U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stvarna vrijednost gostoprimstva – Dželsa salana VB

Kratki sadržaj

 

U svjetlu dželsa salane VB koja počinje narednog petka, Huzur je u
svojoj hudbi danas dao izlaganje o stvarnim vrijednostima (biti)
gostoprimstva.

Huzur je rekao da je sa sjedištem Halife u Britaniji u posjednjih 24 godine, dželsa salana VB poprimila status internacionalne dželse. Huzur je rekao da je Halifatul Mesih IV (r.a.) radio vrlo naporno da lično obuči džemat VB o tradicionalnim načinima pripremanja I organizovanja dželse i uz to što je uzimao lični interes u stvarima on se savjetovao s onima u Rabvi koji su bili dobro upućeni i krajnje iskusni u dželsa organizaciju. Huzur je rekao da je po njegovom mišljenju džemat sada dovoljno obučen da dobro organizuje dželsu i bez ikakvog osjećaja uzrujanosti ili organizacionog propusta.
Huzur je dodao da se ponekad osjeća zabrinut o organizacionom aspektu održavanja dželse u Pakistanu. Kad se ako Bog da situacija tamo popravi, bit ćemo u stanju održavati dželsu. Oni koji su služili u vrijeme posljednje dželse održane 1983. godine sada su stariji i neki su otišli sa ovog svijeta dok je nova generacija potpuno neiskusna. Međutim, Huzur je rekao da je unatoč tome ohrabren načinom kako je Allahova milost obasula zajednicu Obećanog Mesije i da će, zaista, uviđanjem potpune predanosti Ahmadi muslimana Allah omogućiti organizaciju dželse tamo. Huzur je rekao da će današnja hudba biti usredsređena, kao što je tradicionalno prije dželse, na aspekte dželse za dobrovoljne radnike. On je rekao da muškarci, žene, stariji, djevojčice i dječaci u džematu VB sada dobro razumiju zadatke u pogledu dželse i shvataju svoje dužnosti. Međutim, kako je podsjećanje naređeno tako da bilo kakav nedostatak može biti uklonjen, to također omogućava priliku da blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. bude opet ponovljen kao i također da primjeri njegovog istinskog i revnog predanika, Obećanog Mesije a.s. bude istaknut.
Huzur je rekao da je značaj gostoprimstva u islamu ogroman, on je citirao ajet 70 iz sure Hud (11:70) i rekao da je osjećaj gostoprimstva taj da kad gosti tamo stižu ne smije biti nikakvog nezadovoljstva, zapravo šta god se najbolje može urediti treba da bude ponuđeno gostima. Huzur je rekao da ovaj ajet ni na koji način ne ukazuje na to da hrana pripremljena za goste treba da bude raskošna. Ajet govori o vremenu kad su ljudi držali koze i ovce i ovo je bio izvor hrane koja je bila lahko na raspolaganju.
Istinska islamska uslužnost što se tiče gostoprimstva je da služimo gostima sa zadovoljstvom. Svi muslimani treba da usvoje ovu uslužnost i Ahmadi treba da tome posvete posebnu pažnju, pogotovu prema onima koje će stizati kao gosti Mesije. Mi uvijek treba da vodimo računa o tome da su nama najdraži ljudi koji dolaze radi dželse; ako svaka osoba služi sa ovim žarom zadovoljstvo koje će dobiti bit će besprimjereno. Huzur je rekao da je sreo nekoliko gosta koji su došli na dželsu koji su prvi put putovali iz Pakistana, koji ovdje nemaju rodbine i putovali su isključivo radi dželse i da se sretnu sa sadašnjim Halifom. Oni su jednostavni ljudi sa sela i imat će poteškoća sa jezikom itd. Međutim, oni su vrlo iskreni ljudi i sve zapreke treba da budu uklonjene u služenju ovim ljudima.
Huzur je citirao nekoliko hadisa da objasni koncept gostoprimstva. Zaista, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je gostoprimstvo vanjski znak vjere. Huzur je rekao da ovo stajalište nije ograničeno samo na nečiju rodbinu i njegove drage, nego je zapravo svaki gost, bez obzira na vjeru, bio je poslužen dobro i vođena je briga o njemu. Časni Poslanik s.a.v.s. je također imao goste koji su boravili dugo vremena, ljudi koji su primili blagoslove iz njegovog gostoprimstva danima. Međutim, ovakvi primjeri su bili bez formalnosti i šta god je bilo na raspolaganju bilo im je posluženo i ponuđeno. Huzur je objasnio da poslije pobjede Meke kad bi delegacije uglednika došle da upoznaju Časnog Poslanika s.a.v.s. on bi njihovu hranu i smještaj dodijelio među svojim drugovima i kasnije bi pitao da li su gosti bili zadovoljni boravkom. Huzur je rekao kad bi gost stigao on bi prvo pitao svoje ukućane da li je bilo opskrbe za goste, ako nije, onda bi pitao svoje drugove o tome ko će preuzeti odgovornost. Citirajući nekoliko drugih primjera o uzvišenom osjećaju gostoprimstva drugova Časnog Poslanika s.a.v.s. uprkos njihovih vrlo oskudnih sredstava, Huzur je naveo ajet 10 iz sure Al Hashr (59:10) koja je objavljena u vrijeme jednog ovakvog primjera.
Pozivajući se natrag na goste dželse Huzur je rekao da su ovo gosti koji dolaze da sudjeluju u duhovnoj hrani, dobrobiti koje ih ovosvjetske vlade lišavaju, tako, s ciljem da zadovolje ovu potrebu ovi ljudi su poduzeli finansijske teškoće. Oni niti imaju materijalne koristi niti bilo kakve ovosvjetske zarade na umu, neki nemaju nikoga da im izađu u susret u ovom cilju, neki su mu, Huzur je rekao, rekli da su pokušavali godinama da dobiju vizu koju su na kraju dobili. Kad se sretnu sa Huzurom oni su krajnje uzbuđeni i pokazuju izvanrednu iskrenost I predanost.

Huzur je rekao da dobrovoljci radnici na dželsi treba da budu zadovoljni da im je Allah dao priliku da zarade nagradu. Gost treba da bude poslužen bez obzira na njihov izgled ili društveni status, zapravo treba da imate u vidu iskrenost sa kojom su oni putovali na dželsu. Huzur je naveo nekoliko događaja iz života Obećanog Mesije a.s. koji pokazuju njegov izvrstan osjećaj gostoprimstva. Huzur je rekao da svaki dobrovoljac na dželsi treba da služi goste sa osjećajem da ispunjava svoju dužnost gostoprimstva i bez ikakvog obzira za svoju neudobnost, zato što, Huzur je rekao, s ciljem da ispunimo prava moramo se odreći udobnosti.
Huzur je rekao da su pred nama izvanredni primjeri Časnog Poslanika s.a.v.s. i primjeri Obećanog Mesije a.s. tako da se možemo truditi (I nastojati) da ih uvijek čuvamo živim. Zaista je Allahova samilost na nama da nas je On omogućio da budemo primaoci blagoslova koje je On odredio za služenje ovakvih gosta. Zbog toga svaki pojedinac – dobrovoljac radnik treba da pokaže vrhunsku uslužnost svakom gostu s kojim se sretne u toku svoje dužnosti.
Sigurno, Huzur je rekao ponekad nerazumijevanje može voditi goste da budu nedolični. Međutim, radnici trebaju zadržati odvažnost. Huzur je objasnio da neki gosti možda nenamjerno pogrešno upotrijebe neke uređaje pošto nisu navikli na njih. Na primjer čišćenje zahoda itd., treba da bude predano radnicima dobrovoljcima, radije nego da objašnjavate da su gosti napravili nered. Huzur je rekao da nam je bio ostavljen uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je sam oprao upraljanu posteljinu – koju je ostavio gost koji nije bio musliman – zato što je, kako je rekao, to ostavlio njegov gost.
Ukratko, osnovno za svakog dobrovoljca radnika je strpljenje, odvažnost i uslužnost u dodatku sa najvažnijim aspektom – dovom, zato što bez dove ne možemo ništa obaviti. Huzur je također savjetovao da ne propustimo ni jedan namaz u toku dužnosti. Huzur je činio dovu da Allah omogući svakog pojedinca da svoju dužnost obavi sa prijaznošću i da gosti budu zadovoljni radnicima i da radnici budu zadoovljni gostima.
Huzur je rekao da postoji zabrinutost zbog trenutnog kišnog vremena pošto je zemlja u Hadiqatul Mehdi mehka. Huzur je objasnio da je njegovo zakašnjenje danas na džumu također izazvano kišom koja je izazvana haos u saobraćaju.
Huzur je zamolio da činimo dove za Pakistan gdje se situacija svakim danom pogoršava, stotine su bili ubijeni, musliman ubija muslimana, uprkos toga što je u hadisu rečeno da musliman koji ubije drugog muslimana ne ostaje musliman. Da im Allah dadne osjećaj (čulo) i da On spasi ovu zemlju. Kad se pojavi unutrašnja nesloga oni izvana koriste situaciju. Da Allah zaštiti ovu zemlju na svaki način i da Allah dadne čulo onima koji pripremaju svoje vlastito uništenje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp