U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Davanje u ime Allaha

Kratki sadržaj

 

Huzur je održao govor o davanju u ime Allaha, pozivajući se na
početak nove finansjiske godine za Vakf-e-džedid (program). Huzur je
citirao ajet 263 iz sure Al Bakara, čiji prevod glasi:
“Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što su
potrošili ne prigovaraju i ne vrijeđaju, nagrada je kod Gospodara
njihovog, i nad njima neće biti straha, oni neće tugovati.”
Huzur je rekao: ko su ovi ljudi na koje se ovaj ajet poziva?
Objašnjavajući, on je rekao da je to zajednica vjernika koji daju da bi
postigli Allahovo zadovoljstvo.
Allah saopštava u ajetu 273 u suri Al Bakara: ‘dok ne budete trošili
samo da tra`ite Allahovu naklonost.’ i Huzur je rekao da je ovo
dostojanstvo vjernika; zaista, to treba da bude dostojanstvo vjernika.
Iskreni vjernik nikada ne daje radi pokazivanja. Sretni su oni koji daju
radi Allaha i onda zaborave o tome i nikada ne podsjećaju druge da su
dali tom i tom doprinosu ili taj i taj doprinos. U današnjem svijetu, kad
razmislimo, Zajednica Obećanog Mesije a.s. je jedina koja ima ljude
koji nastavljaju da daju za Allahov put i nikada ne dopuštaju da duguju
usluge. Ako tu ima neka nastrana osoba koja se ovome odaje, oni su
odvojeni iz Zajednice i nakon što su napustili sigurnost i utočište
Zajednice bačeni su u haos.
Ogroman je blagoslov Allahov da nas je, uključujući nas u Zajednicu
Obećanog Mesije a.s., ubrojao među one koji nastavljaju da daju bez
ikakvog straha ili žaljenja, i koji su obilato nagrađeni.
Allah iznosi u ajetu 8 u suri Al Hadid (57:8): ‘…a oni od vas koji
vjeruju i troše imat će uzvišenu nagradu.’ Huzur je rekao da čovjek, kad
razmišlja, čak ne bi mogao vjerovati o Allahovoj nagradi a ovdje je
navod o ‘uzvišenoj nagradi’. Zaista su sretni oni koji ispunjavaju ovo i
sretni su Ahmadi muslimani da je Obećani Mesija a.s. došao i u nama
pobudio ovaj duh.
On je rekao:
“Ljubav za imetkom nije poželjna. Allah kaže: ‘Nikada nećete postići
bogobojaznost ukoliko ne budete trošili od onog što volite.’” 3:93
‘Vi nikada čak ne mo`ete steći Allahovo zadovoljstvo ukoliko,
napuštajući svoje `elje, napuštajući svoja zadovoljstva, `rtvujući svoju
čast, odričući se svog imetka, odbacujući svoj `ivot, podnosite takve
teškoće na Njegovom putu koje vas učine da kao da podnosite smrtne
muke. No jedanput kad ste podnijeli teškoće radi Allaha, doći ćete u
krilo Bo`ije kao voljeno dijete.’
‘Ako istinski sebi nametnete smrt onda ćete postati vidljivi kod Boga
i Bog će biti s vama. Kuća u kojoj boravite bit će blagoslovljena; i
Bo`ija milost će se spustiti na zidove vaše kuće, i grad u kojem
prebivate bit će počašćen svetošću.’
Huzur je rekao: kako smo mi sretni da nam je Imam ovog doba
osvijetlio puteve da tražimo Boga. Allah je ustanovio finansijsko davanje
sredstvom da postignemo Njegovo zadovoljstvo i Obećani Mesija a.s.
nam je objasnio njegov značaj, i njegove halife su također skretali pažnju
na to zato što su žrtvovanja spomenuta u vezi sa obožavanjem Allaha i
finansisko davanje je jedno od ovih žrtvovanja. Huzur je rekao da je u
52 godine svog halifata, hazret Muslih Maud r.a. je napravio veliku
administritativnu organizaciju Zajednice da olakša napredovanje cilja
dolaska Obećanog Mesije a.s. U cilju odgoja i širenja poruke islama, u
1957. godini bio je započet vakf e džedid program. On napunjava svojih
50 godina. Na početku je ovaj program bio ograničen na na Pakistan,
Indiju i Bangladeš, zapravo će biti ispravno reći da je većina Ahmadi
muslimana iz Pakistana davala doprinose ovom programu. Ovaj program
je olakšao rad vakf e Zindagi (život derviša) i mualima (učitelja).
U 1985. godini Halifa tul Mesih IV r.a. je odredio da ovaj program bude
svjetski sa idejom da Ahmadi muslimani širom svijeta, pogotovu iz
Evrope i Amerike, pomažu Ahmadi muslimane podkontnenta koji su
se, do tada, sami o tome brinuli. Naglasak je bio u tome da se pomognu
Ahmadi muslimani Indije od kojih većina nisu bili finansijski
dobrostojeći. Od tada je većina vakf e džadid doprinosa potrošeno u
Indiji i Afričkim zemljama.
Tradicija je da na početku godine dadnemo pregled ovog programa
svake godine i danas, pošto je prvi petak 2008. godine Huzur je najavio
novu vakf e džedid godinu.
Halifa tul Mesih III r.a. je unapređivao vakf e džedid program
pogotovu među djecom kroz blagoslove davanja od kojih su polovina
doprinosi od djece iz Pakistana. Najzadovoljavajuće je da naša Zajednica
ima djecu sa takvim duhom; oni su zaista sigurnost da će se ovaj
blagoslov nastaviti u generaciji koja dolazi. Huzur je nalagao roditeljima
širom svijeta da se usredsrede na ovo. On je tražio od sekretara vakf e
džadid programa, Nasirat i Itfal sekretara da također ovo prime na
znanje. Saznanje o blagoslovu vakf e džedid programa treba da bude
podignuta među djecom. Oni koji budu odrasli sa ovom sviješću u ovom
materijalnom svijetu ne samo da će postati korisni (vrijedni) za zajednicu
nego će njihovi lični životi također biti blagoslovljeni zbog ovoga.
Huzur je rekao da treba da zapamtimo da su revolucionarne promjene
ostvarene (počinjene) žrtvovanjem. U ovom hedonističkom (gdje se
zadovoljstvo smatra glavnim u životu) dobu nadvladati sebičnost nafsa
(sebe) je ogroman vrelo tarbijata (moralnog odgoja) i finansijsko
davanje je veliki džihad (žrtvovanje) ovog vremena.
Huzur se obratio novim Ahmadi muslimanima kao i onima koji paze
na njih i rekao da njihova veza sa Zajednicom postaje jača kad shvate
suštinu finansijskog davanja. Huzur je rekao da neki od njih čine
istaknuta finansijska žrtvovanja pa ipak pišu govoreći da imaju osjećaj
žudnje što su se pridružili tako kasno. Huzur je rekao da su ovo biseri i
dragulji poklonjeni Obećanom Mesiji a.s.
Huzur je rekao da oni koji nisu tako dobri u davanju, bilo stari ili
novi u Zajednici, treba da zapamte da se položaj – koji je položaj
Allahovog zadovoljstva – traži stalnim naporom. Također je obaveza
uprave da nastavi da navodi značaj finansiskog davanja Zajednici. Huzur
je rekao da ima ljudi koji rade za Zajednicu sa takvim žarom da su
potpuno zadubljeni u tome i ne ostavljaju vremena za svoje porodice i
treba da budu podsjećeni da svojim porodicama i sebi posvete vrijeme.
U terminima upotpunjvanja određenih zadataka (tahrika), Huzur je
rekao da se često ponovo priđe nekim ljudima iako je upravi često rečeno
da uvode nove ljude.
Huzur je rekao da su odjeljenje odgoja, finansija i vakf-e-džadid radili
na ovome, ovo je bilo moguće postići. Onima koji kažu da ljudi Zajednice
ne učestvuju potpuno Huzur je rekao da on uvijek kaže da je njihov
zadatak da nastave trud uz molitvu. Pohvalno je uključiti one koji možda
nisu tako strogi kao drugi u svojim zadacima.
Huzur je savjetovao da napravimo posebne programe za proslave
stoljeća Halifata koji će povećati standarde finansiskog davanja i u
svakome će probudit strast da tražimo Allahovo zadovoljstvo. Huzur je
zamijetio da će ovo zaista biti najizvrsnije nuđenje zahvalnosti za
završetak stoljeća halifata.
Huzur je rekao da je vakf e džedid program zadnji tahrik finansiskog
davanja od Hazret Muslih Mauda r.a. i ovo također sada navršava svojih
50 godina. Ovaj tahrik je zadnji tahrik prvog stoljeća Ahmadija Halifata.
Huzur je onda naveo san Džehangir Sahiba (misionara koji je
porijeklom iz Mauriciusa) da je Halifa tul Mesih IV r.a. prije četrnaest
godina ponovo nabrojao i interpretirao san o podizanju doprinosa vakf
e džedid i molio (Boga) da se tri zemlje (Indija, Pakistan i Bangladeš)
uključene u ovaj program i krenu naprijed prema napretku. Huzur je
rekao da će on također reći (učiniti ponovo) da nastoji i okupi veću
brzinu u terminima rada vakf e džadid (u vezi sa finansijskim davanjem).
Huzur je rekao da je za ovo potrebno posebno planiranje. Finansisko
davanje je značajan dio ovoga i sve zemlje će pomoći i učestvovati.
Posebna svijest treba da bude podignuta među djecom, u dodatku tome
treba da budu posebno uključeni oni koji su ušli u zavjet u zadnjih deset
godina i treba da im bude dat podstrek. Huzur je rekao da dok je urađen
dobar posao u ponovnom pozivanju nekih novih Ahmadi muslimana sa
kojima je bio izgubljen kontakt, ipak je podsjetio da je on često govorio da
ih uključimo u finansiskom davanju. Huzur je rekao da reba da uvećamo
svoje stepene bogobojaznosti s molitvom i sa finansiskim davanjem i tako
uđemo u novo stoljeće Halifata. Ova svijest će osigurati dalje napretke za
Zajednicu i također će inspirisati one koji su novi Zajednici.
Zatim je Huzur najavio ukupni doprinos za vakf e džadid program
za prošlu godinu i rekao da on iznosi 2.427,000 funti. Ovdje je porast
od 210.000 funti u odnosu na prošlu godinu i u terminima ispunjenja
sna Džehangir Sahiba povećanje je veće nego povećanje doprinosa za
Tahrik e džadid program iz prošle godine.
Među džematima širom svijeta doprinosi džemata iz Pakistana su
bili najveći iza njih slijedi Amerika i onda VB. Huzur je rekao da su
novine dale pregled 2007. godine kao najgore godine za Pakistan,
između ostalih stvari također u finansiskim terminima. Uprkos ovoga,
stepen žrtvovanja Pakistanskih Ahmadi muslimana nije oslabio. Huzur
je rekao da je mislio da zbog stanja stvari zadnjeg mjeseca u Pakistanu,
i pogotovu loše situacije u Karačiju, doprinos možda ne bude
odgovarajući; međutim Allah je manifestovao da kad On hoće da pokloni
napredak, meleci budu stavljeni u djelovanje da pomognu. Huzur je
rekao da, kako je svakodnevno svjedok napretka Zajednice, bio je
zastiđen da nije imao pozitivan proračun, da Allah ima milosti.
Huzur je najavio da su po glavi doprinosi bili najveći od članova
džemata Amerike iza kojih slijedi VB. Ima poboljšanja u doprinosima iz
Gane također. Huzur je rekao da je njegovo lično iskustvo bilo da ljudi
Gane imaju veliki duh u finansiskom davanju i on je mišljenja da kakav
god je nedostatk, da je to rezultat slabosti vršioca dužnosti tamo.
Među džematima VB najveći doprinos po glavi je bio iz oblasti
Londonske džamije, iza njih slijede jugoistočni London i New Malden.
U Americi je Silicon Valley imao najveće doprinose po glavi a slijede ih
Čikago zapad i Detroid. U Pakistanu je najveći doprinos po glavi
napravljen iz Lahora a slijedi Karači i Rabva.
Huzur je molio (Boga) da beskonačni blagoslovi budu poklonjeni
onima koji su učestvovali u ovome. On je rekao da je jedanput Halifa
tul Mesih IV r.a. rekao da Zajednica ima takve ljude čija iskrenost plaši
i ovi ljudi se sada mogu vidjeti svuda; strah za njih je da zadaju bol
svojoj duši (sebi) (u svojoj iskrenosti davanja).
Huzur je molio da Allah, u skladu sa Svojim obećanjem pokloni svim
učesnicima ‘uzvišenu nagradu’ i da ovaj duh nastavi da ide dalje i da
nikada ne prestane.
Huzur je molio (Boga) da pokažemo takav duh da ljudi koji će doći
mole za nas za utemeljenje pobožnih uzora i tako usađenog duha
davanja. Da Allah učini da tako bude.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp