U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Vehab (Darovalac)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u današnjoj hutbi dao izlaganje o Božijem atributu Al Vehab
(Darovalac).
Objašnjavajući značenja ove riječi iz arapskog leksikona Huzur je
rekao da je to atribut Uzvišenog Allaha koji označava Onoga koji daruje
i prenosi na Svoje robove. Obzirom na to prikladna je također i riječ
‘Vahib’.
Huzur je rekao da je ova riječ također upotrijebljena za ljude ali
istinski Vehab je jedino Uzvišeni Allah koji podari kad se od Njega traži
i čak kad se ne traži.
Ako se istinski vjernik zamisli nad ovim, on će u svako doba biti
očevidac pokazivanja udjeljivanja i ovo za nas zaista ustanovljava
identitet živog Boga.
Nasuprot tome onaj ko gleda ovosvjetskim okom smatra da je jedino
materijalni svijet izvor svega.
Huzur je rekao da nas je Allah podučio mnogim dovama u pogledu
ovog Božijeg atributa. Danas je Huzur želio govoriti o jednom aspektu
ovih dova.
S ciljem da skrene pažnju vjernika prema ispunjavanju dužnosti svog
stvaranja skrenuta je pažnja da činimo dove za svog bračnog druga i
svoje potomstvo tako da se vrline nastave od jedne generacije do duge.
Huzur je citirao ajet 75 iz sure Al Furkan, čiji prijevod glasi:
“I oni koji govore: ‘O Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim
drugovima i djeci radost očima našim i učini nas vođama
bogobojaznim”. (25:75)
Huzur je rekao da je ovo krajnje obuhvatna dova u kojoj osoba traži
za svog bračnog druga, kao i za djecu, da budu radost njenih očiju.
Opseg blagoslova ove dove je neograničen i izvan domašaja čovjeka.
Po primanju ove dove ne samo da su bračni drug i potomci te osobe
radost njenih očiju na ovom svijetu, zapravo zbog vrlina te osobe Allah
nastavlja da daruje čak i poslije smrti.
Čovjekovo potomstvo nastavlja vrline i moli za uzdignut položaj
svojih umrlih roditelja.
Huzur je citirao ajet 18 iz sure As-Sedžda, čiji prijevod glasi:
“A nijedna duša ne zna kakva joj je radost od očiju skrivena, kao
nagrada za ono što je radila.” (32:18)
Ljudi kojima je tako darovano su oni čiji stepen bogobojaznosti ih
osposobljava da obožavaju Allaha, troše na Njegovom putu i čine druga
čestita djela. Oni ustaju noću i čine dove Allahu da idu Pravim putem i
traže tu ‘radost očiju’ o kojoj samo Allah zna.
Ovo je dova koju čine ljudi koji su ‘robovi Milostivog Boga’ i koji
nastoje i ostavljaju iza sebe potomstvo koje je čvrsto na bogobojaznosti.
Allah je zaista skrenuo našu pa`nju na najznačajniji aspekt kroz ovu
dovu, to jest, mi ne treba da jednostavno tra`imo Bo`ije zadovoljstvo
za sebe, nego zapravo i za svoje buduće generacije.
Svaki od nas treba da se ispita da li dok činimo ovu dovu ispunjavamo
prava jedan drugog, ispunjavamo li prava svoje djece koja će ih voditi
bogobojaznosti? Ako se muž i žena sami ne drže bogobojaznosti kako
mogu očekivati da se njihova djeca toga drže i kako mogu očekivati da
izvuku sve duhovne koristi držeći se bogobojaznosti, uključujući i
blagoslove halifata.
Sigurno je dobrotvornost halifata uslovljena ‘dobrim djelima’ (Amaal
e Salih). Ako nema bogobojaznosti ne mo`e biti nikakve obostrane
‘radosti očiju’.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Allah ima milosti prema onoj osobi
koja ustane noću (da klanja) i također probudi svoju ženu i ako ona
oklijeva on pošprica malo vode po njenom licu. Da Allah ima milosti
prema onoj ženi koja ustane noću i također probudi svoga muža i ako
on oklijeva ona pošprica malo vode na njegovo lice. Huzur je rekao da
je ova dužnost obostrana.
Huzur je rekao da prima prigovore o nekim muškarcima da ne samo
da ne ustaju noću, nego su osim sabah namaza nemarni (prema
klanjanju). Kako takvi ljudi mogu činiti dovu: ‘Naš Gospodaru, podari
nam u našim partnerima i djeci radost očiju…’ i nadati se da će ona biti
primljena? Kako oni mogu tragati za radosti očiju u svojim potomcima?
Zaista je Allah Gospodar svega i mo`e podariti kako On `eli ali također
je Njegova naredba da sebe reformišemo ako hoćemo da tra`imo
Njegovo dobročinstvo.
Zaista je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da otac ne može ostaviti bolji
poklon svojoj djeci od dobrog, moralnog odgoja. Huzur je rekao da je
dobar odgoj jedino moguć kad su standardi te osobe također bez
pogreške i vrijedni da se na njih ugleda.
Obećani Mesija a.s.je u svom pisanju molio da Allah učini naše bračne
drugove i djecu radošću naših očiju i da ovo može biti samo kad mi
živimo život roba Milostivog Boga i dajemo prednost Bogu u svim
stvarima. On je rekao da ovaj ajet također potvrđuje da ako je nečije
potomstvo bogobojazno onda oni imaju položaj Imama.
Huzur je rekao da za odgoj žena, muškarci treba da poduzmu prve
korake i kad su oboje čestiti tako će biti i njhova djeca.
Pozivajući se na naprijed spomenuti hadis Huzur je rekao da je jedino
moguće probuditi svog bračnog druga radi namaza u ranim satima ako
postoji uzajamna ljubav, naklonost i razumijevanje da treba da pomognu
jedno drugom sa namazima u noćno vrijeme. Inače, Huzur je rekao,
ima primjera gdje su žene izložene grubim riječima kad nastoje da
probude svoje muževe radi namaza. Ovo je ono što se stvarno događa
u nekim domaćinstvima. Postepeno, žene se povuku i nastavljaju sa
svojim namazima ili slijede put muževa. Kao posljedica djeca gube u
vjerskim terminima.
S ciljem da djecu učinimo ‘radošću očiju’ roditelji prvo moraju sebe
reformisati i postaviti primjere.
Čitajući iz izječaka pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da
je očekivanje Obećanog Mesije a.s. od svakog Ahmadi muškarca bilo
da on predvodi u duhovnim stvarima. Huzur je rekao da nas ove riječi
trebaju razbuditi.
U ranija vremena žene su bile neobrazovane ali vremena su se
promijenila i Allhovom milošću sa obrazovanjem žena mi sada imamo
svijest i vrlo smo zamjetljivi. Mnogo je žena u zajednici koje se muče
nad slabostima muškaraca. žene su više zabrinute od muškaraca o
odgoju djece. Ponekad načini muža čine da žena traži razvod što štetno
utiče na djecu. Muškarci su odgovorni za sve ovo.
Krajnja je sreća da nas je Allah poučio ovoj dovi za naše dobro na
ovom svijetu i na Ahiretu i za dobro naše djece, i iz ovoga On samo želi
da mi naučimo puteve i sredstva traženja dobra na ovom svijetu i na
ahiretu i daruje nam.
Mi treba da se zauzmemo u samoispitivanju i nastojimo da idemo
onim putevima koji pomažu da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Mi
treba da održavamo mir svojih domova, nađemo radost u svojoj djeci i
svako Ahmadi kućanstvo treba da se pridržava bogobojaznosti. Ovo je
ono što će izvući punu korist od halifata i učinit će nas onima koji
ispunjavaju dužnosti toga što su dio Zajednice sluge Časnog Poslanika
s.a.v.s.
Jedan uzrok bračne nesloge je kad muž zahtijeva muškog potomka.
Huzur je citirao ajet 50 iz sure Al Šura, čiji prijevod glasi:
“Allahu pripada kraljevstvo nebesa i Zemlje. On stvara šta On hoće.
On daje kćeri kome On hoće, i On daje sinove kome On hoće;” (42:50)
Huzur je rekao stavljati krivnju na bilo koju osobu u ovoj stvari je
napuštanje bogobojaznosti. U ovo doba napretka medicine – koju je
Allah podučio čovjeka – ima mnogih koji su imali koristi, međutim, u
ovoj stvari Allah prenosi da jedino On stvaralac i On čini šta On želi.
Zbog toga u nekim slučajevima, čak obiman medicinski tretman ne
proizvede željeni rezultat.
Huzur je spomenuo loš tretman nekih očeva prema svojim ženama
i kćerima koji stvara dugotrajna loša osjećanja u kćerima. Huzur je
rekao neki od događaja koji su privukli njegovu pozornost su začuđujući
gdje ljudi tretiraju djecu na načine koji podsjećaju na pred-islamsko
neznanje kad bi lica ljudi potamnila pri rađanju ženskog djeteta.
Huzur je naveo iznošenje jednog Ahmadi muškarca prije nekog
vremena koji se oženio četiri puta radi muškog potomka i sa svakom
ženom imao kćeri. Na kraju je njegova prva žena rodila sina.
Huzur je rekao oni koji žele djecu ili oni koji žele sinove treba da
mole Allaha i traže od Njega kao što smo poučeni u Časnom Kur’anu
(37:101 i 3:39).
“Gospodaru moj, podari mi (potomke) među dobrim.” (37:101)
“Onda se Zekerijah molio Gospodaru svom, i rekao: ‘Moj Gospodaru,
pokloni mi od Sebe čisto potomstvo; sigurno si Ti Onaj koji često
sluša molitve.’’ (3:39)
On je rekao kad ljudi meni izraze svoju želju da imaju sina ja im
uvijek kažem da od Allaha traže pobožnu i zdravu djecu. Ponekad kćeri
služe roditeljima više i više su čestite.
Huzur je primio mnoga pisma od roditelja koji su zabrinuti o svojoj
djeci da postaju svojeglavi. On je rekao ono što je važno je da su djeca
čestita, inače nema nikakve koristi.
Huzur je dao definiciju Obećanog Mesije a.s. o salihiin (ispravan) da su
to oni koji nemaju duhovne bolesti i koji nemaju elementa pobune u sebi.
želja da se imaju pobožna djeca i dove u ovom pogledu nisu od
pomoći ukoliko roditelji ne drže oko na sebi, ukoliko roditelji također
ne postanu Salihiin i ukoliko se ne drže bogobojaznosti. Potrebno je
voditi računa o ovome i to staviti u praksu. Da Allah osposobi sve nas
da tako činimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp