U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahovo davanje bez mjere i Njegov brz obračun

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas održao predavanje oAllahovom davanju bez mjere i Njegovom brzom obračunu. Huzur jeobjasnio ovaj predmet citirajući primjere iz hadisa kao i događaje ashabaObećanog Mesije a.s.

Huzur je rekao da je veliki broj događaja iz života Halifatul MesihaI r.a. koji ilustruju kako Allah daje bez mjere i iz krajnje neočekivanih sredstava. Jedanput je hazreti Halifatul Mesih I r.a. putovao iz Kašmira preko Ravalpindija kad je ostao bez para. On je rekao svom drugu daće prodati konja. Kratko poslije toga, konj se razbolio i kad su stigli uRavalpindi krepao je. Čovjek koji je upravljao kočijom tražio je novac i izgledalo je da nema izlaza kad se hazreti Halifatul Mesih I r.a. obratioAllahu. Upravo tada je došao jedan čovjek i doveo svog bolesnog oca Halifatul Mesihu I r.a. da ga liječi. On mu je prepisao neke lijekove iovaj mu je platio dovoljan honorar da su bili u stanju nastaviti putovanje. Jednom prilikom na dan Hadži bajrama hazreti Halifatul Mesih Ir.a. je imao samo jedan komad iznošene odjeće koju je mogao obući. Skup je čekao na bajram namaz i poslali su nekoga da ga zovne nekoliko puta dok je on kod kuće razmišljao šta će sa svojom iznošenom odjećom za bajram. Onda je neko pokucao na vrata i kad su otvorili tamo je stajao čovjek koji je doputovao iz drugog grada i donio neku odjeću kao dar za Halifatul Mesiha I r.a. i njegovu porodicu. Tako je Allah uvijek pribavljao za njega.

Maulana Ghulam Rasool Rajiki je jedanput sanjao da su on i njegova žena živjeli u kući Obećanog Mesije a.s. i da su mu bliska rodbina. Sanjao je da njegov sin masira stopala Obećanog Mesije a.s., kad mu je Obećani Mesija a.s. rekao na punjdžabi jeziku: ‘(Da Allah dadne) da sve tvoje potrebe budu ispunjene.’ Maulana Rajiki je rekao da je poslije ovogsna Allah dž.š. ispunio sve njegove potrebe i potrebe njegove porodicei da su komšije bili svjedoci ove radosne vijesti.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je stvarni Opskrbljivač Allah. Onaj ko se osloni na Allaha nikada nije lišen opskrbe. Allah kaže da prosipa kišu sa nebesa i ispod stopa onoga ko se oslanja na Njega.

Huzur je rekao da su Allahovi poslanici izuzetno dobro poprimili Božije atribute i da je naizvanredniji primjer ovoga bio Časni Poslanik s.a.v.s. On je jedanput rekao da, čak da ima zlata veličine planine Uhud, on bi bio sretniji da poslije tri dana nema ništa preostalog, osim malog iznosa da plati dugove. Kad god je od Časnog Poslanika s.a.v.s. bilo traženo u ime islama on je velikodušno davao. Jedanput je jednom čovjeku dao cijelo stado koza koje su pasle u dolini između dva brda.Ovaj čovjek je otišao svom narodu i rekao im da prime islam zato što Poslanik islama daje toliko da nikada ne može postojati rizik gladi.

Poslije pobjede nad Mekom i bitke na Huneinu koja je slijedila, Časni Poslanik s.a.v.s. je dao Sufijanu bin Umajja tri stotine kamila. Sufjan je rekao da prije ovoga nije trpio Časnog Poslanika ali da mu je kasnije postao najomiljeniji od svih. Huzur je rekao da ponekad ovosvjetsko bogatstvo ljude okrene vjeri. Naime, kad je Sufjan bin Umajja prolazio kroz polje sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. požudno je posmatrao stado koza. Poslanik ga je pitao je li mnogo voli stado i on je na to odgovorio potvrdno. Poslanik s.a.v.s. mu je rekao da može uzeti cijelo stado.

Savladan ovom velikodušnošću Sufjan je pao na stope Časnog Poslanika s.a.v.s. i primio islam govoreći da samo Božiji Poslanik može dati tako ogroman dar. Ranije je Sufjan bin Umajja bio zakleti neprijatelj islama i poslije pobjede nad Mekom se pitao da li će biti pošteđen. I ne samo da mu je bilo oprošteno nego mu je Poslanik islama s.a.v.s. dao u obilju i savjetovao je svoje ashabe da nikada ne budu škrti u pitanju vjere i da nikada ne budu neprimjereni u ispunjavanju onoga što pripada ljudima. Časni Poslanik s.a.v.s. je naređivao da ne budemo škrtice kad dajemo uime Allaha, inače će Allah također nama dati oskudno.

Huzur je rekao da je moć davanja svake osobe u skladu sa njegovom mogućnošću i u skladu s drugim obavezama. Historija ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. je svjedočenje njihovog oslanjanja na Allaha. Ovi ljudi koji su bili neobrazovani i neuki postali su veličanstveni uzori dobrote. Časni Poslanik s.a.v.s. se uvijek brinuo o tome da njegov ummet ostane pobožan. Jedanput je poslao Abu Ubaidu da skupi porez iz Bahreina, mjesta s kojim je napravio mirovni ugovor. Kad se Abu Ubaida vratio okupilo se mnogo ljudi; Poslanik s.a.v.s. se nasmijao i rekao da izgleda da su ljudi znali da se Abu Ubaid vratio s nečim. On je dao ljudima radosne vijesti ali je rekao da se nije brinuo o njihovom siromaštvu nego se brinuo da ne budu naklonjeni materijalizmu kao raniji narod i ovaj materijalizam je bio uzrok njihovog uništenja kao i prastarim narodima. Huzur je rekao da je žalosno da je uprkos ovog strogog savjetaČasnog Poslanika s.a.v.s. većina njegovog ummeta danas upletena bašu to. Međutim, Ahmadi muslimani treba da ispune svoj zavjet bai’ata ida daju prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.

Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. slijedio ovaj blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. u svom ophođenju sa svojim sljedbenicima. Jedanput je zamolio Sejid Ghulam Husein sahiba, koji je u to vrijeme bio mlad čovjek od 15 godina i željan da služi, da uzme neki paket iz Batale i dao mu je 5 rupija za troškove koje možda bude imao na putu.Pošto naokolo nije bilo nikakve nosiljke, mladi Sejid sahib je pješačio do Batala. Kad je uzeo paket, nije trebao ništa platiti jer je već bilo plaćeno. Na putu natrag nosač nosiljke je tražio previše para tako da jeSejid sahib uredio da paket bude odnešen a on je pješačio natrag do Kadiana. On je dao 4 penija (aana) portiru koji je nosio paket i otišao Obećanom Mesiji a.s. Obećani Mesija a.s. je uzeo paket, otvorio vrh, stavio ruku unutra i izvadio grožđe i dao ga mladiću govoreći da je to bio njegov udio. On ga je brzo uzeo u svoju tuniku i vratio kusur Obećanom Mesiji a.s. koji je vrlo nježno rekao: ‘Mi ne vodimo račun s prijateljima.’

Jedanput je Hakim Abdur Rahman sahib otišao u Kadian i na insistiranje Obećanog Mesije a.s. ostao dva i po mjeseca. Kad je konačno htio da se vrati kući Obećani Mesija a.s. mu je dao napisanu preporukuda s tim ode u knjižaru i za sebe besplatno uzme jednu njegovu knjigu. Čovjek u knjižari je bio ljut i rekao da ljudi dođu i uzmu knjige besplatno,a novac je potreban za štampanje drugih knjiga; tako da je Hakim sahib tražio da mu knjižar vrati pismo s preporukom. Kad je Obećani Mesija a.s. pitao je li uzeo knjigu on je naveo šta se desilo. Nakon što je čuo šta se dogodilo Obećani Mesija a.s. je bez cipela otišao do knjižare i rekao osobi koja je tamo radila: ‘Mir sahib, zašto se ti brineš? Zar se ti tako brzo zabrineš? Tek će ogroman broj ljudi doći ovdje i blago će biti raspodijeljeno.’

Huzur je rekao da ljudi koji danas čine žrtve za izdavanje publikacija islama i koji daju, njima također Allah pokazuje takva iskustva. Jednomnovom Ahmadi muslimanu sa Obale slonovače, Jakub Ali sahibu je bilorečeno o propisanom procentu članarine, i o Tahrik-e-džedid i Vakf-edžedid programu. Kad je po tome platio svoj doprinos, to je izašlo na50 funti, što je za njega bila ogromna suma. Uskoro poslije toga njegov prijatelj koji je prije par godina od njega pozajmio novac ali je on bio izgubio nadu da će mu to vratiti, nazvao ga je i rekao da je spreman da vrati zajam. Ne samo da je dobio natrag pozajmljeni novac nego je primio pismo od vlade u kojem je bio obaviješten da je bio unaprijeđen na viši stepen i da se njegova zarada povećala za 50%. Po primitku ove uvećane zarade on je odmah uskladio iznos doprinosa za članarinu i svima vrlo otvoreno kaže da je to zbog Allahove milosti.

Jedna neahmadi gospođa po imenu Halima iz Benina dala je doprinos za Tahrik-e-džedid program. Njena zarada u poslu je bila udvostručena. Ona je slijedeće godine opet dala doprinos i zarada u poslu je bila četvorostruka. Ona je nastavila davati, govoreći da je njen posao napravio izvanrednu zaradu, i također je dala svoj zavjet bai’ata. Huzur je rekao da je pravilo da mi ne uzimamo doprinos od ljudi izvan Džemata ali se u Africi ponekad stvore takve veze da smo primorani uzeti doprinose. Huzur je rekao kad je bio u Gani mnogi (neahmadi) zemljoradnici bi donosili svoj zekat govoreći da su bili sigurni da će Ahmadi to ispravno usmjeriti, nasuprot njihovih hodža koji će to vjerovatno uzeti sebi.

U vrijeme Obećanog Mesije a.s. jedanput je neko krenuo na put i tražio od Obećanog Mesije a.s. nešto novaca, koji mu je iznio kutiju u kojoj je čuvao sav novac i rekao: ‘Uzmi koliko god želiš,’ i onda sa krajnjom radošću rekao: ‘Uzmi sve ako želiš.’

Zatim je Huzur citirao nekoliko primjera o Allahovom obračunu. Maulana Rajiki je naveo da je jedanput učio nikah mladiću koji je bio sin druga Obećanog Mesije a.s. i kasnije uvidio da su osim onog koji se ženio njegova sva ostala djeca bila gluha i nijema. Ovaj drug je ispričao da se, kad je bilo mlad, rugao svojoj snahi koja je imala gluho i nijemo dijete. Jedanput je prešao granice u uvredama i njegova snaha mu je rekla da treba da se boji Allaha. Njegova bezočnost je izazvala Allahovo nezadovoljstvo i sva njegova djeca su bila rođena gluha i nijema. On je obilato činio istighfar i pisao Obećanom Mesiji a.s. da čini dove. N akraju je njegovo zadnje dijete bilo rođeno bez invalidnosti. Huzur je rekao da ponekad bol nametnut nekome može pokrenuti nebesa. Maulana Rajiki je također naveo događaj o dva kandidata koji su bili na listi za izbore Zakonodavnog vijeća u Pundžabu i željeli su da dobiju glasove Ahmadi muslimana. Hazreti halifatul Mesih II r.a. je dao nalog Zajednici da glasaju za jednog od dvojice. Ovaj izbor nije bio očekivan i mnogi ljudi su se digli protiv ahmadi muslimana zbog ovoga.No, Ahmadi muslimani su ostali strpljivi. Jedna imućna osoba međunjima prešla je sve granice u uvredljivom jeziku prema Ahmadi muslimanima općenito a pogotovo prema hazreti Halifatul Mesihu II r.a. Maulana Rajiki ga je upozorio da takav prijestup nije dobar i da Allah ne daje mnogo odgode ljudima kao on. Vrlo brzo poslije ovoga ovaj čovjek se razbolio i pored medicinske pomoći iz najbolje bolnice,poslije četiri mjeseca je, uprkos svom bogatstvu umro.

Maulana Rajiki je naveo o jednom Maulviju koji je bio krajnje strogo konceptu da je Isa a.s. živ na nebesima. Kad mu je bio predstavljen određeni kur’anski ajet:

”Kad je Allah rekao: ‘O Isa, Ja ću te usmrtiti (prirodnom smrću) i uzdignut ću te Sebi, i očistit ću te od( optužbi) onih koji ne vjeruju,i dat ću da oni koji tebe slijede budu iznad onih koji ne vjeruju,do Sudnjeg dana; onda ćete se Meni vratiti, i Ja ću odlučiti između vas o onom u čemu ste se razišli.’ ”(3:56)

on je drsko promijenio redosljed riječi u ajetu da odgovaraju njegojsvrhi. On je čak otišao tako daleko da je predložio da se prepravljeniajet štampa u kopiji Kur’ana ali se učenjaci nisu složili govoreći da će to izazvati haos. Kad su sve štamparije odbile da to štampaju on je otišao do štamparije sikha i ponudio im veliku sumu novca, ali su oni također odbili zbog straha od odmazde muslimana. Ovaj Mualvi je onda odlučio da sam to štampa da bi postigao svoj cilj. Međutim, iznenada je postaožrtva kuge i za jednu noć su i on i cijela njegova porodica umrli odkuge.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ako čovjek vodi računa o Allahovoj uzvišenosti i svjestan je smrti onda vodi brigu o tome da ne bude nemaran. Allahova kazna je strašna. On prekriva propuste i mahane, ali kad kažnjava, Njegova kazna je oštra, osim prema onima koji Ga se boje i smatraju Ga uzvišenim. Za takvu osobu Allah postaje štit.Huzur je molio Allaha da ima milosti i zaštiti nas od kazne, čak od najmanjeg prekora i da nam uvijek pokloni blagoslove i dadne nam izvan naše zamisli, da On utemelji Svoj strah u našim srcima. Da budemo među onima koji imaju savršeno oslanjanje na Allaha i da On postanenaš štit u svakoj prilici kao što je obećao.

Huzur je rekao da ide na put i da ćemo narednih nekoliko petaka gledati hudbu preko MTA kao i ostatak svijeta. Huzur je tražio da činim odove da ovo putovanje na svaki način bude blagoslovljeno.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp