kelimei šehadet. Huzur je rekaoda, ako zakon ovo dozvoljava, dobro mi nećemo osporavati zakon, alisvaki Ahmadi musliman treba da zapamti da mi nećemo biti njihovipomagači u ovome ni pod kakvim okolnostima, tako da će na Sudnjemdanu Kelimei šehadet biti svjedok za nas i njih će proglasiti zločincima.Zakon Pakistana kaže da prema njihovoj lično skovanoj definiciji minismo muslimani i zbog toga nismo ovlašteni da izgovaramo Kelimeišehadet. Mi im kažemo: mi ne trebamo njihovu definiciju, Allah i NjegovPoslanik s.a.v.s. su rekli da je musliman onaj ko uči Kelimei šehadet.Časni Kur’an kaže:

“…i ne recite nikome ko vam uputi selam: ‘ti nisi vjernik.” (4:95)

Allahovom milošću Ahmadi muslimani imaju savršeno vjerovanje uAllaha, Njegovog Poslanika s.a.v.s. i u Časni Kur’an. Oni su ne samomuslimani, oni su istinski vjernici jer Ahmadi muslimani su ti koji su, usvjetlu predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. uputili selame Mesiji.Huzur je rekao da se brisanje Kelimei šehadeta također dogodilo ujoš jednom selu u Pakistanu. Lokalni predsjednik je zatvorio vratadžamije i rekao da samo uniformisana policija može ući unutra, akobilo ko drugi bude pokušao da uđe morat će ući preko njegovog mrtovgtijela. Njegovo ime je bilo Ata Muhammed sahib, on je bio stariji čovjeki srčani bolesnik. Dok je sjedio u džamiji bez prestanka je učio Kelimeišehadet. Na kraju je policija otišla. Amir sahib ove oblasti je napisaoHuzuru da se poslije ovog događaja stanje njegovog srca pogoršalo,imao je srčani udar i umro. Da Allah uzdigne njegov položaj. Huzur jerekao da je juče klanjao dženazu za njega. Trenutno je opozicija uPakistanu vrlo jaka i Ahmadi muslimani koji žive vani treba da činedove za Pakistan. Huzur je podsjetio pakistanske Ahmadi muslimaneda je preživljavanje Pakistana u njihovim rukama, da treba da obilatočine dove. Takozvani vjerski učenjaci su mase istjerali iz pameti. Nekiod njih su skloni zločinu, kao što Kur’an ukazuje, i oni su desna rukatakozvanih vjerskih vođa, a neki slušaju hodže zbog nedostatka vlastitogznanja; da im Allah dane razum. Onda ima mnogih koji su pobožneprirode, koji izražavaju gađenje nad trenutnom situacijom. Ovi ljuditreba da napuste kukavičluk i podignu svoj glas. Ekonomski pad jedostigao žestinu u Pakistanu, terorizam je raširen, ljudi su ubijanisvakodnevno ali nikoga nije briga. Nebeske nevolje su progutale zemljuali niko nije spreman da se zamisli. Huzur je iznio detalje poplave uHunza, u sjevernom Pakistanu gdje je voda preplavila mnoga sela.Dijelovi Karakoram autoputa su potopljeni i najzadnje vijesti su dapostaje teško čak helikopterom spašavati ljude. Razaranje koje možeuslijediti ako propusni otvor u brani za suvišnu vodu također budeoštećen nezamislivo je, ali izgleda da se niko ne uznemirava. Jedinastvar oko koje se oni uznemiravaju je kako da stalno napadaju Ahmadimuslimane i ubijaju ih. Časni Poslanik s.a.v.s. je ispitivao svoje ashabekako da oni znaju je li taj i taj izgovorio Kelimei šehadet iskrenog srca,jesu li oni razderali njegovo srce i vidjeli? Tako da, kad ashabi i ČasniPoslanik s.a.v.s., koji je bio direktno upućen od Allaha nisu znali takvustvar, današnje hodže izgleda znaju stanje ljudskih srca. Prije nekolikodana je jedan Ahmadi, hafiz Ahmad Šakir sahib bio ubijen u Karačiju.Kad je zatvorio svoju radnju (apoteku) kasno noću bio je pogođen izblizai tako ubijen. Imao je 41 godinu i bio vrlo aktivan član Džemata, predanAhmadi musliman, pogotovu odan učenju Kur’ana. Iza sebe je ostaviomajku, hudovicu, dvije kćeri i sina. Da Allah pokoni čvrstinu njegovojmajci i porodici i da uzdigne njegov položaj. Huzur je rekao da ovaubijanja šehida, brisanje Kelimei šehadeta itd., sve je učinjeno po naloguhodža.

Huzur je rekao da je citirao definiciju muslimana od Boga i NjegovogPoslanika s.a.v.s., a Kur’an o ovim ljudima kaže:

“A ko god namjerno ubije vjernika, njegova kazna će biti Džehennemu kojem će zadugo boraviti. A Allah je srdit na njega i proklinje gai pripremit će za njega kaznu veliku.” (4:94)

Oni u svom neprijateljstvu ne ubijaju samo Ahmadi muslimane negočak i one koji su, po njihovoj definiciji muslimani. Sigurno onaj kopodstiče i planira zločin je toliko zločinac koliko i onaj ko zapravo počiniovo djelo. Mi smo uvijek bili strpljivi i nastavit ćemo biti strpljivi. Allahkaže o šehidima:

“I ne recite o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi;naprotiv, oni su živi, ali vi ne osjećate.” (2:155)

Jer šehid je dobrotvornost Ahireta, a za neprijatelje Allah kaže:

“Da li od poricanja toga pravite svoja sredstva za život?” (56:83)

Huzur je objasnio da zarada za život hodža leži u odbijanju ObećanogMesije a.s. i ova stvar je postala njihov izvor sredstava za život a oni suzaboravili Istinskog Skrbnika.

Huzur je rekao da, kako naša Zajednica napreduje, raste opozicija ida se, kao što je Allah rekao, svakom poslaniku suprotstavljalo. Kao štoje Huzur spomenuo u svojoj zadnjoj hudbi petkom, opozicija u Egiptutakođer raste i da vlasti izgleda podržavaju hodže i kao rezultat toga jenekoliko Ahmadi muslimana zatvoreno. Među optužbama protiv njihjedna je da Ahmadi, Bože sačuvaj, smatraju hazreti Mirzu GhulamAhmada a.s. da je Khatamun Nebijjin (pečat poslanika). Inna lillahi veinna illejhi radži’un. Mi vjerujemo da Časni poslanik s.a.v.s. imanauzvišeniji položaj i vjerujemo da ni jedan drugi poslanik koji donosizakon ne može doći poslije njega jer ni jedna druga Knjiga zakona nemože biti objavljena poslije Časnog Kur’ana, i vjerujemo da je tvrdnjaObećanog Mesije a.s. u potpunoj podređenosti (i ovisnosti) ČasnomPoslaniku s.a.v.s.

Huzur je želio reći obrazovanim ljudima da ne treba da jednostavnovjeruju ono što čuju. Oni treba da čitaju poruku Ahmadijjata i da videjesu li ove optužbe dokazane. Barem trebaju prvo čuti naše gledište.Oni treba da vide kakve je usluge Obećani Mesija a.s. učinio za islam itreba da iskušaju osjećaj časti koju Ahmadi muslimani imaju za ČasnogPoslanika s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je ove takozvane vjerske vođe opisao kao četveronožce koji nemaju pojma šta je istina i zasluga. Onog koji je bioposlan od Boga oni smatraju bezbožnim, i vjernike proglašavaju nevjernicima. Oni ne znaju šta zahtijeva služenje religiji. Ogromna je teškoća unutar religije Poslanika s.a.v.s. da većina vjerskih učenjaka ove religije nemaju sposobnost shvaćanja znanstvenog proučavanja religije. Oni nastoje da zadrže neistinu i nemaju osobitog poštovanja prema Allahu i sebe su ubijedili da jedini oni slijede istinu.

Huzur je rekao da rastuća drskost neupućenih osoba protiv ČasnogPoslanika s.a.v.s. je zato što oni znaju da muslimani nisu kao jedan i dase mogu vrlo lahko ‘kupiti’ i da ne žele pomoći Imama doba. Huzur jespomenuo sadašnju bezočnost protiv Časnog Poslanika s.a.v.s. koji jefacebook privremeno zabranio u Pakistanu.

Huzur je rekao da Obećani Mesija a.s. nije jednostavno pisaoprigovore o ovim ljudima. Svi mi znamo o sveobuhvatnim knjigamakoje je on napisao – preko osamdeset njih – u odbrani islama. On jepozivao svaku religiju da se takmiči sa islamom i dokazao superiornostislama, i sebe iscrpio radi Božijeg jedinstva. Poslije njegove smrti mnogiljudi izvan Ahmadijata su mu odali poštovanje. Huzur je pročitaodetaljno iskazano poštovanje od Maulana Abdul Kalam Azada, učenjakaIndije u kojoj on priznaje značaj literature Obećanog Mesije a.s. On jenapisao da se kršćanstvo spremalo da istrijebi islam sa svojim imetkomi sredstvima. U odgovoru na njihovo topništvo, muslimani nisu imaličak ni strijele da time zadaju udarac. To je bilo vrijeme kad se ObećaniMesija a.s. borio za islam. Maulana Abdul Kalam Azad je rekao da jeObećani Mesija a.s. bio veliki general islama koji je zaustavio kršćanstvona njegovim tračnicama. Huzur je pročitao iskazano poštovanje od stranejednog Američkog svećenika – o usluzi Ahmadijata u Siera Leonu, i odstrane historičara S.G. Williamsona o napretku Ahmadijata u Africi koji

je zaustavio kršćanstvo.Zatim je Huzur pročitao još jedan isječak iz pisanja Obećanog Mesijea.s. u kojem izražava svoju duboku želju da svoj cijeli život potroši usluženju vjere i da sa svima dijeli ono što mu je Allah dao.

Huzur je rekao da su Ahmadi ti koji su razumjevajući učenjeObećanog Mesije a.s. shvatili značaj Kelimei šehadeta. Jednako takozvaniučenjaci prave optužbe protiv nas i pobuđuju muslimane. Muslimanitreba da pronađu činjenice. Ahmadi muslimani mogu žrtvovati svoježivote ali nakon što su shvatili istinska značenja Kelimei šehadeta – Nikonije vrijedan obožavanja osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik –mi nikada nećemo okrenuti leđa. Upravo će taj Kelimei šehadet bitisvjedok za nas poslije smrti i upravo će taj Kelimei šehadet datisvjedočenje o tlačenju i proganjanju protiv Ahmadi muslimana. Svakiod nas ko pokazuje čvrstinu, sigurno privlači Allahovu ljubav. Huzur jerekao da nikada ne smijemo dozvoliti da ovaj duh umre, nikada nesmijemo dozovliti da umre.

Huzur je rekao da će klanjati dženazu namaz za Šehida (Šakir sahiba)i za Atta Muhammed sahiba. Zatim je prenio tužne vijesti o smrti mladogAhmadi muslimana u Egiptu, Ahmad Hilmi Šafia, unuka Hilmi Šafisahiba. On je bio u invalidskim kolicima i vrlo strpljiva osoba, i svoju jebolest podnosio sa čvrstinom i uvijek tražio od svoje majke da budečvrsta. Njegova majka kaže da je bio najposlušniji od njene djece. Njegovotac je jedan od Ahmadi muslimana koje su vlasti zatvorili. Huzur jerekao da je Ahmad Hilmi Šafi sahib stekao diplomu u biznisu i planiraoda služi Džematu u stopama svog djeda na polju literature. On je dvaputa prisustvovao đelsa salani u toku Huzurovog halifata. Huzur ječinio dove da Allah uzdigne njegov položaj i podari čvrstinu njegovojrodbini i da Allah čuva svakog Ahmadi muslimana sigurnim od svakogzla.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp