U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinski vjernik se uvijek predaje Allahovoj volji

Kratki sadržaj

 

Današnja hutba je održana u Nju Delhiju (Indija). Nakon učenja
sure Al Fatiha, Huzur a.t. je rekao da svaka osoba na ovom svijetu ima
želje i čini svaki napor da ide za njima, dok je mumin onaj ko ima
potpunu i apsolutnu vjeru u postojanje Boga i okreće se Svemogućem
naspram bilo kakve vrste nevolje – zapravo, ono što definiše istinskog
muslimana i obožavaoca Boga je njegov napredak u vjeri u svakoj prilici
u njegovom životu. Huzur a.t. je rekao da čak ako čovjek želi da kupi
jednostavnu stvar kao što su šnjure za cipele, on treba da traži uputu i
Božiju volju, jer bez Njegove volje, svi njegovi napori da kupi ovu stvar
će propasti, čak i ako to kupi, osoba možda ne bude u stanju da to
upotrijebi. Božiji je veliki blagoslov na Ahmadi muslimanima da ih je
On osposobio da prihvate Obećanog Mesiju a.s. koji ih je uputio da
traže Božije zadovoljstvo. Huzur a.t. je naveo par isječaka iz pisanja
Obećanog Mesije a.s. u kojima on kaže da Allah voli one koji se okreću
Njemu i njihovo potomstvo nikada nije izgubljeno, dok oni koji se okreću
prema svijetu, Bog njih ne voli i njihova djecu su uništena. Bez Božijeg
zadovoljstva čovjek ne može postići bilo kakvu vrstu pobjede, niti
uspjeha, niti zadovoljstva. On dalje piše da iako osoba ne može vidjeti
Boga no Bog Sebe manifestuje kroz Svoje stvaranje. On Sebe manifestuje
kad se mi Njemu molimo.
Sva ljudska bića, bilo kralj ili upravljač, suoči se sa bespomoćnošću
u određenim situacijama, gdje jedini lijek onda postaje molitva (dova).
Zato je Huzur a.t. naveo da su Ahmadi muslimani zaista sretni da je
Obećani Mesija a.s. objasnio ove koncepte tako jasno, i Ahmadi
muslimani su općenito dobro upućeni u ove poglede. Druga važna tačka
da zapamtite je da se neki ljudi okreću Bogu samo u vrijeme nevolje,
no istinski vjernik je onaj ko traži Božije zadovoljstvo bez obzira kakva
je situacija i u svim poslovima, bilo ličnim, poslovnim, ili stvarima koje
se odnose na religiju. Prije nego što provedu ikakav postupak, musliman
se okreće Bogu da traži Njegov blagoslov i Njegovu pomoć sa potpunom
vjerom. Ponekad, čovjek misli da određena djelatnost može biti bolja
za njega i čini napore da postigne rezultate za tu svrhu, no Bog je taj
Koji posjeduje potpuno znanje i zbog toga sprečava da se ta djelatnost
dogodi, ponekad za stalno ili privremeno, i ovo je za korist te osobe.
Zbog sadake i dova, Bog obavještava osobu ili njegove bližnje i drage,
ili u stvarima džemata – Bog obavještava nekoliko članova Zajednice
unaprijed o razlozima zašto se određene djelatnosti ne mogu dogoditi
u određeno vrijeme. Zbog ličnog ubjeđenja, ponekad ljudi insistiraju
na nastavljanju takvih djelatnosti, pa ipak, kad se one ne dogode, buduću
događaji koji se razviju učine jasnim da je zaista Božiji blagoslov da se
takva i takva djelatnost nije desila.
Bog nas je usmjerio ka vodećem principu u Časnom Kur’anu:
“Moguće je da vi ne volite neku stvar, a to je dobro za vas, i moguće
je da vi volite neku stvar, a to je zlo za vas. Allah zna, a vi ne znate.”
(2:217).
Zbog toga čovjek treba da ne bude nepotrebno ustrajan da nastavi
sa određenom djelatnošću jer je njegovo znanje ograničeno, dok Bog
najbolje zna kad, kako i gdje određena djelatnost treba da bude
provedena. Predavanje Njegovoj volji i traženje Njegove pomoći kroz
dove je najbolji način, zato što kad Bog ne želi, onda svi napori i jaka
želja za određenim putem neće biti od koristi.
Ove godine, zbog stoljetnice halifata, svaki Ahmadi ima obnovljeni
žar i napravio je napore da prisustvuje đelsa salani u Kadianu. No,
nesretni događaji koji su se nedavno dogodili u Indiji potresli su cijelu
naciju. Ovi nemilosrdni teroristi koji su bili uhvaćeni priznali su da su
planirali brutalne napade u bliskoj budućnosti, zbog kojih je vlada
povećala sigurnosne mjere. Zbog toga, zbog ovih okolnosti, Huzur a.t.
je zabranio da bilo ko dolazi u posjetu iz stranih zemalja da učestvuje
na đelsi, bez ikakvih izuzetaka, bez obzira kako je jaka njihova želja da
tome prisustvuju. Svemogući Allah će popraviti situaciju i rodit će se
dalje prilike, inšaAllah. Islam nas uči da činimo dove za zaštitu protiv
bilo koje vrste nevolje (prirodne ili od ljudi) i zbog toga mi treba da
poduzmemo neophodne mjere da se držimo dalje od štetnog puta.
Nakon konsultacija i dova, Huzur a.t. je donio ovu odluku da zaustavi
posjetioce iz stranih zemalja da prisustvuju đelsa salani Kadian. Naši
postupci treba da budu iznad naših emocija. Nema razloga da sebe
stavljamo u bilo kakvu vrstu teškoće jer život svakog Ahmadi muslimana
je dragocjen. Mnogi će biti razočarani, ali zapamtite da će Allah
blagosloviti Svoje odabranike i uputiti ih. Huzur a.t. je spomenuo
posebnu dovu Časnog Poslanika s.a.v.s. da nas zaštiti od svih vrsta zla u
svijetu, koju treba da pojačano učimo ovih dana. Da Allah primi naše
dove i zaštiti svakog Ahmadi muslimana; amin. Druga dova koju
trebamo učiti je:
“O Gospodaru moj, zaista ja sam prosjak za bilo kakvo dobro koje
mi dadneš.” (28:25)
Huzur a.t. je završio sa zajedničkom dovom za Ahmadi muslimane
širom svijeta da nas Allah uvijek upućuje na Pravi put i zaštiti nas od
svih zala, usmjeri naše želje u ispravnom pravcu, i ako napravimo
pogrešnu odluku, da nas Allah zaštiti od njenih loših posljedica, da nas
On osposobi da pravimo odluke bazirane na mudrosti, koja je Božiji
blagoslov. Bog nas je poučio ovoj dovi:
“Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me dobrima.” (26:84)
Istinski vjernik ne treba da se boji, ali on treba da odvaga dobitke i
gubitke prije pravljenja bilo kakvih odluka. Mi se ne bojimo da učinimo
bilo koju žrtvu, Božijom milošću, ali treba također da se zaštitimo od
štete. Mi treba da činimo dove Bogu za najbolje rezultate ove odluke i
da ovu priliku uveliča nebrojenim blagoslovima, i bol, koji neki možda
osjećaju zbog ove odluke, zamijeni radošću Svoje blizine i stalno jačim
ličnim odnosom sa Allahom. Huzur a.t. je citirao Obećanog Mesiju a.s.
koji je rekao da je Bog Milostiv, i ne dopušta da dova molitelja bude
izgubljena. Mi treba da još više molimo Boga i da Mu odamo svoju
zahvalnost. Svaki Ahmadi musliman treba da čini dove za sebe i za
druge Ahmadi širom svijeta, pogotovu Ahmadi muslimane Indije i
Pakistana. Da Allah uputi ljude i osposobi ih da shvate svrhu svog
stvaranja. Amin.
Dženaza namaz (u odsutnosti) će se klanjati za poštovanu Amtul
Rahman sahibu, ženu poštovanog Chaudry Muhammed Ahmad Derviš
sahiba koja je umrla 3. decembra 2008 u Kadianu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp