U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

osjećaj zahvalnosti radi institucije dželsa salane

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao u Njemačkoj i bazirao je na
temu osjećaja zahvalnosti radi institucije/tradicije dželsa salane, koju je
pokrenuo Obećani Mesija a.s.
Huzur je rekao da svake godine oni kojima je povjeren rad dželse
obavljaju to sa velikom predanošću i žarom. Prije dželse, gdje god da se
događa, ljudi mi pišu tražeći da činim dove da budu u stanju da dobro
obave svoje dužnosti, i ovo se događa i u Njemačkoj također. Ovo je
raspoloženje, temeljna pouka i ljubav prema Bogu koje je Zajednica
primila od Obećanog Mesije a.s. – kroz njegovo obrazovanje i obuku,
dajući im na taj način spoznaju o Gospodaru svih svjetova,
Najuzvišenijem i najmilostivijem Bogu.
To ih je osposobilo da koriste svoje mogućnosti i snage i organizuju
dželsu prema svom najboljem razumijevanju. U toku vremena pred dželsu
dobrovoljci radnici kao i organizatori obilno čine dove i također pišu
meni. Bez aspekta dove rad bi bio manjkav i bilo kakva tvrdnja o blizini
Bogu bi bila samo tvrdnja. Naši zadaci su blagoslovljeni samo zato što
se okrećemo Jednom u Čijoj kontroli leži sve. Dok uspješan završetak
dželse treba da donese jednu mjeru radosti i zadovoljstva radnicima
dobrovoljcima, to ih još više treba okrenuti Bogu u zahvalnosti, uvijek
vodeći računa o Kur’anskoj izjavi iz ajeta 8 iz sure Ibrahim (14:8).
Allahovi blagoslovi će se povećati ako nastavimo da budemo zahvalni.
Naredne godine se na dželsi obiležavanja stogodišnjice očekuje veće
prisustvo i organizacija treba da bude na široj skali. Vodeći računa o
Božijoj poruci da svi planovi i aranžmani ovise o Allahovoj milosti, i
okrečući se Njemu poslije toga sa još većim osjećajem zahvalnosti, čovjek
nikada ne treba da uspjeh pripisuje svojoj dosljetljivost i snalažljivosti.
Ovo jamči Allahovo obećanje o pomoći i pojačanju, nije važno koliko
obiman njegov raspored postaje ili kako teška situacija možda izgleda.
Osjećaj zahvalnosti skupa sa spominjanjem Allaha čuva čovjekov duh
svježim i blagosovi će se nastaviti. Zaista Časni Poslanik s.a.v.s. je ostavio
svoj blagoslovljeni uzor dove: ‘O Gospodaru učini da budem onaj da Te
spominjem i da Ti budem zahvalan i da ti činim obraćanje na krasan
način.’ Huzur je rekao da skupa sa osjećajima zahvalnosti Allahu čovjek
također treba da bude zahvalan onim ljudima koji su omogućili stvari
za njega zato što, ako ne potićemo zahvalnost nakon što primimo usluge
od Božijih stvorenja, zahvalnost Allahu također ne bude usađena.
Uprava Zajednice treba isto tako da bude zahvalna onima koji su
obavili posao, koji su pomagali dželsa aranžmane na jedan ili drugi način
i pomogli u obezbjeđivanju mogućnosti za slušanje dželsa predavanja,
udobnosti u smještajnom aranžmanu i koji su u drugim oblastima sveli
na minimum neudobnost za druge. Naravno da kućna udobnost ne može
biti načinjena na dželsi pošto su njihovi aranžmani uvećani, međutim,
organizatori nastoje što najviše mogu da to poprave i radnici, koji
obuhvataju muškarce, žene, mladiće i djevojke provode svoje zadatke
sa iskrenošću i osjećajem revnosti. Ovo razmišljanje je bilo usađeno od
Obećanog Mesije a.s. među njegovim sljedbenicima i to uvijek ostavlja
dojam na ljude izvana. Ove godine, Huzur je rekao, jedan posjetilac
koji je član parlamenta iz Malte i neki islamski učenjaci iz Indonezije
priznali su jedinstven red na dželsi a drugi su izrazili zapanjenost kako
je ovako ogroman poduhvat poduzet bez ikakve vladine pomoći. Neki
aranžmani koji za nas možda nisu tako dobro izvedeni njima su izgledali
veliki i Allah brani ugled Zajednice u očima stranaca.
Huzur je napomenuo da su dželsa gosti iz Pakistana zapanjeni da
vide da radnici na Njemačkoj dželsi rade kao efikasni sastavni dijelovi
mašinerije. Huzur je dodao da je na nekoliko mjesta u Džematu bila
utemeljena odluka da se radi na ovaj način, na primjer u Velikoj Britaniji.
Međutim, pošto su se ljudi iz Rabve, Pakitana, koji su dobro obučeni (u
dželsa organizaciju) iselili i u velikom broju smjestili u Njemačkoj,
rezulatat se odražava u dželsa aranžmanima ovdje. Huzur je rekao da je
on ranije spomenuo osjećaj zabrinutosti kad se, ako Bog da, dželsa bude
održavala u Pakistanu – poslije protoka dugog vremena – da tamo neće
biti teškoće u organizaciji, pogotovu pošto će ta očekivana dželsa biti
deset puta veća po stepenu nego dželsa Njemačke i Velike Britanije
zajedno. Međutim, uz Allahovu pomoć, kad se ukaže potreba svaki se
Ahmadi može pokazati dobro, sa posebnom sposobnošću obavljanja u
hitnim situacijama!
Huzur je uvjerio džemat VB da oni ne treba da osjećaju ikakvu
zabrinutost nad svojom mogućnosti da organizuju dželsu jer je njihov
standard sada također potpuno visok. Huzur je dodao da mjesto za
dželsu u Njemačkoj omogućava mnogo potrebne infrastrukture i ovo
dosta utiče u dodjeljivanju potrebnog vremena drugim oblastima
organizacije. On je rekao da je to zaista veliki Allahov blagoslov da
možemo koristiti ogroman i dobro opremljen prostor iako to dolazi sa
nekim ograničenjima. Ova ograničenja su zapravo tamo da poprave naše
standarde, na primjer zahtjevi za zdravlje i sigurnost su nam pomogli
da popravimo higijenu u langar hani (kuhinji) što je odličan aspekt jer
je čistoća sastavni dio vjere. Zaista, Huzur je zamijetio da se ove godine
čistoća u oblasti gdje se jede mnogo popravila. Huzur je rekao da je
jedan inženjer iz naše Zajednice izumio polu-automatsku mašinu da
čisti velike posude koje se koriste na dželsi. Ova mašina detaljno očisti
posudu za jednu minutu. Huzur je rekao da je on savjetovao da ovaj
inženjer napravi nekoliko prepravaka ovoj mašini i da to patentira. On
je rekao da prvo i prije svega treba da ovu mašinu obezbjedimo
džematima u drugim zemljama. Huzur je iznio zapažanje da je Allah
omogućio Ahmadi muslimanima sposobnost da sa minimalnim troškom
izume naprave koje su krajnje korisne Zajednici. Allah ih je tako
osposobio ali oni treba da do kraja vode računa da ne dopuste da ovo
bude povod oholosti ili samovažnosti za njih, zapravo ih ovo treba
povećati u poniznosti i osjećaju zahvalnosti; ovi hvale vrijedni osjećaji
međutim ne bi bili stvarni ukoliko nisu skupa sa obožavanjem Boga.
Huzur je rekao da su Allahovi blagoslovi koje Ahmadi muslimani
uživaju plod pridruživanja Zajednici i podvrgavanja njenom upravnom
sistemu. Ovo podvrgavanje je povezano sa pokornosti instituciji Halifata.
Ako neko osjeća da dio Zajednice ili jedna osoba treba da se popravi,
onda oni treba da obavijeste trenutnog Halifu, međutim nepodvrgavanje
sistemu Zajednice je neprihvatljivo. Uvijek treba da vodimo računa o
uzoru pokornosti koju je Časni Poslanik s.a.v.s. ostavi za nas, naš zadatak
je da čujemo i pokoravamo se i da budemo svjesni da li ispunjavamo
svoje obaveze ili ne. Svaka osoba je odgovorna za svoja vlastita djela.
Velika Allahova naklonost na Zajednicu je blagoslov halifata i Halifa
je na strani istine i njegova uloga je čvrsto neprivrženost. Huzur je rekao
da se u toku vremena dželse sreo sa mnogim rođenim Njemcima – novim
Ahmadi muslimanima i jedan mlad čovjek je pitao Huzura kako čovjek
može popraviti situaciju gdje pojedinac koji je prije služio kao vršilac
dužnosti u Zajednici ne podvrgava sadašnjem vršiocu dužnosti. Huzur
je rekao da ga je ovo pitanje uzdrmalo – da su ljudi koji potiču iz Pakistan
postavili takve primjere da su se, nakon što su bili vršioci dužnosti,
zaustavili tako nisko. Huzur je rekao da je bolje da Pakistanci povedu
računa o tome da će ljudi iz svih etničkih struktura doći u Zajednicu i
svaka etnička grupa će lično voditi upravni sistem Zajednice tako da je
bolje da oni zaborave da druge smatraju ‘novim’ ili ‘novajlijom’ i obilno
se zauzmu u istigfar iz razloga što su, iako su veterani, novo pridošli su
nadmašili u pokornosti i iskrenosti. Huzur je rekao da je on objasnio
mladom Njemcu da prvo savjetuje s ljubavlju i nježnošću i da čini dove
za njih, ako to ne dadne uspjeha da treba da obavijeste amira. Ako to
ne bude djelovalo onda treba da pišu Huzuru tako da on može poduzeti
neophodnu disciplinsku mjeru. Huzur je zapazio da su Njemci koji prime
Ahmadijat brzo razumjeli upravni sistem Zajednice; jedna mlada osoba
je pitala Huzura da li osoba treba dati prednost u smislu vremena itd.
zadatku centralnog džemata ili pomoćne organizacije (Khudam). Huzur
je iznio bit detaljnog odgovora koji je dao ovom mladiću je da je sistem
Džemata glavni sistem, pomoćne organizacije su drugog reda, iako one
također rade pod pokroviteljstvom Halife vremena no sistem džemata
ima centralni (glavni) položaj i kao takav ima status da je opunomoćen
od Halife. Zbog toga, treba da bude prijavljen odgovarajući vršilac
dužnosti omladisnke organizacije (khudam) i onda zadatak centralnog
džemata treba da bude obavljen prvo. Huzur je objasnio da kao pravilo
svaki džemat priprema svoj godišnji kalendar unaprijed i kalendari
pomoćnih organizaciju su pripremljeni ‘oko’ glavnog kalendara; no, u
slučaju hitnosti zadatak Džemata ima prednost. Međutim, Džemat se
možda neće uplitati u zadatke pomoćnih organizacija uprkos toga što
njihov sistem ima prednost.
Huzur je razjasnio da ženska organizacija (leđna) ne mora da
učestvuje u mjesečnim sastancima lokalnih džemata, osim ako je to
poseban sastanak obilježavanja dana Mesih Mauda, dana Muslih Mauda
ili dana Halifata, premda one ove sastanke mogu također održati
samostalno. Huzur je rekao da je cilj formiranja pomoćnih organizacija
bio da svaki dio Zajednice bude uključen i ima svoj vlastiti način rada i
da svi dijelovi rade uporedo jedan s drugim.
Huzur je rekao da je primio prigovor da je ženski šator (na dželsi u
Njemačkoj) bio sklon da bude vrlo glasan. Huzur ih je savjetovao da je
na dželsi u VB uvijek napravljen aranžman za odvojeni šator za majke s
djecom tako da je nivo buke smanjen. Huzur je dodao da su možda
djeca samo iskorištena kao izgovor za galamu koju same žene prave.
Međutim, Huzur je rekao da je ove godine u toku njegovog govora ženski
šator bio izvanredno tih što ga je razveselilo ali mu je, rekao je, žao što
je napravio negativnu pretpostavku o ženama da su iskoristile djecu tek
kao izgovor za galamu. Huzur je rekao da je kasnije saznao da zapravo
nije napravio nikakvu negativnu pretpostavku (ili loše mislio) jer je veliki
broj žena, osim vremena kad im se on (direktnim govorom) obratio
nastavile da pričaju i do te mjere se nisu obazirale na žene odgovorne
za održavanje reda da su, zbog neprestalne galame one žene koje su
došle da slušaju dželsa predavanja sa dobrom namjerom bile ganute do
suza. Huzur je podsjetio sve da jedne godine Obećani Mesija a,s, nije
održao dželsa salanu zbog toga što je smatrao da nije bio ispunjen cilj za
njeno održavanje. Huzur je rekao da je razmatrao zabranu ženske dželse
na nacionalnom nivou do vremena dok se one ne poprave i poboljšaju.
Ili, Huzur je rekao, možda se odluči da se ne obraća direktno ženama
do vremena dok ne bude obaviješten da u tišini slušaju ostatak programa
ili da će on dati upute da samo žene koje su nove Ahmadi i one ispod 25
godina mogu prisustvovati dželsi dok će drugim ženama biti zabranjena
dželsa i nacionalna ištema. Huzur je rekao da je razmišljao o tome da
ispita od svojih predstavnika o situaciji u drugim zemljama. On je rekao
da su žene prije mnogo puta savjetovane ali bez koristi. Bila je tišina u
toku mog govora ali po mom odlasku uslijedila je uobičajena galama.
Huzur je rekao da je ovo trenutak da se dugogodišnji Ahmadi ozbiljno
zamisle zato što novo pridošli nadilaze u iskrenosti dok su stari svjesni
jednog aspekta dželse: da promovišu uzajamne bratske veze. Huzur je
rekao da postupak ili djelo koje nije učinjeno u skladu sa odgovarajućim
vremenom i mjestom nije dobro djelo. @enska organizacija je odgovorna
za ovo posrtanje od najmanje sfere njihove glavne organizacije. Postupak
nekih dugogodišnjih Ahmadi je povod zabrinutosti da mogu pokvariti
žrtve koje su učinili njihovi preci. Huzur je rekao da je trenutno broj
novih Ahmadi u Nemačkoj, koji nadilaze u svojoj gorivosti i iskrenosti,
na stotine, istaknut je njihov osjećaj pokornosti i revnosti da služe
(Zajednici); nije dugo kad će njihov broj biti u hiljadama i stotinama
hiljada. Ovi novi Ahmadi treba da upute svjetlo istinskog islama svojim
zemljacima. Huzur je iznio zapažanje da su nedavno neki budući teroristi
koji su došli iz Pakistana bili uhapšeni i ova zemlja je bila spašena od
ogromne nesreće. Huzur je rekao da poruka istinskog islama treba da
bude upućena onima koji su pogrešno upućeni, zalutalim ljudima. Huzur
je savjetovao da za ovo planiramo opsežnu strategiju. On je rekao da
treba da sebe reformišemo, postignemo čistu promjenu u sebi jer je ovo
jedino put (način) da napravimo revolucionarnu promjenu.
Huzur je rekao da je blagoslov dželse Njemačke taj da su mnoge duše
čiste prirode dale zavjet (bai’at) tokom dželse koji se održao u emocijama
nabijenom ambijentu. Huzur je rekao da mnogi ne znaju da je on uzeo
direktan zavjet (bai’at) mnogih žena – novih Ahmadi na taj način da su
one držale ruku njegove žene. Huzur je rekao da su sve one bile duboko
ganute i jasno se mogao vidjeti veliki preobražaj u njima dolaskom u
utočište Časnog Poslanika s.a.v.s. Čim su riječi zavjeta (bai’ata) bile
izgovorene neke od njih su nekontrolisano jecale, njihovo duboko
duhovno osjećanje je bilo izvan riječi. Huzur je rekao da mu je rečeno,
čim je on napustio sobu, da su one učinile sedždu zahvalnosti. Huzur je
rekao da su ovo mlade žene koje su bile zaboravile Boga ali sada su se
povezale sa Jednim Bogom kroz ruku istinskog i revnog poklonika
Časnog Poslanika s.a.v.s.
Ovi blagoslovi će nam biti od koristi kad uvijek budemo zahvalni i
ojačamo zavjet koji smo dali. Mi samo možemo biti korisni članovi
Zajednice Obećanog Mesije a.s. ako se potpuno pokoravamo Časnom
Poslaniku s.a.v.s.. Da nas Allah omogući u tome.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp