U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odlike vjernika i vjernica i Tahrik e Džadid

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao ajet 71 iz sure At Teuba (9:71) i dao izlaganje o
odlikama muškaraca i žena vjernika, kako je nabrojano u ovom ajetu.
Prevod ajeta glasi:
“A vjernici, muškarci i `ene, su prijatelji jedan drugog. Oni naređuju
dobro i zabranjuju zlo, i obavljaju namaz, i daju zekat, i pokorni su
Allahu i Njegovom Poslaniku. To su oni nad kojima će Allah imati
milosti. Sigurno je Allah Moćan, Mudar.”
Huzur je rekao da je skupina ljudi koja istinski utjelovljuje
(predstavlja) ove odlike ona koja ima istinsko vjerovanje. Objašnjavajući
sedam odlika opisanih u ovom ajetu Huzur je rekao da je prva
prepoznatljivost ovih ljudi da su oni prijatelji jedan s drugim i dijele
uzajamnu ljubav i uvijek su spremni da pomognu jedan drugog. Ovi
ljudi podstiču jedan drugog na činjenje dobra i šire ono što je čestito.
Oni ne samo žele dobro za sebe nego također imaju slična osjećanja za
druge s ciljem da bude stvorena zajednica iskrenih ljudi. Oni također
sprečavaju druge od činjenja onog što je loše i bilo čega što opovrgava
Allahove naredbe. Oni zaustavljaju progonitelja (mučitelja) i uvijek su
spremni da pomognu proganjanim (mučenim).
Ovi ljudi su oni koji čuvaju svoj namaz, stup islama; oni ga obavljaju
redovno i razumiju da je bez obavljanja namaza, tvrdnja da su istinski
vjernici, beznačajna. Obećani Mesija a.s. je rekao da je namaz neophodan
i da je najviša tačka istinskog vjernika; i rekao je da je to najbolji način
da se molimo Bogu: namaz se sastoji od Hamd (veličanja Allaha),
istigfara (traženja oprosta) i daruuda (prizivanja blagoslova na Časnog
Poslanika), i to je razlog što je namaz najbitnije obraćanje Bogu.
Peta odlika ovih ljudi je da oni daju zekat i troše na Allahovom putu.
Huzur je rekao da će kasnije objasniti ovu tačku. Oni su također pokorni
Bogu i Njegovom Poslaniku i, s ciljem da ispune dug prema Allahu i
dugove prema ljudima, oni nastoje da stave u praksu sve Allahove
naredbe. Takvi ljudi su oni nad kojima Allah ima milosti i ovi ljudi su
zaslužni Njegove milosti. Huzur je rekao da je Bog, Koji je Mudar, sve
ovo jasno izložio zato da stavljanjem svih ovih atributa u praksu mi
također možemo usaditi mudrost i pronicljivost (oštroumnost) u sebe,
koji za uzvrat stvaraju uzajamnu snagu, poštenje i pravdu.
Huzur je rekao da je Allah poslao istinskog i revnog poklonika Časnog
Poslanika s.a.v.s., Imama ovog doba da ovu poruku raširi do svakog
ljudskog bića. Naš je zadatak da ovu poruku uputimo svakom pojednicu
tako da budemo svjedoci ispunjenja Božijeg obećanja o pobjedi islama.
Davanjem ovih odlika istinskim vjernicima Allah ih je učinio onima
kojima je ovo Njegovo obećanje dato. Svaki od nas treba da shvati ovaj
cilj imajući u vidu zavjet odanosti (bai’ata) koji smo dali – da žrtvujemo
svoj život, imetak, vrijeme, itd.
Zatim je Huzur ukratko ponovio da je odlika istinskih vjernika da
troše na Allahovom putu, da daju zekat. Huzur je rekao da se, kao što
smo svi upoznati, Tahriqe džadid (Članarina)godina završava u oktobru
svake godine i nova godina počinje prvog novembra. Najavljujući
početak nove tahriqe džadid godine Huzur je rekao da ćemo spomenuti
one muškarce i žene vjernike koji daju zekat. Objašnjavajući ovo, Huzur
je rekao da davanje zekata znači izdvajanje dijela svog imetka da se taj
imetak očisti – u pokornosti sa Allahovom naredbom – tako da taj imetak
bude blagoslovljen, da je upotrebljen da pomogne braći i sestrama koji
su u nuždi, i koji je upotrebljen u propagiranju vjere. Huzur je rekao da
je to pravljenje ‘trgovine’ sa Allahom da dalje privućemo Njegovu milost,
i rekao je da je ovo djelo u kome nema gubitka, gdje izlaz daleko
nadmašuje ulaz. Huzur je rekao da u industriji, gdje se sirovi materijal
koristi za proizvodnju, uvijek ima nekog gubitka sirovog matrijala,
međutim, Allah je dao garanciju onima koji troše na Njegovom putu da
će se njihov imetak uvećati i prema tome je skrenuo pozornost vjernika
da, premda oni ovaj imetak zarađuju kroz ovosvjetska sredstva, kad ga
troše na Allahovom putu oni ne samo da postižu duhovnost nego
također očuvaju svoje poslovne podhvate.
Huzur je citirao ajet 273 iz sure Al Bakara
“A šta god od imetka potrošite, to će biti korist za vas. Vi inače ne
trošite osim za Allahovo zadovoljstvo. A šta god od imetka potrošite,
to će vam u potpunosti biti vraćeno i neće vam biti učinjena
nepravda.” (2:273)
i rekao da osoba u svom poslu vodi obračune, planira i studira
ostvarenje, projektuje granice dobitka (zarade) koji se može mijenjati i
može biti 100% ako je osoba sklona da se upušta u švercovanje. Na
ovaj način on pravi materijalnu dobit (zaradu), međutim imetak tako
stvoren nije čist. Dok Allah kaže da je, kad trošite na Njegovom putu,
‘povrat’ opsežna i neograničena u dodatku duhovnim koristima koje
ubiremo. Ljudi koji ovo praktikuju su oni koji ne iskorištavaju druge i
svoje poslove vode na ispravan način.
Huzur je rekao da naša Zajednica ima ljude svih društvenih položaja
i svako želi da troši na Allahovom putu. Huzur je rekao da smo imali, i
imamo, ljude u Zajednici koji žive na pomoći, međutim, svaki put kad
Halifa pokrene novčani program oni se pridružuju s krajnjim
entuzijazmom i ovako traže Allahovo zadovoljstvo. Huzur je naveo priču
jednog Ahmadi muslimana koji je dao veliko obećanje za doprinos za
Tahrike džadid sa potpunim povjerenjem u Allaha da ga omogući za
dvije godine i svake godine je nekako Allah obezbjeđivao za njega da
ispuni ovo izvanredno obećanje. Huzur je rekao da bez obzira koliko
veličamo Allaha u zahvalnosti za ovakve blagoslove, mi Mu se nikada
ne možemo dovoljno zahvaliti i zato treba da Ga stalno veličamo,
zaista Allah uvećava vjeru onoga ko Njega veliča i uzda se u Njega.
Huzur je rekao da je ovo uzdanje u Allaha i sposobnost zaista bila
poklonjena Ahmadi muslimanu zato što je on/ona ušao/ušla u zavjet
(bai’at) Obećanog Mesije i bilo mu/joj je poklonjena zamjetljivost i
pronicljivost da ima čvrsto uvjerenje o Božijem obećanju. On/ona ima
nepokolebivu vjeru da Allah daje ogromnu nagradu za djelo koje je
učinjeno čisto radi Njega i da On svaki strah preokreće u mir i svaku
žalost u radost.
Citirajući ajet 275 iz sure Al Bakara
“Oni koji svoj imetak troše noću i danju, tajno i javno, za njih će
biti nagrada kod Gospodara njihovog; nad njima neće biti straha,
oni neće tugovati.” (2:275)
Huzur je rekao da je uvjet da imetak potrošen na Allahovom putu
bude zarađen kroz čista sredstva, da nije zarađen kroz prevaru ili
iskorištavanje društveno zapostavljenih. Allah samo želi da imetak
potrošen na Njegovom putu bude zarađen kroz zakonita sredstva i da
taj imetak može biti očišćen.
Govoreći o Tahrike džedid Huzur je rekao da, kroz blagoslove ovog
programa, zaista kroz Allahove blagoslove i blagoslove Njegovog
Poslanika, i blagoslov Hilafeta danas naša Zajednica se raširila u 189
zemalja širom svijeta. Kao što je uobičajeno Huzur je onda najavio
doprinos iz cijelog svijeta za Tahriqe džedid program u godini 2006-
2007. Huzur je rekao da, uprkos tome što su američki dolar i pakistanski
rupij imali nizak devizni tečaj sa funtom sterlinga kroz godinu je
doprinos za ovu godinu bio 110,000.00 viši nego prošle godine. Situacija
u Pakistanu je svima poznata. Nemiri su štetno djelovali na poslovanje;
većina ljudi tamo su društveno zapostavljeni, međutim, ovi ljudi troše
na Allahovom putu. Zbog toga je ove godine ponovo Pakistan na prvom
mjestu sa najvećim doprinosima, druga je Amerika, onda VB, Njemačka,
Kanada, Indonezija, Australija, Belgija i Mauricius. Među afričkim
narodima Nigerija je imala najveći doprinos. Huzur je rekao da se ove
godine šesnaest hiljada novih davalaca ovog doprinosa pridružilo
Tahrike džedidi programu. Huzur je iznio klasifikaciju džemata VB u
pogledu toga ko je dao najveće doprinose; Džemata Londonska džamija
je na prvom mjestu, iza nje je Worcester Park, Bradford, Scunthorpe i
Glasgow među prvih pet. U Americi prvih pet su Silicon Valley, Chicago
West, North Virginia, L.A. East i Detroit. Huzur je molio Allaha za sve
one, koji su dali doprinose za tahrike džedid program, da ih On obilato
blagolsovi.
Huzur je skrenuo pažnju afričkih džemata i njihovih misionara da
učine napore da uvedu više ljudi u ovaj program i poprave svoje
doprinose. Pogotovu je Huzur rekao da novopridošli Ahmadi muslimani
treba da budu obuhvaćeni i uključeni u ovaj blagoslovljeni program i
ne treba da budu lišeni njegove dobrotvornosti. Huzur je molio da Allah
dadne da svaki pojedinac u Zajednici bude u stanju da shvati
blagoslove Tahrike džedid programa.
Zatim je Huzur najavio tužnu vijest o smrti Jusuf Halid Sahiba iz
džemata Siera Leon. Huzur je rekao da je on bio obučavan u džamiji
(medresi) u Rabvi. Razbolio se 28. oktobra ove godine i rezultati su
pokazali da je bolovao od upale jetre. Odmah je pao u komu i umro 2.
novembra. Huzur je odao poštovanje njegovoj iskrenosti i naklonosti
za Zajednicu, i molio Allaha da nam pokloni mnoge misionare koji će
slijediti njegovim stopama, pošto se obaveze u Africi stalno povećavaju.
Da Allah podari ustrajnost ucvijeljenoj porodici i uzdigne položaj umrlog
u Džennetu i dadne mu mjesto među onima Njemu dragim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp