U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izlaganje o Allahovim znakovima (ajetima)

Kratki sadržaj

 

Nastavljajući sa izlaganjem o ajetu 130 iz sure Al Bakara
«Gospodaru naš, pošalji im jednog uzvišenog poslanika između njih, koji će ih učiti Tvojim
ajetima i učiti ih Knjizi i mudrosti, i očistiti ih; uistinu si Ti moćan, mudar.” (2:130) Huzur je
danas objasnio četvrti aspekt dove Ibrahima a.s. ili četvrtu odliku tog uzvišenog Poslanika,
koja se, prema hazreti Ibrahimu a.s. tražila u Pečatu svih poslanika do Sudnjeg dana i za taj
aspekt Kur’an proglašava u ajetu «On je Taj koji je poslao jednog uzvišenog Poslanika nepismenom
narodu između njih, on im uči Njegove ajete, i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, iako su prije toga bili
u očitoj zabludi» (62:3) da je bio ispunjen.Svaki Božiji poslanik donosi učenje koje nastoji da
postigne Božije zadovoljstvo i očisti svoje sljedbenike. Besprimjerno čišćenje na koje se
pozivaju ovi ajeti biva odlikom mjerodavnih ajeta Časnog Kur’ana, slično njemu nije bilo
objavljeno ranije. Učenje Kur’ana je puno mudrosti i svaka naredba je spomenuta sa
razboritošću iza toga. Svaka riječ je znak koji omogućuje besprimjerno čišćenje. Ova Knjiga
će sada nastaviti da čisti do Sudnjeg dana, njeno učenje nije izostavilo nikakav aspekt i zbog
toga i nije mogla isključiti čišćenje. Časni Poslanik s.a.v.s. je čistilac svake osobe koja će biti
rođena do Sudnjeg dana.
Objašnjavajući arapsku riječ ‘tazkia’ (čišćenje) Huzur je rekao da ona označava nešto
pojačano, uvećano; nešto što raste/razvija se i isto tako da pravi čistim. Dvije su vrste
značenja riječi ‘raste’: jedna je rasti/razvijati se u sebi a druga je rasti po brojevima i u
spravama/logistici. Također postoje dvije vrste čišćenja: ono koje je očigledno i ono koje je
‘unutrašnje’. Hazreti Muslih Maud r.a. je rekao da ovaj uzvišeni Poslanik s.a.v.s. o kojem
govori ajet 2:130, neće samo očistiti umove, zapravo će kazujući mudrost, on također očistiti
srca i ova srca će biti napunjena Božijom ljubavi i odražavat će pobožnost i promatrači će ove
ljude prepoznati da su Božiji ljudi.
Huzur je rekao da će ovo biti naš cilj i naša svrha i mi trebamo nastaviti naša nastojanja prema
postizanju ovoga, jer samo onda ćemo biti u stanju da izvučemo korist iz učenja ovog
Muzakki (čistilaca).Huzur je objasnio da su drugovi Časnog Poslanika s.a.v.s. usvojili
njegove puteve. Uzimajući u obzir njihovo prethodno bitisanje, ovo je bio veliki znak i zaista
čudo. Huzur je onda pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji je objasnio ogromne
promjene koje su se ispoljile u drugovima nakon što su oni vjerovali u Časnog Poslanika
s.a.v.s.; promjene koje su promijenile njihova ranija bića surovosti i divljaštva u usrdnost.
Ova revolucionarna promjena se dogodila zbog toga što su oni tražili dobrotovrnost od
svetosti ovog ‘čistioca’. Iste ćudi koje prethodno nisu razlikovale grijeh i bezbožnost nastojale
su da čine dobro. Ne samo da su oni očistili svoja srca iz blagoslovljenog društva Časnog
Poslanika s.a.v.s. oni su zapravo širili dobru poruku i prepoznali svog Gospodara kroz sjajne
znakove.
Kao što je objašnjeno ranije, jedno značenje riječi ‘tazkia’ je rasti po broju, i zbog toga će,
Huzur je rekao, ljudi i dalje vjerovati u poruku islama i doći će vrijeme kad će ova vjera biti
pobjednik nad svim drugim vjerama. Ranije promjene nisu se desile preko noći, međutim, u
skladu sa Ibrahimovom dovom oni koji su generacijama bili u zabludi bili su reformisani na
neobičan način. Mi smo danas svjedoci da postoji Božije obećanje za ispunjenje misije
Obećanog Mesije a.s. i zapreke ne treba da stvore očajanje (beznadnost). Historija svjedoči da
sve dotle dok se njegovi sljedbenici drže učenja ovog ‘čistioca’ oni će pridobivati srca. Mi smo
također svjedoci ovoga u vrijeme Obećanog Mesije a.s. Da očistimo sebe mi treba da stavimo
učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. u praksu. Kad to učinimo nikakva sila na svijetu ne može
zaustaviti našu pobjedu. Jesu li sva ograničenja stavljena na nas u Pakistanu spriječila naš
napredak? Nasuprot, naš napredak se ubrzao kao nikada prije. Huzur se obratio Ahmadi
muslimanima gdje god se u svijetu suočavaju sa problemima i rekao da ne trebaju biti
neopravdano zabrinuti. U Indoneziji je zbog pritiska hodža vlada postala gruba i na nas
nagoni stvari koje čak ni izdaleka nemaju ništa s nama. Huzur je rekao džematu Indonezije da
ako njihova vlada pokazuje malodušnost i kukavičluk i na njih stavlja ograničenja, neka tako
bude. Ovo će se jedino završiti u ispoljavanju čistih ljudi za svijet da vide. Historija Zajednice
je svjedok da sve i svaka zapreka stavljena na naš put su radile kao zamah za viši let. Zaista
mi proglašavamo da je Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana Mesija i Mehdi o kojem je Časni
Poslanik s.a.v.s. pretskazao. Zato što je bio potčinjen Časnom Poslaniku s.a.v.s. Allah mu je
dao položaj poslanika koji nije donosilac zakona. Ova Zajednica će rasti, ona zaista raste i
nikakva sila na Zemlji ovo ne može zaustaviti; zato što je ovo Zajednica istinskog i revnog
predanika ovog ‘čistioca’. Što više sebe očistimo, veća će biti pomoć i potpora Ruhul Kudusa.
(58:23)
Objašnjavajući dalje ovaj predmet Huzur je rekao da je zadatak vjernika da se zamisle nad
Časnim Kur’anom i savjetom i utjehom Časnog Poslanika s.a.v.s.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Izbjegavajte pritisak zato što će se to na Sudnjem danu
pokazati kao mrak. Izbjegavajte škrtost, pohlepu, zlobu jer je to uništilo ranije narode.’
Časni Poslanik s.a.v.s. je definisao ‘bijednu osobu’ kao takvog pojedinca među njegovim
ummetom koji će sebe predstaviti na Sudnjem danu sa svojim namazom i svojim postom.
Međutim, ako on bude zlostavljao ljude i protuzakonito prisvajao imetak drugih ljudi i fizički
ih povredio, njegove vrline (namaz i post) bit će poklonjene njegovim žrtvama i on će prema
tome biti ‘bijedan’.
Huzur je rekao da ima pojedinaca koji čine obožavanje Boga i koji daju mnogo u finansiskim
terminima, međutim, oni posežu za pravima drugih. Huzur je rekao da čistoća nije odlikom
onog što je očigledno, zapravo je to odlikom stanja čovjekovog srca. Finansijsko davanje je
izvor čišćenja za one koji su imućni.
Citirajući ajete:
«Prihvati sadaku od njihovog imetka, tako da ih time očistiš i učiniš čednim. I moli za njih;
tvoja molitva je doista smiraj za njih. A Allah sve čuje (i) ima trajno znanje. (9:103) i
Sadaka je samo za siromašne i bijednike, i za one koji je sakupljaju, i one čija srca treba
privući (vjeri), i za oslobađanje robova, i za one u dugovima, i za ono što se troši na
Allahovom putu, i za putnike – ovo je odredba od Allaha. A Allah je sveznajući, mudar.»
(9:60) iz sure Teuba Huzur je rekao da u Kur’anu nije jednostavno naređeno da dajemo
sadaku, zapravo je također objašnjeno gdje ona treba da bude upotrijebljena. Prvo je
spomenuto da je ona za siromašne koji su potpuno bespomoćni. Zatim za one u nuždi koji ne
mogu započeti zbog nedostatka novca, onda za vladine radnike i onda za ‘one čija srca trebaju
biti pomirena’. Huzur je rekao da u vrijeme ranog islama ova kategorija ljudi (čija srca treba
da budu pomirena) vrijedila za one koji su željeli da prime islam ali zbog raznih zapreka to
nisu mogli učiniti ili za nove muslimane koji su se suočili sa teškoćom zbog primanja islama.
Međutim, ovo ne znači da islam plaća ljudima da dođu u njegovo okrilje. Huzur je rekao da u
ovo vrijeme i doba obezbjeđivanje sredstava za Tablih može doći pod ovu kategoriju.
Slijedeće je spomenuto u ovom ajetu da se sadaka koristi za oslobađanje robova. Huzur je
rekao da iako ovo nije primjenjivo u sadašnje doba nažalost u nekim zemljama, kao što je
Pakistan, ljudi daju zajmove slugama i stavljaju ih u jednu vrstu robstva/zarobljeništva. Tek
sada su podignuti glasovi protiv ove prakse. Vlada treba da nađe uzajamno sporazumno
rješenje za ovo i ne treba uskratiti ni zaposlene ni poslodavce njihovih prava.
Huzur je objasnio da ovi fondovi također mogu biti upotrijebljeni da se pomogne onima koji
su imali gubitak u poslovanju i isto tako da budu potrošeni u bilo koju dobru svrhu. Oni se
također koriste da se pomogne putnicima koji ne mogu nastaviti putovanje zbog nedostatka
fondova ili da se pomogne studentima sa njihovim studijama. Huzur je rekao ako bi islamske
vlade provele ova učenja sa dobrim namjerama, ugled islama koji bi se proizašao u svijetu bio
bi nedostižan od bilo kojeg sistema svijeta i svi prigovori protiv islama bi bili rastjerani.
Huzur je rekao da Zajednica unutar svojih ograničenih sredstava nastoji da se drži islamskog
novčanog sistema. Međutim, islamske vlade ovo mogu provesti na mnogo bolji način. Čak u
Pakistanu ima dovoljno sredstava da se može iskorijeniti siromaštvo. Huzur je rekao da ovaj
novčani sistem ne daje samo prednost muslimanima, zapravo i nemuslimani imaju također
koristi od ovog sistema.
Objašnjavajući dalje koncept čišćenja Huzur je citirao ajet«Allah voli one koji se često kaju i
one koji se čiste.» (2:223) i rekao da Allah također voli čistoću koja je očigledna. Zaista, u
učenju islama postoje posebne upute o higijeni usta, o tome da se držimo čisto, da svoju
okolinu držimo čistom. Za namaz je uvjet abdest. U petak je posebno kupanje, upotreba
parfema i da ne idemo u džamiju nakon što smo jeli nešto što ima jak miris. Huzur je rekao da
standard čistoće među muslimanima nije zadovoljavajući uzimajući u obzir koliko im je
naređeno u tom pogledu.
U terminima čistoće okoline Huzur je rekao da izgleda da mi imamo pogrešno shvatanje da
siromaštvo i nečistoća idu ruku pod ruku dok je Časni Poslanik s.a.v.s. naredio da je čistoća
dio vjere. Huzur je naveo dva hadisa da objasni ovaj predmet. On je rekao da je u toku
jutarnje šetnje primijetio da neka djeca izgledaju neuredna upravo pred vrijeme za školu.
Huzur je rekao da roditelji treba da posvete pažnju ovoj stvari i u mjestima gdje se (zbog
vrućine) ljudi više znoje da, iako može biti nedostatak vode, treba da bude učinjen napor da se
barem jedanput dnevno kupa.
Huzur je rako da je čišćenje srca glavno. On je objasnio o tri poroka koji sprečavaju
čovjekovo čišćenje. Jedan je ljubomora. Huzur je rekao da ovo stvara brojne probleme. Zaista
kad molimo za utočište od zla zavidnika kao u suri Al Felek (113:4) mi trebamo učiniti napor
da također izbjegnemo zavist prema drugima. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Izbjegavajte
ljubomoru, ona potpuno spali vrline na način kako vatra spali travu.’ Huzur je rekao da svaka
osoba ispunjava svoje dužnosti prema drugima ne bi bilo ljubomore ili zavisti. Da je vrijeme
koje ljudi potroše požderani u ljubomori bilo umjesto toga potrošeno konstruktivno, oni bi
nadmašili druge.
Drugi porok je laž. Huzur je rekao da je neophodno da izbjegavamo sve vrste izmišljotina i
neisitne. Zaista neistina čovjeka vodi bliže širku. Časni Poslanik s.a.v.s. je naredio da
usvojimo istinu jer, rekao je, istina vodi vrlinama a vrline čovjeka vode u Džennet, dok
neistina treba da bude izbjegnuta jer je to izvor poročnosti i vodi čovjeka vatri. Huzur je molio
Allaha da nas sve čuva od prokletstva ove prakse.
Treći porok koji stvara mnogo problema je navika pozajmljivanja i ne vraćanja zajma. Huzur
je rekao da ljudi prave neobične izgovore u vrijeme vraćanja zajma i iznose sve vrste
nepoštenih optužbi na osobu koja pita za svoje pare da budu vraćene. Huzur je rekao da ovo
nije praksa onih čistog srca; mi smo zaista usvojili puteve koji su nam bili pokazani od
‘čistioca’. Huzur je rekao da ako je nečija situacija takva da naplata nije moguća onda treba da
se traži produžetak roka na uljudan način ili da možda bude dat neki amanet.
U zaključku je Huzur molio da nas Allah osposobi da učenje ovog uzvišenog Poslanika
s.a.v.s. stavimo u praksu i budemo uključeni među one o kojima Allah proglašava:
« Zaista uspijeva onaj ko se očisti,»(87:15)
Da nas Allah uvijek uključi među čiste.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp