U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Institucija Halifata

Kratki sadržaj

 

Huzur je danas održao hudbu u Bait-ul-Fazal džamiji u Londonu. On
je započeo hudbu podsjećajući svakog Ahmadi muslimana da je jedan
uvjet bai’ata (zavjeta) da onaj ko tvrdi da je Ahmadi mora formirati
takvu vezu bratstva i ljubavi i potčinjenosti Obećanom Mesiji kojoj nema
slične bilo gdje drugo u svijetu. Huzur nas je podsjetio da ovaj uvjet ne
može biti ispunjen od bilo kojeg Ahmadi pojedinca ako ne stekne Allahov
blagoslov. Uprkos ove činjenice, bilo koja osoba koja ulazi u okrilje
islama-Ahmadijjata, bilo to u pređašnjim danima Obećanog Mesije ili u
sadašnje vrijeme, ona nema nikakvog sraha da li će biti u stanju ispuniti
ovaj uvjet ili ne. Huzur je rekao da prima pisma svuda širom svijeta
gdje ljudi koji su primili Ahmadijjat izražavaju svoju čvrstu odanost
instituciji Halifata, čak ako to znači napuštanje njihovih porodičnih veza.
Huzur nas je podsjetio o riječima Obećanog Mesije koji je rekao da
ga je Bog Lično obavijestio, ponavljajući, da će mu On podariti visoki
položaj i ispuniti srca mnogih ljubavlju prema njemu i da će njegovu
zajednicu raširiti do svih uglova svijeta. Mi smo svi svjedoci činjenice
da, kad osoba daje zavjet da postane Ahmadi musliman, njegova ljubav
prema Obećanom Mesiji i Halifatu se povećava prikladno Allahovim
blagoslovima i Njegovoj zadanoj riječi prema Obećanom Mesiji. Mi smo
sretni da su naša srca napunjena ljubavi prema Imamu ovog doba.
Huzur je rekao da sve dok smo vezani u ovoj ljubavi, bit ćemo
nagrađeni svim ovim blagoslovima koje je Svemogući Bog obećao
Obećanom Mesiji. Da Allah dadne da tako bude.
Huzur je također rekao da je Obećani Mesija proveo tako izvanredan
‘tarbijat’ (odgoj) kroz svoja učenja da je ova ljubav usađena u srcima
Ahmadi muslimana generacija za generacijom. Kad je Bog obavijestio
Obećanog Mesiju o njegovom predstojećem odlasku, on je u svojoj knjizi
‘Oporuka’ napisao:
“Zato dragi prijatelji!, pošto je Allahov sunnet, od nezapamćenog
vremena, da Svemogući Bog pokazuje dvije manifestacije tako da
dvije la`ne radosti protivnika budu dokrajčene, nije moguće sada
da će Bog odustati od Svog starog utemeljenog sunneta. Zato ne
budite o`alošćeni nad onim šta sam vam ja rekao; niti vaša srca
treba da budu ucvijeljena. Jer je za vas neophodno da vidite drugu
manifestaciju, također, i njen dolazak je bolji za vas zato što je ona
trajni neprestalni slijed koji neće prestati do Sudnjeg dana. I ta druga
manifestacija ne mo`e doći ukoliko ja ne odem. No, kad ja odem,
onda će Bog za vas poslati Svoju drugu manifestaciju koja će uvijek
ostati uz vas kao što je, u knjizi Brahin-e-Ahmadijja, obećano od
Boga. I ovo obećanje nije za moju osobu. Zapravo se ovo obećanje
odnosi na vas, pošto Bog ka`e: Ja ću napraviti da ovaj D`emat koji
su tvoji sljedbenici, prevladaju nad svima drugima do Sudnjeg dana.
Prema tome je neminovno da vidite dan mog odlaska, tako da poslije
tog dana dođe dan koji je dan trajnog obećanja. Naš Bog je On Koji
odr`ava Svoje obećanje, i Vjeran je, i On je Istiniti Bog. On će vam
pokazati sve ono što je obećao.” (Oporuka, str. 7-8)
Kad su ashabi Obećanog Mesije, čija su srca bila preplavljena ljubavlju
prema njemu (radi Allaha) iznad svih drugih ovosvjetskih veza, saznali
o ovome, njihova briga mora da je bila ogromna, ali Obećani Mesija ih
je utješio da Bog neće napustiti ovaj Džemat i da ne treba da se brinu.
Za ove ljude su ove utješne riječi formirale temelje da pokazuju i nastave
ovu vezu ljubavi prema drugoj manifestaciji koja se zbila, manifestaciji
misije koja je započela od Obećanog Mesije zato što je ona trebala biti
vječna. Ovako je obećani Mesija zapalio ovu vatru ljubavi za Halifat
među svojim ashabima objašnjavajući važnost i značaj Halifata, koji je
zaista nagrada od Allaha. Ashabi Obećanog Mesije su shvatili ovaj savjet
i ušli u vezu iskrene pokornosti sistemu Halifata, koji je temelj snage,
jedinstva i napretka Džemata.
Svaki Ahmadi musliman danas svjedok je ispunjenja ove Božije
zadane riječi date Obećanom Mesiji. Ovaj Džemat je bio formiran kao
rezultat pretskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. o kasnijem dobu, i potvrda
je činjenice da je Obećani Mesija zaista Reformator kasnijeg doba i da
je Halifat zaista istinita institucija. Ovaj Halifat je bio utemeljen s ciljem
da svaku osobu uvede u okrilje islama, tj., da utemelji Božije jedinstvo,
i da u srca pripadnika usadi ljubav za Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog
Mesiju. Ova ljubav kojoj smo svjedoci danas u srcima svih Ahmadi
muslimana širom svijeta dokaz je ispunjenja ovog obećanja i čvrst znak
za istinitost Obećanog Mesije.
Danas je poruka Obećanog Mesije prenesena ljudima svih rasa i svih
boja, i ljudi prihvataju ovu poruku i ulaze u vezu ljubavi s njim.
Huzur je rekao da je najavio svoju predstojeću operaciju prilikom
hudbe prošle sedmice. On je rekao da je slijedeći njegovu najavu, primio
bezbroj poruka sa izrazima ljubavi i odanosti prema njemu iz cijelog
svijeta, neki su nudili svoju žućnu kesicu ako je potrebno, drugi su
izražavali svoju ljubav govoreći da su članovi Džemata kao jedno tijelo
i ako srce nije dobro, onda možemo zamisliti stanje ostatka tijela! Sva
pisma su izražavala istu brigu za Huzurovo zdravlje i činli dove za njegov
brzi opravak. Huzur je molio (Boga) za sve ljude: da Allah ove
zaljubljenike Obećanog Mesije uvijek drži u Svojoj zaštiti i čuva ih od
svih nesreća i uvijek drži ovu vezu bratstava živom među njima, amin.
Huzur je rekao da je videći ovaj izraz ogromne ljubavi to bio razlog
zahvalnosti Allahu i on je tražio od članova Džemata da mole (Boga) za
njega da i on njima može uzvratiti ovaj izraz ljubavi. Ovaj dvosmjerni
put ljubavi je ono što će biti osnovica čvrstog utemeljenja vječnog
Halifata. Ova ljubav je tako duboko ukorijenjena u scima članova
Džemata da je ni jedan vjetar ne može iskorijeniti. Da Allah drži ovo
drvo uvijek zelenim i da niko od nas ne postane suhi list koji postaje
rastavljen od drveta, amin. Mi treba da zapamtimo da se ova veza samo
može stvoriti kao rezultat naših vlastitih molitvi u Allahovoj službi. Da
nas Allah sve osposobi da se zauzmemo u ovakvim molitvama, amin.
Huzur je zahvalio svima onima koji su izrazili svoju ljubav za halifatul
Mesiha. On je također izrazio svoju iskrenu zahvalnost doktoru i osoblju
gdje je bio operisan On je rekao da su oni poduzeli tako veliku brigu o
njemu da je izgledalo kao da to bila Ahmadi bolnica.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp