U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Muhaimin (Zaštitnik)

Kratki sadržaj

 

U današnjoj hudbi Huzur a.t. je dao izlaganje o Božijem atributu ‘Al
Muheimin’, u nastavljanju prethodne hudbe održane 8. augusta 2008.
Prijevod ove arapske riječi je ‘Zaštitnik, Onaj ko je staratelj, Onaj ko
stoji kao svjedok za Svoje odabranike i omogućava sigurnost od svega’. Al
Muhejmin je Onaj ko daje mir poslije straha. Ovaj atribut Svemogućeg
Allaha je taj koji kroz čudesne događaje štiti Svoje miljenike, i oni koji
imaju najviše koristi su Božiji poslanici, čija je istinitost tako otkrivena
svijetu naširoko. U ovoj hudbi, Huzur a.t. je objasnio o ovom atributu
navodeći neke događaje iz zapisa Ahmadija historije.
Obećani Mesija a.s. kaže da je od Boga primio svaki blagoslov zbog
svoje potpune pokornosti svom Učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s., i
Bog je njega izabrao da u ovo doba otkrije svijetu istinu o Časnom
Poslaniku s.a.v.s. i njegovoj poruci islama. On je rekao da se Časni
Poslanik s.a.v.s. suočio sa pet ovakvih prilika u svom životu, gdje su mu
prijetili do te mjere da je skoro izgubio život. Da on nije bio istinski
poslanik od Boga, on ne bi preživio ove događaje:
1. Kad su Mekanlije okružile kuću Poslanika s.a.v.s. s namjerom da
ga ubiju u noći njegovog preseljenja u Medinu.
2. Kad su Mekanlije stigli do pećine gdje je Poslanik s.a.v.s. našao
sklonište sa svojim drugom.
3. U toku bitke na Uhudu, kad je Poslanik s.a.v.s. bio ostavljen sam
okružen neprijateljima.
4. Kad je jedna Jevrejka servirala veliku količinu otrova Poslaniku
s.a.v.s. u hranu.
5. Kad je Cesar iz Perzije, Parcez, namjeravao da ubije Poslanika
s.a.v.s. i poslao svoje vojnike da ga uhapse.
Činjenica da je Časni Poslanik s.a.v.s. izašao kao pobjednik u svim
proračunima, dokaz je u sebi da je on bio istinski Božiji poslanik i da je
Bog bio s njim na svakom koraku ovog puta.
Obećani Mesija a.s. kaže da se on lično suočio sa pet takvih prilika
gdje ga je Bog Lično zaštitio:
1. Lažni sudski pretres u koji je bio upetljan dr Martin Klark
2. Kriminalna parnica od strane policije u sudu zamjenika komesara
u Gurdaspuru
3. Policijska parnica koji je uključivao gosp. Karam Dina iz Đehluma
4. Druga polocijska parnica u kojoj je bio upetljan gosp. Karam Dina
u Gurdaspuru
5. U prilici gdje je policija pretraživala njegovu kuću, istražujući
ubistvo Leikh Rama.
U svim ovim prilikama protivnici su bili neuspješni. Huzur je ukratko
objasnio o sudskom procesu Martina Clarka, objašnjavajući da je on
bio misionar doktor. Jedan mladić sumnjive prirode, koji je bio naviknut
lažov i koji je često mijenjao svoju vjeru iz jedne u drugu, optužio je
Obećanog Mesiju a.s. tvrdeći da je on bio taj ko je tražio od ovog mladića
da ubije dr Martina Clarka. U toku ovog suđenja protivnici su skovali
veliku zavjeru da upetljaju nevinu žrtvu, ali je Svemogući Allah
obavijestio Obećang Mesiju a.s. da će ga On čuvati od svake povrede. I
dogodilo se tako da je on bio oslobođen sa svim dužnim poštovanjem.
Sudija lično je proglasio jednom zaposlenom u sudu da su izgleda meleki
zaštitili ovog čovjeka od svake povrede. Tako je istina bila otkrivena u
prilog Obećanog Mesije a.s.. U toku ovog suđenja, Hazreti Halifatul
Mesihu II r.a. je bilo rečeno u viziji da Bog nikada neće napustiti Svog
miljenika.
Huzur a.t. je spomenuo da je Obećani Mesija a.s. u svojoj knjizi
Haqeeqatul wehi napisao da je u toku parnice podnesene protiv njega u
koji je bio upetljan gosp. Karam Din u Đehlumu, on često učio slijedeću
dovu:
“Gospodaru, sve služi Tebi;
Onda nas Gospodaru zaštiti i pomozi nam i imaj milosti na nas.”
(Kao bilješku sa strane Huzur a.t. je rekao da mu je u snu nedavno
bilo ukazano na to da treba da savjetuje članove Džemata da često uče
ovu dovu.). Onda je Huzur a.t. naveo nekoliko objava Obećanog Mesije
a.s. u kojima je Svemogući Bog obećao da će ga On zaštititi i čuvati
protiv svih izazova s kojima se suočava od svojih protivnika, tako da će
se on u svim prilikama pojaviti kao pobjednik.
Huzur a.t. je ispričao situaciju s kojom je Obećani Mesija a.s. bio
suočen u vrijeme smrti njegovog oca i kako ga je Bog utješio riječima:
‘Zar Allah nije dovoljan robu Svom?’, koje su izbrisale sve osjećaje straha
i bola koje je Obećani Mesija a.s. osjećao.
Hazret Mirza Bashir Ahmad r.a. je također napisao o tome kako je
Bog Lično bio staratelj Obećanog Mesije a.s.. On je bio iskusan plivač i
jahač na konju. Jednom prilikom, dok je plivao, skoro je potonuo ali je
bio spašen od jednog starog čovjeka, kojeg nikada prije nije vidio i
nikada ga nije vidio ponovo u oblasti okolo. U drugoj prilici, on je
jahao konja koji je postao neobuzdan, u tolikoj mjeri da je lupio u drvo,
što se pokazalo smrtonosno za konja ali je Obećani Mesija a.s. bio čudom
spašen bez ikakve povrede.
Hazreti Halifatul Mesih II r.a. navodi jedan događaj iz svog života o
čovjeku koji je bio optužen za ubistvo svoje žene. Ovaj čovjek je dobio
utisak poslije slušanja Ahmadi govornika da su Ahmadi bili protiv i
neprijatelji prema svakoj religiji. Tako da je on prvo krenuo s namjerom
da ubije imama Ahmadi muslimana, i prema tome otišao u Kadian gdje
je pronašao da je Halifa bio u drugom selu po imenu Pherochichi. Kad
je tamo stigao vidio je Halifu u društvu drugog čovjeka koji je nosio
pušku. Misleći da ovo nije prava prilika da napadne Halifu on je otišao
kući, gdje je završio tako da je ubio svoju ženu i zato je bio obješen na
smrt. Ovo nisu tek slučajnosti, nego Božija pomoć koja štiti Njegove
odabrane ljude.
Huzur a.t. je također naveo jedan događaj iz Fiđija. Kad su Ahmadi
muslimani tamo nastojali da postave misionarsku kuću, suočili su se sa
mnogo opozicije, i bilo im je zaprijećeno da će njihova misionarska
kuća biti zapaljena. Kad je jedan među ovim protivnicima, po imenu
Abu Bekr uspio da zapali misionarsku kuću, vatra je bila čudnovato
ugašena, ostavljajući malo ili nimalo štete. No, kao rezultat dova od
strane Ahmadi muslimana, kuća Abu Bekra je izgorila kao Božiji znak
za Njegovog voljenog.
Huzur a.t. je završio hudbu dovom da nas Allah uvijek čuva od svake
štete i zaštiti nas od svih vrsta zala. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp