U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Smjernice za goste na Dželsa salani

Kratki sadržaj

 

U današnjoj hudbi Huzur je dao nekoliko smjernica za goste koji
prisustvuju dželsa salani VB skupa sa nekim zadnjim savjetima radnicima
– dobrovoljcima na dužnosti. Huzur je također napomenuo da je vrijeme
u VB u zadnjih nekoliko dana bilo vrlo loše, uz obilnu kišu, koja je
izazvala neugodnost organizatorima kao i gostima koji pristižu na dželsu.
Huzur je molio (Boga) da vremenske prilike ne odvrate goste niti one
koji žive u Britaniji od toga da prisustvuju dželsi, koja je institucija
uvedena lično od Obećanog Mesije pod Božijom smjernicom s ciljem da
ljudi uzdignu svoju duhovnost. On je naveo nekoliko primjera gdje su
se ljudi hrabro suprotstavili oštrim vremenskim uvjetima da prisustvuju
dželsa salani u Rabvi, Qadianu, Gani i Tanzaniji. Huzur je neprestalno
činio dove za sve goste i oragnizatore koji prisustvuju dželsi, da im Allah
dadne Svoje posebne blagodati ovom obećavajućom prilikom i da zaštiti
svakog pojedinca od svake štete. Amin.
Huzur je također dao savjet gostima koji prisustvuju dželsi kao i
domaćinima da jedni druge tretiraju sa uzajamnim poštovanjem i ljubavi.
Huzur je citirao slijedeći hadis, gdje je prenešeno da je Časni Poslanik
s.a.v.s. rekao: “Ko god vjeruje u Allaha i Sudnji dan, treba da velikodušno
služi svoje goste. Nagrada gosta je: da mu se obezbjedi izvrsna vrsta hrane
za noć i dan i gost treba da bude ugošćen hranom tri dana, i šta god je
ponuđeno izvan toga, smatra se kao nešto dato u dobrotvorne svrhe. I nije
dozvoljeno za gosta da ostaje kod svog domaćina toliko dug period da ga
stavi u kritičan položaj.žž (Buhari)
Domaćin treba da vodi računa o svojim gostima i da ih tretira
dobrodušno. Ne treba da ih povrijede bilo kakvim grubim riječima i
treba da za njih omoguće najbolje što mogu u smislu smještaja, hrane,
gostoprimstva, itd. Slično, gosti ne treba da postanu teret domaćinima
i treba da nastoje da svoju posjetu učine što što je moguće kraćom i
vrate se svojim kućama u toku razumnog vremena poslije prisustvovanja
dželsi.
Huzur je podsjetio sve one koji prisustvuju dželsa salani iz Pakistana,
Indije, Bangladeša ili iz bilo koje druge zemlje da, ako im je data viza za
VB da prisustvuju dželsa salani, onda oni ne smiju tražiti azil u VB ili bilo
kojoj drugoj Evropskoj zemlji jer je ovo kršenje povjerenja kod vlasti
koje su poklonile vizu. Takav podhvat kalja ugled Džemata i također
stvara teškoće za one koji žele da prisustvuju dželsa salani u narednim
godinama, jer im ne bude data viza.
Huzur je opet ponovio da je jedan od ciljeva održavanja dželse da
usadi islamske vrijednosti među nama; zato u toku ovih dana treba da
u obilju bude korišten izraz ‘esselamu aleikum’. Huzur je istakao važnost
ovog islamskog pozdrava navodeći hadis i podsjetio svakog Ahmadi
muslimana koji prisustvuju ovoj dželsa salani da koriste ovu priliku da
šire upotrebu selama.
Huzur je također podsjetio sve prisutne na dželsi da posebnu pažnju
posvete čuvanju namaza (farza) i navafil namaza i da se ne odaju
potpuno društvenim skupovima sa svojom rodbinom do te mjere da to
utiče na njihov namaz, jer je jedan od dobrobiti dželse da postignemo
blagoslove obavljanjem namaza.
U zadnjem dijelu hudbe Huzur je usmjerio pažnju prisutnih prema
vrlo važnim organizacionaim aspektima dželsa salane, odnosno na
mogućnosti parkiranja i na bezbjednost. Što se tiče parkirališta on je
podsjetio sviju da koriste mogućnost parkiranja koja je bila obezbjeđena
na kratkoj razdaljini od mjesta održavanja dželse i da u potpunosti
sarađuju sa dobrovoljcima – radnicima i da koriste usluge zajedničkog
prevoza. Prethodne godine, policija i komšije su bili visoko
impresionirani disciplinom pokazanom u toku dana dželse u pogledu
kontrole saobraćaja; ove godine mi treba da nadmašimo svoj prethodni
rad i održimo ovaj dobar dojam.
U terminima bezbjednosti, Huzur je rekao da svaki pojedinac koji
prisustvuje dželsi treba da pazi okolo i ako sumnjaju na bilo koga ne
treba da uzimaju na sebe da postupaju sa takvom osobom, nego treba
da smjesta obavijeste osoblje na dužnosti za bezbjednost i da za to
vrijeme drže oko na toj sumnjivoj osobi. Huzur je također podsjetio
dobrovoljce na dužnosti da se cijelo vrijeme učtivo ophode prema
ljudima. On je također naedio leđni (organizaciji žena) da sarađuju sa
osobljen za bezbjednost i da se ne osjećaju uvrijeđenim ako se od njih
traži da se provedu mjere siguronsti. Huzur je dao smjernice za svakog
pojedinaca da cijelo vrijeme nose svoje bedževe sa identifikacijom iz
bezbjednosnih razloga.
Huzur je završio hudbu podsjećajući svakog pojedinca da čini dove
za sebe i za one koje je ostavio iza sebe u svojim kućama, i pročitao
slijedeći isječak iz pisanja Obećanog Mesije:
“Ja molim Boga da On bude sa svima onima koji dolaze
da prisustvuju dželsi u ime Allaha, da im On pokloni
velike nagrade i da im On pokaže milost i ukloni njihove
teškoće i patnje; da im On dadne da imaju ono što žele
i da ih uzdigne na Dan oživljenja skupa sa onima kojima
je pokazao milost i Svoju samilost i bude zaštitnik svih
u njihovom odsustvu do kraja putovanja. O Bože! O Ti
koji si veliki Darovalac, Dobrostivi i Milostiv, i Koji
uklanjaš teškoće, poslušaj sve ove moje dove i pokloni
nam pobjedu nad našim protivnicima, sa velikim i
uzvišenim znakovima, jer, Ti imaš moć da činiš šta god
hoćeš. Amin, amin, amin.” (Ishteharat, Tom 1, str. 342)A

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp