U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahovi prijatelji

Kratki sadržaj

Nakon učenja sure Al Fatiha, Huzur a.t. je proučio slijedeće ajete:

“Slušajte! Zaista, Allahovi prijatelji neće imati straha, i neće tugovati– oni koji su vjerovali i postupali bogobojazno. Za njih su radosnevijesti u ovom životu i na ahiretu – nema mijenjanja Allahovih riječi;ovo je zaista veliki uspjeh.” (10:63-65)

Huzur a.t. je cijelu hudbu bazirao na tumačenju ovih ajeta kojiosvjetljavaju karakteristike Vali (prijatelja Allahovih). Huzur je rekaoda za Evlija (množina od Vali) zajamčeno da oni neće imati razloga zastrah ili žalost sve dotle dok nastavljaju da napreduju u svom vjerovanjuu Boga u takvi (bogobojaznosti), i za takve vjernike je obećanje da ćeAllah Lično postati njihov prijatelj, i oni su primaoci Božijih blagoslovana ovom svijetu i na ahiretu. Huzur a.t. je dalje obrazložio da je istinskivjernik onaj ko ostaje ustrajan u svom vjerovanju čak i ako trpi svjetskigubitak zato što ima čvrstu vjeru u nagrade koje će ubrati na budućemsvijetu, obećane od Boga. Ali prvi i najistaknutiji preduvjet da čovjekpostane vrijedan ovog obećanja je da mora ispuniti obaveze da bi postaoAllahov prijatelj. Često vidimo da neko nudi jako mnogo na putu našihsvjetskih prijatelja, no s ciljem da postane Božiji prijatelj, osoba morabiti spremna da slijedi Njegove naredbe i da živi svoj život u stanjustraha da ne izgubi Božije zadovoljstvo. Zaista nije lahko postići položajVali. Huzur a.t. je onda proučio slijedeće ajete:

“U Naše znakove vjeruju samo oni koji, kad se ovim (ajetima)savjetuju, padaju čineči sedždu i veličaju Gospodara svogazahvaljujući Mu se, i ne ohole se. Njihovi bokovi se odvajaju odpostelja; (i) oni pozivaju Gospodara svoga u strahu i nadi, i trošeod onog što smo im Mi dali.” (32: 16-17)

Ovi ajeti nas ponovo podsjećaju o onim vjernicima koji ispunjavajuprava prema svom Stvaraocu s ciljem da postignu Njegovu blizinu. KadAllah takve ljude učini Svojim prijateljima, On oprašta njihove grijehe,i oni postanu slobodni od grijeha (prošlih i budućih). Allah nam pokazujeovaj put prijateljstva s Njim koji je krasan odnos da ga imamo, a ipak ječovjek u određenim slučajevima nezahvalan i posvaja put neposlušnostii nijekanja Božijeg postojanja, rezultat čega je da on postaje određen zaDžehennem.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah Neovisan i Davalac svega; On ne treba nikoga da bude prijatelj s njim. Čovjek je taj ko se okoristiiz ovog prijateljstva s Allahom – kakav prijatelj da Ga imamo, Onaj Kojinikada ne napušta Svog miljenika na ovom svijetu ili na budućem i Kojioprašta njegove nedostatke (mahane).

“I reci: ‘Sva hvala pripada Allahu koji nikad nije uzeo sina, i u čijemkraljevstvu niko nije partner bio, Njemu nikad nije potrebno da imadruga koji bi bio Njegov pomagač u stanju slabosti.’ I ti, mnogohvaleći, veličaj Njegovu veličanstvenost.” (17:112)

Treba da učinimo svaki napor da očistimo svoje srce, tako da kadAllah pogleda u njega, da tamo ne bude čak ni truna grijeha. Na ovomputu čišćenja svoje duše, čovjek će se sučiti sa mnogim uspjesima usvijetu i morat će do kraja voditi dobar život.

Huzur a.t. je onda predstavio hadis da će na Sudnjem danu biti trigrupe Evlija (Allahovih prijatelja). Allah će pitati vođe svake od ovihgrupa zašto su na svijetu obavljali ispravna djela. Jedan osoba će u imeprve grupe reći da su to činili da steknu obećani Džennet. Allah će ondavoditi ovu grupu u Džennet, dajući im Svoju blagonaklonost. Vođa drugegrupe će reći da su tako činili da se spase od Vatre Džehennema. Allahće ih onda uvesti u Džennet, dajući im također Svoje naklonosti. Vođatreće grupe će reći da su tako činili da postignu Allahovu ljubav i dasteknu Njegovu blizinu. Allah će onda ukloniti sve barijere izmeđuSebe i ove grupe, i vodit će ih u Džennet; meleki će biti s njima i oni ćebiti najbliži Bogu. Vođa ove treće grupe će zaista biti najbolji od svihljudskih bića, najbolji među Evlija – hazreti Muhammed Mustafa s.a.v.s.Ono što je Poslanik do svoje smrti najviše želio bila je Allahova ljubav.On je zaista najizvanredniji primjer apsolutne vjere u Allaha i najboljimeđu svim bogobojaznim ljudima.

U drugom hadisu navedeno je da osoba ne može postići blizinuSvemogućem Bogu dok ne voli nekoga radi Njega. Huzur a.t. je takođerpredstavio drugi hadis od Ebu Hurejre r.a.: Allahov Vjerovjensik s.a.v.s.je rekao: ‘Zaista, Allah voli tri stvari za vas i ne voli tri stvari. On voli davi samo Njega obožavate, da ne pripisujete ništa s Njim (u obožavanju) ida se čvrsto držite Allahovog Užeta i ne budete podijeljeni među sobom; aOn ne voli za vas beskoristan govor, ustrajno ispitivanje i rasipanje imetka.’(Sahih Muslim)

Huzur a.t. je predstavio drugi hadis od hazreti Omera Bin Khattabakoji govori o ljubavi ljudi jednog prema drugom radi nagrade sticanjaAllahovih naklonosti. Ovo su ljudi koji neće imati straha, niti će sežalostiti, i njihova bogobojazna djela će biti da postignu Božijezadovoljstvo i Božiji poslanici će zaviditi njihovom odnosu s Bogom.Svrha dolaska poslanika je da donesu revoluciju u duhovnim životimaljudi, i odatle je najviši položaj Evlija rezervisan za poslanike, a najvišiod njih je Časni Poslanik s.a.v.s. U sadašnje vrijeme, Božiji prijatelji suoni koji su iz ummeta Časnog Poslanika islama, i oni koji vjeruju uObećanog Mesiju kasnijeg doba, jer on je onaj koji će ujediniti svevjernike na jednoj ruci i uklonit će razlike među njima. Ahmadimuslimani skupa sa ne-Ahmadi treba da se zamisle nad ovim i samo ćeim ljubav jednog prema drugom, pokornost upravi Džemata, veza saHalifatom ubrati nagrade svijeta i ahireta. Kroz ovaj put osoba možepostići svrhu svog stvaranja. Huzur a.t. je pročitao isječak iz pisanjaObećanog Mesije a.s. o duhovnom napretku čovjeka na ovom svijetu ina ahiretu. Kad neko stupi na ovaj pravac, onda Allah pomaže takvuosobu da dostigne visine u svom traženju Božije ljubavi i mudrosti.Da nas Svemogući Allah osposobi da postignemo ovaj položaj i dasteknemo Njegovo prijateljstvo. Da nam On oprosti naše grijehe i prekrijeih sjenkom Svoje neograničene milosti. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp