U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha našeg stvaranja je da obažavmo Allaha

Kratki sadržaj

 

Nakon proučene sure Al Fatiha, Hazreti Mirza Masroor Ahmad a.t.,
Halifatul Mesih V, započeo je hudbu izražavajući zahvalnost
Svemogućem Bogu koji ga je omogućio da posjeti državu Kerala u Indiji
u toku ovog specifičnog vremena u historiji Džemata. Ova posjeta nije
bila moguća u njegovoj prethodnoj posjeti Indiji 2005. godine uprkos
snažne želje stanovnika ove države. Huzur a.t. je rekao da ponekad
nije moguće obuhvatiti mjeru predanosti i odanosti Ahmadi muslimana
ukoliko i dok se ne neposredno ne osvjedočimo. Premda je Huzur a.t.
sreo neke Ahmadi muslimane iz ovog dijela Indije u Kadianu i u
Londonu, no sretanje tolikog broja Ahmadi muslimana u njihovoj
domovini zaista je pružilo jedinstvenu priliku da lično vidi ovu predanost
i Allahove blagoslove koji su udijeljeni na džemat ovdje. Neki između
Huzurove pratnje su izrazili da ih Ahmadi muslimani Kerale podsjećaju
o disciplini koju su pokazali Ahmadi muslimani Indonezije; drugi su
rekli da se njihova predanost i odanost može uporediti sa Ahmadi
muslimanima džemata Afrike; no, Huzur je rekao, ja osjećam da Ahmadi
musliman, bez obzira gdje živio posjeduje isti stepen krajnje predanosti
i odanosti, međutim, stil izražavanja može biti drugačiji. Huzur a.t. je
rekao da ima mnogo članova koji se vjerovatno sreću sa Halifom po
prvi put u svom životu, no očit je izraz ljubavi i iskrene predanosti u
njihovim očima. Ovo je zbog blagoslova vjerovanja u Imama sadašnjeg
doba. žalosno je da uprkos ove gorivosti i odanosti, neahmadi sumnjaju
u istinitost Mesijinog dolaska. Ova predanost halifatu je zaista to što će
Džemat dovesti do neuporedivih visina, konačno dostižući svoje željeno
odredište.
Huzur a.t. je objasnio da željeno odredište za svakog Ahmadi
muslimana je da postigne blizinu Allaha dž.š. i postigne Njegovo
zadovoljstvo, i mi se moramo boriti do zadnjeg daha svog života da
postignemo ovaj položaj kroz svoje postupke, pokoravajući se učenjima
Časnog Poslanika s.a.v.s. i postizanjem standarda koje je Obećani Mesija
a.s. želio da vidi usađenim u nas. Zapamtite da poslije zavjeta Obećanog
Mesije a.s., vaš cilj treba da bude da postignete standarde koje je on
opisao. Ako ovo nije naš cilj, onda učenje poema u hvalenju halifata
nema nikakvog značaja. Mnogi ljudi formiraju emotivne veze sa
ovosvjetskim vođama i čine mnoge žrtve da postignu materijalne ciljeve,
no koliko ih čini žrtve radi Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s.? Ove
žrtve za ovosvjetske vođe nemaju nikakvog značaja ni u kom slučaju
zato što oni ne slijede islamska učenja. Jedini istinski vođa ovog doba i
vremena je Obećani Mesija a.s. čiji je dolazak da oživi istinska učenja
islama. Zbog toga, svaki Ahmadi musliman treba da provede i prakticira
kur’anska učenja kako je objasnio Obećani Mesija a.s., i samo onda
možemo postati istinski Ahmadi muslimani. Huzur a.t. je naveo odlomak
iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima je on istakao da svaki Ahmadi
treba da formira čisti i jedinstven odnos sa Svemogućim Allahom
odbacujući sve vrste zla (pohlepu, neiskrenost, prevaru, oholost, ponos,
samo-uživanje itd.) Ukoliko i sve dok ne bude razvijena takva veza s
Bogom, osoba je izuzetno slaba i ograničila se na duhovnu tamu i nije
u stanju da se suoči sa bilo kakvom nevoljom. Zbog toga, učinite svaki
napor da postanete nosioci duhovnog svjetla protivnom mraku, tako
da budete zaštićeni protiv zlih spletki šejtana.
Huzur a.t. je objasnio da je zadatak koji nam je dat od Obećanog
Mesije a.s. da neprestalno tražimo pomoć od Allaha i razvijemo direktan
odnos s Njim. Ovo samo može biti urađeno ako ispred sebe stavimo
svrhu svog stvaranja, kako je opisano u Časnom Kur’anu:
“A Ja nisam stvorio džinove i ljude osim da Mene obožavaju.” (51:57)
Ako ovo stalno imamo na umu, onda će naši napori – da odbacimo
poroke a posvojimo vrline, opisane od Allaha – bili plodonosni. Ovi
postupci će dalje povećati naš odnos sa Allahom dž.š. Zapamtite, Hilafet
je obećan samo onima koji su bogobojazni i slobodni od bilo kakve
forme idolopoklonstva; tako ako želimo da ovaj blagoslov ostane uz
nas, onda uvijek moramo imati na umu svrhu svog stvaranja.
Najtemeljniji način obožavanja Boga je kroz obavljanje pet dnevnih
namaza. Svaki muškarac, žena, mlad i star treba da zapamti da ako
zaostaju u obavljanju namaza, onda neće biti u stanju da zadovolje
standarde propisane za postizanje stanja bogobojaznih ljudi. Nakon
čitanja drugog isječka iz pisanja Obećanog Mesije a.s., Huzur a.t. je
rekao da je poslije vjerovanja u Boga, namaz najvažnije pravilo i zato
ga trebate obavljati kao da vidite Boga ispred sebe. Kad osoba sebe
predstavi pred velikim vođom, njime prevladava jedna vrsta straha.
Svemogući Bog je Najuzvišeniji, zbog toga će nas, zamišljanje Boga u
toku namaza na koncu učiniti predanim klanjačima. Časni Poslanik
s.a.v.s. je rekao da čovjek treba da obavlja namaz kao da vidi Boga
ispred sebe. No ako niste u stanju da to činite, bar priznajte činjenicu
da Bog, Koji ima moć nad svim stvarima i upoznat je o stanju svakog
srca, vidi vas. Ako ovo praktikujemo, onda će naša pažnja biti usmjerena
ka popravljanju naših standarda obožavanja, oslobođajući ih
ovosvjetskih misli. Oni koji osjećaju da ne zadovoljavaju ili da ne mogu
zadovoljiti ove standarde ne treba da gube nadu. Zapamtite, ovo su
standardi za koje se trebate boriti jer je ovo jedini način da napravite
napredak i postignete dodatne Allahove blagoslove.
Allah dž.š. kaže: “Moja milost obuhvata sve stvari.” (7:157)
Pošto sve primamo od Allhovih blagoslova, On će ojačati naše napore
ako napredujemo prema Njemu. Kad se pojedinci budu borili na ovaj
način, cijeli Džemat će imati korist. Božijom milošću, ima mnogih u
Džematu koji obavljaju namaze u toku noći i daleko su otišli naprijed u
svojoj ljubavi prema Bogu; no Obećani Mesija a.s. je želio da vidi većinu
članova Džemata da dostignu ove standarde, i kako se brojevi onih koji
se popravljaju u bogobojaznosti povećava, bit ćemo svjedoci
nadmoćnosti Džemata. Naša dobra djela će također privući druge prema
nama i postati izvor ‘Davat Ilellah’ (propagiranja islama).
Huzur a.t. je rekao da Božijom milošću, mnogi Ahmadi muslimani
koje je sreo u Kerali su bili napunjeni predanošću putu vjere i vjeruju u
primanje molitve i čine svaki napor da postignu blizinu Allahu. Ovo je
bilo očito njihovim traženjem dova za njihovu djecu da idu Pravim
putem. Huzur a.t. je savjetovao da ne dopuste da ova predanost izblijedi
nego da to najbolje iskoriste da naprave duhovni napredak i odbace
bilo kakvu vrstu idolopokonstva koja nastoji da se uvuče u vaše živote.
Pošto mnogi koji žive u Indiji imaju stalan kontakt sa ne-Ahmadi ljudima,
moguće je da ‘biddat’ (novotarije) postanu dio njihove prakse, zato
sebe zaštitite protiv njih jer vas oni mogu odvesti prema širku
(pripisivanju partnera Allhu). Ahmadi muslimani u Kerali odražavaju
100% pismenost u svojoj zemlji, zbog toga treba da upotrijebite ovo
obrazovanje da zaštitite svoju vjeru i također da steknete vjersko znanje
tako da vaše religijsko ubjeđenje bude ojačano i vaše buduće generacije
budu sačuvane. Islam je došao u ovaj dio svijeta u vrlo ranom periodu,
i slično, Bog je ranije omogućio mnoge ljude da vjeruju u Obećanog
Mesiju a.s.. Zbog toga, treba da napravite svaki napor da propagirate
ovu poruku i dovedete ljude pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. jer
ovo je jedini put za stvarni spas. Svijet oko nas svoju pažnju usmjerava
prema Ahmadijatu, bilo da je to u formi neprijateljstva ili znatiželje.
Postizanjem čiste promjene u sebi, i okretanjem prema Allahu više nego
ikada ranije, i činjenjem dova Svemogućem Bogu, mi ćemo doživjeti
pobjedu, InšAllah.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp